Полетата отбелязани със (required) са задължителни за попълване !

(гр./с., община, район, област, ж.к./ул., бл. №, вх., ет., ап.)

(гр./с., община, район, област, ж.к./ул., бл. №, вх., ет., ап.)

(данни за настоящия адрес се попълват само когато избирателят предварително е подал заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес)