Избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (по чл. 42, ал. 1 ИК)

Избирателен списък – част 1

 

ОБЛАСТ БУРГАС   ОБЩИНА ПОМОРИЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.АЛЕКСАНДРОВО

КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 001

Адрес на избирателната секция: ……………………………………..

 

–––––––––––––––––-

Собствено, бащино и фамилно име

–––––––––––––––––-

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ХАРАЛАМБОВ

АЛИНА ЛЮБЕНОВА АНТОНОВА

АЛИНА МИТЕВА ПЕХЛИВАНОВА

АНДОН БОЖИНОВ СТОЛЕВ

АНКА СТОЙКОВА ДИМИТРОВА

БЕДРИДДИН МЕХМЕД ЧАВУШ

БИНКА НИКОЛОВА МИЦОВА

БОГОМИЛ СТАНКОВ АНДОНОВ

БОРЯНА АТАНАСОВА ИВАНОВА

ГЕОРГИ ИВАНОВ ПАРУШЕВ

ГЪЛЪБИНКА ХРИСТОВА ГОРДЪН

ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ХАРАЛАМБОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ МИТЕВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

ДОРИАНА ЖЕЛЯЗКОВА ЧУКОВА

ЕДРИ МИХАЛЕВ ЕДРЕВ

ЕЛЕНКА ВЛАДЕВА ЗОГРАФОВА

ЕМИЛ СЛАВЕЙКОВ ПОРОМИНСКИ

ЖИВКА АЛЕКСАНДРОВА ХАРАЛАМБОВА

ЖИВКА ДИМИТРОВА МИТЕВА

ИВАНКА ТОДОРОВА СТОЕВА

ИВО ИВАНОВ ВЕНКОВ

ЙОРДАНКА РУСЕВА ДРУМЕВА

КАЛЯ МИТЕВА ХАРАЛАМБОВА

КРАСИМИР КИРИЛОВ ЦОНКОВ

КРАСИМИРА ДУШЕВА СТОЯНОВА

ЛЮБЕН АСПАРУХОВ АНТОНОВ

МИЛАН КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ

МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

МИЛЕНА ИВАНОВА МИТЕВА

МИТКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

НЕЛА РАДЕВА ЦЕЦИ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ

НИКОЛАС НИКОЛАЕВ ЖЕЛЕВ

НИКОЛИНА ЖЕЛЕВА МАЗНЕВА

ПЕТЪР ТОДОРОВ СТОЯНОВ

ПЕТЪР ХАРАЛАМБОВ ХАРАЛАМБОВ

РАДИ ТОДОРОВ СТОЯНОВ

РУСКА КИРОВА ИВАНОВА

СТЕФАН СТОЯНОВ НЕДЕЛЧЕВ

СТОЯН МАРКОВ ЯНЕВ

ТЕОДОРА РАДЕВА СТОЯНОВА

ХАРАЛАМБИ СТЕФАНОВ ХАРАЛАМБОВ

ХАРАЛАМПИ ДИМИТРОВ ПОПОВ

ЮЛВИЕ ЮМЕР ЮЗЕИР

ЯНКА СТОЯНОВА ДУШЕВА

 

Кмет/кметски наместник: …………

 

Секретар на община/район: ……….

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

 

ОБЛАСТ БУРГАС   ОБЩИНА ПОМОРИЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.АХЕЛОЙ

КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 002

Адрес на избирателната секция: ……………………………………..

 

–––––––––––––––––-

Собствено, бащино и фамилно име

–––––––––––––––––-

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

АЛЕКСАНДЪР ЧАВДАРОВ АЛЕКСАНДРОВ

АЛЕНА МИЛКОВА КАРАИВАНОВА

АЛИША МАККЕНЗИ  ТЕРРИ

АНА АСПАРУХОВА ВЕЛКОВА

АНА КИРИЛОВА ШИРОКОВА

АНАСТАС ВЕЛКОВ НАЙДЕНОВ

АНАСТАСИЯ ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

АНАСТАСИЯ ПАСКАЛЕВА ВЪЛЧЕВА

АНГЕЛ КИРИЛОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ КИРИЛОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ ХАРИЗАНОВ ДИМИТРОВ

АНДРЕЯ ТОМОВ АТАНАСОВ

АНЕТА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА

АНИ ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА

АННА ДЖЕНКОВА ЗЛАТЕВА

АННА ДИМИТРОВА ПЕНЧЕВА

АНТОАНЕТА ЕНЧЕВА ПАНКОВА

АНТОАНЕТА НИКОЛОВА МИХНЕВА

АНТОН КОСТАДИНОВ ТЕРЗИЙСКИ

АНТОНИЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ

АНТОНИЯ ДАНКОВА МИНЕВА

АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

АТАНАС ДИМИТРОВ ЗЛАТКОВ

АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ

АТАНАС КОСТАДИНОВ ВЪЛЧЕВ

АТАНАС КОСТОВ СТОЯНИДИС

АТАНАС ЛЮБОМИРОВ ШИРОКОВ

АТАНАС РОСЕНОВ ДИМИТРОВ

АТАНАСА СТОЕВА ЛИБЧЕВА

БИСТРА ПЕТРОВА ХРИСТОВА

БЛАГОЙ ЛЮБОМИРОВ СТОЙЧЕВ

БОГОМИЛ СТАНИСЛАВОВ ПЕТКОВ

БОРИСЛАВ КИРОВ АНГЕЛОВ

БОЯН КРАСИМИРОВ АЛЕКСИЕВ

БОЯН СТАВРЕВ КАРАИВАНОВ

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ПЕЛОВ

ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ЛИБЧЕВ

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ШИРОКОВА

ВАНЯ ИВАНОВА ДЕЛЧЕВА

ВАСИЛ ИГНАТОВ ДРУМЕВ

ВАСИЛ РУСЕВ РУСЕВ

ВЕЛИСЛАВА НЕДЯЛКОВА ДИМИТРОВА

ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА

ВЕРОНИКА ЙОВЧЕВА ЗЛАТИНОВА

ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ЛАЗОВ

ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ХАРИЗАНОВ

ВЕСЕЛИН ДРАГОМИРОВ ПАВЛОВ

ВЕСЕЛИН СТАВРЕВ ЛАЗОВ

ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА БЪЧКОВА

ВИКТОРИЯ РАДОСЛАВОВА РУСАНОВА

ВИЛИСЛАВ МАРИЯНОВ АВРАМОВ

ВИОЛЕТА ВЛАДИНОВА ВОДЕНИЧАРСКА

ВИТКА ИВАНОВА КАРАИВАНОВА

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ ХАРИЗАНОВ

ГАЛИН ГАДЖИМИРОВ ЕВГЕНИЕВ

ГАЛИНА АТАНАСОВА БИШЕВА

ГАЛИНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА

ГАЛИНА СЪБЕВА КОНДАКЧИЕВА

ГАЛИНА ТРЕНДАФИЛОВА ТРЕНДАФИЛОВА

ГАЛЯ КОЛЕВА ПЕРЕКЛИЕВА

ГАНКА ИВАНОВА КАРАИВАНОВА

ГЕОРГИ АЛЕКСИЕВ СТЕФАНОВ

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МЕЧЕЧИЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ АРСЕНОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ КАРАИВАНОВ

ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ УЗУНОВ

ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ДИНЕВ

ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ АЛЕКСИЕВ

ГЕОРГИ ПРОДАНОВ САВОВ

ГЕОРГИ САШЕВ МОЛЛОВ

ГЕОРГИ ХАРИЗАНОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕРГАНА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА

ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА

ГЕРГИНА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА

ГИНКА ХРИСТОВА ЯНАКИЕВА

ГРОЗДАН ЗЛАТЕВ ЗЛАТЕВ

ДАНАИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ДАНАИЛ РУСЕВ РУСЕВ

ДАНИ ДИМИТРОВА КАВРЪКОВА

ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ МЕЧЕЧИЕВ

ДАНИЕЛ ДОБРОМИРОВ ТРЕНДАФИЛОВ

ДАНИЕЛА ЛЮБОМИРОВА ШИРОКОВА

ДЕЛЧО ВАСИЛЕВ ДЕЛЧЕВ

ДЕМИР ЖЕЛЕВ ЧЕНКОВ

ДЕНА НЕДЕЛЧЕВА ДИМОВА

ДЕСИСЛАВА ГАЛИНОВА ДИМИТРОВА

ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА ДИНЕВА

ДЕСИСЛАВА ПАНАЙОТОВА ДИМИТРОВА

ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

ДЕТЕЛИН КОЛЕВ ДИМИТРОВ

ДЕША АТАНАСОВА РУСЕВА

ДЕЯН СТЕФАНОВ БАЙКОВ

ДЖЕНКО СТОЯНОВ КОЛЕВ

ДИАНА ГОСПОДИНОВА ПЕТРОВА

ДИАНА ЛАЗАРОВА ПЕЛОВА

ДИАНА ПЕТРОВА МИХАЛЕВА

ДИМИТРА КАЛУДОВА РАДЕВА

ДИМИТРИНА НИКОЛОВА МАНЕВА

ДИМИТРИНА ПЕТРОВА КОНДУРОВА

ДИМИТРИНКА АТАНАСОВА ВЪЛЕВА

ДИМИТРИНКА АТАНАСОВА ПЕТРОВА

ДИМИТРИНКА БАЕВА УЗУНОВА

ДИМИТРИНКА БОЖИЛОВА АЛЕКСИЕВА

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ПЕНЧЕВ

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ХАРИЗАНОВ

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ РУСЕВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ МИХАЛЕВ

ДИМИТЪР ДРАЖЕВ КОЛЕВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ КАРАИВАНОВ

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

ДИМИТЪР КАЛОЯНОВ РАДЕВ

ДИМИТЪР КОЛЕВ КАВРЪКОВ

ДИМИТЪР МИЛЧЕВ СТОЯНОВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ СТОЙКОВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ МИХАЛЕВ

ДИМИТЪР ТРЕНДАФИЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ

ДИМИТЪР ТРЕНДАФИЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ КОНДУРОВ

ДИМИТЪР ЯКОВ МАРИНСКИ

ДИМИТЪР ЯНЕВ ШИВАРОВ

ДИМКА ВЕЛЧЕВА АНГЕЛОВА

ДИМО ГЕОРГИЕВ ДИНЕВ

ДИМО ПАВЛОВ ДИМОВ

ДИМО ТОДОРОВ ТОДОРОВ

ДИМЧО ЛЮБОМИРОВ СТОЙЧЕВ

ДИНКО КИРИЛОВ АНГЕЛОВ

ДИНКО СТАНКОВ ДИНЕВ

ДИЯНА СТАНКОВА ЯНКОВА

ДОБРИНА МИХАИЛОВА КОНДАКЧИЕВА

ДОБРИНА ПЕТРОВА ХРИСТОВА

ДОБРИНКА ГОРАНОВА МАТЕВА

ДОБРОМИР ДИМИТРОВ ТРЕНДАФИЛОВ

ДОБРОМИРА ДИМИТРОВА ПЕНЧЕВА

ДОНИКА ПАНКОВА ГЕРГАНОВА-КАРАИВАНОВА

ДОНИКА ХРИСТОВА АЛЕКСАНДРОВА

ДОНКА ДИМИТРОВА ТРЕНДАФИЛОВА

ДОНКА МИНЧЕВА ГЕОРГИЕВА

ДРАГАН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ

ДРАГОМИР ИВАНОВ ПАВЛОВ

ДРАЖО ДИМИТРОВ КОЛЕВ

ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА ДЖИСОВА

ЕВЕЛИНА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА

ЕЛЕНА ВЕЛИКОВА ЧАПАНОВА

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ЕЛЕНА ИВАНОВА ЙОВЕВА

ЕЛЕНА СЛАВЧЕВА БИНАЗОВА

ЕЛИЗА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

ЕЛИЗА ИВАНОВА ИГНАТОВА

ЕЛКА ИВАНОВА МАНЕВА

ЕМАНУЕЛА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

ЕМИЛ ПАРУШЕВ ПЕТРОВ

ЕМИЛИЯ ДИМОВА ДИНЕВА

ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ЖАКЛИН СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА

ЖАНА ХРИСТОВА БЪЧКОВА

ЖЕЛЯЗКО СТАНИЛОВ СТАНИЛОВ

ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ ИВАНОВ

ЖЕНИ ДРАГОМИРОВА ПАВЛОВА

ЖЕНЯ ЯНЧЕВА ШИВАРОВА

ЖЕЧКА ГОСПОДИНОВА ХРИСТОВА

ЖИВКА КОЛЕВА ИЛИЕВА

ЖИВКА ТОДОРОВА СТАТЕВА

ЖИВКО СТОЯНОВ ГРЪНЧАРОВ

ЖИВКО СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

ЗАРА БЛАГОЕВА СТОЙЧЕВА

ЗДРАВКО МИХНЕВ АТАНАСОВ

ЗЛАТИ ИЛИЕВ ХРИСТОВ

ЗЛАТИНА АНАСТАСОВА ШИРОКОВА

ЗЛАТИНА ДИМИТРОВА КОНТЕВА

ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА МОЛЛОВА

ЗЛАТКО ГРОЗДАНОВ ЗЛАТЕВ

ЗОРНИЦА КОСТАДИНОВА ВЪЛЧЕВА

ИВА ИЛИЯНОВА МАНДУЛЕВА

ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ

ИВАЙЛО ИВАНОВ АНГЕЛОВ

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ГАЗЯНСКИ

ИВАН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ САВОВ

ИВАН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ШИРОКОВ

ИВАН ДИОНИСОВ КАРАИВАНОВ

ИВАН КИРОВ АНГЕЛОВ

ИВАН КОЛЕВ КАНАЗИРСКИ

ИВАН КОЛЕВ ПЕРЕКЛИЕВ

ИВАН КОСТАДИНОВ ДЕЧЕВ

ИВАН КРАСИМИРОВ АРСЕНОВ

ИВАН СТРАТИЕВ ДИМИТРОВ

ИВАНКА ЕНЕВА ХРИСТОВА

ИВАНКА ЙОВЧЕВА АЛЕКСАНДРОВА

ИВАНКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

ИВАНКА ХРИСТОВА ШИВАРОВА

ИВЕЛИН ВЛАДИМИРОВ КОСТАДИНОВ

ИВЕЛИН ИВАНОВ КАНАЗИРСКИ

ИВЕЛИН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

ИВЕЛИНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

ИВЕЛИНА ХРИСТОВА ИВАНОВА

ИЛИЯ ДРАЖЕВ КОЛЕВ

ИЛИЯ ИВАНОВ АТАНАСОВ

ИЛИЯ СТЕФАНОВ ЧУЧУКОВ

ИЛИЯН ДИМИТРОВ КОНТЕВ

ИЛИЯН КОСТАДИНОВ ТЕРЗИЙСКИ

ИЛИЯН МИХАЙЛОВ ДЖИСОВ

ИРЕН ЖИВКОВ ГРЪНЧАРОВ

ИРЕНА ХРИСТОВА АТАНАСОВА

ИРИНА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА

ЙОАННА РУСЕВА РУСЕВА

ЙОВКА АТАНАСОВА ДИНЕВА

ЙОВКА СЛАВОВА ХРИСТОВА

ЙОВКО ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ

ЙОВЧО ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН КИРИЛОВ АНГЕЛОВ

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА АЛЕКСИЕВА

ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

ЙОРДАНКА КОЙЧЕВА СТАТЕВА

ЙОРДАНКА МИРКОВА ПЕНЧЕВА

ЙОСИФ НИКОЛОВ ХРИСТОВ

КАЛИН АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

КАЛИН ВАСИЛЕВ АНГЕЛОВ

КАЛИНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА

КАЛИНА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА

КАЛИНА ПЕТРОВА ХРИСТОВА

КАЛИНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

КАЛИНКА ДИМОВА АТАНАСОВА

КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ РАДЕВ

КАМЕН ТАШЕВ МАРИНОВ

КАТЕРИНА АТАНАСОВА ШИРОКОВА

КАТЯ НИКОЛОВА ХАРИЗАНОВА

КАТЯ ХАЛИЛОВА ДЕШЕВА

КЕРА МАВРОВА ГЕОРГИЕВА

КЕРА ПЕТКОВА ИВАНОВА

КИРИЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

КИРИЛ ПАСКАЛЕВ ВЪЛЧЕВ

КОЛЬО ЕВТИМОВ СТАТЕВ

КОЛЮ ДИМИТРОВ КАВРЪКОВ

КОЛЮ ИВАНОВ ПЕРИКЛИЕВ

КОСТА КОСТОВ СТОЯНИДИС

КОСТАДИН ИВАНОВ СЕРАФИМОВ

КОСТАДИН НИКОЛАЕВ КАРАИВАНОВ

КОСТАДИН ПЕТРОВ БИШЕВ

КОСТАДИНКА ТОДОРОВА МИНЕВА

КОСТАНДА КОСТОВА АТАНАСОВА

КРАСИМИР ГРИГОРОВ АЛЕКСИЕВ

КРАСИМИР ИВАНОВ АНГЕЛОВ

КРАСИМИР ИВАНОВ АРСЕНОВ

КРАСИМИР НИКОЛОВ АЛЕКСАНДРОВ

КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ

КРАСИМИР ТОДОРОВ КОВАЧЕВ

КРАСИМИРА БОРИСЛАВОВА АНГЕЛОВА

КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

КРАСИМИРА ИВАЙЛОВА АЛЕКСИЕВА

КРИСТЪН ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

КРЪСТИНА ЖЕЛЯЗКОВА СТАНИЛОВА

КРЪСТИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

КРЪСТИНКА ИВАНОВА СТАТЕВА

ЛИДИЯ ДИНКОВА ДИНЕВА

ЛЪЧЕЗАР ЙОСИФОВ ХРИСТОВ

ЛЮБЕН ХРИСТОВ ДИНЕВ

ЛЮБОМИР АТАНАСОВ ШИРОКОВ

ЛЮБОМИР ДИМОВ СТОЙЧЕВ

ЛЮБЧО ИВАНОВ ВЪРБАНОВ

МАГДАЛЕНА БОРИСЛАВОВА МАРИНОВА

МАГДАЛЕНА СТАНИЛОВА ЯНКОВА

МАРГА СТОЯНОВА КУЛОВА

МАРИЙКА АТАНАСОВА МИХОВА

МАРИЙКА ЖЕЛЕВА ДИМОВА

МАРИЙКА КРЪСТЕВА МИШЕВА

МАРИЙКА МАРИНОВА ВЪЛЧЕВА

МАРИЙКА ТАНЕВА ШИРОКОВА

МАРИНА ВАСИЛЕВА АЛЕКСИЕВА

МАРИНА НИКОЛОВА АНДОНОВА

МАРИНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

МАРИО ТОШКОВ ХРИСТОВ

МАРИЯ ВЕРГИЛОВА НИКОДИМОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТРЕНДАФИЛОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ФИЛИПОВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА КАРАИВАНОВА

МАРИЯ ДИМОВА КОВАЧЕВА

МАРИЯ ДИМОВА ТОДОРОВА

МАРИЯ КОСТАДИНОВА ДЕЧЕВА

МАРИЯ ПЕТРОВА БАЙКОВА

МАРИЯ СЛАВОВА ШИРОКОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА СТОЯНОВА

МАРИЯ ЯНЕВА КРЪСТЕВА

МАРИЯНА ВАСИЛЕВА БОРИСОВА

МАРИЯНА КИРИЛОВА ВЪЛЧЕВА

МАЯ ПЛАМЕНОВА АТАНАСОВА

МИЛКА МИХАЛЕВА ПАВЛОВА

МИЛКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

МИЛЧО ЖЕЛЯЗКОВ СТОЯНОВ

МИНА АЛЕКСАНДРОВА ЧЕНКОВА

МИНКА ГОСПОДИНОВА ХРИСТОВА

МИНКО ДЕМИРЕВ ЖЕЛЕВ

МИНЧО СТЕФАНОВ ЧУЧУКОВ

МИРОСЛАВА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

МИРОСЛАВА ТЕМЕЛКОВА КРЪСТЕВА

МИТКА КОЛЕВА НИКИТОВА

МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ КОНДАКЧИЕВ

МИХАИЛ ЙОВЧЕВ ЗЛАТИНОВ

МОНИКА ВАЛЕРИЕВА ДИМИТРОВА

МОНИКА ИБИКИОУБО КАЙЗЕР

НАДЕЖДА СТОЯНОВА ПЕТРОВА

НАДЕЖДА ХРИСТОВА НЕНОВА

НЕДЕЛЧО ИВАНОВ ИВАНОВ

НЕДЯЛКА ИЛИЕВА КАШЕВА

НЕДЯЛКА ПАВЛОВА ДИНЕВА

НЕДЯЛКА ПАРАШКЕВОВА БИШЕВА

НЕЙКА ЛЮБЧЕВА ЗАФИРОВА

НЕЙЧО МИХНЕВ МИХНЕВ

НЕНКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

НИКОЛ АНАСТАСОВА НАЙДЕНОВА

НИКОЛАЙ БОЖИНОВ ИВАНОВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ АЛЕКСИЕВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КОНДАКЧИЕВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МАНЕВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ МОЕВ

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ КОЛЕВ

НИКОЛЕТА КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА

НИКОЛИНКА КОЛЕВА БИШЕВА

НИКОЛИНКА СТЕФАНОВА ПАМПОРОВА

НИНА АТАНАСОВА СТОЯНИДИС

ПАВЕЛ ДИМОВ ДИМОВ

ПАВЛИНА КОЛЕВА КАНАЗИРСКА

ПАВЛИНА РАЙЧОВА КЕРИМОВА

ПЕЙЧО МАРИНОВ ПЕЙКОВ

ПЕНКА БОРИСОВА СТОЯНОВА

ПЕНКА ДИМИТРОВА ХАРИЗАНОВА

ПЕНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

ПЕНКА СТОЯНОВА ЧАПАНОВА

ПЕПА ЕМИЛОВА ДРАГНЕВА

ПЕТРА ГАНЧЕВА ГАНЧЕВА

ПЕТРАНА ДЖЕНКОВА АТАНАСОВА

ПЕТРАНКА ПЕТРОВА САВОВА-МИРЧОВСКА

ПЕТЪР АТАНАСОВ ПАМПОРОВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ МИХАЛЕВ

ПЕТЪР ИЛИЕВ ХРИСТОВ

ПЕТЪР КОСТАДИНОВ БИШЕВ

ПЕТЪР НЕДЕЛЧЕВ ЛИБЧЕВ

ПЕТЪР НИКОЛОВ ХРИСТОВ

ПЕТЪР ПЕТРОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ПЛАМЕНОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ТОДОРОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ХРИСТОВ БИНАЗОВ

ПЕТЪР ЩЕРИОНОВ ПЕТРОВ

ПЕТЯ НЕДЕЛЧЕВА ЗЛАТЕВА

ПЕТЯ СТЕФАНОВА ДЕЧЕВА

ПЕТЯ ЦВЯТКОВА ИВАНОВА

ПЛАМЕН АТАНАСОВ ДОЙЧЕВ

ПЛАМЕН ИВАНОВ АНГЕЛОВ

ПЛАМЕН ИВАНОВ БАРУЛОВ

ПЛАМЕН КОЛЕВ КАВРЪКОВ

ПЛАМЕН ПЕТРОВ БИШЕВ

ПЛАМЕН ХРИСТОВ ХРИСТОВ

РАДИНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА-САВОВА

РАДОСЛАВА МЕТОДИЕВА АРСЕНОВА

РАДОСЛАВА ПАСКАЛЕВА ВЪЛЧЕВА

РАДОСТИН ТОДОРОВ ЛИПЧЕВ

РАДОСТИНА ТОДОРОВА БАРУЛОВА

РАЯ ДОЙНОВА ТРЕНДАФИЛОВА

РАЯ КРАСИМИРОВА КОВАЧЕВА

РОБЕРТ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

РОСЕН ЖИВКОВ ДИМИТРОВ

РОСИЦА ДИМИТРОВА ЧЕНКОВА

РОСИЦА ИВАНОВА ГРЪНЧАРОВА

РОСИЦА НИКОЛОВА ИВАНОВА

РОСИЦА СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА

РОСИЦА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

РУМЕН СТЕФАНОВ КЬОРОВСКИ

РУСАНКА ЖЕКОВА ГАЗЯНСКА

РУСИ ПЕТРОВ РУСЕВ

САВИНА АТАНАСОВА ЗЛАТКОВА

САРА РУСЕВА ИВАНОВА

СВЕТЛА КОЛЕВА ХАРАЛАМБОВА

СВЕТЛА СТОЯНОВА НАЙДЕНОВА

СЕВДАЛИНА ТЕНЕВА ТРЕНДАФИЛОВА

СИЛВИЯ МИХАЙЛОВА ЗЛАТИНОВА

СИЯНА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

СЛАВИНА ПЕТРОВА ХРИСТОВА

СЛАВКА ИВАНОВА САВОВА

СНЕЖАНА ЖЕЛЕЗЧЕВА ШИВАРОВА

СОФИЯ КОЛЕВА НИКОЛОВА

СОФКА КИРИЛОВА КРЪСТЕВА

СТАВРИ ГЕОРГИЕВ ЛАЗОВ

СТАВРИ МАРКОВ КАРАИВАНОВ

СТАНИЛ МИХАЛЕВ СТАНИЛОВ

СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ

СТАНИСЛАВ ДИНКОВ ДИНЕВ

СТАНИСЛАВ ПЕТКОВ ПЕТКОВ

СТАНИСЛАВА КОЛЕВА СТОЯНОВА

СТАНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

СТАНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

СТАНКА ДИМИТРОВА КОЛЕВА

СТАНКА КОЛЕВА КОЛЕВА

СТАНКА КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА

СТАНКА НИКОЛОВА АЛЕКСИЕВА

СТАНКА ПЕЕВА ЙОРДАНОВА

СТАНКА СТОЙКОВА КАВРЪКОВА

СТАНКА ТОМОВА СЛАВОВА

СТАНКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

СТЕЛА ИЛИЯНОВА КОНТЕВА

СТЕЛА НИКОЛАЕВА МАНЕВА

СТЕФАН ИЛИЕВ ЧУЧУКОВ

СТЕФАНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

СТЕФКА СТАНЧЕВА СТАНЧЕВА

СТОЙКА ДИМИТРОВА КОНДУРОВА

СТОЙКА РУСЕВА ГЕОРГИЕВА

СТОЯН ВАНЕВ СТОЯНОВ

СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

СТОЯН ИЛИЕВ ХРИСТОВ

СТОЯН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

СТОЯН ПЕРЕКЛИЕВ АРАБАДЖИЕВ

СТОЯН ТОДОРОВ ПЕТРОВ

СТОЯН ХРИСТОВ КОНДУРОВ

СТОЯНКА СТОЯНОВА АРАБАДЖИЕВА

СТОЯНКА ТОДОРОВА КУПЕНОВА

СЪБЧО РАДЕВ МАТЕВ

ТАНЯ ВЕСЕЛИНОВА ЛАЗОВА

ТАТЯНА КИРИЛОВА КИРОВА

ТАТЯНА КОСТАДИНОВА КАРАИВАНОВА

ТАШКО АТАНАСОВ КАЗАКОВ

ТЕМЕНУГА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА

ТЕОДОР КОЛЕВ ДИМИТРОВ

ТЕОДОР СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ТЕОДОРА СТОЯНОВА ЗЛАТИНОВА

ТЕОФАНА ИВАНОВА ДЕЧЕВА

ТИХОМИР ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ТОДОР ДИМОВ ТОДОРОВ

ТОДОР ЛЮБОВ НИКИТОВ

ТОДОР МАВРАГАНОВ ТОДОРОВ

ТОДОР НЕЙЧЕВ ЛИБЧЕВ

ТОДОР ПЕТРОВ ПЕТРОВ

ТОДОР СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ТОДОР СЪБЕВ МАТЕВ

ТОДОР ЯНКОВ СТАТЕВ

ТОДОРА ЖЕКОВА АТАНАСОВА

ТОДОРКА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА

ТОДОРКА ВЪЛЧЕВА ИВАНОВА

ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА КОНДАКЧИЕВА

ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА

ТОДОРКА ДУШЕВА СТОЯНОВА

ТОДОРКА КОСТАДИНОВА ХАРИЗАНОВА

ТОДОРКА СОТИРОВА ШИРОКОВА

ТОМИ КАЛИНОВ КРУМОВ

ТОНКА СТАМАТОВА ХАРИЗАНОВА

ТРЕНДАФИЛ ДИМИТРОВ ТРЕНДАФИЛОВ

ТРЕНДАФИЛКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

ФИЛКА ДИОНИСОВА КАРАИВАНОВА

ФОТИНКА ПЕТРОВА САВОВА

ХАРАЛАМБИ МАРЧЕВ ХАРАЛАМБОВ

ХРИСТИНА ИВАНОВА ТЕРЗИЙСКА

ХРИСТИНА НИКОЛОВА МАРИНОВА

ХРИСТИНА ТИХОМИРОВА ГЕОРГИЕВА

ХРИСТО АНГЕЛОВ АНДОНОВ

ХРИСТО АНГЕЛОВ МИНЕВ

ХРИСТО АНГЕЛОВ МИНЕВ

ХРИСТО ДЕМИРЕВ ЖЕЛЕВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ КОНДУРОВ

ХРИСТО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ

ХРИСТО ИВАНОВ БЪЧКОВ

ХРИСТО ЛЕЧЕВ ЛЕЧЕВ

ХРИСТО ЛЮБЕНОВ ДИНЕВ

ХРИСТО ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

ХРИСТО ТОДОРОВ ПИЛЧЕВ

ХРИСТО ЯНЧЕВ ШИВАРОВ

ХРИСУЛА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

ЦВЕТА БОТЕВА БОТЕВА-КАВРЪКОВА

ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ЩИЛЯНА АТАНАСОВА БИШЕВА

ЩИЛЯНА ДИМИТРОВА РУСЕВА

ЮЛИЯН КИРИЛОВ ХИНКОВ

ЯВОР ИВАНОВ НИКОДИМОВ

ЯНА РАЙНОВА РАДЕВА

ЯНКА ИЛИЕВА МИХАЛЕВА

ЯНКА ИЛИЕВА ХРИСТОВА

ЯНЧО КРАСИМИРОВ АРСЕНОВ

ЯНЧО ХРИСТОВ ШИВАРОВ

 

Кмет/кметски наместник: …………

 

Секретар на община/район: ……….

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

 

ОБЛАСТ БУРГАС   ОБЩИНА ПОМОРИЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.АХЕЛОЙ

КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 003

Адрес на избирателната секция: ……………………………………..

 

–––––––––––––––––-

Собствено, бащино и фамилно име

–––––––––––––––––-

АЛЕКСАНДРА ДАНАИЛОВА СОКОЛОВА

АНА ЗДРАВКОВА ПАНОВА

АНАТОЛИЙ ЛЮБОМИРОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

АНГЕЛ СПАСОВ АНГЕЛОВ

АНДОН КРЪСТЕВ НИКОЛОВ

АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА МИХАЛЕВА

АНЕТА ХРИСТОВА ИЛИЕВА

АНИТА ПЕТРОВА БОРИСОВА

АННА ГЕОРГИЕВА ФЛИНТ

АННА МИХОВА НИКОВА

АНТОНИ ИЛИАНОВ ЩЕРЕВ

АТАНАС ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

АТАНАС ИВАНОВ НЕДЕВ

АТАНАС СТОЕВ НАЧЕВ

АТАНАС ЯНКОВ МИЛКОВ

БИНЬО ИВАНОВ БИНЕВ

БОГДАН ИВАНОВ ТОДОРОВ

БОЖАНА ЛАЗАРОВА ТОДОРОВА

БОЖАНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

БОЖИДАР ПЕТРОВ БОРИСОВ

БОЖИДАР ХРИСТОВ ЖЕЛЯЗКОВ

БОРИС ЕМИЛОВ АВРАМОВ

БОРИСЛАВ АЛЕКСИЕВ БОРИСОВ

ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ НЕДЕВ

ВАЛЕНТИН ЗЛАТИНОВ ЯНЕВ

ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ ВЕЛИКОВ

ВАЛЕНТИН РУСЕВ РУСЕВ

ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ ДЕМИРЕВ

ВАНЯ ВАСИЛЕВА АНДРЕЕВА

ВАНЯ ДАЧКОВА ДЕРЛИЙСКА-НЕДКОВА

ВАСИЛ КОСТАДИНОВ ИЛИЕВ

ВАСИЛКА ДИМИТРОВА КИРОВА

ВАСИЛКА ПАНАЙОТОВА ДИМИТРОВА

ВЕЛИКА ДИМИТРОВА САРЪСТОВА

ВЕЛИКА КОЛЕВА ТАНГАРДЖИЕВА

ВЕЛИЧКА ГРИГОРОВА ТЕНЕВА

ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА ЛАМБОВА

ВЕНЕТА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА

ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ АНДРЕЕВ

ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ НЕДЕВ

ВЕСЕЛИНА НОВАКОВА КЬОСЕВА

ВЕСЕЛКА СТАНЕВА ТОДОРОВА

ВЕСКА ТОДОРОВА МАРКОВА

ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

ВИКТОРИЯ ДИМОВА УЗУНОВА

ВИКТОРИЯ ПАНАЙОТОВА МИХАЛЕВА

ВИОЛЕТА ПЕТРОВА НЕДЕВА

ВИТА ИВАНОВНА ИЛИЕВА

ВЯРА ИВАНОВА НЕДКОВА

ВЯРА ЙОРДАНОВА ПАНАЙОТОВА

ГАБРИЕЛА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

ГАЛИН ХРИСТОВ ПУЛЕВ

ГАЛИНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ПАНАЙОТОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ДИМОВ РАЙКОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ КОСТАДИНОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ТЕНЕВ

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ КАРАДЕНИЗОВ

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ПАНАЙОТОВ

ГЕОРГИ МАРКОВ СТАМАТОВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ РУМЕНОВ КОСТОВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ РУСЕВ

ГЕОРГИ ЯНКОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ПЕРЕКЛИЕВ

ГЕРГАНА СЛАВОВА ДИМИТРОВА

ГЕРГАНА СТОЯНОВА ТОДОРОВА

ГИНКА ЖЕЛЕВА ЖЕЛЕВА

ГИНКА ИВАНОВА МУХЧИЕВА

ГОЧО ПЕТРОВ ПЕТРОВ

ДАНАИЛ НЕДЕВ ВАСИЛЕВ

ДАНИЕЛА ХРИСТОВА ИЛИЕВА

ДАНКА МИНЧЕВА ДИМИТРОВА

ДЕСИСЛАВ АТАНАСОВ ДИМИТРОВ

ДЕСИСЛАВА ДЕЛЧЕВА БОРИСОВА

ДЕСИСЛАВА ОГНЯНОВА ДИМИТРОВА

ДЕЯН ПЕТРОВ БРУСЕВ

ДЖЕМАЛДИН МЕХМЕД МЕХМЕД

ДЖИЙН-ПОЛ ЛЮСИЕН СИМОНЕТ

ДИМИТРИНА ИВАНОВА СЛАВОВА

ДИМИТРИНА РАЙЧЕВА ЩЕРЕВА

ДИМИТРИНКА ВЕЛИКОВА ТОДОРОВА

ДИМИТРИНКА ЖЕЛЯЗКОВА КАРАДЖОВА

ДИМИТРИНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

ДИМИТЪР БОРИСОВ ТОДОРОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АНДРЕЕВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПАНАЙОТОВ

ДИМИТЪР ДИНКОВ НЕДЕВ

ДИМИТЪР ДОНЕВ ДОНЕВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ НЕДЕВ

ДИМИТЪР КОЛЕВ БАЕВ

ДИМИТЪР НЕДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР НЕЙЧЕВ КИРОВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР СЛАВОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ НЕЙЧЕВ

ДИМИТЪР ЯНКОВ ЛЕФТЕРОВ

ДИМО РАЙКОВ РАЙКОВ

ДИМЧО КРУМОВ ДИКОВ

ДИЯН ИВАНОВ ДЯНКОВ

ДИЯН КОЛЕВ МУХЧИЕВ

ДОБРИНКА ГИНЕВА ЖЕЛЕВА

ДОБРИНКА ИЛИЕВА НАЧЕВА

ДОНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ДОНКА МАНОЛОВА ГЕРГАНОВА

ДОНЬО ЙОРДАНОВ ДОНЕВ

ДРАГОМИР ЙОРДАНОВ ЯНЕВ

ЕВГЕНИЯ ЗДРАВКОВА КРЪСТЕВА

ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА СТОЙКОВА

ЕЛЕНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА СЪБЕВА

ЕЛЕНА НЕДЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА

ЕЛЕНА ПЕТРОВА ВИДЕВА

ЕЛЕНА РОЕВА ВЕЛИЧКОВА

ЕЛЕНА СПАСОВА ЙОРДАНОВА

ЕЛЕНА СТОЯНОВА МАВРОВА

ЕЛЕНА ФИЛИПОВА КАРАИВАНОВА

ЕЛЕНА ЯНЕВА ЯНЕВА

ЕЛЕНКА ВЕЛИКОВА НЕДЕВА

ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА КАРАИВАНОВА

ЕЛЕНКА ИВАНОВА НЕДЕВА

ЕЛЕНКА ХРИСТОВА КОНДУРОВА

ЕЛИСАВЕТА САНКОВА РУСАНОВА

ЕЛЛИ ДАНАИЛОВА ВАСИЛЕВА

ЕМИЛ ИВАНОВ АВРАМОВ

ЕМИЛИЯ ЧАВДАРОВА КИРКОВА

ЕНЧО АТАНАСОВ ГРУЕВ

ЖАНЕТА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА

ЖЕЛЮ СЛАВОВ ЖЕЛЕВ

ЖЕЛЯЗКА ГРОЗЕВА ХАРИЗАНОВА

ЖЕЛЯЗКА КОЛЕВА МИХАЙЛОВА

ЖЕЛЯЗКА КОЛЕВА ЧОЛАКОВА

ЖИВКА ЯНЕВА ИЛИЕВА

ЖИВКО ПЛАМЕНОВ КОСТОВ

ЗДРАВКА МАРКОВА НЕДЕЛЕВА

ЗЕКИЕ ЕСАД БАЙРЯМ-ДИМИТРОВА

ЗЛАТА КОСТАДИНОВА АНДРЕЕВА

ЗЛАТИ СТОЙКОВ КАМБУРОВ

ЗЛАТИМИРА ДАНАИЛОВА ДИМИТРОВА

ЗЛАТИН ВЕЛИКОВ ЯНЕВ

ЗЛАТИНА ИВАНОВА БИНЕВА

ЗЛАТИНА ЯНЕВА ИЛИЕВА

ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ИВА ЛЮБОМИРОВА ПЕТРОВА

ИВА ПЕНЧЕВА ДИМОВА

ИВАЙЛО ИВАНОВ ШИВАРОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

ИВАН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ЛЕФТЕРОВ

ИВАН ДИМИТРОВ НЕДЕВ

ИВАН ДИНКОВ НЕДЕВ

ИВАН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН ИВАНОВ КАРАДЕНИЗОВ

ИВАН ИЛИЕВ ЯНКОВ

ИВАН КОЛЕВ НЕДЯЛКОВ

ИВАН КРЪСТЕВ ТОДОРОВ

ИВАН НЕДЕЛЕВ НЕДЕЛЕВ

ИВАН НИКОЛАЕВ НЕДКОВ

ИВАН НИКОЛОВ ТАБАКОВ

ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ

ИВАН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

ИВАН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

ИВАН ТОДОРОВ ТОДОРОВ

ИВАН ХРИСТОВ БРУСЕВ

ИВАН ЯНЕВ ШИВАРОВ

ИВАН ЯНЧЕВ ПЕРЕКЛИЕВ

ИВАНКА КРЪСТЕВА КАРАИВАНОВА

ИВАНКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

ИВАНКА СТОЯНОВА НЕДКОВА

ИВАНКА СТОЯНОВА ТОДОРОВА

ИВЕЛИНА ГЕНЧЕВА ВАСИЛЕВА

ИЛИАН ХРИСТОВ ЩЕРЕВ

ИЛИЯН СТОЯНОВ ПЕТКОВ

ИРИНА ХРИСТОВА КОЛЕВА

ЙОАННА КОЛЕВА КОЛЕВА

ЙОВКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

ЙОРДАН ГОШЕВ БОНЕВСКИ

ЙОРДАН ДОНЕВ ДОНЕВ

ЙОРДАН ДРАГОМИРОВ ЯНЕВ

ЙОРДАН СЪБЕВ СЪБЕВ

ЙОРДАНКА МИХАЛЕВА БЪЧВАРОВА

КАЛИН НИКОЛОВ ДУБАЛОВ

КАЛИН ТРАЯНОВ ХРИСТОВ

КАЛИНА АНАРГИЛОВА ИВАНОВА

КАЛИНА ПЕТРОВА БЪЧВАРОВА

КАЛИНКА ГАНЧЕВА ПУЛЕВА

КАТЯ БОРИСОВА ДАНОВА

КОЛЬО ДИМИТРОВ БАЕВ

КОЛЬО ИВАНОВ ТОДОРОВ

КОЛЬО ПЕТРОВ КОСАРОВ

КОНСТАНТИН ИВАЙЛОВ ВЕЛИЧКОВ

КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ПУЛЕВ

КОРИНА ПЕЛАГИЕВА ТОДОРОВА

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ПАНАЙОТОВ

КОСТАДИН ИВАНОВ ДЕЛЕВ

КОСТАДИН ЛЮБЕНОВ ШИМОВ

КОСТАДИН ЯНКОВ КАРАДЖОВ

КРАСИМИР БОЯНОВ ИВАНОВ

КРАСИМИР ДИМИТРОВ ГОРАНОВ

КРАСИМИР РАЧЕВ ПЕТРОВ

КРАСИМИРА АТАНАСОВА КАРАИВАНОВА

КРЕМЕНА КРЪСТЕВА ТОДОРОВА

КРИСТАЛИНА МАРИНОВА ШИШЕВА-БАЛТАДЖИЕВА

КРИСТИНА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА

КРИСТИНА ИВАНОВА ЯНЕВА

КРУМ ДИМОВ ДИКОВ

КРЪСТИНКА ВАСИЛЕВА НЕДЕВА

КРЪСТЬО ИВАНОВ ТОДОРОВ

КРЪСТЬО НИКОЛОВ КРЪСТЕВ

ЛОРА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА

ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ГОРАНОВ

ЛЮБКА ПЕТРОВА СТОЯНОВА

ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ ГАЗЯНОВ

ЛЮДМИЛ КРАСИМИРОВ СЛАВЧЕВ

ЛЮЦКА СТОЯНОВА ДЕРЕЛИЕВА

МАНОЛКА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА

МАРА ПЕТРОВА СТАНЕВА

МАРГАРИТА СТАНКОВА АТАНАСОВА

МАРИАН ГЕОРГИЕВ ПАНАЙОТОВ

МАРИАН ПЕТРОВ ИВАНОВ

МАРИАНА ЛЕФТЕРОВА ДИМИТРОВА

МАРИАНА РАДЕВА ХРИСТОДОРОВА

МАРИЙКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

МАРИЙКА КОЛЕВА ПЕТКОВА

МАРИНА ВЕСКОВА ГЕОРГИЕВА

МАРИНА ДИМИТРОВА ГОЧЕВА

МАРИНА ДЯНКОВА ХРИСТОВА

МАРИЯ АТАНАСОВА АТАНАСОВА

МАРИЯ ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА

МАРИЯ КОЛЕВА ТОДОРОВА

МАРИЯ КЪНЧЕВА ГЕОРГИЕВА

МАРИЯ НИКОЛАЕВА СТАНЕВА

МАРИЯ ПЕТРОВА ДЯНКОВА

МАРИЯ ТОДОРОВА ТАБАКОВА

МАРИЯ ТОНЧЕВА ЧИЛИКОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА БЛАКЯНОВА

МАРИЯНА КРАСИМИРОВА ДИМИТРОВА

МАРТИН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

МАРТИН ПЕТРОВ БЪЧВАРОВ

МАРТИН СТОЯНОВ СТОЯНОВ

МЕЛИХА КЕМАЛ ДЖАМАЛ

МЕТОДИ АТАНАСОВ НЕДЕВ

МИЛЕНА АТАНАСОВА НЕДЕВА

МИЛЕНА БОЖИДАРОВА ХРИСТОВА

МИЛЕНА ЛЮБОМИРОВА ПЕТРОВА

МИЛИЦА ЙОРДАНОВА РУСИНОВА

МИМА ДИМИТРОВА СЛАВОВА

МИРЕЛА ПЕТРОВА СИМОНЕТ

МИРЕНА КОЛЕВА ВАСИЛЕВА

МИТКА КОЛЕВА НЕДЕВА

МИТКО ТОДОРОВ ЧОБАНОВ

МИТЬО НИКОЛАЕВ СТАНЕВ

МИХАЕЛА ТОДОРОВА МИНЧЕВА

МИХНА ЕДРЕВА СТОЯНОВА

МОНИКА РОСЕНОВА ЩИЛЯНОВА

МОНИКА ТЕОДОРОВА КРЪСТЕВА

НАДЯ РАДОСЛАВОВА АНГЕЛОВА

НЕДЕЛИНА ТОШКОВА ЛАМБОВА

НЕДЕЛЧО АТАНАСОВ ДЕЧЕВ

НЕДЕЛЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

НЕДЕЛЬО ИВАНОВ НЕДЕЛЕВ

НЕДКО ЛИПЧЕВ НЕДЕВ

НЕДКО НИКОЛОВ НЕДКОВ

НЕДЯЛКА ТОДОРОВА КАМБУРОВА

НЕЙЧО КИРОВ КИРОВ

НЕЛИ ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА-ЕВГЕНИЕВА

НЕНКО ВЕСЕЛИНОВ ЧОЛАКОВ

НИКОЛА БЛАГОЕВ АТАНАСОВ

НИКОЛА ДАНАИЛОВ ВАСИЛЕВ

НИКОЛА ИВАНОВ ТАБАКОВ

НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ

НИКОЛАЙ МИТЕВ СТАНЕВ

НИКОЛАЙ МИХОВ НИКОВ

НИКОЛАЙ НЕДКОВ НЕДКОВ

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ АТАНАСОВ

НИКОЛАЙ СТАНИСЛАВОВ ТОДОРОВ

НИКОЛАЙ ТАШКОВ ГЕНОВ

НИКОЛИНА ДОЙЧЕВА ВЕЛИКОВА

НИКОЛИНКА СТЕФАНОВА АТАНАСОВА

НИНА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЕВА

НИНА ЗЛАТИНОВА ЯНЕВА

НИНА КОСТАДИНОВА ДЕЛЕВА

ПАВЕЛ АТАНАСОВ АТАНАСОВ

ПАВЛИН ГЕОРГИЕВ АРАБАДЖИЕВ

ПАМЕЛА ПАНКОВА ГЕРГАНОВА

ПАНАЙОТ ИВАНОВ МИХАЛЕВ

ПАУЛИНА ПЛАМЕНОВА КОСТАДИНОВА

ПЕНКА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

ПЕНКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

ПЕНКА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА

ПЕНКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

ПЕНКА ПЕТРОВА СТАНЕВА

ПЕНКА ЯНЕВА АТАНАСОВА

ПЕНЧО ДИМИТРОВ ДИМОВ

ПЕТКО ИЛИЯНОВ ВЕЛИКОВ

ПЕТРАНА ДИМИТРОВА ШИВАРОВА

ПЕТРАНКА ГАНЧЕВА ИЛИЕВА

ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА ТЕРЗИЕВА

ПЕТЪР АТАНАСОВ НЕДЕВ

ПЕТЪР БОРИСОВ ТОДОРОВ

ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ

ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ПЕЦОВ

ПЕТЪР ГАНЧЕВ АНГЕЛОВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ БЪЧВАРОВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ПЕТЪР ТОШКОВ ЛАМБОВ

ПЕТЪР ХРИСТОВ БРУСЕВ

ПЕТЯ ГОСПОДИНОВА ЛАНГЕДРАГ

ПЕТЯ ДИМИТРОВА ГОЧЕВА

ПЕТЯ КОЛЕВА ЧОЛАКОВА

ПЕТЯ СТОЯНОВА КОСТОВА

ПЛАМЕНА КОЛЕВА КОЛЕВА

ПОЛЯ ПАНАЙОТОВА РАЙКОВА

ПРОДАН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

РАДКА ДИМИТРОВА КОСАРОВА

РАДКА ДЯКОВА ЯНЧЕВА

РАДКА СПАСОВА АНГЕЛОВА

РАДОСЛАВ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ

РАДОСЛАВ КРАСЕНОВ РАЙКОВ

РАДОСТИН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

РАДОСТИНА ВЕСЕЛИНОВА СТАМЕНОВА

РУМЕН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

РУМЯНА ГЕОРГИЕВА БАЕВА

САВА ОФИЛОВА ДУБАЛОВА

СИЙКА НИКОЛОВА НЕЙЧЕВА

СЛАВЧО ДИМИТРОВ САРЪСТОВ

СНЕЖАНА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

СНЕЖАНКА МИТКОВА ГАЗЯНОВА

СОФИЯ ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

СПАСИМИРА ФИЛИПОВА КАРАИВАНОВА

СТАНИМИР СТАНЕВ СТАНЕВ

СТАНИМИРА АТАНАСОВА НАЧЕВА

СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ДУКОВ

СТАНИСЛАВ НИКОЛОВ ИВАНОВ

СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ РУСЕВ

СТАНИСЛАВА ИВАНОВА ТЕНЕВА

СТАНКА ГЕОРГИЕВА МАНЕВА

СТАНКА ПЕТРОВА ГЕНОВА

СТАНЮ НЕНЧЕВ СТАНЕВ

СТЕЛА БЛАГОЕВА АТАНАСОВА

СТЕЛИЯН ЙОВЧЕВ ТАНЕВ

СТЕФАН ПЕТКОВ МОЛЛОВ

СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ГЕРГАНОВА

СТЕФКА ДИМОВА ПЕТРОВА

СТИЛИЯН СТОЯНОВ ЧОЛАКОВ

СТОЙКА ТОДОРОВА КРЪСТЕВА

СТОЙКО ЗЛАТЕВ КАМБУРОВ

СТОЙКО НЕДЕЛЧЕВ СТОЙКОВ

СТОЯН ДИМИТРОВ НЕЙЧЕВ

СТОЯН ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ

СТОЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ

СТОЯН ПЛАМЕНОВ КОСТОВ

СТОЯНКА ГЕЦОВА ЛАЗАРОВА

СТОЯНКА ДЖЕНКОВА БРУСЕВА

СТОЯНКА СТОЕВА РУСЕВА

СТОЯНКА ЯНЕВА АТАНАСОВА

СУЛТАНКА БОЙЧЕВА ПЕТРОВА

СУНАЙ СЕРВЕТ БАЙРЯМОВ

СЪБИНА ГОЧЕВА ПЕТРОВА

СЪБКА ПЕЕВА ПЕЦОВА

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ТАНЯ ИВАНОВА КАРАДЕНИЗОВА

ТАНЯ КОЛЕВА ПЕТКОВА

ТАНЯ ПЕТРОВА ЯНКОВА

ТАНЯ ЯНКОВА МИЛКОВА

ТАШКО ВЛАДИМИРОВ ГЕНОВ

ТЕОДОР ПЕТКОВ ИВАНОВ

ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

ТИХОМИР МИЛКОВ ПЕТКОВ

ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ

ТОДОР МИТЕВ ЧОБАНОВ

ТОДОР СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ

ТОДОР СТОЙКОВ РУСЕВ

ТОДОР СТОЙКОВ СТОЙКОВ

ТОДОРКА ГАНЧЕВА АТАНАСОВА

ТОДОРКА ТРЕНДАФИЛОВА КРЪСТЕВА

ТОМЧО ТРАЯНОВ ХРИСТОВ

ТОНКА ХРИСТОВА ЖЕЛЕВА

ТОШКО НЕДЯЛКОВ ЛАМБОВ

ТРЕНДАФИЛ ТОДОРОВ КРЪСТЕВ

ФИЛИП ИВАНОВ КАРАИВАНОВ

ХАЛИЛ АЛИОСМАНОВ ХАЛИЛОВ

ХРИСА КОЛЕВА ВИДЕВА

ХРИСТИНА АНГЕЛОВА НАЛБАНТОВА

ХРИСТИНА АТАНАСОВА ИЛИЕВА

ХРИСТО АНГЕЛОВ ИЛИЕВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ НАЛБАНТОВ

ХРИСТО ИВАНОВ БРУСЕВ

ХРИСТО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ХРИСТО КОСТАДИНОВ ПУЛЕВ

ЦВЕТИНА ЙОСИФОВА КАМЕНОВА

ЦВЕТКА ЦВЯТКОВА ЯНКОВА

ЧАВДАР МИХАЙЛОВ СЛАВОВ

ЯНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

ЯНА ПЕТРОВА ИВАНОВА

ЯНИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ЯНИ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

ЯНКА ИВАНОВА МИХАЛЕВА

ЯНКА МИЛКОВА ПЕРЕКЛИЕВА

ЯНКА ПЕТКОВА КАРАИВАНОВА

ЯНКО КОСТОВ КАРАДЖОВ

ЯНЧО АНГЕЛОВ ИЛИЕВ

ЯНЧО СТОЯНОВ НЕЙЧЕВ

 

Кмет/кметски наместник: …………

 

Секретар на община/район: ……….

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

 

ОБЛАСТ БУРГАС   ОБЩИНА ПОМОРИЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.АХЕЛОЙ

КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 004

Адрес на избирателната секция: ……………………………………..

 

–––––––––––––––––-

Собствено, бащино и фамилно име

–––––––––––––––––-

АЙТЕН ЕМИН АПТИКАДИР

АЛЕКСАНДРА АНАТОЛИЕВА АНГЕЛОВА

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ

АЛЕКСАНДЪР НУРХАНОВ ЛЮТФИЕВ

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

АЛЕКСИ ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ

АНАСТАСИЯ ПЕТРОВА КАИНОВА

АНГЕЛ МАРИНОВ КАРАГЬОЗОВ

АНГЕЛ НИКОЛАЕВ МАНЕВ

АНГЕЛ ПЕТРОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛИНА НИКОЛОВА РУПКОВА

АНДОН ГЕОРГИЕВ КАДИЙСКИ

АНДРИАН НИКОЛОВ ИВАНОВ

АНЕЛИЯ ЖЕЛЯЗКОВА КОСТАДИНОВА

АНЕТА НЕДЯЛКОВА ДИМОВА

АНКА ИВАНОВА МИНЕВА

АНТОН ЛИДОВ ПЕТРОВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ХАРИЗАНОВ

АТАНАС ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

АТАНАС ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ

АТАНАС НЕДЕЛЧЕВ ПЕТРОВ

АТАНАС ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

АТАНАС ХРИСТОВ РЕЙЗОВ

АТАНАСКА ДИМИТРОВА СТАТЕВА

АТАНАСКА ЛЕФТЕРОВА ЛЕФТЕРОВА

БИЛЯНА ПЕТКОВА УШАКОВА

БИНА ДОНЕВА ДИМИТРОВА

БЛАГОВЕСТ ДИМОВ ДИМИТРОВ

БОГДАНА СТОЯНОВА КРЪСТЕВА

БОЖИДАР ДИЯНОВ ДОЙНОВ

БОЖИДАР ИВАНОВ БОЖИЛОВ

БОНА АТАНАСОВА ЛИПЧЕВА

БОНКА ДИМИТРОВА БОЯДЖИЕВА

БОНКА КОСТАДИНОВА ЗЛАТИНОВА

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

ВАЛЕНТИН ИЛКОВ ИЛИЕВ

ВАЛЕНТИНА СЛАВЧЕВА ЕНЕВА

ВАНГЕЛ ИВАНОВ БАЙРАКТАРОВ

ВАНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА НЕДЯЛКОВА-ИТЕВА

ВАНЕСА ПАВЛОВА ГЮРОВА

ВАРВАРА ИВАНОВА ПЕТКОВА

ВАСИЛКА СТОЯНОВА ИЛИЕВА

ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ВЕЛИКО НЕЙЧЕВ ЛИПЧЕВ

ВЕЛИЧКА ДАРИНОВА ДУКОВА

ВЕЛИЧКО ГЕОРГИЕВ СЪРХОШЕВ

ВЕЛИЧКО НЕДЕЛЧЕВ СЪРХОШЕВ

ВЕНЕЛИН СТОЯНОВ ВИДЕВ

ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ВОЙНОВА

ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ДОЙЧЕВА

ВЕСЕЛИН МАРГАРИТОВ АНГЕЛОВ

ВЕСЕЛИНА МИХОВА ДОБРЕВА

ВЕСКА ЖЕЛЕВА ДИМИТРОВА

ВИДА ЖЕЛЕВА МИНЧЕВА

ВИКТОР ВЕЛИЧКОВ СЪРХОШЕВ

ВИКТОР ТОМЧЕВ СТОЯНОВ

ВИКТОРИЯ КОСТАДИНОВА СТРАТИЕВА

ВИЛИЯН ЛЕФТЕРОВ ДИМИТРОВ

ВИНКА СЛАВОВА УЗУНОВА

ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ МИСАРЕНКО

ВЛАДИМИР САШЕВ МИЛКОВ

ГАЛИН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

ГАЛИН ГЕОРГИЕВ СЪРХОШЕВ

ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ДЕНКОВА

ГАНЧО КОЕВ ДОЙЧЕВ

ГЕНИСЛАВ НАЙДЕНОВ СТРАХИЛОВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ХАРИЗАНОВ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

ГЕОРГИ ВЕЛИЧКОВ СЪРХОШЕВ

ГЕОРГИ ДЕЯНОВ ЛЕФТЕРОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

ГЕОРГИ ДИЯНОВ ДОЙНОВ

ГЕОРГИ ДОЙЧЕВ ЛОСКУТОВ

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ КИРОВ ПЕТРОВ

ГЕОРГИ МАРИОВ ВОЙНОВ

ГЕОРГИ МАТЕВ КОЛЕВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ НЕДЕЛЧЕВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ

ГЕОРГИ ТОМОВ СТОЯНОВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ МИНЕВ

ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА

ГЕРГАНА ХРИСТОВА ЕЛЕНКИНА

ГИНКА ПОПНИКОЛАЕВА РАКОВА

ГЮЛХАН ДУРАН АХМЕД

ДАНИЕЛА СЛАВОВА ТОДОРОВА

ДАНИЕЛА СТОЯНОВА УЗУНОВА

ДАНИЕЛА ХУБЕНОВА ГЕОРГИЕВА

ДАНЧО ХУБЕНОВ ДИМИТРОВ

ДАРИН КИРИЛОВ ЗЛАТКОВ

ДАРИН КОСТАДИНОВ ДОБРЕВ

ДАФИН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

ДЕМИР ЙОРДАНОВ ПЕНЧЕВ

ДЕНИЗ АДЕМ ГАЗИ

ДЕНИЗ ФЕДАИЛ СЮЛЕЙМАН

ДЕНИЛ НЕДКОВ НЕДЕВ

ДЕНИС АХМЕД ЕРЕДЖЕБ

ДЕНИЦА КОЛЕВА РАКАДЖИЙСКА

ДЕНИЦА НЕЙЧЕВА ЛИБЧЕВА

ДЕНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ДЕНКА ИВАНОВА ЛИБЧЕВА

ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА ИВАНОВА

ДЕЯН ДИМИТРОВ КОНТЕВ

ДЕЯН ИВАНОВ ПАИСКОВ

ДЕЯН ПЕЕВ ЛЕФТЕРОВ

ДИАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

ДИЛЯНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ДИЛЯНА МИНКОВА ДИМИТРОВА

ДИМИТРА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

ДИМИТРИНА НИКОЛОВА НЕДЕВА

ДИМИТРИНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА

ДИМИТРИНКА ВАСИЛЕВА СТРАТИЕВА

ДИМИТРИНКА КОСТОВА ЙОАННУ

ДИМИТРИНКА СТОЯНОВА АСЪМОВА

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ВЕЛЕВ КАРТАЛОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

ДИМИТЪР ДЕМИРЕВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ СТАТЕВ

ДИМИТЪР КИРИЛОВ ЗЛАТКОВ

ДИМИТЪР КИРОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР КОЛЕВ АСЪМОВ

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ПЕТРОВ

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ТОДОРОВ

ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ ДИМИТРОВ

ДИМКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

ДИМО ГЕОРГИЕВ МОСКОВ

ДИЯН АЛЕКСИЕВ КОСТАДИНОВ

ДИЯН СТОЯНОВ ДОЙНОВ

ДОБРИНА ЗЛАТИНОВА УЗУНОВА

ДОЙКА ГЕОРГИЕВА МОМЧИЛОВА

ДОЙЧО ЖЕЛЯЗКОВ ДИМОВ

ДОЙЧО ИЛИЕВ ДОЙЧЕВ

ДОНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

ДОНКА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА

ДОНКА ХРИСТОВА КОЛЕВА

ДОНЬО ЕНЧЕВ ДИМИТРОВ

ЕВГЕНИЙ ДОНЕВ ДИМИТРОВ

ЕЛЕНА АСЕНОВА МАНЕВА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА КОЛСЪН

ЕЛЕНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

ЕЛЕНКА ТЕНЕВА КОСТАДИНОВА

ЕМАНУИЛ ИВАНОВ БАБЕВ

ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

ЕМИН ХАСАН ХОДЖА

ЕМИНЕ ХАСАН ХОДЖА

ЕМИНЕ ЮСЕИНОВА ВЕЛИЕВА

ЖАНА ХРИСТОВА КОЛЕВА

ЖЕЙКА ДИМИТРОВА ПАИСКОВА

ЖЕЛЬО ИВАНОВ НЕНЧЕВ

ЖЕЛЯЗА ДИМИТРОВА КОЛЕВА

ЖЕЛЯЗКА ДИМОВА АЛЕКСИЕВА

ЖЕЛЯЗКА ЕДРЕВА ТОДОРОВА

ЖЕЛЯЗКО ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

ЖЕЛЯЗКО ТОДОРОВ ЖЕЛЯЗКОВ

ЖИВКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

ЖИВКА ГЕОРГИЕВА ЛЕФТЕРОВА

ЖУЛИЕТА ДРАГОМИРОВА СТОЯНОВА

ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ЗЛАТА ХРИСТОВА ПРОДАНОВА

ЗЛАТИН СТЕФАНОВ УЗУНОВ

ЗЛАТИНА ДИМОВА МОСКОВА

ЗЛАТКА ИВАНОВА ПРОДАНОВА

ЗЛАТКА НЕДЕЛЕВА ЛИБЧЕВА

ЗЛАТКА НЕДЕЛЧЕВА ЙОРДАНОВА

ЗОЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

ИВАЙЛО БОРИСОВ ИЛИЕВ

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

ИВАН ДИМИРЕВ ДИМИТРОВ

ИВАН ДУШЕВ ПАИСКОВ

ИВАН КОЛЕВ ДИНЕВ

ИВАН МИХАЛЕВ ИЛИЕВ

ИВАН НИКОЛАЕВ МАНЕВ

ИВАН ПАВЛОВ БАРУЛОВ

ИВАН ПЕТРОВ ДАНЧЕВ

ИВАН ЧАНКОВ МИХАЛЕВ

ИВАНИНА ГАНЧЕВА НЕНЧЕВА

ИВАНКА АЛИПИЕВА КИРИЛОВА

ИВАНКА ДИМИТРОВА АВРАМОВА

ИВАНКА ДИМИТРОВА ДИМОВА

ИВАНКА ДОЙЧЕВА УЗУНОВА

ИВАНКА ИЛИЕВА ПЕТКОВА

ИВАНКА ПЕТКОВА ВИДЕВА

ИВАНКА ПЕТРОВА АРНАУДОВА

ИВАНКА ПЕТРОВА СТОЕВА

ИВАНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА

ИВЕЛИНА БОРИСЛАВОВА КРЪСТЕВА

ИВЕЛИНА МАРИОВА ВОЙНОВА

ИВЕТА ТОДОРОВА СТАНКОВА

ИВО ИВАНОВ БОЖИЛОВ

ИЛИАНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

ИЛИЯ АДАМОВ ПЕТРОВ

ИЛИЯ ВЕЛИКОВ ДЕМИРЕВ

ИЛИЯ НИКОЛОВ ВЪЛКОВ

ИЛИЯН ЯНЧЕВ ИВАНОВ

ИЛИЯНА ЯНЕВА КУПЕНОВА

ИЛКО ДИМИТРОВ ГРОЗДАНОВ

ИЛКО КАЛЧЕВ ИЛИЕВ

ИРЕНА МИНКОВА СТОЙКОВА

ИРИНА ДИМИТРОВА УШАКОВА

ИРИНА ТОДОРОВА БЕНЧЕВА

ЙОАННА СВЕТЛОЗАРОВА ДАМАСКОВА

ЙОВА РОЕВА СТОЙКОВА

ЙОВКА ЛИПЧЕВА СТАВРАКИЕВА

ЙОВКА НЕДКОВА ДИМИТРОВА

ЙОРДАН ДИМИТРОВ КАРТАЛОВ

ЙОРДАН ИВАНОВ ЖЕКОВСКИ

ЙОРДАН ИВАНОВ РАКАДЖИЙСКИ

ЙОРДАНКА ПЕНЕВА ПЕТРОВА

ЙОРДАНКА СЛАВЧЕВА ЕНЕВА

КАЛОЯН ПЕТРОВ ГЮРОВ

КАЛЧО ИЛКОВ ИЛИЕВ

КАЛЯ ЯНЕВА ДЕМИРЕВА

КАТЯ МАВРАГАНОВА ДИМИТРОВА

КЕРА МИТРЕВА НИКОЛОВА

КЕРАНА ИВАНОВА НЕДЯЛКОВА

КЕРАНА НИКОЛОВА КУПЕНОВА

КЕРКА ИВАНОВА БОЖИЛОВА

КИНА ДИМИТРОВА ПОМАКОВА

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

КИРИЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ

КИРЧО НЕДЕЛЧЕВ КРЪСТЕВ

КОЙКА ЕНЕВА ДИМИТРОВА

КОЛЮ КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ

КОМНЯ ВЪЛЧЕВА ВАСИЛЕВА

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ СЪРХОШЕВ

КОСТАДИН ДАРИНОВ ДОБРЕВ

КОСТАДИН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

КОСТАДИН ИВАНОВ КОСТАДИНОВ

КОСТАДИН ИВАНОВ СТРАТИЕВ

КОСТАДИН СТРАТИЕВ ЗЛАТИНОВ

КРАСИМИР ИЛИЯНОВ ИВАНОВ

КРАСИМИР КИРИЛОВ ИЛИЕВ

КРАСИМИР ТОДОРОВ ЦВЕТАНОВ

КРАСИМИРА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

КРИСТИЯН БОРИСЛАВОВ КРЪСТЕВ

КУНА ГЕОРГИЕВА АСЪМОВА

КЪНЧО ГОЧЕВ АТАНАСОВ

ЛИДИЯ ИВАНОВА НЕНЧЕВА

ЛИЛИЯ ЙОРДАНОВА КРАЙЧЕВА

ЛИЛЯНА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА

ЛИЛЯНА СОТИРОВА ЯНАЗЛИЕВА

ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ АРНАУДОВ

ЛЮБОМИР ИЛИЕВ СТАВРАКИЕВ

ЛЮБОМИР СОФИЙЧЕВ ДОЙЧЕВ

МАГДА ВЪЛЧЕВА ПАИСКОВА

МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА ХАРИЗАНОВА

МАГДАЛЕНА МОМЧИЛОВА КОЛЕВА

МАРГАРИТ ТОНЧЕВ АНГЕЛОВ

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА-СТОЯНОВА

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ЧЕНКОВА

МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ДОЙНОВА

МАРИАНА ПЕНЕВА ДИМИТРОВА

МАРИАНА ТОДОРОВА СТОЙКОВА

МАРИЕЛА ВЕЛИЧКОВА НИКОЛОВА

МАРИЙКА АНАСТАСОВА МИНЕВА

МАРИЙКА КОЛЕВА КОЛЕВА

МАРИЙКА МАНЧЕВА ДИМИТРОВА

МАРИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

МАРИО МИТКОВ ВОЙНОВ

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА АСЪМОВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА ЯНЕВА

МАРИЯ НИКОЛОВА НЕДЕЛЧЕВА

МАРИЯ СТЕЛИЯНОВА МАРТИНОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА ДАМАСКОВА

МАРКО СТОЙКОВ СТОЙКОВ

МАРТИН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ

МАРТИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

МАРТИН КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ

МАЯ ИЛИЕВА ДЕМИРЕВА

МИГЛЕНА НАЧЕВА ДИМИТРОВА

МИЛЕН МИТКОВ ДОЙЧЕВ

МИЛЕНА ПЕНЧЕВА ПЕТКОВА

МИНКА ЖЕЛЯЗКОВА ПЕНЧЕВА

МИНКО АТАНАСОВ СТОЙКОВ

МИНКО ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧЕВ

МИРОСЛАВ ИЛИЕВ ПЕТРОВ

МИРОСЛАВ РАДЕВ ВАСИЛЕВ

МИРОСЛАВА ДИМЧЕВА НИКОЛОВА

МИТКО ПЕТРОВ ДОЙЧЕВ

МИТКО СТОЯНОВ ПЕТРОВ

НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ЧЕНКОВА

НАДЕЖДА ЗАХАРОВНА ДИМИТРОВА

НАДЕЖДА КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА

НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

НЕВЕНА КИРИЛОВА ЧАНЕВА

НЕДА НИКОЛОВА УШАКОВА

НЕДЕЛЧО КРУМОВ ЛЕЧЕВ

НЕДЕЛЧО КРЪСТЕВ ДЕМИРЕВ

НЕДИЛЯН АТАНАСОВ ПЕТРОВ

НЕДИСЛАВА ПЕТКОВА ДИМОВА

НЕДКА ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА

НЕДКА ПЕТРОВА СЪРХОШЕВА

НЕДКА ПЕТРОВА ЯНАЗЛИЕВА

НЕДКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

НЕДКО ПЕТРОВ ДИМОВ

НЕДЯЛКА ДИМОВА МИНЕВА

НЕДЯЛКО АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

НЕДЯЛКО ДИМОВ МОСКОВ

НЕЙКА ВЕЛИКОВА ЗЛАТИНОВА

НЕЙЧО НИКОЛОВ ЛИБЧЕВ

НИКОЛА ХРИСТОВ РАКОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ МАНЕВ

НИКОЛАЙ ИЛКОВ ИЛИЕВ

НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ УШАКОВ

НИКОЛАЙ РУМЕНОВ БЕНЧЕВ

НИКОЛАЙ ТРАЯНОВ НЕДЯЛКОВ

НИКОЛИНКА ИВАНОВА ДОБРЕВА

НИКОЛИНКА КЪНЧЕВА СТОЕВА

ПАВЕЛ ПЕТРОВ ГЮРОВ

ПАУНКА ИЛИЕВА КУПЕНОВА

ПЕНКА ВЕЛИКОВА СТОЯНОВА

ПЕНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

ПЕНКА КОСТАДИНОВА ВЕЛИКОВА

ПЕНКА НЕДЕЛЧЕВА МОСКОВА

ПЕТКО ВЕЛИКОВ ВЕЛИКОВ

ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ПЕТРА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

ПЕТРАНКА СТРАТИЕВА ДИМИТРОВА

ПЕТЪР АНГЕЛОВ АЛЕКСИЕВ

ПЕТЪР АНГЕЛОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ

ПЕТЪР ВЪЛЧЕВ ЯНАЗЛИЕВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПОМАКОВ

ПЕТЯ ВАЛЕНТИНОВА МИНЕВА

ПЕТЯ ГАНЧЕВА РАЙКОВА

ПЕТЯ ДЕЯНОВА ЛЕФТЕРОВА

ПЕТЯ МИНКОВА СТОЙКОВА

ПЕТЯ ПАНАЙОТОВА СТОЯНОВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА УЗУНОВА

ПЕЮ ЖЕЛЯЗКОВ АВРАМОВ

ПЕЮ ЛЕФТЕРОВ ЛЕФТЕРОВ

ПЛАМЕН ИВАНОВ ЖЕЧЕВ

ПОЛИНА ГАЛИНОВА СТОЯНОВА

ПОЛИНА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА

РАДИ ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ

РАДКА ЛИПЧЕВА ВЪЛЧЕВА

РАДКО СТОЯНОВ ИВАНОВ

РАЙНА ДОЙЧЕВА КОСТАДИНОВА-НЕШКОВА

РАЛИЦА НИКОЛАЕВА БЕНЧЕВА

РЕНИ ХРИСТОВА КОЛЕВА

РОСЕН ИЛИЕВ ДЕМИРЕВ

РОСЕН СТОЙКОВ ЯНЕВ

РУМЕН КОСТАДИНОВ ЗЛАТИНОВ

РУМЯНА ИВАНОВА ДОЙЧЕВА

САМУИЛ САШЕВ МИЛКОВ

САНЯ ЙОРДАНОВА ЖЕКОВСКА

САШО ГОСПОДИНОВ МИЛКОВ

СВЕТЛА ВАСКОВА СЪРХОШЕВА

СВЕТЛА СТОЯНОВА АСЪМОВА

СВЕТЛА СТОЯНОВА СТОЙКОВА

СВЕТОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ СТАНЕВ

СИЙКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

СИЙКА СТОЙКОВА ДОЙЧЕВА

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА

СИЛВИЯ ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА

СНЕЖАНА СОФИЙЧЕВА ДОЙЧЕВА

СОНЯ СТОЙКОВА ЯНЕВА

СТАНИМИРА ИЛИЕВА СТАВРАКИЕВА

СТАНИМИРА НЕДКОВА ДИМОВА

СТАНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

СТАНКА ГЕОРГИЕВА ДИНЕВА

СТАНКА ДИМИТРОВА КОНТЕВА

СТАНКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

СТАНКА ИВАНОВА ПЕТКОВА

СТАНКА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА

СТАНКА ЙОРДАНОВА ХАРИЗАНОВА

СТАНКА КРЪСТЕВА ПЕТРОВА

СТАНЧО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

СТЕЛИЯН ГЕОРГИЕВ МАРТИНОВ

СТЕПАН ЗАХАРОВИЧ ТЕЛПИС

СТЕФАН АТАНАСОВ ИВАНОВ

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ

СТЕФАН СТОЯНОВ УЗУНОВ

СТЕФАН ХРИСТОВ РАКОВ

СТЕФКА ПЕТРОВА ЩЕРЕВА

СТЕФКО ТОМОВ СТОЯНОВ

СТИЛЯН МАРКОВ СТОЙКОВ

СТОЙКА ИЛИЕВА ПЕТРОВА

СТОЙКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

СТОЙКА ЙОРДАНОВА КАРТАЛОВА

СТОЙКА ЛЕФТЕРОВА ДИМИТРОВА

СТОЙКА ПЕНЕВА ДИМИТРОВА

СТОЙКО МАРКОВ СТОЙКОВ

СТОЙКО СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

СТОЙКО ЯНЕВ ТОДОРОВ

СТОЙКО ЯНКОВ ЯНЕВ

СТОЙНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

СТОЯН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

СТОЯН ЯНКОВ ИВАНОВ

СТОЯНКА ВЕНЕЛИНОВА ВИДЕВА

СТОЯНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

СТОЯНКА СТЕФАНОВА УЗУНОВА

СТОЯНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА

СУЗАНА ДЖЕРОМЕ КОЗМАС

ТАМАРА НЕЛЧОВА ТОДОРОВА

ТАНЯ ЖИВКОВА ДИМИТРОВА

ТАНЯ НЕДЯЛКОВА ПЕТКОВА

ТАТЯНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

ТАТЯНА КИРИЛОВА ЮНССОН

ТЕОДОРА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА

ТИНА МИТКОВА НЕДЯЛКОВА

ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

ТОДОР НАЧЕВ ВАСИЛЕВ

ТОДОР СТАНЕВ КРЪСТЕВ

ТОДОР ТРАЯНОВ НЕДЯЛКОВ

ТОДОРКА ДИНЕВА ДЕМИРЕВА

ТОДОРКА ИВАНОВА СТАНКОВА

ТОДОРКА СЪБЕВА ПРОДАНОВА

ТОНКА ГАНЧЕВА ДИМИТРОВА

ТОНКА КОСТАДИНОВА СЪРХОШЕВА

ТОТКА ПЕТКОВА ЗЛАТКОВА

ТОШКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ТРЕНДАФИЛ СТОЯНОВ ТРЕНДАФИЛОВ

ТЮРКЯН ФЕДАИЛ ГАЗИ

ТЯНА ЗЛАТИНОВА КУПЕНОВА

ФЕДАИЛ ИБРЯМ СЮЛЕЙМАН

ФРОСКА ХРИСТОВА РАКОВА

ХАСАН ХАСАН ХОДЖА

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ МИНЕВ

ХРИСТО ГРИГОРОВ РАКОВ

ХРИСТО НИКОЛОВ РАКОВ

ХРИСТО ТРЕНДАФИЛОВ СЛАВОВ

ХРИСУЛКА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА

ЦАНКА ТОДОРОВА СЛАВОВА

ШЕРИФЕ АЛИ СЮЛЕЙМАН

ЯНА КОСТАДИНОВА ЛЕЧЕВА

ЯНА ПАВЛОВА МАРТИНОВА

ЯНИ АПОСТОЛОВ КУПЕНОВ

ЯНИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ЯНКА БОРИСОВА БОЖИЛОВА

ЯНКА ДИМИТРОВА ЖЕКОВСКА

ЯНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ЯНКО МАТЕВ КОЛЕВ

ЯНЧО ЖЕЛЯЗКОВ СТАТЕВ

ЯНЧО ИВАНОВ НЕНЧЕВ

ЯНЧО ИЛИЯНОВ ИВАНОВ

ЯНЧО СТОЙКОВ ТОДОРОВ

ЯНЧО СТОЯНОВ ИВАНОВ

 

Кмет/кметски наместник: …………

 

Секретар на община/район: ……….

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

 

ОБЛАСТ БУРГАС   ОБЩИНА ПОМОРИЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.АХЕЛОЙ

КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 005

Адрес на избирателната секция: ……………………………………..

 

–––––––––––––––––-

Собствено, бащино и фамилно име

–––––––––––––––––-

АЛЕКС ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

АЛЕКСАНДЪР ПРОДАНОВ СТОЕВ

АЛЕКСИ КАМЕНОВ НИКОЛОВ

АНАСТАС СИМЕОНОВ ПАНАЙОТОВ

АНДРИАНА ТРЪПЧЕВА АНГЕЛОВА

АНКА ДИМОВА ДИМИТРОВА

АННА-МАРИЯ НИКОЛАЕВА ПАВЛОВА

АНТОН КРУМОВ СТОЯНОВ

АНТОНИЯ ТОШКОВА ЖЕЛЕВА

АТАНАС ВЕЛИКИН АТАНАСОВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ

АТАНАС КОСТАДИНОВ ПЕТКОВ

АТАНАС КРАСИМИРОВ КОСТАДИНОВ

АТАНАС ТОДОРОВ НЕЙЧЕВ

АТАНАС ХРИСТОВ МАЙДЕНОВ

АТАНАС ЯНКОВ ЯНКОВ

БИНКО ВАЛЕНТИНОВ ВЪЛКОВ

БИНЬО ВЪЛКОВ БИНЕВ

БЛАГОЙ КАМЕНОВ НИКОЛОВ

БОГОМИЛ БОРИСОВ БЕЛЧЕВ

БОРЯНА БОГОМИЛОВА БОРИСОВА

БОРЯНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

БОРЯНА ЙОРДАНОВА КОТУЗОВА

БОЯН ЦВЕТКОВ ЦВЯТКОВ

ВАЛЕНТИН БИНЕВ ВЪЛКОВ

ВАЛЕНТИН РАНГЕЛОВ ЕНГЛЕР

ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

ВАНГЕЛ ХРИСТОВ КАРАИВАНОВ

ВАНЯ ВЕСЕЛИНОВА ТОМОВА

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ГЕРОВА

ВАНЯ ПАВЛОВА ЯНКОВА

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ВАСИЛ ЖЕЛЕВ ТОДОРОВ

ВАСИЛКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

ВАСИЛКА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА

ВЕЛИКА АТАНАСОВА ИЛИЕВА

ВЕЛИКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

ВЕЛИКА ЯНКОВА ПЕТРОВА

ВЕЛИКО ГАНЧЕВ ТОДОРОВ

ВЕЛИКО ПЕТКОВ ВЕЛИКОВ

ВЕЛИНА РУМЕНОВА ДИНЕВА

ВЕЛИЧКА ПЕЕВА ТОДОРОВА

ВЕНЦИСЛАВ ВЛАДЕВ ГЕОРГИЕВ

ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЯНОВА ВЕЛЯНОВА

ВЕРКА БОРИСОВА ТОМОВА

ВЕСА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

ВЕСЕЛИН БОГОМИЛОВ БОРИСОВ

ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ВЕСЕЛИН ДРАГАНОВ ПЕЕВ

ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

ВЕСЕЛИН ЯНКОВ ПАНТИЛЕЕВ

ВЕСЕЛИНА ВЕЛИКОВА МИТКОВА

ВЕСЕЛИНА ДОБРОМИРОВА ГЕОРГИЕВА

ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВ ВЪЛКОВ

ВИКТОРИЯ СВЕТОСЛАВОВА ТОДОРОВА

ВИЛИАНА ДИЯНОВА ДИОНИСОВА

ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ВИОЛЕТА МИТКОВА МИТКОВА

ВИОЛЕТА НЕЛЕВА МАРИНОВА

ВЛАДИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ВЛАДИ ИВАНОВ НИКОЛОВ

ВЛАДИМИР НИКОЛОВ ГЕНОВ

ВЛАДИМИРА ЛЮБОМИРОВА ТОМОВА

ВЪЛА ГЕОРГИЕВА ПАНЕВА

ГАБРИЕЛА ИВЕЛИНОВА КОЗАРЕВА

ГАЛИНА ЦВЕТКОВА ГЕОРГИЕВА

ГАЛЯ ВЕЛИКОВА ТОДОРОВА

ГАНКА ДОНЕВА ЙОРДАНОВА

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЯНКОВ

ГЕОРГИ ВЛАДЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ МАНОЛОВ АРГИРОВ

ГЕОРГИ МОМЧИЛОВ МОМЧИЛОВ

ГЕОРГИ НЕДЕЛЧЕВ КАРАИЛИЕВ

ГЕОРГИ НЕДКОВ ВЪЛКАНОВ

ГЕОРГИ ТОМОВ ПЕТРОВ

ГЕОРГИ ТРЕНДАФИЛОВ АТАНАСОВ

ГЕОРГИ ЯНАКИЕВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ЯНЕВ ЯНКОВ

ГЕОРГИЦА ТОДОРОВА МИХАЙЛОВА

ГЕРАСИМ АТАНАСОВ ЯНКОВ

ГЕРГАНА БОГДАНОВА ТОДОРОВА

ГЕРГИНА СТОЯНОВА ТОДОРОВА

ГИНКА МИХАЙЛОВА ХРИСТОВА

ГРОЗДИ МАРКОВ ГЕОРГИЕВ

ГЮЛШЕН ГЮРСЕЛ ЯНКОВА

ДАНАИЛ ЕМИЛОВ КРЪСТЕВ

ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ГОСПОДИНОВА

ДАНИЕЛА ЗЛАТЕВА КОСТОВА

ДАФИНКА НИКОЛОВА ДАВЧЕВА

ДЕМИРКА СТАТЕВА ДЕМИРЕВА

ДЕСПИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ДЕШКА АТАНАСОВА ЖЕЛЕВА

ДИАН ВЕСЕЛИНОВ ПАНТЕЛЕЕВ

ДИАН ХРИСТОВ ДИОНИСОВ

ДИАНА ГОСПОДИНОВА ДИМИТРОВА

ДИДА ХРИСТОВА КОСТАДИНОВА

ДИЛЯН ВЕЛЧЕВ ВЕЛЕВ

ДИЛЯНА НИКОЛОВА КРЪСТЕВА

ДИМИТРИНКА БОЙЧЕВА МАНЧЕВА

ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ИВАНОВА

ДИМИТРИНКА ТЕНЕВА ГЕРОВА

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЯМУКОВ

ДИМИТЪР ДИОНИСОВ БЛАКЯНОВ

ДИМИТЪР МАНОЛОВ ХАДЖИЕВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ИВАНОВ

ДИМИТЪР СИМЕОНОВ ПАНАЙОТОВ

ДИМИТЪР СТОЙНОВ ПУКОВ

ДИМИТЪР ТОМОВ ТОМОВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ТОМОВ

ДИНА ПАНЕВА СТОЯНОВА

ДИНКА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ДИНКО ЖЕЛЯЗКОВ ДИНЕВ

ДИНКО ТОДОРОВ ДИНЕВ

ДИЯНА НЕДЯЛКОВА ПАНТЕЛЕЕВА

ДОБРИНА ЩЕРЕВА ХРИСТОВА

ДОБРИНКА ДИМОВА АТАНАСОВА

ДОБРОМИР ВЕСЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ

ДОБРОМИР ЛЕФТЕРОВ ЙОРДАНОВ

ДОЙЧИН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

ДРАГАНКА ПАВЛОВА ЯНКОВА

ЕКАТЕРИНА ЛЮБЕНОВА ТОМОВА

ЕЛЕНА ТОДОРОВА ХАДЖИЕВА

ЕЛЕНА ХРИСТОВА БИНЕВА

ЕЛЕНКА ПЕТКОВА ПОПОВА

ЕЛЕНКА ЯНКОВА ВЪЛКОВА

ЕМИЛ ВАЛЕНТИНОВ СИМЕОНОВ

ЕМИЛ ИВАНОВ ВИТАНОВ

ЕМИЛ НЕШЕВ КРЪСТЕВ

ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА СТАМАТОВА

ЕМИЛИЯ МИХАЙЛОВА ПЛАТИКАНОВА

ЕМИЛИЯН ИВАНОВ ПАНАЙОТОВ

ЕФТИМ ИВАНОВ ЕФТИМОВ

ЖАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА

ЖЕЛЮ ДИМИТРОВ КАЛФОВ

ЖЕЛЯЗКА ТОМОВА БЛАКЯНОВА

ЖЕЛЯЗКО ДИНЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

ЖЕЛЯЗКО РАДЕВ ДРУМЕВ

ЖЕЛЯЗКО СТОЯНОВ ЖЕЛЯЗКОВ

ЖЕНЯ ИВАНОВА ВЕЛИКОВА

ЖЕНЯ НЕДЕЛЧЕВА КАРАИЛИЕВА-ГЕОРГИЕВА

ЖИВКО ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ

ЖИВКО МИЛЧЕВ СТОЯНОВ

ЗДРАВКА ХРИСТОВА ПАНАЙОТОВА

ЗЛАТИ КОСТАДИНОВ КОСТОВ

ЗЛАТИН ДИМИТРОВ МАВРАГАНОВ

ЗЛАТИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ

ЗЛАТКА ЙОРДАНОВА ДИНЕВА

ИВА ПЕЕВА ВЕЛИКОВА

ИВАЙЛО ИВАНОВ ВИТАНОВ

ИВАН АНАСТАСОВ НАЙДЕНОВ

ИВАН БЕЛЕВ ВАСИЛЕВ

ИВАН ДИНЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

ИВАН ЕФТИМОВ ЕФТИМОВ

ИВАН ИВАНОВ ПАНАЙОТОВ

ИВАН МИНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН НЕДКОВ ВЪЛКАНОВ

ИВАН ФОТЕВ РАДИНОВ

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

ИВАНКА ДИМИТРОВА КАРАИВАНОВА

ИВАНКА ЛАЗАРОВА ЛЕФТЕРОВА

ИВАНКА ХРИСТОВА БОДЖОВА

ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА ПАНАЙОТОВА

ИВЕЛИНА ЖЕЛЕВА КАЛФОВА

ИВЕЛИНА МИТКОВА МИТКОВА

ИЛИАНА ГРОЗДЕВА ГЕОРГИЕВА

ИЛИЯ МАРИЕВ ФИЛИПОВ

ИЛМИРА ИВАНОВА СТОЙЧЕВА

ИННА ВЕЛИКОВА НИКОЛОВА

ИРЕНА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА

ИСКРА АНАНИЕВА СТОЯНОВА

ЙОВКА СТАНЕВА ЦВЯТКОВА

ЙОНКО ИЛИЕВ ТЕРЗИЕВ

ЙОРДАН АНГЕЛОВ КОТУЗОВ

ЙОРДАН АТАНАСОВ ИВАНОВ

ЙОРДАН КОСТАДИНОВ МАДЖАРОВ

ЙОРДАН РУМЕНОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ЙОРДАНКА ПЕТКОВА ТОДОРОВА

ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ЧАРДАКЛИЕВА

КАЛИНКА ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА

КАЛОЯН НИКОЛАЕВ МИТКОВ

КАМЕН БЛАГОЕВ НИКОЛОВ

КАРАМФИЛ ТРИФОНОВ ГЕРОВ

КАТИНА РАДОСЛАВОВА СТОЯНОВА

КАТЯ АТАНАСОВА МОМЧИЛОВА

КАТЯ ДИМИРЕВА ИВАНОВА

КАТЯ ПЕТЕВА МАВРАГАНОВА

КЕРА КРЪСТЕВА ТРИФОНОВА

КЕРАНА МАНЧЕВА ВАСИЛЕВА

КЕТИ БОЙЧЕВА КОТУЗОВА

КИНА НИКОЛОВА ГУЦОВА

КИРИЛ ХРИСТОВ КРЪСТЕВ

КИРО НИКОЛИНКОВ ГОЛЕМАНОВ

КИЧКА МИХАЙЛОВА ХРИСТОВА

КОЛЬО МАРИНОВ ВАСИЛЕВ

КОСТАДИН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ

КОСТАДИН ПЕТРОВ ЖЕЛЕВ

КРАСИМИР АНГЕЛОВ СТОЯНОВ

КРАСИМИР АТАНАСОВ КОСТАДИНОВ

КРАСИМИР ТРИФОНОВ ИВАНОВ

КРАСИМИРА ДЕНЧЕВА ДИНЕВА

КРАСИМИРА КОЛЕВА РУСТХОЛЛКАРХУ

КРАСИМИРА СТАНИМИРОВА ДИМИТРОВА

КРИСТИАН ЕВГЕНИЕВ ТРИФОНОВ

КРИСТИНА ИВАНОВА ИВАНОВА

КРИСТИЯН ТОДОРОВ ПАНЕВ

КРЪСТАН ИВАНОВ НИКОЛОВ

ЛАМБРИН НАСКОВ БАТИНКОВ

ЛЕФТЕР ЛЕФТЕРОВ ЛЕФТЕРОВ

ЛЕФТЕР МИТЕВ ЛЕФТЕРОВ

ЛИДИЯ СИМЕОНОВА ТОМОВА

ЛЮДМИЛА КОНСТАНТИНОВНА ПАНЧЕВА

МАНУЕЛ ГЕОРГИЕВ МОМЧИЛОВ

МАРА ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА

МАРГАРИТА ПЕТРОВА ДИМОВА

МАРИЙКА АНДОНОВА СТОЯНОВА

МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА КАРАИВАНОВА

МАРИЙКА КИРОВА РЕИЗОВА

МАРИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

МАРИЯ АЛЕКСИЕВА ХАРИЗАНОВА

МАРИЯ АНАСТАСОВА СТОЯНОВА

МАРИЯ АТАНАСОВА ТАНЕВА

МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА-ХУБЕНОВА

МАРИЯ ГРОЗДЕВА ГЕОРГИЕВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА ТОМОВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА ЯНКОВА

МАРИЯ ЗЛАТЕВА ПАНТИЛЕЕВА

МАРИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

МАРИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА

МАРИЯ ЙОРДАНОВА ДЕМИРЕВА

МАРИЯ НИКОЛОВА ПАВЛОВА

МАРИЯ ПАВЛОВА МАРКОВА

МАРИЯ СПАСОВА МАДЖАРОВА

МАРИЯ СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

МАРИЯНА ВЛАДИМИРОВА ГЕНОВА

МАРИЯНА ВЪЛКОВА ЕФТИМОВА

МАРИЯНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

МАРТИН ДИМИТРОВ ХАДЖИЕВ

МАРТИН ИЛИЕВ ИВАНОВ

МЕЛИСА ДИНКОВА ДИНЕВА

МИЛЕН ГЕОРГИЕВ АРГИРОВ

МИЛКА ЙОСИФОВА ДЮЛГЕРСКА

МИНА ХРИСТОВА ТОМОВА

МИНКА ДЕЛЧЕВА КРЪСТЕВА

МИНКА ИЛИЕВА ЖЕЛЕВА

МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

МИТКО ЛОЗКОВ ХУБЕНОВ

МИТКО НИКОЛОВ МИТКОВ

МИТКО ПЕТКОВ ДИМИТРОВ

МИХАИЛ ДИОНИСОВ ХРИСТОВ

МИХНА ДИОНИСОВА ГОЛЕМАНОВА

МОМЧИЛ ПЕТРОВ ГИГОВ

НЕВЯНА ПАВЛОВА ТОМОВА

НЕДЕЛИН СЮЛЕЙМАНОВ СЮЛЕЙМАНОВ

НЕДЕЛЧО ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

НЕДЕЛЧО СТОЯНОВ КАРАИЛИЕВ

НЕДЕСЛАВ НИКОЛОВ ПЕЕВ

НЕДКА ВЪЛКОВА ВЪЛКОВА

НЕДКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

НЕДКА ИВАНОВА ИВАНОВА

НЕДКО ИВАНОВ ВЪЛКАНОВ

НЕДЯЛКА СПАСОВА ИВАНОВА

НЕДЯЛКО ХРИСТОВ ТОМОВ

НЕЛИ КРЪСТЕВА ПАНЕВА

НЕЛИ НЕДЯЛКОВА ДЕЛЧЕВА

НЕЛИ НЕДЯЛКОВА ПЕЕВА

НИКОЛА АТАНАСОВ ГЕНОВ

НИКОЛА ДРАГАНОВ ПЕЕВ

НИКОЛА ИВАНОВ ПАВЛОВ

НИКОЛАЙ БОГОМИЛОВ ПАВЛОВ

НИКОЛАЙ ВАНКОВ ВАСИЛЕВ

НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ КРЪСТЕВ

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ РАДИНОВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ВЪЛКОВ

НИКОЛАЙ СТАНКОВ МИТКОВ

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ПАНЕВ

НИКОЛИНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

НОНКА МИТЕВА ДАВЧЕВА

ОЛГА ВИКТОРОВНА ГЕОРГИЕВА

ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ

ПАВЕЛ СИМЕОНОВ ТОМОВ

ПАВЕЛ ХРИСТОВ КАРАИВАНОВ

ПАВЛИНА ВАСИЛЕВА БЕЛЧЕВА

ПАНКА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА

ПЕНКА ИВАНОВА ДИНЕВА

ПЕНКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

ПЕПА ПЕНЧЕВА ПАНАЙОТОВА

ПЕТКО АТАНАСОВ ЯНКОВ

ПЕТКО ДИМОВ ДИМОВ

ПЕТКО ПЕТРОВ ОПЪРЛАКОВ

ПЕТРА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА

ПЕТЪР ВАСИЛЕВ АРСЕНОВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕНКОВ

ПЕТЪР ИВАНОВ ПАНАЙОТОВ

ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР КУЦАРОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ПЕЕВ МИРЕВ

ПЕТЪР РАНГЕЛОВ ЖЕЛЕВ

ПЕТЪР СТОЙНОВ ПУКОВ

ПЕТЪР ТОДОРОВ АНГЕЛОВ

ПЕТЪР ЯНЕВ ОПЪРЛАКОВ

ПЕТЬО МИТКОВ ПЕТКОВ

ПЕЮ ВЕЛИКОВ ВЕЛИКОВ

ПЛАМЕН МИТКОВ ДИНЕВ

ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ

РАДИСЛАВ ЖЕЛЯЗКОВ ДРУМЕВ

РАДКА ДИМОВА ПЕТКОВА

РАДКА СТОЕВА БЛАКЯНОВА

РАДКА ЦОНКОВА ЯНКОВА

РАДОСТИНА ДИМИТРОВА ДИНЕВА

РОСЕН ХРИСТОВ МАЙДЕНОВ

РОСИЦА ГОРАНОВА ТОМОВА

РУМЕН АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ

РУМЕН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

РУМЯН ЙОРДАНОВ ДИНЕВ

РУМЯНА СИМЕОНОВА МАВРАГАНОВА

РУСКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

РУСКА КРЪСТЕВА СТОЯНОВА

САВИНА СТАНИМИРОВА ЗЛАТЕВА

СВЕТЛА СТОЙКОВА АСЕНОВА

СИЛВИЯ ИВАНОВА НАЙДЕНОВА

СИЛВИЯ ПЕТРОВА БОДЖОВА

СИЛВИЯ ТРИФОНОВА ГЕРОВА

СИМЕОН ДИМИТРОВ ПАНАЙОТОВ

СИМЕОН ХРИСТОВ ТОМОВ

СИМОНА СТОЯНОВА СТОЙЧЕВА

СОНЯ ХРИСТОВА КОНДУРОВА

СОФКА ЖИВКОВА ЙОРДАНОВА

СОФКА ИВАНОВА КАРАИВАНОВА

СТАМАТКА ЙОРДАНОВА МАЙДЕНОВА

СТАМАТКА НИКОЛОВА ПЕЕВА

СТАНИМИР ГЕНКОВ ГЕНОВ

СТАНИМИР ХРИСТОВ КОНДУРОВ

СТАНИСЛАВА ПЕТРОВА ЧАРДАКЛИЕВА

СТАНКА ДИМИТРОВА ЯМУКОВА

СТАНКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА

СТАНКА ТОДОРОВА ИВАНОВА

СТЕФАН ДИНКОВ ДИНЕВ

СТЕФКА ЖЕЛЯЗКОВА СТОЯНОВА-РАМАДАНОВА

СТИЛИЯН МИТКОВ ХУБЕНОВ

СТОЙКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

СТОЙКО МИХАЙЛОВ ТОМОВ

СТОЯН ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ

СТОЯН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

СТОЯН ЖЕЛЯЗКОВ ТОДОРОВ

СТОЯН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

СТОЯН СТОЙКОВ КОСТАДИНОВ

СТОЯН СТОЯНОВ ТОДОРОВ

СТОЯН СТОЯНОВ ТОДОРОВ

СТОЯН ФОТЕВ РАДИНОВ

СТОЯНКА ДОНЕВА РАДИНОВА

СТОЯНКА ЖЕЛЕВА КАЛФОВА

СТОЯНКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

ТАНЯ АВРАМОВА ИВАНОВА

ТАТЯНА КИРИЛОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ТАШО ЯНЧЕВ МАРИНОВ

ТИНКА КОСТОВА СТОЕВА

ТОДОР ДИМИТРОВ ХАДЖИЕВ

ТОДОР ДИНКОВ ДИНЕВ

ТОДОР ЖЕЛЯЗКОВ ДИМИТРОВ

ТОДОР ИВАНОВ ИВАНОВ

ТОДОР ИЛИЕВ ИЛИЕВ

ТОДОР НЕДЕЛЧЕВ ИЛИЕВ

ТОДОР НЕШЕВ ПАНЕВ

ТОДОР ПЕТРОВ ЧАРДАКЛИЕВ

ТОДОР ХРИСТОВ ДРУМЧЕВ

ТОДОРКА БЕНЕВА АТАНАСОВА

ТОДОРКА ПЕТКОВА ОПЪРЛАКОВА

ТОМА ДИМИТРОВ ТОМОВ

ТОМА ДИОНИСОВ БЛАКЯНОВ

ТОМИ ЖЕЛЯЗКОВ БЛАКЯНОВ

ТОНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ТОШКО ГРУДОВ ИВАНОВ

ТРАЙКО ТОМОВ ДИОНИСОВ

ФОТИНА ИВАНОВА РАДИНОВА

ХРИСТИНА ВЕЛИКОВА ТОДОРОВА

ХРИСТИНА ГРОЗДАНОВА ТОМОВА

ХРИСТИНА ЙОРДАНОВА ВИТАНОВА

ХРИСТИЯН ДИАНОВ БЛАКЯНОВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ МАЙДЕНОВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ ТОМОВ

ХРИСТО ДИОНИСОВ БЛАКЯНОВ

ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО МИХАЙЛОВ ТОМОВ

ХРИСТО НЕДЯЛКОВ ТОМОВ

ХРИСТО ПЕТКОВ ПЕТРОВ

ХРИСТО СОТИРОВ КОНДУРОВ

ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ ЦОНЕВ

ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА АРСЕНОВА

ЦВЕТЕЛИНА КРАСИМИРОВА ДЕМИРЕВА

ЮРИЙ ВЕЛИКОВ ВЕЛИКОВ

ЯНА ЙОРДАНОВА МИТЕВА-ЙОРДАНОВА

ЯНА КОЛЕВА ВЪЛКАНОВА

ЯНИ ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ

ЯНКА ДИНЕВА АРГИРОВА

ЯНКА ПЕТКОВА ЯНКОВА

ЯНКА ПЕТРОВА ОПЪРЛАКОВА

ЯНКА СЛАВЧЕВА ТАРИМ

ЯНКА СТОЙКОВА ДИМИТРОВА

ЯНКО АТАНАСОВ ЯНКОВ

ЯНЧО ТАШЕВ МАРИНОВ

 

Кмет/кметски наместник: …………

 

Секретар на община/район: ……….

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

 

ОБЛАСТ БУРГАС   ОБЩИНА ПОМОРИЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.БАТА

КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 006

Адрес на избирателната секция: ……………………………………..

 

–––––––––––––––––-

Собствено, бащино и фамилно име

–––––––––––––––––-

АДЕМ ИДРИС АДЕМ

АДЕМ МЕХМЕД ХАСАН

АЙДЖАН ИСУФ МИХАЛЕВА

АЛБЕНА ЖИВКОВА ЯНЕВА

АЛБЕНА ИЛЧЕВА ГЕНОВА

АЛЕКСАНДЪР ЕВГЕНИЕВ КОМАЛОВИЧ

АЛЕКСАНДЪР МАРКОВ МАРКОВ

АЛЕКСАНДЪР ПЕТКОВ ПЕТКОВ

АЛИ АЗИСОВ НАЗИФОВ

АЛИ САЛИ САЛИ

АЛИШ ОСМАН ОСМАН

АНА БОРИЛОВА МИХАЙЛОВА

АНАСТАСИЯ ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА

АНГЕЛ АЛЕКСИЕВ ИВАНОВ

АНГЕЛ АНГЕЛОВ ЖЕКОВ

АНГЕЛ АСЕНОВ АТАНАСОВ

АНГЕЛ АСЕНОВ ПЕТКОВ

АНГЕЛ АТАНАСОВ ДОБРЕВ

АНГЕЛ ВЕЛИЧКОВ ДИМИТРОВ

АНГЕЛ ИВАНОВ ДРАЖЕВ

АНГЕЛ КАРАМФИЛОВ ЖЕКОВ

АНГЕЛ КЕРОВ ДИМИТРОВ

АНГЕЛ МИРОСЛАВОВ ИВАНОВ

АНГЕЛ МИТКОВ ДОГАНОВ

АНГЕЛ ТОДОРОВ ДРАЖЕВ

АНГЕЛ ТОДОРОВ МИХАЙЛОВ

АНГЕЛ ХРИСТОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА

АНДРЕЯ АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

АНДРИЯНА ЗЛАТИНОВА ДЕРЕЛИЕВА

АНЕЛИЯ ИВАНОВА БЕЛОВА

АНЕТА ТОДОРОВА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

АНКА ГАЛЕВА АТАНАСОВА

АНКА КАРАМФИЛОВА ЖЕКОВА

АНКА МАРТИНОВА ДОБРЕВА

АНКА МИХОВА ДОГАНОВА

АНКА РАЙКОВА ЙОРДАНОВА

АНКА СЛАВОВА ДЕРВИШЕВА

АНКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

АНТА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА

АНТОАНЕТА АНКОВА ДИМИТРОВА

АНТОАНЕТА ФИЛКОВА ДОБРЕВА

АНЧЕ АТАНАСОВА БЕЛОВА

АРГИР НИКОЛОВ ДАМЯНОВ

АСАН ОСМАН ОСМАН

АСЕН АНГЕЛОВ АТАНАСОВ

АСЕН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

АСЕН ИЛЧЕВ СТОЯНОВ

АСЕН КОЛЕВ ДИМИТРОВ

АСЕН МАРИЕВ ФИЛИПОВ

АСЕН ХРИСТОВ ДЕРЕЛИЕВ

АТАНАС АТАНАСОВ ДИЧЕВ

АТАНАС ВАЛЕНТИНОВ ФРАТЕВ

АТАНАС ИВАНОВ ТОДОРОВ

АТАНАС ЙОРДАНОВ ДОБРЕВ

АТАНАС МИХАЙЛОВ КРАЕВ

АТАНАС СИДЕРОВ СИДЕРОВ

АТАНАС СТЕФАНКОВ ТОДОРОВ

АТАНАС СТЕФАНОВ КУЛОВ

АТАНАС СТОИЛОВ ДОБРЕВ

АТАНАСКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

АТИДЖЕ АКИФ ФИЛИПОВА

АТЧЕ ВЕЛИ АХМЕД

АХМЕД САИДОВ ИБРИЯМОВ

БЕЙСИМ БЕЙТУЛА АХМЕД

БЕЙЯ РЕДЖЕБ СЮЛЕЙМАН

БИЛЯНА ИВАНОВА БЕЛОВА

БОГДАН КАЛИНКОВ ИВАНОВ

БОЖИДАР ХРИСТОВ АНГЕЛОВ

БОЖИДАРА АНГЕЛОВА ПЕТКОВА

БОНКА ИЧКОВА ПЕТКОВА

БОРИСЛАВ ЗЛАТКОВ ДРАЖЕВ

БРАНИМИР СПАСОВ ТОДОРОВ

ВАЛЕНТИН СТОЙКОВ ПЕТРОВ

ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ЯНЕВА

ВАНЮ ПЕТРОВ КОЛЕВ

ВАСИЛ АТАНАСОВ СТОЯНОВ

ВАСИЛ ГАНЕВ ИЛИЕВ

ВАСИЛ СТАМАТОВ КОЕВ

ВАСИЛ СТАНЕВ ЦВЯТКОВ

ВАСИЛКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

ВЕЛИКО НЕДКОВ КОСТАДИНОВ

ВЕЛИКО ЯНЕВ КУЦАРОВ

ВЕЛИЧКА ЙОСИФОВА СТОЯНОВА

ВЕЛИЧКО ВАСКОВ ДИМИТРОВ

ВЕНЕТА АТАНАСОВА МЕДАРОВА

ВЕРОНИКА РУСКОВА УЗУНОВА

ВЕСКА ВЪЛЧЕВА ИВАНОВА

ВЕСКА МИРОСЛАВОВА ИВАНОВА

ВИОЛЕТА ЖИВКОВА КОМАЛОВИЧ

ВИОЛЕТА ИВАНОВА БЕЛОВА

ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА

ВЪЛКАН ЕМИЛОВ АНГЕЛОВ

ВЪЛКАН МИХОВ АНГЕЛОВ

ВЪТЬО ПЕТКОВ ЖЕЛЕВ

ГАЛИНА КАРАМФИЛОВА ДОБРЕВА

ГАЛЯ АНГЕЛИНОВА АТАНАСОВА

ГАЛЯ АСЕНОВА АНГЕЛОВА

ГАЛЯ ДУШКОВА АСЕНОВА

ГАЛЯ ИЛЧЕВА СЛАВОВА

ГАЛЯ КРЪСТЕВА АСЕНОВА

ГАЛЯ ЯНКОВА ДРАГНЕВА

ГАНЧО ИЛИЕВ МИХАЛЕВ

ГЕОРГИ ИВАНКОВ БОРСУЧКИ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ НЕДЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ПЕЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕРГАНА ПЕЙЧЕВА ГЕОРГИЕВА

ГЕРГАНА ХРИСТОВА ДЕРЕЛИЕВА

ГИНА АНГЕЛОВА ДЕРВИШЕВА

ГИНКА ПЕТКОВА ХРИСТОВА

ГИНКА ХРИСТОВА СТОЯНОВА

ГОШО СИМОВ ИВАНОВ

ГЮЛЕР ФЕРАДАН МАНЧЕВА

ГЮЛСЮМ ЮСЕИН ЕМИН

ГЮРСЕЛ ШАМСИ СЮЛЕЙМАН

ДАНЧЕ ИЛЧЕВА СЛАВОВА

ДАРИНА РАДЕВА ЯНЕВА

ДЕМИР ИВАНОВ СИМЕОНОВ

ДЕНИС ЗАФЕР ДЖЕЛЯЛ

ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

ДЕСИСЛАВА ВЪТЕВА ДАЛКЪЛЪЧ

ДЕТЕЛИН ВАСИЛЕВ АНГЕЛОВ

ДЖЕМИЛЕ БЕЙСИМОВА ХАШИМОВА

ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА ДЖЕДЖЕВА

ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДЕРЕЛИЕВ

ДИМИТЪР КЕРЧЕВ КЕРЧЕВ

ДИМИТЪР КОЛЕВ БЕЛЧЕВ

ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ АТАНАСОВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ АНГЕЛОВ

ДИМО ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

ДИНКА МАРИЕВА РУСЕВА

ДИЯН РАДОСТИНОВ АНГЕЛОВ

ДОБРИ АТАНАСОВ ДОБРЕВ

ДОБРИН МАРТИНОВ ДОБРЕВ

ДОБРИНКА ЕФТИМОВА АДАМОВА

ДОНКА КИРИЛОВА ХРИСТОВА

ДУШКА СЛАВОВА АСЕНОВА

ДУШО КОЛЕВ ДУШЕВ

ЕВА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

ЕЛВИРА НИКОЛАЕВА ЯНЧЕВА

ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ЖЕКОВА

ЕЛЕНА ВЪЛКАНОВА АНГЕЛОВА

ЕЛЕНА ДИМОВА ИВАНОВА

ЕЛЕНА МАРГАРИТИНА АНГЕЛОВА

ЕЛЕНА СТОЙКОВА АЛЕКСИЕВА

ЕЛЕНКА МАРИНОВА ЙОРДАНОВА

ЕЛЕНКА ЯНЕВА ХРИСТОВА

ЕЛИЦА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ЕМАНУИЛ СТОЯНОВ СЕРАФИМОВ

ЕМИЛ АНГЕЛОВ МАРИНОВ

ЕМИЛ ИЛЧЕВ АНГЕЛОВ

ЕМИЛ РАЙКОВ ДРАГАНОВ

ЕМИЛИЯ ВЪЛКАНОВА АНГЕЛОВА

ЕМИЛИЯ МИТКОВА ТРИФОНОВА

ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА

ЕМИР ЕМИЛОВ МАРИНОВ

ЕМРАХ ХАСАН ХАСАН

ЕФТИМ ЙОРДАНОВ ФИЛИПОВ

ЖЕКО ИВАНОВ ЕФТИМОВ

ЖЕЧКА ВАСИЛЕВА ДУШЕВА

ЖЕЧКА ИВАНОВА КАЛЧЕВА

ЖИВКА СТОЯНОВА МИХАЛЕВА

ЖИВКА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА

ЖУЛИЕТА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

ЖУЛИЕТА ИВАНОВА СИМЕОНОВА

ЗДРАВКА СТАМАТОВА БЕЛЧЕВА

ЗЛАТИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

ЗЛАТИНКА АСЕНОВА ИВАНОВА

ЗЛАТИЦА АСЕНОВА СТОЯНОВА

ЗЛАТКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА

ЗЛАТКА МЛАДЕНОВА АТАНАСОВА

ЗЛАТКА ЯНЕВА ФИЛИПОВА

ЗЛАТКА ЯНКОВА ХРИСТОВА

ЗОРКА АНГЕЛИНОВА АТАНАСОВА

ЗОЯ КРАСИМИРОВА ПОМАКОВА

ЗОЯ СЛАВОВА ХРИСТОВА

ЗЮМБЮЛА АНГЕЛОВА ЖЕКОВА

ЗЮМБЮЛА ЙОСИФОВА БЕЛОВА

ЗЮМБЮЛКА АНГЕЛОВА КРАЕВА

ИВАН АНГЕЛОВ ТОФТЕВ

ИВАН АНЧЕВ БЕЛОВ

ИВАН АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ

ИВАН ДИМИТРОВ КУМАНОВ

ИВАН ЗАХАРИЕВ АНГЕЛОВ

ИВАН ЙОРДАНОВ ЕВТИМОВ

ИВАН МАРИЕВ СТОЕВ

ИВАН СТЕФАНОВ ЛЕФТЕРОВ

ИВАНКА АНКОВА ДОБРЕВА

ИВАНКА ИЛИЕВА АТАНАСОВА

ИВАНКА КОЛЕВА ИВАНОВА

ИВАНКА КОСТАДИНОВА АНГЕЛОВА

ИВАНКА СТЕФАНОВА ПЕТКОВА

ИДИРИЗ АДЕМ НУФ

ИЗЕЛ АДЕМ АДЕМ

ИЗЕТ САЛИЕВ САЛИМОВ

ИЛИЯЗ ИЛИЯЗ САЛИМ

ИЛИЯН ЛЮБОМИРОВ ДИМИТРОВ

ИЛИЯН МИТКОВ ДОГАНОВ

ИЛЧО ХРИСТОВ ГЕНОВ

ИСКРА БОГДАНОВА ЙОРДАНОВА

ИСУС НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ

ЙОВА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

ЙОВЧО ЖЕКОВ НЕДЕЛЧЕВ

ЙОРДАН АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

ЙОРДАН МИТКОВ СТОЙКОВ

ЙОРДАН ПЕТКОВ ФИЛИПОВ

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА ДЕРЕЛИЕВА

ЙОСИФ ИЧКОВ ПЕТКОВ

ЙОСИФ ТОДОРОВ БЕЛОВ

КАЛИН ДИМКОВ ДИМИТРОВ

КАЛИНКА ВЪЛЧЕВА ДЕРЕЛИЕВА

КАЛИНКА СИМОВА ИВАНОВА

КАЛЧО ИВАНОВ КАЛЧЕВ

КАЛЧО МИТЕВ КАЛЧЕВ

КАРАМФИЛ МИТКОВ ДОБРЕВ

КАРАМФИЛ ХРИСТОВ КОЛЕВ

КАТЯ ДУШЕВА АНТОНАКОПУЛУ

КАТЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА

КЕРА ХРИСТОВА КАРАМФИЛОВА

КЕРАЦА ЩЕРИОНОВА ВЪЛКОВА

КЕРЧО ДИМИТРОВ КЕРЧЕВ

КИРИЛ КОСТАДИНОВ ХРИСТОВ

КИРИЛ НИКОЛОВ ИВАНОВ

КИЦА ЙОВЧЕВА НИКОЛОВА

КОЙКА ВЪРБАНОВА ВАСИЛЕВА

КОЛЬО ТОДОРОВ ДУШЕВ

КОНСТАНТИНА ГЕОРГИЕВА КОЕВА

КОСТАДИНКА КИРИЛОВА ХРИСТОВА

КРАСИМИР ГАНЧЕВ МИХАЛЕВ

КРАСИМИР ИЛЧЕВ СЛАВОВ

КРАСИМИР МЛАДЕНОВ АТАНАСОВ

КРИСТИЯН АНГЕЛОВ АТАНАСОВ

КЪЙМЕТ АХМЕД ДИМИТРОВА

КЪНЧО МИТКОВ НИКОЛОВ

КЪНЧО РОСИЦОВ ТРИФОНОВ

ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА

ЛЮБОМИР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ

ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНОВА ТОДОРОВА

ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВА ДЕРЕЛИЕВА

МАРА БОРИСОВА КОЛЕВА

МАРА СЛАВОВА НЕДЕЛЧЕВА

МАРА ХРУСАФОВА ГЕОРГИЕВА

МАРГАРИТА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

МАРГАРИТА МИХОВА МАРИНОВА

МАРИЙКА АТАНАСОВА ЦОНЕВА

МАРИЙКА ТЕНЧЕВА АНДРЕЕВА

МАРИН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

МАРИН МАРИЕВ ГЕНОВ

МАРИН НЕДЯЛКОВ ЙОРДАНОВ

МАРИНА ДИМИТРОВА КАЛЧЕВА

МАРИО ДОБРИНОВ АДАМОВ

МАРИОРА ВАСИЛЕВА МАТЕВА

МАРИЯ АТАНАСОВА ДОБРЕВА

МАРИЯ ДОБРЕВА ДУГАНОВА

МАРИЯ ДОБРИНОВА ВАСИЛЕВА

МАРИЯ НАНКОВА ГОЧЕВА

МАРИЯ НИКОЛОВА АЛИЕВА

МАРИЯ СТОЯНОВА ПЕНОВА

МАРИЯ ТОДОРОВА СТАМАТОВА

МАРИЯ ФАНКОВА ХАНЧЕВА

МАРИЯНА КОЛЕВА КЕРЧЕВА

МАРИЯНА МИТКОВА ИВАНОВА

МАРИЯНА ТОДОРОВА АЙВАЗ

МАРТИН РУМЯНОВ ДОНКОВ

МАТЬО НИКОЛАЕВ СТАМАТОВ

МАТЮ ЕНЧЕВ ПЕНОВ

МЕЛЕК ИЗЕТОВА САЛИМОВА

МЕХМЕД АХМЕД АХМЕД

МЕХМЕД ДУРХАН ЮСУФ

МИЛАНКА ДОБРЕВА КОЕВА

МИЛЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА

МИЛКА ЦОНЕВА ЦОНЕВА

МИРОСЛАВ МИТКОВ ИВАНОВ

МИРОСЛАВ РАДКОВ АНГЕЛОВ

МИРОСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ ВАСИЛЕВ

МИРОСЛАВ ТОДОРОВ ДУШЕВ

МИРОСЛАВ ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ

МИРОСЛАВА АНЕТОВА ФИЛИПОВА

МИТКО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

МИТКО МИТКОВ ДОГАНОВ

МИТКО НИКОЛАЕВ СТАМАТОВ

МИТКО НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ

МИТКО ОГНЯНОВ ДУГАНОВ

МИТКО ПЕЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ

МИТКО ПЕТКОВ НИКОЛОВ

МИТКО СТОИЛОВ ДОБРЕВ

МИТКО ТОШКОВ АТАНАСОВ

МИТКО ФИЛИПОВ АНДОНОВ

МИТКО ХРИСТОВ АНГЕЛОВ

МИТКО ХРИСТОВ ИВАНОВ

МИХНА ДУШЕВА ЮРГАКИЕВА

МИХО МИХОВ ВЪЛКОВ

МОМКА МАРИЕВА СТАТИРОВА

НАДЕЖДА МИТКОВА ДУГАНОВА

НАДЕЖДА ТОШКОВА ДЕРВИШЕВА

НАДКА ВИОЛИНОВА МАРИНОВА

НАДКА МАРИНОВА МИХОВА

НАЗИЕ СЕБАЙДИН ЧАКЪР

НАЙДЕН АЛЕКСАНДРОВ КОМАЛОВИЧ

НАНКА ПЕТКОВА СЕРАФИМОВА

НАСКА АЛЕКСИЕВА АНГЕЛОВА

НАСКА ИВАНОВА НИКОЛОВА

НАСКА ПАСКОВА АСЕНОВА

НАТАЛИЯ ГАНЧЕВА МИХАЙЛОВА

НАТАЛИЯ ЕРОЛ САЛИ

НАТАША СТОЯНОВА ТОПЧЕВА

НЕДКА ВЕЛИКОВА АНГЕЛОВА

НЕДКО ПЕТКОВ ПЕТКОВ

НЕДЯЛКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

НЕДЯЛКА ИВАНОВА СЪБОТИНОВА

НЕДЯЛКО ТОШКОВ ЙОРДАНОВ

НЕЖИЛЯ МЕХМЕД ИЛИЯЗ

НЕЛИ АНГЕЛОВА ПЕТКОВА

НЕФИСЕ ЮСЕИН АДЕМ

НИКОЛА ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ ВЕЛИЧКОВ ИЛИЕВ

НИКОЛАЙ ВЪЛКАНОВ АНГЕЛОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ АНГЕЛОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДЕРЕЛИЕВ

НИКОЛАЙ МАТЕВ СТАМАТОВ

НИКОЛАЙ МИТКОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ СТАМАТОВ

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

НИКОЛИНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

НИНА СЛАВОВА АНДОНОВА

НИНА СТОЯНОВА АНДРЕЕВА

ОГНЯН АНЕТОВ КУЛОВ

ОГНЯН КАЛИНОВ ИВАНОВ

ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ ВОЙКОВ

ОРХАН БАЙРАМАЛИЕВ БАЙРАМАЛИЕВ

ОСМАН СЕВДА ХАМЗА

ОСМАН ХАСАН АЛИ

ПАВЛИН ГАНЧЕВ МИХАЛЕВ

ПАВЛИН ИВАНОВ АСЕНОВ

ПАВЛИНА ИВАНОВА ДЕРЕЛИЕВА

ПАМЕЛА АТАНАСОВА СТАМАТОВА

ПАНАЙОТ РАЙКОВ ДРАГАНОВ

ПЕЙЧО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ПЕНКА ПЕТРОВА ИВАНОВА

ПЕТКА СТОЯНОВА ДУШЕВА

ПЕТКО ЙОРДАНОВ ФИЛИПОВ

ПЕТКО МИТКОВ НИКОЛОВ

ПЕТРА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА

ПЕТРА ЯНЕВА ПЕНОВА

ПЕТЪР ДУШЕВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ЕЛЕНОВ ДИМИТРОВ

ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ЛЕФТЕРОВ

ПЛАМЕНА СЕРГЕЕВА КОВАЧЕВА

РАДКА ЙОРДАНОВА ФРАТЕВА

РАДКО МИРОСЛАВОВ АНГЕЛОВ

РАДКО МИХОВ АНГЕЛОВ

РАДОСЛАВ ЕМИЛОВ АНГЕЛОВ

РАДОСТИН МИТКОВ АНГЕЛОВ

РАДОСТИН РУМЕНОВ РАДЕВ

РАДОСТИНА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА

РАДОСТИНА АСЕНОВА ЙОРДАНОВА

РАДОСТИНА КАМЕНОВА ГАВРИЛОВА

РАЙКО АСЕНОВ ДИМИТРОВ

РАЙКО ХРИСТОВ ДРАГАНОВ

РАЙНА МИТКОВА ФОТЕВА

РАЙЧО РУМЕНОВ РАДЕВ

РОСИЦА МИТЕВА РАДЕВА

РОСИЦА МИТКОВА ДИМИТРОВА

РУМЕН АТАНАСОВ ФРАТЕВ

РУМЕН РУМЕНОВ РАДЕВ

РУМЯНА АНГЕЛОВА СТАМАТОВА

РУМЯНА СТАНКОВА ДОНКОВА

РУСА РАДКОВА ДАМЯНОВА

САБРИЯ САЛИЕВА НАЗИФОВА

САЛИ АЗИСОВ АЛИЕВ

САЛИ ХАСАН САЛИ

САЛИМ МАРИЕВ ФИЛИПОВ

САШКА АНГЕЛОВА СТАМАТОВА

САШКО СТЕФАНОВ КУЛОВ

СВЕТЛИН ДОБРИНОВ ДОБРЕВ

СВЕТОСЛАВ ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ

СЕБАЙДИН АРИФ ЧАКЪР

СЕВДА СМАИЛ ХАМЗА

СЕВДАНА АТАНАСОВА ДРАГАНОВА

СЕЗГИН ГЮРСЕЛ СЮЛЕЙМАН

СИБЕЛ ГЮРСЕЛ СЮЛЕЙМАН

СИЛВИЯ АСЕНОВА РАДЕВА

СИЛВИЯ ИЛИЕВА ИЛИЕВА

СИЛВИЯ КАЛИНОВА ИВАНОВА

СИЛВИЯ МИЛЕНОВА ВЪЛКОВА

СИЛВИЯ ТОДОРОВА ДРАЖЕВА

СИЛВИЯ ХАРАЛАМБЕВА ПЕТКОВА

СИЛВИЯ ХРИСТОВА АНГЕЛОВА

СЛАВИ СИМЕОНОВ АНДОНОВ

СЛАВИ ХРИСТОВ ДЕРВИШЕВ

СЛАВЧО КОЛЕВ КИРИЛОВ

СЛАВЧО КЪНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

СМАРАЙДА СТОЙКОВА ПЕНОВА

СОНЯ ХРИСТОВА КАРАМФИЛОВА

СОФКА ИВАНОВА ДУШЕВА

СТАНЕМИР СЛАВОВ АСЕНОВ

СТАНИМИРА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА

СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ДЕРЕЛИЕВ

СТАНИСЛАВ ЛАЗАРОВ ПОПОВ

СТАНИСЛАВ СТЕФАНОВ СТОЯНОВ

СТАНИСЛАВА СЛАВОВА ЧАКЪРОВА

СТАНКА АНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА

СТАНКА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА

СТАНЧО ВЛАДЕВ КАЗАКОВ

СТЕЛА ДИМИТРОВА ЛЕФТЕРОВА

СТЕЛА РАДЕВА ЛАМБОВА

СТЕФАН БОГДАНОВ ИВАНОВ

СТЕФАН ВАСИЛЕВ АНГЕЛОВ

СТЕФАН ВАСИЛЕВ ЛЕФТЕРОВ

СТЕФАН ПЕТКОВ ФИЛИПОВ

СТЕФАН СТАНИСЛАВОВ СТОЯНОВ

СТЕФАН СТОЯНОВ ЯНЕВ

СТЕФАНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА

СТИЛИЯН ДИМИТРОВ ДЕРЕЛИЕВ

СТИЛИЯН ХРИСТОВ ДЕРЕЛИЕВ

СТИЛЯН ГАЛЕВ АСЕНОВ

СТОИЛ МИТКОВ ДОБРЕВ

СТОЙКО КОЛЕВ ИВАНОВ

СТОЯН АТАНАСОВ ДОБРЕВ

СТОЯН РАДКОВ АНГЕЛОВ

СТОЯН РУСКОВ СТОЯНОВ

СТОЯН СЛАВЧЕВ ЯНЕВ

СТОЯНКА ГРОЗЕВА АТАНАСОВА

СУЛТАНА ГЕОРГИЕВА ДУШЕВА

СУЛТАНКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

СУЛТАНКА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА

СУЛТАНКА ХРИСТОВА ДЕРЕЛИЕВА

СЪБИНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

ТАТЯНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

ТЕНЗИЛЕ ОСМАН САЛИМ

ТИНКА ЙОРДАНОВА ФИЛИПОВА

ТОДОР АНГЕЛОВ ДРАЖЕВ

ТОДОР АНГЕЛОВ МИХАЙЛОВ

ТОДОР КОЛЕВ ДУШЕВ

ТОДОР ЛЮБОМИРОВ ДИМИТРОВ

ТОДОР МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

ТОДОР СИЛВИЕВ ДРАЖЕВ

ТОДОРКА МИЛЕВА КОЛЕВА

ТОДОРКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

ТОДОРКА ЮРГАКИЕВА ЮРГАКИЕВА

ТЯНКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

ФАНКА АНДРЕЕВА ДИМИТРОВА

ФАНКА ИВАНОВА АТАНАСОВА

ФАНКА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА

ФАТМЕ САЛИ АНГЕЛОВА

ФАТМЕ СМАИЛ ДИМИТРОВА

ФАТМЕ ЮСЕИН АДЕМ

ФАТМЕ ЮСЕИН НУФ

ФЕВЗИЕ АХМЕД ХАДЖИЕВА

ФЕНОЛА МЕТОДИЕВА АТАНАСОВА

ФИЛКА АНГЕЛОВА ДЕРЕЛИЕВА

ФИЛКА АСЕНОВА ДИМИТРОВА

ФИЛКА АТАНАСОВА МИХАЛЕВА

ФИЛКА КОЛЕВА ЖЕКОВА

ФИЛКА МИТКОВА ДОБРЕВА

ФИЛКА СТОЙЧЕВА ФИЛИПОВА

ФИЛКА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА

ХАБИБЕ АХМЕД МЕХМЕД

ХАТЧЕ РАДВАН ЮМЕР

ХРИСТИНА АСЕНОВА КАБАКОЛУ

ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА НАЗИФОВА

ХРИСТИНА ДОБРЕВА КАЛЧЕВА

ХРИСТИНА ЗАРКОВА КАРАДЖОВА

ХРИСТИЯН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ

ХРИСТИЯН ПАСКОВ МАНЧЕВ

ХРИСТО ГОРАНОВ ВАСИЛЕВ

ХРИСТО РАДКОВ АНГЕЛОВ

ХРИСТО ХРИСТОВ ДЕРЕЛИЕВ

ХЮСЕИН АКИФОВ ТАХИРОВ

ШЕФКИЕ ИЛИЯЗ ЕМИН

ЮЛИАН ВЪЛКАНОВ АНГЕЛОВ

ЮЛИЯ ЖЕЛЯЗКОВА НИКОЛОВА

ЮЛИЯН ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ

ЮЛИЯН РАДКОВ АНГЕЛОВ

ЮЛИЯНА ВЛАДОВА ЯНЧЕВА

ЮНАЛ САЛИ САЛИ

ЮНЗИЛЕ МУСТАФА АХМЕД

ЮРГАКИ ДЕМИРЕВ ЮРГАКИЕВ

ЮСЕИН СМАИЛ ЕМИН

ЯНА ДУШЕВА КОЕВА

ЯНКА ВАСИЛЕВА КОЛЕВА

ЯНКА РАЧЕВА ТОФТЕВА

ЯНКО АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

ЯРОСЛАВ СТЕФАНОВ ОГНЯНОВ

 

Кмет/кметски наместник: …………

 

Секретар на община/район: ……….

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

 

ОБЛАСТ БУРГАС   ОБЩИНА ПОМОРИЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.БАТА

КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 007

Адрес на избирателната секция: ……………………………………..

 

–––––––––––––––––-

Собствено, бащино и фамилно име

–––––––––––––––––-

АВСЕ АЛИ АЛЕКСИЕВА

АВСЕ ЮСЕИН ХАСАН

АДРИАНА СТЕФЧОВА ТОМОВА

АЙШЕ ЮСЕИН ХАСАН

АЛБЕНА ТОНЧЕВА САЛИ

АМЕД МУСТАФА ХАСАН

АМЕД ЮСЕИН ХАСАН

АНАТОЛИЙ ЦАНЕВ БАЙЧЕВ

АНГЕЛ АНГЕЛОВ СТОЯНОВ

АНГЕЛ ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ СТЕФАНОВ ХРИСТОВ

АНГЕЛ ХРИСТОВ ГЕНОВ

АНГЕЛИНА ЙОРДАНОВА ПАШЕВА

АНДОН АНГЕЛОВ ХРИСТОВ

АНДРЕА ХРИСТОВА ЧАВДАРОВА

АНДРЕЙ ДИМИТРОВ ПАРАШКЕВОВ

АНДРЕЙ ИЛЧОВ АТАНАСОВ

АНДРЕЙ ПЕТРОВ СТОЯНОВ

АНДРЕЙ СТОЯНОВ АНДРЕЕВ

АНЕЛИЯ АНГЕЛОВА ДРАЖЕВА

АНКА ВИОЛЕТОВА ЗАХАРИЕВА

АНКА МИТКОВА СТОЯНОВА

АНКА МИХАЙЛОВА ПЕТКОВА

АНКА СЛАВОВА ДИМИТРОВА

АНКА СТЕФЧОВА ТОМОВА

АНКА СТОЯНОВА ЩЕРИОНОВА

АННА МАРИНОВА СТЕФАНОВА

АНТОАНЕТА СТОЯНОВА МИХАЙЛОВА

АНТОН МИТКОВ ГЬОДЖЕНОВ

АНЧЕ АТАНАСОВА ГЕНОВА

АРЛЕТКА СТЕФАНОВА САЛИ

АСЕН АЛЕКСАНДРОВ ЙОРДАНОВ

АСЕН ИЧКОВ ПЕТКОВ

АСЕН МИЛЕНОВ ДИМИТРОВ

АСЕН МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ

АТАНАС БОРИСЛАВОВ АТАНАСОВ

АТАНАС ИВАНОВ ДИМИТРОВ

АТАНАС ИВАНОВ СТОЯНОВ

АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ

АТАНАС СЪБЧЕВ СТОЯНОВ

АТАНАС ХРИСТОВ ДИЧЕВ

АХМЕД СМАИЛ ЕМИН

АХМЕД СМАИЛ САЛИ

АХМЕД ЮСЕИН ЯКУБ

БЕДРИЕ ЛЯТИФ ТАХИР

БИЛЯНА ХРИСТОВА ГЕНОВА

БОГДАН НАСКОВ ЙОРДАНОВ

БОЖИДАРА ИЛЧЕВА ЩЕРИОНОВА

БОЙКА ХРИСТОВА СУЛТАНОГЛУ

БОНКА ГЕОРГИЕВА ЗАХАРИЕВА

БОРЯНА ИВАНОВА СТОЯНОВА

ВАЛЕНТИН КОЛЕВ ГЕНОВ

ВАЛЕНТИН МИТКОВ ЩЕРИОНОВ

ВАЛЕНТИН СЛАВЧЕВ ЩЕРИОНОВ

ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА ЩЕРИОНОВА

ВАСИЛ АПОСТОЛОВ КОЕВ

ВАСИЛ СТОЙКОВ СТОЙКОВ

ВАСИЛКА ПЕТРОВА КОЛЕВА

ВЕЛИКА КОЙЧЕВА ДУШЕВА

ВЕСА ГЕОРГИЕВА ДРАЖЕВА

ВИОЛЕТА КОЛЕВА ГЕНОВА

ВИОЛЕТА НЕДЕЛЧЕВА РАДЕВА

ВИОЛЕТА РАДЕВА МАТЕВА

ВИОЛЕТА РАЙЧЕВА ГЕНОВА

ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ПАЛАШЕВА

ГАЛИН ЗЛАТКОВ АРАПЕВ

ГАЛИНА ИВАНОВА СТОЙКОВА

ГАНКА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА

ГЕНО АТАНАСОВ ГЕНОВ

ГЕНО КОСТОВ ГЕНОВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ТОМОВ

ГЕОРГИ ИЛИЕВ КРЪСТЕВ

ГЕОРГИ ИЛЧЕВ АНГЕЛОВ

ГЕОРГИ МАРИНОВ ФИЛИПОВ

ГЕОРГИ МИЛЕВ ЧАВДАРОВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ЗАХАРИЕВ

ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ЧАВДАРОВА

ГОРИЧКА ЯНКОВА СТОЯНОВА

ГЮЛСЮМ АХМЕТ ЩЕРИОНОВА

ГЮЛТЕН САЛИМ ЮСМЕН

ГЮЛТЕН СМАИЛ АХМЕД

ГЮЛШЕН ЮСЕИН ЮМЕР

ГЮСЮМ ЯКУБ ЯКУБ

ДАНИЕЛ АСЕНОВ СТОЯНОВ

ДАНИЕЛ ПЕТЪР ПЕНЕВ

ДАНИЕЛА РУМЕНОВА СТОЯНОВА

ДАНИЕЛА ТОДОРОВА МИХАЙЛОВА

ДАНИЕЛА ХРИСТОВА ГЕНОВА

ДЕЙВИД ЯНКОВ ОГНЯНОВ

ДЕНИС МУСТАФА ЯКУБ

ДЕНИС СЛАВЧОВ СТОЯНОВ

ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ХАСАН

ДЕСИСЛАВА ПЕНЧЕВА РАДЕВА

ДЖЕЙЛЯН ХАСАН ХАСАН

ДИМИТРИНА ЙОСИФОВА БЕЛОВА

ДИМИТРИНКА ДИАНОВА РАДЕВА

ДИМИТРИНКА РАДЕВА РАДЕВА

ДИМИТЪР РАЙЧЕВ СОКОЛОВ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

ДИМЧО ГАНЧЕВ ХРИСТОВ

ДОЙКА СЛАВОВА АСЕНОВА

ЕВГЕНИ ПАВЛИНОВ АСЕНОВ

ЕЛЕНА АНДРЕЕВА СТОЯНОВА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА

ЕЛЕНА ЕМИЛОВА ЩЕРИОНОВА

ЕЛЕНА ТОШКОВА ЙОРДАНОВА

ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА

ЕЛЕНКА ЯНЕВА СТОЯНОВА

ЕЛИСАВЕТА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА

ЕЛИЦА ВЕСЕЛИНОВА ПАРАШКЕВОВА

ЕМИЛИЯ АСЕНОВА ЩЕРИОНОВА

ЕМИЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА ЩЕРИОНОВА

ЕМИЛИЯ ИВАНОВА НАСКОВА

ЕМИЛИЯ МИХАЙЛОВА СТОЯНОВА

ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ЧАНЕВА

ЕМИЛИЯН АСЕНОВ СТОЯНОВ

ЕМИН САЛИ ТАХИР

ЕМИНЕ АХМЕД ОСМАН

ЕМНЕ ЗЬОРЕ ЯМАН

ЕМНЕ САЛИМ ЮСМЕН

ЕРОЛ САЛИ САЛИ

ЖЕЛА ЖЕЛЯЗКОВА НЕДЕЛЧЕВА

ЖЕЛЯЗКА ЯНЧЕВА ЯНЕВА

ЖЕЛЯЗКО ДИМЧЕВ ХРИСТОВ

ЖИВКА ЙОРДАНОВА ТОМОВА

ЖИВКА СТЕФАНОВА САЛИ

ЗАФИРКА МАРИНОВА ХРИСТОВА

ЗДРАВКА ИВАНОВА КОСТОВА

ЗДРАВКА КОЛЕВА БОЖКОВА

ЗИЙНЕБ ФЕРАДИН РУШУД

ЗЛАТКА ВАЛЕНТИНОВА ЩЕРИОНОВА

ЗЛАТКА ИВАНОВА ФИЛЕВА

ЗЛАТКА МИТКОВА АРАБАДЖИЕВА

ЗЛАТКА РАДЕВА РАДЕВА

ЗЛАТКА СНЕЖЕВА РЕДЖЕБ

ЗЛАТКА ФИЛКОВА ДОБРЕВА

ЗЛАТКА ХРИСТОВА РАДЕВА

ЗЛАТКА ХРИСТОВА СЕРАФИМОВА

ЗОРКА ХРИСТОВА КОСТОВА

ЗОЯ ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА

ЗЮМБЮЛ ИБРЯМ МЕХМЕД

ЗЮМБЮЛКА ДРАГНЕВА СТОЯНОВА

ЗЮМБЮЛКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

ИБРЯМ ИБРЯМ МЕХМЕД

ИБРЯМ САБАХТИН ХАЛИЛ

ИВАН АНГЕЛОВ ДРАЖЕВ

ИВАН ЗАХАРИНОВ ФИЛЕВ

ИВАН ЗЛАТЕВ СЕРАФИМОВ

ИВАН ХРИСТОВ СЕРАФИМОВ

ИВАНКА РАДОСЛАВОВА РАЧЕВА

ИВАНКА РАЙЧЕВА ЧАВДАРОВА

ИВЕЛИНА НИКОЛАЕВА СТОЯНОВА

ИВО ИЛИЕВ ТЕОХАРОВ

ИДИРИС ЮСЕИН ЮЗЕИР

ИЛИЯ СТОЯНОВ КРЪСТЕВ

ИЛИЯ СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ИЛИЯЗ ИЛИЯЗ САЛИМ

ИЛЧО ВИОЛЕТОВ ГЕНОВ

ИРИНА ИВАНОВА СТОЙКОВА

ИСЛЯМ СМАИЛ ЮСЕИН

ИСМАИЛ САЛИ САЛИМ

ЙОВА СТОЕВА НИКОЛОВА

ЙОВКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ЙОРДАН АНГЕЛИНОВ ПАШЕВ

ЙОРДАН АНДРЕЕВ СТОЯНОВ

ЙОРДАН ИЛИЕВ КРЪСТЕВ

ЙОРДАН ФИЛКОВ СТОЯНОВ

ЙОРДАН ХРИСТОВ ЩЕРИОНОВ

ЙОРДАНКА ИВАНОВА ТЕОХАРОВА

ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА ДРАГАНОВА

ЙОРДАНКА КОЛЕВА ДИНЕВА

ЙОРДАНКА ПЕТКОВА ФИЛИПОВА

ЙОРДАНКА СТОЯНОВА САЛИМ

КАЛИНА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА

КАЛИНА СТОЯНОВА ПАЛАШЕВА

КАЛИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

КАЛИНКА ТОДОРОВА ДЖАМБАЗОВА

КАТЯ АНДРЕЕВА СЛАВОВА

КЕРА КУМАНОВА ДИЧЕВА

КЕРА ХРИСТОВА АСЕНОВА

КЕРИМ ЮСЕИН ОСМАН

КЕРИМЕ ЮСЕИН ЮЗЕИР

КОЛЮ КРЪСТЕВ НИКОЛОВ

КОЛЮ ТОДОРОВ ГЕНОВ

КОСТА АТАНАСОВ ГЕНОВ

КОСТАДИНКА БЯЛКОВА ХАСАН

КРАСИМИР ВАЛЕНТИНОВ АДАМОВ

КРАСИМИР ДАНЧЕВ МИЛЕВ

КРАСИМИР ИЛЧЕВ АНГЕЛОВ

КРАСИМИР ИЛЧЕВ СТОЯНОВ

КРАСИМИР СТЕФАНОВ ЩЕРИОНОВ

КРАСИМИР ХРИСТОВ ДЕРЕЛИЕВ

КРЪСТЮ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

КРЪСТЮ КОЕВ КОЛЕВ

КРЪСТЮ НИКОЛОВ АТАНАСОВ

ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА АРГИРУ

ЛИПЧО СТОЙКОВ ЛИПЧЕВ

ЛЮДМИЛА НЕДЯЛКОВА КОЛЕВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕЛЧЕВА СТОЯНОВА

МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА ЯНЕВА

МАКСУН ЗИЙНЕБ РУШУД

МАНОЛ ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

МАРА МИХОВА СТОЯНОВА

МАРГАРИТА СТОЯНОВА ТОПЧЕВА

МАРИЕЛА ЗЛАТКОВА ДРАЖЕВА

МАРИЙКА ФАНКОВА ТЮЛЕВА

МАРИН ЙОРДАНОВ ФИЛИПОВ

МАРИО ПЕТКОВ СТОЙКОВ

МАРИЯ ПЕТРАНОВА ГЕНОВА

МАРИЯ РАЙЧЕВА СТОЯНОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА САЛИ

МАРИЯН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

МАРИЯНА ЙОСИФОВА МАНЧЕВА

МАРТА МИТКОВА СЕРАФИМОВА

МАРТИН ХРИСТОВ ЩЕРИОНОВ

МАРТИНА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА

МАРТИНА СТОЯНОВА ДОБРЕВА

МЕЛИХА ИЛИЯЗОВА ОСМАНОВА

МЕЛИХА ИСМАИЛ ЮСЕИН

МЕТИН ЕРЕДЖЕБ АДЕМ

МЕХМЕДАЛИ АХМЕД ХАСАН

МИЙРЕМ РАХИМОВА САЛИМОВА

МИЛЕН КРАСИМИРОВ СТОЯНОВ

МИЛЕНА ВЪРБАНОВА ГЕОРГИЕВА

МИЛКА СЛАВЧЕВА ДИМИТРОВА

МИЛЬО ГЕОРГИЕВ ЧАВДАРОВ

МИНКА МИТКОВА ДИМЧЕВА

МИНКА ПЕТКОВА ПАЛАШЕВА

МИНКА РАЧЕВА СЕВОВА

МИНКА ФИЛКОВА СТОЯНОВА

МИРЕМ САЛИ ЮСЕИН

МИРОСЛАВ АНДРЕЕВ СТОЯНОВ

МИРОСЛАВ САЛИ САЛИЕВ

МИТКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА

МИТКО АТАНАСОВ РАДЕВ

МИТКО КОЛЕВ ДИМИТРОВ

МИТКО СЛАВЧЕВ ЩЕРИОНОВ

МИХАИЛ АСЕНОВ СТОЯНОВ

МИХАИЛ АТАНАСОВ СТОЯНОВ

МИХАИЛ ИВАНОВ ФИЛЕВ

МИХАИЛ РАДЕВ РАДЕВ

МУСТАФА ЯКУБ ОСМАН

НАДЕЖДА АНКОВА ГЬОДЖЕНОВА

НАДЕЖДА СТЕФАНОВА СЕРАФИМОВА

НАЗИФ САЛИМ ТАХИР

НАЗИЯ САЛИЕВА ТАХИРОВА

НАНКА АПОСТОЛОВА ЩЕРИОНОВА

НАСКА СТЕФАНОВА ЩЕРИОНОВА

НАСКО АЛЕКСАНДРОВ ЙОРДАНОВ

НАСКО ВАЛЕНТИНОВ ЩЕРИОНОВ

НЕДА ИВАНОВА НИКОЛОВА

НЕДА ПЕТКОВА ДРАЖЕВА

НЕДЖАТИН СМАИЛ САЛИ

НЕДЯЛКА МАРИНОВА КОМИТОВА

НЕЛИ ИВАНОВА ГАЙДАРЖИЕВА

НЕРИМАН НЕДЖАТИН САЛИ

НЕФИСЕ ТАХИР ТАХИР

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ АТАНАСОВ

НИКОЛАЙ РАДОСТИНОВ ДИМИТРОВ

НУФТИЕ ЮЗЕИР САЛИМ

ОГНЯН МИТКОВ ДИМИТРОВ

ОЛГА МАТЕВА СТАМАТОВА

ОРХАН АМЕД ХАСАН

ОСМАН СМАИЛ ЕМИН

ПАВЛИ НЕДЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ

ПАВЛИНА НАСКОВА ОВЧАРОВА

ПАВЛИНА СТОЯНОВА РАДЕВА

ПАСКО АТАНАСОВ МАНЧЕВ

ПЕНЧО РАДЕВ РАДЕВ

ПЕПА ПЕТКОВА ДУНКОВА

ПЕПА СЪБЧЕВА СТОЯНОВА

ПЕТКА ДОЙЧЕВА РАДЕВА

ПЕТРАНКА ХРИСТОВА МАРИНОВА

ПЕТРАНКА ЯНКОВА АТАНАСОВА

ПЕТЪР АНКОВ ДАМЯНОВ

ПЕТЯ РАДОСТИНОВА КОСТАДИНОВА

ПЛАМЕНА ХРИСТОВА БОЖКОВА

ПОБЕДА АЛЕКСАНДРОВА ЙОРДАНОВА

РАБИЯ АЛИ САЛИМ

РАДКА ВРЪБЧЕВА ГЕОРГИЕВА

РАДКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

РАДКА МИТКОВА ФИЛИПОВА

РАДКО АНДРЕЕВ СТОЯНОВ

РАДКО ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ

РАДОСЛАВ ИЛЧЕВ АНГЕЛОВ

РАДОСТИН НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ

РАДОСТИНА МИХАЙЛОВА ИЛИЕВА

РАДОСТИНА РАЙЧЕВА РАДЕВА

РАЙКО ДАНЧЕВ ИВАНОВ

РАЙКО ХРИСТОВ СЕРАФИМОВ

РАЙНА НЕДЯЛКОВА ЙОРДАНОВА

РАЙНА ТОШКОВА ДИМИТРОВА

РАЙЧО ВАСИЛЕВ СОКОЛОВ

РАЙЧО ДИАНОВ ХАНДЖИЕВ

РАШКО ХРИСТОВ ЩЕРИОНОВ

РЕДЖЕБ ИДИРИС ЮЗЕИР

РЕЙХАН АДЕМ ТАСИМ

РОДИОН СТЕПАНОВИЧ САПУНЖИ

РОСИЦА МИХАЙЛОВА ТАСИМ

РУМЕН АТАНАСОВ СТОЯНОВ

РУМЕН МИЛЕВ ЧАВДАРОВ

РУМЕН РАЙЧЕВ РАДЕВ

РУМЕН РУМЕНОВ СТОЯНОВ

РУМЕН СТОЯНОВ РАДЕВ

РУМЯНА МИТКОВА АНДОНОВА

РУСИ ВИОЛЕТОВ МАТЕВ

САЛИ АКИФОВ САЛИЕВ

САЛИ САЛИМ САЛИМ

САЛИ ТАХИР САЛИ

САЛИ ТАХИР САЛИМ

САЛИМ НАЗИФ ТАХИР

САЛИМ ТАХИР САЛИМ

САША ДИНЕВА КОЕВА

СВЕТЛА ХРИСТОВА АРАБОВА

СЕВГИН ЮСЕИН ОСМАН

СЕЙХАН ЗАФЕР ДЖЕЛЯЛ

СЕЛЯМИ АХМЕД ТАХИР

СИЛВИЯ МИТКОВА ПЕТКОВА

СИЛВИЯ СТЕФАНОВА РАДЕВА

СИЛВИЯ ТОШКОВА РАДЕВА

СИМЕОН АНКОВ ГЬОДЖЕНОВ

СЛАВИ АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

СЛАВЧО АТАНАСОВ СТОЯНОВ

СЛАВЧО ХРИСТОВ ЩЕРИОНОВ

СМАИЛ ИЛИАЗ ЮСЕИН

СНЕЖА АСЕНОВА ХРИСТОВА

СОНЯ СТОЯНОВА АНГЕЛОВА

СОФКА СЪБЧЕВА СТОЯНОВА

СПАС СТИЛИЯНОВ ЯНЧЕВ

СТАНКА МИНКОВА РАДЕВА

СТЕЛА ВЪЛКАНОВА ХРИСТОВА

СТЕФАН ДУШЕВ ПЕТРОВ

СТЕФАН СЛАВЧЕВ ЩЕРИОНОВ

СТЕФАН СТЕФАНОВ ЩЕРИОНОВ

СТЕФАН ХРИСТОВ РАДЕВ

СТЕФАН ХРИСТОВ СЕРАФИМОВ

СТЕФКА САШЕВА ЙОРДАНОВА

СТЕФЧО ГЕОРГИЕВ ТОМОВ

СТОЙКО ВАСИЛЕВ СТОЙКОВ

СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ ЩЕРИОНОВ

СТОЯН ВАЛЕНТИНОВ ЩЕРИОНОВ

СТОЯН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

СТОЯН ИЛИЕВ СТОЯНОВ

СТОЯН СТАЙКОВ ПАЛАШЕВ

СТОЯН ФИЛКОВ СТОЯНОВ

СТОЯН ХРИСТОВ СЕРАФИМОВ

СТОЯНКА РАЙЧЕВА РАДЕВА

СУЛТАНА АТАНАСОВА МАНЧЕВА

СУЛТАНКА ЛИЛЯНОВА СТОЯНОВА

СУНАЙ НЕДЖАТИН САЛИ

СЪБЧО АНДРЕЕВ СТОЯНОВ

ТАЙФУН ШАБАН САЛИ

ТАТЯНА СТЕФАНОВА ЗАХАРИЕВА

ТАХИР САЛИ ТАХИР

ТЕД ПЕТРОВ ПЕНЕВ

ТЕОДОРА СТОЯНОВА ХРИСТОВА

ТОДОР АНГЕЛОВ СТОЯНОВ

ТОДОР МИТКОВ РАДЕВ

ТОДОР ПАВЛОВ АТАНАСОВ

ТОДОРКА ДИМИТРОВА ЛИБЧЕВА

ТОДОРКА КОЛЕВА НИКОЛОВА

ТОНА ПЕТРОВА ПЕНЕВА

ТОШКО АТАНАСОВ РАДЕВ

ФАНКА КАЛИНКОВА ИВАНОВА

ФАНКА СТАНЧЕВА РАДЕВА

ФАТМЕ МЕХМЕД САЛИМ

ФАТМЕ ХАЛИЛ ОСМАН

ФАТМЕ ХЮСЕИН КАМБУР

ФЕИМ ЕРЕДЖЕБ ИБРЯМ

ФЕРАДИН ЗИЙНЕБ ФЕРАДИН

ФЕРДИ ШАБАН САЛИ

ФИДАНКА ДИМИТРИНКОВА РАДЕВА

ФИЛКА АНДРЕЕВА СТОЯНОВА

ФИЛКА ДОБРИНОВА ДОБРЕВА

ХАВА АХМЕД ЩЕРИОНОВА

ХАТЧЕ ЗЕМНУН ИБРЯМ

ХРИСТИНА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

ХРИСТО АНГЕЛОВ АТАНАСОВ

ХРИСТО АСЕНОВ ДЕРЕЛИЕВ

ХРИСТО ИЛИЕВ ЩЕРИОНОВ

ХРИСТО ИЛЧЕВ АНГЕЛОВ

ХРИСТО ИЧКОВ ПЕТКОВ

ХРИСТО КОСТАДИНОВ БОЖКОВ

ХРИСТО НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ

ХРИСТО СЛАВЧЕВ ЩЕРИОНОВ

ХРИСТО СЛАВЧЕВ ЩЕРИОНОВ

ХРИСТО СТЕФАНОВ РАДЕВ

ХРИСТО ТОДОРОВ ГЕНОВ

ХРИСТОС МАРИЕВ ГЕНОВ

ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

ЧАВДАР МИЛЕВ ЧАВДАРОВ

ШАБАН СМАИЛ САЛИ

ЮЖЕЛ АХМЕДОВ ИСМАИЛОВ

ЮЛИАНА МИТКОВА РАДЕВА

ЮСЕИН АМЕД ХАСАН

ЮСЕИН ЯКУБ ОСМАН

ЯНКА ВЕЛИКОВА ДИМОВА

ЯНКА ЖЕЛЯЗКОВА ХРИСТОВА

ЯНКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

ЯНКА МАТЬОВА ХРИСТОВА

ЯНКО ЯНКОВ ОГНЯНОВ

 

Кмет/кметски наместник: …………

 

Секретар на община/район: ……….

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

 

ОБЛАСТ БУРГАС   ОБЩИНА ПОМОРИЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.БЕЛОДОЛ

КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 008

Адрес на избирателната секция: ……………………………………..

 

–––––––––––––––––-

Собствено, бащино и фамилно име

–––––––––––––––––-

АБИБЕ МЕВЛИТ МУСТАФА

АДЕМ АДЕМ ЮСЕИН

АДЕМ АХМЕД МУСТАФА

АДЕМ БЕЙТУЛА ЮСЕИН

АДЕМ КАДИР САРЬОЛУ

АДЕМ СМАИЛ КАМБЕР

АДЕМ ФЕЙЗУЛА МУСА

АДЕМ ХАСАН МЕХМЕД

АДЕМ ХАСАН ЮСМЕН

АДЕМ ЮСУФ АХМЕД

АДИЛЕ АХМЕД СМАИЛ

АЙДЪН МЕХМЕД СМАИЛ

АЙСЕЛ ОСМАН АХМЕД

АЙШЕ АХМЕД КЬОСЕОСМАН

АЙШЕ АХМЕД РЮСТЕМ

АЙШЕ АХМЕД САБРИ

АЙШЕ БЕЙТУЛА МУСТАФА

АЙШЕ БЕЙХАН НУРУЛА

АЙШЕ ДЖЕМИЛЕ СМАИЛ

АЙШЕ ЕЮБ АЛИ

АЙШЕ ИБРЯМ КАМБЕР

АЙШЕ ИЛИЯЗ ЮСЕИН

АЙШЕ ИСА КЬОСЕ

АЙШЕ КАДИР АХМЕД

АЙШЕ МЕХМЕД ЕРЕДЖЕБ

АЙШЕ МЕХМЕД КАМБЕР

АЙШЕ МЕХМЕД НАЗИФ

АЙШЕ МЕХМЕД ЮСЕИН

АЙШЕ МЕХМЕД ЮСУФ

АЙШЕ МУСТАФА МУСТАФА

АЙШЕ САБРИ КЬОСЕОСМАН

АЙШЕ САБРИ ЮСЕИН

АЙШЕ ХАКЪ РЕДЖЕБ

АЙШЕ ХАСАН ХАСАН

АЙШЕ ХАСАН ЧАИР

АЙШЕ ШАБАН МУСТАФА

АЙШЕ ЮМЕР АЛИ

АЙШЕ ЮСЕИН АМЕД

АЙШЕ ЯКУБ ЮМЕР

АЙШЕГЮЛ ЕМИН МУСТАФА

АЙШЕН БЕЙХАН МУСТАФА

АКИФ АХМЕД ИБОЛУ

АЛИ ЕМУРЛА КЬОСЕАХМЕД

АЛИ ИЛИЯЗ СМАИЛ

АЛИ КАДИР САЛИМ

АЛИ МЕХМЕД СМАИЛ

АЛИ МУСТАФА АЛИ

АЛИ ХАЛИЛ МУСТАФА

АЛИДЕ ХАСАН САЛИМ

АЛИДЖАН ХАЛИЛ МУСТАФА

АЛИТ АХМЕД ВЕЛИ

АЛИТ МУСТАФА ЧАИР

АНГЕЛ ПЕЕВ БОРИСОВ

АНИФЕ МЕХМЕД ЕРЕДЖЕБ

АНИФЕ СМАИЛ ЮСЕИН

АРКАН БЕЙТИ АХМЕД

АСАН ХЮСЕИН ХЮСЕИН

АСАН ХЮСНИ НАЗИФ

АСЕН АЛЕКОВ КОСЕНОВ

АТЧЕ АХМЕД ХАЛИЛ

АТЧЕ ШУКРИ ИСМАИЛ

АТЧЕ ЮНУЗ ХАСАН

АФИСЕ ХАСАН СМАИЛ

АХМЕД АКИФ ИБ

АХМЕД АКИФ ИБОЛУ

АХМЕД АЛИ АХМЕД

АХМЕД АЛИТ ВЕЛИ

АХМЕД БЕЙТУЛА АХМЕД

АХМЕД БЕЙТУЛА ЮСЕИН

АХМЕД ВЕЙСЕЛ САБРИ

АХМЕД ЕМУРЛА КЬОСЕАХМЕД

АХМЕД ЕМУРЛА КЬОСЕАХМЕД

АХМЕД МЕХМЕД АЗИС

АХМЕД МЕХМЕД АХМЕД

АХМЕД МЕХМЕД ХАСАН

АХМЕД МЕХМЕД ЮСЕИН

АХМЕД МЕХМЕДОВ ХАСАНОВ

АХМЕД МУСТАФА АХМЕД

АХМЕД ХАСАН АЛИОСМАН

АХМЕД ХАСАН РЮСТЕМ

АХМЕД ХАСАН ЮСМЕН

АХМЕД ЮСУФ ХАЛИЛ

БАРЪШ МУСТАФА ПЕХЛИВАН

БЕДРИ АЛИ АХМЕД

БЕЙТИ ЮМЕР АХМЕД

БЕЙТУЛА АХМЕД ИБРИАМ

БЕЙТУЛА МЕХМЕД ЮСЕИН

БЕЙТУЛА МЕХМЕДЕМИН ЮСЕИН

БЕЙХАН АЛИ МУСТАФА

БЕЙХАН ОСМАН САИД

БЕЙЧЕТ САБРИ МУСТАФА

БЕРКАН ВЕЙСЕЛ АХМЕД

БЕХАЙТИН ЮСЕИН ХАСАН

БИЛНАЗ ОСМАН ЮСЕИН

БИРЖАН ХАСАН МЕХМЕД

БУКЕТ СЕЛЧУК ТЮРК

БУСЕ СЕЛЧУК БАЛАБАН

ВЕЙСЕЛ БЕЙТУЛА АХМЕД

ВЕЙСЕЛ ЮСЕИН САБРИ

ГЬОКЧЕ РЕДЖЕБ АЛИ

ГЮЛБИЯ ДЖЕМИЛ КАМБЕР

ГЮЛДАТ ЮМЕР ЮСЕИН

ГЮЛСУМ АХМЕД АЛИ

ГЮЛСЮМ МЕХМЕД АЙДОС

ГЮЛСЮМ МУСА ПЕХЛИВАН

ГЮЛСЮМ ЮСЕИН ХЮСЕИН

ГЮЛТЕН ХАСАН ОСМАН

ГЮЛФЕН АХМЕД ЮСЕИН

ГЮЛФИЕ МЕХМЕД ХАСАН

ГЮРСЕЛ ХРИСТЕМ ХРИСТЕМ

ГЮСЮМ ОСМАН ЕМИН

ДЖАНАН МУСТАФА МЕХМЕД

ДЖЕМАЛ МЕХМЕД НУРУЛА

ДЖЕМАЛ НУРУЛА МУСТАФА

ДЖЕМАЛ ХАСАН РЕДЖЕБ

ДЖЕМИЛ ХАСАН КАМБЕР

ДЖЕМИЛЕ АДЕМ ЮСЕИН

ДЖЕМИЛЕ ЮСЕИН МУСТАФА

ДУРХАН МЕХМЕД ЮСУФ

ЕКДАНИЕ АЛИ КЬОСЕАХМЕД

ЕМЕТУЛА СЮЛЕЙМАН ХАЛИЛ

ЕМИН БЕЙТУЛА ЮСЕИН

ЕМИНЕ АХМЕД АЛИ

ЕМИНЕ АХМЕД АЛИОСМАНОЛУ

ЕМИНЕ АХМЕД АХМЕД

ЕМИНЕ ИСМАИЛ АХМЕД

ЕМИНЕ СМАИЛ СЕРБЕЗ

ЕМИНЕ ЮСЕИН СМАИЛ

ЕМНЕ АХМЕД СЕРБЕЗ

ЕМНЕ МУСТАФА АЛИОСМАН

ЕМНЕ САБРИ АХМЕД

ЕМНЕ ФИКРИ СЕРБЕЗ

ЕМРАХ АСАН СМАИЛ

ЕМУРЛА АХМЕД КЬОСЕАХМЕД

ЕНВЕР ОСМАН ЮСЕИН

ЕНГИН БЕЙСИМ АХМЕД

ЕРДЖАН БЕЙСИМ АХМЕД

ЕРЕДЖЕБ ЮНУЗ ЕРЕДЖЕБ

ЕРОЛ ХАЛИЛ АХМЕД

ЕСМА МЕХМЕД АЛИ

ЕСРА АХМЕД ЮСМЕН

ЕФРАИМ МЕВЛИТ НУРУЛА

ЕЮБ АХМЕД АХМЕД

ЗЕЙНЕБ МЕХМЕД КАМБЕР

ЗЕЙНЕБ МУСТАФА КАДИР

ЗЕЙНЕБ ЮСУФ АЛИ

ЗЕКИЯ АХМЕД АХМЕД

ЗЕХРА АЗИС МУСТАФА

ЗИЙНЕБ ИБРЯМ КЬОСЕ

ЗИЙНЕБ ИСМЕТ АЛИОСМАН

ЗИЙНЕБ МЕХМЕД ХАСАН

ЗИЛЯ АХМЕД МЕХМЕД

ЗИЛЯ МУСТАФА МУСТАФА

ЗИЛЯ МУСТАФА МУСТАФА

ЗИНЕБ МЕХМЕД ЮСМЕН

ЗЮЛБИЕ ГЮЛФЕН ЮСЕИН

ЗЮЛБИЕ ИБРЯМ ЮСЕИН

ИБРЯМ ДЖЕМАЛ РЕДЖЕБ

ИБРЯМ СЮЛЕЙМАН КАМБЕР

ИБРЯМ ХАСАН ЕРЕДЖЕБ

ИДРИЗ БЕЙТУЛА ХАСАН

ИЛХАН КЕМАЛ АХМЕД

ИСА НЕДЖАТИ АЙДОС

ИСМАИЛ АХМЕД ЮСМЕН

ИСМАИЛ ЕФРАИМ НУРУЛА

ИСМАИЛ ЯКУБ ОСМАН

КАДИР ЮСЕИН КАДИР

КАДИР ЮСУФ АХМЕД

КАДРИЕ ОСМАН ХАСАН

КАДРИЕ ЮСЕИН ЮСЕИН

КАМБЕР СМАИЛ КАМБЕР

КЕМАЛ КАДИР АХМЕД

КЕМАЛ МЕХМЕД МЕХМЕД

КЯМИЛЕ МУСТАФА РЕДЖЕБ

ЛЮТФИ АХМЕД САБРИ

МАГБУЛЕ АХМЕД ИБОЛУ

МАХМУД АДЕМ МАХМУД

МЕЛИХА ХАСАН НУРУЛА

МЕРДИЯ МЕХМЕДЕМИН АХМЕД

МЕСТАН МЕХМЕД СЕРБЕЗ

МЕСТАН РУЖДИ СЕРБЕЗ

МЕХМЕД АЛИ АХМЕД

МЕХМЕД АРИФ МЕХМЕД

МЕХМЕД АХМЕД АХМЕД

МЕХМЕД АХМЕД КАМБЕР

МЕХМЕД ДЖЕМАЛ НУРУЛА

МЕХМЕД ЕНВЕР ЮСЕИН

МЕХМЕД ИЛИЯЗ ИСМАИЛ

МЕХМЕД МЕХМЕД МЕХМЕД

МЕХМЕД МЕХМЕД ОСМАН

МЕХМЕД МУСТАФА АЛИОСМАН

МЕХМЕД МУСТАФА ХАСАН

МЕХМЕД СЕЛИМ ЮСМЕН

МЕХМЕД СМАИЛ АЛИ

МЕХМЕД СЮЛЕЙМАН КАМБЕР

МЕХМЕД ХАСАН РЮСТЕМ

МЕХМЕД ХАСАН ЮСМЕН

МЕХМЕД ЮСЕИН АЛИ

МЕХМЕД ЮСЕИН МУСТАФА

МЕХМЕДЕМИН БЕЙТУЛА ЮСЕИН

МИЙРЕМ ХАСАН АЛИ

МИРЕМ АДЕМ КАМБЕР

МИРЕМ АДЕМ ЮСМЕН

МИРЕМ МУСТАФА АХМЕД

МУРАДИЕ ХАСАН ХАСАН

МУРАДИЕ ХЮСЕИН МЕХМЕД

МУСТАФА АЛИ АХМЕД

МУСТАФА АЛИТ ВЕЛИ

МУСТАФА АХМЕД МУСТАФА

МУСТАФА ДЖЕМАЛ НУРУЛА

МУСТАФА ИСУФ МУСТАФА

МУСТАФА КАДИР ХЮСЕИН

МУСТАФА МЕХМЕД АЛИОСМАН

МУСТАФА МЕХМЕД МЕХМЕД

МУСТАФА МЕХМЕД ПЕХЛИВАН

МУСТАФА МЕХМЕД ХАСАН

МУСТАФА МУСТАФА ПЕХЛИВАН

МУСТАФА ХАСАН АЛИ

МУСТАФА ХАСАН АЛИОСМАН

МЮХТЕБЕР ХЮСЕИН ЮСЕИН

НАДЖИЕ АДЕМ АХМЕД

НАДИЕ АХМЕД НАЗИФ

НАЗИЕ ОСМАН АХМЕД

НАЗИФ МЕХМЕД КАМБЕР

НАЗИФЕ АДЕМ ХАСАН

НАЗИФЕ МЕХМЕДАЛИ ХЮСЕИН

НАЗИФЕ МУСТАФА ЮСЕИН

НАЗМИЕ АДЕМ КАМБЕР

НАЗМИЕ ЮСЕИН САБРИ

НЕБИЕ БЕЙЧЕТ МУСТАФА

НЕДЖАТИ ОСМАН КЬОСЕОСМАН

НЕДЖИБЕ МЕСТАН ЮСМЕН

НЕДЖИБЕ САИД АЛИ

НЕЖДЕТ ХАСАН МЕХМЕД

НЕЙДА МУСТАФА ХАСАН

НЕСРИН ЕРЕДЖЕБ ЕРЕДЖЕБ

НЕФИСЕ АХМЕД КАМБЕР

НЕФИСЕ МУСТАФА ЮСМЕН

НЕФИСЕ ХАСАН САЛИМ

НУРЖАН ВЕЙСЕЛ КАМБЕР

НУРСЕЛ ДАИБ МУСТАФА

НУРТЕН МЕХМЕД ЮСЕИН

НУРУЛА МЕВЛИТ МУСТАФА

НУТФИЕ ХЮСЕИН АХМЕД

ОРХАН КАДИР ХЮСЕИН

ОСМАН АХМЕД САЛИМ

ОСМАН АХМЕД ЮСЕИН

ОСМАН БЕЙТУЛА ЮСЕИН

ОСМАН ЕНВЕР ЮСЕИН

ОСМАН МЕХМЕДЕМИН ЮСЕИН

ОСМАН ХАСАН ЕРЕДЖЕБ

ОСМАН ХАСАН РЮСТЕМ

ОСМАН ХРИСТЕМ ОСМАН

РАСИМ НУРУЛА МУСТАФА

РАСИМ ЮСУФ АХМЕД

РАХИМЕ ТАХИР АХМЕД

РЕДЖЕБ МЕХМЕДАЛИ АЛИ

РЕЙХАНИЕ МЕХМЕД КАМБЕР

РЕМЗИЕ РЕМЗИ СМАИЛ

РУЖДИ МЕСТАН СЕРБЕЗ

РЮСТЕМ АДЕМ ЮСЕИН

РЮСТЕМ СЕВДАЛИ ЮМЕР

САБРИЕ ЕРЕДЖЕБ СЮЛЕЙМАН

САБРИЕ МУСТАФА ДЮЗГЮН

САДИЕ МЕХМЕД МЕХМЕД

САЛИМ МЕХМЕДАЛИ АЛИ

САМЕД ЮСЕИН РЮСТЕМ

САМИ МЕВЛИТ МУСТАФА

САНИЕ СМАИЛ СМАИЛ

САФИЕ АХМЕД ЕРЕДЖЕБ

САФИЕ МЕХМЕД БЕЙТУЛА

САХАРЕ ОСМАН ЮСЕИН

СЕВДАЛИ ХРИСТЕМ ЮМЕР

СЕДИКА АХМЕД ВЕЛИ

СЕЗГИН СЕЛЯЙДИН КЬОСЕОСМАН

СЕИД РЕДЖЕБ АЛИ

СЕЛИМ МЕХМЕД ЮСМЕН

СЕЛЯЙДИН ФЕЙМИ КЬОСЕОСМАН

СЕРКАН ВЕЙСЕЛ АХМЕД

СИНЕМ МЕХМЕД АХМЕД

СМАИЛ АДЕМ КАМБЕР

СТАНКА МАРГАРИТОВА ПЕТРОВА

СЮЛЕЙМАН МЕХМЕД КАМБЕР

СЮЛЕЙМАН ОСМАН САЛИМ

ТАЙБЕ БЕЙТУЛА САБРИ

ТАЙБЕ ОСМАН МЕХМЕД

ТАЙБЕ ЮСЕИНОВА МЕХМЕДОВА

ТАМЕР ЛЮТФИ САБРИ

ТЕНЗИЛЕ ИДРИЗ СМАИЛ

ТЕНЗИЛЕ МЕХМЕД ЕМУРЛА

ФАТМЕ АСАН НАЗИФ

ФАТМЕ АХМЕД МУСТАФА

ФАТМЕ АХМЕД ЮСМЕН

ФАТМЕ ЕРЕДЖЕБ АХМЕД

ФАТМЕ ИЛИЯЗ ЮСЕИН

ФАТМЕ МЕСТАН САБРИ

ФАТМЕ МЕХМЕД ЕРЕДЖЕБ

ФАТМЕ МЕХМЕД ИСМАИЛ

ФАТМЕ МЕХМЕД РЕДЖЕБ

ФАТМЕ МЕХМЕД ЮМЕР

ФАТМЕ МУСТАФА МАХМУД

ФАТМЕ МУСТАФА ЮСМЕН

ФАТМЕ СЕВДАЛИ ЮСЕИН

ФАТМЕ СМАИЛ ХАСАН

ФАТМЕ ХАЛИЛ КЬОСЕАХМЕД

ФАТМЕ ХАМЗА СЕРБЕЗ

ФАТМЕ ХАСАН АХМЕД

ФАТМЕ ХАСАН ХАСАН

ФАТМЕ ШАБАН САБРИ

ФАТМЕ ШУКРИ НУРУЛА

ФЕЙДАНЕ МЕХМЕД АХМЕД

ФЕЙМИ СЕЛЯЙДИН КЬОСЕОСМАН

ФЕРДИ ЮСЕИН КАМБЕР

ФЕРХАН ЮСЕИН КАМБЕР

ФИКРИЕ ОСМАН ЮСЕИН

ФИРДЕС МУТАЛИБ НУРУЛА

ХАБИБЕ БЕЙТУЛА МУСТАФА

ХАБИБЕ МЕХМЕД АЛИ

ХАБИБЕ МУСТАФА АХМЕД

ХАБИБЕ МУСТАФА ХЮСЕИН

ХАБИБЕ ХАСАН САИД

ХАБИБЕ ХЮСЕИНОВА МЕХМЕДОВА

ХАКИМЕ ЮМЕР МУСТАФА

ХАЛИД ХАСАН ЮСМЕН

ХАЛИЛ АЛИ МУСТАФА

ХАЛИЛ БЕЙХАН МУСТАФА

ХАЛИМЕ СЮЛЕЙМАН НУРУЛА

ХАМЗА АХМЕД СЕРБЕЗ

ХАМИДЕ ХЮСЕИН КАМБЕР

ХАСАН АДЕМ МЕХМЕД

ХАСАН БЕЙХАН САИД

ХАСАН ИБРЯМ ЕРЕДЖЕБ

ХАСАН МЕХМЕД ХАСАН

ХАСАН МУСТАФА АЛИОСМАНОЛУ

ХАСАН МУСТАФА НУРУЛА

ХАСАН МУСТАФА ХАСАН

ХАСАН ОСМАН ЕРЕДЖЕБ

ХАСАН ОСМАН РЮСТЕМ

ХАСАН СМАИЛ КАМБЕР

ХАСАН ЮСМЕН АЛИ

ХАТЧЕ ИСМЕТ МЕХМЕД

ХАТЧЕ САЛИ МЕХМЕД

ХАТЧЕ ЮСЕИН ХАСАН

ХАТЧЕ ЮСЕИН ЮСУФ

ХАФИСЕ ТАХИР САБРИ

ХРИСТЕМ ОСМАН ХРИСТЕМ

ХЮСЕИН АДЕМ ЮСМЕН

ХЮСЕИН АКИФ НАЗИФ

ХЮСЕИН АХМЕД МЕХМЕД

ХЮСЕИН ОСМАН ХРИСТЕМ

ХЮСНИ МЕХМЕД НАЗИФ

ШАБАН АЛИ МУСТАФА

ШАБАН ИЛИЯЗ ИСМАИЛ

ШАБАН ЮСУФ АХМЕД

ШАШИНЕ ИБ АХМЕД

ШУКРИ МЕХМЕД НУРУЛА

ШУКРИ ФИКРИ САБРИ

ШУКРИЕ ЮСЕИН ЮСМЕН

ЮМЕР АДЕМ МУСТАФА

ЮМЕР ФЕЙЗУЛА МУСА

ЮМЕР ЮСЕИН ЮСЕИН

ЮНЗИЛЕ МУСТАФА ФЕЙЗУЛА

ЮНЗЮЛЯ СМАИЛ ЮСЕИН

ЮРКИЯ АЛИ КАМБЕР

ЮСЕИН АДЕМ АХМЕД

ЮСЕИН АХМЕД АХМЕД

ЮСЕИН АХМЕД ЮСЕИН

ЮСЕИН БЕЙТУЛА МЕХМЕД

ЮСЕИН БЕХАЙТИН ХАСАН

ЮСЕИН МЕХМЕДАЛИ АЛИ

ЮСЕИН МЕХМЕДЕМИН ЮСЕИН

ЮСЕИН ОСМАН РЮСТЕМ

ЮСЕИН СМАИЛ КАМБЕР

ЮСЕИН СМАИЛ СМАИЛ

ЮСЕИН ХАСАН ХАСАН

ЮСНИЕ МЕХМЕД АХМЕД

ЮСУФ АХМЕД СМАИЛ

ЮСУФ МЕХМЕД АЛИ

ЮСУФ ХАЛИЛ ЮСУФ

ЮСУФ ШАБАН ЮСУФ

ЯКУБ ЮСЕИН ХАСАН

 

Кмет/кметски наместник: …………

 

Секретар на община/район: ……….

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

 

ОБЛАСТ БУРГАС   ОБЩИНА ПОМОРИЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ГАБЕРОВО

КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 009

Адрес на избирателната секция: ……………………………………..

 

–––––––––––––––––-

Собствено, бащино и фамилно име

–––––––––––––––––-

АБЕ МЕХМЕД МЕХМЕД

АБИБЕ АХМЕД ХЮСЕИН

АБИБЕ НУРУЛА ЯЛАМА

АБИБУЛА ХАСАН ХЮСЕИН

АДЕМ АРИФ ОСМАН

АДЕМ МАХМУД ШАБАН

АДЕМ ОСМАНОВ ЮМЕРОВ

АДЕМ САЛИМ ШАБАН

АДЕМ ХАСАН ЧОЛАКЮСЕИН

АДЕМ ХИДАЕТ ХАЙРУЛА

АДЕМ ЮСЕИН МЕХМЕД

АДЖЕР МЕХМЕД ДЕМИРЕЛ

АДИЛЕ МЕХМЕД КЮЧУКМЕХМЕД

АДИЛЕ ОСМАН ЧОЛАКЮСЕИН

АЖЕР ЮСЕИН АХМЕД

АЗИС ШАМСИ АХМЕД

АЙДЪН ЗЕМНУН АПТРАМАН

АЙДЪН ФЕВЗИ ИБРЯМ

АЙРИЕ ЮСЕИНОВА АХМЕДОВА

АЙТЕН  ЙЪЛМАЗ

АЙШЕ АДЕМ ОСМАН

АЙШЕ АЛИ ОСМАН

АЙШЕ АХМЕД МЕХМЕД

АЙШЕ ЕРДИНЧ ХЮСЕИН

АЙШЕ ИБРЯМ ХАЙРУЛА

АЙШЕ ИДАЕТ ХАЙРУЛА

АЙШЕ МЕХМЕД ШАБАН

АЙШЕ МУСТАФА ХАЙРУЛА

АЙШЕ НЕДЖИБ СЮЛЕЙМАН

АЙШЕ НУРЕТИН АХМЕТ

АЙШЕ РЕЙХАНОВА МЕХМЕДОВА

АЙШЕ РЕМЗИ ШАБАН

АЙШЕ РУЖДИ ХЮСЕИН

АЙШЕ САЛИЕВА ЮМЕР

АЙШЕ САЛИМ ОСМАН

АЙШЕ СМАИЛ ШАБАН

АЙШЕ ХАСАН АХМЕД

АЙШЕ ХАСАН МЕХМЕД

АЙШЕ ХАСАН ХЮСЕИН

АЙШЕ ШАБАН КАМЧИЛИЕВА

АЙШЕ ЮСЕИН САЛИМ

АЙШЕ ЮСЕИН ЮСМЕН

АЙШЕ ЮСУФ ЮМЕР

АЛЕРЗА ЕНВЕР ЕРЕДЖЕБ

АЛИ АХМЕД МЕХМЕД

АНИФЕ ЕРЕДЖЕБ ХАЙРУЛА

АНИФЕ МЕХМЕД ДАУЛИНГ

АПТРАХИМ АХМЕД ИБРЯМ

АРИФ АДЕМ ОСМАН

АСАН ОСМАН ОСМАН

АСИЕ ИБРЯМ ОСМАН

АТЧЕ СЕЙФУЛА МЕХМЕД

АТЧЕ СЕЙХАНОВА КАМЧИЛИЕВА

АТЧЕ ХАЛИЛ ХАЙРУЛА

АХМЕД АЛИ МЕХМЕД

АХМЕД АПТУРАХИМ АХМЕД

АХМЕД АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ

АХМЕД МЕХМЕД СЮЛЕЙМАН

АХМЕД НУРДАЛ АХМЕД

АХМЕД ОСМАН ЮМЕР

АХМЕД САЛИ МУСТАФА

АХМЕД СЮЛЕЙМАН СЮЛЕЙМАН

АХМЕД ЮСЕИНОВ МЕХМЕДОВ

АХМЕТ САЛИМ ШАБАН

БЕДРИ ЮСЕИН МЕХМЕД

БЕДРИЕ ЕРЕДЖЕБОВА МЕХМЕДОВА

БЕДРИЕ МЕСУТ ХАЙРУЛА

БЕДРИЕ МЕХМЕД АХМЕДОВА

БЕДРИЕ МЕХМЕДОВА ЮМЕРОВА

БЕЙТУЛА ИДИРИЗОВ ЮМЕРОВ

БЕЙТУЛА МУХАРЕМ ХАЙРУЛА

БЕХМЕН МЕХМЕД АХМЕД

ВАЙДЕ РЕДЖЕБ МУСТАФА

ВАХИТ ШАБАН ХЮСЕИН

ВЕДАТ ЕРТУГАН МЕХМЕД

ВИЛДАН АХМЕТ АХМЕТ

ГАЛИБ ИБРЯМ ОСМАН

ГЮЛДАНИЕ МУСА ХЮСЕИН

ГЮЛДЖАН ГЮРСЕЛ МУСТАФОВА

ГЮЛЕЙХАН МЕХМЕД АХМЕД

ГЮЛЕР ФЕДАИЛ ЕРЕДЖЕБ

ГЮЛСУМ ЕРЕДЖЕБ МЕХМЕД

ГЮЛСУМ МЕХМЕД АРСЛАН

ГЮЛСЮМ  ЯВУЗ

ГЮЛСЮМ АЛИ ХЮСЕИН

ГЮЛСЮМ АХМЕД ХАЙРУЛА

ГЮЛСЮМ ЕМУРЛА МУСТАФА

ГЮЛСЮМ МЕХМЕД ИБРЯМ

ГЮЛСЮМ МУТАЛИБ ХАЙРУЛА

ГЮЛСЮМ ОСМАНОВА МЕХМЕДОВА

ГЮЛСЮМ САЛИ МЕХМЕД

ГЮЛСЮМ ФЕЙЗУЛА ЯЛАМА

ГЮЛСЮМ ЮНУЗ ЯКУБ

ГЮЛСЮМ ЮСЕИН РАХИМ

ГЮЛТЕКИН АПТУРАХИМ АХМЕД

ГЮЛФЕТ СЕИД ШАБАН

ГЮЛФИЕ ХАСАН ШАБАН

ГЮЛФИЗЕ АХМЕД АХМЕДОВА

ГЮЛШЕН САБРИ МЕХМЕДОВА

ГЮЛЯР РЕДЖЕБ ЮМЕРОВА

ГЮНАЙ ЮСЕИН ОСМАН

ГЮРСЕЛ ИСМАИЛ КЮЧЮКМЕХМЕД

ГЮРСЕС ИСМАИЛ АДЕМ

ГЮСЮМ АХМЕД ХАЙРУЛА

ДЕНИС ГЕОРГИЕВА ГАНЕВА

ДЖЕБРИЕ ЮСМЕНОВА ХАЙРУЛОВА

ДЖЕВАТ ЮСЕИН МЕХМЕД

ДЖЕЙЛЯН МЕХМЕД МЕХМЕД

ДЖЕМИЛ ХАЛИЛ ДЕНИЗЛЕРСКИ

ДЖЕМИЛЕ ДЖЕМАЛ ЮМЕР

ДЖЕМИЛЕ СМАИЛ АДЕМ

ДЖЕМИЛЕ ХАЛИТ КЮЧЮКМЕХМЕД

ДЖЕМИЛЕ ХЮСЕИН КЮЧЮКМЕХМЕД

ДЖЕМИЛЕ ЮНУЗ ИБРЯМ

ДЖЕМИЛЕ ЮСЕИН СЮЛЕЙМАН

ДЖЕФЕР МЕХМЕД ИБРЯМ

ЕКРЕМ АРИФ ОСМАН

ЕЛЕНА АТАНАСОВА МЕХМЕД

ЕЛИФ СЕЛВЕР МЕХМЕД

ЕЛФИДА РАСИМОВА КАМЧИЛИЕВА

ЕМЕТУЛА ЕЛВЕР АХМЕД

ЕМИЛ ЕМИЛОВ ПАШОВ

ЕМИЛ РУСАНОВ КЪРБАШЕВ

ЕМИЛИЯ МИТКОВА АСЕНОВА

ЕМИНЕ АДЕМ СМАИЛ

ЕМИНЕ АЛИ МЕХМЕД

ЕМИНЕ АЛИ ХАСАН

ЕМИНЕ АСАН АХМЕД

ЕМИНЕ ДЖЕФЕР ИБРЯМ

ЕМИНЕ МЕХМЕД АХМЕД

ЕМИНЕ МЕХМЕД ЯЛАМА

ЕМИНЕ МУСТАФА ЮСЕИН

ЕМИНЕ ХАЛИРИЗА АХМЕД

ЕМИНЕ ХАЛИТ ХАЙРУЛА

ЕМИНЯ ОСМАН МЕХМЕД

ЕМНЕ ОСМАН ЯЛАМА

ЕМНЕ ШАБАН МЕХМЕД

ЕМРАХ КАДИР ХЮСЕИН

ЕНВЕР ЕРЕДЖЕБ ЮСЕИН

ЕНВЕР КЕРИМ АХМЕД

ЕРГЮЛ САЛИ МЕХМЕД

ЕРДЖАН БЕНИЯМ ИБ

ЕРДЖАН ХЮСЕИН ДЖЕМИЛ

ЕРЕДЖЕБ МЕХМЕД ХАЙРУЛА

ЕРЕДЖЕБ ШАБАН ХЮСЕИН

ЕРТУГАН СЮЛЕЙМАН МЕХМЕД

ЕСМА МУХАРЕМ ЯЛАМА

ЕХЛИМАН НЕЖДЕТ ХАЙРУЛА

ЗЕЙНЕБ ИБРЯМОВА ТОПАЛ

ЗЕЙНЕБ МЕХМЕД ЮЗДЕМИР

ЗЕЙНЕБ МУСА МУСТАФА

ЗЕЙНЕБ МУСТАФА СЮЛЕЙМАН

ЗЕЙНЕБ ШАБАН ХАСАН

ЗЕЙНИШ САЛИ ЯЛАМА

ЗЕКИЕ ГЮНАЙ ОСМАН

ЗЕКИЕ СМАИЛ МЕХМЕДОВА

ЗЕКИЕ СЮЛЕЙМАНОВА ХАСАНОВА

ЗЕКИЯ ЮСЕИН ЗЮХТИ

ЗЕЛЯ ИБРЯМ МЕХМЕД

ЗЕХРА АХМЕДОВА АДЕМОВА

ЗЕХРА ФЕДАИЛ АДЕМ

ЗЕХРА ЮСЕИН МЕХМЕД

ЗИЙНЕБ МУХАРЕМ ХАСАН

ЗИЙНЕБ ТЕФИК ЯКУБ

ЗИЙНЕБ ХАЛИД ЕМИН

ЗИЙНЕБ ХЮСЕИН МЕХМЕД

ЗИЛЕ АХМЕД МЕХМЕД

ЗИЛЯ АХМЕД ХЮСЕИН

ЗИЛЯ ИДИРИС АХМЕД

ЗИЛЯ ОСМАН ПОТУР

ЗИЛЯ САЛИ МЕХМЕД

ЗИНЕБ МЕХМЕД АХМЕД

ЗОХРЕ ФЕДАИЛ МЕХМЕД

ИБРАХИМ МУСТАФА АЛИ

ИБРЯМ АХМЕД МЕХМЕД

ИБРЯМ БЕЙТУЛОВ ЮМЕРОВ

ИБРЯМ ИСМАИЛ ЮМЕР

ИБРЯМ КЯЗИМ ОСМАН

ИБРЯМ ХАСАН ХАСАН

ИБРЯМ ЮСЕИН МЕХМЕД

ИДИРИЗ БЕЙТУЛОВ ЮМЕРОВ

ИДИРИС ОСМАН АДЕМ

ИЛИЯЗ СМАИЛ ЮМЕР

ИЛКЕР КЕРИМ АХМЕД

ИЛМИ КАДИР ПОТУР

ИЛХАН ИДИРИЗОВ ЮМЕРОВ

ИСЛЯМ АДЕМ ХАСАН

ИСМАИЛ ГЮРСЕЛ КЮЧУКМЕХМЕД

ИСМАИЛ ЕЙВАЗ АДЕМ

ИСМАИЛ ИБРЯМОВ ЮМЕРОВ

ИСМАИЛ ИСЛЯМ ХАСАН

ИСМАИЛ МУСТАФА ЯКУБ

ИСМАИЛ ЮСЕИН АХМЕД

ИСМАИЛ ЮСЕИН ОСМАН

ИСМИ БЕДРИ МЕХМЕД

ИСМИЕ АЛИ ЮМЕР

ИСУФ ИСУФ ЯКУБ

ЙОЗДЖАН ЕРЕДЖЕБ ХЮСЕИН

ЙОЗЛЕМ АДЕМ АДЕМ

ЙОЗЛЕМ МЕХМЕД ЯЛАМОВА

ЙОСКАН ЕРЕДЖЕБ ХЮСЕИН

ЙЪЛДРАЙ СМАИЛОВ ЯЛАМОВ

КАДИР НУРУЛА ОСМАН

КАДИР ХЮСЕИН МЕХМЕД

КАДРИЕ АХМЕД ИБРЯМ

КАДРИЕ ЕРЕДЖЕБ МУРАД

КАМБЕР ЕРЕДЖЕБ ХАЙРУЛА

КЕМАЛ СЕЛЯМИ МЕХМЕД

КЕРИМ МЕХМЕД АХМЕД

КЕРИМЕ ХАСАН ХАЙРУЛА

КЪЙМЕТ САЛИ МЕХМЕД

КЯДИЛ АЛИ КЯДИЛ

КЯЗИМ ИБРЯМ ОСМАН

КЯСИМ РАСИМ ХАЙРУЛА

ЛЕЙЛЯ ИСУФ ШАБАН

ЛЕЙЛЯ ХАСАН КЮЧУКМЕХМЕД

ЛЮТФИ ИСМАИЛ КЮЧЮКМЕХМЕД

МАХМУД САЛИМ ШАБАН

МЕЙРЕМ ЕРЕДЖЕБОВА АХМЕДОВА

МЕЛИСА ИВАНОВА ХЪШЕВА

МЕРДИЕ АХМЕД АДЕМ

МЕСТАН АДЕМОВ АДЕМОВ

МЕТИН МЕХМЕД ЯЛАМА

МЕХМЕД АЛИМОВ МУСТАФОВ

МЕХМЕД АХМЕД СЮЛЕЙМАН

МЕХМЕД БЕХМЕН АХМЕД

МЕХМЕД ДЖЕФЕР ИБРЯМ

МЕХМЕД ЕРЕДЖЕБ ХАЙРУЛА

МЕХМЕД ИДИРИЗОВ ЮМЕРОВ

МЕХМЕД ИСМАИЛОВ ИСУФОВ

МЕХМЕД МУСТАФОВ МЕХМЕДОВ

МЕХМЕД ОСМАНОВ ХАЛИЛОВ

МЕХМЕД РАХИМ ХАЙРУЛА

МЕХМЕД САЛИМ АХМЕД

МЕХМЕД ФИКРЕТ АХМЕД

МЕХМЕД ФИКРИЕВ ЯЛАМОВ

МЕХМЕД ХАСАН ИСУФ

МЕХМЕД ХАСАНОВ КАМЧИЛИЕВ

МЕХМЕД ШАБАН ХЮСЕИН

МЕХМЕД ЮСЕИН МЕХМЕД

МЕХМЕД ЮСЕИН МУСТАФА

МЕХМЕД ЮСЕИН ХАСАН

МЕХМЕД ЮСЕИН ЯЛАМА

МИГДАТ СЮЛЕЙМАН СЮЛЕЙМАН

МИЙРЕМ АДЕМ ЮСЕИН

МИЙРЕМ ЕРЕДЖЕБ АХМЕД

МИЙРЯМ МУСТАФА ОСМАН

МИЙРЯМ ЮСЕИНОВА МЕХМЕДОВА

МИКЕРЯМ ИБРЯМ ОСМАН

МИЛЯТ МЕХМЕД АДЕМ

МИНЕВЕР ЮСЕИН ХАЙРУЛА

МИРЕМ ИСЛЯМ ХАСАН

МИРЕМ МЕХМЕД ХАЙРУЛА

МИРЯМ САЛИ АХМЕД

МИРЯМ ХАСАН РАСИМ

МУКАДЕС АДЕМОВА ЮМЕРОВА

МУКАДЕС МУСТАФА ДЕЛИМЕХМЕД

МУСТАФА АХМЕД АПТРАМАН

МУСТАФА ИДАЕТОВ МУСТАФОВ

МУСТАФА СЕЙХАНОВ КАМЧИЛИЕВ

МУСТАФА ХАСАН ЯКУБ

МУСТАФА ХЮСЕИН МЕХМЕД

МУТАЛИП МУХАРЕМ ХАЙРУЛА

МУХАРЕМ МЕХМЕД ХАСАН

МУХАРЕМ ХИДАЕТ ХАЙРУЛА

МЮЗИЯН ЗЕКРИЕ МЕХМЕД

МЮМЮН РЕДЖЕБ РАСИМ

МЮРЮФЕ ЕМИН МЕХМЕД

НАДИЕ СЮЛЕЙМАН АДЕМ

НАЗИЛЕ ИДАЕТ ПОТУР

НАЗИЛЕ СМАИЛ ЯЛАМА

НАЗИФ МУСТАФА МЕХМЕД

НАЗИФЕ МЕХМЕД ХЮСЕИН

НАЗИФЕ МЕХМЕД ХЮСЕИН

НАЗИФЕ ХАСАН КЮСЕСМАИЛ

НЕВЗАТ АХМЕД ТОПАЛ

НЕДЖИБЕ ДАИЛ ЯКУБ

НЕДЖИБЕ МЕХМЕД ХАЛИЛ

НЕДЖИБЕ ХЮСЕИН МЕХМЕД

НЕДЖИБЕ ЮСЕИН ИСУФОВА

НЕДЖМИЕ МУСТАФА МЕХМЕД

НЕДЖМИЕ НУФ ЮМЕР

НЕДЖМИЕ ЮНУЗ ЮСЕИН

НЕДРЕТ ЕРЕДЖЕБ АХМЕД

НЕЖДЕТ ЕХЛИМАН ХАЙРУЛА

НЕЖЛЯ СМАИЛ ИБРЯМ

НЕСИБЕ АДЕМ АПТУЛА

НЕСИБЕ ОСМАН ХАЙРУЛА

НЕФИСЕ АЛИ КЮЧУКМЕХМЕД

НЕФИСЕ АХМЕД МУСТАФА

НЕФИСЕ МЕХМЕД МЕХМЕД

НЕФИСЕ МУСТАФА ЮМЕРОВА

НЕФСЕ МЕХМЕДОВА ИСУФОВА

НИАЗИР МУСТАФА ЯКУБ

НИКОЛАЙ РАДОЕВ АНГЕЛОВ

НИХАТ АХМЕД ТОПАЛ

НУР НУРЕТИН ШАБАН

НУРДАЛ АХМЕД СЮЛЕЙМАН

НУРЕТИН АДЕМ ШАБАН

НУРЕТИН МЕХМЕД АХМЕД

НУРТЕН ИСУФ МЕХМЕД

НУРУЛА ИБРЯМ ОСМАН

НУРШЕН ЕРДЖАН ИБ

НУСРЕТ САБРИ МЕХМЕД

НУТФИЕ ХАСАН ЮМЕРОВА

ОКАН РЕДЖЕБ ОСМАН

ОКТАЙ ЮСЕИН МЕХМЕД

ОСМАН АДЕМ ОСМАН

ОСМАН АДЕМОВ ЮМЕРОВ

ОСМАН АХМЕД МЕХМЕД

ОСМАН АХМЕД ЮМЕР

ОСМАН КАДИР ПОТУР

ОСМАН МЕХМЕД МЕХМЕДАЛИ

ОСМАН МЕХМЕДОВ ХАЛИЛОВ

ОСМАН РАМАДАН КЮСЕСМАИЛ

ОСМАН ХАСАН ХАСАН

ОСМАН ХАСАН ЧОЛАКЮСЕИН

ОСМАН ШАМСИ АХМЕД

РАБИЕ МЕХМЕД ОСМАН

РАЙХАН МЕХМЕД АХМЕД

РАМАДАН ОСМАН КЬОСЕСМАИЛ

РАСИМ КАСИМ ХАЙРУЛА

РАСИМ КЯСИМ ХАЙРУЛА

РАФИЕ ИБРЯМ МУСТАФА

РАФИЕ ОСМАНОВА ХАЛИЛОВА

РАХИМ ХИДАЕТ ХАЙРУЛА

РЕДВАН МУСТАФА ЯЛАМА

РЕДЖЕБ ОСМАН МЕХМЕД

РЕДЖЕБ РАХИМ ХАЙРУЛА

РЕДЖЕБ ЮСЕИНОВ АХМЕДОВ

РЕЙХАН ШЕРИФОВ МЕХМЕДОВ

РЕСМИЕ САЛИМ ДЕНИЗЛЕРСКА

РУЖДИ ХЮМЕТ ХЮСЕИН

РУЗИЕ МУРАД МЕХМЕД

САБРИ МУСТАФА МЕХМЕД

САБРИ ЮСЕИН МЕХМЕД

САБРИЕ ОСМАНОВА АПТРАМАН

САИД ИЛМИ ПОТУР

САЛИ АХМЕД МУСТАФА

САЛИ МЕХМЕДОВ ИСУФОВ

САЛИ МЕХМЕДОВ МЕХМЕДОВ

САЛИМ МАХМУД ШАБАН

САЛИМ МЕХМЕД АХМЕД

САМЕТ ФЕДАИЛ ЯЛАМА

САНИЕ АХМЕД ШАБАН

САНИЕ МЕХМЕД ЯЛАМА

САНИЕ ОСМАН ЧОЛАКЮСЕИН

САФИЕ НИАЗИМ СМАИЛ

САФИЕ СМАИЛ ОСМАН

СЕБИЛЕ НУФ СЮЛЕЙМАН

СЕВДИН ЮСМЕН СМАИЛ

СЕДАТ МУСТАФА ДЕЛИМЕХМЕД

СЕИД ГЮЛФЕТ ШАБАН

СЕЙДЕ АЛИ ШАБАН

СЕЙДЕ КАМБЕР ДЖЕМИЛ

СЕЙДЕ СМАИЛ ХАЙРУЛА

СЕЙДЕ ХАСАН МЕХМЕД

СЕЙФУЛА ХЮСЕИН МЕХМЕД

СЕЙХАН МЕХМЕДОВ КАМЧИЛИЕВ

СЕЙХАН МУСТАФА ЯЛАМА

СЕЛВЕР ХАСАН МЕХМЕД

СЕЛИМЕ ХЮСЕИН ОСМАН

СЕЛИМЕ ЮСЕИН ХАЛИЛ

СЕЛИНАЙБЮКЕ  ОНБАШЪ

СЕЛЯМИ КЕМАЛ МЕХМЕД

СЕМИХА ЗИЯ ХАСАНОВА

СЕМРА ЮСЕИНОВА ИСУФОВА

СЕХАВЕТ СМАИЛ ХАЛИЛОВА

СИЛВИЯ ВАЛЕРИЕВА ИВАНОВА

СИНАН ХЮСЕИН МЕХМЕД

СМАИЛ ИБРЯМ ХАСАН

СМАИЛ ИЛИЯЗ ЮМЕР

СМАИЛ КАМБЕР АДЕМ

СОНЯ АНДРЕЕВА ОНБАШЪ

СЮЛЕЙМАН МЕХМЕД СЮЛЕЙМАН

СЮЛЕЙМАН МИГДАТ СЮЛЕЙМАН

СЮЛЕЙМАН ОСМАНОВ ХАСАНОВ

СЮЛЕЙМАН ФЕДАИЛ АДЕМ

ТАЙБЕ МЕХМЕД МЕХМЕД

ТАРЪК ЮСЕИН МУСТАФА

ТЕНЗИЛЕ АПТУЛА МЕХМЕД

ТЕНЗИЛЕ САЛИЕВА ИСУФОВА

ТЕНЗИЛЕ САЛИЕВА СЮЛЕЙМАН

ТЕНЗИЛЕ ЮСМЕН СМАИЛ

ТУНДЖАЙ ЛЮТФИ КЮЧУКМЕХМЕД

ТУРГАЙ МИГДАТ СЮЛЕЙМАН

ФАЗИЛЕ АХМЕД ЮМЕР

ФАЗИЛЕ ИСМАИЛ ОСМАН

ФАТМЕ АДЕМ АДЕМ

ФАТМЕ АДЕМОВА АДЕМ

ФАТМЕ АХМЕД ИБРЯМ

ФАТМЕ АХМЕД МЕХМЕДОВА

ФАТМЕ ДЖЕФЕР МУСТАФА

ФАТМЕ ИЛМИ ПОТУР

ФАТМЕ ИЛЯЗОВА АДЕМОВА

ФАТМЕ ИСМАИЛОВА ЮМЕРОВА

ФАТМЕ МЕХМЕД КЮСЕСМАИЛ

ФАТМЕ МЕХМЕД МУСТАФА

ФАТМЕ МУСТАФА МЕХМЕД

ФАТМЕ НАЗИФ МЕХМЕД

ФАТМЕ САЛИМ ХАЙРУЛА

ФАТМЕ ХАЛИТ ЧОЛАКЮСЕИН

ФАТМЕ ХАСАН МЕХМЕДОВА

ФАТМЕ ХЮСЕИН ЯЛАМОВА

ФАТМЕ ЮМЕР МЕХМЕД

ФАТМЕ ЮСЕИН АДЕМ

ФАТМЕ ЮСУФ ХАСАН

ФЕВЗИ  ЙЪЛМАЗ

ФЕВЗИ МЕХМЕД ИБРЯМ

ФЕДАИЛ ЕЙВАЗ АДЕМ

ФЕДАИЛ МЕХМЕД ЯЛАМА

ФЕЙЗА ФЕЙМИ ЯЛАМА

ФЕЙМИ ЮСЕИН ЯЛАМА

ФЕРАД ОСМАН КЮСЕСМАИЛ

ФЕРИДЕ АХМЕД ОСМАН

ФЕРХАТ КАДИР МЕХМЕД

ФЕТИЕ АХМЕД МЕХМЕД

ФИКРЕТ ХАМЗА АХМЕД

ФИКРИ МЕХМЕД ЯЛАМА

ФИКРИЕ ШУКРИ МЕХМЕД

ХАБИБЕ СМАИЛ СМАИЛ

ХАБИБЕ СЮЛЕЙМАН АХМЕД

ХАВА АХМЕДОВА СЮЛЕЙМАНОВА

ХАВА СЕЛИМ МЕХМЕД

ХАВА ЮСЕИН ХАСАН

ХАДЖЕР МУСА ЯКУБ

ХАДЖЕР ШАБАНОВА МЕХМЕДОВА

ХАЙРИЕ АЛИОСМАН МЕХМЕДАЛИ

ХАЙРИЕ МЕХМЕД ЯЛАМА

ХАЛИД РЕМЗИ ХАЙРУЛА

ХАЛИЛ ЕРЕДЖЕБ ХАЛИЛ

ХАЛИМЕ АДИЛ ХАСАН

ХАЛИМЕ РЕДЖЕБ МЕХМЕД

ХАМЗА БЕХМЕН АХМЕД

ХАМЗА ФИКРЕТОВ АХМЕДОВ

ХАМИДЕ АХМЕД АХМЕД

ХАМИДЕ ДЖЕВАТ МЕХМЕД

ХАСАН АХМЕД АХМЕД

ХАСАН ЕРЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ

ХАСАН МЕХМЕД ИСУФ

ХАСАН МЕХМЕДОВ МЕХМЕДОВ

ХАСАН РЕДЖЕБ МЕХМЕД

ХАСАН СЕЛВЕР МЕХМЕД

ХАСАН ХАБИБУЛА ХАСАН

ХАСАН ХАСАН МЕХМЕД

ХАСАН ХЮСЕИН ХЮСЕИН

ХАСАН ЮСУФОВ ХАСАНОВ

ХАТИДЖЕ АХМЕД АПТРАМАН

ХАТИДЖЕ САЛИМ АХМЕД

ХАТЧЕ АЛИ ШАБАН

ХАТЧЕ ИСУФ ИСУФ

ХАТЧЕ МУХАРЕМ ХАСАН

ХАТЧЕ РАМАДАН ШАБАН

ХАТЧЕ ФИКРИ МЕХМЕД

ХАТЧЕ ЮСЕИН ЯЛАМА

ХИДАЕТ АДЕМ ХАЙРУЛА

ХИДАЕТ МУХАРЕМ ХАЙРУЛА

ХЮРЮ МЕХМЕД АДЕМ

ХЮСЕИН СЮЛЕЙМАН МЕХМЕД

ХЮСЕИН ТОДОРОВ СТОЯНОВ

ШАБАН ВАХИТ ХЮСЕИН

ШАБАН РАСИМ МЕХМЕД

ШАБАН ХЮСЕИН ХЮСЕИН

ШАЗИЕ НУРИ ХАЙРУЛА

ШАФИНЕЗ ОСМАН ЮМЕР

ШАФИСЕ ОСМАН ЮМЕР

ШЕНГЮЛ ЗЕКРИЕ СМАИЛ

ШЕНГЮЛ САБРИ МЕХМЕД

ШЕНДЖАН ФЕРАД ИБРЯМ

ШЕРИГЮЛ ФЕРАД АХМЕДОВА

ШЕРИФЕ СМАИЛ ЮСЕИН

ШЕФИЕ ЮСУФ ЮМЕР

ШЕФИКА РАШИД ЯЛАМА

ШУКРИ АЛИМ МУСТАФА

ШУКРИЕ МЕХМЕД КЮЧУКМЕХМЕД

ЮЗЕЙМЕ ХЮСЕИН ИБРЯМ

ЮМИЯ СМАИЛ ХАСАН

ЮНЗИЛЕ ЯКУБ ПОТУР

ЮНЗЮЛЕ ИБРЯМ МЕХМЕД

ЮНЗЮЛЯ ИБРЯМ ТОПАЛ

ЮСЕИН АДЕМОВ МЕХМЕДОВ

ЮСЕИН АХМЕД АХМЕД

ЮСЕИН ЕРЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ

ЮСЕИН ИБРЯМ МЕХМЕД

ЮСЕИН ИБРЯМ ОСМАН

ЮСЕИН ИСМАИЛ АХМЕД

ЮСЕИН КЯМИЛ ИСА

ЮСЕИН МЕХМЕД МЕХМЕД

ЮСЕИН МЕХМЕД ЯЛАМА

ЮСЕИН МЕХМЕДОВ ИСУФОВ

ЮСЕИН МЕХМЕДОВ МЕХМЕДОВ

ЮСЕИН МУСТАФА МЕХМЕД

ЮСЕИН РАСИМОВ МЕХМЕДОВ

ЮСЕИН РЕДЖЕБ МЕХМЕД

ЮСЕИН СЕЙФУЛА МЕХМЕД

ЮСЕИН ХАСАН МЕХМЕД

ЮСЕИН ЮНУЗ АДЕМ

ЮСЕИН ЮСМЕН СМАИЛ

ЮСМЕН ЮСЕИН СМАИЛ

ЮСУФ ХАСАН ХАСАНОВ

 

Кмет/кметски наместник: …………

 

Секретар на община/район: ……….

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

 

ОБЛАСТ БУРГАС   ОБЩИНА ПОМОРИЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ГЪЛЪБЕЦ

КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 010

Адрес на избирателната секция: ……………………………………..

 

–––––––––––––––––-

Собствено, бащино и фамилно име

–––––––––––––––––-

АВСЕ МАРЕМ РАЙМИРИ

АДИЛЕ ЮСЕИН АРИФ

АЙШЕ АЛИ ХАЛИЛ

АЙШЕ АЛИ ХАСАН

АЙШЕ АХМЕД СОЛАК

АЙШЕ ОСМАН ВЕЛИ

АЙШЕ РЕДЖЕБ БЕХМЕН

АЙШЕ СМАИЛ ПИЛИЧ

АЙШЕ ФЕЗАЙДИН ИСМАИЛ

АЙШЕ ХАСАН АХМЕД

АЙШЕ ХАСАН АХМЕД

АЛБЕРТО ИВАНОВ ИЛИЕВ

АЛЕКО АПОСТОЛОВ ДИМИТРОВ

АЛЕКСАНДЪР МИТКОВ ДИМИТРОВ

АЛЕКСАНДЪР СИМИОНОВ ГАВАЗОВ

АЛЕКСИ СИМЕОНОВ ТОДОРОВ

АЛИ АЛИ ИБРЯМ

АЛИ АХМЕД ДЖИБЪРДЖИ

АЛИ ИБРЯМ АЛИ

АЛИ МЕХМЕД АЛИ

АЛИ МУСТАФА ЧАКЪР

АЛИ ОСМАН АЛИ

АЛИ САЛИМ МАРЕМ

АЛИ САЛИМ ХАДЪР

АЛИ ХАСАН АЛИ

АЛИ ЮСЕИН ВЕЛИ

АМЕД МЕХМЕД ЧАНДЖИЕ

АМЕТ ХАСАН САЛИ

АМИДЕ ИЛЯЗ АСАН

АМИДЕ МЕМЕТ ОСМАН

АНАСТАСИЯ СТОЙЧЕВА ХРИСТОВА

АНГЕЛ АЛЕКОВ ДИМИТРОВ

АНГЕЛ АНДРЕЕВ ГЕОРГИЕВ

АНГЕЛ АСЕНОВ МАНОЛОВ

АНГЕЛ АСЕНОВ ЧОЛАКОВ

АНГЕЛ ВАСИЛЕВ АСЕНОВ

АНГЕЛ ДИМИТРОВ КУМАНОВ

АНГЕЛ ДРУМЕВ ДИМИТРОВ

АНГЕЛ ЕМИЛОВ АНТОНОВ

АНГЕЛ ИВАНОВ АСЕНОВ

АНГЕЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ

АНГЕЛ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ

АНГЕЛ РАШКОВ КУМАНОВ

АНГЕЛ РУСЕВ ИЛИЕВ

АНГЕЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ

АНГЕЛ ТОДОРОВ ХРИСТОВ

АНГЕЛ ХРИСТОВ МАНОЛОВ

АНГЕЛ ХРУСАФОВ ИВАНОВ

АНГЕЛИНА СТОЯНОВА ТОДОРОВА

АНДРЕЙ АНГЕЛОВ АНТОНОВ

АНДРЕЙ ЕМИЛОВ АНТОНОВ

АНДРЕЙ СЛАВОВ ДИМИТРОВ

АНДРЕЙ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

АНЕЛИЯ ДРУМЕВА ЮСЕИН

АНИ ЙОРДАНОВА ДОБРЕВА

АНИ ПАВЛОВА ДИМИТРОВА

АНИФЕ АДЕМ ХАСАН

АНИФЕ АЛИ СОЛАК

АНИФЕ АЛИ ЧОЛАК

АНИФЕ АСАН МЕМЕД

АНИФЕ АХМЕД ШАКИР

АНИФЕ СТОЯНОВА ХРИСТОВА

АНИФЕ ХАСАН АХМЕД

АНИФЕ ЮСЕИН АХМЕД

АНКА АНДРЕЕВА ГЕОРГИЕВА

АНКА АТАНАСОВА АСПАРУХОВА

АНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

АНКА ЕНЧЕВА ИВАНОВА

АНКА ИВАНОВА КАЛЧЕВА

АНКА КОЛЬОВА ИВАНОВА

АНКА МИХАЙЛОВА ХРИСТОВА

АНКА ОГНЯНОВА АСПАРУХОВА

АНКА СИМЕОНОВА КОСТАДИНОВА

АНКА СТЕФАНОВА МАНДОВА

АНКА ЯНЕВА МАНОЛОВА

АНТОАНЕТА МИТКОВА САЛИМ

АНТОАНЕТА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА

АРЗУ АХМЕД РАМАДАН

АСАН АМЕТ КЬОСЕ

АСАН АХМЕД ЧАНДЖИ

АСАН САЛИМ ХАРНО

АСАН СМАИЛ МЕХМЕД

АСЕН АНГЕЛОВ ХРИСТОВ

АСЕН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ

АСЕН ИВАНОВ МАНОЛОВ

АСЕН ИЛИЕВ РУСЕВ

АСЕН МИХАЙЛОВ КАЛЧЕВ

АСЕН ХРИСТОВ МАНОЛОВ

АСЯ АСЕНОВА СТОЯНОВА

АСЯ ИВАНОВА МАНОЛОВА

АТАНАС ДРУМЕВ СТОЯНОВ

АТАНАС ЖЕЛЕВ АТАНАСОВ

АТАНАС ЗЛАТКОВ СОКОЛОВ

АТАНАС ИВАНОВ МАНОЛОВ

АТАНАС МАРИНОВ ИВАНОВ

АТАНАС МАРИНОВ ХРИСТОВ

АТАНАС МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ

АТАНАС РАЙКОВ ТОДОРОВ

АТАНАС ТОДОРОВ ХРИСТОВ

АТАНАСКА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА

АТАНАСКА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА

АТЧЕ АЛИ МЕХМЕД

АФСЕ ЮСЕИН МЕХМЕД

АХМЕД МЕХМЕД АЛИ

АХМЕД МЕХМЕД ЧАНДЖА

АХМЕД МЕХМЕДАЛИ АЛИ

АХМЕД МУСТАФА СОЛАК

АХМЕД НУРИ ЮСЕИН

АХМЕД ОРХАН АХМЕД

АХМЕД ХАЛИЛ СОЛАК

АХМЕД ХАСАН ХАСАН

АХМЕД ЮСЕИН АХМЕД

АХМЕТ САЛИ КЬОСЕ

БЕДРИЕ МУСТАФА ГЕОРГИЕВА

БЕХИЕ ТАХИР ДИМИТРОВА

БОГДАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ

БОРИСЛАВ ХРИСТОВ БОРИСОВ

БОРЯНА ДИМИТРОВА АСПАРУХОВА

ВАЛЕНТИН ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИКОВ

ВАСИЛ АНГЕЛОВ АСЕНОВ

ВАСИЛ ОСМАН АЛИ

ВЕЛИКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ВЕЛИНА СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА

ВЕЛИЧКА МИХАЙЛОВА ЮСЕИН

ВЕЛКО ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

ВЕНЦИСЛАВ АЛИ ОСМАН

ВЕРКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

ВЕРОНИКА ЯНЧЕВА ПЕТКОВА

ВЕСА АТАНАСОВА СТОЯНОВА

ВЕСЕЛИНА МИТКОВА АНТОНОВА

ВЕСЕЛИНА НИКОЛОВА ИВАНОВА

ВЕСЕЛИНКА МИХАЙЛОВА ТОДОРОВА

ВИОЛЕТА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

ВЯРА ХРИСТОВА ТОДОРОВА

ГАЛИНА МИРОСЛАВОВА РАДЕВА

ГАЛЯ АТАНАСОВА АТАНАСОВА

ГАНКА АСЕНОВА ДРАГАНОВА

ГАНКА ДИМИТРОВА АНТОНОВА

ГАНКА ИВАНОВА КУМАНОВА

ГАНЧО ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

ГЕОРГИ ЕМИЛОВ АНТОНОВ

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕРГАНА АТАНАСОВА ТОДОРОВА

ГЮЛСЮМ ИЗЕТ ИСУФ

ГЮЛФИЯ РЕМЗИ ПАНДАРОВА

ДАНЧО АПОСТОЛОВ ДИМИТРОВ

ДАНЧО ТОШКОВ ИВАНОВ

ДЕНИС АСАН ХАРНО

ДЕНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

ДЕЧО ДАНЧЕВ ИВАНОВ

ДЖЕВРИЕ МЕХМЕД АХМЕД

ДЖЕВРИЕ САЛИМ ХАСАН

ДЖЕМИЛЕ МЕХМЕД АХМЕД

ДИМИТРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА

ДИМИТРИНА ЖИВКОВА МАНОЛОВА

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ КУМАНОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ТОДОРОВ

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ МИТЕВ

ДОБРИНКА АСЕНОВА МАНОЛОВА

ДОБРОМИР АТАНАСОВ ХРИСТОВ

ДОЙЧО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

ДОЙЧО МАРИНОВ ИВАНОВ

ДОРА НАСКОВА ТОДОРОВА

ДРАГОМИРА НИКОЛОВА МИТЕВА

ЕЛЕНА АНГЕЛОВА КАЛЧЕВА

ЕЛЕНА АСЕНОВА АНГЕЛОВА

ЕЛЕНА ВЕЛИЧКОВА ГЕОРГИЕВА

ЕЛЕНА МИНЧЕВА ДОБРЕВА

ЕЛЕНА ХРИСТОВА ДОБРЕВА

ЕЛЕНКА АСЕНОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ЕЛЕНКА МЛАДЕНОВА ТОДОРОВА

ЕЛЕНКА ЩЕРИОНОВА ДИМИТРОВА

ЕЛИФ ЕРОЛ ИСУФ

ЕЛКА ПАВЛОВА МАНОЛОВА

ЕЛКА СЛАВОВА КУМАНОВА

ЕЛФИДА ИБРЯМ ХАДЪР

ЕМИЛ АНГЕЛОВ АНТОНОВ

ЕМИЛ ЗОРКОВ ГЕОРГИЕВ

ЕМИЛ МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА АНТОНОВА

ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА РУСЕВА

ЕМИЛИЯ АСЕНОВА ДИМИТРОВА

ЕМИЛИЯ ИБРЯМ АЛИ

ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА СТОЯНОВА

ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

ЕМИЛИЯН АСЕНОВ ДИМИТРОВ

ЕМИНЕ ШАКИР МЕХМЕД

ЕМНЕ МЕХМЕД ИДИРИЗ

ЕМНЕ СИДИКА ДИНКОГЛУ

ЕРЖАН САЛИ МУСТАФА

ЖЕЛЬО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ

ЖЕЧКА СНЕЖЕВА ИВАНОВА

ЗАХАРИНКА НИКОЛОВА МАНДОВА

ЗДРАВКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

ЗЕЛИХА ХАСАН ХАСАН

ЗЕНЕТИ ОСМАН КЬОСЕ

ЗИЛЯ ЕМИНЕ АТАНАСОВА

ЗИЛЯ ИДИРИЗОВА СОЛАКОВА

ЗИЛЯ ХАСАН МЕХМЕТ

ЗИНА АСЕНОВА ХРИСТОВА

ЗИНЕП ХЮСЕИН СОЛАК

ЗЛАТИНА ВЕРКОВА СТОЯНОВА

ЗЛАТИНКА АЛЬОШЕВА УРУЧЕВА

ЗЛАТКА ДОБРЕВА ХРИСТОВА

ЗЛАТКА ЕНЧЕВА СОКОЛОВА

ЗЛАТКА ИВАНОВА АСЕНОВА

ЗЛАТКА ИВАНОВА ВЕЛИКОВА

ЗЛАТКА ИВАНОВА ПАЛОВА

ЗЛАТКА СИМЕОНОВА АПОСТОЛОВА

ЗЛАТКА СИМЕОНОВА ВЕСЕЛИНОВА

ЗЛАТКА ФАНКОВА ХАНЧЕВА

ЗЛАТОПЕТЯ ФИЛКОВА УРУЧЕВА

ЗОРКА ДИМИТРОВА УРУЧЕВА

ЗОРКА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА

ЗОЯ АТАНАСОВА МАНДОВА

ЗОЯ ГЕОРГИЕВА КАЛАЙДЖИЕВА

ЗОЯ ЖИВКОВА МАНОЛОВА

ЗЮМБЮЛА АТАНАСОВА ИВАНОВА

ЗЮМБЮЛА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА

ЗЮМБЮЛА МИХАЙЛОВА РАЙКОВА

ЗЮМБЮЛА ЦВЕТАНОВА ЛЮБЕНОВА

ЗЮМБЮЛКА СТЕФАНОВА СОКОЛОВА

ИБРЯМ АХМЕД МЕХМЕД

ИБРЯМ МЕХМЕДАЛИ АЛИ

ИБРЯМ ОСМАН АЛИ

ИБРЯМ ХАСАН МЕХМЕТ

ИБРЯМ ЮСЕИН АЛИ

ИБРЯМ ЮСЕИН ХАСАН

ИВАЙЛО АНГЕЛОВ РУСЕВ

ИВАН АНКОВ АТАНАСОВ

ИВАН АПОСТОЛОВ ДИМИТРОВ

ИВАН ДРУМЕВ СТОЯНОВ

ИВАН МИХАЙЛОВ АСЕНОВ

ИВАН МИХАЙЛОВ КАЛЧЕВ

ИВАН НАДЕЖДОВ ЧОБАНОВ

ИВАН НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ

ИВАН ОГНЯНОВ АСПАРУХОВ

ИВАН РАШКОВ КУМАНОВ

ИВАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ИВАН ХРИСТОВ МАНОЛОВ

ИВАНКА НИКОЛОВА КОСТОВА

ИЛИЯ МИТКОВ ИЛИЕВ

ИЛИЯН МИРОСЛАВОВ РАДЕВ

ИЛЧО СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

ИМИГЮЛ ХАСАН ХАЛИЛ

ИМЮГЮЛ ХАСАН МЕХМЕД

ИПЕК СЕВДЖАН САЛИМ

ИСМАИЛ ОСМАН САЛИМ

ЙОРДАН АНГЕЛОВ МАНОЛОВ

ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА

КАЛИНКА АНГЕЛОВА АСЕНОВА

КАЛИНКА БОРИСЛАВОВА ЧОЛАКОВА

КАЛИНКА ДАНЧЕВА ИВАНОВА

КАЛИНКА ДРУМЕВА СТОЯНОВА

КАЛОЯН СИМЕОНОВ ТОДОРОВ

КАЛУШКА ЖЕЛЕВА ХРИСТОВА

КЕАНИЕ АМЕД МЕХМЕД

КЕРА КУЦАРОВА ПЕТРОВА

КИРИЛ АНДРЕЕВ ДИМИТРОВ

КИРИЛ АНДРЕЕВ СТОЯНОВ

КИРИЛ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

КЛАВДИЯ СТОЯНОВА ЧЕРНЕВА

КОЛЬО ХРИСТОВ СИМОВ

КРАСИМИР ДЕНКОВ ИЛИЕВ

КЪЙМЕТ ХАСАН ЮСЕИН

КЯЗИМ МЕХМЕД ЮСЕИН

КЯЗИМ ЮСЕИН ЮСЕИН

ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА СОЛАКОВА

МАГДА АСЕНОВА ДИМИТРОВА

МАГУЛЕ АЛИ МУСТАФА

МАЛИНА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА

МАРА АНГЕЛОВА АНТОНОВА

МАРА МИХАЙЛОВА КАЛЧЕВА

МАРГАРИТА АТАНАСОВА ДОБРЕВА

МАРИН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

МАРИН АНГЕЛОВ ИВАНОВ

МАРИН АТАНАСОВ ХРИСТОВ

МАРИН ЖЕЛЕВ ХРИСТОВ

МАРИН КЕРЧЕВ ДИМИТРОВ

МАРИН МИХАЙЛОВ АСЕНОВ

МАРИН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

МАРИЯ АПОСТОЛОВА ЙОРДАНОВА

МАРИЯ АСЕНОВА ТОДОРОВА

МАРИЯ ЗАФИРОВА АХМЕД

МАРИЯ ИЛИЕВА АНГЕЛОВА

МАРИЯ ИЛИЕВА ИЛИЕВА

МАРИЯ ЦОНЕВА КОСТОВА

МАРТИН ПЕТРОВ МАНДОВ

МАРТИН ХРИСТОВ ДОБРЕВ

МАРЬОРА КРЪСТЕВА БОНЧЕВА

МАТЬО АТАНАСОВ ТОДОРОВ

МАХМУД МЕХМЕД СОЛАК

МЕЛИС ЕРОЛ ИСУФ

МЕМЕДАЛИ ЮСЕИН ЕКИЗ

МЕТИН ЮСЕИН КЬОСЕ

МЕХМЕД АСАН ЧАНДЖИ

МЕХМЕД АХМЕД АЛИ

МЕХМЕД ИБРЯМ МЕХМЕД

МЕХМЕД ИБРЯМ ХАСАН

МЕХМЕД ИБРЯМ ЧОЛАК

МЕХМЕД ИВАНОВ АСЕНОВ

МЕХМЕД КЯЗИМ ЮСЕИН

МЕХМЕД ХАСАН АЛИ

МЕХМЕД ШЕРИФ АХМЕД

МЕХМЕДАЛИ АХМЕД ПИЛИЧ

МИГЛЕНА ИЛИЕВА МИТЕВА

МИЙРЕМ АЛИ ХАСАН

МИЛЕНА ЕМИЛОВА ЕСКЕДЖИЕВА

МИЛЕНА КАЛЧЕВА СТОЯНОВА

МИНКА ХРИСТОВА ТОДОРОВА

МИНЧО ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

МИТКО АНГЕЛОВ АПОСТОЛОВ

МИТКО АСЕНОВ ДИМИТРОВ

МИТКО БОГДАНОВ СТОЯНОВ

МИТКО ЖЕЛЕВ ХРИСТОВ

МИТКО ИВАНОВ МИТЕВ

МИТКО НИКОЛОВ АСЕНОВ

МИТКО НИКОЛОВ ИЛИЕВ

МИТКО СТОЯНОВ СТОЯНОВ

МИХАИЛ АНГЕЛОВ АПОСТОЛОВ

МИХАИЛ АНГЕЛОВ ТОДОРОВ

МИХАИЛ АТАНАСОВ ДИМИТРОВ

МИХАИЛ БОРИСЛАВОВ БОРИСОВ

МИХАЛ ИВАНОВ КАЛЧЕВ

МЛАДЕН ХРИСТОВ ТОДОРОВ

МУСТАФА АЛИ СОЛАК

МУСТАФА АЛИ ЮСЕИН

МУСТАФА АХМЕД СОЛАК

МУСТАФА ХАСАН СОЛАК

НАДЕЖДА ЕМИЛИЕВА ДИМИТРОВА

НАДЕЖДА ИВАНОВА КАЛЧЕВА

НАДЕЖДА КЪНЧЕВА ЙОРДАНОВА

НАДЕЖДА МИТКОВА СТОЯНОВА

НАДЕЖДА СТАНЧЕВА КУМАНОВА

НАДЖИЕ ВЕЛИ ХАСАН

НАДРИЕ ЮСЕИН ЮСЕИН

НАДЯ НИКОЛОВА ЛИПЧЕВА

НАСКО МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ

НАСКО ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

НАТАЛИ МАРИНОВА АСЕНОВА

НЕВЕНА ОСМАН АЛИ

НЕВЕНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

НЕДКА СЛАВОВА АПОСТОЛОВА

НЕДЯЛКА БОРИСЛАВОВА ЮСЕИН

НЕДЯЛКА МАРИНОВА АСЕНОВА

НЕДЯЛКА МИТКОВА СОЛАК

НЕФИЗЕ МАХМУД СОЛАК

НИКОЛА ДРУМЕВ ЛИПЧЕВ

НИКОЛА МИТКОВ АСЕНОВ

НИКОЛА ТОДОРОВ ХРИСТОВ

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

НИКОЛАЙ АПОСТОЛОВ СТОЯНОВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

НИКОЛИНА ГИНОВА ЧОБАНОВА

НИКОЛИНКА ТОМОВА МИХАЛЕВА

НОРА МАРИНОВА ХРИСТОВА

НУРИ АХМЕД ЮСЕИН

НУТФИЕ ХАЛИЛ ЧОБАН

НУТФИЕ ШЕФКЕТ ЮСЕИН

ОГНЯН АНГЕЛОВ КУМАНОВ

ОГНЯН АТАНАСОВ ТОДОРОВ

ОГНЯН МАРИНОВ АСПАРУХОВ

ОГНЯН ХРИСТОВ СТОЯНОВ

ОРХАН АХМЕД АХМЕД

ОСМАН АЛИ САЛИМ

ОСМАН ЮСЕИН АЛИ

ПАКИЗЕ ХАСАН ОСМАН

ПАНАЙОТ ДРУМЕВ СТОЯНОВ

ПАНАЙОТ ПЛАМЕНОВ СТОЯНОВ

ПЕМБЕ ИСМАИЛ АХМЕД

ПЕНБЕ ОСМАН ОСМАН

ПЕНЧО ИВАНОВ МИТЕВ

ПЕТРА АПОСТОЛОВА КОЛЕВА

ПЕТЪР АНГЕЛОВ ИВАНОВ

ПЕТЪР КОСТОВ МАНДОВ

ПЛАМЕН ПАНАЙОТОВ СТОЯНОВ

РАДКА ЗЛАТЕВА ЕНЧЕВА

РАДКА МАТЕВА ТОДОРОВА

РАДКА МИТКОВА ГЕОРГИЕВА

РАДОСТИНА ОГНЯНОВА АХМЕД

РАИМ САЛИМ МАРЕМ

РАЙКО ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

РАСИМ ХАСАН ОСМАН

РАХИМ СУНАЙ РАХИМ

РАШКО ДИМИТРОВ КУМАНОВ

РАЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

РОЗАЛИНА АНДРЕЕВА АЛИ

РОСА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА

РУСАНКА ЕНЧЕВА ГАВАЗОВА

РУСКА АТАНАСОВА СТОЯНОВА

РУСКА НАСКОВА ЗЛАТЕВА

РУСКО АФСЕ РАИМИРИ

РУСЛАН АНГЕЛОВ МИХАЛЕВ

САБРИЕ ИСМАИЛ КЬОСЕ

САЙМЕ АМЕД КЬОСЕ

САЙМЕ ХАСАН САЛИ

САЛИ САНИЕ ЮСЕИН

САЛИ ЮСЕИН ХАЛИЛ

САЛИМ МАРЕМ РАИМ

САМЕД АЛИ ИБРЯМ

САНИЕ АЛИ АХМЕД

САНИЕ АХМЕД АХМЕД

САНИЕ ОСМАН АЛИ

САШО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

САШО МИХОВ ТОДОРОВ

СЕБАЙДИН ИСМАИЛ ИСМАИЛ

СЕВДА СЕЛИМ СЕЛИМ

СЕВДЖАН ОСМАН САЛИМ

СЕВДИЕ МЕХМЕД АСЕНОВА

СЕЙДЕ АЛИ РАЙМ

СИДИКА АХМЕД ЧАНДЖИ

СИЛВИЯ АНКОВА ДИМИТРОВА

СИЛВИЯ ИВАНОВА МАНОЛОВА

СИМЕОН АЛЬОШЕВ УРУЧЕВ

СИМЕОН ЖЕЛЕВ ХРИСТОВ

СИМЕОН КЕРЧЕВ ДИМИТРОВ

СИМЕОН НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ

СИМЕОН СЛАВОВ ДИМИТРОВ

СЛАВИ ВАСИЛЕВ ВЪЛКОВ

СЛАВИ ИВАНОВ КУМАНОВ

СМАИЛ АЛИ АХМЕД

СМАИЛ ХАСАН АЛИ

СНЕЖАНКА ХРИСТОВА МАНОЛОВА

СОФИЯ РАДКОВА ЕНЧЕВА

СТАНКА КОЛЬОВА ХРИСТОВА

СТАНКА СТОЙЧЕВА СТОЯНОВА

СТАНЧО АТАНАСОВ МАНОЛОВ

СТЕФАН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

СТЕФАН АНТОАНЕТОВ ГЕОРГИЕВ

СТЕФАН АСЕНОВ МАНОЛОВ

СТЕФАН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

СТЕФАНА РАДОСЛАВОВА ТЕНЕКЕДЖИЕВА

СТЕФКА АНКОВА ДИМИТРОВА

СТЕФКА КЕРЧЕВА ГЕОРГИЕВА

СТЕФКА НЕДКОВА ТОДОРОВА

СТЕФКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

СТОЙЧО ЖЕЛЕВ ХРИСТОВ

СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

СТОЯН ИЛИЕВ ХРИСТОВ

СТОЯН ТОМОВ ИЛИЕВ

СТОЯНКА МАРЧЕВА КИСЬОВА

СТОЯНКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

СУНАЙ РАХИМ ХАЛИЛ

СУНАЙ СУНАЙ ХАЛИЛ

СЮЛЕЙМАН ХАСАН АЛИ

ТАШИНКА БАЛЕВА ГЕОРГИЕВА

ТЕФИК ИЛИЕВ ИЛИЕВ

ТОДОР АСЕНОВ ДИМИТРОВ

ТОДОР ИВАНОВ СТОЯНОВ

ТОДОР ХРИСТОВ ДОБРЕВ

ТОДОРКА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА

ТОДОРКА НИКОЛОВА ЛИПЧЕВА

ТОДОРКА ПАВЛОВА ТОДОРОВА

ТОДОРКА СЪБЕВА АСЕНОВА

ТОШКО АВСЕ РАЙМАРИ

ТОШКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ

ТРЕНДАФИЛКА НАСКОВА ГЕОРГИЕВА

ФАНКА АНГЕЛИНОВА АСПАРУХОВА

ФАНКА АНГЕЛОВА КУМАНОВА

ФАНКА АНГЕЛОВА МАРИНОВА

ФАНКА ВЕСЕЛИНОВА ХАНЧЕВА

ФАНКА ЗЛАТЕВА ДОБРЕВА

ФАНКА НАСКОВА АНТОНОВА

ФАТМЕ АЗИС ХАЛИЛ

ФАТМЕ АЛИ АЛИ

ФАТМЕ АХМЕД МЕХМЕД

ФАТМЕ МУСТАФА ИСМАИЛ

ФАТМЕ МУСТАФА СОЛАК

ФАТМЕ ОСМАН ХАСАН

ФАТМЕ САДУЛА АХМЕД

ФАТМЕ САЛИМ АЛИ

ФАТУШ ЮСЕИН АТАНАСОВА

ФЕРДИ АХМЕД ХЮСЕИН

ФЕРДИ ЮСУФ ЮСУФ

ФИДАНА ПЕНБЕ ОСМАН

ФИКРИЕ МЕХМЕДАЛИ ХАСАН

ФИЛИП САШЕВ ТОДОРОВ

ФИЛКА АЛЬОШЕВА УРУЧЕВА-ДОГАН

ХАЛИДЕ РАХИМ МУСТАФА

ХАЛИЛ АХМЕД СОЛАК

ХАЛИЛ АХМЕД ХАЛИЛ

ХАЛИЛ ХАСАН СОЛАК

ХАСАН АЛИ АХМЕД

ХАСАН АЛИ ОСМАН

ХАСАН АМЕД ХАСАН

ХАСАН АХМЕД МЕХМЕД

ХАСАН ИБРЯМ МЕХМЕТ

ХАСАН МЕХМЕД ХАСАН

ХАСАН МУСТАФА СОЛАК

ХАСАН НУРИ АХМЕД

ХАСАН САЛИ САЛИ

ХАСАН ХАСАН ХАСАН

ХАСАН ЮСЕИН СОЛАК

ХАТИДЖЕ ХАСАН СОЛАКОВА

ХАТЧЕ ХАЛИЛ СОЛАК

ХРИСТИНА ОГНЯНОВА СТОЯНОВА

ХРИСТО АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

ХРИСТО АНДРЕЕВ ГЕОРГИЕВ

ХРИСТО БОРИСЛАВОВ БОРИСОВ

ХРИСТО ЖЕЛЕВ ХРИСТОВ

ХРИСТОФОР КОЛЕВ ИЛИЕВ

ХРИСУЛА ОГНЯНОВА КУМАНОВА

ХРУСАНКА АНДОНОВА ГЕОРГИЕВА

ЦВЕТАНКА РАШКОВА ЛЮБЕНОВА

ЦВЕТЕЛИНА ПЛАМЕНОВА СТОЯНОВА

ШАКИР ЕБАЗИР АХМЕД

ШЕМШИЕ ШЕРИФ АХМЕД

ШЕРИФ АЛИ АХМЕД

ШЕРМИН МУСТАФА СОЛАК

ШЕФИКА ТАХИР ОСМАН

ШИНКА КОЛЕВА ХРИСТОВА

ЩЕРИОН АПОСТОЛОВ ДИМИТРОВ

ЩЕРИОН НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

ЩЕРИОН ФАНКОВ АСПАРУХОВ

ЮЛИЯН ПЕТРОВ МАНДОВ

ЮМИЕ МАХМУД АХМЕД

ЮНЗИЛЕ МЕХМЕД ИВАНОВА

ЮНЗИЛЕ ЮСУФ СОЛАК

ЮНЗЮЛЕ ИБРЯМ ХАСАН

ЮРКИЕ АДЕМ АХМЕД

ЮРКЮШ АХМЕД МЕХМЕД

ЮСЕИН ИБРЯМ АЛИ

ЮСЕИН ИБРЯМ МЕХМЕД

ЮСЕИН МЕХМЕД ЮСЕИН

ЮСЕИН МЕХМЕДАЛИ ЕКИЗ

ЮСЕИН ОСМАН КЬОСЕ

ЮСЕИН СЕБАЙДИН ИСМАИЛ

ЮСУФ АХМЕД СОЛАК

ЮСУФ ОСМАН ЮСУФ

ЯНА МАРИНОВА АСЕНОВА

ЯНКА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА

ЯНКА ХРИСТОВА КЕРЧЕВА

ЯНЧО НИКОЛОВ ПЕТКОВ

 

Кмет/кметски наместник: …………

 

Секретар на община/район: ……….

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

 

ОБЛАСТ БУРГАС   ОБЩИНА ПОМОРИЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ГЪЛЪБЕЦ

КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 011

Адрес на избирателната секция: ……………………………………..

 

–––––––––––––––––-

Собствено, бащино и фамилно име

–––––––––––––––––-

АВРАМ СТОЯНОВ ПЕТКОВ

АГЮЛ ТАХИР ХАСАН

АДЕМ АЛИ АЛИ

АДЕМ АХМЕД ДУРМУШ

АДЖЕР ЮСЕИН ЮСЕИН

АЗИМ АЛИ КАБАКЧЪ

АЙДЪН РАМИЗ ЮСУФ

АЙСЕЛ ИБРЯМОВА БЕКИР

АЙТЕН МЕХМЕД САЛИ

АЙТЕН РАСИМ МЕХМЕД

АЙХАН ЮСУФ ХОДЖА

АЙШЕ АЛИ ОСМАН

АЙШЕ АСАН АХМЕД

АЙШЕ АХМЕД АХМЕД

АЙШЕ АХМЕД БИЛЯЛ

АЙШЕ ДЖЕМАЛ ХОДЖА

АЙШЕ ИБРЯМ ЧАНДЖИ

АЙШЕ МЕХМЕД БЕКИР

АЙШЕ МУСТАФА АМЗА

АЙШЕ ОСМАН АДЕМ

АЙШЕ РАХИМ ХАЛИЛ

АЙШЕ САЛИ БИЛЯЛ

АЙШЕ ЮСЕИН РАШИД

АЛБЕНА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА

АЛИ  ЕСЕР

АЛИ ИБРЯМ ИБРЯМ

АЛИ САЛИМ АЛИ

АЛИ ХАСАН МАХМУД

АЛИ ХАСАН НИЗАМ

АЛИШАН АХМЕД ОСМАН

АМЕД АСАН АХМЕД

АНА АТАНАСОВА ТОДОРОВА

АНГЕЛ ПЕЕВ ПЕЕВ

АНГЕЛИНА КРЪСТЕВА МИТЕВА

АНДРЕЙ КЕРЧЕВ ДИМИТРОВ

АНИФЕ АЛИ КУМАНОВА

АНИФЕ НАДЕЖДОВА АНГЕЛОВА

АСАН АМЕД АСАН

АСАН ИБРИЯМ ОСМАН

АСАН ИБРЯМ МЕХМЕД

АСАН САЛИ АМЕД

АСАН САЛИ АМЕД

АСЕН ДАНЧЕВ АНГЕЛОВ

АСЕН ЖЕЛЕВ ХРИСТОВ

АСЕН КИРИЛОВ ДИМИТРОВ

АСЕН СТОЯНОВ СТОЯНОВ

АСИЕ МАХМУД ХОДЖА

АТАНАС ДРУМЕВ ЗЛАТЕВ

АТАНАСКА ЖЕЛЯЗКОВА КУЦАРОВА

АТЧЕ АЛИ ВЕЛИ

АТЧЕ МУСТАФА ХОДЖА

АТЧЕ ХАСАН СЮЛЕЙМАН

АТЧЕ ЮСЕИН ОСМАН

АФИСЕ МУСТАФА НИЗАМ

АХМЕД АПТУЛА ХАКЪ

АХМЕД ДАУД ЮМЕР

АХМЕД ДУРМУШ БЕКИР

АХМЕД ИБРЯМ АХМЕД

АХМЕД ИБРЯМ САР

АХМЕД МАЗЛЪМ БИЛЯЛ

АХМЕД САЙД САЛИ

АХМЕД ХАСАН АМЕД

АХМЕД ХАСАН АХМЕД

АХМЕД ХАСАН НИЗАМ

АХМЕД ХАСАН ХАСАН

АХМЕД ХЪЛМИ МЕХМЕД

АХМЕД ХЮСЕИН ХЮСЕИН

АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН

БАСРИ АХМЕД НИЗАМ

БЕДРИ САБРИ АХМЕД

БЕДРИЕ МЕХМЕД ХАСАН

БЕЙХАН ЮМЕР МУСТАФА

БОЖИДАР КРЪСТЕВ МИТЕВ

БУРХАН МАТЬОВ ТОДОРОВ

БУРЧИН ХАРАЛАМБИЕВА АНАНИЕВА

ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА ПЕЕВА

ВАСИЛ ДОНЧЕВ ГАНЧЕВ

ВАСИЛКА ПЕТРОВА ЦАНЕВА

ВЕЛИКО МИТКОВ АСЕНОВ

ВЕЛИЧКА ПАВЛОВА ДИМИТРОВА

ВЕСКА СИМОВА СТОЯНОВА

ВЕЧИЕ АХМЕД АМЕД

ВЕЧИЕ АХМЕД АХМЕД

ВИОЛЕТА ЯНКОВА НЕДЯЛКОВА

ВЪЛКАНА ВАСИЛЕВА АВРАМОВА

ВЯРКА СИМЕОНОВА СЕРБЕЗОВА

ГАЛИНА АСЕНОВА ДИМИТРОВА

ГАЛЯ ЙОСИФОВА АНГЕЛОВА

ГАНЧО КУРТЕВ КУРТЕВ

ГЕНАДИ ВЕЛИКОВ ДРАГАНОВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ВЪЛКОВ

ГИНКА МИШЕВА АСЕНОВА

ГИРГИНА СТОЯНОВА ДРАГАНОВА

ГРОЗДАНКА НЕДЕВА БОЕВА

ГЮЛГЕС АХМЕД КАСАБ

ГЮЛДАНИЕ РАШИД ИСМАИЛ

ГЮЛЕР ХАСАН САБРИ

ГЮЛСЮМ АХМЕД САР

ГЮЛСЮМ САЛИ НИЗАМ

ГЮЛТЕН ХАСАНОВА КАДИЛ

ГЮЛФИЕ МУСТАФА ЕМИН

ГЮНАЙ САЛИ БИЛЯЛ

ГЮСЮМ АХМЕД КАДИЛ

ДЕНИЗ  ЕСЕР

ДЕНКА НЕДКОВА НИКОЛОВА

ДЕНКА ПЕТКОВА УЗУНОВА

ДЕЯНА АТАНАСОВА ЗЛАТЕВА-ОСМАН

ДЖАМАЛ ХАСАН КАСАБ

ДЖЕВДЕТ ЮСУФ ЮСУФ

ДЖЕВРИЕ АХМЕД МАХМУД

ДЖЕМИЛЕ НЕДЖАТИН ХЪЛМИ

ДЖУНИЕТ ОСМАН ОСМАН

ДИАНА НИКОЛОВА ПЕТРИДУ

ДИАНА СТОЙКОВА МИХОВА

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ СЕРБЕЗОВ

ДИМИТЪР ЯНКОВ КУЦАРОВ

ДИМКА ДОБРЕВА ТОДОРОВА

ДОБРИ КОЕВ КОЕВ

ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛКОВА

ДОЙЧО ПЕЕВ ПЕЕВ

ДОНЧО ГОРАНОВ КОЕВ

ДРУМИ СТОЕВ ЛИПЧЕВ

ДУРДАНЕ РУФАД НИЗАМ

ДУРМУШ МУСТАФА БЕКИР

ЕВГЕНИ ВЕЛИЧКОВ ДИМИТРОВ

ЕВГЕНИ СЕРГЕЕВ МИКОВ

ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА

ЕЛЕНА ПЕТРОВА НЕНОВСКА

ЕЛЕНКА ИВАНОВА ЗЛАТЕВА

ЕМЕТУЛА АХМЕД ЗЮХТИ

ЕМИЛИЯ КАТЕВА ВАСИЛЕВА

ЕМИЛИЯ МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА

ЕМИН ЕМИН АДЕМ

ЕМИН САЛИФ ЕМИН

ЕМИН ХАСАН ЮСЕИН

ЕМИНЕ АСАН МАХМУД

ЕМИНЕ АХМЕД ШЕМШИ

ЕМИНЕ МЕХМЕД БЕКИР

ЕМИНЕ ХАСАН АЛИ

ЕМНЕ АХМЕД САР

ЕМНЕ ОСМАН МЕМЕД

ЕМНЕ ОСМАН СТОЯНОВА

ЕМНЕ ЮМЕР АХМЕД

ЕРГЮН СМАИЛ ХАСАН

ЕРДИН МУСТАФА БЕКИР

ЕРЕДЖЕБ ИДИРИС СЮЛЕЙМАН

ЕРЕДЖЕБ ИЛИЯЗ ОСМАН

ЕСМА АХМЕД ХАСАН

ЖЕЛЯЗА ЙОРДАНОВА КОЕВА

ЖЕЛЯЗКА ТАНЧЕВА ДОНЕВА

ЖЕЛЯЗКО ТОДОРОВ АВРАМОВ

ЖИВКА ПЕТРОВА НЕНОВСКА

ЖИВКО ЯНЕВ ЯНЕВ

ЗАБУРЕ РУЖДИ БИЛЯЛ

ЗЕЙНЕБ АХМЕД МЮМЮН

ЗЕЙНЕБ ЕРЕДЖЕБ АХМЕД

ЗЕЙНЕБ МУСТАФА СЮЛЕЙМАН

ЗЕЙНЕБ ХАСАНОВА ЮСЕИН

ЗЕКИЕ АЗИМ КАБАКЧЪ

ЗЕКРИЕ ХАЛИЛ ОСМАН

ЗЕЛИХА ХАЛИМ ИБРЯМ

ЗЕХРА ЮСЕИН ЮСУФ

ЗИЛЯ ЗЕМНУН САЛИ

ЗИЛЯ МЕХМЕД СЮЛЕЙМАН

ЗИЛЯ НУРЕДИН ЮСУФ

ЗИНЕБ АХМЕД СААР

ЗЛАТИНА АТАНАСОВА ЗЛАТЕВА

ЗЛАТИНА ДИМИТРОВА АМЕД

ЗЛАТКА ЗЛАТЕВА СТОЯНОВА

ЗЛАТКА ХРИСТОВА АХМЕД

ЗУЙРЕХА КЯМИЛОВА ЮСЕИН

ЗУНКА ИВАНОВА КУЦАРОВА

ЗЮЛФИЕ СЮЛЕЙМАН АМЕТ

ЗЮМБЮЛА САВОВА ПЕХЛИВАНОВА

ИБРАХИМ ОСМАН ОСМАН

ИБРЯМ АЛИ ИБРЯМ

ИБРЯМ АМЕД МЕМЕД

ИБРЯМ АХМЕД АЛИ

ИБРЯМ АХМЕД МАХМУД

ИБРЯМ АХМЕД САР

ИБРЯМ ЕНВЕР МЕХМЕД

ИБРЯМ ХРИСТЕМ АХМЕД

ИВАН АНДРЕЕВ ДИМИТРОВ

ИВАН ДИМИТРОВ КУЦАРОВ

ИВАН ИЛИЕВ ХРИСТОВ

ИВАН НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ

ИВАН СРЕБРЕВ МАВРОДИЕВ

ИЛИЯЗ ЕРЕДЖЕБОВ ОСМАНОВ

ИЛИЯЗ МЕХМЕД МУСТАФА

ИСАК АСЕНОВ СТОЯНОВ

ИСМАИЛ САБАТИН СЮЛЕЙМАН

ИСУФ ЕМИН АДЕМ

ИСУФ МУСТАФА ХОДЖА

ЙОВКА КРЪСТЕВА АВРАМОВА

ЙОРДАНКА АНДРЕЕВА ГЕОРГИЕВА

ЙОРДАНКА ГОРАНОВА КЕРЧЕВА

ЙОРДАНКА ДОБРЕВА КОЕВА-НЕНОВСКА

КАДРИЕ МУСТАФА ХАСАН

КАЛИНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

КЕНАН АХМЕДОВ ПОМАКОВ

КЕРИМЕ АЗИМ АЛИОСМАН

КЕРИМЕ ЗЕМНУН ХАСАН

КИЦА ИВАНОВА НЕДЕЛЧЕВА

КОЛЬО ЖЕЛЕВ ЯНЕВ

КРАСИМИР ДИМОВ КИРОВ

КРАСИМИР НИКОЛОВ СТРАТИЕВ

КРИСТОФЪР АНГЕЛОВ РАЙЧИНОВ

КРЪСТИНКА КОСТАДИНОВА ДЕМИРЕВА

КУДРЕТ ХАЛИЛ СМАИЛ

ЛЕЙЛЯ БИЛЯЛ ХАСАН

ЛЕЙЛЯ ХЮЛМИ ХОДЖА

ЛЕЙЛЯ ЮКСЕЛ АХМЕД

ЛЕЙЛЯ ЮСЕИН АХМЕД

ЛИДИЯ СРЕБРЕВА МАВРОДИЕВА

ЛЮТФИ АЛИ МЕХМЕД

МАЗЛЪМ АМЕД БИЛЯЛ

МАРА РУСИНОВА КОЕВА

МАРЕМ АХМЕД АПТУЛА

МАРИЙКА ГАНЕВА БОЖИЛОВА

МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА СТАМАТОВА

МАРИЙКА ДИМОВА МАРКОВА

МАРИЙКА МИНЧЕВА ТОДОРОВА

МАРИЙКА СТОЯНОВА ЛИПЧЕВА

МАРИЯ ПЕТКОВА НЕДЕЛЧЕВА

МАРИЯ ХРИСТОВА ПЕЕВА

МАРИЯНА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА

МАХМУД АХМЕД МАХМУД

МАХМУД АХМЕД ОСМАН

МАХМУД ИБРЯМ ОСМАН

МАХМУД РУФИ ХОДЖА

МЕДИНЕ СМАИЛ АЛИОСМАН

МЕЛЕК МЕХМЕД НИЗАМ

МЕЛИСА ПЕНЧЕВА МИТЕВА

МЕЛИХА КАРАНИ КАБАКЧЪ

МЕМУНЕ БЕКИР БИЛЯЛ

МЕРГЮЛ ТАЛЯТ ХАЛИЛ

МЕРТ МЕХМЕД ЧАНДЖИ

МЕХМЕД АХМЕД ЧАНДЖИ

МЕХМЕД ДУРМУШ БЕКИР

МЕХМЕД ЗЕКРИЕ ХАЛИЛ

МЕХМЕД САБРИ АХМЕД

МЕХМЕД САЛИ ХАСАН

МЕХМЕД ФЕДАИЛОВ МЕХМЕДОВ

МЕХМЕД ХАСАН НИЗАМ

МИНЕВЕР ТАСИН НИЗАМ

МИРА МИНЧЕВА АМЕД

МИРЕМ ЮСЕИН СААР

МИХАИЛ НИКОЛАЕВ ЧЕРНЕВ

МУАЗИЗЕ ИСМАИЛ ЮСЕИН

МУКАДЕС КАДИР ХАСАН

МУСТАФА АМЗА КАДИЛ

МУСТАФА АХМЕД БИЛЯЛ

МУСТАФА ДУРМУШ БЕКИР

МУСТАФА ИБРЯМ МЕМЕД

МУСТАФА МУСТАФА СЮЛЕЙМАН

МУСТАФА САБРИ АХМЕД

МУСТАФА САЛИМ ЕМИН

МУСТАФА ЮСЕИН ЕМИН

МУСТАФА ЮСЕИН МУСТАФА

МУСТАФА ЮСЕИН МУСТАФА

МЮМЮНЕ РЮСТЕМ ХАКЪ

НАДЕЖДА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

НАДЕЖДА ЙОВЧЕВА АНГЕЛОВА

НАДЕЖДА МИХАЛЕВА РАЛЕВА

НАДЕЖДА ХРИСТОВА КЕРЧЕВА

НАДКА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА

НАЗИЛЕ АМЗА МУСТАФА

НАЗИЛЕ СМАИЛ МАХМУД

НАЗИФЕ АДЕМ ХАСАН

НАИМ ТАСИН НИЗАМ

НЕВЕНА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА

НЕВСЕ ЕЛЕНОВА ТОДОРОВА

НЕВСЕ СМАИЛ АДЕМ

НЕДЖИБ ХАСАН КАБАКЧЪ

НЕДЖИБЕ ОСМАН ОСМАН

НЕДЖМИЕ СМАИЛ ХАСАН

НЕЗИХА АЛИ АДЕМ

НЕРИМАН ЯКУБ АХМЕД

НЕФИСЕ ИБРЯМ ОСМАН

НЕФИСЕ ХАСАН МУСТАФА

НЕФСЕ ХЮСЕИН ОСМАН

НЕФСЕ ЮСУФ ХОДЖА

НИКОЛА ТОДОРОВ МАРКОВ

НИКОЛАЙ МИХАЛЕВ ЧЕРНЕВ

НИКОЛАОС ГЕОРГИОС ПЕТРИДИС

НУРАЙ ЕРЕДЖЕБ СЮЛЕЙМАН

НУРДЖИХАН ХАСАН ОСМАН

НУРИЕ АДЕМ БЕКИР

НУРТЕН НЕДЖИБ АНГЕЛОВА

НУРТЕН ХАЛИРИЗА ОСМАН

НУРФЕЛ ХАСАН ОСМАН

ОРХАН МАХМУД АСАН

ОСМАН АСАН АХМЕД

ОСМАН ДЖУНИЕТ ОСМАН

ПЕНКО ГОРАНОВ КОЕВ

ПЕТКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

ПЕТЪР ДИНКОВ НЕНОВСКИ

ПЕТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ

ПЕТЪР ЙОРДАНОВ БОНЕВ

ПЕЮ ГЕНЧЕВ НИКОЛОВ

ПЕЮ ДОЙЧЕВ ПЕЕВ

ПЛАМЕН ЦОНКОВ УЗУНОВ

РАМИЗ ХАСАН ЮСУФ

РАСИМ САИД САЛИ

РАХШАН САЛИФ ШЕРИФ

РАШИД САЛИ АХМЕД

РАШИД ЮСЕИН РАШИД

РЕМИНА АЛЕНОВА КИСИМОВА

РИДВАН МЕХМЕД НИЗАМ

РУФИ МАХМУД ХОДЖА

САБАТИН ИСМАИЛ СЮЛЕЙМАН

САБРИ МЕХМЕД САБРИ

САБРИЕ АПТАРМАН САЛИ

САБРИЕ МЕХМЕД МЕХМЕД

САДИЕ СМАИЛ ХАСАН

САДИЕ ХАСАН ХАСАН

САЛИ АСАН АМЕД

САЛИ БИЛЯЛ БИЛЯЛ

САЛИ МЕХМЕД ХАСАН

САЛИ СМАИЛ ХАСАН

САЛИМ МУСТАФА ЕМИН

САЛИФ ЕМИН МЮМЮН

САФИЕ АХМЕД АЛИ

САФИЕ АХМЕД АХМЕД

СВЕТЛА ДРУМЕВА ЛИПЧЕВА

СЕВГИНАР АХМЕД СЮЛЕЙМАН

СЕВДА ВЕРАДИНОВА ПЕХЛИВАНОВА

СЕВДИЕ ШЕМШИ МУСТАФА

СЕВДИЕ ЮСЕИН КАРАТАШ

СЕВИЕ ХАЛИЛ ЕМИН

СЕВИНЧ ДЖАМАЛ КАСАБ

СЕЗГИН ХАСАН КАДИЛ

СЕЙДИН МУСТАФА АХМЕД

СЕЙХАН ЮКСЕЛ АХМЕД

СЕЛИМЕ ЯКУБ ИЛЯЗ

СЕЛЯЙТИН САЙД САЛИ

СЕХЕР АХМЕД ХАСАН

СЕХЕР САЛИ МЕХМЕД

СЕХРИН МУСТАФА АХМЕД

СИЙКА КОСТАДИНОВА ЛИПЧЕВА

СИЛВИЯ ВЕСЕЛИНОВА АНДРЕЕВА

СИМЕОН ДИМИТРОВ СЕРБЕЗОВ

СМАИЛ АЛИ ХАСАН

СМАИЛ САЛИ ХАСАН

СМАИЛ ХАСАН МАХМУД

СМАИЛ ХАСАН ХАСАН

СМАИЛ ЮСЕИН ОСМАН

СТАВРОС ГЕОРГИУ ПЕТРИДИС

СТАНИМИР АЛЕКСАНДРОВ АСЕНОВ

СТАНИМИР АСЕНОВ ТОДОРОВ

СТАНИСЛАВА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА

СТОЙКА ИВАНОВА ЯНЕВА

СТОЙКА СТОЯНОВА СТАВРЕВА

СТОЙЧО ДИМИТРОВ КЕРЧЕВ

СТОЙЧО МАРИНОВ СТОЕВ

СТОЯН АВРАМОВ ПЕТКОВ

СТОЯН АСЕНОВ СТОЯНОВ

СТОЯНКА КОСТАДИНОВА НЕЙЧЕВА

СТОЯНКА ПЕТРОВА НЕЙЧЕВА

СЪБЧО ТОДОРОВ БОЕВ

СЪДДЪКА ХАСАН БЕКИР

СЮЛЕЙМАН АМЕТ ХАСАН

ТАСИН АПТАРАМАН ОСМАН

ТАСИН ХАСАН НИЗАМ

ТЕНЗИЛЕ МЕХМЕД АЛИ

ТЕНЗИЛЕ ХАСАН АХМЕД

ТЕНЗИЛЕ ШЕРАФЕТОВА АХМЕДОВА

ТОДОР ЯНКОВ ТОДОРОВ

ТУНДЖАЙ МЕХМЕД БЕКИР

ТУРХАН ФАХРИДИН ТАХИР

ТЮЛИН ТУРХАН ТАХИР

ФАТМЕ АБТУЛА БЕКИР

ФАТМЕ АХМЕД АХМЕД

ФАТМЕ АХМЕД ИБРЯМ

ФАТМЕ АХМЕД МАХМУД

ФАТМЕ БИЛЯЛ ЕМИН

ФАТМЕ ИСМАИЛ САР

ФАТМЕ МЕХМЕД БЕКИР

ФАТМЕ МУСТАФА АХМЕД

ФАТМЕ РУФАТ ХОДЖА

ФАТМЕ САЛИ МУСТАФА

ФАТМЕ ХЮСЕИН МИНЧЕВА

ФАТМЕ ШАБАН АХМЕД

ФАТМЕ ЮМЕР ОСМАН

ФАТМЕ ЮМЕР ОСМАН

ФАТМЕ ЮСЕИН АХМЕД

ФАТМЕ ЮСЕИН ЕМИН

ФАТМЕ ЮСЕИН ЮСУФ

ФЕЙМЕ ДЖАМАЛ КАСАБ

ФЕРДАНЕ НАИМ НИЗАМ

ФЕТИЕ ИСМАИЛ ОСМАН

ФИКРЕТ СМАИЛ МУСТАФА

ФИКРИ АХМЕД ХЪЛМИ

ФИКРИ ХАСАН АЛИОСМАН

ФИКРИЕ ХАСАН КЕРЧЕВА

ФИЛКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА-СЕЕГ

ХАБИБЕ ЮМЕР ЕМИН

ХАВА РАСИМ АХМЕД

ХАЙРЕДИН ХЮСЕИН ИЗЕТ

ХАЙРИЕ ХЮСЕИН ИСУФ

ХАЛИЛ ЮСЕИН МУСТАФА

ХАЛИМЕ АЗЕМОВА ТАХИР

ХАЛИМЕ ХАСАН КАБАКЧЪ

ХАЛИМЕ ХАСАН ЮМЕР

ХАМЗА ЮМЕР СААР

ХАРУН КАДИР ИСУФ

ХАСАН АЛИ ХАСАН

ХАСАН АХМЕД АЛИ

ХАСАН АХМЕД НИЗАМ

ХАСАН АХМЕД ХАСАН

ХАСАН АХМЕД ЮМЕР

ХАСАН ЕРЕДЖЕБ ЮСЕИН

ХАСАН ИБРЯМ АХМЕД

ХАСАН НЕДЖИБ КАДИЛ

ХАСАН ХАЛИЛ СМАИЛ

ХАТИДЖЕ АХМЕД ОСМАНОВА

ХАТЧЕ ЮСЕИН БИЛЯЛ

ХИСМЕТ СМАИЛ ОСМАН

ХРИСТЕМ ИБРЯМ АХМЕД

ХРИСТО АНДРЕЕВ КЕРЧЕВ

ХРИСТО АСЕНОВ СТОЯНОВ

ХРИСТО КЕРЧЕВ ДИМИТРОВ

ХЬОРИ ЮСЕИН САЛИМ

ХЮСЕИН АХМЕД ЮСЕИН

ХЮСЕИН ИБРЯМ ОСМАН

ХЮСЕИН СМАИЛ ОСМАН

ХЮСЕИН ХАЙРЕДИН ИЗЕТ

ХЮСЕИН ХАРУН ЮСУФ

ЦОНЬО СТОЙКОВ ИВАНОВ

ШАБАН МАЗЛЪМ БИЛЯЛ

ШЕНАЙ АБИЛ САР

ШЕРИФ МЕХМЕД ШЕРИФ

ШЕРИФЕ МЕХМЕД АХМЕД

ШЕРИФЕ ХАСАН КАДИЛ

ЩЕЛЯНА ГОШКОВА АСАН

ЮКСЕЛ ЯКУБ АХМЕД

ЮЛИАНА  РАЙЧИНОВА

ЮЛИЯН ВЕЛИКОВ АСЕНОВ

ЮМЕР МАХМУД АХМЕД

ЮМЕР МУСТАФА ХАСАН

ЮМЕР ХАМЗА СААР

ЮМИЕ СМАИЛ МЕХМЕД

ЮНЗЕЛЕ МУСТАФА ОСМАН

ЮНЗИЛЕ КАДИР МАХМУД

ЮНЗИЛЕ МАХМУД ОСМАН

ЮНЗИЛЕ ФИКРЕТ МЕХМЕД

ЮРКЯ РЕДЖЕБ ЮСЕИН

ЮСЕИН АЛИРИЗА СМАИЛ

ЮСЕИН АХМЕД ЮМЕР

ЮСЕИН ИЛИЯЗ ОСМАН

ЮСЕИН КЯЗИМ ЮСЕИН

ЮСЕИН МУСТАФА ЕМИН

ЮСЕИН МУСТАФА ЮСЕИН

ЮСЕИН САЛИ НИЗАМ

ЮСМЕН ОСМАН АДЕМ

ЮСУФ КАДИР ЮСУФ

ЮСУФ МУСТАФА ЕМИН

ЯНИ ДРУМЕВ ЛИПЧЕВ

ЯНИ РАДЕВ ЛИПЧЕВ

ЯНЧО ЯНКОВ ЯНЕВ

ЯРОСЛАВ ДИМИТРОВ КУЦАРОВ

 

Кмет/кметски наместник: …………

 

Секретар на община/район: ……….

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

 

ОБЛАСТ БУРГАС   ОБЩИНА ПОМОРИЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ДЪБНИК

КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 012

Адрес на избирателната секция: ……………………………………..

 

–––––––––––––––––-

Собствено, бащино и фамилно име

–––––––––––––––––-

АБИБЕ СМАИЛ ЮСЕИН

АДЕМ ХАМИД ХАДЖИХАМИД

АДЖЕР СМАИЛ НУХ

АЗИС АПТАРАХИМ ЮСЕИН

АЙДЖАН РИДВАН АЛИ

АЙРИЕ ХАСАН НУРУЛА

АЙТЕН ХАЛИЛ НУХ

АЙФЕР СМАИЛ АПТРАЗАКЛИ

АЙША АХМЕД СЕВРИ

АЙШЕ АЛИ ЮСЕИН

АЙШЕ АХМЕД АЛИ

АЙШЕ АХМЕД АХМЕД

АЙШЕ АХМЕД НУХ

АЙШЕ АХМЕД ЮСЕИН

АЙШЕ ЕЛВЕР ХАСАН

АЙШЕ ИБРАХИМ АЛТАЙ

АЙШЕ МЕХМЕД МЕХМЕД

АЙШЕ МЕХМЕД ЧОБАН

АЙШЕ МЕХМЕД ЮМЕР

АЙШЕ МЕХМЕД ЮМЕР

АЙШЕ СМАИЛ ХАСАН

АЙШЕ СМАИЛ ЮСЕИН

АЙШЕ СЮЛЕЙМАН ХАДЖИХАМИД

АЙШЕ ТЕФИК СЕВРИ

АЙШЕ ХАЙРУЛА ДЖЕМИЛ

АЙШЕ ЮСЕИН МЕХМЕД

АЙШЕ ЮСЕИН МУСТАФА

АЙШЕ ЮСЕИН ЯКУБ

АЛИ ВЕЙСЕЛ ХАМИД

АЛИ ГЮРСЕЛ НУРУЛА

АЛИ ЕРЕДЖЕБ ЯЛАМА

АЛИ ЮСЕИН ШАБАН

АЛПЕР МЕХМЕД МЕХМЕД

АНИФЕ ЕНВЕР СМАИЛ

АНИФЕ ЕРДИНЧ РАСИМ

АНИФЕ ХАЛИЛ САБРИ

АРЗУ МЕХМЕД СЕВРИ

АСАН АХМЕД КАРАХАСАН

АСАН ЮСЕИН ДЖЕМИЛ

АСИБЕ КРАСИМИРОВА БАКРОВА

АТЧЕ АХМЕД БОШНАК

АТЧЕ ШАБАН ЮДАИМ

АФИСЕ АСАН СОЛАКОВА

АФИСЕ АХМЕД АХМЕД

АФИСЕ ХАСАН СМАИЛ

АХМЕД ГЮЛФЕН АХМЕД

АХМЕД МЕХМЕДАЛИ АХМЕД

АХМЕД МУСТАФА ХОДЖА

АХМЕД ОСМАН АХМЕД

АХМЕД ХАЛИЛ АЛИ

АХМЕД ХАМИД ХАДЖИХАМИД

АХМЕД ХАСАН АЛИ

АХМЕД ХАСАН ХЮСЕИН

АХМЕД ХАСАН ЯЛАМА

АХМЕД ЮСЕИН АЛИ

АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН

БЕЙЛЮЛ ХАЙРУЛА ЮСЕИН

БЕКИР АБДРАХИМ АБДРАХИМ

БИННАЗ ХЮСЕИН ЧЕТИН-АХМЕД

ГАЛИБ МЕХМЕД ЮСЕИН

ГЮЛЛЕЗАР ХЮСНИ МУСТАФА

ГЮЛСЕРЕН СМАИЛ ЮСЕИН

ГЮЛСУМ ГЮЛФЕН МУСТАФА

ГЮЛСУМ МУСТАФА МУСТАФА

ГЮЛСУМ ШАБАН ХАМИД

ГЮЛСЮМ МЕХМЕД ЮСЕИН

ГЮЛСЮМ СМАИЛ ЧОБАН

ГЮЛСЮМ ЮСЕИН АХМЕД

ГЮЛТЕН АЛИ АПТАРАХИМ

ГЮЛФЕН АХМЕД ЮСЕИН

ГЮРСЕЛ РАСИМ НУРЛА

ДЖЕЛИЛ РАСИМ РИЗА

ЕЛИФ ХАСАН ХАДЖИХАМИД

ЕМИН ИБРАХИМ АХМЕД

ЕМИНЕ АЛИ КАРАБАЙЪР

ЕМИНЕ ЕМИН АХМЕД

ЕМИНЕ ЕРЕДЖЕБ АХМЕД

ЕМНЕ АХМЕД ХОДЖА

ЕМНЕ МЕХМЕД АХМЕД

ЕМНЕ РЕДЖЕБ НУФ

ЕМНЕ СМАИЛ АХМЕД

ЕМРЕ ДЖЕЛИЛ РАСИМ

ЕМРУЛЛА РЕДЖЕБОВ СОЛАКОВ

ЕРЕДЖЕБ АДЕМ ОСМАН

ЕРЕДЖЕБ АЛИ ЯЛАМА

ЕРЕДЖЕБ АХМЕД АЛИОСМАН

ЕРЕДЖЕБ АХМЕД ХАДЖИХАМИД

ЕРЕДЖЕБ ОСМАН ЧОБАН

ЕРКАН ДЖЕЛИЛ РАСИМ

ЕРОЛ ЯКУБ АЛИ

ЕСРА ИСМЕД АПТРАЗАКЛИ

ЗАФЕР КИРИМ АХМЕД

ЗЕЙНЕБ БЕЙЛЮЛ ШАХИНДАЛ

ЗЕЙНЕБ СМАИЛ АХМЕД

ЗЕЙНЕБ СМАИЛ МУТАЛИБ

ЗЕЙНЕБ ХАСАН ЯЛАМА

ЗЕЙНЕБ ЮСЕИН ИБ

ЗЕКИЕ ЕРЕДЖЕБ ХАДЖИХАМИД

ЗЕКИЯ КАМБЕР ЧОБАН

ЗЕКИЯ ХАСАН ДЖЕМИЛ

ЗЕЛИХА МЕХМЕД ХАЛИЛ

ЗЕХРА НУРИ АБДРАХИМ

ЗЕХРА ОРХАН АБДРАХИМ-ДАНЧЕВА

ЗИЙНЕБ МЕХМЕД ДЖЕМИЛ

ЗИЙНЕБ МУСТАФА АХМЕД

ЗИЙНЕБ НУРФИ РЮСТЕМ

ЗИЛЯ МЕХМЕД АЛИ

ЗИЛЯ ШАБАН ХЮСЕИН

ЗИНЕБ ОСМАН СЕВРИ

ЗЮЛЕЙХА ОСМАН САЛТЪКЛАР

ИБРАХИМ МЕХМЕД АХМЕД

ИБРЯМ РЕДЖЕБ ДЖЕМИЛ

ИЛХАН ЮСЕИН СЕВРИ

ИСМАИЛ ХАСАН БОШНАК

ИСМЕД ХАСАН АПТРАЗАКЛИ

ИСМИГЮЛ ИСМАИЛ АЛИОСМАН

ИСМИГЮЛ ЮСУФ АЛИ

КАДИР АЛИ ХАСАН

КАДИР МУСТАФА ЮСЕИН

КАДИР ХАСАН СМАИЛ

КАДРИЕ ИСМЕТ АХМЕД

КАДРИЕ МЕХМЕД АЛИ

КАДРИЕ МУСТАФА АХМЕД

КАДРИЕ ХАЛИЛ ЧОБАН

КАДРИЕ ШАБАН СМАИЛ

КАРАМФИЛА ЯСЕНОВА ИВАЙЛОВА

КЕМАЛ РЕДЖЕБОВ СОЛАКОВ

КИРИМ МЕХМЕД АХМЕД

КЯМИЛ ХАСАН МЕХМЕД

ЛЯТИФ ЮСЕИН АБДРАХИМ

МЕЖДИН МЕХМЕД ХАЛИЛ

МЕЛИКЕ АХМЕД ХЮСЕИН

МЕЛИХА МУСТАФА ЧОБАН

МЕРСИЯ АЛИ НУРЛА

МЕСТАН ХАСАН МЕСТАН

МЕТИН БЕЙЛЮЛ ЮСЕИН

МЕХМЕД АЛИ МЕХМЕД

МЕХМЕД АХМЕД МУСТАФА

МЕХМЕД ГАЛИБ ЮСЕИН

МЕХМЕД ЕЮБ ЧОБАН

МЕХМЕД ИБРАХИМ АХМЕД

МЕХМЕД ЛЯТИФ АХМЕД

МЕХМЕД МУСТАФА СМАИЛ

МЕХМЕД НУРФИ МЕХМЕД

МЕХМЕД РЕДЖЕБ МЕХМЕД

МЕХМЕД ХАЛИЛ АЛИ

МЕХМЕД ХАЛИЛ ЮМЕР

МЕХМЕД ШАБАН ЮСЕИН

МИЙРЕМ АХМЕД ИЗЕТ

МИЙРЕМ ДАУД ИЗЕТ

МИРЕМ АЛИИБРЯМ КОРКМАЗ

МИРЕМ МЕХМЕД АХМЕД

МУСТАФА АХМЕД МУСТАФА

МУСТАФА АХМЕД ХАДЖИХАМИД

МУСТАФА КАДИР ЮСЕИН

МУСТАФА КАДИР ЮСЕИН

МУСТАФА КАМБЕР АХМЕД

МУСТАФА КАМБЕР ЧОБАН

МУСТАФА МЕХМЕД АЗИС

МУСТАФА МУСА СМАИЛ

МУСТАФА РУФИ ХОДЖА

МУСТАФА САЛИМ ЮСЕИН

МУСТАФА ХАЛИЛ АХМЕД

МУСТАФА ЮСЕИН АЙДЪН

МУТАЛИБ ОСМАН МУТАЛИБ

МУХАРЕМ АПТУЛА ДЖЕМИЛ

МУХИДИН МЕХМЕД МЕХМЕД

МЮРСЕЛИН ЮСЕИН КАРАМУСТАФА

НАДЖИЕ МЕХМЕД МЕХМЕД

НАЗИЛЕ НИЯЗИ СМАИЛ

НАЗИФЕ ХАСАН ИЗЕТ

НАЙЛЕ ХАСАН ЮСЕИН

НЕВЕН ЯСЕНОВ БАЛКАНДЖИЕВ

НЕЖДЕТ МЕХМЕД ХАЛИЛ

НЕСИБЕ ЮНУЗ ХАЛИЛ

НЕФИСЕ ОСМАНОВА СЕВРИЕВА

НЕФИСЕ ХАСАН ДЖАМИЛ

НЕФСЕ МУСТАФА ЯЛАМА

НУРДАГЮЛ ЮСЕИН ЮСЕИН

НУРИЕ МЕХМЕД РАСИМ

НУРСЕЛ ХРИСТЕМ ЮМЕР

НУРФИ ХАСАН МЕХМЕД

ОНУР АХМЕД АЛИ

ОРХАН БЕКИР АБДРАХИМ

ОРХАН МЕХМЕД ЧОБАН

ОРХАН ШАБАН НУХ

ОСМАН АЗИС ЮСЕИН

ОСМАН АХМЕД ЕМИН

ОСМАН АХМЕД ЮМЕР

ОСМАН КАДИР ХАСАН

ОСМАН СЕВДАЛИ СЕВРИ

ОСМАН ХАМИД ХАДЖИХАМИД

РЕДЖЕБ МЕХМЕД ДЖЕМИЛ

РЕДЖЕБ ОСМАН МЕХМЕД

РЕДЖЕБ ОСМАН ЮМЕР

РЕДЖЕБ ХАСАНОВ СОЛАКОВ

РЕМЗИ МУХАРЕМ ДЖЕМИЛ

РЕМЗИЕ АХМЕД ХАМИД

РУВЕЙДА ЮСЕИН ХАЛИЛ

РУХИ ХАЛИЛ ИЗЕТ

САБРИЕ МЕХМЕД АБДРАХИМ

САИД АЛИ ОСМАН СЕВРИ

САМЕТ ОСМАН АХМЕТ

САНИЕ ЕРЕДЖЕБ АХМЕД

САФИЕ ОСМАН ЮСЕИН

САФИЕ СМАИЛ АЗИС

САФИЕ ШЕМСИ ЧОБАН

САФИЕ ЮСЕИН ДЖЕМИЛ

СЕБАТИН МУСТАФА АХМЕД

СЕДАТ ЮСЕИН АХМЕД

СЕДЕФ ЮСЕИН ХАДЖИХАМИД

СЕМРА ИСМАИЛ ХАЛИЛ

СЕМРА МУСТАФА ХОДЖА

СЕРАЙ ФЕРХАД СЕЛИМОВА

СЕХЕР ЮСЕИН ЧОБАН

СЕЧКИН НАИМ ЮДАИМ

СИЛВИЯ ДЕЯНОВА ЮНЛЮТЮРК-СИНДЖАР

СМАИЛ КАДИР ЮСЕИН

СМАИЛ МУСТАФА АЗИС

СМАИЛ ОСМАН МЕХМЕД

СМАИЛ ХАСАН АЛИОСМАН

СМАИЛ ЮСЕИН АХМЕД

СУНАЙ ХАСАН НУХ

СЮЛЕЙМАН  ДЬОНМЕЗ

ТАЙБЕ ХАЙРУЛА ЯЛАМА

ТАЙБЕ ХАСАН ШАБАН

ТУНДЖАЙ СМАИЛ МЕХМЕД

ФАДИЛЕТ АХМЕД ХОДЖА

ФАТМЕ АДЕМ КАРАХАСАН

ФАТМЕ АЛИ ЕМИН

ФАТМЕ АЛИ ХАЙДАРПАШИЧ

ФАТМЕ АХМЕД ХЮСЕИН

ФАТМЕ ИСУФ ДЖЕМИЛ

ФАТМЕ КЯМИЛ АХМЕД

ФАТМЕ КЯМИЛ МЕХМЕД

ФАТМЕ МЕХМЕД ХОДЖА

ФАТМЕ МУСТАФА ЧОБАН

ФАТМЕ ОСМАН ЮСЕИН

ФАТМЕ РЕДЖЕБ БОЗКУРТ

ФАТМЕ САЛИМ ДЖАМИЛ

ФАТМЕ СМАИЛ ХАДЖИХАМИД

ФАТМЕ СМАИЛ ЮСЕИН

ФАТМЕ СЮЛЕЙМАН РИЗА

ФАТМЕ ФЕЙЗУЛА ХАМИД

ФАТМЕ ХЮСЕИН САЛИ

ФАТМЕ ШЕФКЕТ ЮСЕИН

ФАТМЕ ЮСЕИН ЮСЕИН

ФАТМЕ ЮСЕИНОВА ХАДЖИХАМИД

ФАТМЕ ЯКУБ ХОДЖА

ФЕЙВЗИЕ ИСМАИЛ ХРИСТЕМ

ФЕРХАД ЮСЕИНОВ СЕЛИМОВ

ФИГЕН АЛИ СЕЛИМОВА

ФИКРИ ХЮЛМИ ОСМАН

ФИРДЕС МЕХМЕД АХМЕД

ХАБИБЕ САЛИМ ХАДЖИХАМИД

ХАВА БАЙРЯМАЛИ ХАСАН

ХАВА МЕХМЕД АЛИ

ХАДЖЕР АХМЕД АЛИ

ХАЙРИЕ МЕХМЕД МЕХМЕД

ХАЛИЛ ИЗЕТ ИЗЕТ

ХАЛИЛ МУСТАФА АХМЕД

ХАЛИЛ ШАБАН ИЗЕТ

ХАЛИЛ ШУКРИ АХМЕД

ХАЛИЛ ЮСЕИН ЮМЕР

ХАМИД РЕДЖЕБ ХАДЖИХАМИД

ХАМИДЕ ЮМЕР КАРАМУСТАФА

ХАСАН АПТУЛА ДЖЕМИЛ

ХАСАН ЕРЕДЖЕБ ХАДЖИХАМИД

ХАСАН КАДИР СМАИЛ

ХАСАН МУСТАФА СМАИЛ

ХАСАН ЮСЕИН АЛИ

ХАСАН ЮСЕИН АХМЕД

ХАСАН ЮСЕИН НУХ

ХАТЧЕ МЕХМЕД МЕХМЕД

ХАТЧЕ ХЮСЕИН КАРАМУСТАФА

ХАФИСЕ ОСМАН АХМЕД

ХЮСНИ АЗИС АПТАРАХИМ

ШАБАН АХМЕД ХАДЖИХАМИД

ШАБАН АХМЕД ХЮСЕИН

ШАБАН ВЕЙСЕЛ ХАМИД

ШАБАН МЕХМЕД ЮСЕИН

ШАБАН МУСТАФА СЕВРИ

ШАБАН МУХАРЕМ ДЖЕМИЛ

ШАБАН НУФ НУХ

ШАБАН ХАЛИЛ ИЗЕТ

ШАРИФЕ МЕХМЕД АБДРАХИМ

ШЕМСИ ОСМАН ЧОБАН

ШЕНАЙ ОРХАН АБДРАХИМ

ШЕРИФЕ СМАИЛ ДЖЕМИЛ

ШУКРИ ХАМИД ХАДЖИХАМИД

ШУКРИ ЮСЕИН АХМЕД

ЮНЗИЛЕ ИБРАХИМ ХАЛИЛ

ЮНЗИЛЯ АХМЕД ХАДЖИХАМИД

ЮНУС АХМЕД МУСТАФА

ЮРКИЯ АЛИ ХАДЖИХАМИД

ЮРКИЯ ШАБАН ХАМИД

ЮСЕИН ВЕЙСЕЛ ХАМИД

ЮСЕИН ДЖАМИЛ ДЖАМИЛ

ЮСЕИН ЕРЕДЖЕБ ХАДЖИХАМИД

ЮСЕИН МЕХМЕД АХМЕД

ЮСЕИН МЕХМЕД АХМЕД

ЮСЕИН МЕХМЕД СЕВРИ

ЮСЕИН МЕХМЕД ЮСЕИН

ЮСЕИН МУСТАФА АЗИС

ЮСЕИН НЕДИМ ХОДЖА

ЮСЕИН РЕДЖЕБ ХАДЖИХАМИД

ЮСЕИН ХАСАН НУХ

ЮСЕИН ШУКРИ АХМЕД

 

Кмет/кметски наместник: …………

 

Секретар на община/район: ……….

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

 

ОБЛАСТ БУРГАС   ОБЩИНА ПОМОРИЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ПОМОРИЕ

КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 013

Адрес на избирателната секция: ……………………………………..

 

–––––––––––––––––-

Собствено, бащино и фамилно име

–––––––––––––––––-

АЛЕКСАНДР ГЕННАДИЕВИЧ ПЕТРОВ

АЛЕКСАНДРА РАДЕВА ЧУХЛЕВА

АЛЕКСАНДРА ТОДОРОВА СОТИРОВА

АЛИ ЮСЕИН МЕХМЕД

АНАСТАСИЯ ИЛИЕВА МАНОЛОВА

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

АНГЕЛ СТОЯНОВ МАНОЛОВ

АНГЕЛИНКА КИРОВА БЛАГОЕВА

АНДОН ГЕОРГИЕВ ТИЛЕВ

АНДРЕЙ БОРИСЛАВОВ МИКУЛАШЕВ

АНЕЛИЯ СТОЙЧЕВА ЯНУЗОВА

АНЕТА ДИМОВА ПЕТКОВА

АНТОАН ИВАНОВ ПОДМОЛОВ

АТАНАС АТАНАСОВ МАНОЛОВ

АТАНАС ГОСПОДИНОВ АТАНАСОВ

АТАНАС МАРИНОВ МАРИНОВ

АТАНАС ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

АТАНАС ХРИСТОВ ТОДОРОВ

АТАНАСКА АНГЕЛОВА ЯНУЗОВА

АТАНАСКА КРЪСТЕВА ДИНЕВА

БОРИС АНДОНОВ ТИЛЕВ

БОЯНКА АНДОНОВА МИКУЛАШЕВА

ВАНГЕЛ БОРИСЛАВОВ МИКУЛАШЕВ

ВАНГЕЛ СТОЯНОВ АВРАМОВ

ВАСИЛ ВЕЛИКОВ СОТИРОВ

ВАСИЛ ЛИПЧЕВ ЛЕЧЕВ

ВЕНЕТА ХРИСТОВА ТОДОРОВА

ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ТИЛЕВ

ВЕСЕЛИНА МИХАЙЛОВА БОЖИНОВА

ВЕСКА ХРИСТОВА БОЖКОВА

ВИКТОРИЯ ВЕНЦЕСЛАВОВА АТАНАСОВА

ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА

ВИОЛЕТКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ИЛИЕВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГРОЗЕВ

ГЕОРГИ ЖЕКОВ СТОЯНОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ МАРКОВ

ГЕОРГИ КИРИЛОВ ОПНАКОВ

ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ЯНУЗОВ

ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ КИРОВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ КАБАИВАНОВ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ МАНОЛОВ

ГЕОРГИ ТОМОВ ТРЕНДАФИЛОВ

ГЕРГАНА БОГДАНОВА МИКУЛАШЕВА

ГЕРГАНА БОРИСОВА ДИНЕВА

ГЕРГИНА ИВАНОВА КАБАИВАНОВА

ГИНА ИЛИЕВА КАБАИВАНОВА

ГОСПОДИНКА АТАНАСОВА ТИЛЕВА

ГРИГОР ГЕОРГИЕВ КИРОВ

ДАМЯНА ВЕСЕЛИНОВА СЕРБЕЗОВА

ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ МИНЧЕВ

ДАНИЕЛА ХРИСТОВА ИЛИЕВА

ДАНКА ЯНКОВА РАДЕВА

ДЕНИЗ ШЕНОЛОВА КЯМИЛОВА

ДИАН ЙОАКИМОВ ДИНОЛОВ

ДИАН НИКОЛОВ КИРОВ

ДИАНА КИРИЛОВА ДЯКОВА

ДИАНА ЯНЕВА ДЖИСОВА

ДИМИТРИНА ИВАНОВА ТИЛЕВА

ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА ГАРГОВА-ТЕЛИЙСКА

ДИМИТРИНКА ЗЛАТЕВА ДИНЕВА

ДИМИТРИНКА МИХОВА ТРЕНДАФИЛОВА

ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА СТОЯНОВА

ДИМИТЪР АВРАМОВ ИВАНОВ

ДИМИТЪР АНТОНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ЗЛАТКОВ ДИНЕВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ СТОЯНОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ КАБАИВАНОВ

ДИЯНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

ДОНКА ВЛАЕВА ПОДМОЛОВА

ЕВА ДИМИТРОВА НАЙДЕНОВА

ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА ТАШЕВА

ЕЛЕНА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА

ЕЛЕНКА ИЛИЕВА ХРИСТОВА

ЕЛЕНКА ХРИСТОВА ЛЕЧЕВА

ЕФТИМ ЯНЧЕВ РАДЕВ

ЖЕНЯ СТОЙЧЕВА МАРИНОВА

ЖИВКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

ЖИВКО ВАНГЕЛОВ МИКУЛАШЕВ

ЖУЛИЕТА ГЕОРГИЕВА ТИЛЕВА

ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА ПРИПЕЧЕНЛИЕВА

ЗДРАВКА ИЛИЕВА ПРЕПЕЧЕНЛИЕВА

ЗЛАТА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА

ЗЛАТИН ВАНГЕЛОВ АВРАМОВ

ЗЛАТКА АТАНАСОВА КАРАИВАНОВА

ЗЛАТКА КИРИЛОВА МИКУЛАШЕВА

ЗЛАТКО ИВАНОВ ДИНЕВ

ЗОРНИЦА ВАНГЕЛОВА МИКУЛАШЕВА

ИВАЙЛО ИВАНОВ КЕРЕМЕДЧИЕВ

ИВАН АВРАМОВ АВРАМОВ

ИВАН АНГЕЛОВ ИЛИЕВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ГИДИМАРКОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ТРЕНДАФИЛОВ

ИВАН ПЕТРОВ НИКОЛОВ

ИВАН СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ

ИВАНКА ВАНГЕЛОВА МАНОЛОВА

ИВАНКА ВЕЛИКОВА ПЕТРОВА

ИВАНКА ЯНЕВА ГРОЗЕВА

ИВО ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ

ИЛИЯ ИВАНОВ ПРЕПЕЧЕНЛИЕВ

ИЛЧО ДИМИТРОВ БЪЧВАРОВ

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ МАНОЛОВ

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ МАНОЛОВ

ЙОРДАНКА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА

ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА

КАЛИНА ИВАНОВА ПАНДАЗИЕВА

КАЛИНА ХРИСТОВА ТОДОРОВА

КАЛИНКА СТЕФАНОВА ЛАЗАРОВА

КАТЕРИНА ИВАНОВА КИТИНОВА

КАТЯ БОРИСЛАВОВА СОТИРОВА

КИРИЛА АНТОНОВА ГЕОРГИЕВА

ЛАЗАР АТАНАСОВ АТАНАСОВ

ЛАЗАР СИДЕРОВ ЛАЗАРОВ

ЛИЛЯНА ВАНГЕЛОВА ТРЕНДАФИЛОВА

ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА АВРАМОВА

ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ

ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ЛЕЧЕВ

МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЧКОВА

МАРГАРИТА НЕЙЧЕВА НАЙДЕНОВА

МАРИАНА ТОДОРОВА МИКУЛАШЕВА

МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА

МАРИЯ ТОДОРОВА КИРОВА

МАРИЯНА КРАСИМИРОВА ДИМИТРОВА

МАРТИН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

МАРТИН ПЕНКОВ МИХОВ

МИЛКА ВЪЛЧЕВА КИРЯКОВА

МИЛКА ЛАЗАРОВА МИНЧЕВА

МИЛЮ ИЛИЕВ МИЛЕВ

МИХАИЛ СЛАВОВ ТРЕНДАФИЛОВ

НАДЕЖДА ЦВЕТАНОВА БОЯНОВА

НАДЯ КРАСИМИРОВА ДИМИТРОВА

НАЙДЕН ТОДОРОВ ТИЛЕВ

НЕДЯЛКА ДОЙЧЕВА ЧАУШЕВА

НЕЙЧО МАРКОВ МИТЕВ

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ КАБАИВАНОВ

НИКОЛА ЩЕРЕВ КИРОВ

НИКОЛАЙ ТАНЕВ БАБАНКОВ

НИКОЛИНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

ОГНЯН ПЕТКОВ ЯНЕВ

ОЛГА ЮРИЕВНА КРЯЖЕВСКИХ

ПАВЕЛ АНДРЕЕВ МИКУЛАШЕВ

ПАРАСКЕВА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

ПЕНЧО ЛЮБОМИРОВ ПЕНЧЕВ

ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

ПЕТКО ОГНЯНОВ ЯНЕВ

ПЕТЪР НИКОЛОВ ГОГОВ

РАДИ НИКОЛОВ ЧУХЛЕВ

РАДКА СОТИРОВА ИВАНОВА

РАДОСТИНА РУМЕНОВА ПЕТРОВА

РУМЯНА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА

РУМЯНА СТОЯНОВА ДЖИСОВА

СЕВЕРИНА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА

СЛАВИ СТОЯНОВ ТОДОРОВ

СЛАВИ ТОМОВ ТРЕНДАФИЛОВ

СЛАВЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

СОНЯ ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

СОФИЯ ВЕЛИКОВА ИЛИЕВА

СОФКА ЖЕКОВА СТОЯНОВА

СТАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ТРЕНДАФИЛОВ

СТАНИСЛАВА ОГНЯНОВА ЯНЕВА

СТАНКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА

СТЕФАН САВЧЕВ ГАТЕВ

СТОИЛ ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЛЯЗКОВ

СТОЙКА СЛАВОВА ТРЕНДАФИЛОВА

СТОЙЧО КРЪСТЕВ ЯНУЗОВ

СТОЯН ГЕОРГИЕВ МАНОЛОВ

СТОЯН ДИМИТРОВ ТЕЛИЙСКИ

СТОЯН ФИЛИПОВ БОЖИНОВ

СТОЯН ХРИСТОВ АВРАМОВ

СТОЯНКА БОРИСОВА СОТИРОВА

СТОЯНКА ДОНЕВА ПРОДАНОВА

СТОЯНКА КРАСИМИРОВА ГАЙТАНДЖИЕВА

СТОЯНКА МИХОВА ТРИФОНОВА

СТОЯНКА СИМЕОНОВА МАНОЛОВА

ТАНЯ НИКОЛОВА КИРОВА

ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ СЕРБЕЗОВ

ТОДОР КИРИЛОВ СОТИРОВ

ТОДОР ПЕТРОВ НЕДЕВСКИ

ТОДОРА ЧАНКОВА ХРИСТОФОРОВА

ТОМА СЛАВОВ ТРЕНДАФИЛОВ

ТОТКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА

ФИЛИП ТРЕНДАФИЛОВ БОЖИНОВ

ФИЛКА ВЕСКОВА ИВАНОВА

ФОТИНКА ВЕЛИКОВА МИХАЛЕВА

ХРИСАНТА ХРИСТОВА ДЕМИРЕВА

ХРИСТИНА ХРИСТОВА ПРЕПЕЧЕНЛИЕВА

ХРИСТИЯН НЕДЕЛЧЕВ ПАНАЙОТОВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ ТЕЛИЙСКИ

ХРИСТО НИКОЛОВ ГОГОВ

ХРИСТО СТЕФАНОВ ГОРАНОВ

ХРИСТО СТЕФАНОВ КИРОВ

ХРИСТО СТОЯНОВ АВРАМОВ

ЩЕЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

ЯНЮ КУЦАРОВ ЯНЕВ

ЯСМИН ШЕНОЛОВА КЯМИЛОВА

 

Кмет/кметски наместник: …………

 

Секретар на община/район: ……….

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

 

ОБЛАСТ БУРГАС   ОБЩИНА ПОМОРИЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.КАБЛЕШКОВО

КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 014

Адрес на избирателната секция: ……………………………………..

 

–––––––––––––––––-

Собствено, бащино и фамилно име

–––––––––––––––––-

АДЕЛИНА ДОБРИНОВА ТАНЕВА

АЛБЕН БОРИСОВ АНГЕЛОВ

АЛБЕНА АСЕНОВА ДИМИТРОВА

АЛБЕРТО МИТКОВ АНГЕЛОВ

АЛЕКО АСЕНОВ ВАСИЛЕВ

АЛЕКО ЖЕКОВ ВАСИЛЕВ

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ КАМЧАЛИЕВ

АЛЕКСИ БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ

АЛЕКСИ МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ

АНА МАРИНОВА ДИМИТРОВА

АНА МИТКОВА ДИМИТРОВА

АНАСТАСИЯ НАСКОВА ВАСИЛЕВА

АНГЕЛ АСЕНОВ ДИМИТРОВ

АНГЕЛ АТАНАСОВ ТЕРЗИЕВ

АНГЕЛ БОРИСОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ ВАСИЛЕВ СОКОЛОВ

АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ ИВАНОВ АСЕНОВ

АНГЕЛ ИВАНОВ ИВАНОВ

АНГЕЛ ИЛИЕВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ КАЛОЯНОВ ХРИСТОВ

АНГЕЛИНА АТАНАСОВА ДАНАИЛОВА

АНГЕЛИНА АТАНАСОВА ИВАНОВА

АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

АНГЕЛИНА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА

АНГЕЛИНА РАЙКОВА ПЕТРОВА

АНГЕЛИНА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА

АНГЕЛИНА ХРИСТОВА ИВАНОВА

АНДРЕЙ ГАНЧЕВ АСЕНОВ

АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВ АНДРЕЕВ

АНДРИАНА ДИМКОВА СОКОЛОВА

АНДРИАНА НЕДЯЛКОВА СОКОЛОВА

АНЕЛИЯ АНГЕЛОВА СОКОЛОВА

АНЕЛИЯ ВЪЛКОВА АСЕНОВА

АНЕЛИЯ ПЕТРОВА ИЛИЕВА

АНЕТА АСЕНОВА АЛЕКСИЕВА

АНЕТА РАЙКОВА ТОДОРОВА

АНИ ЖАНЕТОВА КОВАЧЕВА

АНИ ЗАФИРОВА АНГЕЛОВА

АНКА АНГЕЛОВА АТАНАСОВА

АНКА АТАНАСОВА МАРИНОВА

АНКА БОРИСОВА КОСТОВА

АНКА ВЕСЕЛИНОВА АТАНАСОВА

АНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

АНКА МАРИНОВА ИЛИЕВА

АНКА РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА

АНКА СТЕФАНОВА АСЕНОВА

АНКА ТОДОРОВА ТЕРЗИЕВА

АНКА ХРИСТОВА СТОЯНОВА

АНКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

АНТОН СИМЕОНОВ АНТОНОВ

АНЧЕ ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА

АПОСТОЛ ИЛИЕВ ЯНАКИЕВ

АСЕН АНГЕЛОВ СОКОЛОВ

АСЕН АСЕНОВ МАРИНОВ

АСЕН ДИМИТРОВ ФИЛИПОВ

АСЕН ИВАНОВ ДИМИТРОВ

АСЕН ИВАНОВ ИВАНОВ

АСЕН СТОЯНОВ БАЛДЖИЕВ

АСЕН СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ

АСЕН ХРИСТОВ БАЛДЖИЕВ

АСЕН ХРИСТОВ ХРИСТОВ

АСЕНИЯ ГАНЬОВА ВЕЛИЧКОВА

АСЕНИЯ МИТКОВА ВАСИЛЕВА

АСЯ ИЛИЕВА ИВАНОВА

АТАНАС АНГЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ

АТАНАС АТАНАСОВ ИВАНОВ

АТАНАС БОРИСОВ ТЕРЗИЕВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЕВ

АТАНАС ДАНЧЕВ ИВАНОВ

АТАНАС ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

АТАНАС ДИМИТРОВ КОЛЕВ

АТАНАС ЖЕЧЕВ МАРИНОВ

АТАНАС ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

АТАНАС КИРЯКОВ ДИМИТРОВ

АТАНАС МИТКОВ РАДЕВ

АТАНАС МИХАЙЛОВ РАДЕВ

АТАНАС НИКОЛОВ ЩИЛЯНОВ

АТАНАС ПЕТРОВ ПЕТРОВ

АТАНАС СТОЯНОВ БАЛЖИЕВ

АТАНАС ХРИСТОВ АТАНАСОВ

АТАНАС ХРИСТОВ БАЛДЖИЕВ

АТАНАСКА СТРАХИЛОВА ДИМИТРОВА

БАЛАСКА ДИМИТРОВА КОЛЕВА

БЕЛОСЛАВА НЕЛЕВА КОЛЕВА

БИНЮ РАЛЕВ ПЕНКОВ

БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ПАТИНОВ

БЛАГОЙ ИЛИЕВ ПАТИНОВ

БОГДАНКА ГЕОРГИЕВА БОГДАНОВА

БОГОМИЛ РУМЕНОВ АТАНАСОВ

БОРИС АЛЕКСИЕВ ХРИСТОВ

БОРИС АНГЕЛОВ БОРИСОВ

БОРИС ДАНАИЛОВ ИВАНОВ

БОРИС ИЧКОВ ДИМИТРОВ

БОРИС МИТКОВ БОРИСОВ

БОРИС ХРИСТОВ АТАНАСОВ

БОРИСЛАВ АЛЕКСИЕВ АЛЕКСИЕВ

БОРИСЛАВ АСЕНОВ БАЛДЖИЕВ

БОРИСЛАВ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

БОРИСЛАВ МИТКОВ РАДЕВ

БОРИСЛАВА АНГЕЛОВА ИВАНОВА

ВАЛЕНТИН СИМЕОНОВ АНТОНОВ

ВАЛЕНТИН СТОЙКОВ ПЕТРОВ

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА

ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА АПОСТОЛОВА

ВАЛЕНТИНА КАЛОЯНОВА ХРИСТОВА

ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА ПЕТРОВА

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ АНТОНОВ

ВАНЕСА ЗАФИРОВА МИЛКОВА

ВАСИЛ ГАЛИНОВ ВАСИЛЕВ

ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

ВАСИЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ВАСИЛ ИВАНОВ ПЕНКОВ

ВАСИЛ МИТКОВ ГЕОРГИЕВ

ВАСИЛ СТАЙКОВ САВОВ

ВАСИЛ ХРИСТОВ БАЛДЖИЕВ

ВАСИЛ ХРИСТОВ ХРИСТОВ

ВЕЛИАН ВЕЛЧЕВ ВЕЛЧЕВ

ВЕЛИКА ЖЕЛЯЗКОВА РОЕВА

ВЕЛИКО ЖЕЛЯЗКОВ ДЕМИРЕВ

ВЕЛИЧКО СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ

ВЕЛЧО ХРИСТОВ ВЕЛЧЕВ

ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ДИМИТРОВ

ВЕНЦИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ФИЛИПОВА

ВЕРКА МИТКОВА КОЛЕВА

ВЕРКА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА

ВЕРКА СТРАХИЛОВА ПАТИНОВА

ВЕРОНИКА ЕВГЕНИЕВА ДИМИТРОВА

ВЕРОНИКА МЛАДЕНОВА ЯНЕВА

ВЕСЕЛА НИКОЛОВА МЛАДЕНОВА

ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ДИМИТРОВ

ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ АТАНАСОВ

ВИКТОР МИТКОВ АНГЕЛОВ

ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА ГЕНОВА

ВИЛИ ДИНКОВА ИВАНОВА

ВИОЛЕТА СТРАХИЛОВА АНГЕЛОВА

ВИШКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

ВЛАДИМИР ВАСКОВ ДАНАИЛОВ

ВЛАСЮ РАНГЕЛОВ ХАДЖИЕВ

ВЪЛКАНА СТОЯНОВА ВЪЛКАНОВА

ВЪЛКО ВЕСЕЛИНОВ ДИМИТРОВ

ВЪЛКО МИТКОВ ВЪЛКАНОВ

ВЪЛЧО АНГЕЛОВ ИВАНОВ

ВЯРКА МИТКОВА ВАСИЛЕВА

ГАЛИН НАСКОВ КУЧКОВ

ГАНКА АЛЕКОВА ВАСИЛЕВА

ГАНКА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА

ГАНЧО СТЕФАНОВ АСЕНОВ

ГАНЧО ХРИСТОВ СЛАВОВ

ГАНЬО ИЛИЕВ ПАТИНОВ

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ДАЧКОВ КОЛЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ХАСЪРДЖИЕВ

ГЕОРГИ КУРТЕВ ПОПОВ

ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ТЕРЗИЕВ

ГЕОРГИ МИНКОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ

ГЕОРГИ ПАСКАЛЕВ АПОСТОЛОВ

ГЕОРГИ ПЕТКОВ ГЕНОВ

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ БАЛДЖИЕВ

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ТРИФОНОВ НЕДЕЛЧЕВ

ГЕОРГИ ЯНЕВ СТОЯНОВ

ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА ДРУМЕВА

ГИНКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

ГИНКА МИРЕВА АСЕНИКОВА

ГИНЧО ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

ГЛОРИЯ ВЪЛЧЕВА ИВАНОВА

ГОШКО СОФКОВ ПАТИНОВ

ГОШО СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ

ГРОЗИ СТОЯНОВ ГРОЗЕВ

ГЮЛТЕН СЕЙДАЛИ СЮЛЕЙМАН

ДАВИД ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ

ДАМЯН АТАНАСОВ ТРАЕВ

ДАМЯН ЛЮБЕНОВ ГРОЗЕВ

ДАНАИЛ РАЙЧЕВ ИВАНОВ

ДАНИЕЛА ВЕСЕЛИНОВА ТЕРЗИЕВА

ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА КИРЯКОВА

ДАНИЕЛА ЖЕКОВА АТАНАСОВА

ДАНИЕЛА ЗЛАТКОВА ТЯНКОВА

ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

ДАНИЕЛА СТОЙКОВА ДИМОВА

ДАРИНА ВЪЛКОВА АТАНАСОВА

ДАФИНКА ИЛИЕВА ПАТИНОВА

ДЕМИР ПЕТРОВ ПЕЕВ

ДЕМИРКО БОРИСОВ ДИМИТРОВ

ДЕМИРКО СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ

ДЕНИС ЕБАЗИЛ СЮЛЕЙМАН

ДЕНИСЛАВ ВАЛЕРИЕВ ГАНЕВ

ДЕНИЦА ГЕОРГИЕВА ГЕНОВА

ДЕНИЦА СЛАВОВА НЕДЯЛКОВА

ДЕНКА ИЛИЕВА АСЕНОВА

ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА СЪБЕВА

ДЕТЕЛИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

ДИАН АСЕНОВ МАРИНОВ

ДИАНА МИЛКОВА ГЕОРГИЕВА

ДИЕГО СТОЙЧЕВ СТЕФАНОВ

ДИЛИАНА МИТЕВА НЕДЕЛЧЕВА

ДИМИТРИНА НАСКОВА КУЧКОВА

ДИМИТРИНКА ИЛИЕВА ЯНАКИЕВА

ДИМИТЪР АЛЕКОВ ФИЛИПОВ

ДИМИТЪР АНКОВ БОРИСОВ

ДИМИТЪР АСЕНОВ ФИЛИПОВ

ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ПАТИНОВ

ДИМИТЪР ВАСКОВ МИЛАНОВ

ДИМИТЪР ВЪЛКОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ДИМКОВ АНГЕЛОВ

ДИМИТЪР ДИМКОВ ПЕТРОВ

ДИМИТЪР КИРОВ ГЬОШЕВ

ДИМИТЪР КРУМОВ АСЕНИКОВ

ДИМИТЪР МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ

ДИМИТЪР МИНЧЕВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР РУСКОВ ЙОРДАНОВ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДОЛАПЧИЕВ

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ТОТЕВ

ДИМИТЪР ЯНКОВ ТОДОРОВ

ДИМКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА

ДИМКА АНГЕЛОВА СОКОЛОВА

ДИМКА БОРИСОВА ДИМИТРОВА

ДИМКА ДАЧКОВА КОЛЕВА

ДИМКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

ДИМКА КАЛУШЕВА АНГЕЛОВА

ДИМКА МИНЧЕВА МАРИНОВА

ДИМКА МИТКОВА ВЪЛКАНОВА

ДИМКА МИТКОВА СТЕФАНОВА

ДИМКА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА

ДИМКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

ДИМКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

ДИМКА ХРИСТОВА ИВАНОВА

ДИМКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

ДИМЧО МИЛАНОВ ХРИСТОВ

ДИНКА СЛАВКОВА ХРИСТОВА

ДИНКО АНГЕЛОВ ИВАНОВ

ДИЯН АСЕНОВ БАЛДЖИЕВ

ДИЯН ГЕОРГИЕВ НЕДЕЛЧЕВ

ДИЯНА БОРИСОВА РАДЕВА

ДИЯНА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

ДИЯНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ДОБРИНКА ЖЕЛЯЗКОВА АНГЕЛОВА

ДОБРИНКА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА

ДОБРИНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

ДОЙНО ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ

ДОЙНО ЛАЗАРОВ НЕДЕВ

ДОНКА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

ДОНКА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА

ДОНКА ГЕОРГИЕВА ФИЛИПОВА

ДОРА КАЛЕВА ГЕОРГИЕВА

ДОЧКА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА

ДОЧКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

ЕБАЗИЛ ИБРЯМ СЮЛЕЙМАН

ЕВГЕНИЙ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

ЕВГЕНИЯ СТЕФКОВА ДИМИТРОВА

ЕЛЕНА АЛБЕНОВА ФИЛЧЕВА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

ЕЛЕНА ДУШЕВА ГРОЗЕВА

ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА ГЕЛИНА

ЕЛЕНА ПАНТЕЛЕЕВА БАЛАБАНОВА

ЕЛЕНА ХАРАЛАМБИЕВА СТОЕВА

ЕЛЕНКА АСЕНОВА МИТКОВА

ЕЛЕНКА МИТКОВА АЛЕКСИЕВА

ЕМАНУИЛ СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ

ЕМИ СТОЯНОВА БАЛЖИЕВА

ЕМИЛ МЛАДЕНОВ ПОПОВ

ЕМИЛИЯ МИЛАНОВА ХРИСТОВА

ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА ИЛИЕВА

ЕМИЛИЯН ЗЛАТКОВ ТЯНКОВ

ЕФТИМИЙКА ПЕТКОВА ГЕНОВА

ЖАНЕТА ТИНКОВА БОЯНОВА

ЖЕКО АЛЕКОВ ВАСИЛЕВ

ЖЕЛКА ГОШЕВА РАДЕВА

ЖЕЛКА СТЕФКОВА ПЕТРОВА

ЖЕЛЬО ИВАНОВ БАРАКЛИЕВ

ЖЕЛЮ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ

ЖЕЛЮ ДЕМИРЕВ БАЛАБАНОВ

ЖЕЛЯЗКА СЪБЕВА КИРОВА

ЖЕЛЯЗКО ВЕЛИКОВ ДЕМИРЕВ

ЖЕНЯ НИКОЛАЕВА БОГДАНОВА

ЖЕЧКА ЙОРДАНОВА АНТОНОВА

ЖИВКА ТРИФОНОВА МЛАДЕНОВА

ЖИВКО КИРОВ ДИМИТРОВ

ЖУЛИАН ДИЯНОВ СТЕФАНОВ

ЗАФИР МИХАЙЛОВ АНГЕЛОВ

ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ РУСЕВ

ЗДРАВКО КОСТАДИНОВ КОСТОВ

ЗЛАТКА АДРИАНОВА РАДЕВА

ЗЛАТКА АНГЕЛОВА СОКОЛОВА

ЗЛАТКА АТАНАСОВА БАЛДЖИЕВА

ЗЛАТКА ВЕЛИЧКОВА ДИМИТРОВА

ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

ЗЛАТКА ДАВИДОВА АТАНАСОВА

ЗЛАТКА МИЛКОВА АХМЕД

ЗЛАТКА МИТРЕВА ТЕРЗИЕВА

ЗЛАТКА МИХАЙЛОВА МАРИНОВА

ЗЛАТКА СТЕФАНОВА БАЛДЖИЕВА

ЗЛАТКО КАЛЕВ ТЯНКОВ

ЗОЯ МИНКОВА ДИМИТРОВА

ЗЮМБЮЛКА СВЕТЛАНОВА ПАЛОВА

ИВА АСЕНОВА ИВАНОВА

ИВАЙЛО ДУШЕВ ИВАНОВ

ИВАН АТАНАСОВ КОЛЕВ

ИВАН АТАНАСОВ МАРИНОВ

ИВАН ИЧКОВ ДИМИТРОВ

ИВАН КАЛУШЕВ АНГЕЛОВ

ИВАН КОСТАДИНОВ КОСТОВ

ИВАН СТОЙЧЕВ ДИМИТРОВ

ИВАН СТОЯНОВ АТАНАСОВ

ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ

ИВАН СТОЯНОВ ХАСЪРДЖИЕВ

ИВАНА СТЕФАНОВА АТАНАСОВА

ИВАНКА ДЕМИРКОВА ДИМИТРОВА

ИВАНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ИВАНКА САНДЕВА ПЕТРОВА

ИВАНКА СТОЕВА ПЕНКОВА

ИВЕЛИН ВАЛЕНТИНОВ ПЕТРОВ

ИВЕЛИНА ИВАНОВА ГАНЕВА

ИЛИЯ АНГЕЛОВ ИВАНОВ

ИЛИЯ АНГЕЛОВ ИВАНОВ

ИЛИЯ БЛАГОЕВ ПАТИНОВ

ИЛИЯ МИТКОВ ХРИСТОВ

ИЛИЯ РУСКОВ ЙОРДАНОВ

ИЛИЯНА ДИМКОВА АНГЕЛОВА

ИЛЧО ЙОРДАНОВ МАРИНОВ

ИРИНА АНГЕЛОВА ЯНЧЕВА

ИРИНА ИЧКОВА ДИМИТРОВА

ИРИНА СТОЯНОВА ДИЧЕВА

ИРИНКА БОРИСОВА ПАТИНОВА

ИРИНКА ДЕМИРЕВА ПЕЕВА

ИРИНКА ДИНЕВА ИВАНОВА

ИРИНКА НЕДЕЛЧЕВА ПЕНКОВА

ИРИНКА СТОЯНОВА ДЕМИРЕВА

ИЧКО БОРИСОВ ДИМИТРОВ

ЙОВКА АНГЕЛОВА НЕДЕВА

ЙОРДАН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ

ЙОРДАН ЖЕЛЯЗКОВ ДРУМЕВ

ЙОРДАНКА ВОЕВА КАМЧЕЛИЕВА

КАЛОЯН ХРИСТОВ ХРИСТОВ

КАТЯ ГАНЕВА ХРИСТОВА

КАТЯ ДОЙНОВА ЗИНГИНОВА

КЕРАНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

КЕРАНКА МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА

КЕРКА ЯНЧЕВА САВОВА

КИРИЛ БОРИСОВ ДИМИТРОВ

КИРИЛ ИВАНОВ КИРОВ

КИРИЛ КОСЕВ МИХАЙЛОВ

КИРИЛ ПЕШЕВ ХРИСТОВ

КИРО ЖЕЛЯЗКОВ ДИМИТРОВ

КЛАВДИЯ ГАНЧЕВА СЛАВОВА

КОЙКА СЛАВОВА ПЕЕВА

КОЙЧО КОСТАДИНОВ КОСТОВ

КОЙЧО СТРАХИЛОВ БОГДАНОВ

КОНСТАНТИН МИХАИЛОВ КОСТОВ

КОРТЕЗА ДИМОВА НЕДЕЛЧЕВА

КОСТАДИН АНГЕЛОВ ИВАНОВ

КОСТАДИН ЗДРАВКОВ КОСТОВ

КОСТАДИН КОЙЧЕВ БОГДАНОВ

КОСТАДИН НИКОЛАЕВ АНГЕЛОВ

КРАСИМИР ЛУКОВ КОЛЕВ

КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА АНДРЕЕВА

КРИСТИНА ЛЕФТЕРОВА СТОЕВА

КРИСТИНА ЦВЯТКОВА ТЕРЗИЕВА

КРИСТИЯН САШЕВ СТОЯНОВ

КРИСТИЯН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ

КРУМ ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ

КРЪСТА ПЕТРОВА НЕДЕЛЧЕВА

КЪНЧО РУМЕНОВ ТРУПОВ

ЛАЗАР ТРАЕВ ТЕРЗИЕВ

ЛЕЧО ДЕМИРЕВ АРАБАДЖИЕВ

ЛОЛИТА БОРИСОВНА ИСМАИЛОВА

ЛЮБЕН ГРОЗЕВ ГРОЗЕВ

ЛЮБОМИР ЖАНЕТОВ БОЯНОВ

МАНОЛ МАРИНОВ НЕДЕЛЧЕВ

МАРА ДИМИТРОВА СТАНЧЕВА

МАРА ПАНАЙОТОВА КАРАМАНОВА

МАРГАРИТА РУМЕНОВА АЛЕКСИЕВА

МАРИАНА ГАЛИНОВА ФИЛИПОВА

МАРИЙКА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА

МАРИН ГЕОРГИЕВ КИРЯКОВ

МАРИН МАРИНОВ ИЛИЕВ

МАРИН МАРИНОВ ИЛИЕВ

МАРИН МИТКОВ ГЕОРГИЕВ

МАРИН ХРИСТОВ ГЕНОВ

МАРИН ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

МАРИО НИКОЛАЕВ АНГЕЛОВ

МАРИЯ АСЕНОВА ХАРАЛАНОВА

МАРИЯ АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

МАРИЯ БОРИСОВА ТЕРЗИЕВА

МАРИЯ КИРИЛОВА ИВАНОВА

МАРИЯ КЪНЧЕВА ТРУПОВА

МАРИЯ МИХАЙЛОВА ПЕЕВА

МАРИЯ ПЕЕВА НЕДЕЛЧЕВА

МАРИЯ ПЕТКОВА АПОСТОЛОВА

МАРИЯ РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА

МАРИЯ СТОЯНОВА РАДЕВА

МАРИЯ СТОЯНОВА РАДЕВА

МАРИЯ ТОНЧЕВА МЛАДЕНОВА

МАРИЯН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

МАРИЯНА АТАНАСОВА ИВАНОВА

МАРИЯНА БОРИСОВА ВЪЛЧЕВА

МАРИЯНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

МАРТИН СТОЙЧЕВ ИВАНОВ

МИГЕЛ КИРИЛОВ МИХАЙЛОВ

МИЛАНКА ЕМИЛИЕВА ХРИСТОВА

МИЛАНКА ЗАХАРИЕВА РАДЕВА

МИЛЕНА АЛЕКСИЕВА АЛЕКСИЕВА

МИЛЕНА АСЕНОВА ДАНАИЛОВА

МИЛЕНА АСЕНОВА ФИЛЧЕВА

МИЛЕНА СТОЙКОВА ИВАНОВА

МИЛКА АНГЕЛОВА КИРОВА

МИЛКА ВЕЛИЧКОВА ДИМИТРОВА

МИЛКА ИВАНОВА МАРИНОВА

МИЛКА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА

МИНКА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

МИНКА АТАНАСОВА РАДЕВА

МИНКА БОРИСОВА ПАТИНОВА

МИНКА ВАСИЛЕВА КОЛЕВА

МИНКА ВЕСЕЛИНОВА ДИМИТРОВА

МИНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

МИНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

МИНКА КАЛОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

МИНКА МИНКОВА СОКОЛОВА

МИНКА СТЕФАНОВА БАЛДЖИЕВА

МИНКА СТОЯНОВА ХРИСТОВА

МИНКА ХРИСТОВА БОГДАНОВА

МИНКА ХРИСТОВА МАРИНОВА

МИНЧО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

МИРКА АЛЕКСАНДРОВА РАДЕВА

МИРОСЛАВ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

МИРОСЛАВ АТАНАСОВ ДИМИТРОВ

МИРОСЛАВА СТОЯНОВА АЛЕКСИЕВА

МИРЧО ФИЛИПОВ ВЕЛИЧКОВ

МИТА ИЛИЕВА ИВАНОВА

МИТА МИХАЙЛОВА ФИЛИПОВА

МИТКО АЛЕКСИЕВ ХРИСТОВ

МИТКО АСЕНОВ БАЛДЖИЕВ

МИТКО ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ

МИТКО ВЪЛКОВ ВЪЛКАНОВ

МИТКО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

МИТКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

МИТКО ИЛИЕВ АНГЕЛОВ

МИТКО МИХАЙЛОВ ВАСИЛЕВ

МИТКО МИХАЙЛОВ РАДЕВ

МИТКО МИХАЙЛОВ РАДЕВ

МИТКО МИХАЙЛОВ РАДЕВ

МИТКО РАДЕВ РАДЕВ

МИТКО РАДЕВ РАДЕВ

МИТКО СТЕФКОВ ДИМИТРОВ

МИТРА СТАНЧЕВА СТОЙКОВА

МИХАЕЛА ВАСИЛЕВА МИТКОВА

МИХАЕЛА ДИМИТРОВА ПАТИНОВА

МИХАЕЛА КИРИЛОВА ПЕТРОВА

МИХАИЛ АЛЕКОВ ФИЛИПОВ

МИХАИЛ КОСТАДИНОВ КОСТОВ

МИХАИЛ МИТКОВ ВАСИЛЕВ

МИХАИЛ МИТКОВ РАДЕВ

МИХАИЛ МИТКОВ РАДЕВ

МИХАИЛ ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

МЯНА ЕДРЕВА ТЯНКОВА

НАДЕЖДА АНГЕЛОВА АСЕНОВА

НАДЕЖДА СТЕФАНОВА КОВАЧЕВА

НАНЮ МЕТОДИЕВ ТАНЕВ

НАСКА ВЕСКОВА ДИМИТРОВА

НАСКА СТРАХИЛОВА ДАНЕВА

НАСКО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

НАСКО ВАСИЛЕВ КУЧКОВ

НАСКО ХРИСТОВ ХРИСТОВ

НАЧКО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

НЕДА ГАНЕВА КОЛЕВА

НЕДЕЛИН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

НЕДЕЛЧО ПЕТКОВ ТАШАРОВ

НЕДЯЛКА МИХАЙЛОВА ВАСИЛЕВА

НЕЛА АТАНАСОВА МАРИНОВА

НЕЛА МИТКОВА ИВАНОВА

НЕЛИ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

НЕЛИ ДИНКОВА АТАНАСОВА

НЕЛИ ЛУКОВА КОЛЕВА

НИКОЛА ЯНКОВ МЛАДЕНОВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ

НИКОЛАЙ ДИАМАНДИЕВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ АНГЕЛОВ

НИКОЛАЙ МИТКОВ БОГДАНОВ

НИКОЛИНА АЛЕКСАНДРИНОВА ИВАНОВА

НИКОЛИНА КИРИЛОВА НЕДЯЛКОВА

НИКОЛИНА ЯНЧЕВА МАРИНОВА

НИКОЛИНКА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

НИКОЛИНКА КОЛЕВА КОЛЕВА

НИКОЛИНКА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА

НИНА ФЬОДОРОВНА СЛАВОВА

ОГНЯН АНГЕЛОВ СОКОЛОВ

ОГНЯН СИМЕОНОВ АНТОНОВ

ПАВЛИН МАНОЛОВ НЕДЕЛЧЕВ

ПАВЛИН ПЕТРОВ ПЕЕВ

ПАВЛИНА КИРЧЕВА ПОПОВА

ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА ИВАНОВА

ПАВЛИНА ХРИСТОВА УНАРОВА

ПАНАЙОТКА СТЕФАНОВА БАЛДЖИЕВА

ПЕНКА ТАНЕВА ТОНОЗЛИЕВА

ПЕНКА ЯНКОВА ИВАНОВА

ПЕТКО АНГЕЛОВ ГОЧЕВ

ПЕТЪР АСЕНОВ ИВАНОВ

ПЕТЪР АТАНАСОВ КАМЧАЛИЕВ

ПЕТЪР БОРИСОВ ДИМИТРОВ

ПЕТЪР ДЕМИРЕВ ПЕЕВ

ПЕТЪР ДИМИРКОВ ДИМИТРОВ

ПЕТЪР КИРОВ ДИМИТРОВ

ПЕТЯ АНКОВА ХРИСТОВА

ПЕТЯ АТАНАСОВА ТРАЕВА

ПЕТЯ КИРОВА КОЛЕВА

ПЕТЯ ТОДОРОВА НАКОВА

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

РАДИ МИТКОВ РАДЕВ

РАДКА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА

РАДКА АСЕНОВА БОРИСОВА

РАДКА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА

РАДКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

РАДКА ЖЕЛЕВА БАРАКЛИЕВА

РАДКА ЖЕЛЕВА БОГДАНОВА

РАДКА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА

РАДКА МИТКОВА АТАНАСОВА

РАДКА МИТКОВА РАДЕВА

РАДКА РУМЕНОВА АНТОНОВА

РАДКА РУМЕНОВА ДИМИТРОВА

РАДОСЛАВ МАНОЛОВ НЕДЕЛЧЕВ

РАДОСЛАВА ВАСКОВА ГЕНОВА

РАДОСЛАВА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

РАДОСТ ИВАНОВА АНГЕЛОВА

РАДОСТИНА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА

РАДОСТИНА СТЕФКОВА АЛЕКСИЕВА

РАЙКА МИТКОВА ДИМИТРОВА

РАЙНА ПАВЛОВА НЕДЯЛКОВА

РАЙНА ТОДОРОВА МАРКОВА

РОКИ БОРИСЛАВОВ РАДЕВ

РОСЕН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

РОСИЦА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА

РОЮ КРЪСТЕВ РОЕВ

РУМЕН БОРКОВ АТАНАСОВ

РУМЕН ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ

РУМЯНА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

РУМЯНА ГОШЕВА ГЕОРГИЕВА

РУМЯНА МИЛКОВА ГЕОРГИЕВА

РУСИ ПЕТРОВ ЯНЕВ

РУСИЯН СТОЙЧЕВ СТОЯНОВ

РУСКА БОЖИЛОВА ЙОРДАНОВА

СВЕТЛА СТЕФАНОВА БАЛДЖИЕВА

СВЕТОСЛАВ МИХАЙЛОВ РАДЕВ

СЕВДАЛИНА МИТКОВА БОГДАНОВА

СЕЛЕНА РАДКОВА АСЕНОВА

СЕНА АСЕНОВА ИВАНОВА

СЕНКА ИВАНОВА БОРИСОВА

СИЙКА НИКОЛОВА ИВАНОВА

СЛАВИ СТОЯНОВ НЕДЯЛКОВ

СЛАВКА ДИМОВА ХРИСТОВА

СЛАВКА ИВАНОВА АПОСТОЛОВА

СОНЯ ИЛИЕВА ИВАНОВА

СОТИР ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ

СОФИЯ АНЕЛИЕВА СОКОЛОВА

СОФКА БЛАГОЕВА ПАТИНОВА

СОФКА ГЕОРГИЕВА ТРУПОВА

СОФКА ДИМИТРОВА ПАТИНОВА

СОФКА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА

СТАМАТ ГЕОРГИЕВ КИРЯКОВ

СТАНИМИР ПАВЛИНОВ ПЕЕВ

СТАНКА ГЕОРГИЕВА ХАСЪРДЖИЕВА

СТЕФАН АСЕНОВ БАЛДЖИЕВ

СТЕФАН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

СТЕФАН БОРИСОВ ДИМИТРОВ

СТЕФАН БОРИСОВ МИТКОВ

СТЕФАН ГОШЕВ ГЕОРГИЕВ

СТЕФАН ДЕМИРКОВ ДИМИТРОВ

СТЕФАН ИЧКОВ ДИМИТРОВ

СТЕФАН МИЛЕНОВ ИВАНОВ

СТЕФАН МИТКОВ БОРИСОВ

СТЕФАН МИТКОВ ДИМИТРОВ

СТЕФАН СТОЯНОВ БАЛДЖИЕВ

СТЕФАН СТОЯНОВ БАЛЖИЕВ

СТЕФАН ХРИСТОВ АТАНАСОВ

СТЕФКА АСЕНОВА ИВАНОВА

СТЕФКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

СТЕФКО ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

СТОЙКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА

СТОЙКА СТЕФКОВА ГЕОРГИЕВА

СТОЙКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

СТОЙКА ТРИФОНОВА ТАШАРОВА

СТОЙКО ЖЕЛЕВ СТОЙКОВ

СТОЙЧО ВЕЛЕВ МИТЕВ

СТОЙЧО ДЕМИРКОВ СТЕФАНОВ

СТОЯН ВЕЛИКОВ ДЕМИРЕВ

СТОЯН ДИМИТРОВ ДОЛАПЧИЕВ

СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ

СТОЯН МИТКОВ РАДЕВ

СТОЯН СЛАВОВ НЕДЯЛКОВ

СТОЯН СТЕФАНОВ БАЛЖИЕВ

СТОЯНКА ДЕМИРЕВА ДОЛАПЧИЕВА

СТОЯНКА ИВАНОВА КОСТОВА

СТОЯНКА МИХАЛЕВА ДЕМИРЕВА

СТОЯНКА СТАНКОВА ДОЛАПЧИЕВА

СТОЯНКА ЯНЕВА СТОЯНОВА

СТРАХИЛ АСЕНОВ ДИМИТРОВ

СУЛТАНА ВАСИЛЕВА БОРИСОВА

ТАНЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

ТАНЯ ХРИСТОВА НИКОЛОВА

ТИНКА БОРИСОВА АТАНАСОВА

ТИНКА ЕМИЛОВА СТОЯНОВА

ТИНКА ИРИНОВА ДИМИТРОВА

ТИНКА ИЧКОВА ГЕОРГИЕВА

ТИНКА КИРИЛОВА АНГЕЛОВА

ТИНКА СТОЯНОВА БАЛЖИЕВА

ТИХОМИР НЕДЕЛЧЕВ ТАШАРОВ

ТОДОР ВАЛЕНТИНОВ ПЕТРОВ

ТОДОР ИВАНОВ АСЕНОВ

ТОДОР МИХАЙЛОВ РАДЕВ

ТОДОР РУСЕВ ТОДОРОВ

ТОДОР СТЕФАНОВ АТАНАСОВ

ТОДОР ХРИСТОВ ХРИСТОВ

ТОДОРКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

ТОДОРКА ВЪЛЧЕВА АСЕНОВА

ТОДОРКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ТОДОРКА ДИМКОВА АНГЕЛОВА

ТОДОРКА ТОТЕВА ИВАНОВА

ТОНИ МАРИНОВА ХРИСТОВА

ТОШКО МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ

ТРАЙКО КИРОВ ГЬОШЕВ

ТРАЯНКА ЛЕФТЕРОВА ИВАНОВА

ТРЕНДАФИЛКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

ФАНКА АСЕНОВА ВЪЛКАНОВА

ФИЛИП МИТКОВ РАДЕВ

ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

ХРИСТИНА МИТКОВА ХРИСТОВА

ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА ТОТЕВА

ХРИСТИЯНА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА

ХРИСТО АТАНАСОВ ИВАНОВ

ХРИСТО ВЕРКИН ХРИСТОВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ

ХРИСТО ДАЧКОВ КОЛЕВ

ХРИСТО МАРИНОВ МАРИНОВ

ХРИСТО МИТКОВ ГЕОРГИЕВ

ХРИСТО МИХАЙЛОВ РАДЕВ

ХРИСТО СИМЕОНОВ АНТОНОВ

ХРИСТО СТОЯНОВ БАЛДЖИЕВ

ХРИСТО ФАНЧЕВ ИЛИЕВ

ХРИСТОМИР ИВАНОВ ИВАНОВ

ХРУСАНКА ВЕЛИКОВА ТЕРЗИЕВА

ЮЛИЙ ВАСКОВ ДАНАИЛОВ

ЯНКО МАРИНОВ ТОДОРОВ

ЯНЧО БОЖИЛОВ ИВАНОВ

ЯНЧО НИКОЛОВ МЛАДЕНОВ

 

Кмет/кметски наместник: …………

 

Секретар на община/район: ……….

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

 

ОБЛАСТ БУРГАС   ОБЩИНА ПОМОРИЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.КАБЛЕШКОВО

КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 015

Адрес на избирателната секция: ……………………………………..

 

–––––––––––––––––-

Собствено, бащино и фамилно име

–––––––––––––––––-

АЛБЕН АНДРЕЕВ АСЕНОВ

АЛЕКО АСЕНОВ ВАСИЛЕВ

АЛЕКО ВЕСЕЛИНОВ ФИЛИПОВ

АЛЕКО МИХАЙЛОВ ФИЛИПОВ

АЛЕКСАНДРА МИЛЕНОВА СТАНЧЕВА

АЛЕКСИ ДАФИНКОВ ФИЛИПОВ

АНА ГЕОРГИЕВА БАЛЕВА

АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА

АНГЕЛ АЛЕКОВ ВАСИЛЕВ

АНГЕЛИНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

АНДОН СТЕФАНОВ ДАНЕВ

АНДРЕЙ СТЕФАНОВ АСЕНОВ

АНЕЛИЯ АСЕНОВА МИХАЙЛОВА

АНЕЛИЯ РАЙЧЕВА ЙОРДАНОВА

АНЕТА СТОЯНОВА ХРИСТОВА

АНЖЕЛА ВАЛЕРИЕВА ДАНЕВА

АНИ ЗДРАВКОВА АЛЕКСИЕВА

АНКА АЛЕКОВА ИВАНОВА

АНКА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА

АНКА ДИМИТРОВА КОМИТОВА

АНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

АНКА МИШЕВА ХРИСТОВА

АНКА САВОВА ЙОРДАНОВА

АНКА СТЕФАНОВА ФИЛИПОВА

АНКА ТИХОМИРОВА ГЕОРГИЕВА

АНТОАНЕТА ДОНКОВА ЙОРДАНОВА

АНТОАНЕТА РАДОСЛАВОВА КЬОСЕВА

АНТОН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

АНТОН ЯНКОВ ТОНЧЕВ

АНТОН ЯНЧЕВ БАЛЕВ

АНТОНИЯ НИКОЛОВА АТАНАСОВА

АСЕН АЛЕКОВ ВАСИЛЕВ

АСЕН АЛЕКОВ ФИЛИПОВ

АСЕН АСЕНОВ ВАСИЛЕВ

АСЕН ДИМКОВ ФИЛИПОВ

АСЕН ТИХОМИРОВ МИХАЙЛОВ

АСЯ ДОНЧЕВА ИВАНОВА

АТАНАС ИЛЧЕВ АНДРЕЕВ

АТАНАС КИРИЛОВ ПЕНЕВ

АТАНАС КИРЧЕВ СТОЯНОВ

АТАНАС КОЛЕВ КАМЧИЛИЕВ

АТАНАС МИТКОВ ГЕОРГИЕВ

АТАНАС МИХАЙЛОВ ИЛИЕВ

АТАНАС ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ

АТАНАСКА ВАСИЛЕВА МИТЕВА

БИНА АНГЕЛОВА АНТОНОВА

БИНА КАЛЧЕВА ФИЛЧЕВА

БИСЕР МАРИНОВ КИЧУКОВ

БИСТРА ГЕОРГИЕВА КЬОСЕВА

БОГДАН КОЛЕВ МАРКОВ

БОЖИДАР ВИОЛЕТОВ ВИТАНОВ

БОЖИДАР ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ

БОНИ РАДОСЛАВОВА ГОСПОДИНОВА

БОНЧО НИКОЛАЕВ АНТОНОВ

БОНЮ АНГЕЛОВ МИХАЙЛОВ

БОРИС БОЖИЛОВ ЙОРДАНОВ

БОЯНКА ПЕТКОВА ХАРАЛАМБОВА

ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ НЕЙЧЕВ

ВАНЕСА ТОДОРОВА РАКАДЖИЙСКА

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА

ВАСИЛ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

ВАСИЛ ДОЙЧЕВ БАЛЕВ

ВАСИЛ НИКОЛОВ КИРЯКОВ

ВАСИЛ РАДОСЛАВОВ КЬОСЕВ

ВАСИЛ РОСЕНОВ ДЖЕЛЕБОВ

ВАСИЛ РУСЕВ ХРИСТОВ

ВАСИЛ СТЕФАНОВ ДАНЕВ

ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ДОНДУКОВА

ВАСИЛКА ЛАЗАРОВА ЛЕВЕНСКА

ВЕНЧИ МИХАИЛОВА ХРИСТОВА

ВЕРКА ХРИСТОВА ФИЛИПОВА

ВЕСЕЛИН АЛИКОВ ФИЛИПОВ

ВЕСЕЛИН ИВАНОВ МЕРДЖАНОВ

ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ХРИСТОВ

ВЕСЕЛИНА САВОВА МИХАЙЛОВА

ВЕСЕЛИНКА ПАВЛОВА СТОЯНОВА

ВИДЬО ТОДОРОВ РАКАДЖИЙСКИ

ВИОЛЕТА АТАНАСОВА ТОДОРОВА

ВИОЛЕТА ВЯРКОВА ВИТАНОВА

ВИОЛЕТА ИЛИЕВА АНТОНОВА

ВЪЛКА ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА

ВЪЛКАН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

ВЪЛКО СТОЕВ ЗЛАТИНОВ

ГАБРИЕЛА ДОНЧЕВА АНГЕЛОВА

ГАЛИНА ДОЙНОВА ТОДОРОВА

ГАЛИНА СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА

ГАЛЯ НИКОЛОВА ХУБЕНОВА

ГАЛЯ ТИХОМИРОВА СИМОВА

ГАНКА СВЕТЛОВА СИМЕОНОВА

ГЕНО ТОДОРОВ ВЪТЕВ

ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ ЯНЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ НИКОВ

ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ МАРТИНОВ ФИЛЧЕВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ВЪЛЧАНОВ

ГЕОРГИ РАШКОВ ФИЛЧЕВ

ГЕОРГИ РОСЕНОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ БЕРБЕРОВ

ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА БАЛЕВА

ГЕРГАНА ИВАНОВА РАКАДЖИЙСКА

ГЕРГИНА ДИМИТРОВА СТАНЧЕВА

ГИНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

ГРАЦИЕЛА СТАНИСЛАВОВА ЦВЕТКОВА

ГРАЦИЕЛА ФИЛИПОВА МИЛЕВА

ДАВИД СВЕТЛОВ СИМЕОНОВ

ДАНИЕЛА АНТОНОВА ТОНЧЕВА

ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ДАНЕВА

ДАНИЕЛА ДУШЕВА ИВАНОВА

ДАРИНА МАРИНОВА КИЧУКОВА

ДАРИНА ТОДОРОВА НЕЙЧЕВА

ДАФИНКА МИХАЙЛОВА ФИЛИПОВА

ДАЧКО ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ

ДЕЛЯН МАРИНОВ КИЧУКОВ

ДЕЛЯН ТЕНЕВ МЕРАЗЧИЕВ

ДЕНИСЛАВА ДИМИТРОВА АНТОНОВА

ДЕСИСЛАВА БОГДАНОВА БОГДАНОВА

ДЕСИСЛАВА ИЛИЕВА ФИЛИПОВА

ДИЛИАНА ДИМИТРОВА АНДРЕЕВА

ДИМИТРИНА ГЕНОВА ВЪТЕВА

ДИМИТРИНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

ДИМИТРИНА МИНЕВА ДОНДУКОВА

ДИМИТРИНКА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

ДИМИТРИЧКА РУСЕВА МИТКОВА

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ НИКОВ

ДИМИТЪР КОЛЕВ ЖЕЛЕВ

ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ЯНЕВ

ДИМИТЪР МАРТИНОВ ФИЛИПОВ

ДИМИТЪР МИТКОВ ГЕОРГИЕВ

ДИМИТЪР МИТКОВ МИТЕВ

ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ВАСИЛЕВ

ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ АНТОНОВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ТОДОРОВ

ДИМИТЪР ЯНАКИЕВ ЯНАКИЕВ

ДИМКА АЛЕКСАНДРОВА АНГЕЛОВА

ДИМКА АСЕНОВА ФИЛИПОВА

ДИМКА ВАСИЛЕВА МИТКОВА

ДИМКА МИТКОВА ИЛИЕВА

ДИМКА НИКОЛАЕВА АНТОНОВА

ДИМКА РОСЕНОВА ФИЛИПОВА

ДИМКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

ДИЯНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

ДИЯНА ВАСИЛЕВА МИТЕВА

ДИЯНА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА

ДИЯНА РАЙЧЕВА ЙОРДАНОВА

ДОБРИНКА ЙОРДАНОВА ФИЛИПОВА

ДОЙНО ИВАНОВ ЯНЕВ

ДОНКА АТАНАСОВА ВАСИЛЕВА

ДОНКА РАЙКОВА ПЕТРОВА

ДОНКО ВАСИЛЕВ ЖЕЛЕВ

ДОНЧО ИЛИЕВ ИВАНОВ

ДОЧКА ИВАНОВА ПАТИНОВА

ДРАГОМИР ВЕСЕЛИНОВ ФИЛИПОВ

ДРАГОМИРА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

ЕКАТЕРИНА ВЕСЕЛИНОВА МИХАЙЛОВА

ЕЛЕНА ЙОВКОВА ЖЕЛЕВА

ЕЛЕНА ЛЮБЕНОВА МИХАЙЛОВА

ЕЛЕНА ПЕТРОВА НИКОВА

ЕЛЕНКА КОСТАДИНОВА ХРИСТОВА

ЕЛЕОНОРА ИВАНОВА СЕРАФИМОВА

ЕМАНУИЛ ТОШКОВ ГЕОРГИЕВ

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ БОНЕВ

ЕМИЛИЯ ЗЛАТКОВА ИЛИЕВА

ЕНЧО ТОДОРОВ ЕНЧЕВ

ЖАНЕТА ЛЕФТЕРОВА МИНЧЕВА

ЖЕКО АЛЕКОВ ФИЛИПОВ

ЖЕЛЬО ГЕОРГИЕВ КЕРЕЗОВ

ЖЕЛЬО РУСЕВ ХРИСТОВ

ЖЕЛЯЗКА ДИМИТРОВА МИХАЛЕВА

ЖЕЛЯЗКО МИТКОВ ДИМИТРОВ

ЖЕНЯ МИРКОВА МИНЧЕВА

ЖЕЧО ИВАНОВ ТРОЕВ

ЖИВКО БОНЕВ МИХАЙЛОВ

ЖИВКО СТОЕВ СТОЕВ

ЖУЛИЕН КИРИЛОВ СЛАВОВ

ЗЛАТИН РАЙЧЕВ ЙОРДАНОВ

ЗЛАТИНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

ЗЛАТКА АНГЕЛОВА МАРИНОВА

ЗЛАТКА БОГДАНОВА МАРКОВА

ЗЛАТКА КЪНЕВА ДАНЕВА

ЗЛАТКА НЕДЕЛЧЕВА РАКАДЖИЙСКА

ЗЛАТКО АНДРЕЕВ АСЕНОВ

ЗОЯ ЖИВКОВА МИХАЙЛОВА

ИВАН АТАНАСОВ ИВАНОВ

ИВАН БОЖИЛОВ ЙОРДАНОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ БАЙКОВ

ИВАН ДИМИТРОВ КЪНЕВ

ИВАН КРАСИМИРОВ КЪНЕВ

ИВАН НИКОЛОВ АТАНАСОВ

ИВАН ТОДОРОВ ВЪТЕВ

ИВАН ТОДОРОВ ВЪТЕВ

ИВАН ТОДОРОВ ДОНДУКОВ

ИВАН ТОДОРОВ СИМОВ

ИВАН ХРИСТОВ ГЕНЧЕВ

ИВАН ЯНЕВ МЕРДЖАНОВ

ИВАНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

ИВАНКА КОСТАДИНОВА КАМЧИЛИЕВА

ИВАНКА МИТКОВА ВЪЛКАНОВА

ИГОР НИКОЛАЕВИЧ САЛМАНОВ

ИЛИЯ МИХАИЛОВ ПАТИНОВ

ИРИНА ГЕОРГИЕВА БОНЕВА

ИРИНА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА

ЙОВКА ЖЕЛЯЗКОВА СЛАВОВА

ЙОРДАН ВЪЛКОВ ЗЛАТИНОВ

ЙОРДАН МИРКОВ АНДОНОВ

ЙОРДАН РАЙЧЕВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАНКА КАЛУДОВА МАСЛАРОВА

ЙОХАН ВЕРГИЛОВ НАЙДЕНОВ

КАЛИН ИВАНОВ ВЪТЕВ

КАЛЧО ПЕТРОВ ЕНЕВ

КАМЕЛИЯ СТОЙКОВА КЕРЕЗОВА

КАРИНА ЩИЛЯНОВА АТАНАСОВА

КАТЕРИНА КИРИЛОВА ДОНДУКОВА

КАТИНА АТАНАСОВА ФИЛИПОВА

КАТЯ ИВАНКОВА ЙОРДАНОВА

КАТЯ РОСЕНОВА МИХАЙЛОВА

КЕРА АНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА

КИРИЛ МИХАЙЛОВ СЛАВОВ

КИРЧО АТАНАСОВ СТОЯНОВ

КОЛЬО ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ

КОНСТАНТИН СТОЯНОВ СТОЯНОВ

КОСТА ИВАНОВ КОСТОВ

КРАСИМИР АТАНАСОВ ИВАНОВ

КРАСИМИР ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

КРАСИМИР ИВАНОВ ДОНДУКОВ

КРАСИМИР ИВАНОВ КЪНЕВ

КРАСИМИР КРЪСТЕВ СИМОВ

КРИСТИАН СТЕФАНОВ БОРИСОВ

КРЪСТЮ ПЕТРОВ ЕНЕВ

ЛЕФТЕР МИХАЛЕВ САВОВ

ЛИМОНКА КРЪСТЕВА СТОЯНОВА

ЛЪЧЕЗАРА ТОШКОВА ВЪЛЧАНОВА

ЛЮМАН ХАСАН ЮСЕИН

ЛЮМАН ЮСЕИН СЮЛЕЙМАН

МАРА НЕДЕЛЧЕВА РУСАТЕВА

МАРГАРИТА ЛАЗАРОВА ТЕРЗИЕВА

МАРГАРИТА МИЛЧЕВА МИЛЧЕВА

МАРИАНА РОСЕНОВА ХРИСТОВА

МАРИЕЛА КАТЕВА МИХАЙЛОВА

МАРИЕЛА ЩИЛЯНОВА АТАНАСОВА

МАРИЙКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА

МАРИЙКА ДИМОВА АНАСТАСОВА

МАРИЙКА КУНЕВА ЕНЕВА

МАРИН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

МАРИН ВАСИЛЕВ КЬОСЕВ

МАРИН ДЕЛЕВ КИЧУКОВ

МАРИЯ АСПАРУХОВА ИВАНОВА

МАРИЯ ДОЙНОВА ЯНЕВА

МАРИЯ ИВАНОВА БАЛЕВА

МАРИЯ ИВАНОВА КЪНЕВА

МАРИЯ ИГНАТОВА ПЕТРОВА

МАРИЯ ИЛИЕВА МАРИНОВА

МАРИЯ ИЛИЕВА СТОЯНОВА

МАРИЯ КОСТАДИНОВА ВЪТЕВА

МАРИЯ РАДОСТИНОВА СТОЯНОВА

МАРИЯ ЩЕРЕВА БАЙКОВА

МАРИЯН ЦОНКОВ ПЕТРОВ

МАРИЯНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА

МАРТИН АЛЕКОВ ФИЛИПОВ

МАРТИН ЖЕКОВ ФИЛИПОВ

МАРТИН РАШКОВ ФИЛЧЕВ

МИГЛЕНА АНАНИЕВА СИМЕОНОВА

МИГЛЕНА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА

МИЛВА ИЛЧЕВА АНДРЕЕВА

МИЛЕН БОЖИЛОВ ЙОРДАНОВ

МИЛЕНА НИКОЛОВА АПОСТОЛОВА

МИЛЕНА ПЕТРОВА СТОЯНОВА

МИЛКА МИЛЧЕВА ФИЛИПОВА

МИНКА ГОШЕВА ГЕОРГИЕВА

МИНКА КРУМОВА ФИЛИПОВА

МИНКА МАРИЕВА ГОЧЕВА

МИРКА РУСЕВА МИТЕВА

МИРКО ХРИСТОВ АНДОНОВ

МИРОСЛАВ МАРТИНОВ ФИЛЧЕВ

МИРОСЛАВ ПЕЙКОВ ТОНЧЕВ

МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ ИЛИЕВ

МИРЮ ПЕТКОВ МИРЕВ

МИТКО МИТЕВ ХРИСТОВ

МИТКО РУСАНОВ ВЪЛЧЕВ

МИТКО ЧАНКОВ МИТКОВ

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ АНГЕЛОВ

МИХАИЛ АСЕНОВ ФИЛИПОВ

МИХАИЛ АТАНАСОВ ИЛИЕВ

МИХАИЛ АТАНАСОВ ИЛИЕВ

МИХАИЛ ИЛИЕВ ПАТИНОВ

МИШО ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ

МОНИКА ВАЛЕРИЕВА ИВАНОВА

НАДЕЖДА АЛЕКОВА АНГЕЛОВА

НАДЕЖДА АСЕНОВА ВАСИЛЕВА

НАДЕЖДА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

НАДКА СТОЯНОВА АНДОНОВА

НАДЯ МАРИНОВА МАРИНОВА

НАЙДЕН АЛЕКОВ ВАСИЛЕВ

НАЙДЕН ДАФИНКОВ ФИЛИПОВ

НАТАЛИЯ ТОШКОВА МИЛЕВА

НАЧКО ДОЙЧЕВ БАЛЕВ

НЕДКА ПАВЛОВА ЖЕЛЕВА

НЕДЯЛКА ТЕНЕВА МЕРАЗЧИЕВА

НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

НИКОЛА ПЕТКОВ БОГДАНОВ

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ ВАСИЛЕВ

НИКОЛАЙ БОГДАНОВ МАРКОВ

НИКОЛАЙ БОНЧЕВ АНТОНОВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ БАУЕР

НИКОЛАЙ ИВАНОВ БАЛЕВ

НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ИВАНОВ

НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ИВАНОВ

НИКОЛАЙ ЮЛИЯНОВ АНТОНОВ

НИЯНА ВИДЕВА РАКАДЖИЙСКА

ПАВЕЛ СТОЯНОВ ХАРАЛАМБОВ

ПАВЛИНА ИВАНОВА ВЪТЕВА

ПЕНКА ВОЕВА МАРИНОВА

ПЕНКА МИНЧЕВА НИКОВА

ПЕНКА НИКОЛАЕВА КРЪСТЕВА

ПЕНЧО РАЙКОВ СТОЯНОВ

ПЕНЧО СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ПЕТКА СТОЙКОВА ИЛИЕВА

ПЕТКО НИКОЛОВ БОГДАНОВ

ПЕТРА МИТЕВА МИРЕВА

ПЕТРАНКА АРГИРОВА БОГДАНОВА

ПЕТРАНКА ПАВЛОВА СИМОВА

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

ПЕТЪР КАЛЧЕВ ЕНЕВ

ПЕТЪР КРАСИМИРОВ ИВАНОВ

ПЕТЪР КРЪСТЕВ ПОРЯЗОВ

ПЕТЪР ЯНЕВ ТОДОРОВ

ПЕТЯ РАДЕВА ПЕНЕВА

ПЕТЯ ТОДОРОВА РАКАДЖИЙСКА

ПЛАМЕН АТАНАСОВ ИВАНОВ

РАДИ КИРИЛОВ ПЕНЕВ

РАДКА АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА

РАДКА ДИМИТРОВА ВЪТЕВА

РАДКА ДОБРЕВА ТОДОРОВА

РАДКА ИВАНОВА ЯНЕВА

РАДКА СТЕФАНОВА АСЕНОВА

РАДКА СТОЕВА БАЛЕВА

РАДОСЛАВ БОНЕВ МИХАЙЛОВ

РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ КЬОСЕВ

РАДОСЛАВА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

РАДОСТИН ЗАХАРЕВ СИМЕОНОВ

РАДОСТИНА НИКОЛАЕВА АНДОНОВА

РАЙНА МАРИНОВА ПЕНЕВА

РАЙЧО ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ

РАШКО МИЛЕВ ФИЛЧЕВ

РЕНЕТА ЕМИЛОВА БОНЕВА

РОЗАЛИНА АСЕНОВА РАДЕВА

РОСЕН ДАНЧЕВ МИЛКОВ

РОСИЦА ТОДОРОВА КОМИТОВА

РУМЕН РУСАНОВ ВЪЛЧЕВ

РУМЕН ТОШКОВ ГЕОРГИЕВ

РУМЯНА ВАСКОВА ГЕОРГИЕВА

РУМЯНА МИШЕВА КЬОСЕВА

РУСАН ВЪЛЧЕВ АНГЕЛОВ

РУСИ ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ

РУСИАНА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА

РУСКА НИКОЛОВА МЕРАЗЧИЕВА

САВА ТИХОМИРОВ МИХАЙЛОВ

САВКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

САВКО САВОВ МИХАЙЛОВ

САФИЕ СЮЛЕЙМАН ВЪЛКОВА

САШКО ДАНЧЕВ МИЛКОВ

СВЕТЛА СИМЕОНОВА АНТОНОВА

СВОБОДА КОНСТАНТИНОВА ДЖЕЛЕБОВА

СЕВДАЛИНА АНГЕЛОВА ВЪЛЧЕВА

СЕНА ЩЕРЕВА ДОНДУКОВА

СИЙКА ЮЛИЯНОВА МИХАЙЛОВА

СИЛВИЯ АЛЕКОВА ФИЛИПОВА

СИМЕОН БОНЧЕВ МИХАЙЛОВ

СИМЕОН СВЕТЛОВ АНТОНОВ

СНЕЖА ТОШКОВА ПАТРИКОВА

СНЕЖАНА ДОБРИНОВА МИТЕВА

СОНЯ ИВАНОВА ТОНЧЕВА

СОФИЯ КРАСИМИРОВА КЪНЕВА

СОФКА ТАНЕВА МИХАЙЛОВА

СТАНИМИР НАЧКОВ БАЛЕВ

СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ АНТОНОВ

СТАНКА АТАНАСОВА ЯНЕВА

СТАНКА ЖЕЛЕВА САВОВА

СТАНКА СТЕФАНОВА СИМОВА

СТАНКА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА

СТЕЛА ГАНЧЕВА МИХАЙЛОВА

СТЕФАН МИТКОВ МИТЕВ

СТЕФАН ХРИСТОВ МИТЕВ

СТЕФАНА СЕРАФИМОВА МИХАЙЛОВА

СТЕФАНИ ТОДОРОВА РАКАДЖИЙСКА

СТЕФАНИ ХРИСТОВА ДЕРВИШЕВА

СТЕФАНИЯ АНДОНОВА ДАНЕВА

СТЕФКА МАРИНОВА КЬОСЕВА

СТОЙКА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА

СТОЙКА СТЕФАНОВА АНТОНОВА

СТОЯН БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ

СТОЯН ГОРАНОВ ВЪЛКАНОВ

СТОЯН ПЕНЧЕВ СТОЯНОВ

СТОЯН ПЕТРОВ ИВАНОВ

СТОЯН ЮЛИЕВ КАРАМФИЛОВ

СТОЯН ЮЛИЯНОВ ИВАНОВ

СТОЯНКА ПАВЛОВА ХАРАЛАМБОВА

ТАНЮ РОДОСЛАВОВ КЬОСЕВ

ТАТЯНА ИВАНОВА АТАНАСОВА

ТЕОДОРА ТОДОРОВА ДАНАИЛОВА

ТЕОДОРА ХРИСТОВА ИВАНОВА

ТИНКА АСЕНОВА ВАСИЛЕВА

ТИНКА ДАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА

ТИНКА ИЛИЕВА ПАТИНОВА

ТИНКА МИХАИЛОВА ПАТИНОВА

ТИНКА ПЕТКОВА ТОДОРОВА

ТИНКА РАШКОВА ГЕОРГИЕВА

ТИНКА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА

ТИХОМИР ПЕНКОВ ПАТРИКОВ

ТИХОМИР САВОВ МИХАЙЛОВ

ТИХОМИР ТИХОМИРОВ МИХАЙЛОВ

ТОДОР ВЕЛИКОВ НЕЙЧЕВ

ТОДОР ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ

ТОДОР ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ

ТОДОР ИВАНОВ ВЪТЕВ

ТОДОР ИВАНОВ ДОНДУКОВ

ТОДОР ИВАНОВ РАКАДЖИЙСКИ

ТОДОР ИВАНОВ СИМОВ

ТОДОР РУСЕВ КОМИТОВ

ТОДОРКА РАДЕВА ЕНЧЕВА

ТОНКА ТОНЧЕВА ИЛИЕВА

ТРИФОН ЖЕЛЯЗКОВ ИЛИЕВ

ТЯНКА МАНОЛОВА АТАНАСОВА

ФАНКА АСЕНОВА ОГНЯНОВА

ФЕТИЕ ГЮЛСЮМ АНТОНОВА

ФИЛИП ДАНЧЕВ МИЛЕВ

ФИЛКА СТОЙЧЕВА ЯНАКИЕВА

ХИМЕНА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА

ХРИСТИАН ХРИСТОВ ДЕРВИШЕВ

ХРИСТИЯН ЖЕКОВ ФИЛИПОВ

ХРИСТО ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

ХРИСТО МИРКОВ АНДОНОВ

ХРИСТО ПЕТРОВ ЕНЕВ

ЦВЕТАН АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

ЦВЕТАН МИТКОВ ГЕОРГИЕВ

ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

ЦОНКО ИВАНОВ ПЕТРОВ

ШАХПАС МИХАЙЛОВ ФИЛИПОВ

ЩЕЛЯНА МИХАЙЛОВА ХРИСТОВА

ЩЕРИОН ИВАНОВ ХРИСТОВ

ЩИЛЯН СТОЯНОВ АТАНАСОВ

ЩИЛЯНА ДИМОВА БЕРБЕРОВА

ЮЛИЯ АСЕНОВА КАРАМФИЛОВА-ЮСУФ

ЮЛИЯ ДРАГАНОВА МИХАЙЛОВА

ЮЛИЯН ПЕТРОВ ИВАНОВ

ЮЛИЯН ХРИСТИНОВ ХРИСТОВ

ЯНА ДИМИТРОВА ДОЙЧИНОВА

ЯНКА ГЕОРГИЕВА ЗЛАТИНОВА

ЯНКА ИВАНОВА НАЙДЕНОВА

ЯНКО БОНЧЕВ МИХАЙЛОВ

ЯНКО КРЪСТЕВ ЯНЕВ

ЯНКО ПАВЛОВ ЖЕЛЯЗКОВ

ЯНЧО ИВАНОВ БАЛЕВ

 

Кмет/кметски наместник: …………

 

Секретар на община/район: ……….

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

 

ОБЛАСТ БУРГАС   ОБЩИНА ПОМОРИЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.КАБЛЕШКОВО

КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 016

Адрес на избирателната секция: ……………………………………..

 

–––––––––––––––––-

Собствено, бащино и фамилно име

–––––––––––––––––-

АЛЕКСАНДРА ВЕЛИСЛАВОВА ТОДОРОВА

АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВА КОСТОВА

АЛЕКСАНДРА ГОЧЕВА КУМАНОВА

АЛЕКСАНДРИНА ЖЕЛКОВА ДЕЧЕВА

АЛЕКСАНДЪР МИХАИЛОВ АСЕНОВ

АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ МИЛЕВ

АЛЕКСЕЙ АТАНАСОВ ПРЕДЕЛИЕВ

АЛИ ХАСАН ИСУФ

АНГЕЛ ГЬОНЕВ ТОТЕВ

АНГЕЛ ПЕЕВ ДИМИТРОВ

АНГЕЛ ХРИСТОВ ПАСКАЛЕВ

АНГЕЛИНА ХРИСТОВА ПЕТРОВА

АНДОН ДИМИТРОВ ДЪРЛЯНОВ

АНДРИАН АНТОНИНОВ НЯГОЛОВ

АНЕТА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

АНКА МИХАЙЛОВА ПАТИНОВА

АНКА ПЕТКОВА ТОДОРОВА

АНТОНИН НИКОЛАЕВ НЯГОЛОВ

АТАНАС ВОЕВ КАНЕВ

АТАНАС КОСТАДИНОВ ДЪРЛЯНОВ

АТАНАС СТАНЧЕВ ВЪЛКОВ

АТАНАС СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

АТАНАС ТОДОРОВ АТАНАСОВ

АТАНАС ТОДОРОВ ФЕНЕРОВ

АТАНАСКА АТАНАСОВА ДЪРЛЯНОВА

АТАНАСКА ВЕЛИКОВА МЛАДЕНОВА

АТАНАСКА ДИМОВА ПАРАШКЕВОВА

БИЛЯН НИКОЛАЕВ ВЪРБАНОВ

БИЛЯНА ИВАНОВА МОМЧИЛОВА

БИНКА ДИНЕВА ПОПОВА

БЛАГОВЕСТА РАНГЕЛОВА РАНГЕЛОВА

БОЖИДАР ДИМИТРОВ ТОТЕВ

БОЖИН ВАСИЛЕВ МАСЛАРОВ

БОЙКА ЯНЕВА БОЯДЖИЕВА

БОРИСЛАВ ГАНЕВ ТОТЕВ

БОРИСЛАВА ВАСИЛЕВА МИНЕВА

БОЯНКА ЙОРДАНОВА ПАСКАЛЕВА

БРАНИМИР НЕДКОВ ГЕОРГИЕВ

ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ АЛЕКСИЕВ

ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ЖЕКОВ

ВАЛЕНТИН МИНЧЕВ КАМБУРОВ

ВАЛЕНТИН МИНЧЕВ МЛАДЕНОВ

ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА БОНЕВА

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА МАНОЛОВА

ВАЛЕНТИНА ПЛАМЕНОВА ЯНКОВА

ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА ВЪЛКОВА

ВАЛЕРИЯ ИВОВА СТАМОВА

ВАНГЕЛИЯ НАКОВА ДЪРЛЯНОВА

ВАНЯ ЖИВКОВА КУЦАРОВА

ВАНЯ КИРИЛОВА ДУНГАРОВА

ВАНЯ СИМОВА ЖЕЧЕВА

ВАСИЛ АТАНАСОВ ПРЕДЕЛИЕВ

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ГОСПОДИНОВ

ВАСИЛ ГРИГОРОВ БОЯДЖИЕВ

ВАСИЛ ДРАГАНОВ ВАСИЛЕВ

ВАСИЛ ЕДРЕВ ГРОЗЕВ

ВАСИЛ ПЕТРОВ ГРОЗЕВ

ВАСИЛКА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

ВАСИЛКА БОГДАНОВА ХРИСТОВА

ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ЯНЕВА

ВАСИЛКА ЖЕЛЯЗКОВА ЖЕЛКОВА

ВЕДИСЛАВ ДИМИТРОВ БОЖАНОВ

ВЕЛИКА ПЕТРОВА СТОЯНОВА

ВЕЛИКО ЙОРДАНОВ ВЕЛИКОВ

ВЕНИЛИНА АНДОНОВА АНДОНОВА

ВЕНКО ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ

ВЕСЕЛИН ЗЛАТЕВ ВАСИЛЕВ

ВЕСЕЛИН ИВАНОВ РАЙЧЕВ

ВЕСЕЛИНА ЯНЕВА ИВАНОВА

ВЕСЕЛКА ЙОРДАНОВА АНДОНОВА

ВЕСКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА

ВЕСКА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА

ВИДКА НЕДЕЛЧЕВА ХРИСТОВА

ВИДЬО КУНЧЕВ СПАСОВ

ВИОЛЕТА ПЕНЕВА СПАСОВА

ВИОЛЕТА ХРИСТОВА БЕЛОВА

ВИША СТОЙКОВА СТОЙКОВА

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ КОДЖАИВАНОВ

ВЛАДИМИР МАНОЛОВ ПАЛОВ

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ СТОЙЧЕВ

ВОЮ АТАНАСОВ КАНЕВ

ВЪЛКА ИЛИЕВА ГРОЗЕВА

ВЪЛКА КИРЧЕВА ЯНКОВА

ВЪЛКАНА ГОСПОДИНОВА ИВАНОВА

ВЪЛКАНА ИЛИЕВА БОЯДЖИЕВА

ГАЛИНА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА

ГАЛИНА СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА ТОНОЗЛИЕВА

ГАНЮ БОНЕВ ТОТЕВ

ГЕНАДИ МИХАЛЕВ ДОБРЕВ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГОСПОДИНОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

ГЕОРГИ ДЕЯНОВ ПЕНЧЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПОПОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТАНЕВ

ГЕОРГИ ЖОРОВ ЯНКОВ

ГЕОРГИ ЗДРАВКОВ НИКОЛОВ

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ТОДОРОВ

ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ТОНОЗЛИЕВ

ГЕОРГИ СТОЕВ СТОЙКОВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ СТАВРЕВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ФЕНЕРОВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ КУСЕВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ТАНЕВ

ГЕРГАНА АЛЕКСЕЕВА ПРЕДЕЛИЕВА

ГЕРГАНА АНДОНОВА ЩАКОВА

ГЕРГАНА ГРИГОРОВА БОЯДЖИЕВА

ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ГЕРГАНА ДИМЧЕВА ГОРАНОВА

ГЕРГАНА РАДЕВА ПАРАШКЕВОВА

ГЕРГИНА ХАРАЛАМБОВА ИВАНОВА

ГЕРГИНА ЯНКОВА ДОЛАПЧИЕВА

ГИНКА ТЕНЕВА ТОНЧЕВА

ГОРАНКА КРЪСТЕВА СТОЯНОВА

ГОРИЦА ТОДОРОВА МИХАЙЛОВА

ГОСПОДИНКА ГОСПОДИНОВА РУСЕВА

ГРИГОР СТАНЧЕВ МАНОЛОВ

ГРОЗДАНКА ЯНКОВА РАЙЧЕВА

ГЬОНЮ АНГЕЛОВ ТОТЕВ

ГЬОНЮ ТАНЕВ ТОТЕВ

ДАКА НЕДЕЛЧЕВА МИХАЙЛОВА

ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ДЪРЛЯНОВА-ТРАЕВА

ДАРИНА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА

ДАРИНА НЕДЕЛЧЕВА ТОДОРОВА-ВАСИЛЕВА

ДАФИНКА ИЛИЕВА ПАСКОВА

ДАЯНА ЗЛАТКОВА КОЕВА

ДЕНИЦА ВЕЛИКОВА ВЕЛИКОВА

ДЕНИЦА КАЛИНОВА АЛЕКСАНДРОВА-ТАНЧЕВА

ДЕСИСЛАВ АТАНАСОВ ДЪРЛЯНОВ

ДЕСИСЛАВ ИЛИЕВ ОПАНСКИ

ДЕЯН ГЕОРГИЕВ ПЕНЧЕВ

ДЕЯН ЛЮБЧЕВ ЛЮБЧЕВ

ДИАН СТОЯНОВ ПЕТРОВ

ДИАНА ГОРИЦОВА ТОДОРОВА

ДИАНА ДЕЛЧЕВА РУСЕВА-ВАНЧЕВА

ДИМАНКА ДИМОВА ГЕОРГИЕВА

ДИМИТРИНА ЯНЕВА ВЕЛИКОВА

ДИМИТРИНКА ВАНЕВА МИНКОВА

ДИМИТРИНКА ЯНКОВА ПОПОВА

ДИМИТЪР АНДОНОВ ДЪРЛЯНОВ

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДЪРЛЯНОВ

ДИМИТЪР БОНЕВ ТОТЕВ

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ТАНЧЕВ

ДИМИТЪР ВЕНКОВ КРЪСТЕВ

ДИМИТЪР ВЕНКОВ КРЪСТЕВ

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ

ДИМИТЪР ЖИВКОВ ДИМОВ

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ДЪРЛЯНОВ

ДИМИТЪР ЛЪЧЕЗАРОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР МИЛЧЕВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР МИТЕВ ЗЛАТЕВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ПОПОВ

ДИМИТЪР ПЕТКОВ НЕДЕЛЧЕВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПЕТРУНОВ

ДИМИТЪР ТЕОДОСИЕВ БОЖАНОВ

ДИМО ИВАНОВ ЖЕЛЕВ

ДИМО МИТЕВ МИТЕВ

ДИМО ТИЛЕВ ОПАНСКИ

ДИМЧО ЗЛАТЕВ ГОРАНОВ

ДИЯН ЗЛАТИНОВ ЯНЕВ

ДИЯН ИВАНОВ ПЕТРОВ

ДОБРИНКА СТОЯНОВА УЗУНОВА

ДОБРОМИР ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

ДОБРОМИР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ДОЙЧИН ИВАНОВ ДОКОВ

ДОНКА ЗЛАТЕВА ЯНЕВА

ДОРА САВОВА НИКОЛОВА

ДРАГОМИР МИХНЕВ МАТЕВ

ЕВГЕНИЯ НОВАКОВА ПОПОВА

ЕЛЕНА ПЕНЕВА ДИМИТРОВА

ЕЛЕНА ЧЕРНЕВА БОЯДЖИЕВА

ЕЛКА ИВАНОВА ДОЛАПЧИЕВА

ЕМИЛ ВАСИЛЕВ ГРОЗЕВ

ЕМИЛ ИВАНОВ ЕНЧЕВ

ЕНЧО ПЕТРОВ ИЛИЕВ

ЖЕЛКО КОСТАДИНОВ ДЕЧЕВ

ЖЕЛЬО ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

ЖЕЛЬО СТОЯНОВ КУЦАРОВ

ЖЕЛЯЗКА ДЕМИРЕВА МАТЕВА

ЖЕЛЯЗКА НЕДЕЛЧЕВА ПРЕДЕЛИЕВА

ЖЕЛЯЗКО СТОЙКОВ СИМОВ

ЖЕНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА

ЖЕЧО ВАЛЕНТИНОВ ЖЕЧЕВ

ЖИВКО ДИМИТРОВ ДЪРЛЯНОВ

ЖИВКО ИВАНОВ ДИМОВ

ЖИВКО ИВАНОВ ЯНЕВ

ЖИВКО СТОЕВ СТОЙКОВ

ЖИВКО ТОДОРОВ КУЦАРОВ

ЖИВКО ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

ЖОРО АСЕНОВ ЯНКОВ

ЗАХАРИ АЛЕКСАНДРОВ МИЛЕВ

ЗАХАРИЯ ПЕТРОВА ПАМУКОВА

ЗДРАВКА ДИМОВА ГОРАНОВА

ЗДРАВКА ПЕТРОВА МАСЛАРОВА

ЗДРАВКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

ЗЛАТИН ДИМОВ НЕДЯЛКОВ

ЗЛАТИН ДИМЧЕВ ГОРАНОВ

ЗЛАТИН ИВАНОВ МИНКОВ

ЗЛАТИНА ДИМИТРОВА МИНКОВА

ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

ЗЛАТКА ДИМОВА НИКОЛАЕВА

ЗЛАТКА НЕДЯЛКОВА МИХАЙЛОВА

ЗЛАТКО ПЕТРОВ КОЕВ

ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА ТОНОЗЛИЕВА

ИВА ПАВЛОВА ДЕМИРЕВА

ИВАЙЛО МАРИНОВ ТОДОРОВ

ИВАЙЛО СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ

ИВАН ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ

ИВАН ЖЕКОВ ЯНЕВ

ИВАН ЗАХАРИЕВ ДОЛАПЧИЕВ

ИВАН МЕХМЕД АХМЕД

ИВАН НИКОЛОВ ВРАБЧЕВ

ИВАН РАДЕВ ЖЕКОВ

ИВАН РОСЕНОВ ПЕТРОВ

ИВАН РУСЕВ ТУДЖАРОВ

ИВАН САВОВ КРЕМЕНСКИ

ИВАН СТОЯНОВ ЖЕКОВ

ИВАН СТОЯНОВ ПЕТРОВ

ИВАН ЯНЕВ ИВАНОВ

ИВАНКА АЛЕКСИЕВА ТАРЯНОВА

ИВАНКА АТАНАСОВА СТЕФАНОВА

ИВАНКА ЖЕКОВА ТОТЕВА

ИВАНКА ПЕТРОВА КУЦАРОВА

ИВАНКА ХРИСТОВА КОСТАДИНОВА

ИВАНЧО АТАНАСОВ ЖЕКОВ

ИВЕЛИН ИВОВ ПЪРВОВ

ИВЕТ ДИАНОВА ПЕТРОВА

ИВО СОТИРОВ СТАМОВ

ИВОНА ИЛЧЕВА КОЙЧЕВА

ИЛИЯ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ИЛИЯ ДИМОВ ОПАНСКИ

ИЛИЯ КОСТАДИНОВ ТРАЕВ

ИЛИЯ НИКОЛОВ ИЛИЕВ

ИРИНА ЯНЕВА НЕДЕВА

ИСКРА ПЕТРОВА ДАЧЕВА

ИЧКО ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ

ЙОАНА ВАЛЕНТИНОВА ГЕОРГИЕВА

ЙОАНА ЖЕЛЯЗКОВА БОНЧЕВ

ЙОАНА ЯНКОВА НИКОВА

ЙОВКА ПЕТКОВА ДЕМИРЕВА

ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА МИТЕВА

ЙОРДАНКА МИХАЙЛОВА БАЙЧЕВА

КАЛИН ДИМИТРОВ КОНДАКЧИЕВ

КАЛИНА ВЕНКОВА КРЪСТЕВА

КАЛИНА ЛЮБЕНОВА КУЦАРОВА-ПАЗВАНТОВА

КАЛИНА ПЕТРОВА СТАМОВА

КАЛИНКА НЯГОЛОВА МАНОЛОВА

КАЛОЯН ВАСИЛЕВ РАДЕВ

КАЛЧО ДИМИТРОВ БЕЛОВ

КАЛЯ ЖЕЛЕВА КУЦАРОВА

КАТЯ АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

КАТЯ ГЕОРГИЕВА СТОЙКОВА

КАТЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

КЕРА ТОДОРОВА СПАСОВА

КЕРАНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

КЕРАНКА СТОЯНОВА ЯНЕВА

КЕРКА ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА

КИРИЛ ИВАНОВ МАНОЛОВ

КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВ ПАСКОВ

КОНСТАНТИН ПЕТКОВ ПАЗВАНТОВ

КОСТАДИН ЖЕЛКОВ ДЕЧЕВ

КОСТАДИН СТОЯНОВ ДЯКОВ

КОСТАДИН ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

КОСТАДИНКА ТРАЕВА КРЪСТЕВА

КРАСИМИР ДЕМИРЕВ ИВАНОВ

КРАСИМИР СТОЯНОВ СТОЯНОВ

КРАСИМИРА ИВАНОВА ЖЕЛЕВА

КРАСИМИРА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА

КРЕСТИНА АТАНАСОВА НЕДЯЛКОВА

КРИСТИНА ГОЧЕВА КУМАНОВА

КРИСТИНА ЛЪЧЕЗАРОВА БАЧЕВА

КРЪСТИНКА БОЖИЛОВА АНГЕЛОВА

КРЪСТИНКА РУСЕВА ХРИСТОВА

КУНЧО ВИДЕВ СПАСОВ

ЛАЗАР ТРАЕВ ДЪРЛЯНОВ

ЛАЗАР ТРАЙКОВ ДЪРЛЯНОВ

ЛЕФТЕР ЖЕЛЕВ ЛЕФТЕРОВ

ЛИЛИ БЛАГОЕВА ВРАБЧЕВА

ЛИЛЯНА ЖЕЛЕВА МАНДИНОВА

ЛЮБЕН КУЦАРОВ КУЦАРОВ

ЛЮБОМИР ПЕТКОВ МИЦОВ

МАГДАЛЕНА НАЙДЕНОВА БАЛЕВА

МАНОЛ НИКОЛОВ НИКОЛАЕВ

МАРГАРИТА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА

МАРИЕТА ДИМИТРОВА ПОПОВА

МАРИЙКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

МАРИЙКА ТОМОВА МАНОЛОВА

МАРИН РАДЕВ ЖЕКОВ

МАРИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

МАРИНКА КОЕВА ВАНЧУРОВА

МАРИУШ СТАЛЕВ КОСТАДИНОВ

МАРИЯ АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

МАРИЯ ВАСИЛЕВА БОЯДЖИЕВА

МАРИЯ ВАСИЛЕВА МАСЛАРОВА

МАРИЯ ГАНЧЕВА ТРАЕВА

МАРИЯ ДЕВИНИШЕВА ТОДОРОВА

МАРИЯ ЖЕЛЯЗКОВА ДЪРЛЯНОВА

МАРИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

МАРИЯ ПЕТРОВА КАЗАКОВА

МАРИЯ ТОДОРОВА ГРОЗЕВА

МАРИЯН МАРТИНОВ ТОДОРОВ

МАРИЯНА МИЛЧЕВА ДУШЕВА

МАРТИН СТАНЧЕВ МАНОЛОВ

МАТЮ КРЪСТЕВ СТОЯНОВ

МАТЮ ЯНКОВ ХРИСТОВ

МАША КАРУШКОВА ХАРАЛАМБОВА

МИЛЕН МАРТИНОВ ТОДОРОВ

МИЛЕНА ДЕМИРЕВА ДИМОВА

МИЛЕНА СЛАВОВА ИВАНОВА

МИЛЕНА ЯНЕВА ЩЕРИОНОВА

МИЛЕНА ЯНКОВА СТОЙКОВА

МИЛКА ИВАНОВА ЯНЕВА

МИНКА ДРАГОВА ТАНЕВА

МИНКА СПАСОВА ПЕНЧЕВА

МИНЧО ПЕТКОВ МЛАДЕНОВ

МИРОСЛАВ ВЛАДИМИРОВ КОДЖАИВАНОВ

МИРОСЛАВА ГЕОРГИЕВА НЕДЕЛЧЕВА

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ АСЕНОВ

МИХАИЛ АТАНАСОВ ФЕНЕРОВ

МИХАИЛ ДОЙЧЕВ ПЕЕВ

МЛАДЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

НАДЕЖДА ПАТРИЦИЯ ЗЛАТИНОВА МИНКОВА

НАДЕЖДА СЛАВОВА БРАЙКОВА

НАЙДЕН ВАСИЛЕВ БАЛЕВ

НАНКА ВАНЕВА ТУДЖАРОВА

НАНКА МИХОВА ДИМОВА

НАТАША АТАНАСОВА ДОКОВА

НЕДЕЛИН ВАСИЛЕВ ПРЕДЕЛИЕВ

НЕДЕЛЧО МАТЕВ ХРИСТОВ

НЕДЕЛЧО МИТЕВ ЗЛАТЕВ

НЕДКА КОСТАДИНОВА СПАСОВА

НЕДКО МАНОЛОВ ГЕОРГИЕВ

НЕЗАБРАВКА ПАНАЙОТОВА КУЦАРОВА

НЕЛИ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

НИКОЛА ВЕНЦИСЛАВОВ КАНЕВ

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ДОБРЕВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КОЕВ

НИКОЛАЙ РУСКОВ ТОНЧЕВ

НИКОЛАЙ ТРАЙКОВ БОЯДЖИЕВ

НИКОЛИНА ТРАЙКОВА ТОНОЗЛИЕВА

НИКУЛКА ИВАНОВА ЖЕКОВА

НОВАК ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

ОГНЯН СИМЕОНОВ ПЕТРОВ

ОЛГА ИВАНОВА МИНЕВА

ПАВЕЛ ДЕМИРЕВ ДЕМИРЕВ

ПАВЛИН МИТЕВ МИТЕВ

ПАВЛИНА АНДОНОВА ДЪРЛЯНОВА

ПАВЛИНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

ПАНАЙОТКА КОСТОВА БОНЕВА

ПАРАШКЕВ ИВАНОВ ПАРАШКЕВОВ

ПАРАШКЕВ ХРИСТОВ ПАРАШКЕВОВ

ПЕНКА АНГЕЛОВА СТАМОВА

ПЕНКА АПОСТОЛОВА КАНЕВА

ПЕНКА СТАНЕВА ЖЕЧЕВА

ПЕНКА СТОЯНОВА БОЖАНОВА

ПЕНКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

ПЕТКА ВАСИЛЕВА ГРОЗЕВА

ПЕТКА ГАНЕВА ТОТЕВА

ПЕТКА ЯНЕВА КОЛЕВА

ПЕТКО ДИМИТРОВ НЕДЕЛЧЕВ

ПЕТКО ДОЙЧЕВ НЯГОЛОВ

ПЕТКО ИВАНОВ МИНКОВ

ПЕТКО ПЕТРОВ ТОДОРОВ

ПЕТРА СТОЯНОВА КРЪСТЕВА

ПЕТРАНА ИВАНОВА КРАУЧ

ПЕТРАНКА ЖЕЛЯЗКОВА ДЪРЛЯНОВА

ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ

ПЕТЪР АНДРЕЕВ ДИМИТРОВ

ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ГРОЗЕВ

ПЕТЪР ГЬОНЕВ ТОТЕВ

ПЕТЪР КОЕВ КОЕВ

ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ТРЪПКОВ

ПЕТЪР СТАВРЕВ ТОДОРОВ

ПЕТЪР СТОЯНОВ КРЪСТЕВ

ПЕТЪР СТОЯНОВ МИНЕВ

ПЕТЪР СТОЯНОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ТАНЕВ КОСТАДИНОВ

ПЕТЪР ЯНЕВ ЯНЕВ

ПЕТЯ ВЕСЕЛИНОВА ПЕТКОВА

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ТОНОЗЛИЕВА

ПЕТЯ ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

ПЕТЯ ЗЛАТКОВА КОЕВА

ПЕТЯ ИВАНОВА ЯНЕВА

ПЕТЯ НИКОЛОВА КАНЕВА

ПЕТЯ НОВАКОВА НЯГОЛОВА

ПЛАМЕН АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

ПЛАМЕН МИНЧЕВ МЛАДЕНОВ

ПЛАМЕН ЯНКОВ ЯНКОВ

ПЛАМЕНА ДИМИТРОВА ТОТЕВА

ПЛАМЕНА ИВАНОВА АЛЕКСИЕВА

ПРОЛЕТИНА ГАНЕВА ТОТЕВА

РАДА ИВАНОВА ПЕТРОВА

РАДИ ИВАНОВ ПЕТРОВ

РАДИНА ВАСИЛЕВА КИРЯКОВА

РАДИНА СТОЙКОВА МИТЕВА

РАДКА ДИМОВА КОЛЕВА

РАДКА КОЛЕВА РАДЕВА

РАДКА ЛЕФТЕРОВА ГОРАНОВА

РАДКО СТОЯНОВ СТОЯНОВ

РАДОСЛАВ ЯНЕВ ЩЕРИОНОВ

РАДОСТИН ПАРАШКЕВОВ ПАРАШКЕВОВ

РАДОСТИНА ПЕТРОВА ЯНЕВА

РАДОСТИНА СТОЙКОВА НИКОВА

РАЙНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

РАЛИЦА ГРИГОРОВА ДЕЛЯКОВА

РОСЕН ТАНЕВ ВЪЛЧЕВ

РУМЕН ГАНЧОВ ИВАНОВ

РУМЯНА БОРИСОВА ДЪРЛЯНОВА

РУМЯНА КИРОВА ЦАНЕВА

РУМЯНА СЛАВЧЕВА МАРИНОВА

РУМЯНЧО МАНОЛОВ ДИМИТРОВ

РУСКА КРЪСТИНКОВА ЙОРДАНОВА

РУСКО СПАСОВ ИВАНОВ

РУСКО ЯНКОВ ТОНЧЕВ

САВИНА СТОЯНОВА КОЛЕВА

СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА ПАСКАЛЕВА

СВЕТЛА МИХАЙЛОВА АСЕНОВА

СВЕТОСЛАВ СТАНИМИРОВ ГЕНЧЕВ

СВИЛЕНА ВЕЛИКОВА ВЕЛИКОВА

СЕВДА МИНЧЕВА ДЖИНОВА

СЕНА ТРАЕВА НЕДЕЛЧЕВА

СИЛВАНА АСЕНОВА ВЪЛКОВА

СИМЕОН ЗЛАТКОВ СТОЯНОВ

СИМЕОН ЙОРДАНОВ МИХАЙЛОВ

СИМОНА ЖЕЧЕВА ЖЕЧЕВА

СИЯНА ДИМИТРОВА БОЖАНОВА

СИЯНА ХРИСТОМИРОВА КУЦАРОВА

СНЕЖАНКА ЙОРДАНОВА ДОКОВА

СНЕЖИНА ЗАХАРИЕВА ТРЪПКОВА

СОНЯ БОРИСОВА ВАСИЛЕВА

СОНЯ ЖЕЛЕВА ГЕОРГИЕВА

СОНЯ ХРИСТОВА ПАСКАЛЕВА

СОФИЯ АТАНАСОВА КАНЕВА

СОФКА ГЕОРГИЕВА ТОТЕВА

СТАМЕН ВЪЛКОВ ВЪЛКОВ

СТАНИМИР АЛЕКСАНДРОВ МИЛЕВ

СТАНИМИР КОСТАДИНОВ НЯГОЛОВ

СТАНИМИР ХРИСТОВ ГЕНЧЕВ

СТАНИМИРА ЖОРОВА ЯНКОВА

СТАНИСЛАВ АНТОНИНОВ НЯГОЛОВ

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ

СТАНИСЛАВ ЯНЕВ ЯНЕВ

СТАНИСЛАВА ИВАНОВА ЖЕЛЕВА

СТАНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

СТАНКА ДОБРЕВА ДЪРЛЯНОВА

СТАНКА ЖЕЛЕВА ИВАНОВА

СТАНКА ИВАНОВА ЕНЧЕВА

СТАНКА КОСТАДИНОВА ЖЕЛЕВА

СТАНКА ПЕНЕВА КОЕВА

СТАНКА САНДЕВА ПЕТРОВА

СТАНЧО ГРИГОРОВ МАНОЛОВ

СТЕЛА ДИМИТРОВА ДЕМИРЕВА

СТЕЛА ЯНКОВА НИКОВА

СТЕФАН ВАЛЕНТИНОВ ПЕЕВ

СТЕФАН ЗЛАТЕВ ВАСИЛЕВ

СТЕФАН КИРИЛОВ ТОНОЗЛИЕВ

СТЕФАНКА АТАНАСОВА ТОНОЗЛИЕВА

СТЕФКА ТАНЕВА АСЕНОВА

СТЕФКА ЯНКОВА ЯНЕВА

СТИЛИЯНА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

СТОЙКА ВЪЛКАНОВА КАМБУРОВА

СТОЙКО АТАНАСОВ ДИМИТРОВ

СТОЙКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

СТОЙЧО КЪНЧЕВ ДАЧЕВ

СТОЯН АНГЕЛОВ БОНЕВ

СТОЯН ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ

СТОЯН ЖЕЛЕВ КУЦАРОВ

СТОЯН КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ

СТОЯН ПЕЕВ СТОЯНОВ

СТОЯН ПЕТРОВ МАРИНОВ

СТОЯН ПЕТРОВ ПЕТРОВ

СТОЯН РАДЕВ СТОЯНОВ

СТОЯНКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

СТОЯНКА ЖЕКОВА ТОДОРОВА

СТОЯНКА ИЛИЕВА ДИМОВА

СТОЯНКА ПЕЕВА ТОТЕВА

СТОЯНКА ТРЕНДАФИЛОВА ДЪРЛЯНОВА

СУЛТАНКА ЧЕРНЕВА ПАРАШКЕВОВА

ТАНЬО ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

ТАНЬО ТОДОРОВ ТОТЕВ

ТАНЯ ДЕНКОВА КОЛЕВА

ТАНЯ ДИМОВА ГЕНЧЕВА

ТАНЯ ИВАНОВА ГАНЧЕВА

ТАНЯ КОСТОВА КУСЕВА

ТЕМЕНУГА СТОЙЧЕВА ДАЧЕВА

ТЕНЬО МАНОЛОВ МАНОЛОВ

ТЕОДОР ВАСИЛЕВ ПРЕДЕЛИЕВ

ТЕОДОРА ЦОНЕВА ЦАНЕВА

ТИХОМИР ЛЮДМИЛОВ ТОДОРОВ

ТОДОР АТАНАСОВ АТАНАСОВ

ТОДОР АТАНАСОВ ДЪРЛЯНОВ

ТОДОР ВЪЛКАНОВ ХРИСТОВ

ТОДОР ДЕЯНОВ ПЕНЧЕВ

ТОДОР ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ

ТОДОР ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

ТОДОР НЕЙЧЕВ НЕЙЧЕВ

ТОДОР СТАНИМИРОВ НИКОЛОВ

ТОДОР ТАНЕВ ТОТЕВ

ТОДОРКА ДИМИТРОВА ВЕЛИКОВА

ТОДОРКА КРЪСТЕВА СТОЙКОВА

ТОДОРКА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА

ТОМЧО ХРИСТОВ КУСЕВ

ТОНКА ЖЕЛЕВА ЙОРДАНОВА

ТОНЯ АЛЕКСИЕВА ДЕЧЕВА

ТОНЯ ИВАНОВА ПЕТРУНОВА

ТОШКО ИВАНОВ ТОШЕВ

ТРАЙКО ЛАЗАРОВ ДЪРЛЯНОВ

ТРИФОН ДИМИТРОВ ГОСПОДИНОВ

ФЕЙМЕ РЕДЖЕБ САЛИ

ФИДАНКА ВЛАДИМИРОВА МИШЕВА

ХРИСТИАН АНГЕЛОВ ПАСКАЛЕВ

ХРИСТИАН ВАНЕВ ДУНГАРОВ

ХРИСТИНА АТАНАСОВА БОЯДЖИЕВА

ХРИСТИНА ЗЛАТЕВА ГЕОРГИЕВА

ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ

ХРИСТО АНГЕЛОВ ПАСКАЛЕВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КУСЕВ

ХРИСТО ИВАНОВ МАСЛАРОВ

ХРИСТО КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ

ХРИСТО ПАРАШКЕВОВ ПАРАШКЕВОВ

ХРИСТО ПЕТРОВ ПЕТРОВ

ХРИСТО СЛАВОВ ДЕРВИШЕВ

ЦВЕТЕЛИНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

ЦВЕТКА ДОБРЕВА РАЙЧЕВА

ЦОНКА РАДЕВА ЛЮБЧЕВА

ЦОНЬО ЯНЕВ ЦАНЕВ

ЩИЛЯНА МАРИНОВА СИМОВА

ЯНА АНГЕЛОВА КОДЖАИВАНОВА

ЯНА СВЕТОСЛАВОВА ДИМИТРОВА

ЯНИ ВАСИЛЕВ КИРЯКОВ

ЯНИ ЗДРАВКОВ НИКОЛОВ

ЯНИ ЯНЕВ ТОДОРОВ

ЯНКА ПАСКАЛЕВА КИРЯКОВА

ЯНКО АНДОНОВ НИКОВ

ЯНКО ПАВЛОВ ЯНКОВ

ЯНЧО ИВАНОВ ДОЛАПЧИЕВ

ЯНЧО РУСКОВ ТОНЧЕВ

ЯНЮ ЗЛАТИНОВ ЯНЕВ

ЯНЮ ПЕТРОВ ЯНЕВ

 

Кмет/кметски наместник: …………

 

Секретар на община/район: ……….

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

 

ОБЛАСТ БУРГАС   ОБЩИНА ПОМОРИЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.КАБЛЕШКОВО

КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 017

Адрес на избирателната секция: ……………………………………..

 

–––––––––––––––––-

Собствено, бащино и фамилно име

–––––––––––––––––-

АЛБЕНА КАТЕРИНОВА СТОЙКОВА

АЛЕКСАНДРА МИТКОВА ДИМИТРОВА

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ГРОЗЕВ

АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ АНГЕЛОВ

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ МИТЕВ

АНАСТАСИЯ ПЕНЕВА ДИМОВА

АНАСТАСИЯ ФИЛИПОВА ПЕТКОВА

АНГЕЛ КРЪСТЕВ КОЛЕВ

АНГЕЛ ЛЮБЧЕВ МАРКОВ

АНГЕЛИНА ХРИСТОВА ПЕТРОВА

АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

АНКА ТОДОРОВА ХРИСТОВА

АНТОАНЕТА ДОНКОВА ДОЛАПЧИЕВА

АНТОАНЕТА ИВАНОВА ТРИФОНОВА

АНТОН ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

АНТОНИЯ НЕДЕЛЧЕВА СЪБЕВА

АСПАРУХ КУРТЕВ КОСТАДИНОВ

АСЯ КОЛЕВА БОРИСОВА

АТАНАС ГРИГОРОВ ДЕЛЯКОВ

АТАНАС ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

АТАНАС ЖИВКОВ ДИМОВ

АТАНАС КРЪСТЕВ СТОЕВ

АТАНАС НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ

АТАНАС ПЕТКОВ ЦВЯТКОВ

АТАНАС ПЕТРОВ ДЪРЛЯНОВ

АТАНАС РОЕВ РОЕВ

АТАНАСКА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

АТАНАСКА ИЛИЯНОВА ЗЛАТИНОВА

АТАНАСКА СТОЕВА ПЕТКОВА

БОЙКА МАРИНОВА ТОДОРОВА

БОРИС ПЕТРОВ САНДЕВ

БОРИСЛАВ ГРОЗЕВ КРЪСТЕВ

БОРИСЛАВ ЖЕКОВ ЙОРДАНОВ

БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ КАБОВ

БОЯН ТОТЕВ ГЕОРГИЕВ

БОЯНКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА

БРАНИМИР СИМЕОНОВ ПАНТАЛЕЕВ

ВАЛЕНТИН ВАЛЕРИЕВ НИКОЛОВ

ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ ТАНЕВ

ВАЛЕНТИНА АНФИМОВНА ГРОЗЕВА

ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ФРАТЕВА

ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

ВАЛЕНТИНА ТОШКОВА АТАНАСОВА

ВАЛЕРИ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ

ВАНЕСА ВЕСЕЛИНОВА ПАНДЕВА

ВАНЕСА ТАНЕВА ДОМУЗЧИЕВА

ВАНЯ ПЕТРОВА ДЕЛЯКОВА

ВАНЯ ТРАЙКОВА ДЪРЛЯНОВА

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

ВАСИЛ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

ВАСИЛ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ

ВАСИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ВАСИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ВАСИЛ ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ

ВАСИЛ НЕДЕЛЧЕВ ДЕЧЕВ

ВАСИЛ САНДЕВ ПЕТРОВ

ВАСИЛ ХРИСТОВ КАЛЧЕВ

ВАСИЛ ЦОНЕВ ТОДОРОВ

ВАСИЛКА МИХНЕВА ГРОЗДЕВА

ВАСИЛКА ПЕЕВА ДУШЕВА

ВЕЛИКА МАТЕВА НЕДЕЛЧЕВА

ВЕЛИКА СТОЙКОВА БОРИСОВА

ВЕЛИНА КОСТАДИНОВА ЖЕЛЕВА

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА СТЕФАНОВА

ВЕЛИЧКА ДИМОВА РОЕВА

ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА ГАЙЧЕВА-ЗАНДЕР

ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА РОЕВА

ВЕНЕТА ИВАНОВА ПОПОВА

ВЕРОНИКА ДИМИТРОВА СТАНЕВА

ВЕСЕЛА ИВАНОВА ХРИСТОЗОВА

ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ПАНДЕВ

ВЕСЕЛИН РАДЕВ МИТКОВ

ВЕСЕЛИНА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА

ВЕСКА РУСЕВА ТРАЕВА

ВИКТОРИЯ АТАНАСОВА НЕДЕЛЧЕВА

ВИКТОРИЯ КОЙЧЕВА ВЕЛИКОВА

ВИОЛЕТА ЦВЕТАНОВА ПАНТАЛЕЕВА

ВЛАДИМИР КУПЕНОВ ГАНЧЕВ

ВЪЛКА СТОЯНОВА КОЗАРЕВА

ВЪРБИНА ПЕТРОВА ДЕРЛИЙСКА

ГАЛИН НИКОЛАЕВ ЗЛАТИНОВ

ГАНЧО ДИМИТРОВ БЛАГОЕВ

ГАНЧО МИРЕВ МИРЕВ

ГЕНАДИ НЕДЕВ АНГЕЛОВ

ГЕНКА СТАНЕВА ВАСИЛЕВА

ГЕОРГИ АТАНАСОВ СТОЕВ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ПОПОВ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ САНДЕВ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ САНДЕВ

ГЕОРГИ ГРОЗЕВ ГРОЗЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГРОЗДЕВ

ГЕОРГИ ИЛИЕВ РОЕВ

ГЕОРГИ КОЛЕВ ТОНЧЕВ

ГЕОРГИ МИХАЛЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ САНДЕВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ АТАНАСОВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ РОЕВ

ГЕОРГИ САНДЕВ ПЕТРОВ

ГЕОРГИ СИМЕОНОВ КИРИЛОВ

ГЕОРГИ СТОЙКОВ ЦВЕТКОВ

ГЕОРГИ ЯНКОВ ПЕТРОВ

ГЕОРГИНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

ГЕРГАНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ТОТЕВА-ДОНЧЕВА

ГЕРГАНА ЕМИЛОВА КАМБУРОВА

ГЕРГАНА ЛЮБЧЕВА СТОЯНОВА

ГЕРГАНА НИКОЛОВА ВЪЛКОВА

ГЕРГИНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА

ГИНА КОЛЕВА ЖЕКОВА

ГИНА НАДЕЖДОВА ПЕТРОВА

ГИНА ЯНЕВА ДОБРЕВА

ГИНКА ГЕОРГИЕВА ТОНЧЕВА

ГИНКА МИХНЕВА ПЕТРОВА

ГИНКА НИКОЛОВА БЛАГОЕВА

ГИНКА ПЕТРОВА РОЕВА

ГЛОРИЯ АНГЕЛИНОВА ПЕТРОВА

ГОРАНКА ГРОЗЕВА ГРОЗЕВА

ГОРАНКА ЗЛАТЕВА ШАЛЕВА

ГРИГОР АТАНАСОВ ДЕЛЯКОВ

ГРОЗИ ГОРАНОВ ГРОЗЕВ

ДАНИЕЛА МИХАЛЕВА ГЕОРГИЕВА

ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ЗЛАТИНОВА

ДАНИЕЛА ЦОНКОВА ТОНЧЕВА

ДАЧКО ИВАНОВ ДЕРЛИЙСКИ

ДЕНА ЖЕЛЕВА ТОДОРОВА

ДЕНИЦА РУСЕВА ДЕЛЧЕВА

ДЕНКА КОЛЕВА ИВАНОВА

ДЕНКА КРУМОВА ДУШЕВА

ДЕНЮ СТОЙКОВ ПАМУКОВ

ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА

ДЕСИСЛАВА ПАВЛИНОВА КОЛЕВА

ДИЛЯНА ПЕТКОВА КОМИТОВА

ДИМИТРА СТОЕВА ВЪЛЧЕВА

ДИМИТРИНА ВАСИЛЕВА МОНЕВА

ДИМИТРИНКА АРГИРОВА СТОЕВА

ДИМИТРИНКА ДУШЕВА МАРИНОВА

ДИМИТРИНКА СТОЯНОВА МИРЕВА

ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ ПАНДЕВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГРОЗДЕВ

ДИМИТЪР ГРОЗЕВ ГРОЗЕВ

ДИМИТЪР ДРАГОМИРОВ КУСЕВ

ДИМИТЪР ЗЛАТЕВ ДОЛАПЧИЕВ

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ЖЕЛЕВ

ДИМИТЪР КУНЧЕВ МОНЕВ

ДИМИТЪР ЛЕФТЕРОВ ЗЛАТЕВ

ДИМИТЪР МАРИНОВ ИЛЧЕВ

ДИМИТЪР ПАУНКОВ КАИШЕВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ РОЕВ

ДИМИТЪР СЛАВЕЙКОВ ХРИСТОЗОВ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ДИМИТЪР ЯНЧЕВ СТАНЧЕВ

ДИМКА ЯНКОВА ЦВЕТКОВА

ДИНКО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

ДИНКО МАРКОВ ПЕЕВ

ДИНКО ТАНЕВ ДИНЕВ

ДИЯН КОЙЧЕВ МАРИНОВ

ДИЯНА ГРОЗЕВА КРЪСТЕВА

ДОЙКА ДРУМЕВА ГЕОРГИЕВА

ДОНКА ТОШКОВА ВЪЛЧАНОВА

ДОЧКА ВАСИЛЕВА МАРИНОВА

ДРАГОМИР ЛЕФТЕРОВ ЛЕФТЕРОВ

ДРАГОМИР НИКОЛОВ КУСЕВ

ДРУМИ ЗЛАТЕВ КАМБУРОВ

ДРУМКА ХРИСТОЗОВА МАРТИНОВА

ДУШО СТОЯНОВ РАДЕВ

ЕВГЕНИ ВАСИЛЕВ ТАНЧЕВ

ЕВГЕНИЯ НЕНОВА ШАБАКЛИЕВА-КОЗАРЕВА

ЕВЕЛИНА ГРИГОРОВА ДЕЛЯКОВА-ПЛЪМЪР

ЕЛА СИЛВИЕВА АНГЕЛОВА

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ТАНЧЕВА

ЕЛЕНА КРЪСТЕВА ДИМИТРОВА

ЕЛЕНКА ПЕТРОВА ТОНЧЕВА

ЕЛЕНКА СТОЙКОВА ТОДОРОВА

ЕЛЕНКА ХРИСТОВА ПЕТРОВА

ЕЛЕНКА ЯНЕВА СТОЯНОВА

ЕЛЕОНОРА ХРИСТОВА ПЕТРОВА

ЕЛИЗАБЕТА РОСЕНОВА ЗЛАТКОВА

ЕМИЛ МИТЕВ ТАНЧЕВСКИ

ЕМИЛИЯ РУМЕНОВА ГАНЧЕВА

ЕНЧО ЯНЕВ КОЛЕВ

ЖЕЛА АТАНАСОВА НЕДЕЛЧЕВА

ЖЕЛЮ НЕДЕЛЧЕВ ЯНЕВ

ЖЕЛЮ СТОЙКОВ ЖЕЛЕВ

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ ЗЛАТИНОВ

ЖЕЛЯЗКО НИКОЛОВ СТОЯНОВ

ЖЕНЯ ИВАНОВА НЕДЕВА

ЖЕНЯ СТОЙКОВА ЗЛАТИНОВА

ЖЕНЯ ФИЛИПОВА ТАНЧЕВСКА

ЖЕЧКА ПЕТРОВА ЛЕЧЕВА

ЖИВКА ГРИГОРОВА МАТЕВА

ЖИВКА СТОЯНОВА КОЛЕВА

ЖИВКО СИМОВ ИЛИЕВ

ЗАХАРИЯ ЙОРДАНОВ ДОЛАПЧИЕВ

ЗДРАВКА СТОЯНОВА ПЕЕВА

ЗЛАТИ ДРУМЕВ КАМБУРОВ

ЗЛАТИ ЗЛАТИНОВ ЗЛАТИНОВ

ЗЛАТИН ЗЛАТЕВ ЗЛАТИНОВ

ЗЛАТИН ЗЛАТЕВ ЗЛАТИНОВ

ЗЛАТИНА ДИНКОВА ДАЛЧЕВА

ЗЛАТКА ГОРАНОВА ГЕОРГИЕВА

ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ЖЕКОВА

ЗЛАТКА КИРОВА СТОЕВА

ЗЛАТКА КЪНЧЕВА ЯНЕВА

ЗЛАТКА ЛЕФТЕРОВА ЖЕКОВА

ЗЛАТКА САВОВА МИХАЙЛОВА

ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ КОЗАРЕВ

ИВА ХРИСТОМИРОВА ЗЛАТИНОВА

ИВАЙЛО ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ

ИВАН ВАСИЛЕВ КОСТАДИНОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ГЕТОВ

ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТАДИНОВ

ИВАН КЪНЧЕВ ДАЧЕВ

ИВАН НИКОЛОВ ИЛИЕВ

ИВАН ПЕТКОВ ВАСИЛЕВ

ИВАН ПЕТКОВ ТРЕНДАФИЛОВ

ИВАН ПЕТРОВ МАСЛАРОВ

ИВАНКА ЖЕЛЕВА БАЛАБАНОВА-ЖЕЛЕВА

ИВАНКА ЖЕЛЯЗКОВА ГРОЗЕВА

ИВАНКА КИРОВА ГЕОРГИЕВА

ИВАНКА КОЙЧЕВА КИЧУКОВА

ИВАНКА КУЦАРОВА ЖЕЛЕВА

ИВАНКА МИНЧЕВА НИКОЛОВА

ИВАНКА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА

ИВАНКА РАДЕВА ДЕЧЕВА

ИВАНКА СТАНЧЕВА ДИМИТРОВА

ИВЕЛИН ДИМЧЕВ ЯНЕВ

ИВЕЛИНА ДЕМИРЕВА МАТЕВА

ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА РОЕВА

ИВЕЛИНА ЗЛАТЕВА ДОЛАПЧИЕВА

ИВЕЛИНА МИРОСЛАВОВА КАЛУДОВА

ИВЕЛИНА ПЕТРОВА МИЛАНОВА

ИЗАБЕЛА ЯНЕВА АТАНАСОВА

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ РОЕВ

ИЛИЯ ПЕТКОВ ПАНЧЕВ

ИЛИЯ ХРИСТОВ УНАРОВ

ИЛИЯН ДИМЧЕВ ЯНЕВ

ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА РОЕВА

ИРЕНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

ИРИНА ДОЙЧЕВА ДОЛАПЧИЕВА

ИРИНА ПЕТКОВА ТРЕНДАФИЛОВА-БРИЛИН

ИРИНА ПЕТРОВА МИХОВА

ЙОВКА АТАНАСОВА КРЪСТЕВА

ЙОРДАН СОТИРОВ ДИМИТРОВ

ЙОРДАН ЯНЧЕВ СТАНЧЕВ

КАЛИН ДИНКОВ ПЕЕВ

КАЛИН НЕДЕЛЧЕВ ДИМОВ

КАЛИНА КОСТАДИНОВА РАДЕВА

КАЛИНА СПАСОВА ТАНЕВА

КАЛИНА ЯНЕВА ГРОЗЕВА

КАЛИНКА СТОЯНОВА ПОПОВА

КАЛОЯН ПЕТРОВ ТОДОРОВ

КАЛОЯН СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ

КАТЯ АТАНАСОВА ЖЕЛЕВА

КАТЯ ВОЕВА КРЪСТЕВА

КАТЯ ЖЕЛЯЗКОВА ЗЛАТИНОВА

КАТЯ ИВАНОВА МИРЕВА

КАТЯ ТОДОРОВА ПАНЧЕВА

КЕРА ХРИСТОВА ДЪРЛЯНОВА

КЕРАНА ПЕТКОВА ВАСИЛЕВА

КИРО ТОДОРОВ ТРАЕВ

КИЧКА МАВРОВА КОЙЧЕВА

КОЙЧО ЕФТИМОВ МАРИНОВ

КОЛЬО НИКОЛАЕВ САНДЕВ

КОЛЬО СТАНЧЕВ АТАНАСОВ

КОЛЬО СТЕФАНОВ БОРИСОВ

КОЛЬО СТОЙКОВ КОЛЕВ

КОЛЮ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

КОСТАДИН ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ

КОСТАДИН РАДЕВ РАДЕВ

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ФЕНЕРОВ

КРАСИМИР ГРОЗЕВ ГРОЗЕВ

КРАСИМИР ДИМИТРОВ ПАНДЕВ

КРАСИМИР ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ

КРАСИМИР МИЛЧЕВ ДУШЕВ

КРАСИМИР ЯНЕВ МАРКОВ

КРАСИМИРА ЛЕФТЕРОВА СТОЕВА

КРАСИМИРА ЯНЕВА КОЛЕВА

КРИСТИНА РУМЕНОВА ГАНЧЕВА

КРУМ ГЕОРГИЕВ РОЕВ

КРЪСТЮ АНГЕЛОВ КОЛЕВ

КРЪСТЮ ВЕНКОВ КРЪСТЕВ

КРЪСТЮ СТОЯНОВ ЖЕКОВ

ЛЕФТЕР ДИМИТРОВ ЗЛАТЕВ

ЛЕФТЕР МИХАЛЕВ СТОЕВ

ЛИЛИЯ ВАЛЕРИЕВА ВАСИЛЕВА

ЛИЛЯНА ИВАНОВА ПАНДЕВА

ЛИЛЯНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА

ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ЛЮБЧО МИТЕВ НЕДЕВ

МАГДАЛЕНА ПАНАЙОТОВА ПАНАЙОТОВА

МАРА КОЕВА ДЕЧЕВА

МАРИ ВЕСЕЛИНОВА МИТКОВА

МАРИАНА ГЕОРГИЕВА САНДЕВА

МАРИАНА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА

МАРИЙКА ЖЕЛЕВА ГЕОРГАКИЕВА

МАРИЙКА КОСТОВА БИНЕВА

МАРИЙКА ПАВЛОВА КАМБУРОВА

МАРИН ТОДОРОВ МАРИНОВ

МАРИНЕЛА КОЛЬОВА САНДЕВА

МАРИНКА ЖЕЛЯЗКОВА КУМАНОВА

МАРИЯ БОРИСОВА СТОЯНОВА

МАРИЯ ГАНЧЕВА БЛАГОЕВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА РОЕВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА

МАРИЯ ЖЕЛЯЗКОВА ИЛИЕВА

МАРИЯ ИВАНОВА ЯНЕВА

МАРИЯ МАТЕВА СТОЯНОВА

МАРИЯ НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА

МАРИЯ ПЕНЕВА ДИМИТРОВА

МАРИЯ ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА

МАРИЯ СИМОВА ЦВЯТКОВА

МАРИЯ СТОЯНОВА МИТКОВА

МАРИЯ ТОДОРОВА ЗЛАТЕВА

МАРИЯНА ДИМИТРОВА КУСЕВА

МАРИЯНА ПЕТРОВА САНДЕВА

МАРТИН АНГЕЛОВ КОЛЕВ

МАРТИН КОЙЧЕВ КОЙЧЕВ

МАРТИН НАНЕВ ТАНЕВ

МАРТИНА ХРИСТОВА ЯНЕВА

МАРЧЕЛА ВАЛЕНТИНОВА ТАНЕВА

МАТЬО ДУШЕВ ХРИСТОВ

МАЯ ИЛИЕВА МАРИНОВА

МАЯ РУСЕВА ПЕТРОВА

МЕТОДИ КИРИЛОВ ЗЛАТАНОВ

МИГЛЕНА ИВАНОВА ПАНДЕВА

МИГЛЕНА НИКОЛОВА АТАНАСОВА

МИЛАН ДИМИТРОВ ЗЛАТЕВ

МИЛЕН ДИМИТРОВ ГРОЗДЕВ

МИЛЕН СТОЯНОВ СТОЯНОВ

МИЛЕНА ИВАНЧЕВА ИВАНОВА

МИЛКА ДИМИТРОВА ПАТЕВА

МИЛКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

МИЛЧО МАРКОВ ДУШЕВ

МИНКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА

МИНКА СТОЙЧЕВА КОЗАРЕВА

МИНКА ТАНЕВА ИСКРОВА-ЛАУЗЕН

МИНКО ДОЙЧЕВ ИВАНОВ

МИРОСЛАВ ГАНЧЕВ МИРЕВ

МИРОСЛАВ ПРОДАНОВ КАЛУДОВ

МИТКО АТАНАСОВ ДИМИТРОВ

МИТКО ПЕТРОВ ПЕТРОВ

МИТКО СТОЯНОВ ПЕТРОВ

МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ ДЕМИРЕВ

МИХАИЛ МИТКОВ ПЕТРОВ

МИХАЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

МЛАДЕН ЛЮБЧЕВ НЕДЕВ

НАДЕЖДА РУСЕВА ЗЛАТИНОВА

НАНКА КОЛЕВА КОЛЕВА

НАТАЛИЯ НИКОЛОВА КОСТАДИНОВА

НЕДЕЛИН АТАНАСОВ НЕДЕЛЧЕВ

НЕДЕЛИН ТЕОДОРОВ СЕРАФИМОВ

НЕДЕЛЧО ДИМОВ ДИМОВ

НЕДЕЛЧО ЖЕЛЕВ ЯНЕВ

НЕДЕЛЧО ТОНЧЕВ СЪБЕВ

НЕДКА ЯНКОВА ЖЕКОВА

НЕДКО ТОДОРОВ СТОЯНОВ

НЕДЮ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

НЕДЯЛКА ЙОРДАНОВА СТАНЧЕВА

НЕЙКА ПЕТКОВА КУСЕВА

НЕЛИ АТАНАСОВА КАИШЕВА

НЕЛИ ДИМИТРОВА ДАЧЕВА

НИКОЛ ИВАНОВА КОСТАДИНОВА

НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ БЛАГОЕВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ТОНЧЕВ

НИКОЛАЙ ГРОЗЕВ КРЪСТЕВ

НИКОЛАЙ ДРАГОМИРОВ КУСЕВ

НИКОЛАЙ ЗЛАТИНОВ ЗЛАТИНОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ГЕТОВ

НИКОЛАЙ КОЛЕВ АТАНАСОВ

НИКОЛАЙ МАРИАНОВ САНДЕВ

НИКОЛАЙ ПАНАЙОТОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ САНДЕВ

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ КРЪСТЕВ

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ХРИСТОВ

НИКОЛЕТА ДИМИТРОВА ПАНАЙОТОВА

НИКОЛЕТА ИВАНОВА СТАНИСЛАВОВА

НИКОЛИНКА КИРИЛОВА КОЛЕВА

НИНА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА

НИНА ЛЕФТЕРОВА ХРИСТОЗОВА

НЯГОЛ ГАНЕВ КОСТАДИНОВ

ОЛГА ОЛЕГОВНА ГЕОРГИЕВА

ПАВЕЛ МИТЕВ ИВАНОВ

ПАВЛИН КОЛЕВ МАРКОВ

ПАВЛИНКА АТАНАСОВА ФИЛИПОВА

ПАВЛОС СТАНИСЛАВОВ ГАНЧЕВ

ПАРАШКЕВА ТАНЕВА ЧОЛАКОВА

ПАСКА ГОРАНОВА БОНЕВА

ПЕНКА ЕНЧЕВА МАСЛАРОВА

ПЕНКА КОЛЕВА ТОТЕВА

ПЕНКА ЯНЕВА СТОЯНОВА

ПЕТКО ДИКОВ ДИКОВ

ПЕТКО ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ

ПЕТКО НЕДЕЛЧЕВ ПЕТКОВ

ПЕТКО НЕДЕЛЧЕВ ТРЕНДАФИЛОВ

ПЕТКО СТОЙКОВ ЦВЯТКОВ

ПЕТКО ТОДОРОВ ПЕТКОВ

ПЕТКО ЯНЧЕВ СТАНЧЕВ

ПЕТРА ИВАНОВА ТРЕНДАФИЛОВА

ПЕТРА МИХАЛЕВА ЗЛАТИНОВА

ПЕТРАНКА ВЕЛИКОВА ХРИСТАНОВА

ПЕТРАНКА ИЛИЕВА ВЪЛЧЕВА

ПЕТРАНКА ТЕНЧЕВА ЗЛАТИНОВА

ПЕТЪР АНГЕЛИНОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ

ПЕТЪР ГАНЧЕВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ РОЕВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ САНДЕВ

ПЕТЪР ДАЧКОВ ДЕРЛИЙСКИ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

ПЕТЪР ИВАНОВ МИЛАНОВ

ПЕТЪР КАЛЧЕВ ТОДОРОВ

ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ЗЛАТИНОВ

ПЕТЪР НИКОЛОВ БОНЕВ

ПЕТЪР ПЕТКОВ КУМАНОВ

ПЕТЪР САНДЕВ ПЕТРОВ

ПЕТЯ АТАНАСОВА ДЪРЛЯНОВА

ПЕТЯ ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

ПЕТЯ ДИМИТРОВА ХРИСТОЗОВА

ПЕТЯ МАРТИНОВА ТОДОРОВА

ПЕТЯ ТЕНЕВА ХРИСТОЗОВА

ПЛАМЕН ВАЛЕНТИНОВ ТАНЕВ

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ РОЕВ

ПЛАМЕН ПЕТРОВ БОНЕВ

ПЛАМЕН СТОЙКОВ ЗЛАТИНОВ

ПЛАМЕН СТОЯНОВ СТОЙКОВ

ПЛАМЕН ЦОНЕВ ДУШЕВ

ПЛАМЕНА АТАНАСОВА ДЪРЛЯНОВА

РАДКА ГРОЗЕВА КОНДАКЧИЕВА

РАДКА КРЪСТЕВА МАРКОВА

РАДКА МИТЕВА ГЕОРГИЕВА

РАДКА СЛАВОВА ДЕЛЯКОВА

РАДОСТИНА МОНЕВА ДИМИТРОВА

РАЛИЦА СИМОВА СТОЯНОВА

РОСЕН ЯНЕВ ЯНЕВ

РОСИЦА ДЕМИРЕВА ИЛИЕВА

РОЮ АТАНАСОВ РОЕВ

РУМЕН КУПЕНОВ ГАНЧЕВ

РУМЯНА КОЛЕВА АТАНАСОВА

РУМЯНА ТОДОРОВА ЖЕКОВА

РУСКА БОРИСОВА НЕДЯЛКОВА

РУСКА ВЕЛИКОВА ДОЛАПЧИЕВА

РУСКА ГЕОРГИЕВА ПУЛЕВА

РУСКА СТОЯНОВА ДОНЧЕВА

РУСКО ПЕТРОВ КАМБУРОВ

САНДИ ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ

СВЕТЛА ЖЕЛЕВА ЖЕЛЕВА

СВЕТЛИН ЯНКОВ ЖЕЛЕВ

СЕРАФИМКА СТОЯНОВА РОЕВА

СИЙКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

СИЛВИЯ ЕМИЛОВА АНГЕЛОВА

СИЛВИЯ ПЕТРОВА ТОДОРОВА

СИЛВИЯ СТАНЧЕВА СТАНКОВА

СИЛВИЯ СТОЯНОВА ДЕРЛИЙСКА

СИМЕОН РАНГЕЛОВ ПАНТАЛЕЕВ

СИМО РАДЕВ СТОЯНОВ

СЛАВЕЙ ТЕНЕВ ХРИСТОЗОВ

СЛАВКА КОЛЮВА ДИМИТРОВА

СОНЯ КИРЧЕВА ПОПОВА

СОФИЯ КОСТАДИНОВА ПАНЧЕВА

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ

СТАНИСЛАВ КЪНЕВ МИХОВ

СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ ГАНЧЕВ

СТАНИСЛАВ ЯНЕВ МАРКОВ

СТАНИСЛАВА ДИНКОВА АТАНАСОВА

СТАНКА АСПАРУХОВА ТОНЧЕВА

СТАНКА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА

СТАНКА ТОДОРОВА ПАНДЕВА

СТАНКА ЯНЕВА КОЛЕВА

СТАНЧО КОЛЕВ АТАНАСОВ

СТАНЧО САНДЕВ ПЕТРОВ

СТАНЧО ХРИСТОВ ПЕТРОВ

СТЕФАН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

СТЕФАН КОЛЕВ БОРИСОВ

СТЕФАН ПЕТРОВ ПЕТРОВ

СТЕФАНИ СТАНИСЛАВОВА МАРКОВА

СТЕФКА ПЕТРОВА ИЛИЕВА

СТЕФКА ХРИСТОВА ДЕЧЕВА

СТИЛИЯНА СТОЯНОВА ОПАНСКА

СТОЙКА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА

СТОЙКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА

СТОЙКА КОСТАДИНОВА ПЕЕВА

СТОЙКА ПЕЕВА КОСТАДИНОВА

СТОЙКА ТОДОРОВА ПЕТКОВА

СТОЙКО ЗЛАТЕВ ЗЛАТИНОВ

СТОЙКО КОЛЕВ КОЛЕВ

СТОЙКО КРЪСТЕВ ЖЕКОВ

СТОЙЧО КОСТАДИНОВ РАДЕВ

СТОЙЧО МИТЕВ ДУШЕВ

СТОЯН ДРУМЕВ КАМБУРОВ

СТОЯН ДУШЕВ РАДЕВ

СТОЯН МИТКОВ ПЕТРОВ

СТОЯН ПЕТКОВ ВЪЛЧЕВ

СТОЯН СТОЯНОВ РАДЕВ

СТОЯНА КРЪСТЕВА ФЕНЕРОВА

СТОЯНКА АТАНАСОВА ГЕТОВА

СТОЯНКА ЗЛАТИНОВА МАТЕВА

СТОЯНКА ИВАНОВА ПАРАМОВА

СТОЯНКА МАРИНОВА МЕРДЖАНОВА

СТОЯНКА ПАВЛОВА ЙОРДАНОВА

СТОЯНКА ПЕТКОВА РАДЕВА

СТОЯНКА СТОЯНОВА КРЪСТЕВА

СУЛТАНКА ДИМИТРОВА ЖЕЛЕВА

СУЛТАНКА СТОЯНОВА СИМОВА

СЪБКА ПАВЛОВА ГЕОРГИЕВА

ТАНЬО ПЕНЕВ МАРТИНОВ

ТАНЮ ПЕТРОВ ДОМУЗЧИЕВ

ТАНЯ ДИМИТРОВА ПАНАЙОТОВА

ТАНЯ МАРИЕВА ЗАПРЯНОВА

ТАНЯ НЕДКОВА СЕРАФИМОВА

ТАНЯ ПАНАЙОТОВА НИКОЛОВА

ТАТЯНА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА

ТЕНЬО СЛАВЕЙКОВ ХРИСТОЗОВ

ТЕОДОР МИРОСЛАВОВ ИЛИЕВ

ТЕОДОР ПЕТРОВ СЕРАФИМОВ

ТЕОДОРА ВЕЛИКОВА ПЕТРОВА

ТЕОДОРА ИВАНОВА ЯНЕВА

ТЕОДОРА ПАРАШКЕВОВА ФЕНЕРОВА

ТИХОМИР ГРИГОРОВ ТРИФОНОВ

ТИХОМИР МИТЕВ ЗАПРЯНОВ

ТИХОМИР СИМОВ СТОЯНОВ

ТОДОР ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ

ТОДОР ИЛИЕВ ПАНЧЕВ

ТОДОР КИРОВ ТРАЕВ

ТОДОР ПЕТКОВ ПЕТКОВ

ТОДОР ПЕТКОВ ПЕТКОВ

ТОДОР ПЕТРОВ ПЕТРОВ

ТОДОРКА ЖЕЛЯЗКОВА ЖЕЛЕВА

ТОДОРКА КРЪСТЕВА ЦАНЕВА

ТОДОРКА СЛАВЧЕВА ПАНАЙОТОВА

ТОДОРКА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА

ТОНИ БОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

ТОНИ ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ

ТОНКА КАЛУДОВА ГРОЗЕВА

ТОНКА СИМЕОНОВА ПЕТРОВА

ТОНЧО МАРИНОВ ТОНЧЕВ

ТОНЯ ПЕТКОВА ПЕТКОВА

ТОТЮ СТАНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

ТРАЙКО АТАНАСОВ ДЪРЛЯНОВ

ТЯНКА СТОЯНОВА КУЦАРОВА

ФИЛА ЯНКОВА МОНЕВА

ФИЛИП НЕДЕЛЧЕВ СЪБЕВ

ФОТИНКА ВЕЛИКОВА СЪБЕВА

ФРАНЧЕСКА ЕМИЛОВА ТАНЧЕВСКА

ХАСАН ИСУФ ХЮСЕИН

ХРИСТИНА ВАСИЛЕВА ДОМУЗЧИЕВА

ХРИСТИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

ХРИСТИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

ХРИСТИНА РОЗАЛИНОВА ИВАНОВА

ХРИСТО ВАСИЛЕВ ДЕЧЕВ

ХРИСТО ИВАНОВ МИТЕВ

ХРИСТО СТАНЧЕВ ПЕТРОВ

ХРИСТО ТРАЙКОВ ШАЛЕВ

ХРИСТОМИР ЗЛАТЕВ ЗЛАТИНОВ

ХРУСАВ КИРОВ ХРУСАФОВ

ЦОНКА СПАСОВА МИЛАНОВА

ШАНА ГИНКОВА ЖЕКОВА

ЩЕЛИАНА ДИМИТРОВА ПАНДЕВА

ЯНА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА

ЯНА ВЕСЕЛИНОВА ГРОЗДЕВА

ЯНАКИ НЕДЕЛЧЕВ ЯНАКИЕВ

ЯНИ СТОЙКОВ ДОНЧЕВ

ЯНИСЛАВА МАТЕВА ХРИСТОВА

ЯНКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

ЯНКА ДИМИТРОВА ГОРНАКОВА

ЯНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА

ЯНКО АТАНАСОВ ДОБРЕВ

ЯНКО ГРОЗЕВ ГРОЗЕВ

ЯНКО МИТЕВ ЖЕЛЕВ

ЯНКО ЯНКОВ ЖЕЛЕВ

ЯНКО ЯНКОВ ЖЕЛЕВ

ЯНЧО ЖЕЛЯЗКОВ ДЕМИРЕВ

ЯНЧО ПЕТКОВ СТАНЧЕВ

ЯНЮ ЖЕЛЕВ КОЛЕВ

ЯНЮ ЦОНЕВ ЦАНЕВ

 

Кмет/кметски наместник: …………

 

Секретар на община/район: ……….

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

 

ОБЛАСТ БУРГАС   ОБЩИНА ПОМОРИЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ПОМОРИЕ

КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 018

Адрес на избирателната секция: ……………………………………..

 

–––––––––––––––––-

Собствено, бащино и фамилно име

–––––––––––––––––-

АДАМ ГЕОРГИЕВ АДАМОВ

АДАМ ТОМОВ АДАМОВ

АКСЕНИЯ АЛБЕРТОВА МИХАЙЛОВА

АЛЕКС ЖИВКОВ ЖЕЧЕВ

АЛЕКСАНДРА КОЛЕВА ВАСИЛЕВА

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВА АЛЕКСИЕВА

АЛЕКСАНДРА СТАВРЕВА СТОЯНОВА

АЛЕКСАНДРИНА РУМЕНОВА ЦВЕТКОВА-ДЕМИРЕВА

АЛЕКСАНДЪР ЕМАНУИЛОВ ЛУКОВ

АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ ДЕЛЯКОВ

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ АВРАМОВ

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ КОЛИБАРОВ

АНА АНАСТАСОВА ПЕНЕВА

АНА СТОЙЧЕВА САМОКОВЛИЕВА

АНАСТАС ХРИСТОВ КЮЛБАСАНОВ

АНАСТАСИЯ ОРТОДОКСИЕВА КОСТОВА

АНАСТАСИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА

АНАТОЛИЙ МАНОЛОВ КАРТАЛОВ

АНГЕЛ НИКОЛОВ БРЕЯНОВ

АНГЕЛ ХРИСТОВ САРИЕВ

АНГЕЛИНА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА

АНГЕЛИНА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

АНДОН ГЕОРГИЕВ КИЧУКОВ

АНЕСТИ ДИМИТРОВ МАСЛАРОВ

АНИ ТРАЙКОВА ПАНАЙОТОВА

АНКА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА

АНКА ЯНЕВА ВЪЛКОВА

АННА ГОСПОДИНОВА ГОСПОДИНОВА

АННА МИЛЕНОВА СУЛИНОВА

АННА ЩЕРИОНОВА ДИМИТРОВА

АННА-МАРИЯ ИЛИЕВА ЛЕВЕНОВА

АНТОАНЕТА КОЧЕВА КЕРКИНОВА

АНТОАНЕТА ЛАЗАРОВА ГЕОРГИЕВА

АНТОН АЛЕКОВ СКУДЖОВ

АНТОН ИВАНОВ АРАБАДЖИЕВ

АНТОН ТОДОРОВ ЕРИНОВ

АНТОНИЯ ПЕНЧЕВА ИВАНОВА-ЕРИНОВА

АПОСТОЛ ТОДОРОВ ГРАМАТИКОВ

АПОСТОЛ ХРИСТОВ КАПРИЕВ

АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА

АСЯ СПИРОВА ДЕЛЯКОВА

АТАНАС АНДОНОВ КАРТАЛОВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЛАСКАРОВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ САНДЕВ

АТАНАС ДИМИТРОВ ШИРОКОВ

АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ

АТАНАС НИКОЛОВ ЗЛАТЕВ

АТАНАСКА НИКОЛОВА БУФОВА

АТАНАСКА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА

БАЛАСКА ЯНКОВА ИРИНОВА

БИЛЯНА ТОДОРОВА КАРАКОЧЕВА

БИЛЯНА ФИЛИПОВА ДИМОВА

БЛАГОЙ ХРИСТОВ БЛАГОЕВ

БОГОСЛОВ КОСТАДИНОВ ВИГЛОВ

БОЖИДАРА ВАСИЛЕВА ВАНЕВА

БОЖИЛЕНА ЖЕЛЯЗКОВА СТОЙКОВА

ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ДАНОВ

ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ АРСОВ

ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ ЧАВДАРОВ

ВАЛЕНТИНА ВЕНЧОВА ПЕТРОВА

ВАЛЕНТИНА РУМЕНОВА СТАМАТОВА

ВАСИЛ ВАНЕВ МИТЕВ

ВАСИЛ ДИМИТРОВ ДРАГНЕВ

ВАСИЛ НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ

ВАСИЛ ТОДОРОВ ПИЛОНТОВ

ВАСИЛКА ГАНЧЕВА ШИРОКОВА

ВАСИЛКА ЖЕКОВА СТОЯНОВА

ВЕЛИАНА ПЕТЕВА СТОЕВА

ВЕЛИЧКО ДИМИТРОВ ЧАПАРОВ

ВЕЛИЧКО ПЕТРОВ ПЧЕЛАРОВ

ВЕЛЯНА НИКОЛОВА ДУШЕВА

ВЕРКА ГЕОРГИЕВА КОСТЕРИЗОВА

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА ТАМАХКЯРОВА

ВЕСЕЛА ГОШЕВА ЛИЛОВСКА

ВЕСЕЛА ИВАНОВА КУПЕНОВА

ВЕСЕЛА МИХАЙЛОВА СТАМАТОВА

ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ВЕСЕЛИН ДОНЧЕВ ДОНЧЕВ

ВЕСЕЛИН МАРИНОВ КИЧУКОВ

ВЕСЕЛИН СТАВРЕВ СТАВРЕВ

ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА КОРШУТОВА

ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА МАСЛАРОВА

ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА ДИМОВА

ВЕСЕЛИНА СТОЯНОВА СЪРТМАДЖИЕВА

ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА КАПРИЕВА

ВЕСЕЛИНКА ИВАНОВА КАЛОФОРОВА

ВИОЛЕТА ДИМОВА ГРЪНЧАРОВА

ВИОЛЕТА КАРАМФИЛОВА КАРТАЛОВА

ВИОЛЕТА ПЕТРОВА БАШЛИЕВА

ВИОЛЕТА ТРАЙКОВА КОЗАРЕВА

ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ СТОЙЧЕВ

ГАБРИЕЛ КРИСТИАН РОЖЕ  АКАКПОВИ

ГАБРИЕЛА АДАМОВА АДАМОВА

ГАБРИЕЛА ТОДОРОВА ГРАМАТИКОВА

ГАЛЯ АПОСТОЛОВА ПАНАЙОТОВА

ГАЛЯ ИВАНОВА БАЛАДИНОВА

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ПОЛИМЕНОВ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ НЕДЕЛЧЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЗОТКОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КАМОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КИЧУКОВ

ГЕОРГИ ЕМИЛОВ ДЕМИРЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ПАНАЙОТОВ

ГЕОРГИ КУЗМОВ СТОЯНОВ

ГЕОРГИ МАНОЛОВ ЛУКОВ

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ДЕМИРЕВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ КОРШУТОВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ НИКОЛОВ

ГЕОРГИ ОРТОДОКСИЕВ КАНАКИЕВ

ГЕОРГИ РОСЕНОВ ДИМОВ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ПАНАЙОТОВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ВАНЧУРОВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ КАПРИЕВ

ГЕРГА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА ПАЛАПЕШКОВА

ГЕРГАНА КРАСИМИРОВА ГОШЕВА

ГЕРГАНА МИЛЧЕВА ТАЛЕВА

ГЕРГАНА ТОДОРОВА СУЛИНОВА

ГЕРГАНА ХРИСТОВА АТАНАСОВА

ГИНКА ЯНКОВА НИКОЛОВА

ГОШО ДИМИТРОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ

ГРУДИМИР НИКОЛОВ ГРУДЕВ

ДАМЯН ЯСЕНОВ ГРЪНЧАРОВ

ДАНИЕЛ ВАЛЕНТИНОВ МИШЕВ

ДАНИЕЛ ПЛАМЕНОВ ДИНКОВ

ДАНИЕЛА ИВАНОВА АБРАШЕВА-КОЛЕВА

ДАНИЕЛА НИКОЛОВА КОЗАРЕВА

ДАРИНА ЩЕРИОНОВА ТОКАЛИЕВА

ДАФИНА АНГЕЛОВА САРИЕВА

ДЕНКА МАРКОВА ЛЕВЕНОВА

ДЕНКА ЩЕРЕВА АНДОНОВА

ДЕСИСЛАВА БОГОСЛОВОВА ВИГЛОВА

ДЖУЛИЯ ЛЮБОМИРОВА ДУРЕВА

ДИАН ВАСКОВ ВАСИЛЕВ

ДИАНА БОРИСОВА КОЛЕВА

ДИАНА КОСТОВА БЛАГОЕВА

ДИАНА РАЛИНОВА КОСТЕРИЗОВА

ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА КИЧУКОВА

ДИМИТРИНА СТАМАТОВА ВОЛДТ-КАПРИЕВА

ДИМИТРИНКА АЛЕКСАНДРОВА КОКИНОВА

ДИМИТРИНКА БАХАРОВА СТАМАТОВА

ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА БАЛАДИНОВА

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КАМОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КАМОВ

ДИМИТЪР ДИМОВ ДИМОСТЕНОВ

ДИМИТЪР ДРАГОВ КОСТАДИНОВ

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЛИЛОВСКИ

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР МЕЯКЛИЕВ ДЕМИРЕВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЯНАКИЕВ

ДИМИТЪР ОГНЯНОВ БОТЕВ

ДИМИТЪР ПАНАЙОТОВ ПИЛОНТОВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

ДИМИТЪР СТЕФАНОВ КОЛЕВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ГРАМАТИКОВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ЗЛАТЕВ

ДИМИТЪР ЯНЧЕВ ГРАМАТИКОВ

ДИНКА ДИМОВА КРАТУНКОВА

ДИНКО ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ

ДИНЮ ИВАНОВ ДИНЕВ

ДОБРИН ИВАНОВ ПЕНЕВ

ДОБРИНА ИЛИЕВА РАЛЕВА

ДОБРИНА НИКОЛОВА ГЕТОВА

ДОБРОМИРА ДИМИТРОВА ДИМОСТЕНОВА

ДОНКА ВЕЛИКОВА ТЕНЕКЕДЖИЕВА

ДОНКА ЖЕКОВА ЕФТИМОВА

ДОРА КРЪСТЕВА КОСТАЛОВА

ДРАГО ПЕРЕКЛИЕВ КАМОВ

ДЯНКА АНГЕЛОВА КОРШУТОВА

ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ КОЛЕВ

ЕВДОКИЯ АТАНАСОВА ПИЛОНТОВА

ЕВЕЛИН КИРИЛОВ СЪРТМАДЖИЕВ

ЕКАТЕРИНА КОНДРАТИЕВА КАБАНОВА

ЕЛЕНА АЛЕКСИЕВА ТОДОРОВА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

ЕЛЕНА КОЛЕВА МАСЛАРОВА

ЕЛЕНА МИНЕВА ПИЛОНТОВА

ЕЛЕНА НАЙДЕНОВА БЛАГОЕВА

ЕЛЕНА ПЕТРОВА ГРАМАТИКОВА

ЕЛЕНА ЩЕРЕВА ТРАНИЦОВА

ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА КЕРКИНОВА

ЕЛЕНКА ЙОРДАНОВА КАМОВА

ЕЛЕНКА КОСТАДИНОВА МУТАФЧИЕВА

ЕЛЕНКА НАЙДЕНОВА БЛАГОЕВА

ЕЛЕНКА ТОДОРОВА ВИГЛОВА

ЕЛЕНКА ТОДОРОВА РОЕВА

ЕЛЕОНОРА ДЕЯНОВА НИКОЛОВА

ЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА МИШЕВА

ЕЛИСАВЕТА СПИРИДОНОВА КОЛЕВА

ЕМАНУИЛ АЛЕКСАНДРОВ ЛУКОВ

ЕМАНУИЛ НИКОЛОВ КОРШУТОВ

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ДЕМИРЕВ

ЕМИЛ ДУКОВ ГЕОРГИЕВ

ЕМИЛ ИВАНОВ ПАРАШКЕВОВ

ЕМИЛ НИКОЛОВ КОСТАЛОВ

ЕМИЛ СТОЯНОВ ГЕТОВ

ЖАКЛИН ХАРИ ГЕОРГИЕВА

ЖАНИНА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА

ЖАНИНА КОСТАДИНОВА ЛАЛЕВА

ЖАСМИНА ДИМИТРОВА ДЕМИРЕВА

ЖЕЛЯЗКА ВЕЛИКОВА БЕЛОВА

ЖЕЛЯЗКА СТРАТИЕВА КОСТАДИНОВА

ЖЕЛЯЗКА СЪБЕВА ЛАСКАРОВА

ЖЕЛЯЗКО НИКОЛОВ ЯНКОВ

ЖЕНЯ СТОЯНОВА КОЛЕВА

ЖЕЧКА МАРКОВА КОСТОВА

ЖИВКО КУРТЕВ ЖЕЧЕВ

ЖУЛИЕТА ДИМИТРОВА НЕДЕЛЧЕВА

ЖУЛИЕТА СЛАВОВА НИКОЛОВА

ЗАХАРИН ХРИСТОВ КЪРДЖИЛОВ

ЗДРАВКА МАРКОВА ГРАМАТИКОВА

ЗДРАВКА СТАМАТОВА АРАБАДЖИЕВА

ЗЛАТИН ПЕТРОВ РОЕВ

ЗЛАТИНА ЗДРАВКОВА ГРАМАТИКОВА

ЗЛАТИНА КРАСИМИРОВА СТОЯНОВА

ЗЛАТИНА НИКОЛОВА ЯНАКИЕВА

ЗЛАТИНА ОГНЯНОВА БОТЕВА

ЗЛАТИНА ХРИСТОВА САРИЕВА

ЗЛАТКА АНАСТАСОВА КЮЛБАСАНОВА

ЗЛАТКА ИВАНОВА БАЛАДИНОВА

ЗОРНИЦА ТОДОРОВА МООР

ЗОЯ АНАСТАСОВА КАПРИЕВА

ЗОЯ ГЕОРГИЕВА РАЙКОВА

ИВАН АРГИРОВ ДЕЛЯКОВ

ИВАН АТАНАСОВ КРАТУНКОВ

ИВАН АТАНАСОВ ПЕЙКОВ

ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ПАНАЙОТОВ

ИВАН ДОБРЕВ ПЕНЕВ

ИВАН ЕМИЛОВ ПАРАШКЕВОВ

ИВАН ЕНЕВ ПАРАШКЕВОВ

ИВАН ЗЛАТЕВ БАЛАДИНОВ

ИВАН КАМЕНОВ ГОСПОДИНОВ

ИВАН КОСТАДИНОВ ЛАЛЕВ

ИВАН НИКОЛОВ КУПЕНОВ

ИВАН ОРТОДОКСИЕВ КОСТАДИНОВ

ИВАН ПЕТКОВ ТЕРЗИЕВ

ИВАН ПРЪВЧЕВ АРАБАДЖИЕВ

ИВАНКА РАДКОВА КОСТАЛОВА

ИВЕЛИНА ВЕЛИЧКОВА БУФОВА

ИВОНА ИВАЙЛОВА ГОСПОДИНОВА

ИЛИЯ ДИМОВ ТОНЧЕВ

ИЛИЯ ИВАНОВ НАКЕВ

ИЛИЯ ПЕТРОВ ЛЕВЕНОВ

ИЛИЯН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

ИСКРЕН ТОДОРОВ БАКАЛОВ

ЙОАНИКИЙ КОСТАДИНОВ СТОЯНОВ

ЙОНКА НИКОЛОВА ЯНАКИЕВА

ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЛИЛОВСКИ

ЙОРДАН СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ

ЙОРДАНКА АТАНАСОВА КОСТАЛОВА

ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ПЕТРОВА

КАЛИНА МАРИНОВА КИЧУКОВА

КАЛИНКА ХРИСТОВА ГРАМАТИКОВА

КАЛОЯН ЖИВКОВ ЙОВЧЕВ

КАЛОЯН КРАСИМИРОВ МИХАЙЛОВ

КАЛЧО ХРИСТОВ ГРОЗЕВ

КАМЕН ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ

КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА ДУРЕВА

КАТИНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

КАТЯ ПЕТРОВА КЮЛБАСАНОВА

КАТЯ ТЕНЕВА КАРАКОЧЕВА

КАТЯ ФИЛИПОВА КОЗАРЕВА

КАТЯ ЩЕРИОНОВА КОЛИБАРОВА

КИМОН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

КИРИЛ КОСТАДИНОВ ПЕТРОВ

КИРИЛ ТОДОРОВ ЕРИНОВ

КИТА ВАСИЛЕВА ПИЛОНТОВА

КИЦА МАВРЕВА ГЕОРГИЕВА

КЛИМЕНТИНА НЕЙЧЕВА НЕЙКОВА

КОЙКА ВАСИЛЕВА ЛИБЧЕВА

КОЛЬО СТОЯНОВ НЕЙКОВ

КОЛЮ ДИМИТРОВ ЗОТКОВ

КОНСТАНТИН КОЛЕВ КОЛЕВ

КОНСТАНТИН ТОДОРОВ КАРАКОЧЕВ

КОНСТАНТИН ТОДОРОВ ПАЛАПЕШКОВ

КОНСТАНТИН ХРИСТОВ БЛАГОЕВ

КОРНЕЛИЯ ТРИФОНОВА ГЕОРГИЕВА

КОСКА НИКОЛОВА СЛАВОВА

КОСТА ИВАНОВ ДИМОВ

КОСТАДИН БОГОСЛОВОВ ВИГЛОВ

КОСТАДИН СТОЙКОВ СТОЙКОВ

КОСТАДИН ЯНКОВ ИВАНОВ

КРАСИМИР КОЧЕВ КЕРКИНОВ

КРАСИМИР МАНОЛОВ КАРТАЛОВ

КРАСИМИР СТЕФАНОВ НИКОЛОВ

КРАСИМИРА ВАЛЕНТИНОВА МИШЕВА

КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА КАПРИЕВА

КРАСИМИРА ИВАНОВА ИВАНОВА

КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА СКУДЖОВА

КРАСИМИРА САВОВА ТАНЧЕВА

КРАСИМИРА ТОДОРОВА САВАКЛИЕВА

КРЕМЕНА ДУКОВА ГЕОРГИЕВА

КРИСТИАН КИРИЛОВ ЕРИНОВ

КРИСТИАН СТАНИСЛАВОВ КОЙЧЕВ

КРИСТИНА МЛАДЕНОВА ДЕМИРЕВА

КРИСТИЯН ЛЕФТЕРОВ ЯНЕВ

КРИСТИЯН РУМЕНОВ ЦВЕТКОВ

КРЪСТИНКА ГАНОВА АРАБАДЖИЕВА

КРЪСТИНКА ГЕОРГИЕВА НЕДЕЛЧЕВА

КУЗМА ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

ЛЕНА НИКОЛОВА МИШЕВА

ЛЕФТЕР КРЪСТЕВ ЯНЕВ

ЛИДИЯ КРЪСТЕВА КУПЕНОВА

ЛИЛИ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА СТАЛЕВА

ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ПАНАЙОТОВА

ЛИЛЯНА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА

ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ ВЪЛНЕЕВ

ЛЮБКА БЕЛЧЕВА ВАСИЛЕВА-ГОСПОДИНОВА

ЛЮДМИЛ БОНЧЕВ КОКИНОВ

ЛЮДМИЛА ДИНЕВА ДИНЕВА

МАГДАЛЕНА ИСКРЕНОВА БАКАЛОВА

МАГДАЛЕНА НИКОЛАЕВА АТАНАСОВА

МАРА МАРКОВА САМОКОВЛИЕВА

МАРА ХРИСТОВА СТОЙКОВА

МАРГАРИТ РАДКОВ КИРОВ

МАРГАРИТА ДИМИТРОВА БОТЕВА

МАРИАНА БОЖИНОВА ПЕТКОВА

МАРИАНА ДИМИТРОВА ЗЛАТЕВА

МАРИАНА ДИМИТРОВА КАБАНОВА

МАРИАНА ИВАНОВА ДЕЛЯКОВА

МАРИЙКА АЛЕКСАНДРОВА АВРАМОВА

МАРИЙКА АНДРЕЕВА АТАНАСОВА

МАРИН АНДОНОВ КИЧУКОВ

МАРИН ЩЕРИОНОВ КОЗАРЕВ

МАРИОЛА ТОМОВА ПАНАЙОТОВА

МАРИЯ БОЖИЛОВА МИТЕВА

МАРИЯ ВЕЛИКОВА АТАНАСОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА АНДРЕЕВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТУЗЛУКОВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА ТРАНИЦОВА

МАРИЯ ЕМАНУИЛОВА АТАНАСОВА

МАРИЯ ИВАНОВА ПЕТАВРАДЖИЕВА

МАРИЯ КОЛЕВА ДИМОВА

МАРИЯ НИКОЛАЕВА КУРТЕВА

МАРИЯ ПЕНЕВА СТОЕВА

МАРИЯ ПЕТКОВА ПЕТРОВА

МАРИЯ ПЕТРОВА КУМАНОВА

МАРИЯ СТОЯНОВА ВЪЛНЕЕВА

МАРИЯ ХРИСТОВА ТОКАЛИЕВА

МАРИЯНА АЛЕКОВА ДЕЛЯКОВА

МАРИЯНА ИВАНОВА ПАНАЙОТОВА

МАРКО ДИМИТРОВ СТАВРЕВ

МАРКО ПАСКАЛЕВ БАДЖЕВ

МАРТА ТОДОРОВА ПАЛАПЕШКОВА

МАРТИН ГОШЕВ ДЕРМЕНДЖИЕВ

МАРТИН НИКОЛАЕВ АПОСТОЛОВ

МАРТИН ПАСКАЛЕВ БАДЖЕВ

МАРТИН СТАНИСЛАВОВ ПЕТРОВ

МАРТИН ХРИСТОВ ЗЛАТЕВ

МАРТИНА ВЕЛИЧКОВА ЧАПАРОВА-АНГЕЛОВА

МАРУСЯ СТОЯНОВА ДЖИНГОВА

МАРЧЕ ИЛИЕВА ТОПЛЕВА

МАРЧИ КОЛЕВА КИЧУКОВА

МАРЯНА ТОНЧЕВА КИЧУКОВА

МЕТОДИ КИРИЛОВ ТОДОРОВ

МИЛЕН ДИМИТРОВ ДЕМИРЕВ

МИЛЕНА ДИМОВА ЯНЕВА

МИЛЕНА ЖЕЛЯЗКОВА ЯНКОВА-ВАСИЛИУ

МИЛЕНА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА

МИЛЕНА НИКОЛАЕВА АТАНАСОВА-РУСАНОВА

МИЛЕНА ПАВЛОВА ДИМОСТЕНОВА

МИЛКА НИКОЛОВА КЮЛБАСАНОВА

МИЛЧО ГАНЧЕВ ТАЛЕВ

МИРОСЛАВ ЯНЕВ БУФОВ

МИХАЕЛА ДИМИТРОВА КОКИНОВА-МИХАЙЛОВА

МИХАИЛ ПЕТЕВ МИХАЙЛОВ

МИХАИЛ ЯНКОВ ИРИНОВ

НАДЕЖДА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

НАДЕЖДА СИМЕОНОВА КЕРКИНОВА

НАЙДЕН БЛАГОЕВ БЛАГОЕВ

НАНСИ ПЕТРОВА ВОЛДТ-КАПРИЕВА

НЕВЕНА ТОМОВА ЧАПАРОВА

НЕВЕНКА ХРИСТОВА ЛУКОВА

НЕДА ДУШЕВА ГЕОРГИЕВА

НЕДЕЛЧО ВАСИЛЕВ НЕДЕЛЧЕВ

НЕДЕЛЧО КИРИЛОВ ПЕТРОВ

НЕДЕЛЧО МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

НЕДЯЛКА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА

НЕЛИ ДОБРЕВА НАКЕВА

НЕЛИ НИКОЛОВА АДАМОВА

НИКОЛА АТАНАСОВ КОСТАЛОВ

НИКОЛА ДИМИТРОВ ЯНАКИЕВ

НИКОЛА КОНСТАНТИНОВ КОЛЕВ

НИКОЛА ХРИСТОВ АВРАМОВ

НИКОЛАЙ АПОСТОЛОВ ПЕТКОВ

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ АТАНАСОВ

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ САНДЕВ

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ТОПЛЕВ

НИКОЛАЙ ВАНЮШЕВ СТАВРЕВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ ДИМОВ АНДРЕЕВ

НИКОЛАЙ ДИМОВ АТАНАСОВ

НИКОЛАЙ МАРИНОВ АПОСТОЛОВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ КЮЛБАСАНОВ

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ДЖИНГОВ

НИКОЛАЙ ЯНЕВ БУФОВ

НИКОЛИНА СТРАТИЕВА ЛУКОВА

НИКОЛИНКА МИХАИЛОВА КОСТАДИНОВА

НИНА ХРИСТОВА КУРТЕВА

НОНА СТАНИСЛАВОВА КОЙЧЕВА

ОГНЯН АТАНАСОВ БОТЕВ

ОГНЯН ДИМИТРОВ ГРАМАТИКОВ

ПАВЛИНА МИХАЙЛОВА КАМБУРОВА

ПАНАЙОТ ГЕОРГИЕВ ЗОТКОВ

ПАНАЙОТ ТОДОРОВ ПИЛОНТОВ

ПАНАЙОТ ЩЕРИОНОВ ТОКАЛИЕВ

ПАСКАЛ СТЕФАНОВ КОКИНОВ

ПЕНКА ДИМОВА ГЕОРГИЕВА

ПЕНКА КОСЕВА ЛУКОВА

ПЕНКА МАРКОВА КУМАНОВА

ПЕНКА ТОДОРОВА ПАРАШКЕВОВА

ПЕПА ДИМИТРОВА ДЕЛЯКОВА-ЖЕЛЕВА

ПЕТКО ИЛИЕВ ВЪЛКАНОВ

ПЕТРАНКА ГЕОРГИЕВА ОРЕШКОВА

ПЕТРУНКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА

ПЕТЪР АВРАМОВ ЖЕЛЕВ

ПЕТЪР ДРАГОВ КАМОВ

ПЕТЪР ЗЛАТИНОВ РОЕВ

ПЕТЪР КИРИЛОВ СЪРТМАДЖИЕВ

ПЕТЪР МАРИНОВ РАДОМИРОВ

ПЕТЪР ЯНЧЕВ ГРАМАТИКОВ

ПЕТЬО МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ДРАГНЕВА

ПЕТЯ ИВАНОВА ГОСПОДИНОВА

ПЕТЯ ИВАНОВА КАЗАКОВА

ПЕТЯ СЛАВОВА ГЕОРГИЕВА

ПЕТЯ СТОЯНОВА НАЙДЕНОВА

ПЛАМЕН ИВАНОВ АРАБАДЖИЕВ

ПЛАМЕН КИРОВ ПЕЕВ

ПЛАМЕН ХРИСТОВ КЮЛБАСАНОВ

ПОЛИНА РАЛИНОВА СОЛОМОНИДИ

РАДИ ГЕОРГИЕВ КИЧУКОВ

РАДКА АНДОНОВА НИКОЛОВА

РАДКА ЖЕЛЕВА КАЗАКОВА

РАДКА ТОДОРОВА ПИЛОНТОВА

РАДКА ЦВЕТКОВА АНЧЕВА

РАДОСТ ИВАНОВА ПЕНЕВА

РАДОСТИН ЛЕФТЕРОВ ЯНЕВ

РАДОСТИНА АНДОНОВА БРЕЯНОВА

РАДОСТИНА МИТЕВА АПОСТОЛОВА

РАДОСТИНА ТРАНДАФИЛОВА КОСТАЛОВА

РАЙНА ЙОРДАНОВА ВЕРГИЕВА

РАЙЧО БОРИСОВ КУМЧЕВ

РАЛИН КИРИЛОВ ЕРИНОВ

РАЛИН СТАВРЕВ КОСТЕРИЗОВ

РОСЕН КАМЕНОВ ГОСПОДИНОВ

РОСИЦА ДЕМИРЕВА ДИМОВА

РОСИЦА СТОЙКОВА ДЕМИРЕВА

РУМЕН КОСТОВ СТАМАТОВ

РУМЯНА БЛАГОЕВА ОРЕШКОВА

РУМЯНА ЗАФИРОВА КУМЧЕВА

РУМЯНА ТЕОФАНОВА СТОЯНОВА

РУСА КОЛЕВА ПЕТКОВА

РУСКА МОСКОВА КИЧУКОВА

САВА ОРТОДОКСИЕВ КОСТАДИНОВ

СВЕТЛА ИВАНОВА КОЛЕВА

СВЕТЛА ТОДОРОВА ГРАМАТИКОВА

СВЕТЛА ТОЛЕВА ДРАГНЕВА

СВИЛЕНА ИЛИЕВА ДИМОВА

СИАНА СТОЙКОВА СТОЯНОВА

СИЙКА СПИРОВА ГЕОРГИЕВА

СИЙКА ЩЕРИОНОВА НИКОЛОВА

СИЛВАНА ПЕТРОВА КАРАСТОЯНОВА-КОРШУТОВА

СИЛВЕНА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА

СИЛВИЯ РАЙЧЕВА КОСТЕРИЗОВА

СИМОНА ИВАНОВА МАМИРЕВА

СЛАВЕЯ КОСТАДИНОВА ДИМОВА

СЛАВЕЯ ПАРАШКЕВОВА ИВАНОВА

СЛАВИ ПЕТКОВ СЛАВОВ

СНЕЖА ДИМИТРОВА ВАНЧУРОВА

СНЕЖАНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

СНЕЖАНА БАХАРОВА КУМЧЕВА

СНЕЖАНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

СТАВРИ ЖЕЛЕВ СТОЯНОВ

СТАМАТ ДИМИТРОВ ГРАМАТИКОВ

СТАМАТ ДИМИТРОВ МАРКОВ

СТАНИМИР ПЕТРОВ ИВАНОВ

СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

СТАНИСЛАВ КОЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ

СТАНИСЛАВ КОЛЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

СТАНИСЛАВА ИВАНОВА ПАРАШКЕВОВА

СТАНИСЛАВА ИЛИЕВА ЛЕВЕНОВА

СТАНКА НЕДЕЛЧЕВА ПЕТРОВА

СТАНКА ХРИСТОВА КАРАКОЧЕВА

СТЕЛА ЯНЕВА ПОЛИМЕНОВА

СТЕФАН ДИМИТРОВ КОЛЕВ

СТЕФАН ПАСКАЛЕВ КОКИНОВ

СТЕФАН ПОППЕТРОВ КУМАНОВ

СТЕФКА ЖЕЛЕВА ГРАМАТИКОВА

СТЕФКА НИКОЛОВА АЛИКОВА

СТЕФКО ВАСИЛЕВ САМОКОВЛИЕВ

СТИЛИАН ИВАНОВ ИВАНОВ

СТОЙКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

СТОЙКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

СТОЙКО ТОДОРОВ СТОЯНОВ

СТОЯН ВАСКОВ ВАСИЛЕВ

СТОЯН СТЕФАНОВ КОЛЕВ

СТОЯНКА КАЛЧЕВА ТАЛЕВА

СТОЯНКА НЕДЕЛЧЕВА ИВАНОВА

СТРАХИЛ ЯКИМОВ ГЕОРГИЕВ

ТАНЯ ЗОТЕВА ДЕМИРЕВА

ТАНЯ ЛЮБОМИРОВА АДАМОВА

ТАНЯ НИКОЛОВА ГРАМАТИКОВА

ТАНЯ СТОЙЧЕВА СТОЕВА-ВАСИЛЕВА

ТАНЯ ЯНАКИЕВА ДЕРМЕНДЖИЕВА

ТАНЯ ЯНКОВА МИХАЙЛОВА

ТАТЯНА МИХАЙЛОВА ИРИНОВА

ТАТЯНА НИКОЛОВА ГРУДЕВА

ТЕОДОР АДАМОВ АДАМОВ

ТЕОДОР АТАНАСОВ КОСТАЛОВ

ТЕОДОР КИРИЛОВ ЕРИНОВ

ТЕОДОР ЩЕРИОНОВ КОСТЕРИЗОВ

ТЕОДОРА БОГОСЛОВОВА ВИГЛОВА

ТЕОДОРА ИВАНОВА ИВАНОВА

ТЕОДОРА ПЕТРОВА РОЕВА

ТЕОДОРА ЩЕРИОНОВА СТОЯНОВА

ТЕОФАН СТОЙКОВ СТОЯНОВ

ТОДОР АПОСТОЛОВ ГРАМАТИКОВ

ТОДОР АРИСТИДОВ ГЕОРГИЕВ

ТОДОР ВАСИЛЕВ ПИЛОНТОВ

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ТОДОР КОСТАДИНОВ КАРАКОЧЕВ

ТОДОР КОСТАДИНОВ ПАЛАПЕШКОВ

ТОДОР НИКОЛОВ КОПИЛОВ

ТОДОР ХАРИ ГЕОРГИЕВ

ТОДОРКА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА

ТОДОРКА ТРИФОНОВА ИРИНОВА

ТОДОРКА ХРИСТОВА ТОНЧЕВА

ТОЛЕ КОСТАДИНОВ ДРАГНЕВ

ТОМА ЩЕРИОНОВ САМОКОВЛИЕВ

ТРАЙКО КИРИЛОВ КОЗАРЕВ

ТРАЙЧО МЕТОДИЕВ ИВАНОВ

ТРИФОН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

ТРИФОН МИХАЙЛОВ ИРИНОВ

ФАНИ ЩЕРИОНОВА КОЗАРЕВА

ФАНКА БОЖКОВА СТОЙКОВА

ФАРШИД  КАРАКОЧЕВ

ФИЛИП СТАМАТОВ СТАМАТОВ

ФОТИНИ КОНСТАНТИНОС ВАСИЛИУ

ФОТКА ГЕОРГИЕВА ГРОЗЕВА

ХАРИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

ХРИСИЯНА ЩЕРИОНОВА ТРАНИЦОВА-ЖЕЧЕВА

ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА СТОЙЧЕВА

ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ГРАМАТИКОВА

ХРИСТИНА ЕМАНУИЛОВА ЛУКОВА

ХРИСТИНА СТАМАТОВА ВЕРГИЕВА

ХРИСТИНА ТОДОРОВА БЛАГОЕВА

ХРИСТИНА ЩЕРИОНОВА ИВАНОВА

ХРИСТО АПОСТОЛОВ КАПРИЕВ

ХРИСТО АТАНАСОВ ЗЛАТЕВ

ХРИСТО БЛАГОЕВ БЛАГОЕВ

ХРИСТО ГРИГОРОВ ДЖИНГОВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ КЬОСЕВ

ХРИСТО ИЛИЕВ ДУРЕВ

ХРИСТО НИКОЛОВ ЗЛАТЕВ

ХРИСТОСЛАВА ПЛАМЕНОВА КЮЛБАСАНОВА

ЦВЕТА ЯНЕВА ГРЪНЧАРОВА

ЦВЕТАНА НЕЙКОВА АПОСТОЛОВА

ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА КАМОВА

ЦВЕТОМИР ЯСЕНОВ ГРЪНЧАРОВ

ЧАВДАР СТОЙКОВ СТОЙКОВ

ЩЕРИОН ЖЕЛЕВ ГЕОРГИЕВ

ЩЕРИОН ФИЛИПОВ КОЗАРЕВ

ЩИЛЯНА ДИМИТРОВА КОКИНОВА

ЩИЛЯНА ЯНЕВА ДИНЕВА

ЯНА ВЕСЕЛИНОВА СТАВРЕВА

ЯНАКИ ПЕТРОВ КОЛИБАРОВ

ЯНИ ЗДРАВКОВ ГРАМАТИКОВ

ЯНИ МИЛТИЯДОВ БУФОВ

ЯНИ НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ

ЯНЧО ЛИБЧЕВ ЛИБЧЕВ

ЯСЕН НЕСТОРОВ ГРЪНЧАРОВ

 

Кмет/кметски наместник: …………

 

Секретар на община/район: ……….

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

 

ОБЛАСТ БУРГАС   ОБЩИНА ПОМОРИЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ПОМОРИЕ

КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 019

Адрес на избирателната секция: ……………………………………..

 

–––––––––––––––––-

Собствено, бащино и фамилно име

–––––––––––––––––-

АДЕЛИНА ЦВЕТАНОВА НИКОЛОВА-ЧОЛЕВА

АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛИНОВ ДОБРЕВ

АНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

АНА СТОЯНОВА ШЕНТОВА

АНА-МАРИЯ СТОЯНОВА ПИРУЛЕВА

АНАСТАС ЩЕРИОНОВ МАНЧЕВ

АНАСТАСИЯ ЖЕЛЯЗКОВА СТРАВОЛЕМОВА

АНГЕЛ АСЕНОВ КАРАДИМОВ

АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВ ПРОДРОМОВ

АНЕЛИЯ ИВЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА

АНЕТА АТАНАСОВА ЖЕЛЕЗЧЕВА

АНИ ВАСИЛЕВА ПРОДРОМОВА

АННА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА

АНТОН АТАНАСОВ ЖЕЛЕЗЧЕВ

АНТОН ДАЦЕВ КАРАБАШЕВ

АНТОН ИВАНОВ АНДОНОВ

АПОСТОЛ ДЕНЕВ РУСЕВ

АПОСТОЛ СПАСОВ КАПИТАНОВ

АСЯ ДИМИТРОВА КАНАРИЕВА-КОСТАДИНОВА

АСЯ КРАСИМИРОВА БАРБАГЕОРГИЕВА

АТАНАС ДИМИТРОВ СЕВАСТИЯНОВ

АТАНАС ПАНАЙОТОВ СТОЕВ

АТАНАС ПАНАЙОТОВ СТОЕВ

АТАНАС РАЙЧЕВ КЮЧУКОВ

АТАНАС ТЕНЕВ ЖЕЛЕЗЧЕВ

АТАНАС ЯНКОВ ГУМЕНОВ

АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЕВА

АТАНАСКА КОЛЕВА ЩЕРИОНОВА

АТИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

БАЛАСКА КОСТАДИНОВА МАНЧЕВА

БИЛЯНА ЩЕРИОНОВА МАНЦ

БИСЕРКА ДИМИТРОВА АПТАРМАНОВА

БОЖАНА СТЕФАНОВА ТЕШЕВА

БОНИ ЯНАКИЕВ ВЛАСАКИЕВ

БОНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

БОРИС ПЕТРОВ НЕНКОВ

ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВ ПРОДРОМОВ

ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ РАЛЕВ

ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВА БАЕВА

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА СМИРНОВА

ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ПИРУЛЕВА

ВАЛЕНТИНА НАСКОВА ДИМИТРОВА

ВАЛЯ КЪНЧЕВА ВЪЛКОВА

ВАНГЕЛ ВАЛЕНТИНОВ РАЛЕВ

ВАНЯ ДИМИТРОВА СТОЕВА

ВАНЯ ЯНКОВА ПРОДРОМОВА

ВАСИЛ ВАСИЛЕВ ПРОДРОМОВ

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ПРОДРОМОВ

ВАСИЛ СИМЕОНОВ КАРИН

ВАСИЛ СТАМАТОВ ПУЛАКИЕВ

ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ДОСЕВА

ВЕЛИКА ЯНЕВА СТОЕВА

ВЕЛИН ДАЦЕВ КАРАБАШЕВ

ВЕЛИНА ПЕТЕВА ДРАГНЕВА

ВЕЛИЧКА КОЛЕВА ПЕТРОВА

ВЕЛИЧКО КРЪСТЕВ НЕДЯЛКОВ

ВЕНЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ ТАЛЬОКОВ

ВЕНКА СТОЙНЕВА РИБОВА

ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ НЕДЯЛКОВ

ВЕРЖИНИЯ ДИМИТРОВА БОГДАНОВА

ВЕРОНИКА ВЕСЕЛИНОВА НЕЙЧЕВА

ВЕСЕЛИН КИРЯКОВ БАЛАСОВ

ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГРАХОВСКА

ВЕСКО ДОСЕВ ДОСЕВ

ВИКТОР ВИЧЕВ МИХАЙЛОВ

ВИЛИЗАР ЛЮБОМИРОВ НОНЕВ

ВИОЛЕТА МЕТОДИЕВА ТЕНЕВА

ВИОЛЕТА ПАВЛОВА ГЕОРГИЕВА

ВИОЛИНА ВАСКОВА НЕДЕЛЧЕВА

ВЛАДИМИР МИЛЕНОВ ДИМИТРОВ

ВЪЛКА ДЕМИРЕВА ЧЕРНЕВА

ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ВЕЛИЧКОВА

ГАЛИНА АНГЕЛОВА ПРОДРОМОВА

ГАЛЯ ЙОРДАНОВА ЯНЕВА

ГАЛЯ МАРИНОВА ДИМИТРОВА

ГАНКА МАНОЛОВА ПУЛЕВА

ГЕОРГИ АНДРЕЕВ ПРОДРОМОВ

ГЕОРГИ БОЖИНОВ ОРЕШКОВ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ САРИСТОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДРАГАНОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ХЛЕБАРОВ

ГЕОРГИ КОСТОВ КАРАДЕНИЗОВ

ГЕОРГИ МАВРОДИЕВ ПУЛЕВ

ГЕОРГИ ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ РОСЕНОВ ШАБАКЛИЕВ

ГЕОРГИ СИМЕОНОВ МИЦОВ

ГЕОРГИ ТЕНЕВ ЖЕЛЕЗЧЕВ

ГЕОРГИ ЯНКОВ ПРОДРОМОВ

ГЕРГАНА КИРИЛОВА КАРАДЕНИЗОВА

ГЕРГАНА ТОДОРОВА ПУЛАКИЕВА

ГРЕТА ДРАГОМИРОВА НАЙДЕНОВА-РАЙКОВА

ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ

ДАНИЕЛА МАРЧЕВА ПРОДРОМОВА

ДАНИЕЛА СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА

ДАНИЕЛА СТОЯНОВА ПРОДРОМОВА

ДАЦИ СТОЯНОВ КАРАБАШЕВ

ДЕЛЯНА ЗЛАТИНОВА СИМОВА

ДЕНИС ЮРИЕВ СМИРНОВ

ДЕСПА ЛЕНИНОВА ПРОДРОМОВА

ДИМИТРИНКА СТЕФАНОВА ТАЛЬОКОВА

ДИМИТРИНКА ТОДОРОВА ДОБРЕВА

ДИМИТЪР АТАНАСОВ СЕВАСТИЯНОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КИТАНОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ХЛЕБАРОВ

ДИМИТЪР ГРИГОРОВ КИРОВ

ДИМИТЪР ЕМАНУИЛОВ ТОКАЛИЕВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ НЕНЧЕВ

ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ПУЛАКЕВ

ДИМИТЪР НИКОВ КАНАРИЕВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ КОСТАДИНОВ

ДИМИТЪР ПАНАЙОТОВ ЗИВИЛДИЕВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ

ДИМИТЪР СПИРИДОНОВ КОСТАДИНОВ

ДИМИТЪР СТОЙКОВ СТОЯНОВ

ДОБРИН ВЕСЕЛИНОВ КАЛЪЧЕВ

ДОРА ПЕТРОВА ДЕНЕВА

ДОЧКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

ДРАГОМИРА ЕМИЛОВА РАЙКОВА

ДРАКО ЯНЕВ ДРАКОВ

ЕВА ПАНАЙОТОВА ЗИВИЛДИЕВА

ЕВАНГЕЛИЯ СТАМАТОВА ИВАНОВА

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА СТАВРЕВА

ЕЛЕНА ИВАНОВА НИКОЛОВА

ЕЛЕНА ЛИБЧЕВА КАПРИЕВА

ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА БАРБАГЕОРГИЕВА

ЕЛЕНА НИКОЛОВА ВЛАСАКИЕВА

ЕЛЕНА НИКОЛОВА КОСТАДИНОВА

ЕЛЕНА ПАСКАЛЕВА СЕВАСТИЯНОВА

ЕЛЕНКА АТАНАСОВА ДОНЕВА

ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА ПУЛЕВА

ЕМАНУИЛ ГЕОРГИЕВ ПУЛЕВ

ЕМИЛ РАЙЧЕВ РАЙКОВ

ЖЕКО МАРИНОВ ДАНДАРИНОВ

ЖЕЛЯЗКО МАНОЛОВ СТРАВОЛЕМОВ

ЖЕНЯ ТОДОРОВА КАПРИЕВА

ЖИВКО ДАНКОВ ХАРИЗАНОВ

ЖИВКО КИРИЛОВ СТОЕВ

ЗАРКА СТОЯНОВА ПЕТКОВА

ЗАХАРИ ЩЕРИОНОВ ПУЛАКЕВ

ЗЕФИРА КУНЕВА ДРАКОВА

ЗЛАТИН ДОЙЧЕВ СИМОВ

ЗЛАТКО НИКОЛОВ ИВАНОВ

ЗОРКА СТАВРЕВА САРИСТОВА

ЗОРНИЦА ВЛАДИСЛАВОВА ДИМИТРОВА

ЗОЯ ЯНЕВА ЧЕРНЕВА-КАПИТАНОВА

ИВАН АДАМОВ ТЕОХАРОВ

ИВАН КОСТОВ КАРАДЕНИЗОВ

ИВАН МЛАДЕНОВ ДИМИТРОВ

ИВАН РУСЕВ АЛЕКСАНДРОВ

ИВАНКА НИКОЛОВА ПУЛАКИЕВА

ИВАНКА ПЕТРОВА ГУРБЕТОВА

ИВЕЛИНА ЯНЧЕВА ДЖАФАРОВА

ИЛИЯ ВАЛЕНТИНОВ РАЛЕВ

ИЛИЯ ДИМИТРОВ ХЛЕБАРОВ

ИЛИЯ ТОДОРОВ ИЛИЕВ

ИЛИЯН НИКОЛОВ НИКОЛОВ

ИЛИЯН ХРИСТОВ КИРКОВ

ИНА ИВАНОВА КАРАДЕНИЗОВА

ИНА ЮРИЕВА ШИШКОВА

ИННА ЮРИЕВА ПОПОВА

ИРИНКА КОСТАДИНОВА ПИРУЛЕВА

ЙОАННА ТОНЕВА МИТЕВА

ЙОНКА ЛЮБЧЕВА МАРИНОВА

ЙОРДАН ПЕТРОВ ВРЪБЧЕВ

ЙОРДАНКА ГЕНЧЕВА СТОЙКОВА

ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА БОГДАНОВА

ЙОРДАНКА ЯНЕВА ЯНЕВА

КАЛИН ТОДОРОВ ГУРБЕТОВ

КАЛИНА СПИРОВА КАРАБАШЕВА

КАМЕЛИЯ ЦВЕТАНОВА ТРОЕВА-МАВРОДИЕВА

КАМЕН АТАНАСОВ ДИМОВ

КАТЕРИНА ГАНЧЕВА ИВАНОВА

КАТЕРИНА КАЛЧЕВА ВЪЛЧЕВА

КАТЯ ВИКТОРОВА ЙОСИФОВА

КАТЯ ИВАНОВА ДЖАФАРОВА

КАТЯ ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА

КАТЯ МАРКОВА ДРАГАНОВА

КАТЯ ЯНЕВА ВЕЛИЧКОВА

КИРИЛ ЖИВКОВ СТОЕВ

КИРИЛКА ИЛИЕВА ХЛЕБАРОВА

КИРЯК ЯНЕВ БАЛАСОВ

КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ КОСТОВ

КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ ОРЕШКОВ

КОНСТАНТИН ТОДОРОВ ПИРУЛЕВ

КОНСТАНТИНА ЯНКОВА ЯНЕВА

КОСТА ИВАНОВ ВЪЛКОВ

КОСТАДИНКА ТАНЕВА МИТЕВА

КОЦЕ ГОЦЕВ КРСТЕВСКИ

КОЧО ХРИСТОВ ПИРУЛЕВ

КРАСИМИР АНТОНОВ ПАШОВ

КРАСИМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

КРАСИМИР КОСТАДИНОВ ГУРБЕТОВ

КРАСИМИР МИНЧЕВ БАЙКОВ

КРАСИМИР МИХАЙЛОВ БАРБАГЕОРГИЕВ

КРАСИМИРА НИКОЛАЕВА КАРЪКОВА

КРИСТИЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

КРЪСТЬО НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕВ

ЛАЗАР БОЙЧЕВ СИРАКОВ

ЛИЛИ СТАТЕВА СЕВАСТИЯНОВА

ЛИЛЯНА ДОБРЕВА КАЛЪЧЕВА

ЛИЛЯНА ЗЛАТЕВА СТОЯНОВА

ЛЮБКА ДИМИТРОВА СТРАВОЛЕМОВА

МАГДАЛЕНА КОЕВА ШЕНТОВА

МАРА КОЛЕВА ОРЕШКОВА

МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

МАРИАН ГЕОРГИЕВ АНДРЕЕВ

МАРИЕЛА ПАНАЙОТОВА СТОЕВА

МАРИЙКА ИВАНОВА ЗОТЕВА

МАРИНЕЛА ЩЕРИОНОВА ДАИЛОВА

МАРИЯ ВАСИЛЕВА АНДРЕЕВА

МАРИЯ ВЕЛИКОВА ГЛАВЧЕВА

МАРИЯ ИВАНОВА КАРАДЕНИЗОВА

МАРИЯ МИХОВА ШАБАКЛИЕВА

МАРИЯ СТОЯНОВА АТАНАСОВА

МАРИЯН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

МАРТИН ВАСКОВ НЕДЕЛЧЕВ

МАРТИНА ИВАНОВА МИТЕВА

МИКИТА ОЛЕКСАНДРОВИЧ ПОПОВ

МИЛЕН ВЕЛИЧКОВ НЕДЯЛКОВ

МИЛЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

МИЛЕНА ПЕТРОВА МИТЕВА

МИЛЕНА СТОЕВА НЕДЯЛКОВА

МИЛКА АНГЕЛОВА НЕДЯЛКОВА

МИЛКО СТАВРЕВ РИБОВ

МИЛКО СТОЯНОВ ЖЕЛЕВ

МИРЕНА ВАСИЛЕВА ПРОДРОМОВА

МИХАИЛ ДИМИТРОВ ПУЛАКЕВ

НАДЕЖДА ПЕТРОВА ХАРИЗАНОВА

НАДКА ДИМИТРОВА ЗИВИЛДИЕВА

НАДЯ ГЕОРГИЕВА КОСТОВА

НАДЯ ГЕОРГИЕВА МИТЕВА

НАДЯ ДИМИТРОВА ДЕРЕЛИЕВА

НАДЯ ДИМИТРОВА ЗИВИЛДИЕВА

НАДЯ ХРИСТОВА МАНЧЕВА

НАДЯ ЦВЕТАНОВА КРУМОВА

НАЙДЕН ЩЕРИОНОВ ПУЛАКЕВ

НАЙДЕНКА АНАСТАСОВА ДАНДАРИНОВА

НАСКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

НЕДЯЛКА ИВАНОВА КАЗАКОВА

НЕДЯЛКА ТРИФОНОВА ГЕОРГИЕВА

НЕЛИЯНА ПЕТКОВА ПОПОВА

НЕСРИН АХМЕД КАСИМ

НИКОДИМ СТОЯНОВ СТОЯНОВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КАНАРИЕВ

НИКОЛАЙ ЕМАНУИЛОВ ТОКАЛИЕВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ ИЛИЯНОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ АЛИКОВ

НИКОЛЕТА АПОСТОЛОВА КАПИТАНОВА

НИКОЛИНА ИВАНОВА КОСТОВА

НИКОЛИНКА КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА

ОЛГА СТЕФАНОВА КУРТЕВА

ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ПАНАЙОТ АТАНАСОВ СТОЕВ

ПАСКАЛ ДИМИТРОВ СЕВАСТИЯНОВ

ПАУЛИНА АЛЕКСАНДРОВА АНДРЕЕВА

ПЕНКА ЯНКОВА ВАКРИЛОВА

ПЕПА ДАНИЕЛОВА МАВРОДИЕВА

ПЕПА СТОЯНОВА БАЕВА

ПЕТКО СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ПЕТРАНКА АНГЕЛОВА КАПРИЕВА

ПЕТРОС АЛБЕРТ СИМОНЯН

ПЕТЪР БОРИСОВ НЕНКОВ

ПЕТЪР ВАЛЕНТИНОВ КАТРАФИЛОВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ

ПЕТЯ ТРЕНДАФИЛОВА КЕФАЛОВА

ПИНЕЛОПИ ПАСКАЛЕВА АНДРЕЕВА

ПЛАМЕН АСЕНОВ ОГНЯНОВ

ПРОЛЕТИНА ЯНЧЕВА ДИМИТРОВА-НЕДЯЛКОВА

РАДА СТОЯНОВА КОСТОВА

РАДИНА ЯНЕВА ЯНЕВА

РАДОСТИН ТОДОРОВ ПОПОВ

РАДОСТИНА ИВАНОВА ПРОДРОМОВА

РАЙЧО НЕДЕВ КИЧУКОВ

РАЛИ ДИМИТРОВ РАЛЕВ

РАЛИ ПЕТРОВ СТРАВОЛЕМОВ

РОЗАЛИНА ЙОРДАНОВА ПУЛАКЕВА

РОСИЦА КОЛЕВА БАЛАСОВА

РОСИЦА СТЕФАНОВА ДАСКАЛОВА

РУМЕН МИНЧЕВ ГАЧИЛОВ

РУМЯНА ТРИФОНОВА ЯНЕВА

РУСИНА ИЛИЕВА СТАВРЕВА

СВЕТЛА ПАВЛОВА ЗИВИЛДИЕВА

СВЕТЛАНА СТЕФАНОВА ГРОЗЕВА

СИАНА ТЕОДОСИЕВА ВЛАСАКИЕВА

СИЙКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

СИЙКА ЙОРДАНОВА КИЧУКОВА

СИЙКА СПИРОВА ДРАГНЕВА

СЛАВЕЙКА ЯНЕВА МОРАВОВА

СЛАВЕНА АТАНАСОВА СТОЯНОВА

СНЕЖАНКА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА

СОФИЯ АНДОНОВА ХРИСТОВА

СОФКА КОСТАДИНОВА КРСТЕВСКА

СПИРИДОН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ

СРЕБРИНА КИРОВА АЛИКОВА

СТАВРИН МИЛКОВ РИБОВ

СТАНИМИР ДАНЧЕВ ГРЪНЧАРСКИ

СТАНИМИР КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ

СТАНИМИР СТАМАТОВ МИХАЛАКЕВ

СТАНИМИР СТОЯНОВ АЛИКОВ

СТАНИСЛАВА МИЛКОВА ГОЧЕВА

СТАНКА КОСТОВА ВЪЛКОВА

СТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

СТЕФАН ЗЛАТАНОВ ДОБРЕВ

СТЕФАН ИВАНОВ КУРТЕВ

СТЕФАН МАРКОВ МАРКОВ

СТЕФАНИ КРАСИМИРОВА ХРИСТОВА

СТЕФКА БОНЧЕВА ВЛАСАКИЕВА

СТОЯ ЛЮБОМИРОВА ИЛИЕВА

СТОЯН БАЕВ БАЕВ

СТОЯН НИКОДИМОВ СТОЯНОВ

СТОЯН ПАНАЙОТОВ АСЛАНОВ

СТОЯН ХРИСТОВ ПИРУЛЕВ

СТОЯНКА НИКОЛАЕВА КАРЪКОВА

СУЛТАНА ПЕТРОВА КОСТАДИНОВА

ТАНЯ АТАНАСОВА РУСКОВА

ТАНЯ ПЕТКОВА СТОЯНОВА

ТЕНЮ КОСЕВ ЖЕЛЕЗЧЕВ

ТЕОДОРА АТАНАСОВА ЖЕЛЕЗЧЕВА

ТЕОДОРА ПЕТРОВА ГРАМАТИКОВА

ТЕОДОСИ ЯНАКИЕВ ВЛАСАКИЕВ

ТЕОДОСИ ЯНАКОВ ВЛАСАКИЕВ

ТИНКА ЛАЗАРОВА КОСТАДИНОВА

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

ТОДОР КИРЯКОВ ГУРБЕТОВ

ТОДОР МИНЧЕВ ТОДОРОВ

ТОДОР НИКОЛАЕВ РИБОВ

ТОДОР ОРТОДОКСИЕВ КАПРИЕВ

ТОДОРА МИТЕВА НОНЕВА

ТОДОРКА ДЕАНОВА ИВАНОВА

ТОМАИЧКА ГЕНОВА СТОЕВА

ТОНИ АТАНАСОВ МИТЕВ

ТОНИ МАРКУС  ПОПОВ

ТРАЯНКА ДОНЧЕВА НЕДЕВА

ФИЛКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

ХАЛИЛ ШЕФКЕТ МЮСТЕДЖЕБ

ХРИСТИНА АТАНАСОВА АЛАДЖОВА

ХРИСТИНА ТОДОРОВА АСЛАНОВА

ХРИСТИНКА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА

ХРИСТИЯН ВЕСЕЛИНОВ КАЗАКОВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЗОТЕВ

ХРИСТО ТОДОРОВ ПИРУЛЕВ

ЦВЕТАН ПЕТКОВ СТОЯНОВ

ЩЕРИОН ЗАХАРИЕВ ПУЛАКЕВ

ЩЕРИОН ПЕТРОВ ЯНЕВ

ЩЕРИОН ТЕОФАНОВ МАНЧЕВ

ЮЛИЯНА ТЕНЕВА ТЕНЕВА

ЯНА-МАРИЯ АПОСТОЛОВА ЯНЕВА

ЯНАКО ТЕОДОСИЕВ ВЛАСАКИЕВ

ЯНИ ДРАКОВ ДРАКОВ

ЯНИ НИКОДИМОВ СТОЯНОВ

ЯНИ НИКОЛАЕВ СЕВАСТИЯНОВ

ЯНИ ТОДОРОВ ПИРУЛЕВ

ЯНИ ЩЕРИОНОВ ЯНЕВ

ЯНКА ГЕОРГИЕВА ТОКАЛИЕВА

ЯНКА ДИМИТРОВА ГУМЕНОВА

ЯНКО ГЕОРГИЕВ ПРОДРОМОВ

ЯНКО КОСТАДИНОВ ПРОДРОМОВ

ЯНЧО ГЕОРГИЕВ МАРИНАКИЕВ

ЯНЧО ТОДОРОВ ДЖАФАРОВ

 

Кмет/кметски наместник: …………

 

Секретар на община/район: ……….

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

 

ОБЛАСТ БУРГАС   ОБЩИНА ПОМОРИЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ПОМОРИЕ

КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 020

Адрес на избирателната секция: ……………………………………..

 

–––––––––––––––––-

Собствено, бащино и фамилно име

–––––––––––––––––-

АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА ЙОРДАНОВА

АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ШИШМАНОВ

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ БУБОВ

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ КАРТАЛОВ

АЛЕКСАНДЪР ЯНАКИЕВ ВЪЛКОВ

АЛЛА ГЕОРГИЕВА ГРОССУ

АЛЬОНА ДИМИТРОВА НАЙДЕНОВА

АНА НИКОЛАЕВА КАРАГЬОЗОВА

АНА СТОЙКОВА ТОДОРОВА

АНАСТАС ИВАНОВ КАЛЕВ

АНАСТАС ХРИСТОВ МЕРДЖАНОВ

АНАСТАСИЯ АНДОНОВА ДИМИТРОВА

АНАСТАСИЯ МАРГАРИТОВА КИРОВА

АНГЕЛ ПЕТРОВ КОЕВ

АНДОН СПИРОВ КАРТАЛОВ

АНДРИАНА КОЧЕВА ИЛИЕВА

АНЕЛИЯ АЛЕКСИЕВА АЛЕКСИЕВА

АНИ СИМЕОНОВА ВЪЛЧЕВА

АНКА ГЕОРГИЕВА ДУРЕВА

АННА МОСКОВА ГУДЖУКОВА

АННА СТАМЕНОВА ТОДОРОВА

АННА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

АНТОАНЕТА НЕДЕЛЧЕВА МАНОЛОВА

АНТОАНЕТА СТЕФКОВА ГОРАНОВА

АНТОАНЕТА ТОДОРОВА ИЛИЕВА

АНТОН ГЕОРГИЕВ КАРУЛЕВ

АНТОН ГЕОРГИЕВ ТРЪПКОВ

АНТОН ИВАНОВ СЕРАФИМОВ

АНТОН КОЛЕВ БОГДАНОВ

АНТОНИЙ ТОМОВ ТОМОВ

АНТОНИЯ ЗЛАТИНОВА РУСИНОВА

АПОСТОЛ БАЛАСОВ КУЗИДОВ

АПОСТОЛ КИРОВ ПЕТРОВ

АПОСТОЛ МАНОЛОВ БУБОВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ СТРЕЗОВ

АТАНАС СТАМАТОВ ЩЕРИОНОВ

АТАНАСКА АТАНАСОВА ПАНАЙОТОВА

АТАНАСКА ДИМИТРОВА ДРАГНЕВА

БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ КЕХАЙОВ

БОЖИДАР МАРИНОВ КАТРАФИЛОВ

БОЙКА СТОЯНОВА СЛАВОВА

БОЙЧО СТОЯНОВ ДЕМИРЕВ

БОРИСЛАВ ДАНЧОВ ДУРЕВ

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

ВАЛЕНТИН КОСТАДИНОВ КАРТАЛОВ

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ ДИОМОВ

ВАЛЕРИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

ВАНЯ ПЕТРОВА МИТЕВА

ВАНЯ СТОЯНОВА ЖОТЕВА

ВАНЯ ЯНЕВА ВЛАДИМИРОВА

ВАСИЛ ВЛАДИМИРОВ КАЛУДОВ

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЕВ

ВАСИЛ ЮЛИЯНОВ ТОДОРОВ

ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ВЕЛИЗАР МИХАЙЛОВ НЕНОВ

ВЕЛИКА ИЛИЕВА КАЛУДОВА

ВЕЛИКА КРЪСТЕВА ХРИСТОВА

ВЕЛИНА СЛАВЧЕВА ДИМИТРОВА

ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

ВЕЛИЧКО ПЕЙКОВ МИТЕВ

ВЕНЦИСЛАВА КРАСИМИРОВА ГЕОРГИЕВА

ВЕРОНИКА ХРИСТОВА АТАНАСОВА

ВЕРОНИКА ЩЕРИОНОВА КОЛЕВА

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

ВЕСЕЛИН ДОБРИНОВ КАЛЪЧЕВ

ВЕСЕЛИН ДРУМЕВ ДРУМЕВ

ВЕСЕЛИНА АНАСТАСОВА СКУДЖОВА

ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА ПОПОВА

ВЕСЕЛИНА РУСЕВА РУСЕВА

ВЕСЕЛИНА ТОДОРОВА ЧАНТАЛИЕВА

ВЕСЕЛИНА ЯНАКИЕВА ЯНКУЛОВА

ВИДЕЛИН ЛЮБЕНОВ ПЕТКОВ

ВИКТОР ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ШИШМАНОВА

ВИКТОРИЯ АТАНАСОВА СТРЕЗОВА

ВИОЛЕТА АЛЕКСАНДРОВА РАЕВА

ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА ЯНЕВА

ВИОЛЕТА ВЛАДИМИРОВА КОНТОРАВДИС

ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА НЯГОЛОВА

ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА БУБОВА

ВЛАДИМИР АТАНАСОВ ТЕНЕВ

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ

ВЛАДИМИР МАРИНОВ КОЛЕВ

ВЛАДИМИР ЯНЕВ АНДРЕЕВ

ВЪЛКА АТАНАСОВА ПЕТРОВА

ГАБРИЕЛА РУМЕНОВА КАВАЛДЖИЕВА

ГАЛИНА ДИМИТРОВА МЕШКОВА

ГАЛИНА КРАСИМИРОВА МИХНЕВА

ГАЛИНА ПЕТРОВНА ГАЙДАРЖИ

ГАЛИНА РУСЕВА КРЕМЕНСКА

ГАЛИНА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА

ГАЛИНА ТОДОРОВА ЧАНТАЛИЕВА-ГЕОРГИЕВА

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА КАБАДАИЕВА

ГАЛЯ ЕВТИМОВА МИХАЙЛОВА

ГАЛЯ ИВАНОВА БАЗЕНИКОВА

ГЕОРГАКИ НЕЙЧЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ СТАМБОЛИЕВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ТРЪПКОВ

ГЕОРГИ БЛАГОЕВ КЕХАЙОВ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ДРАГНЕВ

ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ДИМОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ИЛИЕВ МАНОЛОВ

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ РИЗОВ

ГЕОРГИ МИТЕВ НИКОВ

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ СКУДЖОВ

ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ НИКОЛОВ

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ДЖАФАРОВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ПЕТРОВ

ГЕОРГИ ЯНЕВ СКУМОВ

ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА МАНОЛОВА

ГИНА МИЛЕВА ВЕНЕТОВА

ГИНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

ГРИГОР СТЕЛИЯНОВ КРЪСТЕВ

ДАНИЕЛ  ГРОССУ

ДАНИЕЛ ВАЛЕРИЕВ ГЕОРГИЕВ

ДАНИЕЛА ПАВЛОВА ЯНЕВА

ДАНИЕЛА СИМЕОНОВА ЙОРДАНОВА

ДАНИЕЛА ЩЕРИОНОВА ПЕТРОВА

ДАНЧО БОРИСЛАВОВ ДУРЕВ

ДАРИНА ЛЮБОМИРОВА ШИВАЧЕВА

ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА АНДРЕЕВА

ДЕСПИНА НИКОЛОВА КАРАМАНОВА

ДЕШКА ИВАНОВА ЧЕРНЕВА

ДИАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ДИАНА ПЕТРОВА КАТРАФИЛОВА

ДИЛЯНА АПОСТОЛОВА КУЗИДОВА

ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА БУБОВА

ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ БУБОВ

ДИМИТЪР ВЪЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АНДРЕЕВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ АРАБАДЖИЕВ

ДИМИТЪР КОСТОВ ЗОТЕВ

ДИМИТЪР ПЕЙКОВ МИТЕВ

ДИМИТЪР СОТИРОВ ТЕРЗИЕВ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪНКОВ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ МЕШКОВ

ДИМО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ДИНКО РУСЕВ РУСЕВ

ДИЯН ЗАХАРИЙЧЕВ ТЕНЕВ

ДИЯН РУМЕНОВ КАВАЛДЖИЕВ

ДИЯН ЯНЧЕВ ЯНЕВ

ДОБРИ НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ

ДОБРИН ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ

ДОМНИКА СТАМАТОВА ТЕНЕВА

ДОНКА ПЕТРОВА КАТРАФИЛОВА

ДОНКА ХРИСТОВА КЛИНКОВА

ДРАГОМИР НИКОЛАЕВ ДРАГИЕВ

ДРАГОСТИН ВЕСЕЛИНОВ ДРУМЕВ

ЕВГЕНИЯ ПАНАЙОТОВА ТОДОРОВА

ЕКАТЕРИНА ВЪЛЧЕВА САРАЙДАРОВА

ЕКАТЕРИНА КИРИЛОВА ЯНУШЕВА

ЕЛЕНА ВАСИЛИЕВНА ВИТКОВА

ЕЛЕНА КАМЕНОВА ДРАГНЕВА

ЕЛЕНА СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА

ЕЛЕНА СТЕЛИЯНОВА КРЪСТЕВА

ЕЛЕНА ХРИСТОВА КЕХАЙОВА

ЕЛЕНКА ВЕЛИЧКОВА КАНАРИЕВА

ЕЛЕОНОРА ДАНЧОВА ГЕОРГИЕВА

ЕЛЕОНОРА МАНОЛОВА НИКОЛОВА

ЕЛИСАВЕТА ПАВЛОВА КОЛЕВА

ЕМИЛ ЛЮБОМИРОВ ВЪЛЧЕВ

ЕМИЛ СЛАВОВ МИХАЙЛОВ

ЕМИЛ ЮЛИЯНОВ ТОДОРОВ

ЕМИЛИЯ КИРИЛОВА СЛЕПУШКИНА

ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА НИКОЛОВА

ЕМИЛИЯ ЯНКОВА КАНАКИЕВА

ЕРИФИЛИЯ ГЕОРГИЕВА КИРОВА

ЖАНИНА СТАНИСЛАВОВА ЯНЕВА

ЖЕЧКО ИВАНОВ ЖЕЧЕВ

ЖИВКА ТОДОРОВА МАНОЛОВА

ЗАХАРИ ДИЯНОВ ТЕНЕВ

ЗДРАВКО РАЙЧЕВ СТРАТИЕВ

ЗЕФИРА ГЕОРГИЕВА КОЕВА

ЗЛАТИЛ ЕМИЛ КОЛЕВ

ЗЛАТИНА ХРИСТОВА КЕХАЙОВА

ЗЛАТКА СТАМОВА ДРАГИЕВА

ЗОРНИЦА АПОСТОЛОВА БУБОВА

ИВАН ВАСИЛИЕВИЧ ГАЙДАРЖИ

ИВАН МАРИНОВ ЯПАДЖИЕВ

ИВАН СОКРАТОВ ТЕТРАДОВ

ИВАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ИВАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ИВАН ЯНКОВ ЯНЕВ

ИВАНКА ГОЧЕВА КАВАЛДЖИЕВА

ИВАНКА ГРОЗЕВА ГЕОРГИЕВА

ИВАНКА ДОБРЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

ИВАНКА НИКОЛОВА МЕРДЖАНОВА

ИВАНКА СПАСОВА ШИВАЧЕВА

ИВЕЛИНА АПОСТОЛОВА БУБОВА

ИВЕЛИНА ГАНЧЕВА МИТЕВА-СТОЯНОВА

ИЛИЯ ПЕТКОВ КАЛУДОВ

ИЛИЯНА ВЛАДИМИРОВА КАЛУДОВА

ЙОАНА ЛЮБОМИРОВА ШИВАЧЕВА

ЙОВКА ДИМОВА ТОКАЛИЕВА

ЙОВЛАНДА НИКОЛАЕВА МАЧАНЕВА

ЙОВО ПАРАШКЕВОВ БУБОВ

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЕВ

ЙОРДАН ПЕТРОВ КОЕВ

ЙОРДАН СТАМОВ ЯНУШЕВ

ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА ЙОВЧЕВА

ЙОРДАНКА КАЛЧЕВА КАПРИЕВА

ЙОРДАНКА ПЕТРОВА СОТИРОВА

ЙОРДАНКА ПЕТРОВА СОТИРОВА

ЙОРДАНКА ТОДОРОВА МАНОЛОВА

КАЛИНКА НЕДЯЛКОВА МИНЧЕВА

КАЛИНКА ПЕТКОВА МИТЕВА

КАЛИОПА НИКОЛОВА СТЕФАНОВА

КАЛОЯН ГАНЧЕВ ИВАНОВ

КАМЕЛИЯ ХРИСТОВА ГАЙСТ

КАТЕРИНА ВЕЛИЧКОВА ПЧЕЛАРОВА

КАТЕРИНА ПАНАЙОТОВА КЛИНКОВА

КАТЕРИНА ПАНАЙОТОВА НЕДЯЛКОВА

КАТЕРИНА СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА

КАТИНА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА

КАТЯ АНДОНОВА ГЕОРГИЕВА

КЕТИ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

КИНА ЙОВКОВА БУБОВА

КИРИЛ ИВАНОВ ДРАГНЕВ

КИРИЛ КОСТАДИНОВ ВЕЛИЧКОВ

КИРИЛ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ

КИРИЛ ЯНКОВ ИЛИЕВ

КИРИЛ ЯНЧЕВ ГУГУШЕВ

КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ РИЗОВ

КОНСТАНТИН ТОДОРОВ ДЕМИРЕВ

КОСТА МАРИНОВ ЯПАДЖИЕВ

КОСТАДИН ТЕНЕВ ВЕЛИЧКОВ

КРАСИМИР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

КРАСИМИРА БОРИСОВА ИВАНОВА

КРАСИМИРА КРЪСТЕВА СКУДЖОВА

КРАСИМИРА ЛЮБЧЕВА ДУРЕВА

КРАСИМИРА НИКОЛАЕВА КОСТАДИНОВА

КРАСИМИРА РОЕВА РОЕВА

КРАСИМИРА ЯНЕВА ВЛАДИМИРОВА-НИКОЛОВА

КРЕМЕНА СТАМОВА ЯНУШЕВА

КРИСТАЛИНА СТАМАТОВА ТУЗЛУКОВА

КРИСТАЛИНА ТОДОРОВА КАРАГЬОЗОВА

КРИСТИАН КОСТАДИНОВ САРАЙДАРОВ

КРИСТИНА ТИНЧЕВА БАЗЕНИКОВА

КУНЧО ДИМИТРОВ ГАЙДОВ

ЛАЗАР РАЙЧЕВ СТРАТИЕВ

ЛЕОНАРДО НИКОЛА ДЖОВАНИ КЛЕРИЧИ

ЛИДИЯ МЕЧИСЛАВНА ДЕМИРЕВА

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ СКУМОВ

ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ПАНАЙОТОВ

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ ХРИСТОВ

ЛЮДМИЛА МАТЕЕВА ТОДОРОВА

ЛЮДМИЛА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

МАНОЛ СТОЯНОВ НИКОЛОВ

МАРГАРИТ ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

МАРГАРИТА ЩЕРИОНОВА КОСТАДИНОВА

МАРГИТА ИВАНОВА КАРАКОЧЕВА

МАРИАНА ГЕОРГИЕВА КАРТАЛОВА

МАРИАНА КОСТАДИНОВА ТУЗЛУКОВА

МАРИАНА КУЗМАНОВА ТОРОЗОВА

МАРИЙКА АНАСТАСОВА ТЕТРАДОВА

МАРИЙКА РАДЕВА КОСТАДИНОВА

МАРИН ДИМИТРОВ КАТРАФИЛОВ

МАРИН ИВАНОВ ЯПАДЖИЕВ

МАРИН СТОЯНОВ ДЪНКОВ

МАРИНА ЩЕРИОНОВА БРЕКОВА

МАРИЯ АНАСТАСОВА КАЛЕВА-ГЕОРГИЕВА

МАРИЯ АНЕГНОСТИЕВА ДАМАСКОВА

МАРИЯ БЛАГОЕВА ЗОТЕВА

МАРИЯ БОНЕВА БРЕКОВА

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА АНДРЕЕВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА НИКОВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА КУНЕВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

МАРИЯ ИВАНОВА КОСТАДИНОВА-ЩЕРИОНОВА

МАРИЯ ИВАНОВА ЛЮБЧЕВА

МАРИЯ КИРИЛОВА ВЕЛИЧКОВА

МАРИЯ МАРИНОВА ШИШМАНОВА

МАРИЯ МИХАЙЛОВА СКУДЖОВА

МАРИЯ ТОДОРОВА СКУМОВА

МАРИЯНА НИКОЛОВА ПЕТРОВА

МАРИЯНА СЛАВОВА МИХАЙЛОВА

МАРИЯНА СТАНЧЕВА САРАЙДАРОВА

МАРИЯНА СТОЯНОВА КАРТАЛОВА

МАРЛЕНА АНДОНОВА ТРЪПКОВА

МАРТИН ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ

МАРТИН ВЛАДИМИРОВ ЦВЕЙН

МАРТИН ТОДОРОВ ДАИЛОВ

МАРТИНА НИКОЛАЕВА КАПРИЕВА

МЕЛЕК МИЛЕНОВА БОГДАНОВА

МИГЛЕНА ДИНКОВА ГОСПОДИНОВА

МИЛА ДИМИТРОВА ГОСПОДИНОВА

МИЛАН НЕДКОВ ХРИСТОВ

МИЛЕН ТОДОРОВ МАНОЛОВ

МИЛЕН ЩЕРИОНОВ ГУДЖУКОВ

МИЛЕНА ПЕТКОВА КАРУЛЕВА

МИЛКА ЕНЧЕВА РОЕВА

МИЛЧО ГЕОРГИЕВ РАЕВ

МИЛЧО ЯНЕВ СКУМОВ

МИМИ ИВАНОВА ШИВАЧЕВА

МИНКА ИВАНОВА КАНАРИЕВА

МИНКО МИТЕВ ТОДОРОВ

МИНЬО ДИМИТРОВ МИХНЕВ

МИРОСЛАВ НИКОЛОВ ЧИЧАНОВ

МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ СКУДЖОВ

МИХАИЛ ХРИСТОВ СКУДЖОВ

НАДЕЖДА ДИМИТРОВА БОРИСОВА

НАДЕЖДА ИВАНОВА ПЕТРОВА-СТОЯНОВА

НАДЕЖДА КОСТАДИНОВА КАНАРИЕВА

НАДЕЖДА РОСЕНОВА ДИМИТРОВА

НАНКА СТОЯНОВА БАХЧЕВАНОВА

НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА КУНЕВА

НЕДЯЛКО ЗЛАТИНОВ РУСИНОВ

НЕЙЧО ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

НИКИТА  ГРОССУ

НИКОЛ ЕМИЛ КОЛЕВА

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАРАГЬОЗОВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

НИКОЛАЙ ДРАГИЕВ ДРАГИЕВ

НИКОЛАЙ ЖЕЧКОВ ЖЕЧЕВ

НИКОЛАЙ ЛЮБОМИРОВ ПАНАЙОТОВ

НИКОЛАЙ МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ

НИКОЛАЙ СПИРИДОНОВ КАПРИЕВ

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ЙОВЧЕВ

НИКОЛИНА АНГЕЛОВА НЯГОЛОВА

НИКОЛИНА ДИНЕВА СТОЯНОВА

НИКОЛИНА НИКОЛОВА БУБОВА

НИКОЛИНА СТАНЧЕВА ЗЛАТЕВА

НИНА КИРОВА АПОСТОЛОВА

НЯГОЛ ДИМЧЕВ НЯГОЛОВ

ОГНЯН ХРИСТОВ ХРИСТОВ

ПАВЕЛ  ГРОССУ

ПАВЛИНА РУМЕНОВА АТАНАСОВА

ПАНАЙОТ ГЕОРГИЕВ НЕДЯЛКОВ

ПАНТЕЛЕЙ АНДРЕЕВ ГРОССУ

ПАОЛИНА АТАНАСОВА ИВАНОВА

ПАОЛИНА ВЕЛИЧКОВА МИТЕВА

ПАРАШКЕВ КОСТАДИНОВ КАРАКОЧЕВ

ПАРАШКЕВА ОРТОДОКСИЕВ БУБОВ

ПАУНКА ИЛИЕВА СЕМОВА

ПЕНКА ГЕОРГИЕВА КАМБУРОВА

ПЕНКА ДИМИТРОВА КУЗИДОВА

ПЕПА НИКОЛОВА ИВАНОВА

ПЕТКО ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

ПЕТРАНКА СЛАВОВА ДИМИТРОВА

ПЕТЪР АНГЕЛОВ КОЕВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАРТАЛОВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ МИХНЕВ

ПЕТЪР СОКРАТОВ ТЕТРАДОВ

ПЕТЯ АНДОНОВА КАРТАЛОВА

ПЕТЯ ВЕСЕЛИНОВА ДАСКАЛОВА-ЯНУШЕВА

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА КАПРИЕВА

ПЕТЯ КРУМОВА ХРИСТОВА

ПОЛЯ ЯНЧЕВА СЛАВОВА

РАДИНА ВАСИЛЕВА ТЕРЗИЕВА

РАДИНА ГЕОРГИЕВА МАНОЛОВА

РАДКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

РАДОСТИНА ГАЛЕВА СЕРАФИМОВА

РАДОСТИНА ДОБРЕВА ПЕТРОВА

РАДОСТИНА КРЪСТЕВА МАНОЛОВА

РАДОСТИНКА ПЕНКОВА СКУМОВА

РАЙЧО ЛАЗАРОВ СТРАТИЕВ

РЕНИ НИКОЛОВА ДАЛИПИ

РОЗАЛИНА ПЕТРОВА КАРТАЛОВА

РОСЕН МАНОЛОВ БУБОВ

РОСИНА  КАСЪМ

РОСИЦА ДИМИТРОВА ЧОБАНОВА

РОСИЦА ЙОРДАНОВА КОЕВА

РОСИЦА МИНКОВА ЙОРДАНОВА

РУЖА ИЛИЕВА ЯНЕВА

РУМЕН ВЕСЕЛИНОВ КАРАМАНОВ

РУМЕН ЗЛАТЕВ КАВАЛДЖИЕВ

РУМЯНА ИВАНОВА БРАЙНОВА

РУМЯНА СТОЙЧЕВА ШИШМАНОВА

РУМЯНА ЩЕРЕВА СТАМБОЛИЕВА

РУСКА ДЕМИРЕВА КЕХАЙОВА

САВА МАРИНОВ КАТРАФИЛОВ

САВКА ВАСИЛЕВА ЧАНТАЛИЕВА

САВКО ИВАНОВ КРЕМЕНСКИ

СВЕТЛА ВЕРГИЛОВА ПИВИНА

СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА КАЛЕВА

СВЕТЛАН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ

СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВА АНДРЕЕВА

СВЕТЛОЗАР РАЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ

СЕНКА МИНЕВА ПЕТКОВА

СИЛВА ВЕСЕЛИНОВА СПАСОВА

СИЛВИЯ ХРИСТОВА ТОДОРОВА

СИМЕОН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

СЛАВА ДРАГИЕВА КОЛЕВА

СЛАВЕЙ ДИМИТРОВ КАНАРИЕВ

СЛАВИ КРАСИМИРОВ ДИМИТРОВ

СЛАВИ ЯНКОВ МИХАЙЛОВ

СЛАВЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

СОКРАТ ПЕЕВ ТЕТРАДОВ

СОНЯ ПЕТРОВА СТРЕЗОВА

СОТИ ПЕТРОВА СОТИРОВА

СОФИЯ СТЕФАНОВА НИКОЛОВА

СТАМАТ СТОЯНОВ ТУЗЛУКОВ

СТАМЕН ИВАНОВ ТОДОРОВ

СТАНИМИР АТАНАСОВ НАЙДЕНОВ

СТАНИМИР СТАНИМИРОВ СТАНКОВ

СТАНИМИР ЩЕРИОНОВ КАРТАЛОВ

СТАНИСЛАВ АТАНАСОВ ЩЕРИОНОВ

СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ ЙОВЧЕВ

СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ КАТРАФИЛОВ

СТАНИСЛАВА ИВАНОВА СПАСОВА

СТАНКА РУСЕВА ГУГУШЕВА

СТАНЧО ТОДОРОВ САРАЙДАРОВ

СТЕЛА МАРИНОВА СТЕФАНОВА

СТЕФАН АНДОНОВ ЗАХАРИЕВ

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КОЕВ

СТЕФАН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

СТЕФАНИ НЯГОЛОВА НЯГОЛОВА

СТЕФКА МАРКОВА НИКОЛОВА

СТЕФКА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА

СТОЙКА РУСИНОВА ТЕРЗИЕВА

СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ

СТОЯН НИКОЛОВ ЙОВЧЕВ

СТОЯН НИКОЛОВ НИКОЛОВ

СТОЯН СТАМАТОВ ТУЗЛУКОВ

СТОЯН ТОДОРОВ ИВАНОВ

СТОЯНКА СТОЙКОВА КОЕВА

СТОЯНКА ТОНЕВА БУБОВА

СУЛТАНКА АЛЕКСАНДРОВА ЯНЕВА

СЪБИНА КИРОВА ГУГУШЕВА

СЪБИНКА ТОНЕВА ШЕЙТАНОВА

СЪБЧО ДИМОВ ИВАНОВ

ТАНЯ АНДОНОВА ИВАНОВА

ТАНЯ АТАНАСОВА ТЕНЕВА

ТАНЯ ВАНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

ТАТЯНА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА

ТЕОДОРА НЕДЕЛЧЕВА ДИМИТРОВА

ТЕОДОРА СЛАВОВА ТОДОРОВА

ТИНЧО ЦАНКОВ БАЗЕНИКОВ

ТОДОР АПОСТОЛОВ АНДРЕЕВ

ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕНЕТОВ

ТОДОР ИВАНОВ МАНОЛОВ

ТОДОР СТАНЧЕВ САРАЙДАРОВ

ТОДОРКА ЖЕЛЕВА СТРАТИЕВА

ТОНИ ТИХОМИРОВ ПАЛУКОВ

ТОНИ ЧАВДАРОВ БУДИНОВ

ТОНКА ПЕТРОВА КАРТАЛОВА

ТОСКА АТАНАСОВА СКУМОВА

ФИДАНКА АТАНАСОВА СТОЯНОВА

ХАРАЛАМБИ СОТИРОВ СЕРБЕЗОВ

ХРЕНА ИВАНОВА ВЛАДИМИРОВА

ХРИЗАНТЕМА ПЕТРОВА КАРТАЛОВА

ХРИСТИНА КОСТОВА ЯПАДЖИЕВА

ХРИСТИНА МАРГАРИТОВА ДИМИТРОВА

ХРИСТИНА РОСЕНОВА ДИМИТРОВА

ХРИСТО АНАСТАСОВ МЕРДЖАНОВ

ХРИСТО АТАНАСОВ КЕХАЙОВ

ХРИСТО КОСТАДИНОВ ПЕТРОВ

ХРИСТО ЛЮБЕНОВ ПЕТКОВ

ХРИСТО ЛЮБОМИРОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО МИХАЙЛОВ СКУДЖОВ

ЦВЕТАН ХРИСТОВ ТОДОРОВ

ЦВЕТАНКА НИКОЛОВА СТОЙЧЕВА

ЦВЕТАНКА ХРИСТОВА ПЕТКОВА

ЦВЕТЕЛИНА АТАНАСОВА НАЙДЕНОВА

ЦВЕТЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА КЕХАЙОВА

ЩЕРИОН ГЕОРГИЕВ СТАМБОЛИЕВ

ЩЕРИОН КИРОВ ПЕТРОВ

ЩЕРИОН КОСТАДИНОВ КАРТАЛОВ

ЩЕРИОН ЯНЕВ ГУДЖУКОВ

ЩЕРИОН ЯНКОВ БРЕКОВ

ЩЕРЬОН РОСЕНОВ МИНЧЕВ

ЩИЛЯНКА СТОЯНОВА КАРАГЬОЗОВА

ЮЛИЯН СТЕФАНОВ ТОДОРОВ

ЯНА КИРИЛОВА ДУЧЕВА

ЯНИ АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ

ЯНИ ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ

ЯНИ МИЛЧЕВ СКУМОВ

ЯНКА ГЕОРГИЕВА РУСИНОВА

ЯНКА ЖЕКОВА ФОТЕВА

ЯНКА КУНЕВА ГАЙДОВА

ЯНКА ПЕТКОВА МЕШКОВА

ЯНКО ИВАНОВ ЯНЕВ

ЯНКО ЩЕРИОНОВ БРЕКОВ

ЯНЧО ДИМИТРОВ ЯНЕВ

ЯНЧО ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЛЯЗКОВ

ЯНЧО КИРЯКОВ ДАМАСКОВ

ЯНЧО ХРИСТОВ ГУГУШЕВ

ЯНЧО ЯНАКИЕВ СЛАВОВ

ЯСЕН ЯНЧЕВ СЛАВОВ

 

Кмет/кметски наместник: …………

 

Секретар на община/район: ……….

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

 

ОБЛАСТ БУРГАС   ОБЩИНА ПОМОРИЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ПОМОРИЕ

КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 021

Адрес на избирателната секция: ……………………………………..

 

–––––––––––––––––-

Собствено, бащино и фамилно име

–––––––––––––––––-

АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА МАДЖАРОВА

АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА ХАРАМАРОВА

АЛЕКСАНДРА ХРИСТОВА МАНОЛОВА

АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ ЧУХЛЕВ

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ХАДЖИАНГУРОВ

АЛЕКСАНДЪР МИТКОВ АТАНАСОВ

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ЗЛАТАНОВ

АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ПЕТКОВ

АЛЬОНА СТЕПАНОВНА МОТРИКАЛА

АНА РАШКОВА ТОДОРОВА

АНА-МАРИЯ ПАСКАЛЕВА МАЧАНЕВА

АНАСТАС АДАМОВ БАЛАСОВ

АНАСТАС СТОЯНОВ ГЮРОВ

АНАСТАСИЯ ДИМИТРОВА КУРКУЧЕВА

АНАСТАСИЯ ЯНКОВА МАДЕВОВА

АНАТОЛИ ВЛАДИМИРОВ БУЗА

АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

АНГЕЛ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

АНГЕЛ ИВАНОВ АРАБАДЖИЕВ

АНГЕЛ МИХАЙЛОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

АНДЖЕЛИНА ЮЛИЯНОВА КОСТОВА

АНДРЕЯ АПОСТОЛОВ АНДРЕЕВ

АНКА АНДРЕЕВА ВЛАЕВА

АННА АЛЕКСАНДРОВА ХАДЖИАНГУРОВА-ЖЕЛЕВА

АННА ВАСИЛЕВА МАДЕВОВА

АННА ГЕОРГИЕВА БОДУРОВА

АННА ЕВГЕНИЕВА ГЕНЧЕВА

АННА-МАРИЯ КРАСИМИРОВА ХРИСТОВА

АНТАНИ НИКОЛАЕВ КУРКУЧЕВ

АНТОНИЯ ЙОРДАНОВА ЯКИМОВА

АПОСТОЛ АТАНАСОВ ВЛАСАКИЕВ

АРТУР ИВАНОВ БУРЛАКОВ

АТАНАС ЛАЗАРОВ ТОНОЗЛИЕВ

АТАНАС ЛЕФТЕРОВ ЗМИЛТИЯДОВ

АТАНАС СТОЯНОВ МАВРОВ

АТАНАСКА КИРОВА МАВРОВА

АФРОДИТА ТОДОРОВА ПЕТРОВА

БИЛЯНА ТОДОРОВА ВЛАДИМИРОВА

БЛАГОВЕСТ ЗВЕЗДЕЛИНОВ БОНЕВ

БОЖИДАРА АТАНАСОВА ГАНЧЕВА

БОЖИДАРА КРУМОВА СТАМБОЛИС

БОНКА ЯНЕВА РИБОВА

БОРИС КОСТАДИНОВ САВАКЛИЕВ

БОРЯНА ИВАНОВА КАРАИВАНОВА

БОЯНКА ИВАНОВА СТОЯНОВА

БЪРНА ЯНЕВА КОЛЕВА

ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ВЛАЕВ

ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ИВАНОВ

ВАНЯ СТОЯНОВА АТАНАСОВА

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ БОДУРОВ

ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ЗМИЛТИЯДОВА

ВЕНЕСА ЛЮБОМИРОВА БАЙЧЕВА

ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ГЮРОВ

ВЕСЕЛА АПОСТОЛОВА ПЕЧАС

ВЕСЕЛА КИРИЛОВА КОЕВА

ВЕСЕЛА КОСТАДИНОВА ТЕТРАДОВА

ВЕСЕЛА ЩЕРЕВА ГРАМАТИКОВА

ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА ДЪРЛЯНОВА

ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА ХАДЖИАНГУРОВА

ВЕСЕЛИНА НИКОЛАЕВА ПРОДРОМОВА

ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА КУРКУЧЕВА

ВЕСЕЛИНА ЯНЕВА ДИМОВА

ВЕСКА АНДОНОВА КУТРУБИЕВА

ВЕСКО АЛЕКСАНДРОВ ДАЙНОВ

ВИЛИСЛАВА ДИМИТРОВА САРЪСТОВА

ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА КАЗАКОВА

ВИОЛЕТА СТАНЧЕВА ТРЕНДАФИЛОВА

ВИОЛЕТТА  МАТЕЙ

ВИОЛИНА ТОДОРОВА КУПЕНОВА

ВИРЖИНИЯ ЯНЧЕВА ГЕОРГИЕВА

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НОВИКОВ

ГАЛИНА СТЕФАНОВА БАКАЛОВА

ГАЛИНА ХРИСТОВА ЯНЕВА

ГАЛИНА ЯКОВЛЕВНА ЧЕРНАЯ

ГЕНКО ГЕОРГИЕВ СИДЕРОВ

ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ КАЛЧЕВ

ГЕОРГИ ГАНЧОВ РЕДЖОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БОДУРОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГУМЕНОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ СТАМБОЛИЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ СТАМБОЛИЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ТРЪПКОВ

ГЕОРГИ ИЛИЕВ БАРБУТОВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ КАЗАКОВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЗЛАТАНОВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТЕТРАДОВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЯНЕВ

ГЕОРГИ СТАВРЕВ АНАСТАСОВ

ГЕОРГИ ЯНЕВ ПАВЛОВ

ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА ГРАХОВСКА

ГЕРГАНА КИРЯКОВА ЧАКЪРОВА

ГЕРГАНА ПАНАЙОТОВА ТОНОЗЛИЕВА

ГИНКА ДРАГАНОВА МАВРОДИЕВА

ГИЦА СПАСИНОВА СИМЕОНОВА

ГЮРО ЛАЗАРОВ ГЮРОВ

ДАМЯН ИВАНОВ СЛАВОВ

ДАНИЕЛА АТАНАСОВА ГАНЧЕВА

ДАНИЕЛА ВЕСКОВА ДАЙНОВА

ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ДУАЙ

ДАРИНА АТАНАСОВА ТАШЕВА

ДАРИЯ СТАВРЕВА ПАНТЕЛЕЕВА

ДЕЯН СИМЕОНОВ БОЙЧЕВ

ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ГАВАЛЬОВА

ДИМИТРИНКА ВАСИЛЕВА МАНЧЕВА

ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА ГЮРОВА

ДИМИТРИНКА ЩЕРЕВА КУРКУЧЕВА

ДИМИТЪР АНАСТАСОВ ГЮРОВ

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ САМОКОВЛИЕВ

ДИМИТЪР ЕМИЛОВ МАНЧЕВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ИЛИЕВ БАРБУТОВ

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ПРОДРОМОВ

ДИМИТЪР ПАНАЙОТОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ

ДИМИТЪР СЛАВЧЕВ САРЪСТОВ

ДИМИТЪР СТОЙКОВ СТОЙКОВ

ДИМИТЪР ЩЕРИОНОВ КАЛАФОРОВ

ДИМИТЪР ЯНЕВ ПАВЛОВ

ДОБРИНА ЯНЕВА КОЕВА

ДОРА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ДОРЕТА КОСТОВА ХАДЖИАНГУРОВА-СЕМКО

ДРАГОМИР ГОЦЕВ ХРИСТОВ

ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА ПРЕМЯНОВА

ЕВМИЛИЯ ХРИСТОВА САВАКЛИЕВА

ЕКАТЕРИНА ЙОРДАНОВА МИТЕВА

ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА

ЕЛЕНА АНДРЕЕВА АНДРЕЕВА

ЕЛЕНА ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА ПРОДРОМОВА

ЕЛЕНА НИКОЛОВА КОЕВА

ЕЛЕНА ПЕТРОВА ЯНЕВА

ЕЛЕНА СЛАВОВА КРЪСТЕВА

ЕЛЕНА СТОЯНОВА ТАЛЬОКОВА-СЛАВОВА

ЕЛЕНА ТОМЧЕВА ХАДЖИАНГУРОВА

ЕЛЕНА ЯНЕВА ДИМИТРОВА

ЕМАНУИЛ ЩЕРИОНОВ ГАВАЛЬОВ

ЕМИЛ ДИМИТРОВ МАНЧЕВ

ЕМИЛ ИВАНОВ НИКОЛОВ

ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА

ЖАНЕТА ВИЧЕВА АТАНАСОВА

ЖАНЕТА СИМЕОНОВА ЕРМЕНЛИЕВА

ЖАНИНА ИВАЙЛОВА ЛАЗАРОВА

ЖАСМИНА ИВАНОВА НИКОЛОВА

ЖЕЧКА ДЕЧЕВА ГЪРКОВА

ЖИВКО ГЕОРГИЕВ МИТЕВ

ЖИВКО КИРИЛОВ КАЗАНКАЛИЕВ

ЗАГОРКА СЕРАФИМОВА ЦАНКОВА

ЗАФИРА НИКОЛАЕВА РИБОВА-ПРОДРОМОВА

ЗЛАТИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА

ЗЛАТИНА ЙОВЧЕВА ВЪЛКОВА-ГЕДОВА

ЗЛАТКА СТОЯНОВА КАБАДАИЕВА

ИВАЙЛО ХРИСТОВ ГЕДОВ

ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ПРОДАНОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАМБОЛИЕВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ТРЪПКОВ

ИВАН ДЕМИРЕВ ЯНЕВ

ИВАН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

ИВАН КОСТАДИНОВ ЙОРДАНОВ

ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ

ИВАН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

ИВАН ПЕТРОВ ПЕТРОВ

ИВАН РУСЕВ РУСЕВ

ИВАН СТОЯНОВ ПЕТРОВ

ИВАН ХРИСТОВ АРАБАДЖИЕВ

ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ

ИВАНКА ЖЕКОВА ЖЕКОВА

ИВАНКА ИВАНОВА СТЕФАНОВА

ИВО ГЕОРГИЕВ ПАРЧЕВ

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ БАРБУТОВ

ИЛИЯ ПРОДАНОВ ПРОДРОМОВ

ИЛИЯ РАЙЧЕВ СТОИЛОВ

ИЛИЯН НИКОЛОВ ШИШМАНОВ

ИРИНА ЗЛАТЕВА КРЪСТЕВА

ЙОАНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ЙОВКА ДОЙНОВА ПАПАДОПУЛОВА

ЙОВЧО ВАСИЛЕВ СТАМБОЛИЕВ

ЙОРДАНКА ПЕТРОВА КАБАДАИЕВА

ЙОРДАНКА СТАНЧЕВА НИКОЛОВА

КАЛИНА ИВАНОВА ПАПАДОПУЛОВА

КАТЕРИНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

КАТИНА КОСТОВА ЯНЕВА

КАТЯ АНАСТАСОВА КАРАМФИЛОВА

КАТЯ ВАСИЛЕВА ПРОДРОМОВА

КИНА ДУШЕВА СИДЕРОВА

КИРИЛ  БУРЛАКОВ

КИРИЛ АТАНАСОВ МАВРОВ

КИРИЛ КОНСТАНТИНОВ КОЕВ

КИРИЛ ЯНЕВ КАЗАНКАЛИЕВ

КИРЯК ДИМИТРОВ РАЛЕВ

КОНСТАНТИН КИРЯКОВ РАЛЕВ

КОНСТАНТИН СТЕЛИОС СТАМБОЛИС

КОСТА ГЕОРГИЕВ ХАДЖИАНГУРОВ

КОСТА КРЪСТЕВ ТИЛЕВ

КОСТА ЛЕФТЕРОВ ЗМИЛТИЯДОВ

КОСТАДИН БОРИСОВ САВАКЛИЕВ

КОСТАДИН БОРИСОВ САВАКЛИЕВ

КОСТАДИН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

КОСТАДИН НИКОЛОВ КАЗАКОВ

КОЮ СТОЙКОВ КОЕВ

КРАСИМИР ИВАНОВ ТРЪПКОВ

КРАСИМИРА МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА

КРИСТИНА ПАНАЙОТОВА КЕЧЕДЖИЕВА

КРИСТИЯНА КИРЯКОВА ЧАКЪРОВА

КРЪСТЬО КОСТОВ ТИЛЕВ

КУНКА ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА

КУПЕН ВИДЕВ ИВАНОВ

ЛАЗАР АТАНАСОВ ТОНОЗЛИЕВ

ЛЕФТЕР АТАНАСОВ ЗМИЛТИЯДОВ

ЛИЛИЯ КОСТАДИНОВА ДИОМОВА

ЛИЛЯНА ЗАХАРИЕВА ШИШМАНОВА

ЛИЛЯНА ИЛИЯНОВА ДУШЕВА

ЛЮБОМИР ДОБРЕВ ПЕНЕВ

ЛЮДМИЛА ЮРИЕВНА ТРАНГА

МАГДАЛЕНА ВАСИЛЕВА БОДУРОВА

МАГДАЛЕНА ДИНКОВА АНДРЕЕВА

МАГДАЛЕНА МИХАЙЛОВА ТРЕНДАФИЛОВА

МАГДАЛЕНА ПЕТРОВА ГАНЧЕВА

МАНОЛ ЖЕЛЕВ АТАНАСОВ

МАНОЛ ТОДОРОВ КАБАДАИЕВ

МАРГАРИТА ВЕЛИКОВА ГУМЕНОВА

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ГУМЕНОВА

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ШИШМАНОВА

МАРГАРИТА НИКОЛОВА ДИМОВА

МАРГАРИТА СТОЯНОВА БАРБУТОВА

МАРГАРИТА ТОДОРОВА СТАМАТОВА

МАРИАНА ПЕТРОВА АНДОНОВА

МАРИЕТА ИВАНОВА ИВАНОВА

МАРИЙКА АПОСТОЛОВА ЛАЛЕВА

МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА МАВРОДИЕВА

МАРИЙКА ИВАНОВА ХРИСТОВА

МАРИЙКА МАНОЛОВА ВАТЕВА

МАРИНКА ПАНАЙОТОВА ПРОДРОМОВА

МАРИЯ АЛЕКСИЕВА СТАЙКОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

МАРИЯ ГЮРОВА ГЮРОВА

МАРИЯ КОЛЕВА СТОЙКОВА

МАРИЯ КОСТАДИНОВА РАЛЕВА

МАРИЯ КОСТАДИНОВА САМОКОВЛИЕВА

МАРИЯ МИХАЙЛОВА ХАРАМАРОВА

МАРИЯ НИКОЛАЕВА САРЪСТОВА

МАРИЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

МАРИЯ ПЕТРОВА КАРАСТОЯНОВА

МАРИЯ СТОЯНОВА АТАНАСОВА

МАРИЯ-ЛУИЗА ИВАНОВА СТАМБОЛИЕВА

МАРИЯ-МАГДАЛЕНА ПАНАЙОТОВА ПРОДРОМОВА

МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕМЕДЖИЕВА

МАРТА ВАСИЛЕВА ЯНАКИЕВА

МАРТИН ДИМИТРОВ БАРБУТОВ

МАРТИН ДИМИТРОВ ГУМЕНОВ

МАРТИН МИХАЙЛОВ ЧЕРНЕВ

МАРУСЯ ВАЛЕНТИНОВА ВЛАЕВА

МИЛЕН АНАСТАСОВ БАЛАСОВ

МИЛЕНА ЗДРАВКОВА ЦОНЕВА-ПРОДРОМОВА

МИЛЕНА СТЕФАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА

МИЛЕНА ЯНЕВА СТОЯНОВА

МИЛКА НИКОЛОВА ХАЙДУТОВА

МИНКА ВАСИЛЕВА БАРБУТОВА

МИНКА СТОЯНОВА МУТАФОВА

МИТКО НЕЙЧЕВ ЕРМЕНЛИЕВ

МИХАИЛ СТОЙКОВ ТРЕНДАФИЛОВ

МОМКА ИЛИЕВА БОЯДЖИЕВА

НАДЕЖДА КОЛЕВА РАЛЕВА

НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА ШАПОВАЛ

НАСКА ДРАГАНОВА ПРОДРОМОВА

НАСЯ НАНЕВА КАМБУРОВА

НАТАЛИЯ ВАЛЕНТИНОВНА МИНЕВА

НАТАША ДАВИДОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА

НЕДЕЛЧО АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ

НЕДЕЛЧО СТАЙКОВ СТАЙКОВ

НЕДЕЛЯ ДИМИТРОВА ЕРМЕНЛИЕВА

НЕДКА СТОЯНОВА СТАМБОЛИЕВА

НЕДЯЛКА ВЕЛИЧКОВА СТАНКОВА

НЕДЯЛКА КОСТАДИНОВА ТАНЧЕВА

НЕЙЧО МИТКОВ ЕРМЕНЛИЕВ

НИКОЛА ИВАНОВ ИВАНОВ

НИКОЛА ИЛИЯНОВ ШИШМАНОВ

НИКОЛА КОСТАДИНОВ КАЗАКОВ

НИКОЛА ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ

НИКОЛАЙ АСЕНОВ ДИМИТРОВ

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ДИМОВ

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ БОЯДЖИЕВ

НИКОЛАЙ СТОЙКОВ СТОЙКОВ

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ЧИЧАНОВ

НИКОЛАЙ ЩЕРЕВ КУРКУЧЕВ

НИКОЛАЙ ЯНКОВ АНДОНОВ

НИКОЛЕТА КИРИЛОВА КОЕВА

НИКОЛИНКА ГЕОРГИЕВА АНАСТАСОВА

НИНА АЛЕКСЕЕВНА ДОДУЛ

НИНА ГЕОРГАКИЕВА АТАНАСОВА

НИНА ЖЕКОВА ДИМИТРОВА

НИНА НЕДЕЛЧЕВА РУСЕВА

НИНА ПЕТКОВА НИКОЛОВА

ОГНЯН АНГЕЛОВ ЖЕЛЯЗКОВ

ОЛГА НИКОЛАЕВНА МАМОНОВА

ПАВЕЛ ТЕОДОРОВ ПЕТРОВ

ПАВЛИНКА СЕВОВА БАРБУТОВА

ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ ПРОДРОМОВ

ПАНАЙОТ ЩЕРИОНОВ МИНЕВ

ПАСКАЛ АЛЕКСАНДРОВ ДАЙНОВ

ПЕЛАГИЯ КИРЯКОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ПЕНКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА-РЕДЖОВА

ПЕНКА ВАСИЛЕВА САМОКОВЛИЕВА

ПЕНКА ТАНЕВА ТАНЕВА

ПЕНЧО ГЕОРГИЕВ ТОМОВ

ПЕПА ДАМЯНОВА КАЛЧЕВА

ПЕТКО НИКОЛОВ НИКОЛОВ

ПЕТКО ЯНЕВ ТОДОРОВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ

ПЕТЪР ДЕМИРЕВ ЯНЕВ

ПЕТЪР ЗЛАТЕВ КРЪСТЕВ

ПЕТЪР СТАВРЕВ КУТРУБИЕВ

ПЕТЪР ТОДОРОВ ДЖИНГОВ

ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА СТОЯНОВА

ПЕТЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ПЕТЯ ЩЕРИОНОВА МИНЕВА

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ВЪЛКАНОВ

ПЛАМЕНА ЕВСТАТИЕВА МАДЕВОВА

ПОЛИМЕНА ГЕОРГИЕВА МАДЕВОВА

ПОЛЯ БОЖИНОВА БОЖИНОВА

ПРОДАН ИЛИЕВ ПРОДРОМОВ

РАДКА АНАСТАСОВА ТЕТРАДОВА

РАДКА ДИМИТРОВА МАНЧЕВА

РАДКА КОСТОВА ТЕТРАДОВА

РАДКА КУРТЕВА ТЕТРАДОВА

РАДОСТИНА МАНОЛОВА ГУМЕНОВА

РАЙНА КИРЯКОВА ТОНОЗЛИЕВА

РАЙНА ТОДОРОВА МАДЕВОВА

РАЛИЦА СТАНИСЛАВОВА КОВАЧЕВА

РАЯ ЛАЗАРОВА ТОНОЗЛИЕВА

РОЗА БОРИСОВА ПЕТРОВА

РОМАН СТЕЛИОС СТАМБОЛИС

РОСИЦА МИТКОВА ЕРМЕНЛИЕВА

САШКА ДИМИТРОВА СЛАВОВА

СВЕТЛА ЯНЕВА КАБАДАИЕВА-ИВАНОВА

СВЕТЛАНА МАТЕВА АРНАУДОВА

СВЕТЛАНА СТЕПАНОВНА НОВИКОВА

СВЕТЛИН ДИМИТРОВ САРЪСТОВ

СВЕТЛОЗАР ВАСИЛЕВ ГАНЧЕВ

СЕВДАЛИН ДИМИТРОВ БАРБУТОВ

СИЛВАНА АНТОНОВА ГЕОРГИЕВА

СИЛВИЯ МИЛКОВА СТЕФАНОВА

СИЛВИЯ ПЛАМЕНОВА ПАРЧЕВА

СЛАВКА ЩЕРИОНОВА ТОМОВА

СНЕЖА ИВАНОВА ПАНАЙОТОВА

СНЕЖАНА АНГЕЛОВА ГУДЖУКОВА

СОНЯ ПЕТКОВА ЯНЕВА

СОТИР ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

СОФИЙКА ИВАНОВА ВЛАСАКИЕВА

СОФИЯ АНДРЕЕВА ТОДОРОВА

СОФИЯ ИЛИЕВА УЗУНОВА

СПАСКА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА

СТАЙКО НЕДЕЛЧЕВ СТАЙКОВ

СТАНИМИР КОСТОВ СТАМАТОВ

СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ ГРАМАТИКОВ

СТАНИСЛАВА АТАНАСОВА ЛАСКАРОВА-ГРАМАТИКОВА

СТАНКА ИВАНОВА МИНЕВА

СТАНКА СПАСОВА ГЮРОВА

СТАНКА СПИРОВА ХРИСТОВА

СТЕФАН АСЕНОВ ДИМИТРОВ

СТЕФАН ЛЮБОМИРОВ БАЙЧЕВ

СТЕФКА АНГЕЛОВА БАЛАСОВА

СТЕФКА ЯНКОВА ДИМИТРОВА

СТОЯН АНАСТАСОВ ГЮРОВ

СТОЯН ИВАНОВ ЛЮБЧЕВ

СТОЯН ЩЕРЕВ АТАНАСОВ

СТОЯНКА СТОЙЧЕВА ЧАКЪРОВА

СЪБИНА РАДОСЛАВОВА АРАБАДЖИЕВА

ТЕНЬО ЖЕЛЯЗКОВ ВАЧЕВ

ТЕОДОР ПЕТРОВ ПЕТРОВ

ТЕОДОРА ИЛИЕВА БАРБУТОВА

ТЕОДОРА МАНОЛОВА КАБАДАИЕВА

ТЕОДОРА ЮЛИЯНОВА МАДЕВОВА

ТЕОДОРА ЯНЕВА ПАПАДОПУЛОВА-ВАСИЛЕВА

ТОДОР ВЕЛИЧКОВ СТАНКОВ

ТОДОР ИВАНОВ ПЕТРОВ

ТОДОР ИЛИЕВ ДЖИНГОВ

ТОДОРКА СТОЯНОВА КРАЛЕВА

ТРАЙКО СПАСОВ ОФИЛОВ

ФИЛИП ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ФОТИ ДИМИТРОВ КАЛЧЕВ

ФОТКА ИВАНОВА ЗЛАТАНОВА

ХРИСАНТА СТОЯНОВА ЧУХЛЕВА

ХРИСОПИ АНАРГИРОВА МАЧАНЕВА

ХРИСТИНА АНДОНОВА МИНЕВА

ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ФИЛИПОВА

ХРИСТИНА ТЕМЕЛКОВА МАДЕВОВА

ХРИСТО ИВАНОВ ГЕДОВ

ХРИСТО ИВАНОВ ГЪРКОВ

ХРИСТОС ВЪРБАНОВ ВЪРБАНОВ

ХРИСТОФОР АНАСТАСОВ КАРАМФИЛОВ

ЦАНИСЛАВ СТЕФАНОВ ПЕТКОВ

ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА

ЦВЕТАНКА ХРИСТОВА КАРАНФИЛОВА

ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ГЪРКОВА

ЧАВДАР МИХАЙЛОВ ЧЕРНЕВ

ЩЕЛИЯН ПЕТРОВ АНДОНОВ

ЩЕРИОН ЕМАНУИЛОВ ГАВАЛЬОВ

ЮЛИЯ ВАСИЛЕВА ГРАМАТИКОВА

ЮЛИЯН ВАСИЛЕВ МАДЕВОВ

ЯНИ БОРИСОВ СТОЯНОВ

ЯНИ ГЕОРГИЕВ ПАПАДОПУЛОВ

ЯНИ ЖЕЛЕВ АТАНАСОВ

ЯНИ КИРИЛОВ КАЗАНКАЛИЕВ

ЯНИ КОЕВ КОЕВ

ЯНИ СПИРОВ РИБОВ

ЯНИС  ТУЗАНИ

ЯНКА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА

ЯНКО КИРЯКОВ КАБАДАИЕВ

ЯНКО НИКОЛАЕВ АНДОНОВ

ЯНЧО ГЕОРГИЕВ СИДЕРОВ

 

Кмет/кметски наместник: …………

 

Секретар на община/район: ……….

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

 

ОБЛАСТ БУРГАС   ОБЩИНА ПОМОРИЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ПОМОРИЕ

КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 022

Адрес на избирателната секция: ……………………………………..

 

–––––––––––––––––-

Собствено, бащино и фамилно име

–––––––––––––––––-

АДЕМ ИСМАИЛ АДЕМ

АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ КАБАДАИЕВ

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ СИДЕРОВ

АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ ТУЗЛУКОВ

АЛЕКСАНДЪР ХАРАЛАМБИЕВ ТЕРЗИЕВ

АНАСТАСИЯ КОСТОВА СТАМАТОВА

АНГЕЛ ВАСИЛЕВ КАБАДАИЕВ

АНГЕЛ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

АНГЕЛ ПАНДЕЛИЕВ МАЧАНЕВ

АНГЕЛ СТЕФАНОВ ИЛИЕВ

АНГЕЛ ФИЛИПОВ ДЖИСОВ

АНГЕЛИНА ПЕТРОВА ПЕНЧЕВА

АНДРЕЙ ГАНЧЕВ МАВРОДИЕВ

АНДРЕЯ ПАНАЙОТОВ ТОДОРОВ

АНЕЛИЯ ЯНКОВА ТОКАЛИЕВА-ВИЧЕВА

АНЕТА ЯНЕВА ПЕТРОВА

АНИ АПОСТОЛОВА АНДРЕЕВА

АНИ ДОБРЕВА ДИМИТРОВА

АННА АЛЕКСАНДРОВА СТАВРЕВА

АННА МИРОСЛАВОВА ДОБРЕВА

АНТОАНЕТА АНТОНОВА КАРТАЛОВА

АНТОАНЕТА АСПАРУХОВА КАРАСТОЯНОВА

АНТОАНЕТА СВЕТЛОЗАРОВА ЖИЛКОВА

АНТОН КРЪСТЕВ ДЪРЛЯНОВ

АПОСТОЛ ГАНЕВ АПОСТОЛОВ

АСЕН НЕЛЕТОВ АНГЕЛОВ

АСПАСИЯ ПАНДЕЛИЕВА МАЧАНЕВА

АТАНАС ИВАНОВ КОЛЕВ

АТАНАС ИЛИЕВ ПОПОВ

АТАНАС ЛЪЧЕЗАРОВ ХРИСТОВ

АТАНАСКА ДИМОВА КОЛЕВА

БОЖАНА МИХАЙЛОВА ПЕЙКОВА

БОЖИН СПИРОВ ДЕЛЯКОВ

БОРИСЛАВА СТОЯНОВА МИЛТИЯДОВА

БОЯНА СТЕФАНОВА ДОЛАПЧИЕВА

ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ГЛАВЧЕВ

ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВ СТОЙНОВ

ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ПАНАЙОТОВА

ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА КРЪСТЕВА

ВАЛЕРИЯ ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

ВАЛЯ МИЛАНОВА УГРИНОВА

ВАЛЯ РАДЕВА АТАНАСОВА

ВАНЕСА РУМЕНОВА КАРАДЖОВА

ВАНЯ ПРОДАНОВА ТОДОРОВА

ВАСИЛЕНА КРАСИМИРОВА КУПЕНОВА

ВАСИЛКА АТАНАСОВА НИКОЛОВА

ВЕЛИЗАРА НИКОЛАЕВА МАНОЛОВА-ДИМИТРОВА

ВЕЛИКА ИВАНОВА СЛАВОВА

ВЕЛИЧКА БЛАГОЕВА ДЖАМБАЗОВА

ВЕЛИЧКО КИРОВ ЧЕРНЕВ

ВЕНЕТА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

ВЕНЦИСЛАВ ИВОВ ЖЕЛЕВ

ВЕНЦИСЛАВ КРАСИМИРОВ ХРИСТОВ

ВЕРКА ВАСИЛЕВА МОЛЕВА

ВЕСЕЛА ВЕСЕЛИНОВА КЕХАЙОВА

ВЕСЕЛА МИХАЙЛОВА СТОЙЧЕВА

ВЕСЕЛА РАДОСТИНОВА ДИМОВА-ПИСАРОВА

ВЕСЕЛА ТЕНЕВА ТОДОРОВА

ВЕСЕЛИН АНДОНОВ ЦОНКОВ

ВЕСЕЛИН БЛАГОВ ГОЛЕВ

ВЕСЕЛИН ИВАНОВ МОЛЕВ

ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ КЕХАЙОВ

ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ ДРАКОПУЛОВ

ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ КЪНЧЕВ

ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

ВЕСЕЛИНА ЛАМБОВА ДЖИСОВА

ВИКТОР ЕВГЕНИЕВИЧ ЧЕБАНОВ

ВИКТОРИЯ СТЕФАНОВА АРГИРОВА

ВИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ПЕНЧЕВА

ВИОЛЕТА АТАНАСОВА ПОПОВА

ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ВАСИЛУДИ

ВИОЛЕТА ИВАНОВА ПОПОВА

ВИОЛЕТА МАРИНОВА ТОДОРОВА

ВИОЛЕТА МИХАЙЛОВА КИРОВА

ВИОЛЕТА НЕДЕВА НЕДЕВА

ВЯРА ФИЛИПОВА МОЛЕВА

ГАБРИЕЛА ЖЕЛЕВА ХРИСТОВА

ГАЛИНА АТАНАСОВА ПОПОВА

ГАЛИНА НИКОЛАЕВА ГРОЗЕВА

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА АРГИРОВА

ГЕНАДИ ПАНАЙОТОВ КОКИНОВ

ГЕНКА БОЖИНОВА ЧЕРНЕВА

ГЕОРГИ АТАНАСОВ КАРТАЛОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ КАЛОЯНОВ ПАНАЙОТОВ

ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ ХРИСТОВ

ГЕОРГИ МИЛЧЕВ РИБОВ

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ БАРБАГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ МАНОЛОВ

ГЕОРГИ ПАВЛОВ КУЦАРОВ

ГЕОРГИ РУМЕНОВ КРЪСТЕВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ЯНЕВ АРГИРОВ

ГИНКА ДИМИТРОВА МОЛЕВА

ГОРАН ДОБРЕВ ДОБРЕВ

ГРИГОР НИКОЛОВ НИКОЛОВ

ГРОЗДАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

ДАРИНА ПЕТКОВА КУЦАРОВА

ДАРИЯ КРАСИМИРОВА КРЪСТЕВА

ДАФИНКА ЯНЕВА СТАНЕВА

ДЕНИЦА ЮЛКОВА ИЛИЕВА

ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ДУЧЕВА

ДЕЯНА СТОЯНОВА КИРОВА

ДИАНА ГЕОРГИЕВА ЛУКОВА

ДИЛЯНА ДИМИТРОВА КОВАЧЕВА

ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

ДИМИТРИНА ЗАХАРИЕВА ЧИЧАНОВА

ДИМИТРИНА СТОЯНОВА БОГОЕВА

ДИМИТРИНКА ГРИГОРОВА КОСТАДИНОВА

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЗАЙКОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ БЕЛЧЕВ

ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР КОСТОВ ЖИЛКОВ

ДИМИТЪР ПАНАЙОТОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ПЕТКОВ ПЕНЕВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ КОСТОВ

ДИМИТЪР СТОЙКОВ ТРЕНДАФИЛОВ

ДИМИТЪР ТЕНЕВ ТОДОРОВ

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ТОДОРОВ

ДИМИТЪР ЦОНКОВ ДОНЧЕВ

ДИМИТЪР ЯНЕВ АРГИРОВ

ДИМО КОСТАДИНОВ ПАНАЙОТОВ

ДИЯНА МИХАЙЛОВА ИРИНОВА

ДОБРИНКА ХРИСТОВА КАБАДАИЕВА

ДОНКА АТАНАСОВА КАБАДАИЕВА

ДОНКА ГЕНАДИЕВА КОКИНОВА

ДОРА БОРИСОВА ПАВЛОВА

ДОРА ГЕНЧЕВА ТРУХЧЕВА

ДОРОТЕЯ ЦВЕТАНОВА АНГЕЛОВА

ДРАГОЙ КАТАЛИЕВ ГЕОРГИЕВ

ЕВГЕН СЕРГИЙОВИЧ САДОВИЙ

ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ ЧЕБАНОВ

ЕВГЕНИЙ КОСТОВ НАРЛИЕВ

ЕВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА СЕВАСТИЯНОВА

ЕКАТЕРИНА ИЛИЕВА ПРИПЕЧЕНЛИЕВА

ЕКАТЕРИНА КИРИЛОВА ПЕТРОВА

ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВА ЖЕЛЕВА

ЕКАТЕРИНА СТАНИСЛАВОВА ГРОЗЕВА

ЕЛЕНА БОРИСОВА КРЪСТЕВА

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ЕЛЕНА ЖЕЛЕВА МИЛЕВА

ЕЛЕНА ПАСКАЛЕВА СЕВАСТИЯНОВА

ЕЛЕНА ПЕТРОВА МИТЕВА

ЕЛЕНА СТОЯНОВА ТОНЧЕВА

ЕЛЕНА ЩЕРИОНОВА КОЛЕВА

ЕЛЕНКА АНАСТАСОВА ГУДЖУКОВА

ЕЛИСАВЕТА ЕМИЛОВА УГРИНОВА

ЕМИЛИЯ ПАНАЙОТОВА АСЛАНОВА

ЖЕЛЮ ДЯКОВ ХРИСТОВ

ЖЕНИ СТОЯНОВА КИРОВА

ЖЕЧО ОГНЯНОВ ВИЧЕВ

ЗАХАРИ НИКОЛОВ ЧИЧАНОВ

ЗДРАВКА ДИМИТРОВА ЖИЛКОВА

ЗДРАВКО АТАНАСОВ ПОПОВ

ЗДРАВКО РОЕВ РОЕВ

ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ТРЕНДАФИЛОВА

ЗОРНИЦА ВЕЛИКОВА ЧОМПОВА

ЗОРНИЦА ЕВСТАТИЕВА САПУНДЖИЕВА

ЗОЯ ВАСИЛЕВА КЪНДЕВА

ЗОЯ МИХАЙЛОВА МАНОЛОВА

ИВАЙЛО РУСКОВ ДУЧЕВ

ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ТОШЕВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ПЕЙКОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ СИДЕРОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ДЕЛЯКОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ЗАЙКОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ПАНАЙОТОВ

ИВАН ИЛИЕВ ТРЕНДАФИЛОВ

ИВАН КОЛЕВ ХРИСТОВ

ИВАН МЛАДЕНОВ МИХОВ

ИВАН СПАСОВ СТОЙЧЕВ

ИВАН СТАМАТОВ ПЕТРОВ

ИВАН ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

ИВАНА СВЕТЛОМИРОВА КОНДЕВА

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

ИВАНКА СТОЯНОВА СЛАВОВА

ИВАНКА ТОДОРОВА ДОЛАПЧИЕВА

ИВАНКА ЩЕРИОНОВА ЧИЧАНОВА

ИВЕТА ИЛИЕВА ИВАНЧЕВА

ИЛИЯ ИВАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ

ИЛИЯ КОСТАДИНОВ ПРИПЕЧЕНЛИЕВ

ИЛИЯ МИЛЧЕВ МИЛТИЯДОВ

ИЛИЯНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

ИЛИЯНА ХРИСТОВА ТОНЧЕВА

ИЛЧО ДАМЯНОВ ТУДЖАРОВ

ИРИНА БЛАГОЕВА НИКОЛОВА

ИРИНА КИРИЛОВА ЗАЙКОВА

ИРИНА КОСТОВА НАРЛИЕВА

ИРИНА НИКОЛОВА КУПЕНОВА

ЙОРДАН ГОГОВ ЖЕЛЕВ

ЙОРДАНКА ИВАНОВА АНДРЕЕВА

ЙОРДАНКА ИВАНОВА ПАНЧЕВА-ТУДЖАРОВА

ЙОРДАНКА СТОЙКОВА ИВАНЧЕВА

ЙОРДАНКА ХРИСТОВА КИРОВА

КАЛИН ДИМИТРОВ ЧОМПОВ

КАЛИНА ПРОДРОМОВА ЗАХАРИЕВА

КАЛИНА СТОЯНОВА ПАНАЙОТОВА

КАЛИНА ХРИСТОВА БОГОЕВА

КАЛОЯН АНТОНОВ ДЪРЛЯНОВ

КАЛОЯН КОСТАДИНОВ ПАНАЙОТОВ

КАЛОЯН КРАСИМИРОВ КОЕВ

КАЛОЯН КРАСИМИРОВ КУПЕНОВ

КАЛУДКА БЛАГОЕВА ХРИСТОВА

КАТЕРИНА АЛЕКСИЕВА АЛЕКСИЕВА

КАТЯ ПАНДЕЛИЕВА ЦАНКОВА

КЕРА КРУМОВА ПАНАЙОТОВА

КИРИЛ БИНЧЕВ КОЛЕШЕВ

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ЧИЧАНОВ

КИРИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

КИРИЛА ДИМИТРОВА ЗАЙКОВА

КИРИЛКА ВЪЛКОВА ВЪЛКОВА

КИРО ВЕЛИКОВ ЧЕРНЕВ

КОНСТАНТИН ЙОРДАНОВ БОГДАНОВ

КОСТА АТАНАСОВ ЖИЛКОВ

КОСТА ТОДОРОВ НАРЛИЕВ

КОСТАДИН ПАНАЙОТОВ КАНАРИЕВ

КРАСЕН КЪНЧЕВ БАЙЛОВ

КРАСИМИР ЖЕЛЕВ КОЕВ

КРАСИМИР КУПЕНОВ КУПЕНОВ

КРАСИМИР НИКОЛОВ НИКОЛОВ

КРАСИМИР ТОДОРОВ ХРИСТОВ

КРЕМЕНА ИВАНОВА КАСАБОВА

КРИСТИНА АПОСТОЛОВА ДИМИТРОВА

КРИСТИЯНА ЙОРДАНОВА ИРИНОВА

ЛАДА НИКОЛАЕВА СИМЕОНОВА

ЛЕНА АРИСТОТЕЛОВА ИВАНОВА

ЛИЛИЯ ПРОДАНОВА МИЛТИЯДОВА

ЛИЛЯНА ВАСИЛЕВА ДЕРЕЛИЕВА

ЛИЛЯНА ТЕОДОСИЕВА ДРЯНОВСКА

ЛУИЗА САРКИС ИЛИЕВА

ЛЮБКА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА

ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ

МАНЧО ТРАЕВ БОЕВ

МАРГАРИТА АТАНАСОВА МАНОЛОВА

МАРГАРИТА МАРИНОВА ГЛАВЧЕВА

МАРИАНА ИВАНОВА КЪНЧЕВА

МАРИЙКА ИВАНОВА КУСЕВА

МАРИЙКА КОЛЕВА КОКИНОВА

МАРИЙКА ЯНЕВА КАМЕНСКА

МАРИН ВЪЛКОВ ДЕМИРЕВ

МАРИНКА ЖЕЛЕВА ДОБРЕВА

МАРИО КОНСТАНТИНОВ ДЕМИРЕВ

МАРИО РОСЕНОВ ГЕОРГИЕВ

МАРИЯ АНГЕЛОВА ДЖИСОВА

МАРИЯ АНДОНОВА ГЕОРГИЯШЕВА

МАРИЯ БОЖАНОВА ЧИЧАНОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДЕЛЯКОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПАПУЧИЕВА-МОЛЕВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА АНДРЕЕВА

МАРИЯ КАЛОЯНОВА ПАНАЙОТОВА

МАРИЯ КОСТАДИНОВА КОЕВА

МАРИЯ ЛЕОНИДОВА КОСТАДИНОВА

МАРИЯ ПЕТРОВА ГРОЗЕВА

МАРИЯ ТЕНЕВА ХРИСТОВА

МАРИЯ ЩЕРИОНОВА РИБОВА

МАРИЯ ЯНЕВА БАЙЛОВА

МАРИЯН МИХАЙЛОВ КЪРПАЧЕВ

МАРИЯНА ПЕТРОВА КАБАДАИЕВА

МАРТИН  АВРАМОВСКИ

МАРТИН ГЕОРГИЕВ ТОТЕВ

МАРТИН ИВАНОВ ПЕЙКОВ

МАРТИН КАЛЕВ БОЖКОВ

МАРТИН МАРИНОВ АНГЕЛОВ

МАЯ ВАСИЛЕВА СЕВАСТИЯНОВА

МЕТОДИ ВЕСЕЛИНОВ ТОДОРОВ

МИГЛЕНА АСЕНОВА КАРАМФИЛОВА

МИГЛЕНА КИРИЛОВА ДОНЧЕВА

МИЛЕН КОСТОВ СУЛИНОВ

МИЛЕНА РАДОСЛАВОВА ЖИЛКОВА

МИЛЕНА ХРИСТОВА ДЪРЛЯНОВА

МИЛКА ГЕРМАНОВА РАЛЕВА

МИЛЧО ГЕОРГИЕВ РИБОВ

МИМА МИЛКОВА РОЕВА

МИРОСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ ПАКСИМОВ

МИТКО ПОЛИМЕНОВ ДИМИТРОВ

МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ КИРОВ

МИХАИЛ КРАСИМИРОВ КРЪСТЕВ

МИХАИЛ РАДОСТИНОВ ДИМОВ

НЕВЕНА ДИМИТРОВА РУПАКА

НЕДКО ГЕОРГИЕВ АРГИРОВ

НЕДЯЛКА ГАНЧЕВА КАРАДЖОВА

НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА СЕВАСТИЯНОВА

НЕДЯЛКА СТОЙКОВА КАСАБОВА

НИКОЛА ЗАХАРИЕВ ЧИЧАНОВ

НИКОЛА СТОЯНОВ ЙОВОВ

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ЛЕФТЕРОВ

НИКОЛАЙ ВЪЛКОВ СТОЙНОВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МАНОЛОВ

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ

НИКОЛАЙ РОСЕНОВ ГРОЗЕВ

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ГРАМАТИКОВ

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ЦВЕТКОВ

НИКОС ХРИСТОС ЯНУЛИС

НИНА БОТЕВА КАПРИЕВА

НИНА ДИМИТРОВА КАРАКОЛЕВА-ДРАКОПУЛОВА

НИНА ДИМИТРОВА РАЛЕВА-ХАДЖИЙСКА

НИНА МИХАЙЛОВА ДАЙНОВА

ОГНЯН ЖЕЧЕВ ВИЧЕВ

ОГНЯН СТОЯНОВ РАЛЕВ

ОЛГА ВИКТОРОВНА ЧЕБАНОВА

ПАВЕЛ ЙОРДАНОВ ЖЕЛЕВ

ПАНАЙОТ ГЕНАДИЕВ КОКИНОВ

ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ПАНАЙОТ КОСТАДИНОВ КАНАРИЕВ

ПАНАЙОТ КУЗМАНОВ СТОЯНОВ

ПАНАЙОТ СТЕФАНОВ ГИНЕВ

ПАСКАЛ ДИМИТРОВ СТАВРЕВ

ПАУЛИНА МАРГАРИТОВА КОЛЕШЕВА

ПЕНКА АНГЕЛОВА МАЧАНЕВА

ПЕНКА ПАНАЙОТОВА ГИНЕВА

ПЕРСИЯНА СТЕФАНОВА КАМЕНСКА

ПЕТРАНКА АПОСТОЛОВА СТАМАТОВА

ПЕТЪР МИХАЛЕВ МИТЕВ

ПЕТЪР СТЕФАНОВ НИКОЛОВ

ПЕТЪР СТОЙКОВ КАРАСТОЯНОВ

ПЕТЪР СТОЯНОВ СЛАВОВ

ПЕТЯ МИТРЕВА ЛАМБРЕВА

ПЕТЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВА

ПЛАМЕН КРАСИМИРОВ КОЕВ

ПЛАМЕН МИЛЧЕВ МИЛТИЯДОВ

ПОЛИНА СТАНИМИРОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ПОЛЯ МИХАЙЛОВА ДИМОВА

РАДКА АТАНАСОВА ТЕРЗИЕВА

РАДКА ТОДОРОВА КЕХАЙОВА

РАДОСТИН ДИМИТРОВ ДИМОВ

РАДОСТИН ХРИСТОВ ДРАКОПУЛОВ

РАЙНА ПЕТРОВА ТОШЕВА

РОЙЧО КИРОВ ПЕТРОВ

РОСАНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

РОСЕН ГЕОРГИЕВ РИБОВ

РОСЕН ДИМИТРОВ ВЪЛКАНОВ

РОСЕН ИВАНОВ МИХОВ

РОСЕН НИКОЛОВ ГРОЗЕВ

РОСЕН ПАНАЙОТОВ КОКИНОВ

РОСЕН ТОМОВ ГЕОРГИЕВ

РОСИЦА ИВАНОВА ВЕЛЛЕР

РОСИЦА КИРОВА БЕЛЧЕВА

РОСИЦА ЛАЗАРОВА ДЕРЕЛИЕВА

РУМЕН АНДОНОВ КАРАДЖОВ

РУМЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ

РУМЯНА РАЙЧЕВА ДИНЕВА

РУСКА КАНЕВА ПАНАЙОТОВА

РУСКО ИВАНОВ ДУЧЕВ

САВКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

СВЕТЛА МАНОЛОВА ПАВЛОВА

СВЕТЛАНА КОСТАДИНОВА ЖИЛКОВА

СВЕТЛИН АТАНАСОВ СЕВАСТИЯНОВ

СВЕТЛОЗАРА АНАСТАСОВА ГЬОШЕВА

СВЕТЛОЗАРА КОНСТАНТИНОВА ДЕМИРЕВА

СВЕТЛОМИР СТЕФАНОВ КОНДЕВ

СВЕТОСЛАВА ПЛАМЕНОВА ЦВЕТКОВА

СЕРЬОЖА ЙОНКОВ ПОПОВ

СИЛВИЯ ВАЛЕНТИНОВА ГОНЕВА

СИЛВИЯ НАЙДЕНОВА ПОПОВА

СИЛВИЯ ФИЛИПОВА МОЛЕВА

СИМЕОН ДОБРИНОВ МИХОВ

СЛАВ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

СЛАВА ИЛИЕВА ЯНЕВА

СЛАВЕЙКА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА

СЛАВЕЙКА НЕДЯЛКОВА ЯНУЛИС

СЛАВКА БЛАГОЕВА КИЧУКОВА

СЛАВКА МИХАЙЛОВА ТОПАЛИДУ

СЛАВОМИРА СЛАВОВА ДЕЛЯКОВА

СНЕЖАНА ДИМИТРОВА СУЛИНОВА

СОНЯ ДИМИТРОВА МИХОВА

СОФКА ДРАКОВА СТАНЧЕВА

СТАНИМИР АНГЕЛОВ ЖЕЛЯЗКОВ

СТАНИМИР ЕМАНУИЛОВ КАБАДАИЕВ

СТАНИМИР ИВАНОВ СТАНЕВ

СТАНИМИР ТОДОРОВ КАСАБОВ

СТАНИМИРА ИВАНОВА ПЕТРОВА

СТАНИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ АНДРЕЕВ

СТАНИСЛАВ НИКОЛОВ ГРОЗЕВ

СТАНИСЛАВА ВЕСЕЛИНОВА ДАЙНОВА

СТАНИСЛАВА ПЕТРОВА МИЛЕВА

СТАНКА СТОЯНОВА ЖЕЛЕВА

СТАНОЙЧО КИРИЛОВ СТОИМЕНОВ

СТЕФАН АНГЕЛОВ ИЛИЕВ

СТЕФАН КОСТОВ СТАМАТОВ

СТЕФАН ПАНАЙОТОВ ГИНЕВ

СТЕФАН СВЕТОМИРОВ КОНДЕВ

СТЕФАН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ

СТЕФАН СПИРОВ ДЕЛЯКОВ

СТЕФКА ВЪЛКОВА АНГЕЛОВА

СТЕФКО СИМЕОНОВ ЦАНКОВ

СТОЯН АНДОНОВ ГЕОРГИЯШЕВ

СТОЯН ГЕОРГИЕВ БОГОЕВ

СТОЯН ДИМИТРОВ МАВРОДИЕВ

СТОЯН ДИМОВ КИРОВ

СТОЯН ИВАНОВ РАЛЕВ

СТОЯН ПЕТРОВ НАЗЪРОВ

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ЙОВОВА

ТАНЯ ДИМИТРОВА КИРОВА

ТАНЯ МИНКОВА МАВРОДИЕВА

ТАТЯНА КИРИЛОВА ТАКОВА

ТЕМЕНУЖКА МИХАЙЛОВА АНГЕЛОВА

ТЕНЮ ДАМЯНОВ ТУДЖАРОВ

ТЕОДОРА ДОБРИНОВА ЕРМЕНКОВА

ТИХОМИР ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

ТИХОМИРА АТАНАСОВА ГЬОШЕВА

ТОДОР ПЕТРОВ ТОДОРОВ

ТОДОР ТОМОВ ГЕОРГИЕВ

ТОДОРКА ДОБРЕВА МИЛКОВА

ТОДОРКА ДОБРЕВА МИХОВА

ТОДОРКА МИНЧЕВА ДИМИТРОВА

ТРАЯНКА СОТИРОВА МИХАЙЛОВА

ТРЕНДАФИЛ МИХАЛЕВ ТРЕНДАФИЛОВ

ТРИФОН ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ

ФИЛИП ИВАНОВ МОЛЕВ

ФИЛКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

ФОТКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

ХРИСТИНА БЛАГОЕВА КОКИНОВА

ХРИСТИНА СЛАВОВА ТОДОРОВА

ХРИСТИНА ЯНЧЕВА СЛАВОВА

ХРИСТО АНТОНОВ ДОНЧЕВ

ХРИСТО ИЛИЕВ ТОНЧЕВ

ХРИСТО ПАВЛОВ ТАКОВ

ХРИСТО ПЕТРОВ ТАШКОВ

ХРИСТО ЯНЕВ ГУДЖУКОВ

ХРИСТОС НИКОС ЯНУЛИС

ЦВЕТАН МИХАЙЛОВ АНГЕЛОВ

ЦВЕТАНА ПЕНКОВА АНГЕЛОВА

ЦВЕТАНКА МАТЕЕВА ПОПОВА

ЦВЕТОМИР ГЕОРГИЕВ ТОТЕВ

ЦОНКО РАНКОВ ДОНЧЕВ

ЧАВДАР СТОЯНОВ ИВАНОВ

ЩЕРИОН АПОСТОЛОВ АНДРЕЕВ

ЩЕРИОН ГЕОРГИЕВ САРИЕВ

ЩИЛИАНА МИХОВА МИХОВА

ЮЛИАН ВЕСЕЛИНОВ ДАЙНОВ

ЮЛИЯНА АНГЕЛОВА АПОСТОЛОВА

ЯНИ ГЕОРГИЕВ КАЛОЯНОВ

ЯНИ ДИМИТРОВ АРГИРОВ

ЯНИ СТАМАТОВ ЧАНТАЛИЕВ

ЯНКА ДИМИТРОВА ТАКОВА

ЯНКА НЕНОВА КАМЕНАРОВА

ЯНЧО ЗАФИРОВ СЛАВОВ

ЯНЧО КЪНЧЕВ БАЙЛОВ

 

Кмет/кметски наместник: …………

 

Секретар на община/район: ……….

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

 

ОБЛАСТ БУРГАС   ОБЩИНА ПОМОРИЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ПОМОРИЕ

КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 023

Адрес на избирателната секция: ……………………………………..

 

–––––––––––––––––-

Собствено, бащино и фамилно име

–––––––––––––––––-

АДРИЯНА АНТОНОВА ГОСПОДИНОВА

АЙШЕ НУРУЛЛА ХАСАН

АЛБЕНА НИКОЛАЕВА ЛАЛЕВА

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТАНОВА ЛАЛЕВА

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АЛЕКСИЕВ

АЛЕКСАНДЪР КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ

АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ МАВРОВ

АНА ВАСИЛЕВА ПРОДРОМОВА

АНА КРАСИМИРОВА ДАСКАЛОВА

АНАСТАСИЯ КРАСЕНОВА СТАЙКОВА

АНГЕЛ СПИРОВ МАЧАНЕВ

АНГЕЛ СТЕФАНОВ КОЛЧЕВ

АНГЕЛ ЯНЕВ АРНАУДОВ

АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

АНГЕЛИНА КИРОВА МЕРДЖАНОВА

АНЕЛИЯ ЖЕЛЕВА ЖЕЛЕВА

АНИТА АНГЕЛОВА КОЛЧЕВА

АНИТА МИНКОВА МИНЧЕВА

АНТОАНЕТА КОЛЕВА ВАЧКОВА

АНТОН ГЕОРГИЕВ ГАФАРОВ

АНТОН ХРИСТОВ ЛАЛЕВ

АНТОНИНА ГЕОРГИЕВА ДЕМИРЕВА

АНТОНИЯ АТАНАСОВА ПАСКАЛЕВА

АСЕН МИХАЙЛОВ НАРЛИЕВ

АСЯ ЯНАКОВА КАМБУРОВА

АТАНАС ВЪЛКОВ ПЕЕВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ СТОЯНДЖОВ

АТАНАС ДИМИТРОВ САРЪСТОВ

АТАНАС МИЛКОВ ДИМИТРОВ

АТАНАС НЕНОВ ГЕОРГИЕВ

АТАНАС ТОМОВ ДИНОВ

АТАНАС ХРИСТОВ БИВОЛАРОВ

АТАНАСКА ЯНКОВА ПРОДРОМОВА

БИНКА СТАНЧЕВА НИКОЛОВА

БИНКО КОСЕВ КОСЕВ

БЛАГОВЕСТ РОСТИСЛАВОВ ИВАНОВ

БЛАГОВЕСТ ЯНЕВ АЛИКОВ

БОЖАНКА АТАНАСОВА ТРЪПКОВА

БОЖИДАР КОНСТАНТИНОВ ЯНУШЕВ

БОЙКА МИТЕВА ПЕТРОВА

БОРИС ХРИСТОВ ПАСПАЛЕВ

БОРИСЛАВ БОРИСОВ ВЕЛИЧКОВ

БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ СТОЯНДЖОВ

БОЯН ПЕТРОВ ЧИМОВ

БРАНИМИР ЕФТИМОВ БАЦОВ

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ КИРОВ

ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ ЙОНЧЕВ

ВАЛЕНТИНА КОЛЕВА ТРЕНДАФИЛОВА

ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА ЛАЛЕВА

ВАНЯ ХРИСТОВА КОЛЕВА

ВАСИЛ КОНСТАНТИНОВ ЗЛАТАРОВ

ВАСИЛКА НИКОЛОВА ДИМОВА

ВАСИЛКА ХРИСТОВА ЛУКОВА

ВЕЛИН НИКОЛАЕВ ЛЕФТЕРОВ

ВЕРОНИКА НИКОЛАЕВА МЕРДЖАНОВА

ВЕСЕЛА ВЕСЕЛИНОВА АГОРАСТЕВА

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА

ВЕСЕЛА ЗЛАТАНОВА НИКОЛОВА

ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ АГОРАСТЕВ

ВЕСЕЛИН ЛЮБОМИРОВ НАНЕВ

ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ МАНОЛОВ

ВЕСЕЛИН ХУБЕНОВ КОЛЕВ

ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

ВИКТОР АТАНАСОВ АРАБХОДЖЕВ

ВИКТОРИЯ ВЕСЕЛИНОВА ДУШЕВА

ВИОЛЕТА ИВАНОВА СТАМАТОВА

ВЛАДИМИР КОСТАДИНОВ ЩАКОВ

ВЛАДИСЛАВ ТОДОРОВ ГРАМАТИКОВ

ГАБРИЕЛА ЙОРДАНОВА ЛАЗАРОВА

ГАЛИНА ТОШКОВА СПАСОВА

ГАЛЯ СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА-АТАНАСОВА

ГАНКА ГЕОРГИЕВА КИРОВА

ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСИЕВ

ГЕОРГИ АНТОНОВ ГАФАРОВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ СТОЯНДЖОВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ СТОЯНДЖОВ

ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ВЕЛИЧКОВ

ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ СТОЯНДЖОВ

ГЕОРГИ БОРИСОВ БОРИСОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

ГЕОРГИ ГРИГОРОВ КИРОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОСТОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СЕРКЬОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТАНЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТРЕНДАФИЛОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ПАНАЙОТОВ

ГЕОРГИ КАЛОЯНОВ АНДРЕЕВ

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ КАФАДАРОВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТРУХЧЕВ

ГЕОРГИНА ЖЕЛЯЗКОВА ПЕТРОВА

ГЕРГАНА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА

ГЕРГАНА ВЕСЕЛИНОВА АГОРАСТЕВА

ГЕРГАНА ИВАНОВА ЧУХЛЕВА

ГИНКА НИКОЛОВА ЧЕРНЕВА

ГРИГОР ДИМЧЕВ ДИМОВ

ГРИГОР ЩЕРЕВ АТАНАСОВ

ГЮРГА ГРИГОРОВА АГОРАСТЕВА

ДАВИД ТАШКОВ ГЕОРГИЕВ

ДАНИЕЛА КРУМОВА БЕКЯРСКА

ДАНИЕЛА ХРИСТОВА ЛАЛЕВА

ДАРИНА КОНСТАНТИНОВА ИВАНОВА

ДЕМИ КИРИЛОВА МАРИНОВА

ДЕНИЦА СЛАВЧЕВА ТОДОРОВА

ДЕНКА ГЕОРГИЕВА БИВОЛАРОВА

ДЕСИСЛАВА ЯРОСЛАВОВА ЯКОВА

ДИАНА ПЕНЕВА ГУДЖУКОВА

ДИЛЯН ГЕОРГИЕВ ВАРДАЛИЕВ

ДИЛЯНА ГОСПОДИНОВА НОВАКОВА

ДИМИТРА АНДОНОВА АНГЕЛОВА

ДИМИТРИНА АТАНАСОВА ГАНЕВА

ДИМИТРИНА ЖЕЛЯЗКОВА КИТАНОВА

ДИМИТРИНКА ЖЕЛЯЗКОВА ЖЕЛЕВА

ДИМИТЪР АТАНАСОВ САРЪСТОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТРЕНДАФИЛОВ

ДИМИТЪР ДАКОВ ВЛАСКОВСКИ

ДИМИТЪР ЕМИЛИЯНОВ ПРОДРОМОВ

ДИМИТЪР ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ ДАСКАЛОВ

ДИМИТЪР МАРКОВ ТОНОЗЛИЕВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ АЛИКОВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПЕТРОВ

ДИМИТЪР СТАВРЕВ ПРОДРОМОВ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТАМАТОВ

ДИМИТЪР ТЕОДОРОВ ТОНОЗЛИЕВ

ДИМИТЪР ТОДОРОВ КРИОНОВ

ДИМИТЪР ТОДОРОВ СИМЕОНОВ

ДИМИТЪР ЯНКОВ ЯНКОВ

ДИМКА МИНЧЕВА МИНЕВА

ДИМКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

ДИМЧО ТОНЕВ ДИМОВ

ДИЯН ДИМЧЕВ ДИМОВ

ДИЯН ТОДОРОВ ГОСПОДИНОВ

ДОБРА ДИМИТРОВА АДАМОВА

ДОБРИ АНГЕЛОВ МИНЧЕВ

ДОНКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

ДОНКА ДОБРЕВА МИНЧЕВА

ДОНКА ИВАНОВА ЯКОВА

ДОНКА МИЛАНОВА ИЛИЕВА

ДОНКА ПЕТРОВА ДОБРЕВА

ДОЧКА МИНЕВА СИМЕОНОВА

ЕВА ДИМИТРОВА КАФАДАРОВА

ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВА ЛЕХНЕР

ЕВДОКИЯ ХРИСТОВА ЩЕРИОНОВА

ЕВЕЛИНА АНГЕЛОВА ПАСКАЛЕВА

ЕВЕЛИНА ПЕТРОВА САНДОВА

ЕКАТЕРИНА ЩЕРИОНОВА ПЕТРОВА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ОРЕШКОВА

ЕЛЕНА ДИМЧЕВА МАДЖАРОВА-ЯНАКИЕВА

ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА ТОКАЛИЕВА

ЕЛЕНА ТЕОДОСИЕВА ЗАХАРИЕВА

ЕЛЕНА ЦВЕТКОВА ЙОРДАНОВА

ЕЛЕНКА ЗЛАТЕВА НЕДЕЛЧЕВА

ЕЛИСАВЕТА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

ЕЛКА ЙОНЧЕВА СПАСОВА

ЕМАНУИЛ ЯНКОВ ЯНКОВ

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ БОЖИНОВ

ЕМИЛИЯН ДИМИТРОВ ПРОДРОМОВ

ЖАН РОСЕНОВ КАРАМАНОВ

ЖАНЕТА НЕЙКОВА ЗАХАРИЕВА

ЖАНЕТА РОСЕНОВА РУСЕВА

ЖЕЛЮ ПЕНЧЕВ ЖЕЛЕВ

ЖЕЛЯЗА ПЕТРОВА ЛЕОНИДОВА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ ДРУМЕВ

ЖЕЛЯЗКО ЯНЕВ ПЕТРОВ

ЖЕНЯ ЖЕЛЯЗКОВА АДАМОВА

ЖЕЧКА ЯНКОВА ТЕОДОСИЕВА

ЖИВКА ЩЕРИОНОВА ВРАЖЕВА

ЖИВКО ЗАХАРИЕВ ИВАНОВ

ЗАХАРИ ТЕОДОСИЕВ ЗАХАРИЕВ

ЗЛАТИН АПОСТОЛОВ КУПЕНОВ

ЗЛАТИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ

ЗЛАТИНА АЛЕКСИЕВА ПЕТРОВА

ЗЛАТИНА ВАЛЕНТИНОВА НИКОЛОВА

ЗЛАТИНА СТЕФАНОВА ТЕОФАНОВА

ЗЛАТКА БАТИЛОВА АЛИКОВА

ЗЛАТКА ПЕТРОВА ТРЪПКОВА

ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ЗОРНИЦА ГИНЕСЛАВОВА ПЕТРОВА

ЗОЯ ЛЕОНИДОВА КОЛЧЕВА

ИВАЙЛО ДИМИТРОВ АЛИКОВ

ИВАЙЛО ЕМИЛОВ САНДОВ

ИВАЙЛО ИВАНОВ ЧУХЛЕВ

ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ИВАН ЗАХАРИЕВ ЗАХАРИЕВ

ИВАН НИКОЛАЕВ ЛАЛЕВ

ИВАН НИКОЛОВ ЧУХЛЕВ

ИВАН ТЕНЕВ ИЛЧЕВ

ИВАН ТОМОВ ДИНОВ

ИВАНИЧКА СТАНИСЛАВОВА ЯРАНОВА

ИВАНКА МАРИНОВА ДИМИТРОВА

ИВАНКА МИТЕВА ДРУМЕВА

ИВАНКА МОМЧИЛОВА КОЛИЧЕВА

ИВАНКА ТОДОРОВА ТАШЕВА

ИВАНКА ЧЕРНЕВА ПАНАЙОТОВА

ИВЕТА ИВАНОВА БОЙНОВА

ИВО ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

ИВОМИР СТОЯНОВ СТАМАТОВ

ИЛИЯН ЕМИЛОВ ИВАНОВ

ИРА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА

ИРИНА ЛЕЧЕВА ЛЕВТЕРОВА

ЙОНКА ПЕТРОВА СТОЯНДЖОВА

ЙОРДАНКА ЛИМБЕРОВА СЪРТМАДЖИЕВА

КАЛИНА НИКОЛАЕВА ЯНАКИЕВА

КАЛИНКА ГЕОРГИЕВА ГАНЕВА

КАЛОЯН БОРИСЛАВОВ СТОЯНДЖОВ

КАЛОЯН ГРИГОРОВ НЕДЯЛКОВ

КАПКА МИХАЙЛОВА ДАСКАЛОВА

КАРИНА ИВАНОВА ДАНИЕЛС

КАТЕРИНА ЯНАКИЕВА ВРАЖЕВА

КАТЯ АПОСТОЛОВА МИНЧЕВА

КАТЯ ГЕОРГИЕВА МИСТИКОВА-ИЛЧЕВА

КАТЯ ДИМИТРОВА АРНАУДОВА

КАТЯ ИВАНОВА МАЧАНЕВА

КАТЯ ИВАНОВА СТАВРЕВА

КАТЯ СТАВРЕВА КРИОНОВА

КАТЯ ТРИФОНОВА СТОЙКОВА

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ

КИРИЛ КРАСЕНОВ СТАЙКОВ

КИРО ПЕТКОВ ТЪПЧЕВ

КОНСТАНТИН АТАНАСОВ ПАСКАЛЕВ

КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ ЗЛАТАРОВ

КОНСТАНТИН ПАНАЙОТОВ ЯНУШЕВ

КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ СТАМАТОВ

КОСТАДИН АЛЕКСАНДРОВ КОСТАДИНОВ

КОСТАДИН ВЛАДИМИРОВ ЩАКОВ

КОСТАДИН ЖЕЛЯЗКОВ ИЛЧЕВ

КОЦЕ ЛАЗАРОВ БИВОЛАРОВ

КРАСЕН ДИМИТРОВ ТОНОЗЛИЕВ

КРАСЕН КЕРАНОВ СТАЙКОВ

КРАСИМИР АНГЕЛОВ АРНАУДОВ

КРАСИМИР ДИМИТРОВ ДАСКАЛОВ

КРАСИМИР ДИМОВ ДИМОВ

КРАСИМИР КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ

КРАСИМИР СПАСОВ СПАСОВ

КРАСИМИР СТАВРЕВ НЕНОВ

КРАСИМИР ХРИСТОВ БИВОЛАРОВ

КРАСИМИР ЯНАКОВ ДЕМИРЕВ

КРАСИМИРА МИТЕВА ВЕЛИКОВА

КРЕМЕНА ЯРОСЛАВОВА ЯКОВА

КРИСТИАН АНТОНОВ ЛАЛЕВ

КРИСТИН ГЕОРГИЕВА КАФАДАРОВА

КРЪСТА ДИМОВА ЧОЛАКОВА

ЛАМБРИ ГЕОРГИЕВ СПАСОВ

ЛАРИСА СТОЯНОВА ДРАГАНОВА

ЛИЛИЯ ЛЕОНИДОВА ЛУКОВА

ЛИЛИЯ ХРИСТОВА ИВАНОВА

ЛИЛЯНА ДОБРЕВА ЗЛАТЕВА

ЛИЛЯНКА ВЕЛКОВА ТРЕНДАФИЛОВА

ЛОРА ВАЛЕНТИНОВА ТРЕНДАФИЛОВА

ЛУСИЯ ХОВСЕПОВА ХАЧИКОВА-АРАБХОДЖЕВА

ЛЪЧЕЗАР АТАНАСОВ ХРИСТОВ

ЛЮБА ХРИСТОВА АРНАУДОВА

ЛЮБОМИР АЛЕКСИЕВ ПЕТРОВ

ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ НАНЕВ

ЛЮБОМИР ЛЕЧЕВ СТОЕВ

ЛЮДМИЛ КОСТАДИНОВ ИЛЧЕВ

МАГДАЛЕНА ГАНЧЕВА ПЕЕВА

МАРА ИВАНОВА ЗЛАТЕВА

МАРА ИВАНОВА ИЛЧЕВА

МАРГА МИЛОВА ЦАНОВА

МАРИАНА ВЕСЕЛИНОВА АТАНАСОВА

МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ТЕОФАНОВА

МАРИАНА ЗАХАРИЕВА ГЕОРГИЕВА

МАРИАНА СТОЯНОВА МАРИНОВА

МАРИЙКА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА

МАРИЙКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

МАРИЙКА КОСТОВА ТОДОРОВА

МАРИЙКА МАНЧЕВА МИХАЙЛОВА

МАРИН ЖЕКОВ МАРИНОВ

МАРИНКА ЯНКОВА ИЛИЕВА

МАРИО ЛИЛЯНОВ ЗЛАТЕВ

МАРИОЛА ЯНЕВА ЩАКОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА АЛЕКСИЕВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КАМБУРОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА МИСТИКОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПРОДРОМОВА

МАРИЯ КОСТОВА ДЕМИРЕВА

МАРИЯ МИЛАНОВА ГЕОРГИЕВА

МАРИЯ НИКОЛАЕВА МЕРДЖАНОВА

МАРИЯ ПЕТРОВА АГОРАСТЕВА

МАРИЯ СЛАВЧЕВА ТОДОРОВА

МАРИЯ ТЕОДОРОВА ГЕРДЖИКОВА

МАРИЯ ТОДОРОВА КРИОНОВА

МАРИЯ ТОДОРОВА НАЙДЕНОВА

МАРИЯ ФИЛИПОВА ВАРДАЛИЕВА

МАРИЯНА ДИМИТРОВА СТОЕВА

МАРИЯНА ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА

МАРИЯНА ХРИСТОВА САРЪСТОВА

МАРТИН ПЕТРОВ ДРАГАНОВ

МАЯ ЕМИЛОВА ВЕЛИЧКОВА

МАЯ НЕНКОВА ПЕТРОВА

МИГЛЕНА ВЛАДИМИРОВА ПОПОВА

МИЛАНА СОТИРОВА ТРУХЧЕВА

МИЛЕНА ДИМОВА ВЕЪР

МИЛЕНА ИВАНОВА ДОБРЕВА

МИЛЕНА НИКОЛАЕВА БЪРНЕВА

МИЛЕНА ПЕТКОВА КОЛЕР

МИЛЕНА ЩЕРИОНОВА ЗЛАТАРОВА

МИЛКА АТАНАСОВА ХРИСТОВА

МИЛКА КОЛЕВА МАВРОВА

МИЛКО АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

МИЛЬО СТОЯНОВ ДРУМЕВ

МИМА БОРИСОВА НАРЛИЕВА

МИНА ПАВЛОВА ДИМИТРОВА

МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ЧЕРНОМОРСКИ

МИРОСЛАВ НИКОЛОВ НИКОЛОВ

МИХАЕЛА НИКИФОРОВА ЯНЕВА

МИХАИЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

МИХАИЛ НИКОЛОВ ЩЕРЕВ

НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА СТОЯНДЖОВА

НАУМ ЛАМБРОС ПАСХОС

НЕВЕЛИН ДИМОВ МИХАЛЕВ

НЕВЕНА КОНСТАНТИНОВА СТАМАТОВА

НЕДЯЛКА ГРИГОРОВА ТЕНЕВА

НЕЗИЛЕ АХМЕД МЮСТЕДЖЕБ

НЕЛА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА-ГОСПОДИНОВА

НЕЛИ КЕНОВА ЩАКОВА

НЕЛИ СВЕТЛИНОВА СЕВАСТИЯНОВА-КАЗАКОВА

НЕНЧО ХРИСТОВ ТОДОРОВ

НЕШКА ПЕТРОВА КОЛЕВА

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ АЛИКОВ

НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ МЕРДЖАНОВ

НИКОЛАЙ ЖЕЧЕВ ЯНАКИЕВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЛАЛЕВ

НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ АРНАУТ

НИКОЛАЙ ЛЕВТЕРОВ АТАНАСОВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕРИКЛИЕВ

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ТОДОРОВ

НИКОЛАЙ ХАРАЛАМБОВ ПОПОВ

НИКОЛЕТА МИРОСЛАВОВА НИКОЛОВА

НИКОЛИНА АТАНАСОВА СТОЯНДЖОВА

НИКОЛИНКА АПОСТОЛОВА СТАЙКОВА

ПАНАЙОТ ПАВЛОВ ЯНЕВ

ПАНАЙОТ ПАСКАЛЕВ ИЛИЕВ

ПЕНКО ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ

ПЕПА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

ПЕТКО СТОЯНОВ ТЪПЧЕВ

ПЕТЪР АТАНАСОВ ИВАНОВ

ПЕТЪР ИВАНОВ КЕХАЙОВ

ПЕТЪР ПЕНЧЕВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР РАДЕВ ТОДОРОВ

ПЕТЪР СТАНИСЛАВОВ НИКОЛОВ

ПЕТЪР СТОЯНОВ НИКОЛОВ

ПЕТЪР ТЕНЧЕВ МУНДРОВ

ПЕТЯ ВАСИЛЕВА ТОНОЗЛИЕВА

ПЕТЯ ДИМИТРОВА ЧЕРНОМОРСКА

ПЕТЯ МИЛЕВА ДРУМЕВА

ПЛАМЕН АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСИЕВ

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ЧОЛАКОВ

ПЛАМЕН МИХАЙЛОВ НАРЛИЕВ

ПЛАМЕН ПЕТРОВ ТРЪПКОВ

ПОЛИХРОН ЛЕОНИДОВ ЛУКОВ

ПРЕСЛАВ АНДРЕЕВ БАЛАБАНОВ

РАДА ЯНАКОВА КАМБУРОВА

РАДКА МИХАЙЛОВА ЯНУШЕВА

РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА ЛЕОНИДОВА

РОСЕН ДИМИТРОВ МИНЧЕВ

РОСЕН ЯНКОВ РУСЕВ

РОСИЦА ИВАНОВА МАРИНОВА

РОСИЦА ИВАНОВА ХРИСТОВА

РОСИЦА КИРИЛОВА КОЙЧЕВА

РОСИЦА СТЕФАНОВА КОВАЧЕВА

РОСИЦА ЯНКОВА ВЪЛЧЕВА

РОСИЦА ЯНКОВА ИЛИЕВА

РОСТИСЛАВ СИМЕОНОВ ИВАНОВ

РУМЕН МИЛЕВ ДРУМЕВ

РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ЧУХЛЕВА

РУМЯНА ЖЕЛЯЗКОВА ИЛЧЕВА

РУСКА ИВАНОВА МИХОВА

САШКА ХРИСТОВА СТАМОВА

СВЕТЛА АСЕНОВА ПРОДАНОВА

СВЕТЛА ДИМИТРОВА СТАНЕВА

СВЕТЛАНА ЕМИЛОВА НИКОЛОВА-АНДРЕЕВА

СВЕТЛАНА ИЛИЕВА ПЕТРОВА-СТАМАТОВА

СВЕТЛОЗАР АНТОНОВ ДОНЕВ

СИЙКА СТАМАТОВА КОСЕВА

СИЛВИЯ ВЕНЕЛИНОВА ДЖОНСТЪН

СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ТЕНЕВА

СИМЕОН ИВАНОВ МАРИЯНОВ

СИМОНА ИВАНОВА МОС

СЛАВКА КОЛЕВА КЕХАЙОВА

СЛАВЧО ПЕНКОВ ТОДОРОВ

СМАРАГДА ХРИСТОВА МАВРОВА

СНЕЖАНА ВАСИЛЕВА МАНОЛОВА

СОНЯ ТРУХЧЕВА ТУЗЛУКОВА

СОФИЯ ПЕТРОВА БИВОЛАРОВА

СПАСКА СЛАВЧЕВА МИЛЕВА

СТАВРИ ДИМИТРОВ ПРОДРОМОВ

СТАНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

СТАНИЗАРКА ДИМОВА НЕНОВА

СТАНИСЛАВ МАРКОВ КОЕВ

СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ НИКОЛОВ

СТАНИСЛАВ ПЛАМЕНОВ НАРЛИЕВ

СТАНИСЛАВА ИВАНОВА СТОЙКОВА

СТАНКА ДИМИТРОВА ТОНОЗЛИЕВА

СТАНКА ИЛИЕВА ТОДОРОВА

СТАНКА СТЕФАНОВА МУЛАДЖИКОВА

СТАНЧО ГЕОРГИЕВ КОЙЧЕВ

СТЕЛА КОНСТАНТИНОВА СТАМАТОВА

СТЕЛА СТОЯНОВА НИКОЛОВА

СТЕФАН ПАСКАЛЕВ ТЕОФАНОВ

СТЕФКА МАРИНОВА ДИМИТРОВА

СТИЛИЯН ИВАНОВ ВРАЖЕВ

СТОЯН ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ

СТОЯН ДИМИТРОВ СТАМАТОВ

СТОЯН ИЛИЕВ ТОНЧЕВ

СТОЯН МИХАЙЛОВ ГОСПОДИНОВ

СТОЯН ПЕТРОВ ДРАГАНОВ

СТОЯНКА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА

СТОЯНКА ИВАНОВА ЧИМОВА

СТОЯНКА ПЕТЕВА КОЕВА

СТОЯНКА СТОЯНОВА ТОДОРОВА

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА АРАБАДЖИЕВА

ТАНЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ТАНЯ ИВАНОВА ДИНОВА

ТАНЯ ИВАНОВА НЕНОВА

ТАНЯ СТОЯНОВА МИНЧЕВА

ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА СЕРКЬОВА

ТЕМЕНУЖКА АВРАМОВА КАМОВА

ТЕОДОР ДИМИТРОВ ТОНОЗЛИЕВ

ТЕОДОРА ЗАХАРИЕВА ЗАХАРИЕВА

ТЕОДОРА ИВАНОВА СТОЙКОВА

ТЕОДОРА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА

ТЕОДОРА ЮЛИЯНОВА КОСТОВА

ТЕОДОСИ ВАСИЛЕВ ГУДЖУКОВ

ТИНКА КОСТОВА ЯНКОВА

ТОДОР ВЕСЕЛИНОВ СТАВРЕВ

ТОДОР ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ

ТОДОР ДИЯНОВ ГОСПОДИНОВ

ТОДОР ЖИВКОВ ТОДОРОВ

ТОДОР СТОЯНОВ ИВАНОВ

ТОДОР СТОЯНОВ ТУЗЛУКОВ

ТОДОРКА ДИМИТРОВА ЛАЛЕВА

ТОМА АТАНАСОВ ДИНОВ

ТРЕНДАФИЛА ВЪЛЧЕВА ПЕЕВА

ФАНКА НИКОЛОВА НАНЕВА

ФОТИНКА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА

ФОТИНКА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА

ХАКАН ХАЛИЛ ШЕФКЕТ

ХАРИ ТАДЖУДЕН РАХИМ

ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА КУПЕНОВА

ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА БОЙЧЕВА

ХРИСТИНКА ПАНАЙОТОВА ДРУМЕВА

ХРИСТО БОРИСОВ ПАСПАЛЕВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ОРЕШКОВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ САРЪСТОВ

ХРИСТО КРАСИМИРОВ БИВОЛАРОВ

ХРИСТО МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ

ХРИСТО НЕНЧЕВ ТОДОРОВ

ХРИСТО НИКОЛАЕВ ЧИЧАНОВ

ХРИСТО ПЕТКОВ КАБАДАИЕВ

ЦВЕТА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА

ЦВЕТАН СТОЯНОВ ГАНЧЕВ

ЦВЕТАН СТОЯНОВ ЦОНЕВ

ЦВЕТАНА ХРИСТОВА ТОДОРОВА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

ЦВЕТЕЛИНА ИЛИЕВА КОЛЕВА

ЦОНКА СТОЯНОВА КОЙЧЕВА

ЩЕРИОН КОНСТАНТИНОВ ЗЛАТАРОВ

ЩЕРИОН ЯНАКОВ МУЛАДЖИКОВ

ЮЛИЯНА НИКОЛОВА АТАНАСОВА

ЯВОР НЕВЕЛИНОВ МИХАЛЕВ

ЯВОР СТИЛИЯНОВ ВРАЖЕВ

ЯНА РОСЕНОВА ИВАНОВА

ЯНА СВЕТЛОЗАРОВА ДОНЕВА

ЯНИ СТОИЛОВ СТАМОВ

ЯНИТА КРАСИМИРОВА БИВОЛАРОВА-ГЕОРГИЕВА

ЯНИТА ЩЕРИОНОВА ДРЪНДАРОВА

ЯНИЦА МИЛКОВА ДИМИТРОВА-КОСТАДИНОВА

ЯНКА ИЛИЕВА ГРАМАТИКОВА

ЯНКА РАДКОВА МИХАЛЕВА

ЯНКА ТОДОРОВА АЛИКОВА

ЯНКО МЕНЕЛАЕВ ИЛИЕВ

ЯНКО ОГНЯНОВ ГЕРАСИМОВ

ЯНЧО ТОДОРОВ ВОДЕВ

ЯСИМ ИСМАИЛ ХАСАН

 

Кмет/кметски наместник: …………

 

Секретар на община/район: ……….

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

 

ОБЛАСТ БУРГАС   ОБЩИНА ПОМОРИЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ПОМОРИЕ

КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 024

Адрес на избирателната секция: ……………………………………..

 

–––––––––––––––––-

Собствено, бащино и фамилно име

–––––––––––––––––-

АДНЯН АЛИОСМАН МУСТАФА

АЛБЕНА ПАНАЙОТОВА ЙОРДАНОВА-ГОСПОДИНОВА

АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ КОНДРАШОВ

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА ГУДЖУКОВА

АЛЕКСАНДРА СТАНИМИРОВА АЛИКОВА

АЛЕКСАНДРИНА ПАНАЙОТОВА СИМЕОНОВА

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ХЛЕБАРОВ

АЛЕКСАНДЪР ПАВЛИНОВ ПЕТКОВ

АЛЕКСАНДЪР СЕРГЕЕВИЧ НЕДКОВ

АЛЕКСАНДЪР ТЕОДОРОВ ХАЙДУТОВ

АЛЕКСИ НЕДЕЛЧЕВ РАДЕВ

АЛЕНА ПАВЛОВА МИГОВА

АЛИ  ЙЪЛМАЗ

АЛИС ДЕМИРЕВА ДЕМИРЕВА

АНА ГРУДЕВА ГЕОРГИЕВА

АНА САБИНОВА ВЕЛЕВА

АНАСТАСИЙ ПАСКАЛЕВ ПАНЧЕВ

АНАСТАСИЯ  РОЖНОВА

АНАСТАСИЯ ЩЕРИОНОВА ДРАГНЕВА

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ СЕЙРИК

АНГЕЛ ЕЛИЯНОВ ТОДОРОВ

АНГЕЛ КОЛЕВ ДИМИТРОВ

АНГЕЛ НИКОЛОВ СОТИРОВ

АНГЕЛ ПАСКАЛЕВ ПАНЧЕВ

АНГЕЛ ПАСКАЛЕВ ПАНЧЕВ

АНГЕЛ ПАСКАЛЕВ ПАНЧЕВ

АНДЖЕЛА СОФИЯ  УАЙТ

АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ КРАВЧЕНКО

АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ КОНДРАШОВ

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КРАВЧЕНКО

АНДРЕЙ МАНОЛОВ МАНОЛОВ

АНЕТА ДИМИТРОВА ДРАГНЕВА-ДАНАИЛОВА

АНЕТА ХРИСТОВА МАНТОВА

АНИ ГЕОРГИЕВА МИЛЕВА

АНКА ГЕОРГИЕВА СЪБЕВА

АННА ДИМИТРОВА СЛАВОВА

АННА ИВАНОВА СИВИНСКА

АННА ТОДОРОВА ПЕЙЧЕВА

АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА ГРИГОРИУ

АНТОАНЕТА СОТИРОВА ТУЗЛУКОВА

АНТОАНЕТА СТАВРЕВА АНАСТАСОВА

АНТОАНЕТА ЯНАКОВА МИРЧЕВА

АНТОН НИКОЛАЕВ ВАЛЕОВ

АНТОН СТАВРЕВ САРАНДИЕВ

АНТОН ЧЕНЕВ ЛЕНЧЕВ

АНТОНИЯ ДИМОВА МЕРДЖАНОВА

АПОСТОЛ ПЕТРОВ ЕНЧЕВ

АРГИР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОФОРОВ

АСЕН ВЕНИАМИНОВ ТАСЛАКОВ

АСЕН ГЕРГИНОВ БЛАГОЕВ

АСЕН МИХАЙЛОВ СИМЕОНОВ

АСЕН ЯНЧЕВ КУЗМОВ

АТАНАС ВЛАДИМИРОВ ТЕНЕВ

АТАНАС ГРОЗЕВ НИКОЛОВ

АТАНАС ДИМИТРОВ КУНЕВ

АТАНАС ДИМИТРОВ ЧАПАРОВ

АТАНАС КИРИЛОВ СТОЙЧЕВ

АТАНАС МАРИНОВ МАРИНОВ

АТАНАС ХРИСТОВ АРАБАДЖИЕВ

АТАНАСКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

АТАНАСКА ИВАНОВА КОЛЕВА

АТАНАСКА МАНОЛОВА МАНОЛОВА-ЛУКА

АТАНАСКА ХРИСТОВА ЧОКОЕВА

АХМЕД РУЖДИ СЕРБЕЗ

БИЛЯНА ВЛАДИМИРОВА ДАНАИЛОВА

БОГОМИЛ ЛЮБОМИРОВ ВЕЧЕВ

БОГОМИЛ МАРТИНОВ МУТАФОВ

БОГОМИЛ НИКОЛОВ КОЛЕВ

БОЖИДАР КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ

БОНКА НЕДЕЛЧЕВА ЗЕЛЯМОВА

БОРИСЛАВ АЛЕКСИЕВ РАДЕВ

БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

БОРИСЛАВ НИКОЛОВ СТРАВОЛЕМОВ

БОРИСЛАВ СТОЯНОВ ПЕТРОВ

БОЯН ОГНЯНОВ БОЯДЖИЕВ

БОЯН ОРЛИНОВ ВЕЛЕВ

БОЯН ЩЕРИОНОВ БОЖКОВ

ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

ВАЛЕНТИН ЛЮБОМИРОВ ГАГАШЕВ

ВАЛЕНТИН МИЛКОВ ДРАГОЕВ

ВАЛЕНТИН СОТИРОВ ТАЛЬОКОВ

ВАЛЕНТИНА  РАДУЛОВА

ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА КОЛЦА

ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА БУРГАЗЛИЕВА

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ОВЕЧКИНА

ВАЛЕРИЯ ТОДОРОВА ПАНАЙОТОВА-ВАН ЗАЙЛ

ВАЛЯ ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

ВАНГЕЛ СВЕТОСЛАВОВ ПАКСИМОВ

ВАНЯ АНДОНОВА ТУЛУПОВА

ВАНЯ ЖИВКОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ВАНЯ ИВАНОВА МИЛЕВА

ВАНЯ ЩЕРИОНОВА ДРАГНЕВА

ВАСИЛ ДИМИТРОВ АНДОНОВ

ВАСИЛ ЙОВЧЕВ ГЕНОВ

ВАСИЛ КОСТОВ ТЕТРАДОВ

ВАСИЛ МИЛТИЯДОВ КОСТАДИНОВ

ВАСИЛ ПАНАЙОТОВ ДИОМОВ

ВАСИЛ ТОНЕВ КОСТАДИНОВ

ВАСИЛКА СОТИРОВА НИКОЛОВА

ВАСКО ИЛИЕВ ХРИСТОВ

ВЕЛИКО ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЛЕВ

ВЕЛИНА ТОДОРОВА СИМЕОНОВА

ВЕЛИЧКА КОЛЕВА КОЛЕВА

ВЕЛИЧКА ХАРАЛАНОВА ЦВЕТКОВА

ВЕЛИЧКО ДИНКОВ АНГЕЛОВ

ВЕНЕТА ВИОЛЕТОВА ГРАДИНАРСКА

ВЕНЦИСЛАВ АНАСТАСОВ НАЛБАНТОВ

ВЕНЦИСЛАВА МАРИНОВА МИХАЛАКЕВА

ВЕСЕЛИН АНДОНОВ СТОЙЧЕВ

ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ АНЕСТИЕВ

ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ БАЙЧЕВ

ВЕСЕЛИН СПАСОВ МОСКОВ

ВЕСЕЛИНА ИЛИЯНОВА ТАСЛАКОВА

ВЕСЕЛИНА МИТКОВА ЯНЕВА

ВЕСЕЛИНА ПЕТРОВА РОЙДЕВА

ВЕСЕЛИНА САШОВА ВОДЕНИЧАРОВА

ВЕСЕЛИНА СТЕФАНОВА ЧОБАНОВА

ВЕСЕЛИНА ТОДОРОВА ТОМОВА

ВЕСКА НИКОЛОВА ДРЕКОВА

ВЕСКА НИКОЛОВА КОПИЛОВА

ВЕСКО ПЕТКОВ НАЧЕВ

ВИДИНА ИЛИЕВА ПОПОВА

ВИКТОР ХРИСТОВ РОЙДЕВ

ВИОЛЕТА АТАНАСОВА МИХАЛЕВА

ВИОЛЕТА ИВАНОВА ГЕРОВА

ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ИВАНОВА

ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ ВОРОПАЕВ

ВЛАДИМИР ВЕЛИНОВ ДАНАИЛОВ

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ

ВЛАДИМИР МАРИНОВ НИКОЛОВ

ВЛАДИМИР ЯНЕВ ЙОРДАНОВ

ВЛАДИСЛАВ  ДЕЛИ

ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИСЛАВОВ МАРИНОВ

ВЛАДИСЛАВ ДИМИТРОВ МАРИНОВ

ВЪЛКА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

ВЪЛЧО ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ

ВЪРБИНКА МАРИНОВА ТОДОРОВА

ВЯРА ДИМОВА МЕРДЖАНОВА

ВЯРА ПЕТЕВА ЦОЛОВА

ГАБРИЕЛА РУМЕНОВА ДИМИТРОВА

ГАБРИЕЛА ХРИСТОВА БУРГАЗЛИЕВА

ГАЛИНА МИХАЙЛОВА МАРИНОВА

ГАЛИНА ПЕТКОВА ПРОДРОМОВА

ГАЛИНА ТОМОВА БУРГАЗЛИЕВА

ГАЛИНКА ПАРУШЕВА СТОЙНЕВА

ГАЛЯ ИВАНОВА ТОМОВА

ГЕНЧО ЗЛАТЕВ ОВЧАРОВ

ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ХАДЖИАНГУРОВ

ГЕОРГИ АНАСТАСОВ СОТИРОВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ УРЖАНОВ

ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ КИРОВ

ГЕОРГИ ГАВРАИЛОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ГОЧЕВ ДОБРЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ХОДЖЕВ

ГЕОРГИ ЕМИЛОВ БОЖИНОВ

ГЕОРГИ ИВОВ ДРАГАНОВ

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ

ГЕОРГИ КОЛЕВ ДИНЕВ

ГЕОРГИ КОЛЕВ ДУШЕВ

ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ РИЗОВ

ГЕОРГИ КОЧЕВ ПИРУЛЕВ

ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ МАРИНОВ ДРАГНЕВ

ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ДЕЛИЕВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОКОЕВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ СОТИРОВ

ГЕОРГИ СТАТЕВ ФОТЕВ

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ НЕНЧЕВ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ СЪБЕВ

ГЕОРГИ ТОМОВ БУРГАЗЛИЕВ

ГЕОРГИ ТОМОВ КОЛЕВ

ГЕОРГИ ХИНОВ ДЮЛГЕРОВ

ГЕОРГИ ЦАНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ЧЕРНЕВ НИКОЛОВ

ГЕОРГИ ЯНЕВ ПЕТРОВ

ГЕРГАНА ДОБРЕВА САРАМИНЕВА

ГЕРГАНА ИРИНКОВА ТЕРЗИЕВА

ГЕРГАНА КРАСИМИРОВА ДИМИТРОВА-КОЛЕШЕВА

ГЕРГАНА МИЛЧЕВА БОНЕВА

ГЕРГАНА МИХАЙЛОВА КРЪСТЕВА

ГЕРГАНА ТОДОРОВА ПЕТЕВА-ГОЧЕВА

ГРИГОР ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

ДАНАИЛА ДИМИТРОВА ХАРАЛАМПИЕВА

ДАНИЕЛ ГАНЧЕВ ПИРУЛЕВ

ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ САРАМИНЕВ

ДАНИЕЛ ЕМИЛОВ ЛЕОНОВ

ДАНИЕЛ ЕМИЛОВ САНДОВ

ДАНИЕЛА БОБЧЕВА САРАНДИЕВА

ДАНИЕЛА ИВАНОВА ЗЕЛЯМОВА-ТЕШЕВА

ДАНИЕЛА ТОНЕВА ИЛЕВА

ДАРИНА ВЕСЕЛИНОВА АНЕСТИЕВА

ДАРИНА КРАСИМИРОВА ЯНЕВА

ДАФИНА ГЕОРГИЕВА АСЕНИКОВА

ДЕМИР КОЛЕВ ДЕМИРЕВ

ДЕНИС МЕХМЕДОВ МОЛЛОВ

ДЕНИЦА РАДКОВА АНДЖЕРЛИЕВА

ДЕНКА ДЕМИРЕВА ДЕМИРЕВА

ДЕНКА ДИМОВА АРНАУДОВА

ДЕСИСЛАВ ЯНКОВ СТОЙКОВ

ДЕСИСЛАВА ЛЮДМИЛОВА ГЕОРГИЕВА

ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА СТРАВОЛЕМОВА

ДЕСИСЛАВА ПЕТЕВА КОСТАДИНОВА

ДЕСИСЛАВА СВЕТОСЛАВОВА ДРАГНЕВА

ДЕЧКО АЛЕКСИЕВ РАДЕВ

ДИАНА ТЕОФАНОВА ВЕЧЕВА

ДИЛЯНА ПАВЛИНОВА КОЙЧЕВА

ДИМА ГЕОРГИЕВА КАНАРИЕВА

ДИМИТРА ДИМИТРОВА ШОПОВА

ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА

ДИМИТРИНА ЛАЗАРОВА ЯПАДЖИЕВА

ДИМИТРИНКА ВЕЛИКОВА ТАЛЬОКОВА

ДИМИТРИНКА ЖЕЛЯЗКОВА ЦОНЕВА

ДИМИТРИНКА ИЛИЕВА ПИРУЛЕВА

ДИМИТЪР АТАНАСОВ НИКОЛОВ

ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ ЯПАДЖИЕВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КУНЕВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЛАЙКОВ

ДИМИТЪР КАЛИНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ САМОКОВЛИЕВ

ДИМИТЪР ЛЮБОМИРОВ СТАНКОВ

ДИМИТЪР МЛАДЕНОВ СТОЯНОВ

ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ САРАМИНЕВ

ДИМИТЪР ПАНАЙОТОВ ПЕТКОВ

ДИМИТЪР ПЕТКОВ КАРАФЕЗЛИЕВ

ДИМИТЪР ПЛАМЕНОВ ПЕТКОВ

ДИМИТЪР РАДОСЛАВОВ БОРИСОВ

ДИМИТЪР СЕРГЕЕВ КРЪСТЕВ

ДИМИТЪР СТЕФАНОВ МИРЧЕВ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

ДИНКА МИТЕВА АПОСТОЛОВА

ДИЯНА ПЕТРОВА ИВАНОВА

ДОБРИНКА АДАМОВА ГЕОРГИЕВА

ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА АНДОНОВА

ДОБРИНКА ИВАНОВА ИВАНОВА

ДОБРОМИР ГЕНЧЕВ ОВЧАРОВ

ДОБРОМИР ПАВЛОВ ДЖЕЛЕБОВ

ДОНКА ЕВЛОГИЕВА СТАНИМИРОВА

ДОНКА ИВАНОВА АРАБАДЖИЕВА

ДОНЧО НИКОЛАЕВ ВОДЕНИЧАРОВ

ДОРА ДИМИТРОВА ВЕСЕЛИНОВА

ДОРА КОСТАДИНОВА ДРУМЕВА

ДРАГАН  СТЕФАНОВИЧ

ДРАГАНА  СТОЯНОВ

ДРАГОМИР ИВАНОВ ПЕТКОВ

ДРАГОМИР ЙОРДАНОВ ФРАНЧЕШКОВ

ДРАГОМИР КОСТАДИНОВ КОЙЧЕВ

ДУКЕНА ЛАМБОВА ПАЛАПЕШКОВА

ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ ХИНКИН

ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ САМОХИН

ЕВДОКИЯ АНДОНОВА БОЖКОВА

ЕВДОКИЯ АНДОНОВА ДИНЕВА

ЕДЕК ИВАНОВ МИХАЙЛОВ

ЕКАТЕРИНА АНДОНОВА ДИМИТРОВА

ЕКАТЕРИНА ХРИСТОВА АРАБАДЖИЕВА

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА МЕЛНИК

ЕЛЕНА АНГЕЛОВА АТАНАСОВА

ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ГЕНОВА

ЕЛЕНА ДЕЧЕВА МАВРОВА

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ЕЛЕНА ДОНЕВА ПРОДАНОВА

ЕЛЕНА ЗДРАВКОВА АСЕНИКОВА

ЕЛЕНА ИВАНОВА ДРАГНЕВА

ЕЛЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА

ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА ПАЛАПЕШКОВА

ЕЛИ САНДОВА САРАНДИЕВА

ЕЛИ СТОЯНОВА КЬОСЕВА

ЕЛИЗАБЕТ ВЕСЕЛИНОВА МОСКОВА

ЕЛИСАВЕТА МИНЧЕВА МОСКОВА

ЕЛИЯН МИХАЙЛОВ ТОДОРОВ

ЕМАНУИЛ СТАНИМИРОВ ИЛИЕВ

ЕМИЛ ДИМИТРОВ ЛЕОНОВ

ЕМИЛИЯ СОТИРОВА СТОЯНОВА

ЕМИЛИЯ СТЕФАНОВА КОЛЕВА

ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

ЕМИНЕ СМАИЛ СМАИЛ

ЖАСМИНА ИВАНОВА СТАМАТОВА

ЖЕКО КОЛЕВ ЦОНЕВ

ЖЕЛЮ ПЕТРОВ ЯНЕВ

ЖЕЛЯЗА ИЛИЕВА КИРОВА

ЖЕЛЯЗКА ВАНГЕЛОВА СИДЕРОВА

ЖЕЛЯЗКА ТЕНЕВА АПОСТОЛОВА

ЖЕЛЯЗКО ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ

ЖЕНИ ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА

ЖЕНЯ ЕМИЛОВА МАРИНОВА

ЖЕНЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА

ЖЕНЯ ХРИСТОВА ДУНДАРОВА

ЖЕЧКА НЯГОЛОВА ЦЪРВУЛОВА

ЖИВКА НАЧЕВА ГЕРГОВА

ЖИВКО СТОЙКОВ КОСТАДИНОВ

ЖУЛИЕТА МАЛЧЕВА СТОЯНОВА

ЗАПРИНКА НИКОЛОВА ПРЕТЪРГОВА

ЗАРКО ПЕТРОВ КОЦЕВ

ЗДРАВКА ЯНЕВА ГЕОРГИЕВА

ЗДРАВКО МИНЧЕВ МИНЧЕВ

ЗЕКИЕ АЙДЪН СЕРБЕЗ

ЗИЛЯ ШЕМШИ МУСТАФА

ЗЛАТИ ГЕНЧЕВ ОВЧАРОВ

ЗЛАТИНА ГЕОРГИЕВА МАНТОВА

ЗЛАТИНА МАРИНОВА СТАТЕЛОВА

ЗЛАТКА АЛЕКСАНДРОВА ТУЗЛУКОВА

ЗЛАТКА ИВАНОВА АНЕСТИЕВА

ЗЛАТКА СТОЕВА СТОЙЧЕВА

ЗЛАТКО АТАНАСОВ МАРИНОВ

ЗМАРАГДА СТАВРЕВА ДАВИДОВА

ЗОЯ МИЛАНОВА ОВЧАРОВА

ЗОЯ ЧЕРНЕВА ЧЕРНЕВА

ИВА КОСТАДИНОВА ДИМОВА

ИВАЙЛО ЕМИЛОВ ГРЪНЧАРОВ

ИВАЙЛО МАТЕЕВ ПОПОВ

ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ТОМОВ

ИВАЙЛО СТОЯНОВ ЙОВОВ

ИВАЙЛО ЯНЧЕВ МАРИНАКИЕВ

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ГУДЖУКОВ

ИВАН АТАНАСОВ КОЛЕВ

ИВАН АТАНАСОВ МИЛЕВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ АНДЖЕРЛИЕВ

ИВАН ГРИГОРОВ ЙОРДАНОВ

ИВАН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ

ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ КОСТАДИНОВ

ИВАН ИВАНОВ АСЕНИКОВ

ИВАН ИВАНОВИЧ ОВЕЧКИН

ИВАН КУНЕВ КУНЕВ

ИВАН МАРТИНОВ ГОЧЕВ

ИВАН СТОЙКОВ ТОДОРОВ

ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ

ИВАН ТАЧЕВ ИВАНОВ

ИВАН ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ

ИВАНКА ГОЧЕВА СТАНЧЕВА

ИВАНКА МАНОЛОВА РАНКОВА

ИВАНКА НИКОЛОВА ЯКОВА

ИВАНКА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА

ИВЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ

ИВЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА

ИВЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ГАГАШЕВА

ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

ИВО АСЕНОВ ИВАНОВ

ИВО ГЕНЧЕВ ДРАГАНОВ

ИВО КУНЧЕВ ЯКОВ

ИВО МИЛКОВ МИРОНОВ

ИГОР АНДРЕЕВИЧ КОНДРАШОВ

ИЛИАНА ПЕТКОВА БЕЛЧЕВА

ИЛИН ГАНЧЕВ ПИРУЛЕВ

ИЛИЯН ПЕТКОВ ЦВЕТКОВ

ИНА ГЕОРГИЕВА МИНКОВА

ИНА ИВАНОВА ЧИЛИКОВА

ИНГА  ВАСИЛИЕВА

ИННА ЖИВКОВА КОСТАДИНОВА

ИРИНА БОРИСОВНА КАТАН

ИРИНА ИВАНОВА ТАНЕВА

ИРИНА МАРИНОВА ТОДОРОВА

ИРИНА ЦОНЕВА ГЕОРГИЕВА

ЙОАНА КИРЯКОВА БАЛАСОВА-МИРОНОВА

ЙОАНА СЕВДАЛИНОВА КАУКОВА

ЙОАННА ЗДРАВКОВА ВЛАДИМИРОВА-КОСТАДИНОВА

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЧОКОЕВ

ЙОРДАН ЕНЕВ ЕНЕВ

ЙОРДАН НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ

ЙОРДАН НИКОЛАЕВ ДУШЕВ

ЙОРДАНКА ВЪЛЧЕВА КАЛЧЕВА

ЙОРДАНКА ИВАНОВА ЧЕРНЕВА

ЙОРДАНКА НИКОЛАЕВА ВАЛЕОВА

ЙОРДАНКА ПЪРВАНОВА ДИМИТРОВА

КАЛИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

КАЛИНА СТОЯНОВА ТОДОРОВА

КАЛИНА ЯНЕВА ПАПАДОПУЛОВА-ТЕНЕВА

КАЛИОПА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА

КАЛОЯН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ

КАЛОЯН ЕФТИМОВ ЯНЕВ

КАМЕЛИЯ БОРИСОВА БОРИСОВА

КАМЕН ДОЧЕВ ШИПКОВ

КАРАМФИЛА ИВАНОВА ДОБРЕВА

КАТИНА ЯНКОВА ОБРЕТЕНОВА

КАТЯ АРГИРОВА ХРИСТОФОРОВА

КАТЯ ГЕРАКИЕВА МЕРОДИКОВА

КАТЯ КИРИЛОВА АРАБАДЖИЕВА

КЕРА ИВАНОВА СИМЕОНОВА

КИРИЛ АТАНАСОВ АРАБАДЖИЕВ

КИРИЛ ДИМИТРОВ МИНКОВ

КИРИЛ КОЛЕВ КИРОВ

КИРИЛ КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ

КИРИЛ ЛЮБОМИРОВ СТАНКОВ

КИРИЛ ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ

КИРИЛ ХРИСТОВ СТАМОВ

КИРО АПОСТОЛОВ ПЕТРОВ

КОЛЬО ПЕТРОВ МАВРЕВ

КОЛЮ КРУМОВ КЕХАЙОВ

КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ ПРОДРОМОВ

КОНСТАНТИН ТОДОРОВ РАДАНЧЕВ

КОСТА ГЕОРГИЕВ КАНАРИЕВ

КОСТАДИН ДИМИТРОВ САМОКОВЛИЕВ

КОСТАДИН ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ

КОСТАДИН ЯНЧЕВ ДИМОВ

КОЯНА ДИМОВА ПЕНЕВА

КРАСЕЛИНА ТОДОРОВА ЧОЛАКОВА

КРАСИМИР ЖЕЛЕВ МИРЧЕВ

КРАСИМИР КОЛЕВ КЕХАЙОВ

КРАСИМИР МИЛТИЯДОВ КОСТАДИНОВ

КРАСИМИРА АГОПОВА КИРКОРОВА

КРАСИМИРА ДРАГАНОВА ФОТЕВА

КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА УАЙТ

КРАСИМИРА ЛЮБЕНОВА ЛИПЧЕВА

КРАСИМИРА МАРИНОВА МАРИНОВА

КРАСИМИРА НЕШЕВА ГИЧЕВА

КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА МЕЧКОВА

КРИСТИАН ПРАВОСЛАВОВ ДРАГНЕВ

КРИСТИНА СЕРГЕЕВНА ДАНКОГЛО

КРИСТИЯН ДИМИТРОВ САМОКОВЛИЕВ

КРЪСТИНА ВЕЛИКОВА ЯНЕВА

КУЗМАН КУЗМАНОВ ДИМИТРОВ

КЪНА АНГЕЛОВА НАЛБАНТОВА

ЛАЗАР ДИМИТРОВ ЯПАДЖИЕВ

ЛАЗАР МАТЕВ ДОМУСЧИЕВ

ЛАЗАР ХРИСТОВ ВАЧЕВ

ЛИЛИТ РАФИКИ КЕХАЙОВА

ЛИЛИЯ БЕЛИНОВА ИЛИЕВА

ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВА ПЕТКОВА

ЛИЛЯНА АТАНАСОВА СОТИРОВА

ЛОЗИНКА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА

ЛОРА ЛЮБОМИРОВА ПЕТРОВА

ЛОРИТА КОНСТАНТИНОВА СТОЯНОВА

ЛЪЧЕЗАР ПЕТКОВ ВАСИЛЕВ

ЛЮБА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

ЛЮБА ТОМОВА КОЛЕВА

ЛЮБЕН СТЕФАНОВ СТИЛИЯНОВ

ЛЮБОМИР БОГДАНОВ ВЕЧЕВ

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

ЛЮБОМИР КИРИЛОВ СТАНКОВ

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ БОГДАНОВ

ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА ЧЕРНЯ

ЛЮЧКА ИВАНОВА КОЛЕВА

МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА ХОДЖЕВА

МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА МАРИНОВА

МАГДАЛЕНА ОДИСЕЕВА ШУПЛЕВА

МАГДАЛИНА БАХАРЕВА СТРАВОЛЕМОВА

МАКСИМ  КОЖОКАР

МАКСИМ  ЧИМИЛ

МАЛТА НЕДЕЛЧЕВА НИКОЛОВА

МАРГАРИТА МИЛЧЕВА БОНЕВА

МАРГАРИТА ТОМОВА САРАНДИЕВА

МАРИАНА ПЕТКОВА СОВЕН

МАРИЕЛА КИРИЛОВА ИВАНОВА

МАРИЙКА КОСТОВА МУРДЖЕВА

МАРИЙКА ПАНАЙОТОВА МИХАЛЕВА

МАРИН ГЕОРГИЕВ ДРАГНЕВ

МАРИН МИЛЧЕВ МАРИНОВ

МАРИН ПЕТКОВ МАРИНОВ

МАРИНА АТАНАСОВА МАРИНОВА

МАРИНА ВАСИЛЕВА КОСТАДИНОВА

МАРИЯ АТАНАСОВА ДЕЧЕВА

МАРИЯ АТАНАСОВА НИКОЛОВА

МАРИЯ БОЯНОВА БОЖКОВА

МАРИЯ ВАСИЛИЕВНА КИРИЛОВА

МАРИЯ ВЕЛИКОВА МАРИНОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЗОТЕВА

МАРИЯ ГОСПОДИНОВА САМОКОВЛИЕВА

МАРИЯ ИВАНОВА СИМЕОНОВА

МАРИЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА

МАРИЯ ИВАНОВНА ОВЕЧКИНА

МАРИЯ КОСТАДИНОВА МОСКОВА

МАРИЯ МАРИНОВА ЕНЧЕВА

МАРИЯ МАРИНОВА ЖЕЛЕВА

МАРИЯ МИХОВА МИЛЕВА

МАРИЯ НИКОЛАЕВА ЛЕФТЕРОВА

МАРИЯ НИКОЛОВА ХРИСТОВА

МАРИЯ ПЕТРОВА ГАНЧЕВА

МАРИЯ ПЕТРОВА КРЪСТЕВА

МАРИЯ ТОДОРОВА ГЕРМАНОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА ПИРУЛЕВА

МАРИЯ ЩЕРИОНОВА КАБАИВАНОВА

МАРИЯМ АРТИН ИШХАНЯН

МАРИЯН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

МАРИЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ

МАРТИН МЛАДЕНОВ ГРАШЕВ

МАРТИН НЕДЕЛЧЕВ ЖЕЛЕВ

МАРТИНА ГЕОРГИЕВА КАСАБОВА

МАРТИНА СТОЯНОВА ВЕСЕЛИНОВА

МАТЕЙ ИВАНОВ ПОПОВ

МАЯ ПЕТРОВА ДОНЧЕВА-ГРЪНЧАРОВА

МИГЛЕНА КИРИЛОВА ДРАГНЕВА

МИЛА ЯНЕВА ГАЙДУРЛИЕВА

МИЛЕН ВЕСЕЛИНОВ ПЕНЕВ

МИЛЕН КРАСИМИРОВ МИЛТИЯДОВ

МИЛЕН СТОЙКОВ КОСТАДИНОВ

МИЛЕН ТАШЕВ МИХОВ

МИЛЕНА НИКОЛОВА ДОБРЕВА

МИЛЕНА ПЕТРОВА ЛЕОНОВА

МИЛЕНА ТЕНЕВА СТРАТИЕВА

МИЛЕНА ТОНЕВА СЕВАСТИЯНОВА

МИЛЕНА ХРИСТОВА ПОПОВА

МИЛКА ТОДОРОВА ПАСКАЛЕВА

МИЛТИЯДИ ВАСИЛЕВ КОСТАДИНОВ

МИЛЧО ГЕОРГИЕВ БОНЕВ

МИЛЮ ПЕТРОВ ЯНЕВ

МИНА КОСТАДИНОВА САМОКОВЛИЕВА

МИРЕНА ИВАНОВА КУНЕВА

МИРОСЛАВ КРАСИМИРОВ ВЪТОВ

МИРОСЛАВА ЦВЕТАНОВА ЧОКОЕВА

МИРЯНА ЗАРКОВА КОЦЕВА-ЕДУЪРДС

МИТКО КОЛЕВ ЯНЕВ

МИТКО ПЕТКОВ СТОЯНОВ

МИХАЕЛА ХРИСТОВА ТОНОЗЛИЕВА

МИХАИЛ АСЕНОВ СИМЕОНОВ

МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ СИВИНСКИ

МИХАИЛ КИРОВ АПОСТОЛОВ

МИХАИЛ СТАМАТОВ СТАМАТОВ

МОНИКА ГЕНКОВА ДЮЛГЕРОВА

НАДЕЖДА ГОСПОДИНОВА ГЕРГАНОВА-МОРАИТОПУЛУ

НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

НАДЕЖДА ДИМИТРОВА СТОЙКОВА

НАДКА ГАНЧЕВА КУРТЕВА

НАТАЛИ НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА

НАТАЛИЯ  КОЖОКАР

НАТАЛИЯ ЛЕОНИДИВНА КОНДРАШОВА

НАТАША АНГЕЛОВА ТОДОРОВА

НЕВЕНА ВАНГЕЛОВА ИВАНОВА

НЕДЕЛЧО ЛЕЧЕВ ЖЕЛЕВ

НЕДЕЛЧО ТОДОРОВ СТОЯНОВ

НЕДКА СТОЯНОВА ЖЕЛЕВА

НЕДКО СТОЯНОВ НИКОЛОВ

НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА ЕНЕВА

НЕДЯЛКА КОСТОВА БУРГАЗЛИЕВА

НЕДЯЛКА ТАШЕВА ЖЕЛЕЗОВА

НЕЛИ АНГЕЛОВА ЧОМУКЛИЕВА

НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ЯПАДЖИЕВА

НЕЛИ СТОЙКОВА СТЕФАНОВА

НЕНАД  ТРАЙЧЕВСКИ

НЕСТОР ПЕТРОВ ХРИСТОВ

НИКОЛ ДЕМИРЕВА КОСТАДИНОВА

НИКОЛ КРАСИМИРОВА КЕХАЙОВА

НИКОЛА АНГЕЛОВ СОТИРОВ

НИКОЛА БОРИСЛАВОВ КИТАНОВ

НИКОЛА МИТКОВ ЯНЕВ

НИКОЛА ПЕТРОВ СТРАВОЛЕМОВ

НИКОЛА ЩЕРЕВ ПРЕТЪРГОВ

НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ

НИКОЛАЙ ГАВРАИЛОВ ДИМИТРОВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ХОДЖЕВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЧОКОЕВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ МИГОВ

НИКОЛАЙ ДОБРЕВ ДОБРЕВ

НИКОЛАЙ ЖЕКОВ ЦОНЕВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОСТАДИНОВ

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ

НИКОЛАЙ МАНОЛОВ МАНТОВ

НИКОЛАЙ МИНЧЕВ МИНЧЕВ

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ БЕВЗА

НИКОЛАЙ РУСКОВ ДЕЛИСЯРОВ

НИКОЛАЙ СТАВРЕВ КОПИЛОВ

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ТОМОВ

НИКОЛАЙ ЦВЕТКОВ БЛАГЬОВСКИ

НИКОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

НИКОЛИНА ВЕЛИКОВА ИЛИЕВА

НИКОЛИНА ЙОВКОВА ПАНЧЕВА

НИНА АПОСТОЛОВА ЛЕЧЕВА

НИНА ЖЕЛЯЗКОВА КОСТАДИНОВА

НИНА СТОЙЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

НИЧКА КОЧЕВА КЮЛБАСАНОВА

ОГНЯН ЛЮБЕНОВ БОЯДЖИЕВ

ОКЕАНИЯ ДИМИТРОВА БОЯДЖИЕВА

ПАВЕЛ КИРИЛОВ КОВАЧЕВ

ПАВЕЛ СТАВРЕВ САРАНДИЕВ

ПАВЛИНА НИКОЛОВА ТОДОРОВА

ПАНАЙОТ НИКОЛАЕВ АПОСТОЛОВ

ПАРАСКЕВА ИВАНОВА СИМЕОНОВА

ПАРУШ НИКОЛОВ СТОЙНЕВ

ПАСКАЛ АНГЕЛОВ ПАНЧЕВ

ПЕНКА АТАНАСОВА САРАНДИЕВА

ПЕНКА БОЯНОВА БОЖКОВА

ПЕНКА ИВАНОВА АСЕНИКОВА

ПЕНКА ИВАНОВА МАККЕЙБ

ПЕНКА ЙОРДАНОВА ХРИСТОЗОВА

ПЕНКА КРЪСТЕВА ДРАГАНОВА

ПЕНКА СТОЯНОВА ДРАГНЕВА

ПЕНКА ТОДОРОВА СОТИРОВА

ПЕНКА ХРИСТОВА ПЕТРОВА

ПЕТКО ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ

ПЕТРАНКА ЖЕЛЕВА ИВАНОВА

ПЕТРАНКА ХРИСТОВА СТОЙКОВА

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ШУПЛЕВ

ПЕТЪР ЙОРДАНОВ СТАНЧЕВ

ПЕТЪР КИРИЛОВ СЕРБЕЗОВ

ПЕТЪР НИКОЛОВ СТРАВОЛЕМОВ

ПЕТЪР СТЕФАНОВ КОДЖАГЯУРОВ

ПЕТЪР СТОЙКОВ ПЕТРОВ

ПЕТЯ БОРИСОВА КОЗАРЕВА-ГЕОРГИЕВА

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА

ПЕТЯ ИВАНОВА ИВАНОВА

ПЕТЯ НЕДЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА

ПЕТЯ ТОДОРОВА НАЧЕВА

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ

ПЛАМЕН КИРИЛОВ БОНЕВ

ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ МАНТОВ

ПЛАМЕНА ПАВЛОВА САРАНДИЕВА

ПЛАМЕНА ТОТЕВА ГЕОРГИЕВА

ПОЛИНА АНДРЕЕВНА КРАВЧЕНКО

ПРАВОСЛАВ МАРКОВ КОСТОВ

ПРАВОСЛАВ ЩЕРИОНОВ ДРАГНЕВ

ПРЕСИЯНА ЛАЗАРОВА ЛАЗАРОВА

ПЪРВОЛЕТА КЪНЧЕВА БАРКЛЕЙ

РАДА ВЪЛКОВА ИЛИЕВА

РАДИСЛАВА ОГНЯНОВА ЙОРДАНОВА-КАЛИНИКОВА

РАДКА ДИМИТРОВА ДОБРЕВА

РАДКА ПРОДАНОВА ИВАНОВА

РАДКА ЩЕРЕВА ДИМИТРОВА

РАДОМИР ИЛИЕВ МАРИНОВ

РАДОСЛАВ ПЛАМЕНОВ ПЕТКОВ

РАДОСЛАВ СЛАВОВ МИЛЕВ

РАДОСЛАВ СТАНИМИРОВ ИЛИЕВ

РАДОСТИНА АТАНАСОВА ФРАНЧЕШКОВА

РАДОСТИНА ДРАГОВА КАСАБОВА

РАДОСТИНА ХРИСТОВА ХРИСТОЗОВА

РАИСА АЛЕКСАНДРОВНА КАЗАРЯН

РАЙНА ПЕТРОВА АТАНАСОВА

РЕДЖЕБ АЛИ РЕДЖЕБ

РЕНИ РУМЕНОВА ЩАКОВА

РОББИ РАЙНХАРД БЕРНЕР

РОЗАЛИНА МАНОЛОВА КОЦЕВА

РОМАН ИЛИЧ АВРАМЕНКО

РОСЕН ИВАНОВ ДИМИТРОВ

РОСЕН СТОЯНОВ АТАНАСОВ

РОСИЦА ДИМИТРОВА АПОСТОЛОВА

РОСИЦА ДИНЕВА ПОПОВА

РУМЕН САБИНОВ РАДИНОВ

РУМЯНА ИЛИЕВА КАЗАКОВА

РУМЯНА ТОДОРОВА ЛАЗАРОВА

РУСИ МИТКОВ КОЛЕШЕВ

РУСИ НИКОЛОВ РУСЕВ

РУСКА ПЕТЕВА МИЛЕВА

САБИН РАДАНОВ ИЛИЕВ

САВКА ГАНЕВА ЙОРДАНОВА

СВЕТЛА АТАНАСОВА МАВРОВА

СВЕТЛА МИТКОВА ДОМУСЧИЕВА

СВЕТЛА ТЕОДОСИЕВА ИЛЕВА

СВЕТЛАНА АСЕНОВА КИТАНОВА

СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА СЪБЕВА

СВЕТЛАНА ДИМОВА ПАНАЙОТОВА

СВЕТЛАНА ЕВГЕНЕВНА КОНДРАШОВА

СВЕТЛАНА КОСТАДИНОВА КАНАРИЕВА-ЧАПАРОВА

СВЕТЛАНА ЛЮБЕНОВА СТИЛИЯНОВА

СВЕТОЗАР СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

СВЕТОСЛАВ СТОИЛОВ СТЕФАНОВ

СВЕТОСЛАВ ТОДОРОВ НИКОЛОВ

СВИЛА СТОИЛОВА БУРНЕВА

СЕВДАЛИН ДОБРЕВ ДЕМЕРДЖИЕВ

СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ КОНДРАШОВ

СЕРГЕЙ ЕВГЕНИЕВИЧ МАЛЧЕВ

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ДАНКОГЛО

СИАНА ДИМИТРОВА ДРАГНЕВА-СТАНКОВА

СИЙКА КОСТАДИНОВА КЕХАЙОВА

СИЛВАНА ПАНАЙОТОВА ГЕОРГИЕВА

СИЛВЕНА ТОНЕВА КОЛЕВА

СИЛВИЯ ГАНЧЕВА АСЕНИКОВА

СИЛВИЯ ЖЕКОВА ЦОНЕВА

СИЛВИЯ ИВАНОВА ГУДЖУКОВА

СИЛВИЯ НИКОЛОВА СОТИРОВА

СИЛВИЯ СОТИРОВА СТОЯНОВА

СИМЕОН ПЕТРОВ ЕНЕВ

СИЯНА ВЕЛИКОВА ЖЕЛЕВА

СЛАВКА ХРИСТОВА КОВАЧЕВА

СНЕЖАНА АТАНАСОВА КУНЕВА

СНЕЖАНА ИВАНОВА ЙОВОВА

СНЕЖАНА МИНЧЕВА ХЛЕБАРОВА

СОНЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА

СОТИР АДАМОВ ГЕОРГИЕВ

СОТИР ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

СОТИР ПАНАЙОТОВ ПАСКАЛЕВ

СОФИЯ АТАНАСОВА КОСТАДИНОВА

СОФИЯ ДРАГОМИРОВА НАЙДЕНОВА

СПАС ВЕСЕЛИНОВ МОСКОВ

СТАВРИ АНТОНОВ САРАНДИЕВ

СТАВРИ НИКОЛОВ КОПИЛОВ

СТАВРИ ПАВЛОВ САРАНДИЕВ

СТАМАТ ЩЕРИОНОВ МИХАЛАКЕВ

СТАНИМИР ЖИВКОВ ДРАГНЕВ

СТАНИМИР ИВАНОВ СИМЕОНОВ

СТАНИМИР МАНОЛОВ ИЛИЕВ

СТАНИМИР ПЕТКОВ МИХАЛЕВ

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДУШЕВ

СТАНИСЛАВА АВРАМОВА КАЛОФОРОВА

СТАНИСЛАВА АТАНАСОВА ЧАПАРОВА

СТАНИСЛАВА ИВАНОВА ПАКСИМОВА

СТАНИСЛАВА ПАВЛОВА САРАНДИЕВА

СТЕПАН ПЕТРОВИЧ АВТУТОВ

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

СТЕФАН СОТИРОВ ТАЛЬОКОВ

СТЕФАНКА ТРЕНДАФИЛОВА АНДОНОВА

СТЕФКА ИЛИЕВА АТАНАСОВА

СТЕФКА МАРИНОВА МИХАЛАКЕВА

СТЕФКА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

СТИВЪН НИКОЛАЕВ КОСТАДИНОВ

СТИЛЯНА АНТОАН ПОДМОЛОВА

СТОЙКА ВАСИЛЕВА ЯНЕВА

СТОЙКО КОСТАДИНОВ ТОДОРОВ

СТОЙЧО АТАНАСОВ БОДИНОВ

СТОЯН ВАСИЛЕВ СЛАВОВ

СТОЯН ДИНКОВ АНГЕЛОВ

СТОЯН НИКОЛАЕВ ТОМОВ

СТОЯН НИКОЛОВ ЙОВОВ

СТОЯН НИКОЛОВ КИТАНОВ

СТОЯН СТОЙНОВ АТАНАСОВ

СТОЯН ТОДОРОВ ТУЗЛУКОВ

СТОЯН ЯНЧЕВ ДОБРЕВ

СТОЯНКА АТАНАСОВА ДУШЕВА

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА СОТИРОВА

СТОЯНКА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА

ТАМАРА МИХАЙЛОВНА ЛЕНЖИЕЛ

ТАНЯ ВЕСКОВА АРАБАДЖИЕВА

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ТАНЯ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

ТАНЯ ЖЕЛЯЗКОВА УЗУНОВА

ТАНЯ ПАНАЙОТОВА ПАПАЗОВА

ТАНЯ ПЕЕВА БИНЧЕВА

ТАНЯ СТАНЧЕВА СИМЕОНОВА

ТАНЯ СТОЯНОВА ЙОВОВА

ТАНЯ ЯНЕВА ДИМОВА

ТАТЯНА ВЕЛКОВА ВЪЧКОВА

ТАТЯНА ДЕНКОВА ГЕОРГИЕВА

ТАТЯНА ДИМИТРОВА ЯНЕВА

ТАТЯНА ИВАНОВА ГАГАШЕВА

ТАТЯНА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА

ТАТЯНА ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА

ТЕОДОР ГОСПОДИНОВ ХАЙДУТОВ

ТЕОДОРА КОЛЕВА КЕХАЙОВА

ТЕОДОРА ЛАЗАРОВА ЛАЗАРОВА

ТЕОДОРА МИХАЙЛОВА ЗАДЦИК

ТЕОДОРА РАЙЧЕВА ПЕТРОВА

ТИГРАН ГУРГЕНОВИЧ КАЗАРЯН

ТОДОР АНГЕЛОВ ДУНДАРОВ

ТОДОР АНГЕЛОВ РАДЕВ

ТОДОР ВЕЛИКОВ ПАНАЙОТОВ

ТОДОР КИРИЛОВ ВЕСЕЛИНОВ

ТОДОР КОСТАКИЕВ ВАСИЛЕВ

ТОДОР НЕДЕВ КАЗАКОВ

ТОДОРКА ДИОНИСОВА ПЕТРОВА

ТОДОРКА МИЛЕВА ДОБРЕВА

ТОМА ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ

ТОМЧО ГЕОРГИЕВ БУРГАЗЛИЕВ

ТОНИ ВЪЛЧЕВ КОСТАДИНОВ

ТРИФОН ПЕТРОВ БИНЧЕВ

ФАНКА ИЦКОВА АНДОНОВА

ХРИСКА ИЛИЕВА ПЕТРОВА

ХРИСТИАНА ХРИСТОВА БУРГАЗЛИЕВА

ХРИСТИНА ГЕНОВА МАРИНОВА

ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА

ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ГУДЖУКОВА

ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ТАЛЬОКОВА

ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ

ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО АНАСТАСОВ КЮЛБАСАНОВ

ХРИСТО АТАНАСОВ АРАБАДЖИЕВ

ХРИСТО ВЪЛКОВ ХРИСТОЗОВ

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ РОЙДЕВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БУРГАЗЛИЕВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЧОКОЕВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ ГОЧЕВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

ХРИСТО КИРИЛОВ СТАМОВ

ХРИСТО МАРИНОВ ДОНЧЕВ

ХРИСТО МИХАЙЛОВ ЦЪРВУЛОВ

ХРИСТО РАДЕВ ДЕРМЕНДЖИЕВ

ХУБАВИНА ЛАЗАРОВА ЯПАДЖИЕВА

ЦВЕТА АНТОНОВА СИМЕОНОВА-МУТАФОВА

ЦВЕТАНА АТАНАСОВА АСЕНИКОВА-НАЙДЕНОВА

ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА

ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ЧЕРНЕВА

ЦВЕТЕЛИНА НЕДЕЛЧЕВА ЯНЕВА

ЦВЕТЕЛИНА ПЛАМЕНОВА ПЕТКОВА

ЦВЕТЕЛИНА СТОЯНОВА ИЛЧЕВА

ЧАВДАР ТОДОРОВ ВЪЛЧЕВ

ЧАНИТА КРАСИМИРОВА КИРОВА

ЩЕЛИАН ЧЕРНЕВ ЧЕРНЕВ

ЩЕРИНИ ЖЕЛЕВА КАЗАКОВА

ЩЕРИОН ПРАВОСЛАВОВ ДРАГНЕВ

ЩЕРИОН СТАМАТОВ МИХАЛАКЕВ

ЩИЛИЯН КОСТАДИНОВ ДЖАМБАЗОВ

ЮЛИАНА ГЕОРГИЕВА БОНЕВА

ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВА РОЕВА

ЮЛИЯ ДОБРОМИРОВА КОСТОВА

ЮЛИЯНА ИВЕЛИН ВАСИЛЕВА

ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ОВЕЧКИН

ЯНА СТОЙЧЕВА СОТИРОВА

ЯНИ ПАНАЙОТОВ БАТИНОВ

ЯНИ ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ

ЯНКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОФОРОВА

ЯНКА ДАЧЕВА СТАМОВА

ЯНКА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

ЯРОСЛАВ ЕВГЕНИЕВИЧ САМОХИН

 

Кмет/кметски наместник: …………

 

Секретар на община/район: ……….

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

 

ОБЛАСТ БУРГАС   ОБЩИНА ПОМОРИЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ПОМОРИЕ

КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 025

Адрес на избирателната секция: ……………………………………..

 

–––––––––––––––––-

Собствено, бащино и фамилно име

–––––––––––––––––-

АВРАМ ДОНЧЕВ АВРАМОВ

АДРИАНА ЛАЗАРОВА ОВЧАРОВА

АЛБЕНА ВИЧКОВА ДИНКОВА

АЛБЕНА КОНСТАНТИНОВА ГАВРАИЛОВА

АЛЕВТИНА  РЕТИШ

АЛЕКСАНДРА АНТОНОВА КРЪСТЕВА

АЛЕКСАНДРА СЛАВОВА ХАДЖИЕВА

АЛЕКСАНДРА ТОМОВА МИЛЕВА

АЛЕКСАНДРИНА ТОДОРОВА КАРАЧОРБАДЖИЕВА

АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ КРЪСТЕВ

АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ ПАСПАЛЕВ

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МИЛЕНКОВ

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ КИРОВ

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

АЛЕКСЕЙ БОРИСОВ ИЛИЕВ

АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ ОРЛОВ

АЛЕН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

АНА АНГЕЛОВА ХИТКОВА

АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВА КРЪСТЕВА

АНАТОЛИЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

АНГЕЛ АТАНАСОВ АЛЕКСИЕВ

АНГЕЛ ИВАНОВ БАЙЛОВ

АНГЕЛ НИКОЛАЕВ ГРАМАТИКОВ

АНГЕЛ ПЕТРОВ ЦВЕТКОВ

АНГЕЛ ТОДОРОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ ТОДОРОВ КАРАЧОРБАДЖИЕВ

АНГЕЛИНА ДИМОВА СТОЯНОВА

АНГЕЛИНА ЯНКОВА ЛАЗАРОВА

АНДОН АСЕНОВ КРЪСТЕВ

АНДОН ЙОВЧЕВ ХАРАЛАМБОВ

АНДОН КОСТАДИНОВ ТОНОЗЛИЕВ

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ КИРИЛОВ

АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВ ПОПЧЕВ

АНДРЕЙ ДИМИТРОВ ГОШЕВ

АНДРЕЙ ЖЕЛЧЕВ ПЕЕВ

АНЕЛИЯ ГРИГОРОВА НЕДЯЛКОВА-АНГЕЛОВА

АНЕТА ТОМОВА КОСТАДИНОВА

АНИ АЛЕКСАНДРОВА МИЛЕНКОВА

АНИТА НИКОЛОВА ДЕЛЯКОВА

АНКА МАРИНОВА РУПАНОВА

АНКА НЕДЕЛЧЕВА АЛЕКСИЕВА

АННА АЛЕКСЕЕВНА ОРЛОВА

АННА ВАСИЛЕВА РУПАНОВА

АННА ПЕЛАЕВА ДЕЛЯКОВА

АННА-ВЕНЕЛИНА ГЕОРГИЕВА МОСКОВА

АНТОАНЕТА СТЕФАНОВА ГРОЗЕВА

АНТОН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

АНТОН ПЕТРОВ ГОРЕНОВ

АНТОН СТЕФАНОВ КРЪСТЕВ

АНТОНИО ТОШКОВ ВРАЖЕВ

АНТОНИЯ АНГЕЛОВА КАРАГЯНИ

АНТОНИЯ АНТОНОВА КРЪСТЕВА

АНТОНИЯ АСЕНОВА АСЕНОВА

АРГИР ИВАНОВ ДЕЛЯКОВ

АРМАНД ФЕТУШ ДАЛИПИ

АРМЕНУИ РАФИКИ АКОПЯН

АСЕН ЕМИЛОВ БУКОВ

АСЕН НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

АСЯ ТРЕНДАФИЛОВА ГЕРГОВА

АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ АТАНАСОВ

АТАНАС АНГЕЛОВ АЛЕКСИЕВ

АТАНАС АНДОНОВ КЕХАЙОВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПЛЕШЕВ

АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

АТАНАС ДИМИТРОВ КАРАГЬОЗОВ

АТАНАС ЙОРДАНОВ ДЖАМБАЗОВ

АТАНАС ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

АТАНАС КИРОВ КИРОВ

АТАНАС КОСТАДИНОВ ГАВРАИЛОВ

АТАНАС ПАРАШКЕВОВ АТАНАСОВ

АТАНАС ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

АТАНАС СТАНЕВ ПЕТРОВ

АТАНАС ХРИСТОВ АТАНАСОВ

АТАНАС ХРИСТОВ ЛАЛЕВ

АТАНАСКА СТОЙКОВА ГАЧЕВА

БЕТИНА ТОДОРОВА ЛАЛЕВА

БИЛЯНА КИРИЛОВА СТЕРХОВА

БИСЕРКА ДИМИТРОВА БУЧКОВА

БЛАГА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

БЛАГОМИР АТАНАСОВ РУПАНОВ

БОГДАН ВАСИЛЕВ РУПАНОВ

БОГДАНА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА

БОЖИДАР КИРИЛОВ ТРЪПКОВ

БОЖИДАР МЕТОДИЕВ СТОИМЕНОВ

БОЖИДАР МИХАЙЛОВ МИНЧЕВ

БОЖИДАР РАЙЧЕВ СТОИЛОВ

БОЖИДАР ТОДОРОВ ТОДОРОВ

БОЙКА МАРТИНОВА МАРТИНОВА-ТОНОЗЛИЕВА

БОРИС АЛЕКСАНДРОВ ПАСПАЛЕВ

БОРИС ТОМОВ ТОМОВ

БОРИСЛАВА ЙОРДАНОВА СТАМАТОВА

БОРИСЛАВА ПЕТРОВА ТОНОЗЛИЕВА

БОРЯНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

БОРЯНА ТОНЧЕВА КРАЕВА

БОСИЛКА ДИМИТРОВА КУЛИНОВА

БОСИЛКА ПАВЛОВА БОЯНОВА

БОЯН ЛАЗАРОВ ЦВЕТКОВ

БОЯНА ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА

БОЯНА ЛЮБОМИРОВА ГРОЗЕВА

БРАНИМИРА СЛАВОВА ДИМИТРОВА

ВАКЛУШ ИВАНОВ ДИНКОВ

ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ РАДЕВ

ВАЛЕНТИН КРАСИМИРОВ ВЪЛКОВ

ВАЛЕНТИН ЛЕЧЕВ ЛЕЧЕВ

ВАЛЕНТИНА АТАНАСОВА ДИМОВА

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА ГОРЕНОВА

ВАЛЕНТИНА КИРИЛОВА НИКЛЕВА

ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА ПЕНЧЕВА

ВАЛЕРИЯ МИРОСЛАВОВА БЕСОВА

ВАНЯ АЛЕКСИЕВА ДИМИТРОВА

ВАНЯ КОСТОВА КОСТОВА

ВАНЯ НАЧЕВА НАЧЕВА

ВАНЯ ПАВЛОВА КУЛИНОВА

ВАНЯ ПАНДОВА ДУРЕВА

ВАСИЛ АНДОНОВ ГОРЕНОВ

ВАСИЛ БОГДАНОВ РУПАНОВ

ВАСИЛ ИЛИЕВ МИШЕВ

ВАСИЛ ИЛИЕВ МИШЕВ

ВАСИЛ ЛИБЧЕВ ЯНЕВ

ВАСИЛ ПЕТРОВ ЯНАКИЕВ

ВАСИЛ СТАВРЕВ КАСАБОВ

ВАСИЛ СТАЙКОВ СТАЙКОВ

ВАСИЛ СТОЙЧЕВ КАЗАКОВ

ВАСИЛКА АНДОНОВА ТОНОЗЛИЕВА

ВАСИЛКА ИВАНОВА КОСТОВА

ВАСИЛКА НЕДЕЛЧЕВА ДИМОВА

ВАСКО АНГЕЛОВ ЦВЕТКОВ

ВЕЛИЗАРА МЕТОДИЕВА ДЖАМБАЗОВА

ВЕЛИКА ХРИСТОВА АПОСТОЛОВА

ВЕЛИКО ДИМОВ ДРАГИЕВ

ВЕЛИКО ЖЕЛЯЗКОВ КУЦАРОВ

ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ГАВРАИЛОВА

ВЕЛИЧКА МИХАЙЛОВА ПЕЕВА

ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА ГОРЕНОВА

ВЕЛИЧКО КОСТАДИНОВ РАЛЕВ

ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ЛАЛЕВ

ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ХРИСТОВ

ВЕСЕЛИН КЪНЕВ ИВАНОВ

ВЕСЕЛИН МЛАДЕНОВ ВЪРБАНОВ

ВЕСЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА КАЛОЯНОВА

ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА РАЛЕВА

ВЕСЕЛИНА ЙОВКОВА МАРКУЛИЕВА

ВЕСЕЛИНА НЕДКОВА ГЮРОВА

ВЕСКА ЯНЕВА БАЛЪКЧИЕВА

ВИЛИСЛАВА ВАКЛУШЕВА ДИНКОВА

ВИОЛЕТА МЕТОДИЕВА ДЖАМБАЗОВА

ВИОЛЕТА НИКОЛОВА СТОЙКОВА

ВИОЛЕТА ПЕТКОВА АТАНАСОВА

ВЛАДИМИР ВАДИМОВИЧ АНГЕЛОВ

ВЛАДИМИР ВЕНЕЛИНОВ БАНЕВ

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ СТАМАТОВ

ВЛАДИМИР НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕВ

ВЛАДИМИР ПАНДОВ ДУРЕВ

ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ ИВАНОВ

ВЛАДКО ИЛКОВ РУСКОВ

ГАБРИЕЛА ИВАНОВА ИВАЙЛОВА

ГАЛЕНА ПАНАЙОТОВА ДИОМОВА

ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ПАСКОВА

ГАЛИНА МАРИЯНОВА ЛЕФТЕРОВА

ГАЛИНА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА

ГАЛИНА СИМЕОНОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ГЕНАДИ МАНОЛОВ КАБАДАИЕВ

ГЕНРИК ГРАНТИ ТЕРТЕРЯН

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ МОСКОВ

ГЕОРГИ АНДРЕЕВ ПОПЧЕВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ КАРАГЬОЗОВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ПЛЕШЕВ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ

ГЕОРГИ ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ

ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ ГОЧЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ДИОНИСОВ ВАРДАЛИЕВ

ГЕОРГИ ЗДРАВКОВ КАСАБОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ КОНЯРОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ НИКОЛОВ

ГЕОРГИ ИЛИЕВ ДЖИНГОВ

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ДЖАМБАЗОВ

ГЕОРГИ КАРЧЕВ ПАВЛОВ

ГЕОРГИ КОЛЕВ ПОЛИХРОНОВ

ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ ОПНАКОВ

ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ТОНОЗЛИЕВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ НЕДЕЛЧЕВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧИЧАНОВ

ГЕОРГИ ПАНАЙОТОВ ВАРИБОПИС

ГЕОРГИ ПАНАЙОТОВ ЗИВИЛДИЕВ

ГЕОРГИ ПАНДЕЛИЕВ НЕДЕЛЧЕВ

ГЕОРГИ ПАРАШКЕВОВ АТАНАСОВ

ГЕОРГИ РОСЕНОВ ВЪЛЕВ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ДЪРЛЯНОВ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ГЕОРГИ ТОШКОВ ВРАЖЕВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ АТАНАСОВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ЛАЛЕВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ МИШЕВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ОРЕШКОВ

ГЕОРГИ ЩЕРИОНОВ БОЯДЖИЕВ

ГЕОРГИ ЯНКОВ КОСТАДИНОВ

ГЕРГАНА БОРИСЛАВОВА БАБАГИНОВА

ГЕРГАНА ДИМИТРОВА САМАРОВА

ГЕРГАНА СПАСОВА СЮЛЕМЕЗОВА

ГЕРГАНА ЯНКОВА КОСТАДИНОВА

ГИНКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

ГИНКА МИТЕВА ДИНЕВА

ГРИГОР КРЪСТЕВ НЕДЯЛКОВ

ДАВИД ПАНАЙОТОВ ДАВИДОВ

ДАМЯНА ТОДОРОВА ХИТКОВА

ДАНАИЛ ХРИСТОВ ЯКИМОВ

ДАНИЕЛ ТОДОРОВ ДЕЛЯКОВ

ДАНИЕЛА КОЛЕВА СТОЯНОВА

ДАНИЕЛА КОСТОВА КЪНЧЕВА

ДАНИЕЛА ПАНАЙОТОВА РАДЕВА

ДАНИЕЛА ТЕНЕВА МАРИНОВА

ДАРИНА АНДРЕЕВА НИКОЛОВА

ДАРИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ДАРИНА МАТЕВА ДУШЕВА

ДАФИНКА АЛЕКОВА СТОЯНОВА

ДАЯНА АНТОНОВА ИВАНОВА-ТОДОРОВА

ДЕАНА ИВАНОВА ЧОНТОВА

ДЕЛЯНА АЛЕКСАНДРОВА ДИМОВА

ДЕНА ЖЕЛЯЗКОВА НЕДЕЛЧЕВА

ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ КОЗАРЕЗОВ

ДЕНИСЛАВ МИХАЙЛОВ АЛЕКСИЕВ

ДЕНКА АНГЕЛОВА ТРЪПКОВА

ДЕНКА ХРИСТОВА КАРАФЕЗЛИЕВА

ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ИВАЙЛОВА

ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА СТОЙЧЕВА

ДЕСПА ЩЕРИОНОВА НЕДЯЛКОВА

ДЕСПИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ДЕЯН ЦВЕТАНОВ РОЕВ

ДИАНА АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА

ДИАНА ЕМИЛИЯНОВА ЧОРБАДЖИЙСКА

ДИАНА ПАНАЙОТОВА НИСТИКАКИ

ДИЛЯН НИКОЛАЕВИЧ ДУШЕВ

ДИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ДЖАМБАЗОВА

ДИЛЯНА РОСЕНОВА ВЪЛЕВА

ДИМАН АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ

ДИМИТРИНА БЛАГОЕВА ПЕЙКОВА

ДИМИТРИНА БОГДАНОВА ИЛИЕВА

ДИМИТРИНА КИРИЛОВА ОФИЛОВА

ДИМИТРИНА ТОДОРОВА ИЛИЕВА-МОСКОВА

ДИМИТРИНКА АПОСТОЛОВА ТРЪПКОВА

ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ДИМИТРИНКА КРЪСТЕВА ВАРДАЛИЕВА

ДИМИТРИНКА КРЪСТЕВА ТРЪПКОВА

ДИМИТРИНКА ТОДОРОВА КАЗАКОВА

ДИМИТРИЧКА СТОЯНОВА АЛЕКСИЕВА

ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ГОШЕВ

ДИМИТЪР АТАНАСОВ АТАНАСОВ

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ИВАНОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГОШЕВ

ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ТОНОЗЛИЕВ

ДИМИТЪР НИКОДИМОВ СТОЯНОВ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

ДИМО ТОДОРОВ ДРАГИЕВ

ДИНКО НЕСТОРОВ ДУРЕВ

ДИОНИС ПЕТРОВ ДИОНИСОВ

ДИЯН ГЕОРГИЕВ НЕДЕЛЧЕВ

ДИЯН МИЛКОВ ЧОЛАКОВ

ДИЯН ПЕТРОВ ДУШЕВ

ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА ГОРЕНОВА

ДОБРИНКА ЙОРДАНОВА ПОПОВА

ДОБРИНКА КРАЙЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

ДОНИКА ЕВГЕНИЕВА КУЦАРОВА

ДОНИКА СТЕФАНОВА ГАРХУЛОВА

ДОНКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА-ВРАНЧЕВА

ДОНКА ЖИВКОВА МИХАЙЛОВА

ДОНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

ДОНКА ТАШКОВА СТОЙКОВА

ДОРА МЛАДЕНОВА ДЪРЛЯНОВА

ДОРИНА ПРОДАНОВА БАЛЕВА

ДОЧКА СЛАВОВА КЕХАЙОВА

ДУЛЬО ТОДОРОВ ТОДОРОВ

ЕВГЕНИ МАРИНОВ МАРИНОВ

ЕВГЕНИ ЯНКОВ ГЮРОВ

ЕВГЕНИЯ ГЕННАДИЕВНА КУЛИК

ЕВМИЛ ЯНЕВ БУРГАЗЛИЕВ

ЕЛЕНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА

ЕЛЕНА ЕФТИМОВА ОФИЛОВА

ЕЛЕНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ЕЛЕНА ИВАНОВА ТОНОЗЛИЕВА

ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА КАФАДАРОВА

ЕЛЕНА ПАНАЙОТОВА АНАСТАСОВА

ЕЛЕНА ТОДОРОВА КАСАБОВА

ЕЛИСАВЕТА СТАВРЕВА КОПИЛОВА

ЕЛИЦА АСЕНОВА КРЪСТЕВА

ЕЛКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

ЕМАНУИЛ ГЕОРГИЕВ МАРКУЛИЕВ

ЕМАНУИЛ КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ ЯКИМОВ

ЕМИЛ БОЖИНОВ БОЖИНОВ

ЕМИЛ ТОДОРОВ ИЛЧЕВ

ЕМИЛИЯ РАДОСЛАВОВА ДЖАМБАЗОВА

ЖЕЛЧО ИВАНОВ ПЕЕВ

ЖЕЛЬО КИРИЛОВ ОФИЛОВ

ЖЕЛЯЗКО МАТЕВ КРЪСТЕВ

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА ТРЪПКОВА

ЖИВКА ТОДОРОВА ИВАНОВА

ЖИВКО АТАНАСОВ ПЛЕШЕВ

ЖИВКО ВЕЛИКОВ КУЦАРОВ

ЖИВКО ПЕТРОВ КОЛЕВ

ЖУЛИЕТА КОЛЕВА КАРТАЛОВА

ЗАФИР ДИМИТРОВ САМАРОВ

ЗДРАВКА ДИМОВА КОНЯРОВА

ЗДРАВКА СТОЯНОВА ГЕНОВА

ЗДРАВКО АЛЕКСАНДРОВ ЗУРМАЛОВ

ЗЛАТИНА ЖЕЛЯЗКОВА КРЪСТЕВА

ЗЛАТИНА ПЕЕВА АРГИРОВА

ЗЛАТИНА СЛАВЧЕВА ТОШЕВА

ЗЛАТКА АНДРЕЕВА ДУРЕВА

ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА МУДЖУРОВА

ЗЛАТКА ЕДРЕВА ДОБРЕВА

ЗЛАТКА КОЛЕВА ДУРЕВА

ЗЛАТКА ЛУЛЕВА ТОДОРОВА

ЗЛАТКА ПЕТРОВА ЛАЛЕВА

ЗОРИЦА  ВЛАДИМИРОВА

ЗОРНИЦА ЕМАНУИЛОВА МАРКУЛИЕВА

ЗОРНИЦА КОСТАДИНОВА ТОНОЗЛИЕВА

ЗОРНИЦА ЛЮБОМИРОВА ГРОЗЕВА-СТАРК

ЗОЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

ЗОЯ ДИМИТРОВА ТОНОЗЛИЕВА

ЗОЯ ИВАНОВА ДИНОВА

ЗОЯ ИЛИЕВА ВЪРБАНОВА

ИВАН АТАНАСОВ АЛЕКСИЕВ

ИВАН БОРИСЛАВОВ ПАНЧЕВ

ИВАН ВАКЛУШЕВ ДИНКОВ

ИВАН ДЕНКОВ МУЗАКОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ТРЪПКОВ

ИВАН ИЛИЧ АВРАМЕНКО

ИВАН КОЙЧЕВ ПОЛОНОВ

ИВАН МИХАЙЛОВ КОКОЛОВ

ИВАН НИКОЛОВ ЧАКЪРОВ

ИВАН ПЕТРОВ ВЪРБАНОВ

ИВАН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН ТРИФОНОВ ХРИСТОВ

ИВАН ЧАВДАРОВ ИВАЙЛОВ

ИВАНКА АНДРЕЕВА ВЛАДИМИРОВА

ИВАНКА КОЛЕВА ПАВЛОВА

ИВАНКА НЕДЯЛКОВА СТОИЛОВА

ИВАНКА СТАЙКОВА КЕХЛИБАРОВА

ИВАНКА СТОЯНОВА ДИНОВА

ИВЕЛИН РОСЕНОВ СТАНЕВ

ИВЕЛИНА КУРТЕВА ЙОВЧЕВА

ИВЕЛИНА ПЕТКОВА ГЮРОВА

ИВЕЛИНА ПЕТРОВА КАЛЧЕВА

ИГОР КИРИЛОВ КИРОВ

ИГОР ЛЕОНИДОВ ФИТОВ

ИЛИАНА ДИМИТРОВА ПЕТРИШКА

ИЛИАНА КРАСИМИРОВА МАРКОВА

ИЛИЯ ВАСИЛЕВ МИШЕВ

ИЛИЯ ВАСИЛЕВ ЯНЕВ

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ДЖИНГОВ

ИЛИЯ НИКОЛОВ ДЕЛЯКОВ

ИЛИЯНА СИМЕОНОВА НЕНОВА

ИЛКА ДИМИТРОВА ПОЛИХРОНОВА

ИЛКО ТОДОРОВ ИЛЧЕВ

ИЛЯ ВЛАДИМИРОВИЧ АВРАМЕНКО

ИРЕН СТАНИМИРОВА ЛИМБЕРОВА

ИРЕНА СТОЙКОВА РАЙКОВА

ИРИНА АТАНАСОВА МИШЕВА-ТАРЛОВСКА

ИРИНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕВА

ИРИНА ГРОЗЕВА БАКАЛОВА

ИРИНА ХРИСТОВА КЪНЧЕВА

ИСКРЕН РОСЕНОВ ЛАЗАРОВ

ЙОАНА АНДОНОВА ХАРАЛАМБОВА

ЙОАНА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА

ЙОАНА ЖЕКОВА ЯКИМОВА

ЙОАНА РОСЕНОВА ТОМОВА

ЙОАНА СЛАВЧЕВА РАЙЧЕВА

ЙОВКА СТОЯНОВА КРЪСТЕВА

ЙОВКА ХРИСТОВА ЯКИМОВА

ЙОРДАН АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН ВЛАДИМИРОВ НЕДЕВ

ЙОРДАН ХРИСТОВ СТОИЛОВ

ЙОРДАНКА ИВАНОВА ОФИЛОВА

ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА МИЛЕВА

ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

КАЛИН МЛАДЕНОВ ДЪРЛЯНОВ

КАЛИНА БЛАГОМИРОВА РУПАНОВА

КАЛИНА ДИМИТРОВА ЛИМБЕРОВА

КАЛИНА СТАМОВА ТОДОРОВА

КАЛИНА ЩЕРИОНОВА ДЯКОВА

КАЛИНКА ДИМОВА ЛАЗАРОВА

КАЛОЯН БРАНИМИРОВ КАРТАЛОВ

КАЛУШКА КАЛЧЕВА ДЪРЛЯНОВА

КАМЕЛИЯ ЕВГЕНИЕВА СТЕФЧЕВА

КАМЕН ПЕТРОВ ДРАГНЕВ

КАПКА ПАНАЙОТОВА ПИЛОНТОВА-КИРОВА

КАТЕРИНА КРАСИМИРОВА ПЕТРОВА

КАТЯ АТАНАСОВА КИРОВА

КАТЯ КОСТОВА КОСТОВА

КАТЯ ПЕТРОВА ДИНЕВА

КЕРАЦА СТОЙКОВА КАБАДАИЕВА

КИНА ПЕТРОВА САРИСТОВА

КИНКА СТЕФАНОВА ТРЪПКОВА

КИРИЛ БОЖИНОВ ТРЪПКОВ

КИРИЛ СТЕФАНОВ ЛАЛЕВ

КИРИЛ СТОЯНОВ КИРОВ

КОМНЯ СТОЯНОВА СТОЯНОВА

КОНСТАНТИН АТАНАСОВ ГАВРАИЛОВ

КОНСТАНТИН ПЕТРОВ АТАНАСОВ

КОСТА ДИМИТРОВ КОСТОВ

КОСТА ТОМОВ КОСТОВ

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ТОНОЗЛИЕВ

КОСТАДИН ПЕТКОВ СТОЯНОВ

КОСЮ ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

КРАСЕН НЕДКОВ ТОТЕВ

КРАСЕН НЯГОЛОВ БАЛЕВ

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ОПНАКОВ

КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТЕНЕВ

КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ПАСКОВ

КРАСИМИР ТЕНЕВ КРЪСТЕВ

КРАСИМИРА АТАНАСОВА ВАРДАЛИЕВА

КРАСИМИРА ВЕЛИНОВА ХРИСТОВА

КРАСИМИРА ДИМИТРОВА МАСЛИНКОВА

КРАСИМИРА ДОБРЕВА ДОБРЕВА

КРАСИМИРА ИВАНОВА СТОЯНОВА

КРАСИМИРА КИРИЛОВА КОСТОВА

КРАСИМИРА ХРИСТОВА ВРАЖЕВА

КРЕМЕНА ВАЛЕНТИНОВА ДИНКОВА

КРЕМЕНА КИРИЛОВА ЛАЛЕВА

КРЕМЕНА САВОВА СТОЙКОВА

КРИСТИНА МИНЧЕВА КИРИЛОВА

КРИСТИЯН КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ

КРЪСТИНКА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА

КРЪСТИНКА НИКОЛОВА КАТРАФИЛОВА

КРЪСТЮ ЯНЧЕВ КРЪСТЕВ

ЛАЗАР ДИМИТРОВ ТОНОЗЛИЕВ

ЛЕОНИД АТАНАСОВ СТАМБОЛИЕВ

ЛИДИЯ ВАСИЛЕВА МИЛЕВА

ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА ЯКИМОВА

ЛИЛИ НИКОЛАЕВА СПАСОВА

ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

ЛОЗА ВЛАДИМИРОВА ГАВРАИЛОВА

ЛОЗА СЛАВЕЕВА СТОЯНОВА

ЛЪЧЕЗАР ХРИСТОВ ДАНЕВ

ЛЮБКА АНДОНОВА ЯРЪМОВА

ЛЮБОВ СТЕПАНОВНА ФУЧИЖИ

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ГРОЗЕВ

ЛЮБОМИР ИЛИЯНОВ ИЛИЕВ

МАГДА ИВАНОВА БОЙЧЕВА

МАГДАЛЕНА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА

МАДЛЕНА ВЕНЦИСЛАВОВА МЕТОДИЕВА

МАРА БОРИСОВА ТОНОЗЛИЕВА

МАРА КИРИЛОВА МИШЕВА

МАРГАРИТА АНДРЕЕВА ГОШЕВА

МАРГАРИТА ПАВЛОВА МИЛЕНКОВА-НИКОЛОВА

МАРГАРИТА ПАНАЙОТОВА ГЕОРГИЕВА

МАРГАРИТА ХРИСТОВА ДАНЕВА

МАРИАНА ГЕОРГИЕВА СТЕФЧЕВА

МАРИЕЛА СТЕФАНОВА ЦВЕТКОВА

МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА

МАРИЙКА ГОРАНОВА ЦВЯТКОВА

МАРИЙКА ИВАНОВА АЛЕКСИЕВА

МАРИЙКА ИВАНОВА ГОШЕВА

МАРИЙКА КОСТАДИНОВА ТРЪПКОВА

МАРИЙКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА

МАРИН ГЕНОВ МАРИНОВ

МАРИН МЛАДЕНОВ ИВАНОВ

МАРИН НИКОЛОВ АРНАУДОВ

МАРИН ХРИСТОВ ИВАНОВ

МАРИНА МАТЕЕВА ЯНЕВА

МАРИНКА ВАСИЛЕВА МАРКУЛИЕВА

МАРИО СТАНИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ

МАРИОРА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА

МАРИЯ АНГЕЛОВА ЦАНКОВА

МАРИЯ АТАНАСОВА ДЖАМБАЗОВА

МАРИЯ БЛАГОМИРОВА РУПАНОВА

МАРИЯ ВАСИЛЕВА ГОШЕВА

МАРИЯ ВАСИЛЕВА ПЛЕШЕВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГОРЕНОВА

МАРИЯ ИВАНОВА ДУШЕВА

МАРИЯ ИЛИЕВА ЯНЕВА

МАРИЯ НИКОЛОВА ЗОТЕВА

МАРИЯ ТОДОРОВА КОСТОВА

МАРИЯ ЯНЕВА ДИМИТРОВА

МАРИЯН АНГЕЛОВ КЕНДЕРОВ

МАРИЯНА НАКОВА ДИМИТРОВА

МАРИЯНА НИКОЛАЕВА РОЗАНОВА

МАРИЯНА РУМЕНОВА БУКОВА

МАРИЯНА СПИРОВА МУЗАКОВА

МАРК АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕЛЧЕВ

МАРТА АНАТОЛИЕВА ДИМИТРОВА

МАРТИН ВЕЛИКОВ КУЦАРОВ

МАРТИН МЛАДЕНОВ ВЪРБАНОВ

МАРТИН ПЕТРОВ ЧОЛАКОВ

МАРТИН ТОДОРОВ ЛАЛЕВ

МАРТИН ХРИСТОВ САРИЕВ

МАТЕЙ ЯНКОВ ЯНЕВ

МАТЮ ДУШЕВ ДУШЕВ

МЕРИАН ДЕНЧЕВА ЛЯХОВИЧ

МЕСЛИН МЕХМЕДОВ ХЮСЕИНОВ

МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ ДЖАМБАЗОВ

МИЛАНКА ГЕОРГИЕВА БУРГАЗЛИЕВА

МИЛЕН ПЕТКОВ ИВАНОВ

МИЛКА ВЪЛЧЕВА КИРОВА

МИЛКО АТАНАСОВ КАРАИВАНОВ

МИЛЮ ПЕТКОВ СТОЙКОВ

МИМА ИВАНОВА КУЛИНОВА

МИНКА НИКОЛОВА ЛАЗАРОВА

МИНЧО ГЕОРГИЕВ МИНЧЕВ

МИХАЕЛА МИХАЙЛОВА ЩЕРЕВА-РАЙЧЕВА

МИХАЛ МИХАЙЛОВ МИХАЛЕВ

МИХНА ДОЙНОВА СТОЯНОВА

МЛАДЕН ГОСПОДИНОВ ВЪРБАНОВ

МЛАДЕН НИКОЛОВ КАРАСТОЯНОВ

МЛАДЕН ТОДОРОВ ДЪРЛЯНОВ

МОНИКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

НАДЕЖДА ВЕСЕЛИНОВА СТАМАТОВА

НАДКА КИРИЛОВА КАЛЧЕВА-ЛАЛЕВА

НАДЯ ПАНАЙОТОВА ЦВЯТКОВА

НАСТЯ ПЕТКОВА ДАНЕВА

НАТАЛИЯ  СЛЮСАРЕНКО

НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВА МИХАЛЕВА

НАТАЛИЯ ПЕТКОВА ЗИМЕР

НАТАЛИЯ ПЕТРОВНА ИВАНОВА

НЕВЕНА ПЕТРОВА МАСЛИНКОВА

НЕВЕНА ТОДОРОВА РАДЕВА

НЕВЕНА ТРАЙКОВА РАДЕВА

НЕДА БОЖИДАРОВА ВАЧЕВА

НЕДЕЛИНА СТАНИСЛАВОВА СТАНЧЕВА

НЕДЕЛЧО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

НЕДКА АТАНАСОВА ДУРЕВА

НЕДКА БОРИСОВА СТАМАТОВА

НЕДКО ВЕСЕЛИНОВ ГЮРОВ

НЕДКО ТАШЕВ ТАШЕВ

НЕДКО ТОДОРОВ КУРТЕВ

НЕЛА ИВАНОВА ДРАГИЕВА

НИКОДИМ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

НИКОЛ КРАСЕНОВА ТОТЕВА

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ПЕНЧЕВ

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ЧИЧАНОВ

НИКОЛА НИКОЛАЕВ КАБОВ

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ КАРАСТОЯНОВ

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ КАЗАКОВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЦВЯТКОВ

НИКОЛАЙ ДЕЯНОВ РОЕВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КЕХЛИБАРОВ

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ СТАНИСЛАВОВ ЙОРДАНОВ

НИКОЛАЙ СТАНИШЕВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ГРАМАТИКОВ

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ДИНОВ

НИКОЛАЙ ТОШКОВ БАЛЪКЧИЕВ

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ИВАНОВ

НИКОЛЕТА РАДЕВА РАДЕВА

НИКОЛИНА АНАСТАСОВА САМАРОВА

НИКОЛИНКА ДОНЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

НИКОЛИНКА ЦВЕТАНОВА ИЛЧЕВА

НИНА РУСЕВА ИЛИЕВА

НУНЕ ГЕНРИКИ АЛЕКСИЕВА

НЯГОЛ КРАСЕНОВ БАЛЕВ

ОЛГА МИХАЙЛОВА КОСТОВА

ОЛГА МИХАЙЛОВНА КОПТЕВА

ОЛЕСЯ ВАЛЕРЕВНА СЕРОВА

ПАВЕЛ ВАНГЕЛОВ КУЛИНОВ

ПАВЕЛ МИНЧЕВ СЪБЕВ

ПАВЛИНА АНГЕЛОВА БАЙЛОВА

ПАНАЙОТ КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ

ПАНАЙОТ МИХАЙЛОВ БАБАГИНОВ

ПАНАЙОТ НИКОЛАЕВ ЦВЯТКОВ

ПАНАЙОТА ХРИСТОС ПАСПАЛЕВА

ПАНДО ВЛАДИМИРОВ ДУРЕВ

ПАРАШКЕВ АТАНАСОВ АТАНАСОВ

ПЕЙЧО НИКОЛОВ ПОПОВ

ПЕНКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

ПЕНКА ВИДОЛОВА ГЕОРГИЕВА

ПЕНКА ЙОРДАНОВА СТОЙКОВА

ПЕНКА МЕТОДИЕВА КУЦАРОВА

ПЕНКА НИКОЛОВА ПЪРВАНОВА

ПЕНКА ПАВЛОВА СЪБЕВА

ПЕНЬО ГЕОРГИЕВ КОСТОВ

ПЕТКА ЯНЕВА РАЙЧЕВА

ПЕТКО ПЕЕВ НЕДЕЛЧЕВ

ПЕТРА ЛЕФТЕРОВА НЕДЕЛЧЕВА

ПЕТРАНКА ЖЕКОВА ЧИЧАНОВА

ПЕТЪР АНГЕЛОВ ЦВЕТКОВ

ПЕТЪР АНДОНОВ ГОРЕНОВ

ПЕТЪР БОЖИНОВ ДУРЕВ

ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ ЛАЛЕВ

ПЕТЪР ДУШЕВ ДУШЕВ

ПЕТЪР ИВАНОВ ПРАШАНОВ

ПЕТЪР ИЛИЕВ ТОНОЗЛИЕВ

ПЕТЪР МАРИНОВ МАРИНОВ

ПЕТЪР ЯНЕВ ЦВЕТКОВ

ПЕТЬО ВАСИЛЕВ МАСЛИНКОВ

ПЕТЯ ДИМОВА КОСТОВА

ПЕТЯ ДУЛЕВА ТОДОРОВА

ПЕТЯ ИВАНОВА АТАНАСОВА

ПЕТЯ НЕДКОВА ГЮРОВА

ПЕТЯ ХРИСТОВА КАРАЧОРБАДЖИЕВА

ПЛАМЕН АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ АНАСТАСОВ

ПЛАМЕН ПЕТРОВ ДУШЕВ

ПЛАМЕН СЛАВЧЕВ РАЙЧЕВ

ПЛАМЕНА ИВАНОВА ПЕТРОВА

ПОЛЯ ПЕТРОВА ЧОЛАКОВА

РАДА РАДЕВА РАЛЕВА

РАДИНА СТОЯНОВА БАЛАБАНОВА

РАДКА ГЕОРГИЕВА ДУШЕВА

РАДКА ЖЕКОВА ЯНЕВА

РАДКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

РАДКА ЯНЕВА АЛЕКСАНДРОВА

РАДКА ЯНКОВА ВРАЖЕВА

РАДКО РОСЕНОВ ДЯКОВ

РАДОСЛАВА ХРИСТОВА МИЛЕВА-БАЙЛОВА

РАДОСТ МЛАДЕНОВА КАРАСТОЯНОВА

РАДОСТИН ДОБРИНОВ ПЕЕВ

РАДОСТИН МАРИАНОВ ДИМИТРОВ

РАДОСТИН НИКОЛАЕВ КЕХЛИБАРОВ

РАДОСТИНА АНДОНОВА КЕХАЙОВА

РАЙНА ХРИСТОВА КАРАФЕЗЛИЕВА-АВРАМОВА

РАЙЧО ХРИСТОВ СТОИЛОВ

РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА ДЖАМБАЗОВА

РАЛИЦА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

РАЛИЦА ПЕТКОВА НЕДЕЛЧЕВА

РЕНЕТА ИВАНОВА БАЙЛОВА

РЕНИ ИВАНОВА ИВАНОВА

РИСА ДИМИТРОВА КАРТАЛОВА

РОЙКА ЖЕЛЯЗКОВА ПЕТРОВА

РОКСАНА ИВАНОВА КИРЧЕВА-САРАНДИЕВА

РОСЕН ГЕОРГИЕВ СТАНЕВ

РОСЕН СТЕФАНОВ ДЯКОВ

РОСИЦА ВЕЛКОВА ДИМИТРОВА

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА НЕДЕЛЧЕВА

РОСИЦА ДИМИТРОВА ДАНЕВА

РОСИЦА ИВАНОВА ТРЪПКОВА

РОСИЦА МАРКОВА ЖЕЛЕВА

РОСИЦА НИКОЛАЕВА ДУШЕВА

РОСИЦА ПРОДАНОВА РУПАНОВА

РОСЛАВА ТОДОРОВА ДРАГНЕВА

РУМЕН ТОДОРОВ ДЕЛЯКОВ

РУМЯНА БОГДАНОВА ПЕЕВА

РУМЯНА ИЛИЕВА ЙОСТ

РУМЯНА НИКОЛАЕВА КАРАСТОЯНОВА

РУМЯНА НИКОЛОВА НЕДЕЛЧЕВА

РУМЯНА ПЕТРОВА РУПАНОВА

РУМЯНА ХРИСТОВА КАРАСТОЯНОВА

РУСИНКА ТОДОРОВА ВЕЛИЧКОВА

РУСКА НИКОЛОВА РОЕВА

САВКА ВЛАДИМИРОВА ЧОРБАДЖИЙСКА

СВЕТЛА АНДРЕЕВА ДЕЛЯКОВА

СВЕТЛА ЯНКОВА ТОКАЛИЕВА

СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВА ЯНОВИЧ

СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА ОРЛОВА

СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА АНАСТАСОВА

СВЕТЛАНА МАРИНОВА ПАСКАЛЕВА

СЕВДАЛИНА ВАСИЛЕВА ПЕЕВА

СЕРГЕЙ КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ

СИЙКА ИВАНОВА РАДЕВА

СИЙКА ТОДОРОВА САМОКОВЛИЕВА

СИЛВЕНА ТОМОВА ТОМОВА

СИЛВИЯ ЖЕЛЧЕВА ПЕЕВА

СИЛВИЯ ТОДОРОВА ИЛИЕВА

СИМЕОН ХРИСТОВ ХРИСТОВ

СИМЕОНКА ТОДОРОВА ЛАЛЕВА

СИМОНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

СИЯНА ИВАНОВА КОНЯРОВА

СЛАВЕЙКА ПЕТРОВА ГЕРДЖИКОВА

СЛАВЕНА ЕВГЕНИЕВА МАРИНОВА

СЛАВКА КОЛЕВА ЛАЛЕВА

СЛАВЧО АТАНАСОВ РАЙЧЕВ

СНЕЖАНА НЕДЕВА ЗУРМАЛОВА

СНЕЖАНА ТОДОРОВА ГОЧЕВА

СНЕЖАНА ЦОЛОВА ВЕЛКОВА

СОНЯ ВАСИЛЕВА ТЕВЕС

СОНЯ ПЕЙЧЕВА ПОПОВА

СОФИЙКА ГЕОРГИЕВА ДУРЕВА

СОФИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ЕЛЧЕВА

СОФИЯ ДИМИТРОВА БОЖИНОВА

СОФИЯ КРЪСТЕВА ТРЪПКОВА-МАРКОВА

СОФИЯ НИКОЛАЕВА КЕХЛИБАРОВА

СОФИЯ ПАНАЙОТОВА ДУРЕВА

СТАВРИ КРАСИМИРОВ НЕНОВ

СТАВРИ ТОДОРОВ ИЛИЕВ

СТАМАТКА СТОЙКОВА НИКОЛОВА

СТАМЕН ЛЕФТЕРОВ ДИМИТРОВ

СТАМЕН ЦОНЕВ ЖЕЛЕВ

СТАНИМИР ДУШКОВ КАЛЧЕВ

СТАНИМИР ИЛИЕВ ЛИМБЕРОВ

СТАНИМИР СТОЯНОВ КАЗАКОВ

СТАНИМИРА ЙОРДАНОВА СТОИЛОВА

СТАНИНА ВЕСЕЛИНОВА ДЕЛИНА

СТАНИСЛАВ АРГИРОВ ДЕЛЯКОВ

СТАНИСЛАВ ЕНЕВ ГЕОРГИЕВ

СТАНИСЛАВ ЙОРДАНОВ СТОЙЧЕВ

СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ

СТАНИСЛАВ СТЕФАНОВ СТАМАТОВ

СТАНИСЛАВА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

СТАНИСЛАВА ВЛАДИМИРОВА СТАМАТОВА

СТАНИСЛАВА ДИМИТРОВА РАДАНЧЕВА

СТАНКА ДИМИТРОВА МИШЕВА

СТАНКА КОЛЕВА КАЗАКОВА

СТАНКА КРЪСТЕВА ЖЕЛКОВА

СТАНКА ТАНЕВА ГЮРОВА

СТАНКО ПАСКАЛЕВ ОВЧАРОВ

СТЕЛА ВАЛЕРИЕВА ЙОРДАНОВА

СТЕФАН АНТОНОВ КРЪСТЕВ

СТЕФАН БОЖИДАРОВ КАЗАКОВ

СТЕФАН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

СТЕФАН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

СТЕФАН РОСЕНОВ ДЯКОВ

СТЕФАН СТАНИСЛАВОВ СТАМАТОВ

СТЕФАН СТОЯНОВ ГАРХУЛОВ

СТЕФАН ХРИСТОВ ЯКИМОВ

СТЕФАНИ ИВАНОВА МУЗАКОВА

СТЕФАНИ КИРИЛОВА ТРЪПКОВА

СТЕФАНИ СТОЯНОВА САМАРОВА

СТЕФКА ВАСИЛЕВА КАБОВА

СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ЛАЛЕВА

СТОЙКО АНГЕЛОВ СТОЙКОВ

СТОЙКО НЯГОЛОВ СТОЯНОВ

СТОЙЧО СТОЯНОВ КАЗАКОВ

СТОЯН АНДОНОВ НИКОЛОВ

СТОЯН ДИМИТРОВ САМАРОВ

СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

СТОЯН КИРИЛОВ КИРОВ

СТОЯН КИРИЛОВ ОФИЛОВ

СТОЯН КОЛЕВ СТОЯНОВ

СТОЯН МИЛКОВ АЛЕКСАНДРОВ

СТОЯН НИКОДИМОВ СТОЯНОВ

СТОЯН ТОДОРОВ ДЪРЛЯНОВ

СТОЯНКА АНГЕЛОВА ДЯКОВА

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

СТОЯНКА ТОДОРОВА ИВАНОВА

СТОЯНКА ЯНКОВА ЧАКЪРОВА

СЪБИНА АНГЕЛОВА ЦВЕТКОВА

СЪБИНА НИКОЛАЕВА СТОЯНОВА-ВАНЧУРОВА

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА

ТАНЯ СТАМОВА МИЛЕВА-АНТОНОВА

ТАНЯ ТОДОРОВА КЪНЧЕВА

ТАНЯ ЯНЧЕВА СТОЯНОВА

ТАТЯНА  СЛЮСАРЕНКО

ТАТЯНА ИВАНОВНА КОЗАРЕЗОВА

ТАТЯНА МАРИНОВА КИРОВА

ТАТЯНА СЕРГЕЕВА КУЗНЕЦОВА

ТАТЯНА СЕРГЕЕВНА ГАРКАВАЯ

ТЕОДОР ИВАНОВ ЛОГВИНЕНКО

ТЕОДОР МЛАДЕНОВ КАРАСТОЯНОВ

ТОДОР БЛАГОЕВ ЛАЛЕВ

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ХИТКОВ

ТОДОР ДИМОВ ДРАГИЕВ

ТОДОР ИЛИЕВ ДЕЛЯКОВ

ТОДОР ИЛИЕВ ИЛЧЕВ

ТОДОР МАРИНОВ РАДЕВ

ТОДОР МИТЕВ ДИНЕВ

ТОДОР МИТКОВ ДЯЛКОВ

ТОДОР НИКОЛАЕВ ДИНОВ

ТОДОР СТАВРЕВ ИЛИЕВ

ТОДОР СТОЯНОВ ТУЗЛУКОВ

ТОДОР ТОМОВ ДИНОВ

ТОДОРА ДУШЕВА АРНАУДОВА

ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА ТОНОЗЛИЕВА

ТОДОРКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

ТОДОРКА ПЕТРОВА ИВАНОВА

ТОДОРКА СТЕФАНОВА КОСТАДИНОВА

ТОДОРКА ЯНЕВА ТОНЕВА

ТОДОРКА ЯНКОВА КОСТАДИНОВА

ТОЛЯ ПЪРВАНОВА ЧОНТОВА

ТОМА ХРИСТОВ МИЛЕВ

ТОНИ ГЕОРГИЕВ ТОНЧЕВ

ТОШКА ГЕОРГИЕВА ГОЧЕВА

ТОШКО ГЕОРГИЕВ ВРАЖЕВ

ТОШКО НИКОЛАЕВ БАЛЪКЧИЕВ

ФАНИ ПЕТРОВА ТРЕНДАФИЛОВА

ХРИСТИАН АНГЕЛОВ КАРАЧОРБАДЖИЕВ

ХРИСТИНА ВАСИЛЕВА ВАРДАЛИЕВА

ХРИСТИНА ГОСПОДИНОВА МЮЛЕР

ХРИСТИНА НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА

ХРИСТИНА ХРИСТОВА ТАРЛОВСКА

ХРИСТО АХИЛЕЕВ АПОСТОЛОВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ МИШЕВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ЙОРДАНОВ СТОИЛОВ

ХРИСТО КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ

ХРИСТО КИРИЛОВ КИРОВ

ХРИСТО КРАСЕНОВ БАЙЛОВ

ХРИСТО ЛУКОВ ДАНЕВ

ХРИСТО ЛЪЧЕЗАРОВ ДАНЕВ

ХРИСТО НИКОЛОВ ИВАНОВ

ХРИСТО ПАНАЙОТОВ ВАРИБОПИС

ХРИСТО РАЙНОВ ЯКИМОВ

ХРИСТО ТОДОРОВ ГРАМАТИКОВ

ХРИСТО ТОДОРОВ ТАРЛОВСКИ

ЦВЕТА МИНЧЕВА АТАНАСОВА

ЦВЕТА ТОДОРОВА ДРАГИЕВА

ЦВЕТАН ПЕТРОВ ПЕТКОВ

ЦВЕТАНКА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА

ЦВЕТЕЛИНА ЙОРДАНОВА КОВАЧЕВА

ЦВЕТЕЛИНА ПЕТРОВА ТОНОЗЛИЕВА

ЦВЕТКА ДОНЧЕВА КРЪСТЕВА

ЦЕНКО АНГЕЛОВ АЛЕКСИЕВ

ЦОНЮ СТОЕВ ЖЕЛЕВ

ШАБАН РАФЕТ РАМИС

ЩЕЛЯНА ДИНКОВА НЕДЕЛЧЕВА

ЩЕЛЯНА МАНОЛОВА КРЪСТЕВА

ЩЕРИОН ЗАХАРИЕВ БАЛИЕВ

ЩЕРИОН КИРОВ БОЯДЖИЕВ

ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДЖИНГОВА

ЯНА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА

ЯНА ИВАНОВА ВЕЛИЧКОВА

ЯНА КИРИЛОВА ЛАЛЕВА

ЯНА КИРОВА КИРОВА-ПОЛОНОВА

ЯНА ЛЪЧЕЗАРОВА ДАНЕВА

ЯНА МАРИНОВА КРЪСТЕВА

ЯНИ АЛЕКСАНДРОВ КРЪСТЕВ

ЯНИ НИКОЛАЕВ БАЛЪКЧИЕВ

ЯНИ СТАНИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ

ЯНКА ГЕНОВА ГЕОРГИЕВА

ЯНКО ИВАНОВ ЧАКЪРОВ

ЯНКО ПЕТРОВ ЦВЯТКОВ

ЯНЧО АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ

 

Кмет/кметски наместник: …………

 

Секретар на община/район: ……….

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

 

ОБЛАСТ БУРГАС   ОБЩИНА ПОМОРИЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ПОМОРИЕ

КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 026

Адрес на избирателната секция: ……………………………………..

 

–––––––––––––––––-

Собствено, бащино и фамилно име

–––––––––––––––––-

АЛЕКС ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВА СПАСОВА

АЛЕКСАНДЪР БОНЕВ ИЛИЕВ

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ТУМБАЛОВ

АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ЖЕЛЕВ

АЛЕКСАНДЪР ЯНКОВ СЛАВОВ

АЛТЪНКА ИЛИЕВА КЬОСЕВА

АНА АНГЕЛОВА ЖЕЛЕВА

АНА АНДРЕЕВА АНДРЕЕВА

АНГЕЛ АСЕНОВ ТОДОРОВ

АНГЕЛ НИКОЛАЕВ РИБОВ

АНГЕЛ НИКОЛОВ ЧУХЛЕВ

АНДЖЕЛИНА АТАНАСОВА ВАНЧУРОВА

АНДОН ЖЕЧКОВ АНДОНОВ

АНДОН КИМОНОВ АРГИРОВ

АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА

АННА АНДОНОВА МЕДИЛЕВА

АННА АСЕНОВА ЯНКОВА

АНТОАНЕТА ЙОРДАНОВА ЗЛАТЕВА

АНТОАНЕТА ЩЕРЕВА КОЛЕВА

АНТОНИНА ЙОРДАНОВА ИЧКОВА

АНТОНИЯ ЛЮБЕВА ЛИПЧЕВА-ДИМИТРОВА

АРИСТИД СТАМАТОВ БАГАРЧЕВ

АСЕН МИХАЙЛОВ ТОДОРОВ

АТАНАС ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

АТАНАС ДИМИТРОВ ПУПАНОВ

АТАНАС ПАВЛОВ ГАНЧЕВ

АТАНАСКА БОРИСОВА КАЦАРСКА

АТАНАСКА ЖЕЛЕВА НЕДЕЛЧЕВА

БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

БОЙКА БОРИСОВА ПЕТКОВА

БОРИС ДОНЕВ ПРОДАНОВ

БОРИСЛАВ ЕМИЛОВ ДУНИЦОВ

БОРИСЛАВ ПЕТРОВ МИТЕВ

БОСИЛКА ЛЕОНИДОВА СТАМБОЛИЕВА

БОЯНА СТОЯНОВА МИСТИКОВА

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ЛАЛЕВ

ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ПРОДАНОВ

ВАЛЕНТИН СИМЕОНОВ СТОЯНОВ

ВАЛЕНТИНА РАДОЙЧЕВА АНДРЕЕВА

ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА ЕМАНУИЛОВА-БОНЕВА

ВАЛЕРИ АНЕСТИЕВ ИВАНОВ

ВАЛЯ ИВАНОВА ПЕНЧЕВА

ВАНЕСА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА

ВАНЯ АНДОНОВА СЕРБЕЗОВА

ВАНЯ ВЕЛИКОВА СТОЯНОВА

ВАНЯ ПЕТРОВА ПОПОВА

ВАНЯ СТОЙЧЕВА ПУПАНОВА

ВАНЯ ТОДОРОВА АНГЕЛОВА

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВОДЕНИЧАРОВ

ВАСИЛ ИВАНОВ ДИМОВ

ВАСИЛ МИЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ

ВАСИЛ ПАВЛОВ ПАВЛОВ

ВАСИЛ ПЕЕВ ПЕЕВ

ВАСИЛ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ

ВАСИЛ ТРЕНДАФИЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ

ВАСИЛКА ВЛАДИМИРОВА СЕРБЕЗОВА

ВАСИЛКА СТОЯНОВА СТАНЕВА

ВАСИЛКА ТОДОРОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА

ВАСКО МИХАЛЕВ НЕДЕЛЧЕВ

ВАСЯ ДИМИТРОВА МИТЕВА

ВЕЛИАНА МИЛКОВА ДАЧЕВА

ВЕЛИКО ПЕТКОВ СТОЯНОВ

ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА НОВАКОВА

ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ВЕЛИЧКА ДОБРЕВА МИШЕВА

ВЕЛИЧКА ПАНАЙОТОВА МЕШКОВА

ВЕЛИЧКО ВЕЛИЗАРОВ КЮЛБАСАНОВ

ВЕЛИЧКО ИВАНОВ АТАНАСОВ

ВЕНЕЛИНА МИХОВА ПАРАСКОВА

ВЕНИЛИН ТОДОРОВ ТАШЕВ

ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ СТЕФАНОВ

ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ ГОЛЕВ

ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ МИТЕВ

ВЕСЕЛИН ЯНЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

ВЕСЕЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА КАРАМФИЛОВА

ВЕСЕЛИНА НЕЙЧЕВА ЧОЛАКОВА

ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА МАВРОДИЕВА

ВЕСКА ПЕТРОВА ХРУСАФОВА

ВИДКА ХРИСТОВА ГАНЧЕВА

ВИДЬО ЙОВЧЕВ ВИДЕВ

ВИКТОР ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ

ВИКТОРИЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА

ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА ЖЕЛЕЗЧЕВА

ВИОЛЕТА ИВАЙЛОВА НЯГОЛОВА

ВИОЛЕТА ПЕТКОВА ПЕНЕВА

ВИОЛЕТА ХРИСТОЗОВА РАДЕВА

ВИЧКО ХРИСТОВ ВИЧЕВ

ГАБРИЕЛА ГАНЧЕВА АРАБАДЖИЕВА

ГАЛИН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

ГАЛИНА ИВАНОВА КЮЧУКОВА

ГАЛИНА ЯНЕВА ГРУДЕВА

ГАЛЯ ПАНАЙОТОВА ПАНАЙОТОВА

ГАНЧО ГОСПОДИНОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ЛАЛЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МАРЧЕВ

ГЕОРГИ ЗЛАТЕВ ЗЛАТЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ БОНЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ВОЩЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ КЪРДЖАЛИЙСКИ

ГЕОРГИ ИВАНОВ МАНОЛОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ СТАНЕВ

ГЕОРГИ ИЛИЕВ ЧИЛИБОНОВ

ГЕОРГИ МИЛЕНОВ НОВАКОВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕЙЧЕВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ СТРЕЗОВ

ГЕОРГИ ЯНЕВ ГАЙДУРЛИЕВ

ГЕРГАНА ИВАНОВА ДЕМИРЕВА

ГЕРГАНА КРАСИМИРОВА АТАНАСОВА

ГЕРГАНА НИКОЛОВА ГРАМАТИКОВА

ГЕРГАНА СТОЯНОВА ГРАДЕВА

ГОРАНА ЖЕЛЕВА ХРИСТОВА

ГОСПОДИН ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ

ГРИГОР СТОЯНОВ ДЕМИРЕВ

ДАМЯНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

ДАНАИЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ДАНАИЛ КРАСИМИРОВ МИТЕВ

ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ДАНИЕЛ ПЕТРОВ МАВРОДИЕВ

ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ЯНКОВА

ДАНИЕЛА ПЕЙЧЕВА НИКОЛОВА

ДАФИНКА НИКОЛОВА ИВАНОВА-МИТЕВА

ДЕАНА НЕДЕЛЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА-КОЛЕВА

ДЕЛЧО ВЪЛЕВ ДЕЛЧЕВ

ДЕНИСЛАВА МИРОЛЮБОВА ЙОТОВА

ДЕНКА ПЕТКОВА МАНОЛОВА

ДЕНКО ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ

ДЕСИСЛАВА ИЛИЕВА МИХАЛЕВА

ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА КУЗИДОВА

ДЕТЕЛИНА ВИДЕВА ХУМЕЛТ

ДЕТЕЛИНА СТЕФАНОВА МЕШКОВА

ДЕЧО ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

ДЕЯН КРАСИМИРОВ ГОШЕВ

ДИАН ВЪЛЧЕВ АНДРЕЕВ

ДИАНА ИВАНОВА СТАНЕВА

ДИАНА РАДЕВА НИКОЛОВА

ДИМИТРИНА КОСТАДИНОВА МИХАЛЕВА

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ПУПАНОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ВОЩЕВ

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ТОЛЕВ

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ТОЛЕВ

ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ ВЕЛИКОВ

ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ МАВРОДИЕВ

ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ МУДЖУРОВ

ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ КЮЧУКОВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ВЕЛИЧКОВ

ДИМИТЪР ПЕТЕВ ИЧКОВ

ДИМИТЪР ПЕТКОВ ПЕТКОВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПОПОВ

ДИМИТЪР СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ИВАНОВ

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ЛЕФТЕРОВ

ДИМКА КРЪСТЕВА ХРУСАФОВА

ДИМОНА ИЛИЯНОВА ФИНДОЛОВА

ДОБРИНА ТОМОВА ПЕТРОВА

ДОБРИНКА НИКОЛОВА АРГИРОВА

ДОЙЧО КРЪСТЕВ МИТЕВ

ДОНКА КОСТАДИНОВА ЛАЛЕВА

ДОНКА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА

ДОНКА НИКОЛОВА АРНАУДОВА

ДОНКА ХРИСТОВА ЖЕЛЕВА

ДОНЧО ИВАНОВ ДЕМИРЕВ

ДРАГОМИР СЛАВОВ ИКОНОМОВ

ДУШКО ЖЕЛЯЗКОВ НИКОЛОВ

ЕВГЕНИ ТОДОРОВ КОЛЕВ

ЕВГЕНИ ХРИСТОВ МЛАДЕНОВ

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА СТОЯНОВА

ЕВЕЛИНА НИКОЛОВА ВЕЛИКОВА-ТОДОРОВА

ЕКАТЕРИНА ВЕСЕЛИНОВА ТОДОРОВА

ЕЛЕНА ВАНГЕЛОВА ПРОДАНОВА

ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

ЕЛЕНА ТОДОРОВА ПОМАКОВА

ЕЛЕНА ЩЕРИОНОВА ПЕНОВА

ЕЛИАНА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА

ЕНЧО ЕФТИМОВ ПЕТКОВ

ЖАКЛИН АНГЕЛОВА РИБОВА

ЖАНА АНГЕЛОВА РИБОВА

ЖЕЛЮ ИВАНОВ ЖЕЛЕВ

ЖЕЛЯЗКА ИВАНОВА ГАНЕВА

ЖЕЧКА МИХАЙЛОВА ГОРАНОВА

ЖЕЧКО АНДОНОВ АНДОНОВ

ЖИВКО ГЕОРГИЕВ МИРЧЕВ

ЖИВКО ЗЛАТЕВ ЗЛАТЕВ

ЗАФИРКА ПАНАЙОТОВА ПОМАКОВА

ЗАХАРИНА АТАНАСОВА ДАУНИ

ЗДРАВКА СИМЕОНОВА КОСАКОВА

ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ ПАЛОВ

ЗДРАВКО РОСЕНОВ АНГЕЛОВ

ЗЛАТИ НИКОЛОВ ЗЛАТЕВ

ЗЛАТИ СТОЯНОВ ЗЛАТЕВ

ЗЛАТИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ЗЛАТИНА ЖЕЧКОВА АНДОНОВА

ЗЛАТИНКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

ЗЛАТКА АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА

ЗЛАТКА ПЕТРОВА БАБОВЛИЕВА

ЗЛАТКО НИКОЛОВ НИКОЛОВ

ЗЛАТОМИРА ИВАНОВА ЖЕКОВА

ЗОЯ СТОИЛОВА АРНАУДОВА

ИВАЙЛО ДИМЧЕВ НЯГОЛОВ

ИВАН АСЕНОВ ПРОДАНОВ

ИВАН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН ВАСИЛЕВ ДИМОВ

ИВАН ВАСИЛЕВ РИБОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ВОЩЕВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ДИМОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАНЕВ

ИВАН ДИМИТРОВ КАПСАМУНОВ

ИВАН ДОЧЕВ ДОЧЕВ

ИВАН ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ

ИВАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ИВАН МИРОСЛАВОВ РАЛЕВ

ИВАН НЕДЕЛЧЕВ МИЛЕВ

ИВАН НИКОЛАЕВ КЮЧУКОВ

ИВАН ТОДОРОВ ПОМАКОВ

ИВАН ХУЛЕВ КАРАМФИЛОВ

ИВАНА СИМЕОНОВА ЧЕЛИБОНОВА-ШЕКЕР

ИВАНКА ИВАНОВА БАБОВАЛИЕВА

ИВАНКА ИВАНОВА РАЛЕВА

ИВАНКА ИВАНОВА СИМЕОНОВА

ИВАНКА НЕДЕВА ТАНЕВА

ИВАНКА ПЕТРОВА ТОПАЛОВА

ИВАНКА СТОЯНОВА ДЕМИРЕВА

ИВО НИКОЛОВ ЙОВОВ

ИГЛИКА ИВАНОВА ФИНДОЛОВА

ИЛИАНА ВАСИЛЕВА МАРЧЕВА

ИЛИАНА СТОЯНОВА РУСЕВА

ИЛИНА НИКОЛАЕВА ПОЛИХРОНОВА

ИЛИЯН БОРИСОВ ШЕРДЕНОВ

ИЛИЯНА ДИМИТРОВА КРЕМЕНЛИЕВА

ИРИНА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА

ИРИНА ПЕТРОВА СТОЯНОВА

ИСКРА ЙОСИФОВА МЕТОДИЕВА

ЙОАНА НИКОЛАЕВА ПОЛИХРОНОВА

ЙОВКА СТОЙЧЕВА ЛАЛЕВА

ЙОВКО ЩЕРЕВ МИХОВ

ЙОРДАН ДЕНЕВ ХРИСТОВ

ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН ПЕТКОВ ПЕТКОВ

ЙОРДАНА ИВАНОВА МИРЧЕВА

ЙОРДАНКА КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА

КАЛИНА ВЕЛИЧКОВА АТАНАСОВА

КАЛИНКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА

КАЛИНКА КОСТАДИНОВА КОЕВА

КАЛИНКА СТЕФАНОВА ДЯНКОВА

КАЛОЯН АНДОНОВ АРГИРОВ

КАЛОЯН ЯНЧЕВ ДЖАФАРОВ

КАЛУДКА МАНОЛОВА ПАНАЙОТОВА

КАЛУШКА СТОЯНОВА ПАНЧУКОВА

КАМЕЛИЯ ПАНАЙОТОВА ХАДЖИЯНЕВА

КАТЛЕНА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

КЕРАНКА ПАГОНИЕВА ГЕОРГИЕВА

КЕРАНКА РАЙНОВА ГЕОРГИЕВА

КЕРАЧКА МАРКОВА КАЛОЯНОВА

КЕРКА ТОДОРОВА ПОПОВА

КИНА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

КИНКА ТЕНЕВА ДИНЕВА

КИРИЛ ПЕТРОВ ПОЛОГОВ

КИЦА ВАСИЛЕВА МАСЛАРОВА

КЛЕОПА НИКОЛОВА АТАНАСОВА

КЛИВИЯ ГЕОРГИЕВА ЧАПАРОВА

КОЛЬО ПЕТКОВ ТАНЕВ

КОЛЮ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ

КОМНЯ РАЙЧЕВА ЧЕЛИБОНОВА

КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ МАВРОДИЕВ

КОНСТАНТИН СТАНИМИРОВ СТАМАТОВ

КОСТАДИН АТАНАСОВ ТОМОВ

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ ПЕЕВ

КОСТАДИН СТОЯНОВ КОЖУХАРОВ

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ГОШЕВ

КРАСИМИР ДОЙЧЕВ МИТЕВ

КРАСИМИР МИХАЛЕВ МИХАЛЕВ

КРАСИМИР ТЕНЕВ ЖЕЛЕЗЧЕВ

КРАСИМИР ХРУСАФОВ ХРУСАФОВ

КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА БАГАРЧЕВА

КРАСИМИРА ИВАНОВА МИЛЕВА

КРИСТАЛИН КРАСИМИРОВ ЖЕЛЕЗЧЕВ

КРИСТИАН МАРТИНОВ КИРОВ

КРИСТИНА ГАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА

КРЪСТИНКА ГЕОРГИЕВА МАНОЛОВА

КРЪСТЮ БАЛЕВ КУЗМАНОВ

ЛАРИСА МИХАЙЛОВА МИХАЛЕВА

ЛЕНКА ВЕСЕЛИНОВА ГЛАВЕВА

ЛЕЧО ЯНЕВ ПЕТРОВ

ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ХРИСТОВА

ЛИЛЯНА ТОДОРОВА КАРАСТАМОВА

ЛЪЧЕЗАРА МИХАЙЛОВА МЕШКОВА

ЛЮБКА АТАНАСОВА СТЕФАНОВА

ЛЮБКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ЛЮБОМИР ДЕМИРЕВ ПЕНЧЕВ

ЛЮБОМИР НИКОЛОВ ПАНАЙОТОВ

ЛЮДМИЛА ЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВА

ЛЮДМИЛА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА

МАЛУЧКА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА

МАНОЛ РАДОСТИНОВ МАНОЛОВ

МАРА НИКОЛОВА МИТЕВА

МАРГАРИТА ВАСИЛЕВНА НИНОВА

МАРГАРИТА ТОДОРОВА ПОЛОГОВА

МАРИАНА АНГЕЛОВА АНДОНОВА

МАРИЙКА КИРИЛОВА МИЛЕВА

МАРИЙКА СТОЙЧЕВА КОЙЧЕВА

МАРИЙКА СТОЯНОВА ПЕНЧЕВА

МАРИЙКА ЩЕРИОНОВА ДИМОВА

МАРИН НИКОЛОВ ЙОВОВ

МАРИН ПЕТРОВ РИКУНОВ

МАРИЯ АНДОНОВА АРГИРОВА

МАРИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА СТЕФАНОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЗЛАТЕВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

МАРИЯ ЕВГЕНИЕВА КОЛЕВА

МАРИЯ ЖЕЛЯЗКОВА НИКОЛОВА

МАРИЯ НЕДЕЛЧЕВА СТОЯНОВА

МАРИЯ НИКОЛОВА МИТЕВА

МАРИЯ ПАНАЙОТОВА ЛИРКОВА

МАРИЯ СОТИРОВА КАРАМФИЛОВА

МАРТИН ГЕОРГИЕВ СТРЕЗОВ

МАРТИН ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ

МАРТИН ДИМИТРОВ ТЕНЕВ

МАРТИН ТОДОРОВ ЛИРКОВ

МАРТИН ТОДОРОВ ПЕНЧЕВ

МАРТИН ХРИСТОВ ПЕТРОВ

МАРЧО СТОЙКОВ СТОЙКОВ

МАТЕЙ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

МАЯ СТЕФАНОВА РАЛЕВА

МИГЛЕНА ИЛИЕВА ИВАНОВА

МИЛЕН ДЕНЕВ НОВАКОВ

МИЛЕН КОСТОВ ЯНАКИЕВ

МИЛЕНА ДИМИТРОВА СКУМОВА

МИЛКА АТАНАСОВА ГАЙДУРЛИЕВА

МИЛКО ДУШЕВ ПАВЛОВ

МИРА ЛЮБЕНОВА ПЕНЧЕВА

МИРОЛЮБ ТОДОРОВ ЙОТОВ

МИРОСЛАВ АТАНАСОВ РАЛЕВ

МИРОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ЙОРДАНОВ

МИРОСЛАВ КИРИЛОВ КАРАСТАМОВ

МИРОСЛАВ НИКОЛОВ АРНАУДОВ

МИРОСЛАВ НИКОЛОВ ЧИЛИБОНОВ

МИРОСЛАВА ПЕНОВА КОСТОВА

МИТКО ДОЙЧЕВ МИТЕВ

МИТКО СТОЯНОВ ДИМОВ

МИХАЕЛА ИВАНОВА ТОТЕВА

МИХАИЛ АСЕНОВ ТОДОРОВ

МИХАИЛ БОГДАНОВ ГОРАНОВ

МИХАИЛ ДИМИТРОВ МУДЖУРОВ

МИХАИЛ ДИНКОВ ДИМИТРОВ

МИХАИЛ НИКОЛОВ ВЕЛИЧКОВ

МИХАИЛ НИКОЛОВ МИХАЛЕВ

МИХАЛ ГОРАНОВ МИХАЛЕВ

МОНКА МИТЕВА МИТЕВА

НАДЯ ГЕНАДИЕВА ГЕОРГИЕВА

НАДЯ ИВАНОВА ЗЕЛЯМОВА-ГЕОРГИЕВА

НАДЯ КОСТОВА МУДЖУРОВА

НАДЯ ТОДОРОВА ЯНЕВА-КЛАЙНХЕНЦ

НАДЯ ХРИСТОВА ЯНЕВА

НАНА АТАНАСОВА ТОМОВА

НЕВЕНА ВАСИЛЕВА ПЕЕВА

НЕДЕЛЧО АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

НЕДЕЛЧО ПАНАЙОТОВ ЧОЛАКОВ

НЕДЕЛЧО ПЕТРОВ НЕДЕЛЧЕВ

НЕДКА ХРИСТОВА РАЛЕВА

НЕДЯЛКА СТОЯНОВА ПРОДАНОВА

НЕЛИ АНГЕЛОВА ДОБРЕВА

НЕЛИ ПЕНЧОВА ЙОРДАНОВА

НЕЛИЯ НЕДЯЛКОВА МИЛУШЕВА

НИКОЛА ДОБРЕВ МИТЕВ

НИКОЛА МАРИНОВ ЙОВОВ

НИКОЛА МИРОСЛАВОВ АРНАУДОВ

НИКОЛА СИМЕОНОВ ЧЕЛИБОНОВ

НИКОЛА СТИРЯНОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ПОЛИХРОНОВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КЮЧУКОВ

НИКОЛАЙ ЗЛАТЕВ ЗЛАТЕВ

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ СПАСОВ

НИКОЛАЙ НЕДЯЛКОВ МИЛУШЕВ

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ АПОСТОЛОВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ

НИКОЛАЙ СПИРОВ РИБОВ

НИКОЛАЙ СТАНИСЛАВОВ ЯНКОВ

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ТОДОРОВ

НИКОЛАЙ ЦАНКОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ ЩЕРЕВ МИХОВ

НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА МИХАЛЕВА

НИКОЛИНА СТОЙКОВА ДЖАБАРОВА

НИКОЛИНКА МИХАЛЕВА ЯНАКИЕВА

НИКОЛИНКА ОГНЯНОВА КАПСАМУНОВА

ОЛГА ТОДОРОВА ЙОТОВА-НЕЙКОВА

ОФЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ТРЕНДАФИЛОВА

ПАВЕЛ СЛАВОВ КОЕВ

ПАВЕЛ ТИШЕВ ИВАНОВ

ПАНАЙОТ ГЕОРГИЕВ МИРЧЕВ

ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

ПАРАСКЕВА НИКОЛАЕВА РИБОВА

ПАУНКА ИЛИЕВА ДЕЛЧЕВА

ПЕНКА АТАНАСОВА СТРЕЗОВА

ПЕНО ЯНКОВ ПЕНОВ

ПЕНЧО ЯНКОВ ГЕОРГИЕВ

ПЕТКО КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ

ПЕТКО РАДОСТИНОВ МАНОЛОВ

ПЕТРАНКА СЛАВОВА НИКОЛОВА

ПЕТЪР ГИНЕВ ПЕЙЧЕВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПОПОВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ТОЛЕВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ТРЕНДАФИЛОВ

ПЕТЪР ДИОНИСОВ КУЗИДОВ

ПЕТЪР ИЛИЕВ МИТЕВ

ПЕТЪР МЕТОДИЕВ МИШЕВ

ПЕТЪР ХАРАЛАМБОВ СТОЯНОВ

ПЕТЪР ХРУСАФОВ ХРУСАФОВ

ПЕТЬО КОЛЕВ КАЛЧЕВ

ПЕТЮ ДИМИТРОВ ИЧКОВ

ПЕТЯ ЖЕКОВА НИКОЛОВА

ПЕТЯ ЛЮБОМИРОВА СТОЯНОВА

ПЕТЯ МАНЕВА СТАМАТОВА

ПЕТЯ СТЕФАНОВА НИКОЛОВА

ПЕТЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА

ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ПЕЕВ

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ЛЕФТЕРОВ

ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

ПОЛИНА САШЕВА АСЕНОВА

ПЪРВОЛЕТА ВАСИЛЕВА ГОЛЕВА

РАДКА ДИМИТРОВА ВОЩЕВА

РАДКА КОЛЕВА ЦОНЕВА

РАДКО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ

РАДКО ТЕНЕВ РАДЕВ

РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ ДОБРЕВ

РАДОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ СТОЯНОВ

РАДОСЛАВ ЦОНЕВ РАЙКОВ

РАДОСТИНА ВЕЛИКОВА ЕЛ-МЕКФИ

РАДОСТИНА КОСТОВА РАЙКОВА

РОСЕН СПАСОВ АНГЕЛОВ

РОСИЦА ВИДЕВА ВИДЕВА

РОСИЦА ЧАНЕВА КУЗИДОВА

РОСИЦА ЯНЕВА ГОШЕВА

РУМЯНА ПАСКАЛЕВА ВАСИЛЕВА

РУСАНКА ЯНЕВА ДИМИТРОВА

СВЕТЛА АНАСТАСОВА ВАСИЛЕВА

СВЕТЛА ИВАНОВА УЗУНОВА

СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА ВЪЛКОВА

СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

СВЕТЛАНА ЮЛИЕВА КРОМБЕРГ

СВЕТОСЛАВ НИКОЛОВ СЛАВОВ

СЕРГЕЙ АНТОНИЕВ БОБАНОВ

СИЙКА ТОДОРОВА ТЕНЕВА

СИЛВАНА ЯНКОВА ПЕТКОВА

СИЛВИЯ БОРИСОВА МОЛДОВАН

СИЛВИЯ ТИНЕВА ХРИСТОВА

СИМЕОН НИКОЛОВ ЧЕЛИБОНОВ

СИЯНА ЯНЧЕВА КУЗМОВА

СЛАВЕЯ ТРАЙКОВА КЕХАЙОВА

СЛАВКА ИВАНОВА КУЗМОВА

СЛАВКА НЕДЕЛЧЕВА МИНЕВА

СМАРАГДА КОСТАКИЕВА НИКОЛОВА

СОФИЯ ГЕНАДИЕВА ХРИСТОВА-МИТЕВА

СТАМАТ АРИСТИДОВ БАГАРЧЕВ

СТАНИМИР ХРИСТОВ СТАМЕНОВ

СТАНИСЛАВ ПЕТКОВ ЯНКОВ

СТАНКА НЕДЕЛЧЕВА ЧОЛАКОВА

СТАНКА ХРИСТОВА КОЛЕВА

СТЕЛА ВАСИЛЕВА ХРУСАФОВА

СТЕФАН НЕДЕЛЧЕВ МЕШКОВ

СТЕФКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

СТЕФКА ТОДОРОВА НЕДЯЛКОВА

СТИЛЯН ПЕТЕВ ИЧКОВ

СТОИЛКА ИВАНОВА ЧЕЛИБОНОВА

СТОЙЧО ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

СТОЙЧО СТОЕВ КОСТОВ

СТОЙЧО ХРИСТОВ КОСТОВ

СТОЮ ХРИСТОВ КОСТОВ

СТОЯН АНКОВ МИНКОВ

СТОЯН ГРИГОРОВ ДЕМИРЕВ

СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

СТОЯН ЗЛАТЕВ ЗЛАТЕВ

СТОЯН ТОДОРОВ СТОЯНОВ

СТОЯН ЦВЕТАНОВ ЦОНЕВ

СТОЯНКА КОСТАДИНОВА БАЛАСОВА

ТАНЯ НЕДЕЛЧЕВА АТАНАСОВА

ТАНЯ ТАШЕВА КИРЧЕВА

ТАТЯНА СТАНИСЛАВОВА ЯНКОВА

ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА

ТЕОДОРА МИТКОВА ДИМОВА

ТЕОДОРА ПАНАЙОТОВА КОСТОВА

ТЕОДОРА ХРИСТОВА КОСТОВА

ТЕОДОСИ ВЕЛИЧКОВ ПОПОВ

ТЕРЕЗА НИКОЛАЕВА МИЛУШЕВА

ТИНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ТИХОМИР ПАВЛОВ ИВАНОВ

ТИХОМИРА РАДКОВА РАДЕВА

ТОДОР БОЙЧЕВ ХРИСТОВ

ТОДОР ДЕМИРЕВ ПЕНЧЕВ

ТОДОР КОНСТАНТИНОВ ГУРБЕТОВ

ТОДОР МИРОЛЮБОВ ЙОТОВ

ТОДОР ЯНЕВ КУЗИДОВ

ТОДОРА ИВАНОВА СТОЙКОВА

ТОДОРКА КИРОВА АНДОНОВА

ТОДОРКА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА

ТОДОРКА НИКОЛОВА ВИДЕВА

ТОДОРКА ТРИФОНОВА МИНЧЕВА

ТОДОРКА ХРИСТОВА КЕХАЙОВА

ТОНКА ВЪЛКАНОВА ПУПАНОВА

ТОТКА СТОЕВА КОСТОВА

ТРАЙКО ХРИСТОВ КЕХАЙОВ

ТРЕНДАФИЛ ВАСИЛЕВ ТРЕНДАФИЛОВ

ТУНКА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА

ФАНИ ИВАНОВА РИБОВА

ФАНКА ИВАНОВА РИБОВА

ФИДАНКА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА

ФИЛИП ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

ХАННА ФОТИНИ  ДАУНИ

ХАРИКЛИЯ ПАНАЙОТОВА МЛАДЕНОВА

ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА РАЙКОВА

ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ПОЛИХРОНОВА

ХРИСТИЯНА КРАСИМИРОВА ХРУСАФОВА

ХРИСТО АТАНАСОВ ЖЕЛЕВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КАЛАФИРОВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

ХРИСТО КОНСТАНТИНОВ МАВРОДИЕВ

ХРИСТО ПЕНЧЕВ ЯНЕВ

ХРИСТО СТОЕВ КОСТОВ

ХРИСТО ТРАЙКОВ КЕХАЙОВ

ХРИСТО ХУБЕНОВ КОЛЕВ

ХРУСАФ ПЕТРОВ ХРУСАФОВ

ЦВЕТА ВАСИЛЕВА ВЪЛКОВА

ЦВЕТАН ЕФТИМОВ ПЕТКОВ

ЦВЕТАН МИНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

ЦВЕТЕЛИНА АНДОНОВА ЯНЕВА

ЦВЕТЕЛИНА ЛЮБОМИРОВА РИБОВА

ЦВЕТКА ЛЕВЧОВА АСЕНОВА

ЧАВДАР БОГДАНОВ ГОРАНОВ

ЧАНКА ГАНЕВА ГЕОРГИЕВА

ЩЕЛЯНА КОСТАДИНОВА ПЕЕВА

ЩЕРЮ МАНОЛОВ ЛУКОВ

ЯНА ЖЕЛЕВА ТОЛЕВА

ЯНА ПЕНОВА ДИМИТРОВА

ЯНА РОЕВА ДИМОВА

ЯНИ ГЕОРГИЕВ БУРГАЗЛИЕВ

ЯНИ ДИМИТРОВ ПАВЛОВ

ЯНИСЛАВ БАЛАСОВ БАЛАСОВ

ЯНКА ИЛИЕВА ЗЛАТЕВА

ЯНКО ХРИСТОВ СЛАВОВ

ЯНЧО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

 

Кмет/кметски наместник: …………

 

Секретар на община/район: ……….

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

 

ОБЛАСТ БУРГАС   ОБЩИНА ПОМОРИЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ПОМОРИЕ

КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 027

Адрес на избирателната секция: ……………………………………..

 

–––––––––––––––––-

Собствено, бащино и фамилно име

–––––––––––––––––-

АЛЕКС ПАСКАЛЕВ ДИМИТРОВ

АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ЙОСИФОВ

АНА ГЕОРГИЕВА САРИЕВА

АНАТОЛИ АНДРЕЕВ ЛЕФТЕРОВ

АНДРЕЙ ТОДОРОВ БОЛГАРСКИ

АНИ ЛЮБОМИРОВА ИЛЧЕВА

АННА ВЛАДИМИРОВА ЙОРДАНОВА

АННА КОЙЧЕВА КИРЯКОВА

АННА МИХАЙЛОВА КАМБУРОВА

АНТОНИНА ГЕОРГИЕВА ТОМОВА

АНТОНИЯ ИЛЧЕВА ЯНЧЕВА

АПОСТОЛ ДИМИТРОВ САМАРОВ

АПОСТОЛ ЗДРАВКОВ АПОСТОЛОВ

АТАНАС НИКОЛОВ КУЦАРОВ

АТАНАС ПЛАМЕНОВ ВЪЛКОВ

АТАНАСКА ДОНЧЕВА КАРУЛЕВА

АТАНАСКА ЧАНЕВА ДИМОВА

АТИНА БОРИСОВА ТОМОВА

БОЖИДАР ВАНГЕЛОВ КАПРИЕВ

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА МИРЧЕВА

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ЯЛАНДЖИЕВА

ВАНЯ МИХАЙЛОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ВАСИЛКА КУРТЕВА МАНДАДЖИЕВА

ВЕНЕЛИН ТОДОРОВ МАНДАДЖИЕВ

ВЕНЕТА ДИМОВА АРАБОВА

ВЕНЦИСЛАВ ЗДРАВКОВ ВЕЛЧЕВ

ВЕСЕЛА ЖЕЛЯЗКОВА ГУДЖУКОВА

ВЕСЕЛА КУЦАРОВА ДИМИТРОВА

ВЕСЕЛИН КРАСИМИРОВ МИРЧЕВ

ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ ЛАМБОВ

ВЕСЕЛИН СТАНИМИРОВ ЛУКОВ

ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТАСЛАКОВА

ВИВИАНА НИКОЛАЕВА КИРОВА

ВЪЛЧО ДИКОВ ДИКОВ

ГАЛЕНА ПЕТРОВА КЕХАЙОВА

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КАРУЛЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КАТРАФИЛОВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВЕЛИЧКОВ

ГЕОРГИ ОРТОДОКСИЕВ ЯЛАНДЖИЕВ

ГЕОРГИ ЮЛИЕВ ПИРУЛЕВ

ГЕРГАНА ИВАНОВА АПОСТОЛОВА

ГЕРГИНА НИКОЛОВА СПАСОВА

ДАРИНА ИЛИЕВА КУЦАРОВА

ДЖЕНКА БИНЕВА АБРАШЕВА

ДИАНА ДОБРОМИРОВА ДИМИТРОВА

ДИЛЯНА СТАНИМИРОВА ЛУКОВА-ИЛИЕВА

ДИМИТРИНКА ВАСИЛЕВА ГОРАНОВА

ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ТОТЕВА

ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА ПОПЧЕВА

ДИМИТЪР БОРИСЛАВОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КАРУЛЕВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ЛЮДИЕВ

ДИМИТЪР ЛЕЧЕВ ЖЕЛЕВ

ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ХРИСТОВ

ДИМО АТАНАСОВ БЕЛИМАТЕВ

ДИМО ВАСИЛЕВ МЕРДЖАНОВ

ДИМЧО ЯНЧЕВ ДИМОВ

ДИЯН ХРИСТОВ САРИЕВ

ДОБРИНА КАЛЧЕВА РИЗОВА

ДОБРОМИР ВЕНЦИСЛАВОВ ДИМИТРОВ

ДОНКА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА

ДОРА БОРИСОВА ДИМИТРОВА

ДОРА ИЛИЕВА ШАРДЕНОВА

ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА БЕЛИМАТЕВА

ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА БОШНАКОВА

ЕКАТЕРИНА СИМЕОНОВА СИМЕОНОВА

ЕЛЕНА ИВАНОВА ВЕЛИЧКОВА

ЕЛЕНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

ЕЛЕНА СТАВРЕВА КИРЯКОВА-ДОНЧЕВА

ЕЛЕНКА ВАСИЛЕВА ДИКОВА

ЕЛЕНКА ВАСИЛЕВА ЛАМБОВА

ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИЧКОВА

ЕЛЕНКА МИХАЙЛОВА ВЪЛКОВА

ЕЛЕНКА СТЕФАНОВА МИРЧЕВА

ЕЛИСАВЕТА СТАМАТОВА ЛЮДИЕВА

ЕРЕФИЛИЯ ОРТОДОКС КАРУЛЕВА

ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ЯЛАНДЖИЕВ

ЗДРАВКО МОСКОВ ЯНЧЕВ

ЗЛАТКА КОЛЕВА КАМБУРОВА

ИВАЙЛО КИРИЛОВ ХАДЖИНАЧЕВ

ИВАЙЛО КОСТАДИНОВ КАРУЛЕВ

ИВАН ДИМИТРОВ АБРАШЕВ

ИВАН ДИМИТРОВ ЛЮДИЕВ

ИВАН ИВАНОВ ТОТЕВ

ИВАН НИКОЛОВ ВЕЛИЧКОВ

ИВАН ХРИСТОВ ЧОЛАКОВ

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ШАРДЕНОВ

ИЛИЯНА ВАСИЛЕВА ЛУКОВА

ЙОРДАН ХРИСТОВ ЧОБАНОВ

ЙОРДАНКА ГОСПОДИНОВА КАРАБАШЕВА

ЙОХАН ПЕТРОВ ЛАМБОВ

КАРИНА КОНСТАНТИНОВА КИРЯКОВА

КАТИНА ЯНЕВА ИВАНОВА

КЕРА ИВАНОВА ХАДЖИНАЧЕВА

КИРИЛ НИКОЛОВ АТАНАСОВ

КИРИЛ СТАВРЕВ КИРЯКОВ

КИРИЛ ЩЕРЕВ МАВРОДИЕВ

КИТКА СТОЯНОВА КОНДЕВА

КИЧКА ДИМИТРОВА СЕКУЛОВА

КОНСТАНТИН КИРЯКОВ КИРЯКОВ

КОНСТАНТИН ФОТЕВ САРИЕВ

КОСТАДИН НИКОЛОВ КАРУЛЕВ

КРАСИМИРА ЖЕЛЯЗКОВА СТОЙКОВА

КРАСИМИРА ПЕТЕВА КАПРИЕВА

КРИСТИЯН ГЕНКОВ СОЛАКОВ

КУЦАР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

ЛИЛЯНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

ЛЮБОМИР МЕТОДИЕВ ГЕОРГИЕВ

МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА ТРУХЧЕВА

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА СПИРИДОНОВА

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА

МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА БАНЧЕВА

МАРИНА БОРИСОВА ТОМОВА

МАРИЯ БОЯНОВА НИКОЛОВА

МАРИЯ МЕТОДИЕВА ПЕЙКОВА

МАРИЯНА ЯНЕВА ЯНЕВА

МЕТОДИ ЛЮБОМИРОВ ГЕОРГИЕВ

МЕТОДИ ХРИСТОВ ПЕЙКОВ

МИЛАН НАНЕВ ХЪШЕВ

МИЛЕНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

МИРОСЛАВ НИКОЛОВ ВЕЛИЧКОВ

НАДЕЖДА ЛЮБЕНОВА ФОТЕВА

НАДЕЖДА ПЕТРОВА ВЪРБАНОВА

НАДЯ АНТОНОВА МЕРДЖАНОВА

НАТАЛИЯ ВАСИЛИЕВНА ВЕЛЧЕВА

НЕДЕЛЧО ВАНГЕЛОВ КАПРИЕВ

НИКОЛ ГЕОРГИЕВА ЧИЧАНОВА

НИКОЛ ИВАНОВА ВЕЛИЧКОВА

НИКОЛА ИВАНОВ ЛАМБОВ

НИКОЛАЙ ВЕНИАМИНОВ ТАСЛАКОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ КИРОВ

НИКОЛЕТА АЛЕКСАНДРОВА СПАСОВА

НИКОЛИНКА КИРЯКОВА АТАНАСОВА

НИЯ ОГНЯНОВА РАЛЕВА

ОЛГА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

ОРТОДОКС АНЕГНОСТИЕВ КАРУЛЕВ

ПАВЕЛ ГОРАНОВ ГОРАНОВ

ПАСКАЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ПЕНКА ГЕОРГИЕВА БОЛГАРСКА

ПЕНКА СТОЯНОВА МАВРОДИЕВА

ПЕПА КИРИЛОВА МАВРОДИЕВА

ПЕРСЕФОНИ ДИМИТРОВА КИРОВА

ПЕТРАНКА ИВАНОВА РАШКОВА

ПЕТЪР СТОЙЧЕВ ЛАМБОВ

ПЕТЪР ТОМОВ КЕХАЙОВ

ПЕТЪР ЩЕРИОНОВ НИКОЛОВ

ПЕТЯ ВЪЛКОВА ИВАНОВА-МАСАРОВА

ПЛАМЕНА НИКИФОРОВА ПИРУЛЕВА

ПЛАМЕНА РАДИЛОВА РАДИЛОВА-КАПРИЕВА

РАДА НИКОЛОВА СТОЙКОВА

РАДОСТИН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ

РАДОСТИНА ДИМИТРОВА АПОСТОЛОВА

РАЙНА СТОЯНОВА ДРАГОЕВА

РОМАН КОНСТАНТИНОВ КИРЯКОВ

СВЕТЛА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

СИРАН ОНИК ЛАМБОВА

СИЯНА ЩЕРИОНОВА НИКОЛОВА

СЛАВЕЙКА ВЕНИЗЕЛОВА САРИЕВА

СЛАВКА БОЙКОВА ТОМОВА

СОНЯ ЖИВКОВА ЯЛАНДЖИЕВА

СОФИЯ ЗДРАВКОВА ЯНЧЕВА

СТАВРИ КИРЯКОВ КИРЯКОВ

СТАНИМИР ЯНКОВ ЛУКОВ

СТОЙКА ЯНКОВА КАРУЛЕВА

СТОЯН ЖЕЛЯЗКОВ СТОЙКОВ

СТОЯН ЩЕРЕВ МАВРОДИЕВ

СТОЯНА ЖЕЛЯЗКОВА САМАРОВА

ТАНЯ МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА

ТАТЯНА ЙОРДАНОВА КАТРАФИЛОВА

ТАШКО БОЯНОВ ИВАНОВ

ТЕОДОР СТЕФАНОВ БОНЧЕВ

ТЕОДОРА ИВАНОВА ТОТЕВА

ТЕОДОРА МЕТОДИЕВА ГЕОРГИЕВА

ТОДОР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

ТОДОРКА СТАМАТОВА ГЕОРГИЕВА

ТОМА БОРИСОВ ТОМОВ

ТОНИ ВЕСКОВА БОЯДЖИЕВА

ХРИСТО БОРИСОВ ПЕЙКОВ

ХРИСТО ЖИВКОВ ГЕОРГИЕВ

ХРИСТО СТЕФАНОВ БОНЧЕВ

ЦЕЦКА ИВАНОВА ХРИСТОВА

ЩЕРИОН ЯНЕВ ЯНЕВ

ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА ПИРУЛЕВА

ЯНА ДИМЧЕВА ДИМОВА

ЯНИ ЩЕРИОНОВ ГУДЖУКОВ

ЯНИСЛАВ СТАНИМИРОВ ЛУКОВ

 

Кмет/кметски наместник: …………

 

Секретар на община/район: ……….

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

 

ОБЛАСТ БУРГАС   ОБЩИНА ПОМОРИЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ПОМОРИЕ

КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 028

Адрес на избирателната секция: ……………………………………..

 

–––––––––––––––––-

Собствено, бащино и фамилно име

–––––––––––––––––-

АЛБЕНА ЛЪЧЕЗАРОВА СТАНКОВА

АЛЕКС ГОРАНОВ АНАСТАСОВ

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ЧИЧАНОВ

АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ МАРКОВ

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ГЪРКОВ

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ЧИЧАНОВ

АЛЕКСИ ПЕТРОВ АНГЕЛОВ

АНА ПЕТРОВА ГОЛЕВА

АНАСТАСИЯ АНГЕЛОВА КРЪСТЕВА

АНГЕЛ СОТИРОВ ТЕШЕВ

АНГЕЛИНА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА

АНДЖЕЛИНА ДОБРЕВА ЗЛАТИЛОВА

АНДРЕЙ ДОНЕВ ПРОДАНОВ

АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ АРСЕНОВ

АНДРЕЙ СТАМАТОВ ЕДРЕВ

АНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА

АНКА ИВАНОВА ЧЕРНИЛОВА

АНТОН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

АНТОН ХРИСТОВ ДОНЧЕВ

АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ МАРКОВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ АСЕНИКОВ

АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ

АТАНАС НИКОЛОВ ХРИСТОЗОВ

АТАНАС ПАВЛОВ СТОЕВ

АТАНАС ПАВЛОВ СТОЕВ

АТАНАС РАДОСТИНОВ САМАРОВ

АТАНАС ЩЕРИОНОВ САМАРОВ

АТАНАСКА ВЕНЦИСЛАВОВА ЧОЛАКОВА

АТАНАСКА НЕДЕЛЧЕВА ДОЙЧЕВА

АТАНАСКА ХРИСТОВА ГАНЕВА

БАЮ ЛЕЧЕВ БАЕВ

БОГОМИЛА ХРИСТОЗОВА КИРКОВА

БОЖАНКА ИВАНОВА ЯНЧЕВА

БОЖИДАРА БОЖИНОВА ДЕЛЯКОВА

БОЖИН ДИМИТРОВ ДЕЛЯКОВ

БОНКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

БОРИСЛАВ ПЛАМЕНОВ ТОДОРОВ

БОРЯНА КИРИЛОВА ЧИЧАНОВА

БОЯН ИВАНОВ БОНЧЕВ

БЯЛКА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

ВАЛЕНТИНА АТАНАСОВА ЯНАКИЕВА

ВАЛЕНТИНА ВИДЕВА КАРАДЖОВА

ВАЛЕНТИНА ПЕЕВА ДЕЛИСЯРОВА

ВАЛЕРИ ЙОРДАНОВ ГОРАНОВ

ВАНЯ АНАСТАСОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

ВАНЯ ИВАНОВА ИНДЖОВА-ЖЕКОВА

ВАНЯ КОЛЕВА АТАНАСОВА

ВАНЯ ТИХОМИРОВА АСЕНИКОВА

ВАСИЛ АТАНАСОВ ВАСИЛЕВ

ВАСИЛ КРЪСТЕВ ДИМИТРОВ

ВЕЛИКА АНДОНОВА ДИМИТРОВА

ВЕЛИКА ТОДОРОВА БАДАРОВА

ВЕЛИКО КРЪСТЕВ СТОЕВ

ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ДИНЕВА

ВЕЛИЧКА СТОЙЧЕВА САРЪСТОВА

ВЕНЕЛИН ГЕОРГИЕВ ПАРУШЕВ

ВЕРКА ГЕОРГИЕВА СТРАТИЕВА

ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА КАРТАЛОВА

ВЕСЕЛА КИРОВА ТРАЕВА

ВЕСЕЛИН ГОРАНОВ МИЛЕВ

ВЕСЕЛИН ЖЕЛЕВ АНАСТАСОВ

ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ МАСЛАРОВ

ВИДЮ НИКОЛОВ КАРАДЖОВ

ВИКТОР РАДОСТИНОВ КАНАКИЕВ

ВИКТОРИЯ АПОСТОЛОВА ГОЛЕВА

ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА ЖЕКОВА

ВИОЛЕТА ИВАНОВА НИКОЛОВА

ВИОЛЕТА КОСТАДИНОВА ВАНЧУРОВА

ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ТОДОРОВА

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ НАЛБАНТОВ

ВЛАДИМИРКА ДИНЧЕВА АСЕНИКОВА

ВЪЛКО СТОЯНОВ ЗЛАТЕВ

ВЪРБИНА ЙОВКОВА ДИЧЕВА

ВЯРА СТОЯНОВА ВАНЧУРОВА

ГАЛЯ ПЕТРОВА КАНАКИЕВА

ГАЛЯ СТОЯНОВА ДИМОВА

ГАЛЯ ТОДОРОВА ДРУМЕВА

ГАНКА НАЧЕВА АТАНАСОВА

ГАНЮ НЕДЕЛЧЕВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ АСЕНИКОВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЬОНЕВ

ГЕОРГИ ВЪЛКОВ СТРАТИЕВ

ГЕОРГИ ГАТЕВ ХРИСТОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ШАБАКЛИЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ СТОЯНОВ

ГЕОРГИ КАЛЧЕВ МИТЕВ

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ МАРКОВ КОЕВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЖЕКОВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ КАЛПАКОВ

ГЕОРГИ СЛАВОВ СТРЕЗОВ

ГЕОРГИ СТОЙКОВ ГЕЧЕВ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЛЕКОВ

ГЕОРГИ ЯНАКИЕВ ЯНЧЕВ

ГЕРГАНА ВАНГЕЛОВА ЗЛАТИЛОВА

ГЕРГАНА ВЛАДИМИРОВА ВИЛК

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА ДИНЕВА

ГЕРГИНА ЙОВЕВА НЕЙЧЕВА

ГИНКА МАТЕВА ДУШЕВА

ГОРАН МИЛЕВ МИЛЕВ

ГЮЛЮ ИВАНОВ ГЮЛЕВ

ДАНИЕЛА ЯНЕВА ГЮРКОВА

ДАНЧО ДИМИТРОВ ЮЗУНСКИ

ДЕНА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА

ДЕНИЦА ДОБРИНОВА ПЕЦОВА

ДЕНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ЙОНКОВА

ДЕТЕЛИН КОНСТАНТИНОВ ЛИЛОВ

ДИАНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-ИЛИЕВА

ДИАНА ЯНАКИЕВА АПОСТОЛОВА

ДИМИТРА ПЕЙКОВА ПЕТРОВА

ДИМИТРИНА ЛЮБЕНОВА КРАСТАВИЧАРОВА

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ЧАЛЪКОВ

ДИМИТЪР БАЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

ДИМИТЪР БОРИСОВ БЛАЖЕВ

ДИМИТЪР ДЕМИРЕВ ИЛИЕВ

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ БАДЖЕВ

ДИМИТЪР КОСТОВ ЯНАКИЕВ

ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ ШЕНЛЯКОВ

ДИМИТЪР КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ

ДИМИТЪР МИХАЛЕВ КРЪСТЕВ

ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ АТАНАСОВ

ДИМИТЪР СОТИРОВ ГЪРКОВ

ДИМКА ЙОРДАНОВА ПЕЕВА

ДИМО МАРИНОВ ЦОНЕВ

ДОБРИ ИЛЧЕВ ЗЛАТИЛОВ

ДОБРИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ

ДОБРИНКА МОМЧИЛОВА ТОДОРОВА

ДОБРИНКА СТОЯНОВА ЦОНЕВА

ДОБРОМИР ИЛИЕВ БОЯДЖИЕВ

ДОЙЧО КОСТАДИНОВ ДОЙЧЕВ

ДОНИНА ПАСКАЛЕВА КАЦАРСКА

ДОНКА КОСТАДИНОВА ИЛИЕВА

ДОНЧО НЕДЕЛЧЕВ ДОНЧЕВ

ДОНЮ АСЕНОВ ПРОДАНОВ

ДОРА ИВАНОВА КЕЧЕДЖИЕВА

ДРАГОМИР ПЕТКОВ ГОСПОДИНОВ

ЕВГЕНИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ЧОЛАКОВА

ЕКАТЕРИНА СОТИРОВА ГЕОРГИЕВА

ЕКАТЕРИНА ЯНЕВА СТОЕВА

ЕЛЕНА АНТОНОВА ПОПТЕАН

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА АСЕНИКОВА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА

ЕЛЕНА ДОЙЧЕВА ХРИСТОЗОВА

ЕЛЕНА КРЪСТЕВА КАРАМФИЛОВА

ЕЛЕНА СТОЙКОВА МАРКОВА

ЕЛЕНКА ИВАНОВА ПЕТКОВА

ЕЛЕНКА ЛЕФТЕРОВА СТАНЕВА

ЕЛЕНКА ПЕТРОВА ПЕЙКОВА

ЕЛКА ПЕТКОВА ПАРУШЕВА

ЕМИЛ СЕРАФИМОВ КРЪСТЕВ

ЖАСМИНА ЖЕЛЕВА ДОНЧЕВА

ЖАСМИНА ТОШКОВА ГЕОРГИЕВА

ЖЕЛЬО ЖЕЛЯЗКОВ ДОНЧЕВ

ЖЕЛЮ ЯНЕВ АНАСТАСОВ

ЖЕЛЯЗА ВЕЛИКОВА ЗЛАТЕВА

ЖЕЛЯЗКО АНГЕЛОВ ЧЕРНИЛОВ

ЖЕНЯ БАЛИНОВА СТОЙКОВА

ЖИВКА МИТЕВА ГЪРКОВА

ЖИВКА НЕДЕЛЧЕВА ШАБАКЛИЕВА

ЖИВКО ЖЕЛЯЗКОВ ЧЕРНИЛОВ

ЖИВКО ИВАНОВ ИВАНОВ

ЖИВКО ИВАНОВ КОЕВ

ЖИВКО НЕДЕЛЧЕВ ИЛИЕВ

ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА МИХАЛЕВА

ЗЛАТКА ДИМИТРОВА КАЛПАКОВА

ЗЛАТКА НЕДЕЛЧЕВА ГЮЛЕВА

ЗЛАТКА ТОДОРОВА ЕРМЕНЛИЕВА-ГЬОНЕВА

ЗЛАТОМИР КРЪСТЕВ ЖЕКОВ

ЗОРНИЦА ПАНАЙОТОВА СТРАТИЕВА

ЗОРНИЦА СЛАВОВА СТРЕЗОВА

ЗОСИМ СТЕФАНОВ ИЛЧЕВ

ЗОЯ ОРТОДОКСИЕВА СТРЕЗОВА

ИВАЙЛА ИВАНОВА ТОШЕВА

ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ ЧИЧАНОВ

ИВАН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

ИВАН ВЕСЕЛИНОВ НИКОЛОВ

ИВАН ВЪЛЧЕВ ДИМИТРОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ИВАН ДИМИТРОВ МИНЧЕВ

ИВАН ДИМОВ ДИМОВ

ИВАН ЖЕКОВ ИВАНОВ

ИВАН ЖЕЛЕВ КРЪСТЕВ

ИВАНА ЯНЕВА АЙКЕЛЕНКАМП

ИВАНИНА ГЕОРГИЕВА АПОСТОЛОВА

ИВАНКА АТАНАСОВА ТАЛИГАДЖИЕВА

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ЯНЧЕВА

ИВАНКА ДИМИТРОВА МАККОРГРЕЙ

ИВАНКА ПЕТРОВА ЯНЧЕВА

ИВАНКА ЯНКОВА ВАСИЛЕВА

ИВЕТ ПЕТЬОВА ДЮЛГЕРОВА

ИГЛИКА СТАНЧЕВА СТАНЕВА

ИЛИЯ КОСТАДИНОВ БОЯДЖИЕВ

ИЛИЯН ПЕТРОВ СТАНЕВ

ИРИНКА ХРИСТОВА ЧАИРОВА

ЙОАНА ЦВЕТКОВА РАЧЕВА

ЙОВАН  ГЮРКОВ

ЙОВИ ЖЕЛЕВ НЕЙЧЕВ

ЙОВИ СТАНЧЕВ СТАНЕВ

ЙОВКА ГЕОРГИЕВА СТРЕЗОВА

ЙОВКО СТАНЕВ МИХАЛЕВ

ЙОНКА КОСТАДИНОВА ДЮЛГЕРОВА

ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЖЕКОВ

ЙОРДАНКА ИВАНОВА КРЪСТЕВА

ЙОРДАНКА КОЛЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

КАЛИН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ

КАЛИН ЖЕЛЯЗКОВ ДИМОВ

КАЛИН ОРЛИНОВ ТИНКОВ

КАЛИНА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА

КАЛИНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

КАЛОЯН ЖЕЛЯЗКОВ ДИМОВ

КАЛЯ ЖЕЛЕВА КОЕВА

КАЛЯ ЖИВКОВА КОЕВА

КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ЯНЧЕВА

КАРАМФИЛ ХУЛЕВ КАРАМФИЛОВ

КАТИН КИРИЛОВ ОПНАКОВ

КАТЯ МЛАДЕНОВА СТОЯНОВА

КЕРКА АРГИРОВА ДЕМЕРДЖИЕВА

КИРИЛ ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ

КОЙНА ПЕНЧЕВА БОНЕВА

КОЛЮ ЖЕКОВ КРЪСТЕВ

КОСТАДИН АНДРЕЕВ ЕДРЕВ

КОСТАДИН БОЖИНОВ ДИНЕВ

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ВАНЧУРОВ

КОСТАДИН ДОЙЧЕВ ДОЙЧЕВ

КОСТАДИН ИЛИЕВ БОЯДЖИЕВ

КОСТАДИН ПАНАЙОТОВ КАНАРИЕВ

КОСТАДИН ПЕТРОВ СТРЕЗОВ

КРАСИМИР ВЕЛИКОВ СТОЕВ

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ШЕНЛЯКОВ

КРАСИМИР МИТКОВ ПЕТКОВ

КРИСТИН СТАНИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ

КРИСТИЯН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

КРИСТИЯН ПЕЙЧЕВ ГРОЗЕВ

КРЪСТА СТОЙКОВА ГЬОНЕВА

КРЪСТЬО ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ

КРЪСТЮ ЗЛАТИНОВ ЖЕКОВ

КУМАН ХРИСТОВ ДИЧЕВ

ЛЪЧЕЗАР ХРИСТОВ СТАНКОВ

ЛЮБОМИР МИХОВ СТОЯНОВ

ЛЮБОСЛАВ КРАСИМИРОВ ДУНЧЕВ

ЛЮБОСЛАВ НИКОЛАЕВ САНДЕВ

МАРА ПАВЛОВА ЖЕЛЯЗКОВА

МАРИАН ПЕТКОВ ГОСПОДИНОВ

МАРИЙКА АНДРЕЕВА ПРОДАНОВА

МАРИЙКА КОСТАДИНОВА ДОНЧЕВА

МАРИЙКА ПЕТРОВА МИШЕВА

МАРИН ПЕТРОВ ЦОНЕВ

МАРИНА РАДОСТИНОВА ТОТ

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВНА НИКОЛОВА

МАРИЯ ЗОСИМОВА ИЛЧЕВА

МАРИЯ КОЙЧЕВА КОСТАДИНОВА

МАРИЯ КОСТАДИНОВА ВАСИЛЕВА

МАРИЯ МИРОСЛАВОВА ДАСКАЛОВА

МАРИЯ ПЕТРОВА ДОЛАПЧИЕВА

МАРИЯ СТЕФАНОВА ДОМУСЧИЕВА

МАРИЯ СТОЙКОВА МАРКОВА

МАРИЯ СТОЯНОВА ШЕНЛЯКОВА

МАРИЯ ТОДОРОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА

МАРИЯ ХРИСТОВА ПЕТКОВА

МАРИЯНА ДИМИТРОВА БУЮКЛИЕВА

МАРИЯНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

МАРИЯНА КРЪСТЕВА СТОЕВА

МАРИЯНА ФИЛИПОВА ЗЛАТЕВА

МАРКО КРЪСТЕВ КОЕВ

МАРТИН МИТКОВ ПЕТКОВ

МАРУШКА ИВАНОВА СТАНКОВА

МАТЮ ЛАЗАРОВ ДОМУСЧИЕВ

МИГЛЕНА ЛЪЧЕЗАРОВА СТАНКОВА

МИЛА ХРИСТОВА ТИНКОВА

МИЛАНКА КОЛЕВА НАЛБАНТОВА

МИЛЕН ГЕОРГИЕВ ПАРУШЕВ

МИЛЕНА АТАНАСОВА НИКОЛОВА

МИЛЕНА ЕНЕВА ГЕОРГИЕВА

МИЛЕНА ИВАНОВА ТОДОРОВА

МИНКА АНГЕЛОВА КРЪСТЕВА

МИРЕНА МИТКОВА ГЕОРГИЕВА

МИРОСЛАВ СТОЯНОВ СТОЯНОВ

МИТКО КУПЕНОВ ПЕТКОВ

МИТРА ДОБРЕВА ДРУМЕВА

МИТРА ХРИСТОВА ЖЕЛЯЗКОВА

МИХАИЛ ИЛИЕВ ДЖИСОВ

МИХАЛ КРЪСТЕВ МИТЕВ

МИХО КАЛУДОВ СТОЯНОВ

НАДА СТОЯНОВА ЯНЕВА

НАДЕЖДА ВАСИЛЕВА ЖЕКОВА

НАСЯ ИВАНОВА ЯПАДЖИЕВА

НЕДЕЛЧО ГАНЕВ ИВАНОВ

НЕДЕЛЧО ГЕОРГИЕВ ДУШЕВ

НЕДЕЛЧО ДОНЧЕВ ДОНЧЕВ

НЕДЯЛКА ГОСПОДИНОВА ЯПАДЖИЕВА

НЕДЯЛКО ВЕЛИКОВ СТОЕВ

НЕЙКА ИЛИЕВА СТАНЕВА

НЕЛИ СТАНИСЛАВОВА СТАНЧЕВА

НЕНЧО ИВАНОВ КАЦАРСКИ

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ЖЕКОВ

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ КАЛПАКОВ

НИКОЛА ДОБРЕВ НИКОЛОВ

НИКОЛА МАНОЛОВ ЛУКОВ

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ НАЛБАНТОВ

НИКОЛАЙ ГЮЛЕВ ГЮЛЕВ

НИКОЛАЙ КАРАМФИЛОВ КАРАМФИЛОВ

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ТАЛИГАДЖИЕВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ХРИСТОЗОВ

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ КАЦАРСКИ

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ

НИКОЛЕТА ДИМИТРОВА ЯНАКИЕВА

НИКОЛИНА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА

НИКОЛИНКА СТОЙНОВА АСЕНИКОВА

НИНА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА

НИНА РУМЕНОВА ХРИСТОЗОВА

ПАВЕЛ АТАНАСОВ СТОЕВ

ПАВЛИНА АНДОНОВА ДИМОВА

ПАМЕЛА ХРИСТОВА ПАНАЙОТОВА

ПАРАШКЕВ НИКОС ЯНУЛИС

ПЕНКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА

ПЕНКА КОСТОВА КОСТОВА-БОЯДЖИЕВА

ПЕНКА ПЕТРОВА ДЕЛЯКОВА

ПЕНЧО ХРИСТОВ ЯНЕВ

ПЕТКА ХРИСТОВА СТОЙКОВА

ПЕТКА ЯНЧЕВА ЯНЕВА

ПЕТКО ГОСПОДИНОВ ПЕТКОВ

ПЕТКО ЯНЕВ АНАСТАСОВ

ПЕТРАНКА КАЛЧЕВА ДИМОВА

ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕЙКОВ

ПЕТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ

ПЕТЪР КИРИЛОВ ДОЛАПЧИЕВ

ПЕТЪР ХРИСТОВ ГАНЕВ

ПЕТЬО СТАМЕНОВ ДЮЛГЕРОВ

ПЕТЯ НИКОЛАЕВА АТАНАСОВА

ПЕТЯ СОТИРОВА ТЕШЕВА-ЖЕЛЯЗКОВА

ПЛАМЕН ЖЕЛЕВ АНАСТАСОВ

ПЛАМЕН СВЕТЛИНОВ ГЕОРГИЕВ

ПЛАМЕН ТОДОРОВ ИВАНОВ

ПЛАМЕНА БОРИСЛАВОВА ТОДОРОВА

ПОЛИНА СТОЙКОВА СТОЯНОВА

ПРЕСЛАВА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

РАДИНА ГЕОРГИЕВА АПОСТОЛОВА

РАДКА КРЪСТЕВА МАРКОВА

РАДКА ПЕНКОВА ВАНЧУРОВА

РАДКА ПЕТРОВА ДОНЧЕВА

РАДКА ТРЕНДАФИЛОВА ПЕТКОВА

РАДКО ЛАЗАРОВ КУШАЛИЕВ

РАДОСТИН АТАНАСОВ САМАРОВ

РАДОСТИН ТОДОРОВ КАНАКИЕВ

РАДОСТИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА

РОСИЦА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА

РУМЕН ХРИСТОВ МИХНЕВ

РУМЯНА АНДОНОВА ЛЕКОВА

РУМЯНА МАРКОВА СТОЯНОВА

РУСАНА ВЕЛИКОВА ТОДОРОВА

РУСКА ГОРАНОВА КОЕВА

РУСКА СТАМАТОВА ДОНЧЕВА

САВИНА ХРИСТОВА ДОМУСЧИЕВА

САВКА ХРИСТОВА ДОМУСЧИЕВА

СВЕТЛА АТАНАСОВА МИХНЕВА

СВЕТЛА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА

СЕВДАЛИНА ДИМИТРОВА АНДОНОВА

СЕРАФИМ СТОИЛОВ КРЪСТЕВ

СЕРАФИМ ТОДОРОВ КРЪСТЕВ

СИЙКА АТАНАСОВА МАКМАХОН

СИЙКА ЗЛАТЕВА КУШАЛИЕВА

СИЛВАНА ДИМИТРОВА МАСЛАРОВА

СИЛВИЯ ИВАНОВА ДОМИШЛЯРОВА

СИРМА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА

СЛАВИ КОСТАДИНОВ СТРЕЗОВ

СЛАВКА ГЕНОВА ЖЕКОВА

СЛАВКА НЕДЕЛЧЕВА ДУШЕВА

СОНЯ НЕДКОВА МИТКОВА

СОФИЯ ДИОНИСОВА ПАРУШЕВА

СОФИЯ МИЛЕНОВА ПАРУШЕВА

СТАНИМИР ТОДОРОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ

СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ГЪРКОВ

СТАНИСЛАВ ЖЕЛЕВ КРЪСТЕВ

СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ

СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ

СТАНКА ГЕОРГИЕВА ДЕМИРЕВА

СТАНКА КРУМОВА ЯНЕВА

СТАНЧО ЙОВКОВ СТАНЕВ

СТАНЮ ЛЕФТЕРОВ СТАНЕВ

СТЕФАН МАНОЛОВ ЛУКОВ

СТЕФАН ТОДОРОВ ИЛЧЕВ

СТЕФАНКА СТАМАТОВА ИВАНОВА

СТЕФКА СТОЯНОВА ТЕЛЛАЛЕВА

СТИЛИЯН ВЪЛКОВ ЗЛАТЕВ

СТИЛИЯНА СТОЯНОВА КАЦАРСКА

СТОЙКА КОЛЕВА КРЪСТЕВА

СТОЙКА СВЕТЛИНОВА АПОСТОЛОВА

СТОЙКО АЛЕКСАНДРОВ МАРКОВ

СТОЙКО ЩЕРЕВ СТОЯНОВ

СТОЙЧО АНДРЕЕВ АРСЕНОВ

СТОЙЧО МАНОЛОВ ГЕОРГИЕВ

СТОЯН ВЪЛКОВ ЗЛАТЕВ

СТОЯН ГЕОРГИЕВ ЛЕКОВ

СТОЯН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

СТОЯН МАРИНОВ ЦОНЕВ

СТОЯН МЕТОДИЕВ ВАСИЛЕВ

СТОЯН НЕКОВ ПЕЕВ

СТОЯН НЕНЧЕВ КАЦАРСКИ

СТОЯН НЕСТОРОВ МАСЛАРОВ

СТОЯН НЯГОЛОВ СТОЯНОВ

СТОЯН ПЕНЧЕВ ЯНЕВ

СТОЯН ЯНЕВ ДОБРЕВ

СТОЯНКА ВАСИЛЕВА ЧОЛАКОВА

СТОЯНКА ДИМИТРОВА ДОЛАПЧИЕВА

СТОЯНКА ЖЕЛЯЗКОВА ДИМОВА

СТОЯНКА КОЛЕВА ЯНЧЕВА

СТОЯНКА ЛИПЧЕВА БАЕВА

СТОЯНКА ПЕТРОВА ЛИЛОВА

СУЗАНА ДИМИСЛАВОВА ДОЙЧЕВА

СУЛТАНКА ТОДОРОВА МИРЧЕВА

СЪБИНА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА

СЪБКА РАЙЧЕВА ЖЕКОВА

ТАНЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ТАНЯ ДИМИТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ТАНЯ ДИМИТРОВА СТОЙКОВА

ТАНЯ КОСТАДИНОВА БУЮКЛИЕВА

ТАНЯ ХРИСТОВА ДОМУСЧИЕВА

ТАТЯНА ДИМИТРОВА МАРКОВА

ТАТЯНА НИКОЛОВА ДИМОВА

ТЕОДОР СТОЯНОВ МИРЧЕВ

ТЕОДОРА АЛЕКСАНДРОВА ЧИЧАНОВА

ТЕОДОРА ЙОВАНОВА ГЮРКОВА

ТЕОДОРА ПЕТЬОВА ДЮЛГЕРОВА

ТИХОМИР АТАНАСОВ АСЕНИКОВ

ТОДОР АТАНАСОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ

ТОДОР ПЕТРОВ ВАНЧУРОВ

ТОДОР СЕРАФИМОВ КРЪСТЕВ

ТОДОР СТЕФАНОВ ИЛЧЕВ

ТОДОРКА ИВАНОВА НИКОЛОВА

ТОДОРКА ИЛИЕВА БЛАЖЕВА

ТОДОРКА ПАНАЙОТОВА СТОЕВА

ТОДОРКА ПАРАШКЕВОВА МАНОЛОВА

ТОДОРКА ПАСКАЛЕВА ОПНАКОВА

ТОДОРКА ПЕТРОВА МИТЕВА

ТОДОРКА ЯНКОВА ДОНЧЕВА

ТОНИ  КОГГИНС

ТОНКА ХРИСТОВА АТАНАСОВА

ТОНЧО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ТОШКО АТАНАСОВ ЖЕЛКОВ

ТРАЯНА КРЪСТЕВА ДИМИТРОВА

ТРЕНДАФИЛКА КОСТАДИНОВА КАРАДЖОВА

ФОТИНКА ГЕОРГИЕВА САМАРОВА

ХРИСТИАН АПОСТОЛОВ ГОЛЕВ

ХРИСТИНА НИКОЛОВА ИВАНОВА

ХРИСТИНА СТОЯНОВА КАЦАРСКА

ХРИСТИЯН ХРИСТОВ ДЕЛИСЯРОВ

ХРИСТО МАТЕВ ДОМУСЧИЕВ

ХРИСТО НИКОЛОВ ДЕЛИСЯРОВ

ХУБЕН КАРАМФИЛОВ КАРАМФИЛОВ

ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛОВА ХРИСТОЗОВА

ЩЕЛИЯНА ХРИСТОВА СТАНЕВА

ЩИЛИЯН СТОЙКОВ СТОЯНОВ

ЯНА МИНЧЕВА САМАРОВА

ЯНА ТИХОМИРОВА АСЕНИКОВА

ЯНЕТА СТОЙЧЕВА АРСЕНОВА

ЯНИ ЖЕЛЕВ АНАСТАСОВ

ЯНИ ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ

ЯНИ НЕДЕЛЧЕВ ДОНЧЕВ

ЯНИ ЩЕРЕВ КЕЧЕДЖИЕВ

ЯНКА МИЛКОВА КРЪСТЕВА

ЯНКА РУСЕВА СТОЕВА

ЯНКА ТАНЕВА АНАСТАСОВА

ЯНКО ЖЕЛЕВ РАЙКОВ

ЯНЧО СТОЯНОВ ДОБРЕВ

 

Кмет/кметски наместник: …………

 

Секретар на община/район: ……….

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

 

ОБЛАСТ БУРГАС   ОБЩИНА ПОМОРИЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ПОМОРИЕ

КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 029

Адрес на избирателната секция: ……………………………………..

 

–––––––––––––––––-

Собствено, бащино и фамилно име

–––––––––––––––––-

АДЕЛИНА ДЕМИРЕВА АБУ СУЛТАН

АЛБЕНА ВАЛЕНТИНОВА КРЪСТЕВА

АЛБЕНА ДРАГОМИРОВА НИКОВА

АЛЕКСА НЕДЕВА АТАНАСОВА

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ТЕНЕВ

АНА ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА

АНАСТАСИЯ БАЕВА ПАНТОВА

АНАСТАСИЯ ВЕЛИЧКОВА КЕЧЕДЖИЕВА

АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ДРАГАНОВ

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

АНГЕЛ ТРИФОНОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛИНА ЩЕРИОНОВА ДИМОВА

АНЕЛИЯ ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА

АНЕТА КОСТАДИНОВА НИКЛЕВА

АНИ НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА

АНКА ВАСИЛЕВА ДРУМЕВА

АННА ДИМИТРОВА НАЙДЕНОВА

АННА НИКОЛОВА ИВАНОВА

АНТОН ЗАПРЯНОВ ИЛИЕВ

АНТОН ИВАНОВ ХРИСТОВ

АНТОН ИЛИЕВ КОСТАДИНОВ

АРИФ ЮСЕИНОВ САЛИМОВ

АТАНАС АРИЗАНОВ БОЖИНОВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

АТАНАС ДОБРИНОВ БОЯДЖИЕВ

АТАНАС ИЛИЕВ ДИМИТРОВ

АТАНАС ПЕТРОВ РУСКОВ

АТАНАС СТОЙЧЕВ КИРОВ

АТАНАС СТОЯНОВ БЕЧЕВ

АТАНАС ТОДОРОВ ЧАПАРОВ

АТАНАС ЯНЕВ РАЙЧЕВ

АТАНАСКА ДИМИТРОВА БАЙРЯМОВА

АТАНАСКА ДИНЕВА ДИМОВА

АХМЕД МУХАРЕМ АЛИ

БАЮ АНГЕЛОВ ТОДОРОВ

БЕЛОСЛАВ ДИМИТРОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ

БИЛЯНА ВАЛЕНТИНОВА КЪНЕВА

БЛАГА КРЪСТЕВА ОФИЛОВА

БЛАГОЙ ВЕЛКОВ ИВАНОВ

БОЖИДАР ПАНАЙОТОВ ДЖАНДАРОВ

БОЖИДАР СТЕФАНОВ СТАНЧЕВ

БОНКА ЯНЕВА МОМЧИЛОВА

БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ ТОДОРОВ

БОРИСЛАВ ХРИСТОВ ЛАСКИН

БОРЯНА КИРИЛОВА АТАНАСОВА

БОСИЛКА СТОЙКОВА НЕДЕЛЧЕВА

БЪРНА ДИМИТРОВА ЯНЧЕВА

ВАЛЕНТИН ГОЧЕВ ГОЧЕВ

ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ЧОБАНОВ

ВАЛЕНТИН КИРЕВ МАРЧОНОВ

ВАЛЕНТИН КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИЛИЕВ

ВАЛЕНТИН ПЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

ВАЛЯ ЙОРДАНОВА СТАНЕВА

ВАЛЯ ТОНОВА ГЕОРГИЕВА

ВАНГЕЛ ПЕТРОВ ВАНГЕЛОВ

ВАНЯ ДИМИТРОВА ЧОЛАКОВА

ВАНЯ КОСТОВА ГЕОРГИЕВА

ВАНЯ ЛЕФТЕРОВА ЖЕЛЕВА

ВАНЯ СТОЯНОВА ДИНОВА

ВАСИЛ ДИМИТРОВ МИТЕВ

ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ТЕОХАРОВ

ВАСИЛ ПЕТРОВ НИКЛЕВ

ВАСИЛ СИМЕОНОВ ПЕТРОВ

ВАСИЛ СТОЯНОВ ТОДОРОВ

ВАСИЛ ТЕНЕВ САРЪСТОВ

ВАСИЛ ТОДОРОВ ТЕОХАРОВ

ВАСИЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ

ВЕЛИКА ЖЕЛЯЗКОВА ТЕНЕВА

ВЕЛИКА ИВАНОВА МИТЕВА

ВЕЛИКО АПОСТОЛОВ КИРОВ

ВЕЛИКО ВЕСЕЛИНОВ ДИМИТРОВ

ВЕЛИЧКА АНДОНОВА ГЕОРГИЕВА-СЛАВОВА

ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ПАНАЙОТОВА

ВЕЛИЧКА ИЛИЕВА КЕЧЕДЖИЕВА

ВЕЛИЧКО ВАСИЛЕВ СТАНКОВ

ВЕЛКА СЛАВОВА ТОДОРОВА

ВЕНЕЛИН ЙОРДАНОВ ЖЕКОВ

ВЕНЦИСЛАВ БЛАГОЕВ ИВАНОВ

ВЕСЕЛА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА

ВЕСЕЛИН ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ

ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ МАРЕВ

ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ БИБЕРОВ

ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ СТАЛЕВ

ВЕСЕЛИНА КОЛЕВА КОЛЕВА

ВЕСЕЛИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

ВЕСЕЛИНКА НЕНКОВА ВЪЛКОВА

ВИВИЯН ХРИСТОВА БЕНКОВА

ВИДКА ИЛИЕВА ВАНГЕЛОВА

ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ГЕТОВА

ВИОЛЕТА ТОДОРОВА КЕХАЙОВА

ВИТАЛИЙ АУРЕЛ РАДУ

ВЪЛКАН НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ

ВЪЛКО ИВАНОВ ВЪЛКОВ

ВЪЛКО ЛАМБОВ ДИМОВ

ВЪРБИНА ЛЮБЧЕВА БАЙЧЕВА

ГАЛИНА ДУШЕВА ЕДРЕВА

ГАЛИНА ЛЕЧЕВА СТАЛЕВА

ГАЛИНА МИХОВА БИБЕРОВА

ГАЛЯ НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

ГЕНАДИ ВАНГЕЛОВ ВАНГЕЛОВ

ГЕНОВЕВА ДИМИТРОВА ЦОНЕВА

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ТЕНЕВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ АТАНАСОВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ТАПАЛИЛОВ

ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ВЕЛИКОВ

ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ЧОБАНОВ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ТЕОХАРОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПАНТОВ

ГЕОРГИ ДИМОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ДРАГОЕВ ДРАГОЕВ

ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ СТОЙКОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ КИТАНОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ЧАВДАРОВ

ГЕОРГИ КОЛЕВ КОЛЕВ

ГЕОРГИ МАРИНОВ ДОЙЧЕВ

ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ЯНАКИЕВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

ГЕОРГИ ПЕТКОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ПЕТКОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ СТОЙКОВ

ГЕОРГИ РОСЕНОВ ДОНКОВ

ГЕОРГИ СТОЙКОВ НИКОЛОВ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ КРЪСТЕВ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ СЪРМОВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПОПОВ

ГЕОРГИ ЯНЕВ РАЙЧЕВ

ГЕРГАНА ЛЕФТЕРОВА ЛЕФТЕРОВА

ГЕРГАНА МАРИНОВА ИЛИЕВА

ГЕРГИНА БОГДАНОВА ДИМИТРОВА

ГИНА ДОБРЕВА ДЕМИРЕВА

ГИНА СИМЕОНОВА МИХАЙЛОВА

ГИНКА ВЪЛЧЕВА КРЪСТЕВА

ГИНКА ПЕНЧЕВА НЕДЯЛКОВА

ГИНКА СТАНКОВА СТАВРЕВА

ГИНКА ЯНЧЕВА АТАНАСОВА

ГОЧО ВЪЛЕВ ГОЧЕВ

ГРИГОР ЯНЕВ ЯНЕВ

ГЮРГА ХРИСТОВА БАЛТОВА

ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГЕНОВ

ДАНИЕЛ ТОДОРОВ ДОЙЧЕВ

ДАНИЕЛА БОРИСОВА ДИМИТРОВА

ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА

ДАНИЕЛА МИТКОВА СТОЯНОВА

ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА

ДАНЧО НИКОЛОВ НЕДЯЛКОВ

ДЕМИР БОГДАНОВ ДЕМИРЕВ

ДЕНИСЛАВА СТОЙЧЕВА КИРОВА

ДЕНИЦА ИВАНОВА ИВАНОВА

ДЕНИЦА СТАНИМИРОВА ИЛИЕВА

ДЕСИСЛАВА ВЕЛИКОВА БОЯДЖИЕВА

ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА БАЙРЯМОВА

ДЕСПА СТОЯНОВА ПАНАЙОТОВА

ДЕЯН ИВАНОВ ИВАНОВ

ДЕЯН ИВОВ СЛАВОВ

ДИАНА ДУШКОВА ПАВЛОВА

ДИАНА ПАНАЙОТОВА КОЛЕВА

ДИЛЯН СТОЯНОВ ЙОНКОВ

ДИМАНА СПАСОВА ОФИЛОВА

ДИМИТРА ЖЕЛЕВА ГЕОРГИЕВА

ДИМИТРИНА ВЕЛИКОВА СТОЙКОВА

ДИМИТРИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

ДИМИТРИНА СТОЯНОВА ЯНЕВА

ДИМИТРИНА ЯНЕВА КРЪСТЕВА

ДИМИТРИНКА ДАМЯНОВА ПАНАЙОТОВА

ДИМИТРИНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА

ДИМИТРИНКА СТЕФАНОВА МУСКОВА

ДИМИТРИНКА ЧЕНЕВА ГЕОРГИЕВА

ДИМИТЪР АТАНАСОВ АНГЕЛОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТОПАЛИЛОВ

ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ТЕНЕВ

ДИМИТЪР ДОБРЕВ ДРУМЕВ

ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ ГЕОРГИЕВ

ДИМИТЪР ЗЛАТЕВ ХРИСТОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕТОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ЖЕЛЕВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ТЕНЕВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ИЛИЕВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ СТОЙКОВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

ДИМИТЪР СВЕТЛАНОВ СТОИЛОВ

ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР СТОИЛОВ СТОИЛОВ

ДИМИТЪР ТЕНЕВ СЪРИСТОВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ГОЧЕВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

ДИМИТЪР ХРУСАНОВ ЛИБЧЕВ

ДИМИТЪР ЯНКОВ ЯНЕВ

ДИМО ИВАНОВ ВЪЛКОВ

ДИМО КИРОВ ДИМИТРОВ

ДИМО КРЪСТЕВ ДИМОВ

ДИМО НИКОЛАЕВ ДИМОВ

ДИНКА ГЕНЧЕВА БОЖИНОВА

ДИНКА МАНОЛОВА ДЕМИРЕВА

ДИНКО ЧЕНЕВ ГЕОРГИЕВ

ДИЧКА ВАСИЛЕВА ЧОЛАКОВА

ДИЯН ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ

ДИЯНА СТОЯНОВА ИВАНОВА

ДОБРИН ЕМИЛОВ ЕДРЕВ

ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА ЕДРЕВА

ДОЙКА ДИМИТРОВА РУСКОВА

ДОЙЧО НИКОЛОВ ДОЙЧЕВ

ДОНКА АЛЕКСИЕВА ГЕНЧЕВА

ДОНКА АРГИРОВА ДРУМЕВА

ДОНКА ВЕЛИКОВА НЕДЯЛКОВА

ДОНКА ДИМИТРОВА ДИМОВА

ДОНКА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА

ДОНКА МАВРОВА ЖЕЛЕВА

ДОНКА ПЕТРОВА КИТАНОВА

ДОНКА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЯШЕВА

ДРАГА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

ДРАГОЙ ГЕОРГИЕВ ДРАГОЕВ

ДРАГОМИР НИКОЛОВ БУКОВИНОВ

ДРАГОМИР РОЕВ ДЕМИРЕВ

ДРУМКА ЗЛАТЕВА СТОЯНОВА

ЕВЕЛИНА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА

ЕКАТЕРИНА ИЛИЕВА НИКОЛОВА-ДИМИТРОВА

ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВА ЧАВДАРОВА

ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ТЕОХАРОВА

ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ЧАПАРОВА

ЕЛЕНА ВЪЛКОВА ДИМОВА

ЕЛЕНА ГАНЧЕВА ДИМОВА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПЕНОВА

ЕЛЕНА ИВАНОВА КОЕВА

ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ТЕНЕВА

ЕЛЕНА КРУМОВА ГЕОРГИЕВА

ЕЛЕНА ЛЕЧЕВА ДИМОВА

ЕЛЕНА ПАВЛОВА ДОМУЗЧИЕВА

ЕЛЕНА ЯНКОВА ЦОНЕВА

ЕЛЕНКА ДИМОВА КОЛЕВА-АЛИЕВА

ЕМИЛ ВЕСЕЛИНОВ БИБЕРОВ

ЕМИЛ МИХАЙЛОВ КОЕВ

ЕМИЛ СТОЯНОВ ЕДРЕВ

ЕМИЛИЯ ПЕТКОВА КОЕВА

ЕНЧО ЯНКОВ ПЕНОВ

ЖЕЛКА ТОДОРОВА ПЕТКОВА

ЖЕЛЬО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ЖЕЛЬО СТОЯНОВ БАЛАБАНОВ

ЖЕЛЯЗКА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА

ЖЕЛЯЗКА ДИМОВА ДОЙЧЕВА

ЖЕЛЯЗКА ЕДРЕВА ТОДОРОВА

ЖЕЛЯЗКА ПЕНКОВА ДИМИТРОВА

ЖЕЛЯЗКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ

ЖИВКА ДИМОВА ОФИЛОВА

ЖИВКА НЕДЕЛЧЕВА ДРАГОЕВА

ЖИВКА САВОВА ХАРИЗАНОВА

ЖИВКА ЯНЧЕВА ТОДОРОВА

ЖИВКО ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

ЖИВКО ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ЖИВКО ИВАНОВ ТРИФОНОВ

ЖИВКО ЯНЧЕВ КРЪСТЕВ

ЗДРАВКО ВИТКОВ ЛАЗАРОВ

ЗДРАВКО ПЕТРОВ ИЛИЕВ

ЗЛАТИ ЙОРДАНОВ БОЯДЖИЕВ

ЗЛАТИН СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ЗЛАТИНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

ЗЛАТИНА ДИМИТРОВА ЧОЛАКОВА

ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ЦЕНОВА

ЗЛАТКА ДИМИТРОВА БОГДАНОВА

ЗЛАТКА ИЛИЕВА МИХОВА

ЗЛАТКО ИЛИЕВ МИХАЛЕВ

ЗОРКА ЩЕРИОНОВА КАЛЧЕВА

ЗОРНИЦА ДИЯНОВА КУЦАРОВА

ЗОЯ МИТЕВА БАЛТОВА

ИВА ВАЛЕНТИНОВА КОСТАДИНОВА

ИВАЙЛО ВЪЛКАНОВ ТОДОРОВ

ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ЯНЕВ

ИВАН ВАСИЛЕВ МИТЕВ

ИВАН ВАСИЛЕВ САРЪСТОВ

ИВАН ВЕЛИКОВ ТОДОРОВ

ИВАН ВЕСЕЛИНОВ МЕЧКОВ

ИВАН ДИМИТРОВ МОМЧИЛОВ

ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ВОЙНОВ

ИВАН ИВОВ СЛАВОВ

ИВАН ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

ИВАН КОСТАДИНОВ ПРИПЕЧЕНЛИЕВ

ИВАН МИХАЛЕВ ИВАНОВ

ИВАН НИКОЛОВ КУЛЕЛИЕВ

ИВАН ПАРАШКЕВОВ ПАРАШКЕВОВ

ИВАН ПЕНЧЕВ ИВАНОВ

ИВАН ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН СТОЙКОВ РОЕВ

ИВАН СТОЯНОВ ЖЕЛЕВ

ИВАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ИВАН ХРИСТОВ ТРИФОНОВ

ИВАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ

ИВАН ЯНЕВ ЯНЕВ

ИВАНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

ИВАНКА АТАНАСОВА НИКЛЕВА

ИВАНКА БЕЛЕВА ДЕРМЕНДЖИЕВА

ИВАНКА ВЪЛКОВА ГОЧЕВА

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ТЕОХАРОВА

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ЯНАКИЕВА

ИВАНКА ДОНЧЕВА ДИМОВА

ИВАНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА-КРЪСТЕВА

ИВАНКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

ИВАНКА СЪБЕВА ТЕШЕВА

ИВАНКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

ИВАНКА ЯНЕВА БАЕВА

ИВЕЛИН МИХАЙЛОВ КОЕВ

ИВЕЛИНА НЕДКОВА СТАНЕВА

ИВЕЛИНА ПЕТРОВА ЕДРЕВА

ИВО АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

ИВО АТАНАСОВ РУСКОВ

ИВО СВЕТЛОЗАРОВ ИВАНОВ

ИВО СЛАВОВ СЛАВОВ

ИЛИАН ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

ИЛИЯ ВАНГЕЛОВ ВАНГЕЛОВ

ИЛИЯ ПАВЛОВ МИХАЛЕВ

ИЛИЯНА ХРИСТОВА ПОПОВА

ИРЕНА ГЕОРГИЕВА ЧОБАНОВА

ЙОАНА КРАСИМИРОВА САНДЕВА

ЙОВАНКА ПЕТРОВА ДЖИНГАРСКА

ЙОВИ СТОЯНОВ ЯНЧЕВ

ЙОВКА НЕДЕЛЧЕВА ЖЕЛЕВА

ЙОНКА ТОДОРОВА ДОМУЗЧИЕВА

ЙОРДАН АНГЕЛОВ АНАСТАСОВ

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ТЕОХАРОВ

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ БОЯДЖИЕВ

ЙОРДАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ЙОРДАН ДИМИТРОВ ТЕНЕВ

ЙОРДАН ДРАГОМИРОВ БУКОВИНОВ

ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ЙОРДАН ИВАНОВ ДОБРЕВ

ЙОРДАНКА АРИЗАНОВА ДИМИТРОВА

ЙОРДАНКА АТАНАСОВА ГАНЧЕВА

ЙОРДАНКА ГОРАНОВА ДИМОВА

ЙОРДАНКА РУСЕВА ПЕТКОВА

КАЛИН АНДРЕЕВ МИЯКЛИЕВ

КАЛИНА ДИМИТРОВА ЖЕЛЕВА

КАЛИНА МИНКОВА ПОПОВА

КАЛИНКА ГЕОРГИЕВА СЪРИСТОВА

КАЛОЯН НИКОЛАЕВ КОЕВ

КАЛУШКА ВЪЛЧЕВА ХРИСТОВА

КАМЕЛИЯ ЖЕЛЕВА ГЕОРГИЕВА

КАМЕЛИЯ НЕНКОВА ГОЛАЧЕВА

КАРАМФИЛ ХРИСТОВ КОЛЕВ

КАТЯ ГАНЧЕВА ПАНАЙОТОВА

КАТЯ КИРОВА ДИМИТРОВА

КАТЯ МАЛЧЕВА МАЛЧЕВА

КАТЯ ПЕТКОВА ПЕЕВА

КАТЯ СПАСОВА КЕХАЙОВА

КАТЯ ХРИСТОВА ДИНОВА

КЕРАНКА СТОЯНОВА ДЕМИРЕВА

КЕРАЦА СЛАВОВА ЧАВДАРОВА

КЕТИ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

КИНА МИХАЙЛОВА АНАСТАСОВА

КИРИЛ СТОЯНОВ ЯНЕВСКИ

КОЙНА ЯНКОВА ДИМИТРОВА

КОЙЧО СЛАВОВ СЛАВОВ

КОЛИНА ПЕТРОВА ЕДРЕВА

КОЛЬО ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ

КОЛЮ ЖЕЛЕВ АНАСТАСОВ

КОНСТАНТИНА ХРИСТОВА ТОДОРОВА

КОСТА ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

КОСТАДИН БОЖИДАРОВ ПАНАЙОТОВ

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ

КОСТАДИН ЖЕКОВ ВЪЛЧЕВ

КОСТАДИН ИВАНОВ ПРИПЕЧЕНЛИЕВ

КОСТАДИН МАРИНОВ АНГЕЛОВ

КОСТАДИН МИХАЛЕВ ДИМИТРОВ

КОСТАДИН НИКОЛАЕВ ТАЛИГАДЖИЕВ

КОСТАДИН ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ

КОСТАДИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ

КОСТАДИНКА ИЛИЕВА КОСТАДИНОВА

КОСТАДИНКА ИЛИЕВА ЯНЕВА

КОСТАДИНКА ЙОРДАНОВА ТЕОХАРОВА

КРАСИМИР ДИМОВ ДИМИТРОВ

КРАСИМИР ИВАНОВ КУРТЕВ

КРАСИМИР ХРИСТОВ БОЖИНОВ

КРАСИМИР ЯНКОВ САНДЕВ

КРАСИМИРА ВАЛЕНТИНОВА ЧОБАНОВА

КРАСИМИРА ЖЕЛЕВА СТОЙКОВА

КРАСИМИРА НИКОЛОВА ПЕТКОВА

КРАСИМИРА СЛАВОВА СТОЯНОВА

КРЕМЕНА ДЕМИРЕВА ДРАГАНОВА

КРЕМЕНА ТОДОРОВА ИЛЧЕВА

КРИСТИАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

КРИСТИНА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

КРИСТИНА КИРОВА СТОИЛОВА

КРИСТИНА СТАНКОВА СТОЯНОВА

КРИСТИЯН МИРОСЛАВОВ АНАСТАСОВ

КРЪСТИНА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

КРЪСТИНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА

КРЪСТЬО АТАНАСОВ НИКЛЕВ

КУНКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

ЛЕФТЕР ИВАНОВ ЛЕФТЕРОВ

ЛИДИЯ КРУМОВА ПЕНОВА

ЛИПЧО НЕДЕВ НЕДЕВ

ЛУКО ДАНЧОВ НЕДЯЛКОВ

ЛУШКА ЛУКОВА НЕДЯЛКОВА

ЛЪЧЕЗАР ПАВЛОВ ДОМУЗЧИЕВ

ЛЮБЕН МАРКОВ ЛИПЧЕВ

ЛЮБОМИР ПАСКАЛЕВ МАЧАНЕВ

ЛЮБЧО ПАВЛОВ СЛАВОВ

ЛЮДМИЛА НЕНЧЕВА ЙОРДАНОВА

МАГДАЛЕНА ОГНЯНОВА ПЕТКОВА

МАРА ГРИГОРОВА СТОЯНОВА

МАРА КОСТОВА ТРИФОНОВА

МАРГАРИТА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

МАРГАРИТА ДИМИТРОВА СЛАВОВА

МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ЧОЛАКОВА

МАРИАНА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА

МАРИЙКА КОСТАДИНОВА ТЕОХАРОВА

МАРИЙКА КРЪСТЕВА ОФИЛОВА

МАРИЙКА МИНДОВА ДЪРЛЯНОВА

МАРИЙКА ПАВЛОВА ГОЧЕВА

МАРИНА КОНСТАНТИНОВА ДОЙЧЕВА

МАРИЯ АТАНАСОВА АТАНАСОВА

МАРИЯ АТАНАСОВА МИНЧЕВА

МАРИЯ ВАСИЛЕВА САНДЕВА

МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА ПЕТКОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА БОЖИНОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА САРЪСТОВА

МАРИЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА

МАРИЯ ПЕТРОВА ВЪЛКОВА

МАРИЯ СЛАВОВА ДИМИТРОВА

МАРИЯ СПАСОВА ОФИЛОВА

МАРИЯ СТАВРЕВА СТАВРЕВА

МАРИЯ СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА

МАРИЯ СТОЯНОВА КАЛЧЕВА

МАРИЯН ЗЛАТКОВ ДУШЕВ

МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ДУШЕВА

МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА РАЙЧЕВА

МАРИЯНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

МАРИЯНА КРАСИМИРОВА САНДЕВА

МАРКО ЛЮБЧЕВ МАРКОВ

МАРТИН АТАНАСОВ АНГЕЛОВ

МАРТИН ГЕОРГИЕВ ДОЙЧЕВ

МАРТИН ГЕОРГИЕВ ПАНТОВ

МАРТИН ЕМИЛОВ ЕДРЕВ

МАРТИН ЗЛАТЕВ БОЯДЖИЕВ

МАРТИН НИКОЛАЕВ ЯНАКИЕВ

МАРТИН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

МАРТИН ЯНЕВ ЖЕЛЕВ

МЕРИЛИН ХРИСТОВА БЕНКОВА

МИЙРЕМ АПТУЛА ХЮСЕИН

МИЛЕН ДРУМЕВ ДРУМЕВ

МИЛЕНА АТАНАСОВА БОГДАНОВА

МИЛЕНА ДЕМИРЕВА РАДУ

МИЛЕНА МИХОВА ИЛИЕВА

МИЛЕНА ПЕТРОВА БОЯДЖИЕВА

МИЛЕНА РУМЕНОВА ЖЕРКОВА

МИЛЕНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА

МИЛЕНА ТОДОРОВА НИКЛЕВА

МИЛКА ЗЛАТЕВА КЪНЕВА

МИЛКА ПЕНОВА ЖЕЛЯЗКОВА

МИЛКА СТОЙКОВА ИВАНОВА

МИМИ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

МИНЧО СТОЕВ СТОЕВ

МИРОСЛАВ КОЛЕВ АНАСТАСОВ

МИРОСЛАВ ЛЮБЧЕВ СЛАВОВ

МИРОСЛАВ ПАВЛИНОВ ЙОНЕВ

МИРОСЛАВА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

МИТКО ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

МИТРА КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА

МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

МИХАИЛ ЕФТИМОВ КОЕВ

МИХАИЛ ЗЛАТЕВ ЦОНЕВ

МИХАИЛ НИКОЛОВ НИКОЛОВ

МИХНА КОСТАДИНОВА КРЪСТЕВА

МЛАДЕН ПАНАЙОТОВ ПАНАЙОТОВ

МОНИКА РАДКОВА ЙОРДАНОВА

МУНИР ЮСЕФ АБУ СУЛТАН

МУХАРЕМ СЕЛИМ АЛИ

НАДЯ НИКОЛОВА АТАНАСОВА

НАДЯ НИКОЛОВА КУЛЕЛИЕВА

НАНКА КУНЕВА ВЪЛКОВА

НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА ЦОНЕВА

НЕВИМ ТУНЧАЕВА НЕВРЕЗОВА

НЕДЕЛЧО ВЪЛКАНОВ НЕДЕЛЧЕВ

НЕДЕЛЧО ГЕОРГИЕВ ДРАГОЕВ

НЕДЕЛЧО МИТЕВ ПЕНОВ

НЕДЕЛЧО ТОДОРОВ ПОПОВ

НЕДКА СЛАВОВА КОСТАДИНОВА

НЕДКО ХРИСТОВ СТАНЕВ

НЕДЯЛКА ЙОРДАНОВА КЪНЕВА

НЕЛИ АНГЕЛОВА ПЕТРОВА

НЕЛИ ГЕОРГИЕВА БЕНКОВА

НЕЛИ ДИМИТРОВА ЛИБЧЕВА

НЕЛИ СТОЯНОВА РАДЕВА

НЕНКО СТОЯНОВ КАЛЧЕВ

НИКОЛ КЪНЧЕВА КЪНЕВА

НИКОЛА АНДОНОВ КУЛЕЛИЕВ

НИКОЛА МИХНЕВ НИКОЛОВ

НИКОЛА ПЕНЕВ БАЙРЯМОВ

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ НИКОВ

НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ КОСТАДИНОВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЯНАКИЕВ

НИКОЛАЙ ДАНЧОВ НЕДЯЛКОВ

НИКОЛАЙ ДИМОВ ДИМОВ

НИКОЛАЙ ДОЙЧЕВ ДОЙЧЕВ

НИКОЛАЙ ДРАГОМИРОВ БУКОВИНОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЖЕЛЕВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИВАНОВ

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

НИКОЛАЙ КОЕВ КОЕВ

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ НИКОЛОВ

НИКОЛЕТА КИРИЛОВА ДАСКАЛОВА

НИКОЛИНА АНГЕЛОВА ГЮНТЕР

НИКОЛИНА РОСЕНОВА КАМБУРОВА

НИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

НИНА ИВАНОВА ВЪЛКОВА-ГЕРМАНОВА

НИНА ИВАНОВА САРЪСТОВА

НУРИЕ ЮМЕР АЛИ

ОГНЯН ХРИСТОВ ХАРИЗАНОВ

ОРЛИН ГЕОРГИЕВ МУСКОВ

ПАВЛИН АНГЕЛОВ ДИМОВ

ПАВЛИНА ДИМОВА ВЪЛКОВА

ПАВЛИНА ДИМОВА КИРЯКОВА

ПАВЛИНА РАШОВА ТЕНЕКЕДЖИЕВА

ПАРАШКЕВА КОСТАДИНОВА ДЖАНДАРОВА

ПАСКАЛ ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ

ПАСКАЛ ЯНЕВ МАЧАНЕВ

ПАУНКА ЛАЗАРОВА ПОПОВА

ПЕЙЧО ГЕРМАНОВ ГЕРМАНОВ

ПЕЙЧО ПЕТРОВ ДИМОВ

ПЕНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ПЕНКА НИКОЛОВА КИРЯКОВА

ПЕНКА СТОЯНОВА СТОЙКОВА

ПЕТКА ЗЛАТЕВА БОЯДЖИЕВА

ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

ПЕТКО ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ

ПЕТКО ПЕТКОВ РАДЕВ

ПЕТКО СТОИЛОВ СТОИЛОВ

ПЕТКО СТОЯНОВ ПЕТРОВ

ПЕТРА МАРКОВА ЛЕФТЕРОВА

ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА

ПЕТРАНКА ДОНЧЕВА ГЕОРГИЕВА

ПЕТРАНКА КАЛЧЕВА АНГЕЛОВА-ШИШКОВА

ПЕТРАНКА МИТЕВА ИЛИЕВА

ПЕТРАНКА ПЕНОВА ДИМОВА

ПЕТРАНКА СЛАВОВА ПОПОВА

ПЕТРАНКА СТОЯНОВА КИРОВА

ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ СТАЛЕВ

ПЕТЪР ЗАПРЯНОВ ИЛИЕВ

ПЕТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ

ПЕТЪР КОЛЕВ ЕДРЕВ

ПЕТЪР КРЪСТЕВ НИКЛЕВ

ПЕТЪР СПАСОВ КЕХАЙОВ

ПЕТЪР СПАСОВ ОФИЛОВ

ПЕТЪР СТЕФАНОВ ТЕШЕВ

ПЕТЪР СТОЙКОВ НЕДЕЛЧЕВ

ПЕТЬО ИВАНОВ ТОДОРОВ

ПЕТЯ ВЕСЕЛИНОВА ПЕТКОВА

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ХАДЖИАНГУРОВА

ПЕТЯ ИВАНОВА АНГЕЛОВА

ПЕТЯ ИВАНОВА СЛАВОВА

ПЕТЯ ХРИСТОВА АРАБАДЖИЕВА-ПАНЧЕВА

ПЛАМЕН ВЪЛКОВ ДИМОВ

ПЛАМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

ПЛАМЕН ПЕТКОВ РАДЕВ

ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ ИВАНОВ

ПЛАМЕН ХРИСТОВ ДИМОВ

ПОЛИНА ИВАЙЛОВА ТОДОРОВА

ПОЛЯ НЕЙЧЕВА СЛАВОВА

РАДА ПАВЛОВА МАРИНОВА

РАДИН АРИФОВ САЛИМОВ

РАДКА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА

РАДКА ПАВЛОВА ПАНАЙОТОВА

РАДКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

РАДОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ГИГОВ

РАДОСТИНА ИЛИЕВА ХРИСТОВА

РАЙНА ГЕОРГИЕВА ТЕНЕВА

РАЙНА КОЧЕВА АНАСТАСОВА

РОСИЦА ПЕТРОВА ДИМОВА

РОСИЦА СТАМАТОВА ПЕТРОВА

РОСИЦА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

РОСИЦА СЪБЧЕВА ОФИЛОВА

РОСТИСЛАВ ПЕТРОВ РУСЕВ

РУЖДИЕ АХМЕД АЛИ

РУСКО ДИМИТРОВ ГЕНЧЕВ

СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

СВЕТЛА ИВАНОВА ДУШЕВА

СВЕТЛАН ДИМИТРОВ СТОИЛОВ

СВЕТЛАНА ХРУСАФОВА ЛИПЧЕВА

СВЕТЛИН СТОЯНОВ ТОДОРОВ

СВЕТЛОЗАР ИВАНОВ ИВАНОВ

СВЕТОЗАР САШОВ БОРИСОВ

СВЕТОСЛАВ ЯНКОВ АТАНАСОВ

СВЕТОСЛАВА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

СЕЛИМ МУХАРЕМ АЛИ

СИЙКА АТАНАСОВА ЛИБЧЕВА

СИЙКА СТОЯНОВА ПРИПЕЧЕНЛИЕВА

СИЛВИЯ БОЖИДАРОВА ПАНАЙОТОВА

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ПАНТОВА

СИЛВИЯ ХРИСТОВА ХАРИЗАНОВА

СИМЕОН БОРИСОВ СИМЕОНОВ

СИМЕОН БОРИСОВ СИМОНОВ

СИМЕОН ДРАГОМИРОВ НИКОВ

СИЯНА НЕДЕЛЧЕВА ХРИСТОВА

СЛАВ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

СЛАВИ АРИФОВ САЛИМОВ

СЛАВИ ПЕТЕВ ТОДОРОВ

СЛАВКА ПЕЕВА АРАБАДЖИЕВА

СЛАДИНКА ИВАНОВА СТОЕВА

СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

СОНЯ ДИМИТРОВА ЦОНЕВА

СОНЯ ДИМОВА ИВАНОВА

СПАС ЙОРДАНОВ ОФИЛОВ

СПАСКА АНГЕЛОВА СИМОНОВА

СТАМАТКА ИВАНОВА ТЕОХАРОВА

СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ ЧАВДАРОВ

СТАНИМИР ЛЕФТЕРОВ ПЕТРОВ

СТАНИМИР СТОЯНОВ БАЛАБАНОВ

СТАНИМИРА ВЕЛИКОВА ЛАЗАРОВА

СТАНИМИРА ИВАНОВА КУЦАРОВА

СТАНИСЛАВ ЙОВКОВ СТОЯНОВ

СТАНИСЛАВ КОСТАДИНОВ ЖЕКОВ

СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ МАТЕВ

СТАНИСЛАВА ГЕОРГИЕВА КИТАНОВА

СТАНИСЛАВА ЙОРДАНОВА ДОБРЕВА

СТАНИСЛАВА ПЕТКОВА РАДЕВА

СТАНКА АНДРЕЕВА СЪРМОВА

СТАНКО СТОЯНОВ СТОЯНОВ

СТЕФАН ИВАНОВ СТОЯНОВ

СТЕФАН СТАВРЕВ ШИШКОВ

СТЕФКА ЙОРДАНОВА БУКОВИНОВА

СТИЛИЯНА СТАНКОВА СТОЯНОВА

СТОЙКА ГЕОРГИЕВА НЕДЕЛЧЕВА

СТОЙКА ЖЕЛЯЗКОВА БОЖИНОВА

СТОЙКА КОЛЕВА ЕДРЕВА

СТОЙКА НИКОЛОВА КАЛОЯНОВА

СТОЙКА СТЕФАНОВА КАЛЧЕВА

СТОЙКО КРЪСТЕВ РОЕВ

СТОЙКО МАРИНОВ СТОЯНОВ

СТОЙКО ПЕТРОВ НЕДЕЛЧЕВ

СТОЙЧО ВЪЛКОВ ВЪЛКОВ

СТОЙЧО ДИМОВ КИРОВ

СТОЙЧО ЯНКОВ ЯНЕВ

СТОЯН АТАНАСОВ ДИНОВ

СТОЯН ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ

СТОЯН ГЕОРГИЕВ БАЙЧЕВ

СТОЯН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

СТОЯН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ

СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

СТОЯН ЗЛАТЕВ ХРИСТОВ

СТОЯН ИВАНОВ ПРИПЕЧЕНЛИЕВ

СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ

СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ

СТОЯН МИХОВ ДЕМИРЕВ

СТОЯН НЕНКОВ КАЛЧЕВ

СТОЯН ПЕНКОВ ДИМИТРОВ

СТОЯН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

СТОЯН СТОЙКОВ СТОЯНОВ

СТОЯН СТОЯНОВ БАЛАБАНОВ

СТОЯН СТОЯНОВ ДЕМИРЕВ

СТОЯНА ИЛИЕВА ДЕМИРЕВА

СТОЯНКА АТАНАСОВА БЕЧЕВА-СТОЯНОВА

СТОЯНКА КАЛЧЕВА МАРЧОНОВА

СТОЯНКА МИТЕВА ДРАГНЕВА

СТОЯНКА МИТЕВА СТАНЕВА

СУЛТАНКА АТАНАСОВА РАДЕВА-ГЕОРГАКЕВА

СУЛТАНКА ИВАНОВА РОЕВА

ТАНЯ АТАНАСОВА КИРОВА

ТАНЯ ВАСИЛЕВА САРЪСТОВА

ТАНЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ДИМИТРОВА

ТАНЯ ВЪЛКАНОВА ТОДОРОВА

ТАНЯ ДИМИТРОВА ПАРАШКЕВОВА

ТАНЯ КРУМОВА ИЛИЕВА

ТАНЯ ХРИСТОВА ХУПЪР

ТЕОДОРА ИВАНОВА ДИКОВА

ТЕОДОРА ПЛАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА

ТЕОДОРА СТОЯНОВА КАЗАКОВА

ТЕОДОРА ТОДОРОВА МИХАЙЛОВА

ТИНКА ДИМИТРОВА МИЛЕВА

ТОДОР АТАНАСОВ ЧАПАРОВ

ТОДОР ВАСИЛЕВ ДРАГАНОВ

ТОДОР ВАСИЛЕВ ТЕОХАРОВ

ТОДОР ДОЙЧЕВ ЯНЧЕВ

ТОДОР ЖИВКОВ ИВАНОВ

ТОДОР ИВАНОВ ДИКОВ

ТОДОР КОСТАДИНОВ ТОДОРОВ

ТОДОР МИХАЙЛОВ ЦОНЕВ

ТОДОР ПАНАЙОТОВ ИЛЧЕВ

ТОДОР ПЕТЕВ ТОДОРОВ

ТОДОРКА ЖЕЛЕВА ИЛЧЕВА

ТОДОРКА ПЕТРОВА НЕДЕЛЧЕВА

ТОДОРКА САВОВА ВЪЛЧЕВА

ТОНИ КОЛЕВА КОЛЕВА

ТОНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

ТОНКА ДИМИТРОВА ПЕНОВА

ТОНКА ДИМИТРОВА ТЕНЕВА

ТОНКА ТОДОРОВА ДРАГАНОВА

ТРУФАНКА ТОДОРОВА АТАНАСОВА

ТУНКА МАРКОВА АНГЕЛОВА

ФАНИ КОСТАДИНОВА ЯНАКИЕВА

ФОТИНКА ВАСИЛЕВА НИКЛЕВА

ХРИСТИНА НЕДКОВА ЖЕЛЕВА

ХРИСТИНА НИКОЛОВА АБРАШЕВА

ХРИСТИНКА ИВАНОВА ЯНЕВА

ХРИСТИЯНА ДИМИТРОВА ЛИБЧЕВА

ХРИСТО БАГРЯНОВ БЕНКОВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

ХРИСТО ГРИГОРОВ БОЖИНОВ

ХРИСТО ИВАНОВ ДЪРЛЯНОВ

ХРИСТО ИЛИЕВ НАЙДЕНОВ

ХРИСТО ИЛИЕВ ПОПОВ

ХРИСТО КРАСИМИРОВ БОЖИНОВ

ХРИСТО НЕДКОВ СТАНЕВ

ХРУСАВ НЕДЕВ ЛИПЧЕВ

ЦВЕТА АНГЕЛОВА ГОСПОДИНОВА

ЦВЕТАНКА АНДОНОВА ХРИСТОВА

ЦВЕТЕЛИНА АНТОНОВА ХРИСТОВА

ЦВЕТЕЛИНА ЗЛАТКОВА АНДОНОВА

ЦВЕТЕЛИНА ЛЮБЕНОВА ШАТОВА

ЦЕЦКА БОЙКОВА КАМЕНОВА

ЧАНА АТАНАСОВА ИЛИЕВА

ШЕНАЙ РАМИС РУСЕВА

ЩИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

ЩИЛЯНА ДИМЧЕВА ЧАПАРОВА

ЩИЛЯНА ПЕТКОВА КЪНЕВА

ЮДЖЕЛ ЮЛИЯНОВ АСЕНОВ

ЮЛИЯ АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

ЮСЕФ МУНИР АБУ СУЛТАН

ЯНА ДИМИТРОВА ЯНЕВА

ЯНА ДРУМЕВА МАРКОВА

ЯНА ИВАНОВА ТРИФОНОВА

ЯНИ АТАНАСОВ РАЙЧЕВ

ЯНИ ГРИГОРОВ ЯНЕВ

ЯНИСЛАВ ЕНЧЕВ ПЕНОВ

ЯНИСЛАВА ДЕЯНОВА ИВАНОВА

ЯНИЦА СТОЙЧЕВА АНГЕЛОВА

ЯНКА БОНЧЕВА КОЛЕВА

ЯНКА ДЕМИРЕВА ЯНЧЕВА

ЯНКА ЖЕЛЯЗКОВА СТОЯНОВА

ЯНКА ИВАНОВА ИВАНОВА

ЯНКА НЕЙЧЕВА ТОПАЛИЛОВА

ЯНКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

ЯНКО НЕДЕЛЧЕВ ПОПОВ

ЯНЧО БОРИСОВ КРЪСТЕВ

ЯНЧО ГЕОРГИЕВ ЯНАКИЕВ

ЯНЧО ИВАНОВ МОМЧИЛОВ

ЯНЧО МИТКОВ СТОЯНОВ

 

Кмет/кметски наместник: …………

 

Секретар на община/район: ……….

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

 

ОБЛАСТ БУРГАС   ОБЩИНА ПОМОРИЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ПОМОРИЕ

КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 030

Адрес на избирателната секция: ……………………………………..

 

–––––––––––––––––-

Собствено, бащино и фамилно име

–––––––––––––––––-

АДРИЯН АДРИЯНОВ ВЕЛИКОВ

АДРИЯН ГРОЗДАНОВ ВЕЛИКОВ

АЛЕКСА ПАВЛОВА КОЕВА

АЛЕКСАНДРИНА КРЪСТЕВА ПОПОВА

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ СТАНЧЕВ

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МИХАЛЕВ

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ДУЧЕВ

АЛЕКСИ ВАСИЛЕВ КЕХАЙОВ

АЛЕКСИ МИНЧЕВ РУСКОВ

АНА ДИМИТРОВА ДИМОВА

АНГЕЛ ТРИФОНОВ МИНКОВ

АНГЕЛИНА ВЕРГИЛОВА АНДРЕЕВА

АНДОН НИКОЛОВ ГЕОРГИЯШЕВ

АНЕЛИЯ АТАНАСОВА ЛЕФТЕРОВА

АНЕЛИЯ ВЛАДИМИРОВА ВЕЛИКОВА

АНЕТА  ДАВКОВСКА-ДОНЕВА

АНЕТА ТОДОРОВА ЖЕЛЯЗКОВА

АННА ДИМИТРОВА КЬОСЕВА

АННА СТАМОВА ЯНУШЕВА

АНТОАНЕТА ИВАНОВА ИЛИЕВА

АНТОНИО КРАСЕВ КИРИЛОВ

АСЕНИЙЕ САЛИЕВА БАЕВА

АТАНАС ГЕОРГИЕВ БОЯДЖИЕВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

АТАНАС ДИМИТРОВ ДРОСЕВ

АТАНАС МИТЕВ ЛЕФТЕРОВ

АТАНАС ПЕТКОВ ТОДОРОВ

АТАНАС ПЕТРОВ ПЕТРОВ

АТАНАС ТРИФОНОВ МИЛАНОВ

АТИ АЛИЕВА АХМЕДОВА

БЕЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

БОГДАНА СТЕФАНОВА ДИЛОВА-ЗЛАТЕВА

БОЖИДАР БОЖИДАРОВ ТРИФОНОВ

БОЖИДАР ДИМИТРОВ ТРИФОНОВ

БОРИС РАЛЕВ КЕХАНОВ

БОЯНА БОЖИНОВА БОЯДЖИЕВА

ВАЛЕНТИН КАЛЕВ ДИМОВ

ВАЛЕНТИН СТОЕВ КРЪСТЕВ

ВАЛЕНТИНА КРЪСТЕВА ПОПОВА

ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА ГАНЕВА

ВАЛЕРИ МИНЧЕВ АНДРЕЕВ

ВАНГЕЛ АТАНАСОВ КЪЧЕВ

ВАСИЛ ИЛИЕВ ДУРЕВ

ВЕЛИКО ВЕЛИКОВ ПАНАЙОТОВ

ВЕЛИКО ВЛАДИМИРОВ ИЛИЕВ

ВЕЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА ТОНЕВА

ВЕЛИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА КЪНЕВА

ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ВЕЛИКОВА

ВЕЛИЧКА ИВАНОВА МЛАДЕНОВА

ВЕНЕТА НИКОЛОВА СТОЙКОВА

ВЕРОНИКА ВАЛЕНТИНОВА КРЪСТЕВА

ВЕРОНИКА ГЕОРГИЕВА КЕХАЙОВА

ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ КАРАСТОЯНОВ

ВЕСЕЛИН КАЛЧЕВ КАЛЧЕВ

ВЕСЕЛИНА КИРОВА РУСКОВА

ВЕСКО СТЕФАНОВ БОЯДЖИЕВ

ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА МИТЕВА

ВИКТОРИЯ КОСТАДИНОВА ДРУМЕВА

ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА АРГИРОВА

ВИОЛЕТА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-КОЛЕВА

ВЛАДИМИР ВЕЛИКОВ ИЛИЕВ

ВЛАДИСЛАВ НИКОЛОВ НИКОЛОВ

ВЯРА ГОРАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ГАЛЯ НЕДЕЛЧЕВА МИХАЛЕВА

ГАЛЯ ПАВЛОВА СТАВРАКИЕВА

ГАЛЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА

ГАЛЯ ТОТЕВА КРЪСТЕВА

ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ СТОЯНОВ

ГЕОРГИ ДАРИНОВ БИБЕРОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ СТОЙКОВ

ГЕОРГИ ЗОРКОВ СЛАВОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ВАНЧУРОВ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ДЖИНГОВ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ СИНИГЕРОВ

ГЕОРГИ ТРАЕВ ХАДЖИЕВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПЕТРОВ

ГЕОРГИ ЯНЕВ КАЛОЯНОВ

ГЕОРГИ ЯНЕВ ТОДОРОВ

ГЕРАСИМ ДИМИТРОВ КАРТАЛОВ

ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ВЕРГИЕВА-КРЪСТЕВА

ГЕРГАНА СТОЙКОВА ГЕОРГИЕВА

ГЕРГИНА ПЛАМЕНОВА КЬОСЕВА

ГОЧО АНГЕЛОВ ГОЧЕВ

ГРЕТА ЙОРДАНОВА МАРКОВА

ДАНИЕЛ ЦАНКОВ ИВАНОВ

ДАНИЕЛА ДАРИНОВА БИБЕРОВА

ДАРИНА КОЛЕВА БИБЕРОВА

ДЕНА ПЕТКОВА ПЕТРОВА

ДЕСИСЛАВА ВЕСЕЛИНОВА КАРАСТОЯНОВА

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ЛИЧЕВА-ШАРБАНОВА

ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА ТРИФОНОВА

ДЖЕНИФЪР КРУМОВА ДИКОВА

ДИАНА АНАСТАСОВА КЕХАНОВА

ДИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ВАНЧУРОВА-РУСАНОВА

ДИМИТРИНА АТАНАСОВА МИТЕВА

ДИМИТРИНА ЖЕЛЯЗКОВА КОЛЕВА

ДИМИТРИНКА АЛЕКСАНДРОВА МИХАЛЕВА

ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА АНДРЕЕВА

ДИМИТРИНКА ЯНКОВА СТОЯНОВА

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АРАБАДЖИЕВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДРОСЕВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

ДИМИТЪР МАРИНОВ КЬОСЕВ

ДИМИТЪР РУСЕВ НИКОЛОВ

ДИМИТЪР ТРАНДАФИЛОВ МИТЕВ

ДИМКА ЖЕЛЯЗКОВА МАРИНОВА

ДИНКА ГЕОРГИЕВА ТУДЖАРОВА

ДИНЬО АНГЕЛОВ ДИНЕВ

ДОБРА НЕЙЧЕВА НИКИТОВА

ДОБРИН ВАЛЕНТИНОВ НЕДЯЛКОВ

ДОБРИНКА КОЛЕВА МИЛАНОВА

ДОБРИНКА ЯНЕВА ЯЛАНДЖИЕВА

ДОБРОМИР ХРИСТОВ ГИДУЛОВ

ДОЙЧО ЛАЗАРОВ МАРИНОВ

ДОНКА АВРАМОВА АВРАМОВА

ДОНКА ЩЕРИОНОВА КАРАСТОЯНОВА

ДОРА ПЕТРОВА ИВАНОВА

ДОЧКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

ДОЧКА СТАМАТОВА ХРИСТОВА

ДРАГА ГЕОРГИЕВА ТОКАЛИЕВА

ДРАГОМИР ПЕТКОВ АРГИРОВ

ЕЛВИРА АНТОНОВА ТОДОРОВА

ЕЛЕНА ГОРАНОВА КОЛЕВА

ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ЕЛЕНКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

ЕЛЕОНОРА КРАСИМИРОВА ХРИСТОВА

ЕЛИНА ЮЛИЯНОВА СТОЙКОВА

ЕЛИСАВЕТА ДИМИТРОВА ПАСКАЛЕВА

ЕЛКА АСЕНОВА ВЕЛИКОВА

ЕМАНУИЛ КОСТАДИНОВ ТОКАЛИЕВ

ЕМИЛ СТЕФОМИРОВ ДИМОВ

ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА-БУЙ

ЖАСМИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

ЖЕЛЯЗКА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА

ЖЕЧКА ГЕОРГИЕВА ГОЧЕВА

ЖИВКА ИВАНОВА ПЕТРОВА

ЖИВКА МИХАЛЕВА ЛЮДИЕВА

ЖИВКО ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ

ЖИВКО СТОЙКОВ ГЕОРГИЕВ

ЖУЛИЕТА ЙОРДАНОВА НАЧЕВА

ЖУЛИЕТА ЛЪЧЕЗАРОВА ЖЕЛЕВА

ЗДРАВКА НИКОЛОВА ВАНЧУРОВА

ЗЛАТКА ХРИСТОВА АНДОНОВА

ЗЛАТКА ЦОНЕВА ТОДОРОВА

ЗЛАТКО СТОЯНОВ ЗЛАТИНОВ

ЗОРНИЦА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

ЗОЯ ДИНКОВА ДИЛОВА

ЗЮЛБИЕ НЕЖДЕТ САЛИМ

ИВАЙЛО ПАВЛИНОВ РАЙНОВСКИ

ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ БАРБУТОВ

ИВАН КОСТАДИНОВ ТУДЖАРОВ

ИВАН МИЛКОВ МИХОВ

ИВАН НАНЕВ ХЪШЕВ

ИВАН ПЕТКОВ ПЕТРОВ

ИВАН ПЕТКОВ СТАВРАКЕВ

ИВАН ПЕТРОВ ВАНЧУРОВ

ИВАНКА ДИОНИСОВА БЛАКЯНОВА

ИВАНКА ДРУМЕВА НЕДЕЛЧЕВА

ИВАНКА ЗАФИРОВА ХРИСТОВА

ИВАНКА ПЕТРОВА АРАБАДЖИЕВА

ИВЕЛИНА АТАНАСОВА ПЕТРОВА

ИВЕЛИНА ПЕТРОВА МЛАДЕНОВА

ИЕРОТЕЙ СТАНИСЛАВОВ КОСАКОВ

ИЛИЯН КРАСИМИРОВ ЯНАКИЕВ

ИЛИЯНА ЯНЕВА ЦАЙКОВА

ИЛЧО ИВАНОВ ТУДЖАРОВ

ИРЕНА АЛЕКСАНДРОВА ДУЧЕВА

ИРИНА ИЛИЕВА ДУЧЕВА

ИРИНА СТОЕВА ДРУМЕВА

ИРИНКА ЛЕФТЕРОВА ТОДОРОВА

ЙОАНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

ЙОАНА НИКОЛАЕВА БАБАНКОВА

ЙОРДАН НАЧЕВ НАЧЕВ

ЙОРДАН РАЙНОВ ГЕОРГИЕВ

ЙОРДАНКА ДИМОВА ВАНЧУРОВА

ЙОРДАНКА МИТЕВА ПАНАЙОТОВА

ЙОРДАНКА ТЕМЕЛКОВА ГУНОВА

КАЛИН РУСЕВ ЖЕЛЕВ

КАЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА ЗЛАТИНОВА

КАЛИНКА ПАВЛОВА ТОДОРОВА

КАЛОЯН СВЕТОСЛАВОВ ЯЛАНДЖИЕВ

КАМЕН ИЛЧЕВ ТУДЖАРОВ

КАТЯ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

КАТЯ КОСТАДИНОВА МИХОВА

КАТЯ НЕДЕЛЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА

КЕРА ДИМИТРОВА МИНКОВА

КЕРА ЛИБЧЕВА ДУРЕВА

КИРИЛ ПЕТРОВ ОФИЛОВ

КИРИЛ РУМЕНОВ РУСАНОВ

КОЛЮ ЩЕРИОНОВ КОЛЕВ

КОНСТАНТИН ЕМАНУИЛОВ ТОКАЛИЕВ

КОНСТАНТИН КИРИЛОВ ОФИЛОВ

КОРНЕЛИЯ ХРИСТОВА БАЙРАКТАРОВА

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

КОСТАДИН ИВАНОВ ТУДЖАРОВ

КОСТАДИН ЯНЕВ ДРУМЕВ

КРАСИМИР КОЛЕВ КОЛЕВ

КРАСИМИРА АТАНАСОВА КЬОСЕВА

КРАСИМИРА КОЛЕВА АТАНАСОВА

КРАСИМИРА МИХАЙЛОВА ПЕЕВА

КРАСИМИРА НАЧКОВА БАБАНКОВА

КРАСИМИРА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА

КРАСИМИРА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА-ПЕТРОВА

КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА КАЛОЯНОВА

КРИСТИНА ЖИВКОВА КОЛЕВА

КРЪСТА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА

КРЪСТИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

ЛАЗАР ДОЙЧЕВ ЛАЗАРОВ

ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДУРЕВ

ЛЮБОМИР ЯНЧЕВ ЛИБЧЕВ

МАГДА СТОЯНОВА ОПИЧКОВА-ДИМОВА

МАГДАЛЕНА ПЛАМЕНОВА КЬОСЕВА

МАЛИНКА МЛАДЕНОВА ПЕТРОВА

МАННИК РУПЕН КЕХАНОВА

МАРГАРИТА КРЪСТЕВА ЖЕКОВА

МАРИЙКА ПЕТРОВА ГЕОРГЯШЕВА

МАРИН ДИМИТРОВ КЬОСЕВ

МАРИЯ АТАНАСОВА ХРИСТОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА МИТКОВА

МАРИЯ КРЪСТЕВА КЕХАЙОВА

МАРИЯ НЕДЕЛЧЕВА ЖЕЛЕВА

МАРИЯ НИКОЛОВА ГРОЗЕВА

МАРИЯ ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА

МАРИЯ ТОДОРОВА ПАНАЙОТОВА

МАРТИН  ПЕТРОВСКИ

МАРТИН ВЕСЕЛИНОВ КАРАСТОЯНОВ

МАРТИН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ

МАРТИН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

МАРТИН ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ

МАРТИН ЛЮБЕНОВ КУЦАРОВ

МАРТИН МИЛЕНОВ ВЪЛЧЕВ

МАРТИН СТОЯНОВ ЗЛАТИНОВ

МАРТИН СТОЯНОВ СТОЯНОВ

МИЛЕН АЛЕКСИЕВ РУСКОВ

МИЛЕНА БОЙЧЕВА ХРИСТОВА

МИЛКА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА

МИЛКА ДИОНИСОВА ДЕЛИАТАНАСОВА

МИЛКО БАЕВ БАЕВ

МИЛКО ИВАНОВ МИХОВ

МИНКА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА

МИНКА ПЕНЕВА ЛЕФТЕРОВА

МИХАИЛ АНГЕЛОВ МАРИНОВ

МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ПАНЧЕВ

НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ФЕЗА

НАДЕЖДА МИЛЕВА ЛИЧЕВА

НАДКА ГЕОРГИЕВА СТОЙКОВА

НАДЯ КРЪСТЕВА ПОПОВА

НАСКО КОЛЕВ ТОДОРОВ

НАТАЛИ КОСТАДИНОВА АТАНАСОВА

НАЧКО ХРИСТОВ НАЧЕВ

НЕВЕНА АТАНАСОВА МИЛАНОВА

НЕВЕНА ДАМЯНОВА НИКОЛОВА

НЕДЕЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОЙКОВА

НЕДЕЛЧО АЛЕКСАНДРОВ МИХАЛЕВ

НЕДЕЛЧО ВАЛЕНТИНОВ НЕДЯЛКОВ

НЕДЕЛЧО КРУМОВ ПАНАЙОТОВ

НЕДЕЛЧО НИКОЛОВ СТОЯНОВ

НЕДЕЛЧО СЛАВОВ НЕДЕЛЧЕВ

НЕДЯЛКА КОЛЕВА ПАЛАПЕШКОВА

НЕЙКО ЯНКОВ ГРОЗЕВ

НЕЛИ АТАНАСОВА ДРОСЕВА

НИКОЛА ПАНАЙОТОВ ИВАНОВ

НИКОЛА СПАСОВ ГЕОРГЯШЕВ

НИКОЛА ТОДОРОВ БАДАРОВ

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ОПИЧКОВ

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ГАНЕВ

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ЛЮДИЕВ

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ КОЕВ

НИКОЛАЙ ПОЛИХРОНОВ КОЛЕВ

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ОПИЧКОВ

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ЛЮДИЕВ

НИКОЛЕТА КРАСИМИРОВА КОЛЕВА

НИКОЛИНА ИЛИЕВА ЯНЕВА

ОЛГА СЛАВОВА БОЯДЖИЕВА

ОСМАН САЛИМ ОСМАН

ПАВЕЛ АНТОНОВ ТОДОРОВ

ПАВЕЛ ИВАНОВ СТАВРАКЕВ

ПАВЕЛ НИКОЛОВ КОЕВ

ПАВЕЛ РАДКОВ ТОДОРОВ

ПАВЛИНА ИВАНОВА ОПИЧКОВА

ПЕНКА ХРИСТОВА ГИДУЛОВА

ПЕТКО АТАНАСОВ ТОДОРОВ

ПЕТКО ВАНГЕЛОВ ХРИСТОВ

ПЕТКО ИВАНОВ ПЕТРОВ

ПЕТКО ИВАНОВ СТАВРАКЕВ

ПЕТКО ТОДОРОВ АРГИРОВ

ПЕТКО ТОДОРОВ СТЕФАНОВ

ПЕТРАНКА МАРИНОВА ХАДЖИЕВА

ПЕТРАНКА ТЕМЕЛКОВА КОЛЕВА

ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ЖИВКОВ КОЛЕВ

ПЕТЪР ИВАНОВ ВАНЧУРОВ

ПЕТЪР КИРИЛОВ ОФИЛОВ

ПЕТЪР НИКОЛОВ ГЕОРГИЯШЕВ

ПЕТЪР ХРИСТОВ ТЕРНЕВ

ПЕТЯ ДИМИТРОВА КЬОСЕВА

ПЕТЯ ИВАНОВА АТАНАСОВА

ПЕТЯ НЕДЕЛЧЕВА ТОНЕВА

ПЛАМЕН ВЕСКОВ ВЪЛЧЕВ

ПЛАМЕН МАРИНОВ КЬОСЕВ

ПЛАМЕНА ВАЛЕНТИНОВА ДИМОВА

ПЛАМЕНА НИКОЛОВА ИВАНОВА-ТОДОРОВА

ПОЛИНА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА

ПОЛИНА ПЛАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА-КИРИЛОВА

РАДКА ИЛИЕВА ЯНЕВА

РАДКА НЕДЕЛЧЕВА ВЪЛЧЕВА

РАДКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

РАДКА ПЕТРОВА ОФИЛОВА

РАДКА СТОЙКОВА ЯНЕВА

РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

РАДОСЛАВА СВЕТОМИРОВА ЯЛАНДЖИЕВА

РАДОСТИН ИВАНОВ НИКИТОВ

РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

РАДОСТИНА ДРАГОМИРОВА НЕДЕЛЧЕВА

РАДОСТИНА ХРИСТОВА ТРИФОНОВА

РАЙНА ВИДЕВА КАРАДЖОВА

РАШИД БЕДРИЕВ КАМБУРОВ

РОСЕН ПАВЛОВ ЯНЕВ

РОСИЦА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

РОСИЦА ЕМАНУИЛОВА ТОКАЛИЕВА

РОСИЦА КАЛИНОВА ЖЕЛЕВА

РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

РУМЯНА ЖЕЛЯЗКОВА ХРИСТОВА

РУМЯНА СТЕФАНОВА СТОЙКОВА

РУСИ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

САЛИМ ОСМАН САЛИМ

СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВА ИЗАИРИ

СВЕТЛАНА ЛИБЧЕВА ЛЮДИЕВА

СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЯЛАНДЖИЕВ

СЕВЕРИНА ГЕОРГИЕВА КИДИКОВА

СИЙКА ДОБРЕВА ГИДУЛОВА

СИЙКА ТОДОРОВА СТОЕВА

СИЛВИЯ АТАНАСОВА ТОДОРОВА

СИЛВИЯ ВАЛЕНТИНОВА ДИМОВА

СИЛВИЯ СТАМАТОВА ХРИСТОВА

СИМЕОН ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ

СИМОНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

СНЕЖАНА ДОБРЕВА КОЛЕВА

СОФИЯ БОРИСОВА БОЖИНОВА

СОФИЯ БОРИСОВА КЕХАНОВА

СПАС БОЖИНОВ БОЖИНОВ

СТАМАТ КОСТАДИНОВ ХРИСТОВ

СТАМЕН БОРИСОВ ПЕТРОВ

СТАНА ГЕНОВА НИКЛЕВА

СТАНА ИВАНОВА КЬОСЕВА

СТАНА ИВАНОВА ТОДОРОВА

СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ ГАНЕВ

СТАНИСЛАВА КОЛЕВА КОЛЕВА

СТАНКА ВЪЛЧЕВА РАДЕВА

СТАНКА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА

СТАНЧО НИКОЛОВ БУКОВИНОВ

СТЕЛА СТОЯНОВА НЕДЕЛЧЕВА

СТЕФАН БОГДАНОВ ДИЛОВ

СТЕФАН ЖЕКОВ ЖЕКОВ

СТЕФАН ИЛИЕВ ПАНЧЕВ

СТЕФКА АТАНАСОВА ВАНЧУРОВА

СТЕФКА ЯНАКОВА КАЛОЯНОВА

СТЕФКО ЧЕРНЕВ ГОРАНОВ

СТОЙКА МИТЕВА ПЕТРОВА

СТОЙКО ЖЕЛЯЗКОВ ГЕОРГИЕВ

СТОЙКО СТОЕВ СТОЕВ

СТОЯН ДУШЕВ СИНИГЕРОВ

СТОЯН ЗЛАТИНОВ ЗЛАТИНОВ

СТОЯН РУСЕВ ГУНОВ

СТОЯН СЛАВЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ

СТОЯН ТОДОРОВ ТОДОРОВ

СТОЯН ХРИСТОВ ТОДОРОВ

СТОЯНКА МИНЧЕВА НАЧЕВА

СТОЯНКА МИТЕВА КЬОСЕВА

СУЛТАНКА ДИМИТРОВА КЬОСЕВА

ТАЙБЕ САЛИМ ОСМАН

ТАНА ВЛАДИМИРОВА КИРЯЗОВА

ТАНЯ КАЛИНОВА ЖЕЛЕВА

ТАНЯ КОСТАДИНОВА ОФИЛОВА

ТАНЯ СТАНИМИРОВА ПАЛАПЕШКОВА

ТАНЯ ЦВЕТКОВА ГОРАНОВА

ТЕОДОР ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЕВ

ТЕОДОР ХРИСТОВ ЕДРЕВ

ТЕОДОРА НЕДЕЛЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА

ТОДОР ПЕТКОВ ВЪЛЧЕВ

ТОДОР РАДЕВ СУЙЧМЕЗОВ

ТОДОР СТОЙКОВ СТОЕВ

ТОДОР СТОЯНОВ ТОДОРОВ

ТОДОРКА КОСТАДИНОВА КОЛЕВА

ТОДОРКА НИКОЛОВА БИНЕВА

ТОДОРКА ПЕТКОВА ТРИФОНОВА

ТОДОРКА ЯНЕВА ХРИСТОВА

ТОМ ХАЙ НГУЕН

ТОМА ДИНКОВ КОСТАДИНОВ

ТОНИ ВАСИЛЕВА ДИОНИСОВА

ТОНИ ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ

ТОНКА ТОДОРОВА ЕДРЕВА

ТОТКА НЕДЕЛЧЕВА СЪБЕВА

ТРАЙЧЕ  ДОНЕВ

ТРИФОН АНГЕЛОВ МИНКОВ

ТРУФКА СТОЯНОВА ТОДОРОВА

ТЯНА ЗЛАТЕВА ПАЛАПЕШКОВА

ХРИСОПИ ОРТОДОКСИЕВА КОЛЕВА

ХРИСТИЯН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

ХРИСТО ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ ЛЮДИЕВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ ТРИФОНОВ

ХРИСТО КИРИЛОВ ПЕЕВ

ХРИСТО КОЛЕВ КОЛЕВ

ХРИСТО НАЧКОВ НАЧЕВ

ХРИСТО СТОЯНОВ ЕДРЕВ

ЦАНКО ИВАНОВ ИВАНОВ

ЦВЕТОМИР ПЕТКОВ ЦАЙКОВ

ЦОНКА ДИНКОВА КЪРАЛИЕВА

ЯНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

ЯНИ НИКОЛОВ ДЖИНГОВ

ЯНИ ПЕТКОВ ХРИСТОВ

ЯНИ ТОДОРОВ ХРИСТОВ

ЯНИЦА ГЕНЧЕВА ОФИЛОВА

ЯНКА КОЛЕВА АРАБАДЖИЕВА

ЯНКА ПАВЛОВА ЯНЕВА

ЯНКО КАЛЕВ ГРОЗЕВ

ЯНКО НЕДЕЛЧЕВ РАДЕВ

ЯНЧО ПЕТРОВ МЛАДЕНОВ

 

Кмет/кметски наместник: …………

 

Секретар на община/район: ……….

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

 

ОБЛАСТ БУРГАС   ОБЩИНА ПОМОРИЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ПОМОРИЕ

КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 031

Адрес на избирателната секция: ……………………………………..

 

–––––––––––––––––-

Собствено, бащино и фамилно име

–––––––––––––––––-

АДЕЛИНА СТЕФАНОВА ЗАРАРЕВА

АЛБЕНА ВЕСЕЛИНОВА СИМЕОНОВА

АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА БОЙЧЕВА

АЛЕКСАНДРИНА СПАСОВА ЛАПУНОВА

АЛЕКСАНДЪР КРАСИМИРОВ КОЕВ

АНА РУСЕВА ГРОЗЕВА

АНАСТАС ИВАНОВ ИВАНОВ

АНАСТАСИЯ ИВАНОВА ЖЕЛЕВА

АНАТОЛИ СТЕФАНОВ СИМЕОНОВ

АНГЕЛ ПЕТРОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ СТАВРЕВ СТЕФАНОВ

АНГЕЛИНА ИЛИЕВА БАПСТ

АНДОН НИКОЛОВ ФЕНДУЛОВ

АНДРЕЙ СТОЯНОВ ПАНОВ

АНЕЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА АНГЕЛОВА

АНИФЕ МУСТАФА АНГЕЛОВА

АННА КОСТАДИНОВА СЕРБЕЗОВА

АНТОАНЕТА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА

АНТОАНЕТА СТОЯНОВА ЛЕФТЕРОВА

АНТОН ВАСИЛЕВ РИБОВ

АНТОН МИХАЙЛОВ ГОСПОДИНОВ

АНТОНИЙ ВИОЛЕТОВ ХРИСТОВ

АНТОНИЙ ГЕОРГИЕВ АНДЖЕРЛИЕВ

АНТОНИО ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ

АПОСТОЛ ХРИСТОВ ГОЛЕВ

АТАНАС ГЕРАКИЕВ АРАБАДЖИЕВ

АТАНАС ДОБРЕВ ХРИСТОВ

АТАНАС ИВАНОВ ДЖИБРОВ

АТАНАС ИЛИЕВ КРАСТАВИЧАРОВ

АТАНАС НИКОЛОВ ТАЛЬОКОВ

АТАНАС СТОЯНОВ ДЖИСОВ

АТАНАС ТОДОРОВ ТАЛЬОКОВ

АТАНАСА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

АТАНАСКА МИЛКОВА ХРИСТОВА

БАЙЧО ДИМИТРОВ ЛЕФТЕРОВ

БЕТИНА ЛЮБОМИРОВА ЗЕЛНЕР

БИАНКА-МАРИЯ ЕНЧЕВА МАСЛАРОВА

БИЛЯНА СТОЙКОВА МАРИНОВА

БИСЕРКА МИТКОВА АРАБАДЖИЕВА

БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

БОЖИДАРА ДИМИТРОВА ГОРАНОВА

БОЙКА ХРИСТОВА ЛЕЧЕВА

БОНКА ДИМИТРОВА ЩАЙНХАУЗЕР

БОРИС ИЛИЕВ ШЕРДЕНОВ

БОРИС НИКОЛАЕВ ДИОНИСОВ

БОРЯНА КРЪСТЕВА КРАСТАВИЧАРОВА

БОСИЛКА БОЖИНОВА ПЕТРОВА

ВАЛЕНТИН КОЙЧЕВ ПЕТРОВ

ВАЛЕНТИН КОСТАДИНОВ АРАБАДЖИЕВ

ВАЛЕНТИН МАРИНОВ ЯНЕВ

ВАЛЕНТИНА АНДОНОВА ПЕТРОВА

ВАЛЕНТИНА АТАНАСОВА АНДЖЕРЛИЕВА

ВАЛЕНТИНА МИХАЛОВА ДИОНИСОВА

ВАЛЕНТИНА СИМЕОНОВА АНДЖАРЛИЕВА

ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА АСЕНИКОВА

ВАЛЕРИ ДРАГОМИРОВ АНТОВ

ВАЛЕРИЙ ПАНТАЛЕЕВ ГЕШЕВ

ВАНЯ КОЛЕВА СТЕФАНОВА

ВАНЯ ХРИСТОВА ИВАНОВА

ВАСИЛ ДИМИТРИНОВ ЦВЕТАНОВ

ВАСИЛ КОСТАДИНОВ МАСЛАРОВ

ВАСИЛ НИКОЛОВ ЕФТИМОВ

ВАСИЛ СТАМАТОВ ВАНТУЛЕВ

ВАСИЛ СТЕФАНОВ КРАТУНКОВ

ВАСИЛ ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ

ВАСИЛ ХРИСТОВ ГЕРОВ

ВАСИЛКА АТАНАСОВА ЗЛАТИНОВА

ВАСИЛКА ТРАЙКОВА УЗУНОВА

ВЕЛИКА АТАНАСОВА ГОРАНОВА

ВЕЛИКО ПЕТРОВ СЛАВОВ

ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ГОРАНОВА

ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ПОПОВА

ВЕНЕЛИН ВАСИЛЕВ РИБОВ

ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА КИЧУКОВА

ВЕНЦИСЛАВ АТАНАСОВ РОЕВ

ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

ВЕРОНИКА ВАСИЛЕВА ЕФТИМОВА

ВЕСЕЛА ТОДОРОВА ПОПОВА

ВЕСЕЛИН ИВАНОВ АНГЕЛОВ

ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ТЕНЕКЕДЖИЕВ

ВЕСЕЛИНКА ЯНКОВА МАСЛАРОВА

ВИКТОР ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ

ВИЛИ ДРАГОМИРОВА ДЕМИРЕВА

ВИОЛЕТА ВЪЛКАНОВА НЕДЕЛЧЕВА

ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА

ВИОЛЕТА ТРАЙКОВА КОВАЧЕВА

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ ДИОНИСОВ

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ ВАРДАЛИЕВ

ВЛАДИСЛАВ ДИМИТРОВ МИЛЕВ

ГАЛИН КОЛЕВ КОЛЕВ

ГАЛИНА ПЕТКОВА БАНЧЕВА

ГАЛИНА ТОДОРОВА ДОЛАПЧИЕВА

ГАЛИНА ТРАЙКОВА ТРЪПЧЕВА

ГЕОРГИ АПОСТОЛОВ КАПИТАНОВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ МАСЛАРОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БОЙЧЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ РУСЕВ

ГЕОРГИ ЕДРЕВ ХРИСТОВ

ГЕОРГИ ЗАХАРИЕВ ПОПОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДЖЕРЛИЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ АРАБАДЖИЕВ

ГЕОРГИ ИЛИЕВ ШАРДЕНОВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ БАЙЧЕВ

ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ ПЕТРОВ

ГЕОРГИ РУСЕВ ТОМОВ

ГЕОРГИ СТАНЧЕВ ПОПОВ

ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ДИМИТРОВ

ГЕРГАНА ВЕЛИКОВА МАСЛАРОВА

ГЕРГИНА ДУШЕВА АРАБАДЖИЕВА

ГЕРГИНА МАРТИНОВА АРАБАДЖИЕВА

ГОЧО ПЕТКОВ ПЕТКОВ

ГРЕТА НИКОЛАЕВА ТАЛЬОКОВА

ГРИГОР ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

ГРИГОР НИКОЛОВ ИЛИЕВ

ДАНИЕЛ ЕНЧЕВ ДАСКАЛОВ

ДАНИЕЛ НИКОЛАЕВ КОЛЕВ

ДАНИЕЛА ИВАНОВА КОСТОВА

ДАНКА СЕРАФИМОВА АНДОНОВА

ДАРИНА ВАСИЛЕВА ОПНАКОВА

ДАРИЯ ЕМИЛОВА ПОПОВА

ДАФИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА

ДАФИНКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

ДЕЛЯНА НИКОЛОВА КОЖУХАРОВА

ДЕНИС ПАВЛИНОВ ОВЧАРОВ

ДЕНИЦА ИЛИЯНОВА ГАНЕВА

ДЕНИЦА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА

ДЕНКА МИХАЙЛОВА ПАНЧЕВА

ДЕСИСЛАВА КЪНЧЕВА ВРАНЧЕВА

ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА ЯНКОВА

ДЕСИСЛАВА СТАНИМИРОВА КЮЧУКОВА

ДЕЧКО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

ДЕЯНА ИВАНОВА ТОДОРОВА

ДЖЕНА САШЕВА ДЖЕНЕВА

ДИАН ИВАНОВ ТОШЕВ

ДИАНА ГЕОРГИЕВА КИЧУКОВА

ДИАНА ИВАНОВА АСЕНИКОВА-ЛЕФТЕРОВА

ДИАНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА

ДИЛЯНА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА-ЧЕРНЕВА

ДИМИТРИНА АВРАМОВА СТОЯНОВА

ДИМИТРИНА НЕДЕЛЧЕВА ПОПОВА

ДИМИТРИНА СТОЙКОВА ПАНАЙОТОВА

ДИМИТРИНА ЯНЧЕВА СЛАВОВА-ГАНЕВА

ДИМИТРИНКА МАНЧЕВА ВАСИЛЕВА

ДИМИТРИНКА МИЛКОВА СТОЯНОВА

ДИМИТРИНКА НЕДЕЛЧЕВА СТЕФАНОВА

ДИМИТРИНКА ЯНАКИЕВА КЕШИШЕВА

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КАТРАФИЛОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МАРЧЕВ

ДИМИТЪР КИРЯКОВ ГЕОРГИЕВ

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ АРАБАДЖИЕВ

ДИМИТЪР МИНДОВ ЧЕРНОМОРСКИ

ДИМИТЪР МИНЧЕВ ИВАНОВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ СЕКУЛОВ

ДИМИТЪР ПЕТКОВ БОЙЧЕВ

ДИМИТЪР РАЙКОВ СТОЯНОВ

ДИМИТЪР ТРАЙКОВ МОЛЕВ

ДИМИТЪР ТРЕНДАФИЛОВ СТЕФАНОВ

ДИМИТЪР ЯНЧЕВ ДИМИТРОВ

ДИМКА РУСЕВА ВАСИЛЕВА

ДИМО ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

ДИМО ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

ДИМО ИВАНОВ ДОЛАПЧИЕВ

ДИЯНА ВЕЛИЧКОВА ПЕТРОВА

ДИЯНА ИВАНОВА БОРИСОВА

ДИЯНА ПАВЛОВА ТАКОВА-ЗАРАРЕВА

ДОБРИ ГРОЗЕВ ХРИСТОВ

ДОБРИН МИХАЛЕВ ГОРАНОВ

ДОБРОМИР БАЙЧЕВ ЛЕФТЕРОВ

ДОЙЧО МАРКОВ ДОЙЧЕВ

ДОНКА ГЕОРГИЕВА ШЕРДЕНОВА

ДОНКА СИМЕОНОВА ШЕРДЕНОВА

ДОНКА СТОЯНОВА ЛАМБОВА

ДРАГОМИР НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ

ЕКАТЕРИНА СЛАВОВА СИМЕОНОВА

ЕКАТЕРИНА ХРИСТОВА АНДЖАРЛИЕВА

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА

ЕЛЕНА ИВАНОВА АСЕНИКОВА

ЕЛЕНА ИВАНОВА РАДЕВА

ЕЛЕНА ХРИСТОВА ТОДОРОВА

ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА КАРУТЕРС

ЕЛЕОНОРА ПАВЛОВА МИШИНА

ЕЛИЯ ЛЮБЕНОВА МАРИНОВА

ЕНЧО ПЕТРОВ ДАСКАЛОВ

ЖАСМИНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

ЖАСМИНА НИКОЛОВА КУШАЛИЕВА

ЖАСМИНА СТОЯНОВА МАСЛАРОВА

ЖЕКО ЮЛИЯНОВ КУЛЕВ

ЖЕЛЯЗКА ДЕМИРОВА ВАНТУЛЕВА

ЖЕЧКА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА

ЖЕЧКА РУСЕВА ТОМОВА

ЖИВКО КИРОВ ЧЕРНЕВ

ЗДРАВКА ИВАНОВА АТЕШЕВА

ЗДРАВКО НЕДЯЛКОВ ТОДОРОВ

ЗЛАТИНА ЛЕЧЕВА ЛЕЧЕВА

ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ГОРАНОВА

ИВАЙЛО ИВАНОВ ВАНТУЛЕВ

ИВАН АТАНАСОВ ГЪРКОВ

ИВАН АТАНАСОВ ТОШЕВ

ИВАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

ИВАН ВАСИЛЕВ ТЕНЕКЕДЖИЕВ

ИВАН ВЪЛКАНОВ КУРТЕВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ КОНЯРОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ

ИВАН ДИМИТРОВ АСЕНИКОВ

ИВАН ДИМИТРОВ АТЕШЕВ

ИВАН ЙОРДАНОВ МАРТИНОВ

ИВАН НЕДЕЛЧЕВ РАДЕВ

ИВАН СТАМАТОВ ВАНТУЛЕВ

ИВАН СТОЯНОВ МАСЛАРОВ

ИВАН СТОЯНОВ ЩЕРЕВ

ИВАНКА АНГЕЛОВА ГОЧЕВА

ИВАНКА ЖЕЛЕВА ЧЕРНЕВА

ИВАНКА ИЛИЕВА ПОПОВА

ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА АРАБАДЖИЕВА

ИВЕЛИНА МИНЧЕВА МАНОЛОВА

ИДРИС АЙШЕ САЛИ

ИЛИЯ АТАНАСОВ КРАСТАВИЧАРОВ

ИЛИЯ ДИМИТРОВ АТЕШЕВ

ИЛИЯ ДИМИТРОВ ТЕРЗИЕВ

ИЛИЯ ХРИСТОВ КЮЧУКОВ

ИЛИЯН ГАНЧЕВ ГАНЕВ

ИЛИЯН ИЛИЕВ ТЕРЗИЕВ

ИЛИЯН ПЕТКОВ ТОДОРОВ

ИЛИЯН СИМЕОНОВ ПОПОВ

ИЛИЯНА КРЪСТЕВА МАСЛАРОВА

ИРЕНА ДИОНИСОВА АНТОВА

ИРИНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

ИЦКО ЙОРДАНОВ КОЛЕВ

ЙОАННА НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА

ЙОВКА КОЕВА ДЕМИРЕВА

ЙОВЧО ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ

ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН ДУШЕВ РАДЕВ

ЙОРДАН ЖЕЛЕВ ИВАНОВ

ЙОРДАН ИЦКОВ КОЛЕВ

ЙОРДАН ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ

ЙОРДАНКА ЛЕФТЕРОВА МАСЛАРОВА

ЙОРДАНКА ХРИСТИНОВА ВЕНЧОВА

КАЛИНА АНАСТАСОВА ИВАНОВА

КАЛИНА ИВАНОВА ГОСПОДИНОВА

КАЛОЯН ПЛАМЕНОВ ОПНАКОВ

КАСАНДРА ЯНЧЕВА ДИМИТРОВА

КАТЯ АНГЕЛОВА КЮЧУКОВА

КАТЯ БОЖИДАРОВА ПЕТРОВА

КАТЯ БОЖИНОВА МАСЛАРОВА

КАТЯ ИВАНОВА ПАРАШКЕВОВА

КАТЯ ИЛИЕВА ТЕРЗИЕВА

КАТЯ РАЙЧЕВА МИШИНА

КАТЯ ТОДОРОВА СТЕФАНОВА

КЕРАНКА ВЪЛЧЕВА ПЕТРОВА

КИРИЛ ПЕТРОВ ИВАНОВ

КИРЧО ПЕТРОВ ПАРАШКЕВОВ

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ МАСЛАРОВ

КОСТАДИН ДИМИТРОВ АРАБАДЖИЕВ

КОСТАДИН ДИМИТРОВ АРАБАДЖИЕВ

КРАСИМИР ВЕНЕЦКОВ БОЛОКАНОВ

КРАСИМИР КОЕВ КОЕВ

КРАСИМИР ЛЕЧЕВ ЛЕЧЕВ

КРАСИМИР НЕДЯЛКОВ ТОДОРОВ

КРАСИМИР НИКОЛОВ КОЛЕВ

КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА СИМЕОНОВА

КРИСТИАН АНАТОЛИЕВ СИМЕОНОВ

КРЪСТИНА ГОСПОДИНОВА СПАСОВА

КРЪСТИНА МИНЧЕВА МОЛЕВА

КРЪСТЮ ПЕТРОВ КЕШИШЕВ

КЪНЧО ЛЮДМИЛОВ ВРАНЧЕВ

ЛЕЧО КУРТЕВ ЛЕЧЕВ

ЛЪЧЕЗАР ЛЕОНИДОВ НАСКОВСКИ

ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ КУПЕНОВ

ЛЮБОМИР КРЪСТЕВ КЕШИШЕВ

ЛЮДМИЛ САШОВ ВРАНЧЕВ

МАРГАРИТ ДОЙЧЕВ ДОЙЧЕВ

МАРГАРИТА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

МАРИАНА ВАСИЛЕВА ТАЛЬОКОВА

МАРИАНА ГЕРАКИЕВА ТИЛЕВА

МАРИЕТА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА

МАРИЙКА БОЖИНОВА МАРЕНОВА

МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

МАРИЙКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

МАРИЙКА ТОДОРОВА КИШИШЕВА

МАРИН ТОДОРОВ ЖЕЛЕВ

МАРИО КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ

МАРИЯ АНДРЕЕВА ПАНОВА

МАРИЯ АТАНАСОВА РУПАНОВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА НЕЙЧЕВА

МАРИЯ КУНЧЕВА СТОЯНОВА

МАРИЯ ПЕТРОВА ЗАРАРЕВА

МАРИЯ СЛАВОВА БЮРМАН

МАРИЯ СТЕФАНОВА СИМЕОНОВА

МАРИЯ ТОДОРОВА ТАЛЬОКОВА

МАРИЯ ЯНКОВА ПЕЙКОВА-СТОЙЧЕВА

МАРИЯН ЦОНЕВ КОСТОВ

МАРИЯНА ДИМОВА КОЛЕВА

МАРИЯНА ПЕТРОВА БАРБУТОВА

МАРТА СТЕФАНОВА КРАЧУНОВА

МАРТИН ИВАНОВ ТЕНЕКЕДЖИЕВ

МАРТИН КОСТАДИНОВ ГОЧЕВ

МАРТИН МАРГАРИТОВ МАРИНОВ

МАРУСЯ ГЕОРГИЕВА РУСЕВА

МЕХМЕД ШЕРИФОВ БЕЙТУЛОВ

МИЛЕНА ПАНДОВА КИШИШЕВА

МИЛЕНА СТОЯНОВА БОЕВА

МИЛЕНА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА

МИЛКА ИВАНОВА СЕКУЛОВА

МИЛКА НЕДЕЛЧЕВА БОЕВА

МИЛЧО ДОБРЕВ СТОЯНОВ

МИНКА НЕДЕЛЧЕВА ХРИСТОВА

МИНЧО ИВАНОВ КЮЛБАШИЕВ

МИРЕМ НАЗИФ АЛИ

МИТКО ИВАНОВ СТОЯНОВ

МИТРА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА

МИХАИЛ ДОБРИНОВ ГОРАНОВ

МОХАМЕД МУНИР АБУ СУЛТАН

НАДЕЖДА ЯНКОВА МАРИНОВА

НАДЯ ГРИГОРОВА ЙОРДАНОВА

НАДЯ ИВАНОВА ТОДОРОВА

НАЙДЕН НИКОЛОВ ТАЛЬОКОВ

НЕДЕЛЧО ДУШЕВ РАДЕВ

НЕДЕЛЧО НИКОЛОВ ЖЕЛЕВ

НЕДЕЛЯ СТОЯНОВА АТЕШЕВА

НЕДКО КУРТЕВ ЖЕЛЕВ

НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА

НЕДЯЛКА ЯНКОВА БОЕВА

НЕЗАБРАВКА ХРИСТОВА ЛАМБОВА

НЕЙЧО ВЪЛКОВ НЕЙЧЕВ

НИКОЛА АТАНАСОВ ТАЛЬОКОВ

НИКОЛА ДАНИЕЛ ЯНЧАРА

НИКОЛА ДИМИТРОВ СЕКУЛОВ

НИКОЛА КОСТАДИНОВ КОЛЕВ

НИКОЛА СТАВРЕВ ИЛИЕВ

НИКОЛА СТЕФЧОВ ГЕОРГИЕВ

НИКОЛА СТОЯНОВ КОЖУХАРОВ

НИКОЛАЙ АПОСТОЛОВ КАПИТАНОВ

НИКОЛАЙ БЛАГОЕВ ДИОНИСОВ

НИКОЛАЙ ВЪЛКАНОВ КУРТЕВ

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ

НИКОЛАЙ РУСАНОВ ЯНКОВ

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ТОДОРОВ

НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ КРАЧУНОВ

НИЯ ГЕОРГИЕВА ЧОБАНОВА

ОКАН ЮМЕРОВ ХАСАНОВ

ОЛЕГ РАДОСЛАВОВ СПАСОВ

ОЛЯ ЩЕРИОНОВА ГОЛЕВА

ПАВЕЛ ПАВЛОВ МИШИН

ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА СТАМБОЛИЕВА

ПАМЕЛА ЕНЧЕВА ДАСКАЛОВА

ПАНДО ДИМИТРОВ КИШИШЕВ

ПАНУРА РАДЕВА ШЕРДЕНОВА

ПАРАСКЕВА ГЕОРГИЕВА ДИОНИСОВА

ПЕНКА МИНЧЕВА АСЕНИКОВА

ПЕТКО ДИМИТРОВ БОЙЧЕВ

ПЕТКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ПЕТРА ИВАНОВА ЖЕЛЕВА

ПЕТРАНА ДИМИТРОВА БАЛАМОТОВА

ПЕТРАНКА ГЕОРГИЕВА ГОЛЕВА

ПЕТРАНКА ИЛИЕВА ТОДОРОВА

ПЕТЪР АНГЕЛОВ ИВАНОВ

ПЕТЪР ВЕЛИКОВ СЛАВОВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ АРАБАДЖИЕВ

ПЕТЪР КРЪСТЕВ КЕШИШЕВ

ПЕТЪР СЛАВОВ СЛАВОВ

ПЕТЪР СТЕФАНОВ ЗАРАРЕВ

ПЕТЪР ТРИФОНОВ КРАЧУНОВ

ПЕТЯ РАДОСЛАВОВА ТОДОРОВА

ПЕТЯ ХРИСТОВА ЦЕНОВА

ПЛАМЕН КАТИНОВ ОПНАКОВ

ПЛАМЕН РАДОСТИНОВ ПАНАЙОТОВ

ПЛАМЕНА ПЕТКОВА БОЙЧЕВА

РАДА ИВАНОВА ЖЕЛЕВА

РАДА КОСТАДИНОВА КОЕВА

РАДА СТОЯНОВА ДЖАФАРОВА-ПЕТРОВА

РАДКА ИВАНОВА МАСЛАРОВА

РАДКА КОЛЕВА АРАБАДЖИЕВА

РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ ЦВЕТКОВ

РАДОСТИН ПЕТКОВ ПАНАЙОТОВ

РАЙЧО АВРАМОВ ЖЕЛЕВ

РАЙЧО ДИМИТРОВ ДОЛАПЧИЕВ

РАЛИЦА ИВАНОВА ЕФТИМОВА

РЕНЕТА КРАСИМИРОВА КОЕВА

РОСЕН ГЕОРГИЕВ ТОМОВ

РОСЕН ГРОЗЕВ СТОЕВ

РОСИЦА МИТЕВА ЯНЕВА

РОСИЦА СТОЙКОВА МАРИНОВА

РОСИЦА ТАНЧЕВА ИЛИЕВА

РОСИЦА ФИЛЧЕВА ЯНЕВА

РУБИНКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

РУМЕН ИВАНОВ ТЕНЕКЕДЖИЕВ

РУМЕН ЦОНЕВ КОСТОВ

РУМЯНА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА

РУСАНКА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА

РУСКА ЙОРДАНОВА ЯНЕВА

САШО ИВАНОВ АНДЖАРЛИЕВ

СВЕТЛА КАТИНОВА КОЛЕВА

СВЕТЛА ХРИСТОВА ТОШЕВА

СЕВДА ХРИСКОВА САРИЕВА

СЕВЕЛИНА ТОДОРОВА ВЪЛКОВА

СИЛВИЯ АТАНАСОВА ЛЕФТЕРОВА

СИМЕОН САШЕВ АНДЖАРЛИЕВ

СИМЕОН СТАНИМИРОВ КЮЧУКОВ

СИМЕОН ХРИСТОВ ПОПОВ

СИМОНА НЕДКОВА ЖЕЛЕВА

СИМОНА РАДОСТИНОВА ПАНАЙОТОВА

СИЯН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ

СИЯНА ЖЕЛЯЗКОВА КУШАЛИЕВА

СЛАВКА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА

СЛАВЧО СТОЯНОВ ТОШЕВ

СМАРАГДА ЗАХАРИЕВА ЛЕФТЕРОВА

СОНЯ РАДКОВА ПАНАЙОТОВА

СОТИР ПЕТРОВ ВАНЧУРОВ

СОФИЙКА ХРИСТОВА СТОЯНОВА

СОФКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

СТАВРИ ЩЕРИОНОВ СТЕФАНОВ

СТАВРИ ЩЕРИОНОВ СТЕФАНОВ

СТАМАТ ПЕТРОВ ВАНЧУРОВ

СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ ТОМОВ

СТАНИМИР ДЕЛЕВ КЮЧУКОВ

СТАНИМИР КОЙЧЕВ ПЕТРОВ

СТАНИСЛАВ БАЙЧЕВ ЛЕФТЕРОВ

СТАНКА ЖЕЛЕВА ЖЕЛЕВА

СТАНЧО ДОЙЧЕВ СТАНЧЕВ

СТЕЛИЯНА ИЛИЯНОВА ГАНЕВА

СТЕФАН ВАСИЛЕВ КРАТУНКОВ

СТЕФАН ЦВЕТАНОВ ДИМИТРОВ

СТЕФАН ЩЕРИОНОВ ЗАРАРЕВ

СТЕФКА ВАСИЛЕВА КАТИКОВА

СТЕФКА РАЙЧЕВА ШРАМЕЛ

СТЕФКА ТОДОРОВА СТОЕВА

СТОЙКА ДИМИТРОВА КЮЛБАШИЕВА

СТОЙКА ДИМИТРОВА СЛАВОВА

СТОЙКА ЖЕЛЕВА ЖЕЛЕВА

СТОЙКО ЛАЗАРОВ МАРИНОВ

СТОЯН БОЖИНОВ МАСЛАРОВ

СТОЯН БОЙЧЕВ БОЕВ

СТОЯН ДИМИТРОВ ДЖИСОВ

СТОЯН ИЛИЕВ АТЕШЕВ

СТОЯН КОСТАДИНОВ КОЖУХАРОВ

СТОЯН КОСТАДИНОВ МАСЛАРОВ

СТОЯН МАРИНОВ ЖЕЛЕВ

СТОЯН НИКОЛОВ КУШАЛИЕВ

СТОЯН ПЕТРОВ СТРЕЗОВ

СТОЯН ХРИСТОВ СТАМАТОВ

СТОЯНКА АТАНАСОВА ПОПОВА

СТОЯНКА ДОЙЧЕВА ГЕОРГИЕВА

СТОЯНКА ИВАНОВА МИНЧЕВА

СТОЯНКА ИВАНОВА ПИШЕВА

СТОЯНКА ХРИСТОВА ПАНОВА

ТАНЯ ДОБРЕВА СТОЯНОВА

ТАНЯ ПЕНЧЕВА АРАБАДЖИЕВА

ТЕМЕНУЖКА БАЙЧЕВА ПАСХОВА

ТЕОДОРА ВЛАДИМИРОВА ТЕНЕКЕДЖИЕВА

ТЕОДОРА НЕДЕЛЧЕВА РАДЕВА

ТЕОДОРА СТОЯНОВА АСЕНИКОВА

ТИХОМИР МИТКОВ ТОДОРОВ

ТИХОМИРА ПЕТРОВА КРАЧУНОВА

ТИХОМИРА РОСЕНОВА РИБОВА

ТОДОР АНДРЕЕВ КОСТОВ

ТОДОР АТАНАСОВ ТАЛЬОКОВ

ТОДОР ВАСИЛЕВ ВАНТУЛЕВ

ТОДОР ДУШЕВ ТОДОРОВ

ТОДОР КОЛЕВ ЛАМБОВ

ТОДОР ЛЮБОМИРОВ КУПЕНОВ

ТОДОР МАРИНОВ ЖЕЛЕВ

ТОДОР РОСЕНОВ СТОЕВ

ТОДОРА КИРОВА ИВАНОВА

ТОДОРКА МАТЕВА АТЕШЕВА

ТОДОРКА НЕДЯЛКОВА СЛАВОВА

ТОНИ ГРИГОРОВА ЙОРДАНОВА

ТОНЯ ХРИСТОВА СТОЯНОВА

ТРАЙКО ДИМИТРОВ МОЛЕВ

ТРЕНДАФИЛ ТОДОРОВ СТЕФАНОВ

ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

ХРИСТИНА ДИМОВА КУРТЕВА

ХРИСТИНА ИВАНОВА ДОЛАПЧИЕВА

ХРИСТИЯН ДИМИТРОВ АРАБАДЖИЕВ

ХРИСТИЯНА АНДРЕЕВА ПАНОВА

ХРИСТО АНАСТАСОВ ИВАНОВ

ХРИСТО ВАСИЛЕВ ЗЛАТЕВ

ХРИСТО ДЕЧКОВ ДИМИТРОВ

ХРИСТО ИВАНОВ ТОШЕВ

ХРИСТО КОСТАДИНОВ ГОЛЕВ

ХРИСТО СТОЯНОВ ТОДОРОВ

ХРИСТО ТОДОРОВ ТОДОРОВ

ХРИСТО ТОДОРОВ ХАРИЗАНОВ

ХРУШИЙКА ПАВЛОВА НЕЙЧЕВА

ЦВЕТАН ТРИФОНОВ КРАЧУНОВ

ЦВЕТЕЛИНА ВАЛЕРИЕВА ВАН КЕМПЕН

ЦВЕТЕЛИНА ЙОРДАНОВА ЦВЕТКОВА

ЦВЕТЕЛИНА КРАСИМИРОВА БОЛОКАНОВА

ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА

ЦОНКА ДИМОВА ПЕТКОВА

ЦОНКА НЕДЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА

ЦОНКО ЯНКОВ КОСТОВ

ЩЕЛЯНА НЕДЕЛЧЕВА ДАСКАЛОВА

ЩЕРИАНА ХРИСТОВА ГОЛЕВА

ЩЕРИОН КУНЧЕВ ЧЕРНОМОРСКИ

ЩЕРИОН СТАВРЕВ СТЕФАНОВ

ЮЛИЯН АСЕНОВ ДОБРЕВ

ЮЛКА КИРЯКОВА ГЕОРГИЕВА

ЮРИЙ ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

ЯНА АТАНАСОВА МАСЛАРОВА-ЧОБАНОВА

ЯНИСЛАВ КРЪСТЕВ КЕШИШЕВ

ЯНКА СТОЯНОВА ТОМОВА

ЯНКО СТОЯНОВ БОЕВ

ЯНЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ЯНЧО ПЕТРОВ СЛАВОВ

 

Кмет/кметски наместник: …………

 

Секретар на община/район: ……….

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

 

ОБЛАСТ БУРГАС   ОБЩИНА ПОМОРИЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ПОМОРИЕ

КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 032

Адрес на избирателната секция: ……………………………………..

 

–––––––––––––––––-

Собствено, бащино и фамилно име

–––––––––––––––––-

АДАМ АЛИПИЕВ ХАНДЖИЕВ

АДАМ БАНКОВ АДАМОВ

АДИЛЕ ИСМАИЛОВА АХМЕДОВА

АДРИАНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

АДРИАНА НАЧЕВА ПЕХЛИВАНОВА

АЗЕЛ ШАКИР МОЛЛА

АЙШЕ АЛИ АЛИ

АЙШЕ АМЕТ АЛИ

АЙШЕ АХМЕТ ЮСЕИН

АЙШЕ РЕДЖЕБОВА АЛИЕВА

АЙШЕ СМАИЛ МЕХМЕД

АЙШЕ ЮСЕИН АХМЕД

АЙШЕ ЮСЕИН КЕКЕ

АЛБЕНА ЙОРДАНОВА МЕХМЕД

АЛБЕНА МИЛЧЕВА АСЕНОВА

АЛБЕНА СОФКОВА МИШЕВА

АЛЕКО ВАСИЛЕВ АНГЕЛОВ

АЛЕКО ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ

АЛЕКСАНДЪР АЛЬОШЕВ ЙОРДАНОВ

АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ АЛЕКСИЕВ

АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ ИВАНОВ

АЛЕКСАНДЪР МЕТОДИЕВ ИЛИЕВ

АЛЕКСАНДЪР МИТКОВ СИМЕОНОВ

АЛЕКСАНДЪР РУСЕВ АЛЕКСИЕВ

АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ТОПАЛОВ

АЛЕКСИ РУМЕНОВ ИВАНОВ

АЛИ АХМЕД АЛИ

АЛИ ИБРЯМ САЛИ

АЛИ КЯЗИМ ДАМАТ

АЛИ ОСМАН ИСМАИЛ

АЛИ ЮСЕИН АЛИ

АЛИ ЮСЕИН МЕХМЕД

АЛИ ЮСЕИН ЮСЕИН

АЛИПИ МИТКОВ ТЮЛЕВ

АЛЬОША АЛЕКСАНДРОВ ЙОРДАНОВ

АЛЬОША РУСЕВ ХРИСТОВ

АМЕД АЛИОВ РАШИДОВ

АМЕД ЮСЕИН КАСАП

АНА ИВАНОВА НЕНЧЕВА

АНА КРАСИМИРОВА КОЛЕВА

АНА СТАЛЕВА АЛЕКСИЕВА

АНАСТАСИЯ БАЛИНОВА ДИМИТРОВА

АНАСТАСИЯ ЙОРДАНОВА БЕКЯРОВА

АНАСТАСИЯ НАЛБАНТОВА МАНОЛОВА

АНГЕЛ АЛИПИЕВ АНДОНОВ

АНГЕЛ АНДРЕЕВ КРЪСТЕВ

АНГЕЛ АСЕНОВ МИХОВ

АНГЕЛ БАНКОВ СИМЕОНОВ

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ПАПИНОВ

АНГЕЛ МИТКОВ ЦИГУЛАРОВ

АНГЕЛ МИШЕВ ВАСИЛЕВ

АНГЕЛ СТЕФАНОВ ДЕМИРЕВ

АНГЕЛ ЧАВДАРОВ ЧЕРКЕЗОВ

АНГЕЛ ЩИЛЯНОВ СИМЕОНОВ

АНГЕЛ ЯНКОВ КИРОВ

АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

АНГЕЛИНА МИШОВА ВАСИЛЕВА

АНДОН ДИМИТРОВ ПЕХЛИВАНОВ

АНДОН ЙОСИФОВ КУЦАРОВ

АНДРИЯНА САШЕВА ЧЕРНЕВА

АНЕЛИНА АСЕНОВА АЙВАЗОВА

АНЕТА ГЕОРГИЕВА КЬОСЕВА

АНЕТА ИЛИЕВА ДЕЛИАДАМОВА

АНЕТА КРАСИМИРОВА КОЧЕВА

АНЕТА МИТКОВА РАШКОВА

АНЕТА СТОЯНОВА ЧАКЪРОВА

АНЕТА ЮЛИЕВА РАДИЛОВА

АНИ АСЕНОВА ЧАКЪРОВА

АНИ МЕТОДИЕВА АТАНАСОВА

АНИ НАСКОВА АЛЕКСИЕВА

АНИ ОГНЯНОВА РАШКОВА

АНИ ХРИСТОВА ЦИГУЛАРОВА

АНИФЕ АСАН АМЕД

АНИФЕ ЮСЕИН ЮСЕИН

АНКА АЛЬОШЕВА АЛЕКСИЕВА

АНКА АНГЕЛОВА ПАНДАРОВА

АНКА АНГЕЛОВА ПАПИНОВА

АНКА АСЕНОВА КУЦАРОВА

АНКА АСЕНОВА ПАНДАРОВА

АНКА БИСЕРОВА ШЕРИФОВА

АНКА БОЯНОВА АНГЕЛОВА

АНКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА

АНКА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА

АНКА ЗАГОРОВА КАБОВА

АНКА ИЛИЕВА ДЕЛИАДАМОВА

АНКА ИЛИЕВА ДЕМИРЕВА

АНКА ИЛИЕВА МИХАЙЛОВА

АНКА МИЛКОВА ЦИГУЛАРОВА

АНКА МИНКОВА СТОЯНОВА

АНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

АНКА ФИЛИПОВА ЦИГУЛАРОВА

АНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА

АННА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА

АННА АСЕНОВА ВЕСЕЛИНОВА

АННА АСЕНОВА КЬОСЕВА

АНТОАНЕТА АЛИ ЙОРДАНОВА

АНТОАНЕТА АНГЕЛОВА АСЕНОВА

АНТОАНЕТА АНДРЕЕВА АЛЕКСИЕВА

АНТОАНЕТА БАНКОВА ЮСЕИН

АНТОАНЕТА ЕМАНУИЛОВА ДЕЛИАДАМОВА

АНТОАНЕТА МИТКОВА ВАСИЛЕВА

АНТОАНЕТА САШЕВА КОЧЕВА

АНТОАНЕТА СТОЯНОВА ИВАНОВА

АНТОН ЮЛИЯНОВ ДИМИТРОВ

АНУШКА АСЕНОВА КРАЕВА

АНУШКА МИТКОВА ЧАКЪРОВА

АНЧЕ КАДИР МЕХМЕТ

АСАН АМЕД АЛИ

АСАН НИЯЗИ ЮСУФОВ

АСАН ЮСЕИН АЙВАЗ

АСЕН АДАМОВ ХРИСТОВ

АСЕН АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСИЕВ

АСЕН АНГЕЛОВ СТЕФАНОВ

АСЕН АСЕНОВ САРИЕВ

АСЕН АТАНАСОВ САРИЕВ

АСЕН ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ

АСЕН ДОБРЕВ ЧОБАНОВ

АСЕН ЖЕКОВ МАНОЛОВ

АСЕН ИВАНОВ ИВАНОВ

АСЕН ИВАНОВ МИХОВ

АСЕН ИВАНОВ ПАЛАЗОВ

АСЕН ИЛИЕВ ТОПАЛОВ

АСЕН МИЦОВ МИХОВ

АСЕН НИКОЛОВ ЧАКЪРОВ

АСЕН ПРОДАНОВ ГЕОРГИЕВ

АСЕН РАШКОВ АЛЕКСИЕВ

АСЕН РУСЕВ АЛЕКСИЕВ

АСЕН САШЕВ КОЛЕВ

АСЕН САШЕВ ЯНЕВ

АСЕН ТОШКОВ ДЕЛИАДАМОВ

АСЕН ТОШКОВ ДЕЛИАДАМОВ

АСЕН ТОШКОВ ДЕЛИАДАМОВ

АСЕН ФИЛКОВ ПАЛАЗОВ

АСЕН ХРИСТОВ МАНДОВ

АСЕН ЮЛИАНОВ ЙОРДАНОВ

АСКО МАРИЕВ ТОПАЛОВ

АСЯ АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА

АСЯ ВЕНЦИСЛАВОВА МАХМУД

АСЯ МИЛЕНОВА РАДИЛОВА

АСЯ СИМЕОНОВА АНГЕЛОВА

АТАНАС АНДОНОВ ПЕХЛИВАНОВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ САРИЕВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ САРИЕВ

АТАНАС ЕМИЛОВ ДЕЛИАДАМОВ

АТАНАС ЛЮБЕНОВ ЯНЕВ

АТАНАС МИНЧЕВ МИХАЙЛОВ

АТАНАС СЛАВЧЕВ МИХАЙЛОВ

АТАНАС СТЕФКОВ ЦИГУЛАРОВ

АТАНАС ТОШКОВ ДЕЛИАДАМОВ

АТИ ЮСЕИНОВА МАНОЛОВА

АТЧЕ АЛИЕВА МЕХМЕДОВА

АТЧЕ АСАН МУСТАФА

АТЧЕ ИСАК ЮСЕИН

АТЧЕ МУСТАФА ЯШАР

АФСЕ АСАН ИВАНОВА

АХМЕД АЛИ АХМЕД

АХМЕД ОСМАН ИСМАИЛ

АХМЕД СМАИЛ АХМЕД

АХМЕТАН ХАСАН НАЛБАНОЛУ

БАНКО АДАМОВ ХРИСТОВ

БАНКО ТОДОРОВ МАДЖУРОВ

БАНКО ХРИСТОВ ХРИСТОВ

БЕЙТУЛА НУРАЙ ШЕРИФОВ

БИЛЯЛ ХЮСЕИН ДЖАМБАЗ

БИЛЯЛ ХЮСЕИН ДЖАМБАЗ

БИЛЯНА МАРИНОВА ВЕСЕЛИНОВА

БИНАЗ САЛИ СИМЕОНОВА

БИНАС АСАН ИВАНОВА

БИНАС МЕТОДИЕВА ТОПАЛОВА

БИСЕР АСЕНОВ ДАМАТОВ

БОЖАНА АПОСТОЛОВА АЗИС

БОРИС ОГНЯНОВ ХРИСТОВ

БОРИС СТРАХИЛОВ БАРОВ

БОРЯНА ЕМИЛОВА ЧАКЪРОВА

БОРЯНА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА

БОЯН ДОБРЕВ ЧОБАНОВ

БОЯН ХРИСТОВ КАБОВ

БОЯНКА ТОМОВА АТАНАСОВА

ВАЛЕНТИН СЕВИНЧ ИСМАИЛ

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ПАПАЗОВА

ВАЛЯ ДИМИТРОВА ВЕСЕЛИНОВА

ВАСИЛ АЛИ ИСМАИЛ

ВАСИЛ АНДРЕЕВ АНГЕЛОВ

ВАСИЛ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

ВАСИЛ ИВАНОВ ХРИСТОВ

ВАСИЛ РУМЕНОВ АТАНАСОВ

ВАСИЛ ЩЕРЕВ ПЕТКОВ

ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА СТЕФАНОВА

ВЕСА ФОТЕВА ХРИСТОВА

ВЕСЕЛИН ОГНЯНОВ ГАЙДУРЛИЕВ

ВЕСЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА АЛИ

ВЕСЕЛИНА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА

ВЕСЕЛИНА ЗЛАТЕВА ПЕХЛИВАНОВА

ВЕСКА МИШЕВА ДАМАТОВА

ВИОЛЕТА МИНЧЕВА ТОПАЛОВА

ВЯРА ЗОРКОВА СИМЕОНОВА

ВЯРКА АНГЕЛОВА КРЪСТЕВА

ГАЛИНА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА

ГАЛЯ АНДОНОВА МЕДИЛЕВА

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА ПАПИНОВА

ГАЛЯ ЗАФИРОВА КИРОВА

ГАЛЯ МАРИНОВА ЯНКОВА

ГАЛЯ РУМЕНОВА СИМЕОНОВА

ГАЛЯ СЛАВОВА АТАНАСОВА

ГЕНКА ГАЛЕВА СИМЕОНОВА

ГЕНЧО ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ АТАНАСОВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ САРИЕВ

ГЕОРГИ РУМЕНОВ ПАПИНОВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТОВ

ГЕРГИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

ГЮЙСУМ КЯЗИМ ДАМАТ

ГЮЛА МИШЕВА АСЕНОВА

ГЮЛКА АТАНАСОВА МИХАЙЛОВА

ДАНИЕЛА АТАНАСОВА СТАМАТОВА

ДАРИНА РАШКОВА ДЕЛИАДАМОВА

ДАФИНА ЙОСИФОВА АЛЕКСИЕВА

ДАФИНА МАРИНОВА СТЕФАНОВА

ДЕМИР ЙОРДАНОВ ЯНКОВ

ДЕНИС ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ

ДЕНИС МУСТАФА ХАДЖИХАСАН

ДЕСИ ТОШКОВА ЦИГУЛАРОВА

ДЕСИСЛАВА АПОСТОЛОВА МУСТАФА

ДЕЯНА ХРИСТОВА СТРОГОВА

ДЖЕВРИЕ МУСТАФА САЛИ

ДЖЕЛЯЛ ХЮСЕИНОВ ХЮСЕИНОВ

ДЖЕМИЛЕ АЛИ САЛИ

ДЖЕМИЛЕ АЛИ ТОПАЛОВА

ДЖЕМИЛЕ АМЕД МАХМУД

ДЖЕМИЛЕ АХМЕДОВА ЮСЕИНОВА

ДЖЕНГИЗ НЕСРИН АМЕД

ДЖЕНКА ГЕОРГИЕВА ТОПАЛОВА

ДЖЕФЕР ЮСЕИН АЛИ

ДЖУЛИЯ ЗЛАТКОВА ГАЙДУРЛИЕВА

ДИМИТЪР ИЛИЕВ ВЕСЕЛИНОВ

ДИМИТЪР МЛАДЕНОВ ВЕЛЕВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПАНДАРОВ

ДИМИТЪР СВЕТЛОВ КРЪСТЕВ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ТОПАЛОВ

ДИМО ВАСИЛЕВ АНГЕЛОВ

ДОБРА ИВАНОВА КИРОВА

ДОБРИ АСЕНОВ ЧОБАНОВ

ДОБРИН ХРИСТОВ ЧИТАКОВ

ДОНКА ГЕОРГИЕВА КОЗАРОВА

ДОРА ЮЛИЯНОВА ЙОРДАНОВА

ДРАЖО НИКОЛИНОВ РУСЕВ

ДУШКА ИЛЧЕВА ЩЕРЕВА

ЕВА АДАМОВА ХАНДЖИЕВА

ЕВА САШЕВА ХРИСТОВА

ЕВЕЛИНА ЗАФИРОВА ЙОРДАНОВА

ЕКАТЕРИНА ЙОРДАНОВА БЕКЯРОВА

ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА

ЕЛЕНА АНДРЕЕВА ХРИСТОВА

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА МИХАЛЕВА

ЕЛЕНА ЗЛАТИНОВА АТАНАСОВА

ЕЛЕНА ЙОСИФОВА ЙОРДАНОВА

ЕЛЕНА ЩЕРИОНОВА КУСЕВА

ЕЛЕНКА АНДОНОВА ПЕХЛИВАНОВА

ЕЛЕНКА ТИТОВА ХРИСТОВА

ЕЛЕОНОРА ЦВЕТАНОВА ВЛАДИМИРОВА

ЕЛИСАВЕТА МИТКОВА АТАНАСОВА

ЕЛИЦА АСЕНОВА МУСТАФОВА

ЕМИЛ АТАНАСОВ ДЕЛИАДАМОВ

ЕМИЛ ИЛИЕВ ЕМИЛОВ

ЕМИЛ САШЕВ КОЛЕВ

ЕМИЛ ТОДОРОВ ЩЕРЕВ

ЕМИЛ ХРИСТОВ КАБОВ

ЕМИЛИЯ АНДРЕЕВА ТОПАЛОВА

ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА НАЛБАНТОВА

ЕМИЛИЯ МИРОСЛАВОВА МАНОЛОВА

ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА ДЕЛИАДАМОВА

ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА МАРИНОВА

ЕМИНЕ ЗЕЙНУН ЯШАР

ЕМИНЕ СНЕЖАНОВА ИВАНОВА

ЕМИНЕ ХАСАНОВА БАЛТА

ЕМИНЕ ЮСЕИН МЕХМЕД

ЕМНЕ УРФАТ САЛИ-ЯШАР

ЕМНЕ ШАБАН ШАБАН

ЕСМА АЛИ АЙВАЗ

ЕСТЕР АСЕНОВА МЕХМЕД

ЕШИРЕФ ИСМЕТОВ МУСТАФОВ

ЖАНА ДИМИТРОВА ХАНДЖИЕВА

ЖАСМИНА СЛАВОВА ИВАНОВА

ЖЕКО ОГНЯНОВ МАНОЛОВ

ЖЕЛЬО НИКОЛАЕВ ЧАКЪРОВ

ЗАГОР КИРИЛОВ КИРИЛОВ

ЗАГОР КРАСИМИРОВ МИХАЙЛОВ

ЗАФИРКА МИШЕВА ВАСИЛЕВА

ЗВЕЗДЕЛИНА САМУИЛОВА МИХОВА

ЗДРАВКО ИВАНОВ СТОЯНОВ

ЗЕЙНЕБ ЗЕЙНУН ЮСЕИН

ЗЕЙНУН МУСТАФА МОЛЛА

ЗЕЙНУН СМАИЛ ЯШАР

ЗЕЙРА КАДИЛОВА БЕЙТУЛОВА

ЗЕЙРА НУРАЙ ШЕРИФ

ЗЕКИЕ АСАН ХРИСТОВА

ЗИЙНЕБ МУСТАФА ЯШАР

ЗИЙНЕБ САЛИМ КАСАП

ЗИНЕП АХМЕД НАЛБАНТ

ЗЛАТИН СТЕФАНОВ АТАНАСОВ

ЗЛАТИНА АНГЕЛОВА КАВРЪКОВА

ЗЛАТИНА КАДИР МЕХМЕТ

ЗЛАТИНА СЕРГЕЕВА СТЕФАНОВА

ЗЛАТКА АНГЕЛОВА МИХОВА

ЗЛАТКА АНГЕЛОВА МИХОВА

ЗЛАТКА ИВАНОВА ЯНЕВА

ЗЛАТКА КОЛЕВА ПАНДАРОВА

ЗЛАТКА МИТКОВА КОЗАРОВА

ЗЛАТКА ПАВЛОВА АТАНАСОВА

ЗЛАТКА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА

ЗОРКА РАФАИЛОВА ЯШАР

ЗОРНИЦА АСЕНОВА УЗУНОВА

ЗОРНИЦА ЙОСИФОВА КЮЧУКОВА

ЗОРНИЦА НЕВЕНОВА СТОЯНОВА

ЗОЯ АНДОНОВА КОЗАРОВА

ЗОЯ БОРИСОВА САРИЕВА

ЗОЯ ГЕОРГИЕВА ТРИФОНОВА

ЗОЯ НИКОЛАЕВА ТРИФОНОВА

ЗОЯ РАДЕВА МАНОЛОВА

ЗОЯ СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА

ЗЮМБЮЛА АСЕНОВА АНДОНОВА

ЗЮМБЮЛКА ХРИСТОВА БАРОВА

ИВАН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ

ИВАН ЖИВКОВ МИХОВ

ИВАН МИТКОВ ЦИГУЛАРОВ

ИВАН МИХАЙЛОВ РАШКОВ

ИВАН РАШКОВ ПАЛАЗОВ

ИВАН РУМЕНОВ СИМЕОНОВ

ИВАН СТОЯНОВ ТОПАЛОВ

ИВАН СЪБЧЕВ ИВАНОВ

ИВАН ХРИСТОВ КИРОВ

ИВАН ХРИСТОВ СТЕФАНОВ

ИВАНКА ДАМЯНОВА МАРИНОВА

ИВЕЛИН АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ

ИВО РАЙЧЕВ КЮЧУКОВ

ИВО СТОЯНОВ МИХОВ

ИДРИС ЮСЕИН ЮСЕИН

ИЛИЯ АЛЕКОВ КРЪСТЕВ

ИЛИЯ СЛАВЧЕВ ДЕЛИАДАМОВ

ИЛИЯНА СЛАВОВА КОЧЕВА

ИРИНА ЯНКОВА ВЕЛЕВА

ИРФАН ЙОСКОВА САКИМ

ИСМАИЛ ЕШИРЕФОВ ИСМАИЛОВ

ИСМАИЛ НАЗИФ КЮЧУК

ИСМЕТ ЕШИРЕФ ИСМЕТОВ

ЙОРДАН АЛИ МЕХМЕД

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ БЕКЯРОВ

ЙОРДАН МИТЕВ БЕКЯРОВ

ЙОРДАН НИКОЛОВ ХРИСТОВ

ЙОРДАНКА НЕНКОВА АЛЕКСИЕВА

ЙОСИФ РАЙЧЕВ КЮЧУКОВ

ЙОСИФ РОЗОВ КЬОСЕВ

ЙОСИФ САШЕВ СТОЯНОВ

ЙОСИФ ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ

КАДИР АСАН МЕХМЕТ

КАДРИЕ МЕХМЕД ДЖАМБАЗ

КАДРИЕ ФЕЗАЙДИН ВЕСЕЛИНОВА

КАЛИНКА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА

КАПКА МАРТИНОВА ДИМИТРОВА

КАТЕРИНА ВИОЛЕТОВА ЯНЕВА

КИНА АСЕНОВА МАРИНОВА

КИНА СТЕФАНОВА САРИЕВА

КИРИЛ ВЕЛИЧКОВ КИРИЛОВ

КИРИЛ СЛАВЧЕВ МИХАЙЛОВ

КИРЯК ГЕОРГИЕВ КУСЕВ

КОСТА АСЕНОВ ЧОБАНОВ

КОСТАДИНКА МИЛЧЕВА АТАНАСОВА

КРАСИМИР АТАНАСОВ МИХОВ

КРАСИМИР ЕМИЛОВ ЩЕРЕВ

КРАСИМИР СИЛВЕНОВ КРЪСТЕВ

КРАСИМИР ЮЛИЕВ КОЧЕВ

КЯНИЕ ИСМАИЛ АМЕД

ЛАТИН ЩЕРЕВ АТАНАСОВ

ЛЕОНИД КОЧЕВ ТОДОРОВ

ЛИЛЯНА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА

ЛЪСКО ИЛИЕВ ТОПАЛОВ

ЛЮДМИЛА ЖИВКОВА ХЮСЕИНОВА

ЛЮТФИЕ ШАБАН НАЛБАНТОВА

МАГДАЛЕНА АНДОНОВА ТОПАЛОВА

МАРГАРИТ САШЕВ КЬОСЕВ

МАРГАРИТА КУРТЕВА АТАНАСОВА

МАРГАРИТА ПЕТРОВА АЛЕКСИЕВА

МАРИН АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ

МАРИН АНДОНОВ ЙОРДАНОВ

МАРИН ИВАНОВ ЦИГУЛАРОВ

МАРИН МИЛЕВ ЙОРДАНОВ

МАРИН САШЕВ КЬОСЕВ

МАРИО АНДОНОВ АСЕНОВ

МАРИЯ АНГЕЛОВА АТАНАСОВА

МАРИЯ АСЕНОВА ЧОБАНОВА

МАРИЯ ЖОРОВА ХРИСТОВА

МАРИЯ ИВАНОВА СИМЕОНОВА

МАРИЯ ИВАНОВА ТОПАЛОВА

МАРИЯ МИШЕВА СИМЕОНОВА

МАРИЯ РУМЯНОВА ИЛИЕВА

МАРИЯ СТЕФАНОВА СТОЯНОВА

МАРИЯ ТРАЙКОВА СТЕФАНОВА

МАРТИН СТОЯНОВ ТОПАЛОВ

МЕРИ МЛАДЕНОВА ГЕМЕДЖИЕВА

МЕТОДИ АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ

МЕТОДИ МИТКОВ ЯНЕВ

МЕТОДИ ПАВЛОВ ТОПАЛОВ

МЕТОДИ ХРИСТОВ АТАНАСОВ

МЕХМЕД ЮСЕИН МЕДИЛЕВ

МИГЛЕНА ЛЕОНИДОВА ТОДОРОВА

МИКЕЙРЕМ МЕХМЕД ЕРЕДЖЕП

МИЛАН АЛИ САЛИ

МИЛЕН МИТЕВ БЕКЯРОВ

МИЛЕНА САШЕВА КИРОВА

МИЛЕНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

МИЛКА МЛАДЕНОВА БЕКЯРОВА

МИЛЧО БОТЕВ АСЕНОВ

МИЛЬО МАРИНОВ ЙОРДАНОВ

МИНКА ВАСКОВА ПАПАЗОВА

МИНКА ГИНЕВА ДИМЧЕВА

МИНКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

МИНЧО АНГЕЛОВ ТОПАЛОВ

МИРА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА

МИТКА АТАНАСОВА СТЕФАНОВА

МИТКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

МИТКО АТАНАСОВ ЦИГУЛАРОВ

МИТКО ИВАНОВ РАШКОВ

МИТКО ИВАНОВ ЦИГУЛАРОВ

МИТКО МАРИНОВ ЦИГУЛАРОВ

МИТКО НАЧКОВ МАРИНОВ

МИТКО НИКОЛАЕВ КОЗАРОВ

МИТКО РУМЕНОВ АТАНАСОВ

МИТКО СЛАВОВ ЯНЕВ

МИТКО СЛАВОВ ЯНЕВ

МИТКО ХРИСТОВ МАРИНОВ

МИТКО ХРИСТОВ ХРИСТОВ

МИТКО ЩЕРИОНОВ ИВАНОВ

МИТКО ЯНЧЕВ ТЮЛЕВ

МИТЮ ЙОРДАНОВ БЕКЯРОВ

МИХАИЛ ЗЛАТИНОВ АТАНАСОВ

МИХАИЛ ЙОСИФОВ КУЦАРОВ

МИХАИЛ РАШКОВ РАШКОВ

МИШО АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ

МИШО АСЕНОВ ДАМАТОВ

МИШО САШЕВ ГЕМЕДЖИЕВ

МИШО ХРИСТОВ АНГЕЛОВ

МЛАДЕН МИТЕВ БЕКЯРОВ

МЛАДЕН ПАВЛОВ ГЕМЕДЖИЕВ

МУСТАФА АХМЕТ ЮСЕИН

МУСТАФА ЗЕЙНУН МОЛЛА

МУСТАФА НЕДЖИБ АЗИС

МУСТАФА СМАИЛ КЕКЕ

МУСТАФА ХЮСЕИН СЮЛЕЙМАН

МУСТАФА ЮСЕИН МАХМУД

МУСТАФА ЯШАР МУСТАФА

НАДЕЖДА АНГЕЛОВА АХМЕД

НАДЕЖДА ЛЪСКОВА РАДЕВА

НАДЕЖДА РАШКОВА АТАНАСОВА

НАДЕЖДА РАШКОВА АТАНАСОВА

НАДЕЖДА ЩЕРИОНОВА АТАНАСОВА

НАДЯ МЕТОДИЕВА АТАНАСОВА

НАЗАР ДЖЕМИЛЕ САЛИ

НАСКА ВЛАДЕВА ДИМИТРОВА

НАСКО МИТКОВ МАНОЛОВ

НАСКО РАШКОВ АЛЕКСИЕВ

НАСКО СЛАВОВ АТАНАСОВ

НАЧКО АТАНАСОВ ПЕХЛИВАНОВ

НАЧКО МИТКОВ МАРИНОВ

НАЧО ХРИСТОВ АТАНАСОВ

НЕВЕНА АЛЬОШЕВА ЯНЕВА

НЕВЕНА АСЕНОВА САРИЕВА

НЕВЕНА ЙОСИФОВА СТОЯНОВА

НЕВСЕ ЮСЕИН ЯШАР

НЕДЖМИН КРАСИМИРОВ МИХОВ

НЕДКА ЖЕКОВА РАШИДОВА

НЕДРЕТ МЕХМЕД ХРИСТОВА

НЕДЯЛКА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА

НЕДЯЛКА ДОБРЕВА ЧОБАНОВА

НЕДЯЛКА МЕТОДИЕВА ЮСЕИН

НЕДЯЛКА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА

НЕДЯЛКА ХРИСТОВА ГЕМЕДЖИЕВА

НЕЙЧО МУСТАФА АЗИС

НЕЛИ ВЕЛИЧКОВА ХРИСТОВА

НЕЛИ ПЕНЧЕВА ЧОБАНОВА

НЕЛИ СТЕФАНОВА ДЕЛИАДАМОВА

НЕЛИ ЮЛИЯНОВА АНГЕЛОВА

НЕНКО РУСЕВ АЛЕКСИЕВ

НЕСЛЯН ЮЗДЖАН МУСТАФОВА

НЕСРИН МУСТАФА АМЕД

НЕФСЕ ЮСЕИН ЯШАР

НИКОЛА ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

НИКОЛА ЛАТИНОВ ЩЕРЕВ

НИКОЛАЙ МИТКОВ КОЗАРОВ

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ТРИФОНОВ

НИКОЛИНА ДОБРЕВА РУСЕВА

НИКОЛИНКА ИВАНОВА АТАНАСОВА

НИЯЗИ САЛИЕВ ЮСУФОВ

НУРАЙ БЕЙТУЛОВ ШЕРИФОВ

ОГНЯН БОРИСОВ ХРИСТОВ

ОГНЯН ЖЕКОВ МАНОЛОВ

ОГНЯН МАРИНОВ АНДОНОВ

ОГНЯН СТОЯНОВ ГАЙДУРЛИЕВ

ОГНЯН ХРИСТИНОВ ГАЙДУРЛИЕВ

ПАВЕЛ ЛЮБЧЕВ ТОПАЛОВ

ПАВЕЛ САШЕВ ГЕМЕДЖИЕВ

ПАВЛИНА ЗВЕЗДЕЛИНОВА КАБОВА

ПАКИЗЕ АХМЕД РАШИДОВА

ПЕНКА АСЕНОВА ХРИСТОВА

ПЕНКА ЕМИЛОВА ТОПАЛОВА

ПЕНКА ЛЕОНИДОВА ТОДОРОВА

ПЕПА КОСТОВА МИХАЙЛОВА

ПЕТРАНКА АСЕНОВА КАЗАКОВА

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПАНДАРОВ

ПЕТЪР СТЕФАНОВ КАЗАКОВ

РАДИ БОЯНОВ СТОЯНОВ

РАДИ ИВАНОВ РАШКОВ

РАДКА АСЕНОВА ЧАКЪРОВА

РАДКА РАДЕВА ГАЙДУРЛИЕВА

РАДКА САШОВА КИРОВА

РАДКА ТОШКОВА ЧАКЪРОВА

РАДОСТИН ХРИСТОВ СТЕФАНОВ

РАДОСТИН ЮЛИЯНОВ АЙВАЗОВ

РАЙЧО СТЕФАНОВ КЮЧУКОВ

РАМАДАН ХАСАН КЕМАНЕДЖИ

РАНГЕЛ РАНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

РАШИД АЛИ САЛИ

РАШИТ АЛИ ЮСЕИН

РАШКО АСЕНОВ АЛЕКСИЕВ

РАШКО ИВАНОВ ПАЛАЗОВ

РАШКО МИТКОВ ТЮЛЕВ

РАШКО ХРИСТОВ АТАНАСОВ

РОЗА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

РОЗА НОВАКОВА ПАПАЗОВА

РОКО НАЛБАНТОВ НАЛБАНТОВ

РОСЕН ХРИСТОВ ЧИТАКОВ

РОСИЦА ВАЛЕНТИНОВА ЕРЕДЖЕП

РОСИЦА ОГНЯНОВА МАНДОВА

РОСИЦА ХРИСТОВА ТОДОРОВА

РУМЕН АСЕНОВ МЕРДЖАНОВ

РУМЕН МИТКОВ АТАНАСОВ

РУМЕН СТЕФАНОВ АТАНАСОВ

РУМЕН ТОМОВ АТАНАСОВ

РУМЕН ЩИЛИЯНОВ СИМЕОНОВ

РУСИ АСЕНОВ АЛЕКСИЕВ

РУСКА РАЙКОВА ПАНДАРЕВА

САБРИЕ САЛИ СЕЛИМ

САБРИНА САЛИЕВА ГЕМЕДЖИЕВА

САЛИ АМЕД ЯШАР

САЛИМ ХАСАН ТОПАЛ

САЛМИНА ПЛАМЕНОВА КАЦАРОВА

САНДРА ДИМИТРОВА ВЕЛЕВА

САНИЕ ИБРЯМ АЛИ

САНИЕ СЕЛЯАТИН УЗУН

САНИЕ ХАСАН КУЦАРОВА

САФИЕ ДЖАФЕР ЮСЕИН

САША БИСЕРОВА ДАМАТОВА

САШО АСЕНОВ ЯНЕВ

САШО ВЕСЕЛИНОВ КЬОСЕВ

САШО ЕМИЛОВ МИХАЙЛОВ

САШО ИЛИЕВ ДЕЛИАДАМОВ

САШО МИШЕВ ГЕМЕДЖИЕВ

САШО ХРИСТОВ АНГЕЛОВ

СВЕТЛА АСЕНОВА ЙОРДАНОВА

СВЕТЛА КРАСИМИРОВА КИРИЛОВА

СЕВДА АНДРЕАНОВА САРИЕВА

СЕВДА ИЛИЕВА АХМЕДОВА

СЕВИНЧ АЛИ ИСМАИЛ

СЕВИНЧ НУРИ САЛИ

СЕЛВЕР ИСМАИЛ АЙВАЗ

СЕЛИМ ИСМАИЛ СЕЛИМ

СЕНИЕ АЛИ ХАСАН

СЕХЕР АЛИ АЙВАЗ

СЕХЕР МУСТАФА СЮЛИМАН

СЕХЕР СМАИЛ АЙВАЗ-УЗУНОВА

СЕХЕР ШАБАН ДЖАМБАЗ

СИЙКА АСЕНОВА ПАНДАРОВА

СИЙКА ВЕСЕЛИНОВА ИЛИЕВА

СИЙКА ГЕОРГИЕВА САРИЕВА

СИЙКА ИВАНОВА ФОРИШ

СИЙКА САШЕВА АНГЕЛОВА

СИЛВАНА АСЕНОВА МАРИНОВА

СИЛВЕНА КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА

СИЛВИЯ АСЕНОВА АТАНАСОВА

СИЛВИЯ АСЕНОВА ХРИСТОВА

СИЛВИЯ МАТЕЕВА ТОПАЛОВА

СИЛВИЯ НАСКОВА МАНОЛОВА

СИЛВИЯ САШЕВА ЦИГУЛАРОВА

СИМЕОН НАСКОВ АНГЕЛОВ

СЛАВИ АСЕНОВ ЧЕРНЕВ

СЛАВИ МИТКОВ ЯНЕВ

СЛАВИ НАСКОВ АТАНАСОВ

СМАИЛ АЛИ НАЛБАНТ

СМАИЛ АМЕД ЯШАР

СМАИЛ АСАН МЕХМЕД

СМАИЛ АХМЕД АХМЕД

СМАИЛ ФАТМЕ ЮСЕИН

СМАИЛ ХАСАН ЯШАР

СМАИЛ ЮСНЮ АЙВАЗ

СНЕЖА БАНКОВА МАДЖУРОВА

СНЕЖАНА АЛЕКСАНДРОВА ТОПАЛОВА

СНЕЖАНА ЙОРДАНОВА ЯНКОВА

СОНЯ АСЕНОВА РАШКОВА

СОНЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА

СОФИЯ КОЛЕВА ТЕМПЕЛ

СОФКА АЛЕКСАНДРОВА САЛИМОВА

СОФКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

СОФКА АСЕНОВА ИБРЯМ

СОФКА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

СОФКА МИНЧЕВА АНДРЕЕВА

СОФКА МИШЕВА ХРИСТОВА

СОФКА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

СТАЙКО ЖЕКОВ МАНОЛОВ

СТАНИМИР МАНОЛОВ МИХОВ

СТЕФАН АНГЕЛОВ ДЕМИРЕВ

СТЕФАН АНГЕЛОВ СТЕФАНОВ

СТЕФАН АТАНАСОВ САРИЕВ

СТЕФАН ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ

СТЕФАН ИВАНОВ КИРОВ

СТЕФАН МИШЕВ ВАСИЛЕВ

СТЕФАН НАЧКОВ МАРИНОВ

СТЕФКА АНГЕЛОВА ЮСЕИН

СТЕФКА АСЕНОВА АЛЕКСИЕВА

СТЕФКА АСЕНОВА АТАНАСОВА

СТЕФКА АТАНАСОВА ТОДОРОВА

СТЕФКА ВАСИЛЕВА АНДОНОВА

СТЕФКА ИВАНОВА ЯНКОВА

СТЕФКА КОСТАДИНОВА АТАНАСОВА

СТЕФКА МИТКОВА ЯНЕВА

СТЕФКА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА

СТЕФКА СТОЯНОВА ЩЕРЕВА

СТОЯН АЛИ МЕХМЕД

СТОЯН ДИМИТРОВ ТОПАЛОВ

СТОЯН ИВАНОВ МИХОВ

СТОЯН МИТКОВ ИВАНОВ

СТОЯН ОГНЯНОВ ГАЙДУРЛИЕВ

СТОЯН СТОЯНОВ СТОЯНОВ

СТРАХИЛ БОРИСОВ БАРОВ

СТРАХИЛ НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

СТРАХИЛ РУСЕВ ХРИСТОВ

СУЗАНА САШЕВА АТАНАСОВА

СЪБКА СТЕФАНОВА КАЗАКОВА

ТАНЯ АНЕЛИНОВА КЮЧУКОВА

ТЕМЕНУГА БОРИСОВА БАРОВА

ТЕМЕНУЖКА РАШКОВА ТЮЛЕВА

ТЕМЕНУЖКА ФАНЧЕВА ХРИСТОВА

ТИНКА МИТЕВА ЯНЕВА

ТОДОР АСЕНОВ ХРИСТОВ

ТОДОР АТАНАСОВ МАДЖУРОВ

ТОДОР ЕМИЛОВ ДЕЛИАДАМОВ

ТОДОР НЕДЖИП ЕРЕДЖЕБ

ТОДОР СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ

ТОДОР ХРИСТОВ ИВАНОВ

ТОДОРКА ЯНЧЕВА СТОЯНОВА

ТОМА РУМЕНОВ АТАНАСОВ

ТОНЧО ИЛИЕВ РАДЕВ

ТОШКО АСЕНОВ ДЕЛИАДАМОВ

ТОШКО НИКОЛОВ ЧАКЪРОВ

ТОШКО ТОШКОВ ДЕЛИАДАМОВ

ФАНИ КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА

ФАНИ МИТКОВА АДАМОВА

ФАНИ РАДОСТИНОВА АЙВАЗОВА

ФАНКА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА

ФАНКА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

ФАНКА АСЕНОВА СТРОГОВА

ФАНКА БОЯНОВА ЙОРДАНОВА

ФАНКА БОЯНОВА ЧОБАНОВА

ФАНКА ГРОЗЕВА ЙОРДАНОВА

ФАНКА ИСМАИЛ МИХОВА

ФАНКА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА

ФАНКА МЕТОДИЕВА ОСМАН

ФАНКА МИТКОВА КАБОВА

ФАНКА НАСКОВА ГЕМЕДЖИЕВА

ФАНКА ОГНЯНОВА ЦИГУЛАРОВА

ФАНКА РУСЕВА ХРИСТОВА

ФАНКА СТАЙКОВА АЛЕКСИЕВА

ФАНКА СТЕФАНОВА САРИЕВА

ФАНКА ЯНКОВА КИРОВА

ФАТМЕ ИСУФ ЯНКОВА

ФАТМЕ МАЗЛЪМ ЮСЕИН

ФАТМЕ МУСТАФА ДАМАТОВА

ФАТМЕ ОСМАН ИВАНОВА

ФАТМЕ ХЮСЕИН КЕМАНЕДЖИ

ФАТМЕ ЮСЕИН ВЕЛИ

ФАТУШ ЮСЕИН АЙВАЗ

ФЕРДИ САЛИ САКИМ

ФЕРИЗЕ АХМЕТ ХРИСТОВА

ФЕТИЕ МЕХМЕД МЕДИЛЕВА

ФИЛКА ИВАНОВА ПАЛАЗОВА

ФИТНАТ АХМЕТ АЙВАЗ

ФОТИНА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА

ФОТКА ИВАНОВА БЕЧЕВА

ФОТКА ЩЕЛИЯНОВА АТАНАСОВА

ХАРИ ДИМИТРОВ ВЕЛЕВ

ХАСАН АХМЕД ИСМАИЛ

ХАСАН МЕТОДИЕВ ТОПАЛОВ

ХАСАН МУСТАФА ЮСЕИН

ХАСАН РАМАДАН КЕМАНЕДЖИ

ХАСАН СМАИЛ ЯШАР

ХАСАН ЯШАР МАХМУД

ХАСИБЕ ДЕМИРЕВА ЯНКОВА

ХАТЧЕ ХЮСЕИН СТЕФАНОВА

ХЕЛГА АТАНАСОВА МИХАЙЛОВА

ХРИСКА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА

ХРИСКА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА

ХРИСКА НАЛБАНТОВА ИЛИЕВА

ХРИСТИАНА ХРИСТОВА САРИЕВА

ХРИСТИНА ЗДРАВКОВА ТОПАЛОВА

ХРИСТИНА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА

ХРИСТО АРСОВ АНГЕЛОВ

ХРИСТО БЛАГОЕВ ЧИТАКОВ

ХРИСТО ГОШЕВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ЕМИЛОВ КАБОВ

ХРИСТО ИВАНОВ АТАНАСОВ

ХРИСТО ИВАНОВ КИРОВ

ХРИСТО ИВАНОВ СТЕФАНОВ

ХРИСТО КИРИЛОВ КИРОВ

ХРИСТО МАРИНОВ ЙОРДАНОВ

ХРИСТО МЕТОДИЕВ АТАНАСОВ

ХРИСТО МИТКОВ ИВАНОВ

ХРИСТО МИТКОВ КОЗАРОВ

ХРИСТО МИТКОВ МАРИНОВ

ХРИСТО МИТКОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО НАЧЕВ АТАНАСОВ

ХРИСТО НИКОЛАЕВ ТРИФОНОВ

ХРИСТО РАДОСТИНОВ СТЕФАНОВ

ХРИСТО СТОЯНОВ ТОПАЛОВ

ХРИСТО ЩЕРИОНОВ ИВАНОВ

ХРИСТОС СТРАХИЛОВ БАРОВ

ХЮРЕМ ЮСЕИН СЕЛИМ

ХЮСЕИН ДЖЕЛЯЛОВ ХЮСЕИНОВ

ЦВЕТА АЛЬОШЕВА МАНОЛОВА

ЦВЕТА СТЕФАНОВА АТАНАСОВА

ЦВЕТИМИРА ВАЛЕРИЕВА ПЕХЛИВАНОВА

ЧЕНКА СТЕФАНОВА АТАНАСОВА

ШАКИР МУСТАФА МОЛЛА

ШАНА АТАНАСОВА МИХАЙЛОВА

ШАФИЕ ХАСАН ЮСЕИН

ШАФИЕ ЮСЕИН МИХОВА

ШАЮЗЕР АЛИ МЕХМЕТ

ШУНАЙ АСАН КЯМИЛ

ШЮКРИЕ ХАКЪ КЮЧУК

ЩЕРИОН МИТКОВ ИВАНОВ

ЩИЛЯН ЯНКОВ ВАСИЛЕВ

ЮЛИ МИЦОВ КОЧЕВ

ЮЛИЯ СТЕФАНОВА КРЪСТЕВА

ЮЛИЯН АЛЬОШЕВ АЛЕКСАНДРОВ

ЮЛИЯН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

ЮЛКА АСЕНОВА КИРОВА

ЮЛКА МИШЕВА ГЕМЕДЖИЕВА

ЮЛКА ТОДОРОВА ГЕМЕДЖИЕВА

ЮРИ НИКОЛАЕВ РАДИЛОВ

ЮРКЮШ МУСТАФА АМЕД

ЮСЕИН АЛИ ЮСЕИН

ЮСЕИН АСАН АЙВАЗ

ЮСЕИН АХМЕД АЛИ

ЮСЕИН АХМЕД КАСАП

ЮСЕИН ИДРИС ЮСЕИН

ЮСЕИН ИСМАИЛ КАСАП

ЮСЕИН РАМАДАН МЕДИЛЕВ

ЮСЕИН САЛИ ЯШАР

ЮСНИЕ СМАИЛ АЙВАЗ-МИНЧЕВА

ЮСНЮ ЮСЕИН АЙВАЗ

ЮСУФ НИЯЗИ ЮСУФОВ

ЯНИ МАРИНОВ ЙОРДАНОВ

ЯНКО АНГЕЛОВ КИРОВ

ЯНКО АСЕНОВ ДИМИТРОВ

ЯНЧО ЕМИЛОВ МИХОВ

ЯНЧО РАЙЧЕВ ЧАКЪРОВ

ЯШАР АСАН МАХМУД

ЯШАР МУСТАФА ЯШАР

ЯШАР НЕДЖИБ ЕРЕДЖЕБ

 

Кмет/кметски наместник: …………

 

Секретар на община/район: ……….

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

 

ОБЛАСТ БУРГАС   ОБЩИНА ПОМОРИЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ПОМОРИЕ

КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 033

Адрес на избирателната секция: ……………………………………..

 

–––––––––––––––––-

Собствено, бащино и фамилно име

–––––––––––––––––-

АЛЕКСАНДРА ВАЛЕНТИН УЗУНОВА

АЛЕССАНДРА ЛЮБОМИРОВА ДИМИТРОВА

АНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

АНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

АНАСТАСИЯ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

АНАСТАСИЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

АНГЕЛ ИЛИЕВ КУСЕВ

АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА АДАМОВА

АНДОН ПЕТРОВ ЗЕЛЯМОВ

АНЕТА ХРИСТОВА МЕХАНДЖИЙСКА

АННА ДИМИТРОВА ПОЛИХРОНОВА

АННА ИВАНОВА ТАНЕВА

АНТОН ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ

АНТОНИЙ ГЕОРГИЕВ ЛЕФТЕРОВ

АПОСТОЛ РУСКОВ ПАВЛОВ

АСЯ ВАСИЛЕВА СЛАВОВА

АТАНАС ВАСИЛЕВ МАРКОВ

АТАНАС ИЛИЕВ ДЕЛЯКОВ

АТАНАС КАЛЧЕВ КОЕВ

АТАНАС НИКОЛАЕВ САНДЕВ

АТАНАС ПЕТРОВ УЗУНОВ

АТАНАС СТОЯНОВ ШАРДЕНОВ

АТАНАС ТОДОРОВ ЛЮБЧЕВ

АТАНАСКА БЛАГОЕВА ПАПАЗОВА

АТАНАСКА ИВАНОВА ТЕРНЕВА

АТАНАСКА КОЕВА КОЛЕВА

АФРОДИТА ГОЦЕВА ИВАНОВА

БИСЕРКА ДИМИТРОВА ЛЮБЧЕВА

БЛАГОМИРА ХРИСТОВА ВАНЧУРОВА

БОЖИДАРА ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА

БОРИСЛАВ СТОЕВ ТЕРНЕВ

ВАЛЕНТИН МАРИНОВ ПАПАЗОВ

ВАЛЕНТИН ПАВЛОВ СТОЙКОВ

ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ АТАНАСОВ

ВАЛЯ ГЕОРГИЕВА КАМБУРОВА

ВАНИНА АПОСТОЛОВА ПАВЛОВА

ВАНЯ СТОЙКОВА ЧЕРВЕНКОВА

ВАНЯ ЧЕНЕВА ИВАНОВА

ВАСИЛ АПОСТОЛОВ ПАВЛОВ

ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КУРТЕВ

ВАСИЛ СЛАВЧЕВ ВАСИЛЕВ

ВАСИЛ ЯНЧЕВ СЛАВОВ

ВАСИЛКА АНГЕЛОВА СИВОВА

ВАСИЛКА ЩЕРИОНОВА КУСЕВА

ВЕЛИНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

ВЕЛИСЛАВ ИВАНОВ ИВАНОВ

ВЕНЦИСЛАВ СЛАВОВ БИНЧЕВ

ВЕРОНИКА КОСТОВА ДИМИТРОВА

ВЕСЕЛА МИНЧЕВА ДИМИТРОВА

ВЕСЕЛИН ГРИГОРОВ МАРКОВ

ВЕСЕЛИН ИВАНОВ МИТЕВ

ВЕСЕЛИН САШЕВ КРЪСТЕВ

ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА ПОЛИХРОНОВА

ВЕСКА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА

ВИОЛЕТА НИКОЛОВА МАРКОВА

ВЪЛА НЕНОВА ЧОЛАКОВА

ГАБРИЕЛА ДИЕГО МАНЪИ

ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ПАСПАЛЕВА

ГАЛИНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА

ГАЛЯ СТОЯНОВА КУРТЕВА

ГАНКА ПЕТРОВА ДЕМИРЕВА

ГАНКА СТОЯНОВА ГОСПОДИНОВА

ГАНЧО ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ

ГАНЧО ГОСПОДИНОВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ АНТОНОВ ЗЛАТАНОВ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ЛЕФТЕРОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БИБЕРОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БИБЕРОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ КОЛЕВ ДЕМИРЕВ

ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ ДУШЕВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ БРЪМЧЕВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ МЕХАНДЖИЙСКИ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЯНЧЕВ

ГЕОРГИЦА ГЕОРГИЕВА ЧОЛАКОВА

ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА

ГЕРГАНА НИКОЛОВА ДЕЛЯКОВА

ГЕРГИНА СТОЯНОВА ЯНЧЕВА

ГРИГОР ГЕОРГИЕВ КАМБУРОВ

ДАНАИЛ НЕНОВ МАРИНОВ

ДАНИЕЛА АТАНАСОВА ШАРДЕНОВА

ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА АНДРОНИКОВА

ДАНКА ГЕОРГИЕВА ШПОЛЯР

ДАРИН ГЕОРГИЕВ БИБЕРОВ

ДАФИНКА ГЕОРГИЕВА ИЗВАРОВА

ДАЯНА АТАНАСОВА ШАРДЕНОВА

ДЕМИР ЛЕЧЕВ ЛЕЧЕВ

ДЕНИСЛАВА БЕЛОСЛАВОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА

ДЕНИЦА ВАЛЕНТИНОВА ПАПАЗОВА

ДЕНИЦА ВЕЛИЧКОВА СЕКУЛОВА

ДЕНИЦА ГЕОРГИЕВА МЕХАНДЖИЙСКА

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ДЕМИРЕВА

ДЕТЕЛИНА ДЕТЕЛИНОВА ЛИЛОВА

ДИАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ДИАНА РАДЕВА ЛИЛОВА

ДИЛЯНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

ДИМИТРИНКА КОСТАДИНОВА БРЪМЧЕВА

ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ ШЕРДЕНОВ

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ГАЙДАРДЖИЕВ

ДИМИТЪР ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БИБЕРОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ

ДИМИТЪР ТОДОРОВ СЕКУЛОВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ КЕРЕМЕДЧИЕВ

ДИМО МИНЧЕВ ИВАНОВ

ДИНКО АТАНАСОВ КОЛЕВ

ДИЯН ИВАНОВ ИВАНОВ

ДИЯН ПЕТРОВ ДИМОВ

ДОБРИНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА

ДОБРИНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

ДОБРИНКА ЯНКОВА ИВАНОВА

ДОМИНИК ИВО ШПОЛЯР

ДОНКА ВАСИЛЕВА ЯНЧЕВА

ДОНКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

ДОНКА СТАНЧЕВА ПАПУЛОВА

ДОНКА ЧЕНКОВА КУРТЕВА

ДРАГА СТОЯНОВА ДИМОВА

ДУШКО ПЕТРОВ ПЕТРОВ

ДУШКО РАДЕВ ПЕТРОВ

ЕКАТЕРИНА МИТКОВА ДИМОВА

ЕЛЕНА АТАНАСОВА МАРКОВА

ЕЛЕНА ПЕТРОВА БИБЕРОВА

ЕЛЕНА СТАМАТОВА ДЪРЛЯНОВА

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА СМИЛОВА-КУСЕВА

ЕЛЕНКА АТАНАСОВА МАРКОВА

ЕЛЕНКА СТОЯНОВА СЕКУЛОВА

ЕМИЛИЯ АВРАМОВА КОЛЕВА

ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА ГУНЧЕВА

ЖЕКО ПАСКАЛЕВ ЧЕРВЕНКОВ

ЖЕЛЮ МИЛЕВ МИЛЕВ

ЖЕЛЮ СТОЙКОВ ЖЕЛЕВ

ЖЕЛЯЗКА ВАСИЛЕВА МИТЕВА

ЖЕЛЯЗКА ИЛИЕВА ЖЕЛЕВА

ЖЕЛЯЗКО ЛЕЧЕВ ЛЕЧЕВ

ЖИВКА ХРИСТОВА СТРАТИЕВА

ЖИВКО КРАСИМИРОВ ЖЕЛЕВ

ЖУЛИЕТА ДИМОВА ИВАНОВА

ЗЛАТА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ЗЛАТИНА НЕДЕЛЧЕВА АТАНАСОВА

ЗЛАТИНА НЕНКОВА ИВАНОВА

ЗЛАТИНА ТЕНЕВА ДЕНЕВА

ЗЛАТКА ЖЕЛЯЗКОВА КАЗАКОВА

ЗЛАТКА ИВАНОВА ЛЕНЧЕВА

ЗЛАТКА ИВАНОВА ПОЛИХРОНОВА

ЗЛАТКО НЕДЕЛЧЕВ ВАСИЛЕВ

ЗОИЦА НИКОЛОВА ВЪЛКАНОВА

ЗОЯ СИМЕОНОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА

ИВА ДИМИТРОВА КУСЕВА

ИВАЙЛО ЖЕЛЯЗКОВ ДЕНЕВ

ИВАН БОРИСЛАВОВ ТЕРНЕВ

ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ КАВРЪКОВ

ИВАН ГРУДЕВ МИТЕВ

ИВАН ДИМИТРОВ БИБЕРОВ

ИВАН ДОМИНИК ШПОЛЯР

ИВАН ДУШКОВ ПЕТРОВ

ИВАН ИВАНОВ ПОЛИХРОНОВ

ИВАН ПЕЕВ ДЕМИРЕВ

ИВАН РАЙЧЕВ РАЙКОВ

ИВАНИЧКА ИЛИЕВА УЗУНОВА

ИВАНКА ВАСИЛЕВА ДЕНЕВА

ИВАНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

ИВАНКА ИВАНОВА КАВРЪКОВА

ИВАНКА КРЪСТЕВА ЖЕЛЕВА

ИВАНКА СТОЙКОВА ИВАНОВА

ИВАНКА ЯНЧЕВА ПЕТРОВА

ИВЕЛИН СТОЙЧЕВ ИВАНОВ

ИВЕЛИНА НИКОЛАЕВА ДУШЕВА

ИЛИАН АТАНАСОВ УЗУНОВ

ИЛИЯ АНГЕЛОВ КУСЕВ

ИЛИЯНА НИКОЛОВА МАРКОВА

ИЛКО ГЕОРГИЕВ ДЕМИРЕВ

ИЛЧО СТАМАТОВ СТРАТИЕВ

ИРИНА ФОТЕВА ПЕНЧЕВА

ЙОАНА НИКОЛАЕВА КУСЕВА

ЙОВКА ВАЛЕНТИНОВА АТАНАСОВА

ЙОВКА ЖЕЛЯЗКОВА ИВАНОВА

ЙОВКА СЪБЕВА ЗЛАТАНОВА

ЙОВКА ТОДОРОВА УЗУНОВА

ЙОНКА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА

ЙОРДАН АНГЕЛОВ ДЕЛЯКОВ

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН КРУМОВ ПОЛИХРОНОВ

ЙОРДАН НИКОЛОВ ДУШЕВ

ЙОРДАН СЛАВОВ ПЕТРОВ

ЙОРДАНКА НЕДЕЛЧЕВА ГАЙДАРДЖИЕВА

ЙОРДАНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

ЙОРДАНКА СТОЯНОВА КОСТАДИНОВА

ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ИВАНОВА

КАЛУДКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

КАЛЧО ВЕЛИКОВ КОЕВ

КАРИНА ДИМИТРОВА ШЕРДЕНОВА

КАРИНА ЖЕЛЯЗКОВА ЛЕЧЕВА

КАТИНА ИВАНОВА ТЕРНЕВА

КАТЯ МАРКОВА ДУШЕВА

КАТЯ НИКОЛОВА ПИРИНЛИЕВА

КИНА ИВАНОВА ЖЕЛЕВА

КИРИЛ СТОЯНОВ ПЕЕВ

КИРИЛ ЯНКОВ ИВАНОВ

КОСТА ПАСКАЛЕВ ДИМИТРОВ

КОСТАДИН МИШЕВ РАЙКОВ

КРАСИМИР ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ

КРАСИМИР НЕНОВ МАРИНОВ

КРАСИМИР НИКОЛАЕВ АРНАУДОВ

КРАСИМИР СТОЯНОВ ТРИФОНОВ

КРАСИМИРА НЕДЕЛЧЕВА ЕНЧЕВА

КРАСИМИРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

КРАСИМИРА ПЕТРОВА БОНЕВА

КРАСИМИРА СТОЕВА ЛЕФТЕРОВА

КРИСТИНА ЖЕЛЕВА БОРИСОВА

КРИСТИНА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА

КРИСТИНА МАНОЛОВА АПОСТОЛОВА

КРУМ ЙОРДАНОВ ПОЛИХРОНОВ

КРЪСТА КОЛЕВА АТАНАСОВА

КРЪСТЮ КРЪСТЕВ ЧОРБАДЖИЙСКИ

ЛЕЧО ДЕМИРЕВ ЛЕЧЕВ

ЛИЛИЯ ВЪЛКОВА СЛАВОВА

ЛИЛЯНА МИХАЙЛОВА ПЕТРОВА

ЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА ЛЕЧЕВА

ЛЮБА СТОЙКОВА ДЕМИРЕВА

ЛЮБОМИР ЙОРДАНОВ ДУШЕВ

ЛЮБОМИР МИТКОВ КУСЕВ

ЛЮБОМИР ЯНЧЕВ СЛАВОВ

МАРГАРИТА СТОЯНОВА ВЕТРУШКОВА

МАРИ-НИКОЛ АТАНАСОВА МАРКОВА

МАРИЙКА КОЛЕВА БРЪМЧЕВА

МАРИН ВАЛЕНТИНОВ ПАПАЗОВ

МАРИНА ДИМИТРОВА КОЕВА

МАРИЯ ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

МАРИЯ ВАСИЛЕВА СТОЙЧЕВСКА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЛЕФТЕРОВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА КЕРЕМЕДЧИЕВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА КЕРЕМЕДЧИЕВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА ТОМОВА

МАРИЯ ДИНЕВА ИВАНОВА

МАРИЯ ИВАНОВА ЖЕЛЕВА

МАРИЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА

МАРИЯ КОСТАДИНОВА УЗУНОВА

МАРИЯ РАДНЮВА ДИМИТРОВА

МАРИЯ ТОДОРОВА ХРИСТОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

МАРИЯ ЯНЕВА КУСЕВА

МАРИЯН ИЛИЯНОВ КУСЕВ

МАРИЯНА СТЕФАНОВА ПОЛИХРОНОВА

МАРТИН НИКОЛОВ БРЪМЧЕВ

МАРТИН ПЕТРОВ ДУШЕВ

МАРТИН СЛАВЧЕВ ЯНЧЕВ

МИЛЕН ЖЕЛЕВ МИЛЕВ

МИЛЕНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

МИЛКА ЗЛАТКОВА ПЕТРОВА

МИНЧО СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

МИРА СТОЯНОВА ЧАНКОВА

МИРОСЛАВ ДЕТЕЛИНОВ ЛИЛОВ

МИРОСЛАВ КАЛЧЕВ КОЕВ

МИТКО НИКОЛОВ КУСЕВ

МИХАЕЛА ИВАНОВА ПОЛИХРОНОВА

НАДЕЖДА ПЕТРОВА ТОДОРОВА

НАДЯ КОЛЕВА ЖЕЛЕВА

НАНКА ДИМИТРОВА БИБЕРОВА

НАНКА ДИМИТРОВА БИБЕРОВА

НАСКО ДИМОВ МЕШКОВ

НАТАЛИЯ ЛЮБОМИРОВА ДУШЕВА

НЕВЕНКА ЖИВКОВА ГРИГОРОВА

НЕДЕЛЧО ДИМОВ ДИМИТРОВ

НЕДКО НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

НЕДЯЛКА СТОЯНОВА МИХАЛЕВА

НЕЙЧО СТОЙКОВ ДЕМИРЕВ

НЕНКО МАТЕВ КАБАКОВ

НЕНО ИВАНОВ МАРИНОВ

НИКОЛ ВЕЛИНОВА НИКОЛОВА

НИКОЛ НАСКОВА МЕШКОВА

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ БРЪМЧЕВ

НИКОЛА МАРКОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ИВАНОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДУШЕВ

НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ КУСЕВ

НИКОЛАЙ НЕДЕВ НИКОЛОВ

НИНА ЙОРДАНОВА БИНЧЕВА

ПЕТРА ВЪЛЧЕВА ИВАНОВА

ПЕТРАНКА КИРОВА ПЕЕВА

ПЕТЪР АНДОНОВ ЗЕЛЯМОВ

ПЕТЪР АТАНАСОВ УЗУНОВ

ПЕТЪР ДЕМИРЕВ ЛЕЧЕВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДЕЛЯКОВ

ПЕТЪР ДИМОВ ДИМОВ

ПЕТЪР ДУШКОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ИВАНОВ БИБЕРОВ

ПЕТЪР ИВАНОВ КУСЕВ

ПЕТЪР МИШЕВ РАЙКОВ

ПЕТЪР НИКОЛОВ ДУШЕВ

ПЕТЪР СТОЙЧЕВ ЙОРДАНОВ

ПЕТЬО НЕНКОВ КАБАКОВ

РАДОСЛАВ ДУШКОВ ПЕТРОВ

РАДОСЛАВА ТОДОРОВА КУСЕВА

РАДОСТИН ДИМИТРОВ БРЪМЧЕВ

РАЙНА КИРЧЕВА ПОЛИХРОНОВА

РАЙЧО ИВАНОВ РАЙКОВ

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА

РОСИЦА НИКОЛАЕВА ДУШЕВА

РОССЕЛЛА ДИЕГО МАНЪИ

РУМЯНА АТАНАСОВА КОЕВА

РУМЯНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА

РУСИ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ

РУСИ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

РУСКА ИВАНОВА КАВРЪКОВА

РУСЛАНА ЩЕРИОНОВА ПАПУЛОВА

СВЕТЛА ИВАНОВА БИБЕРОВА

СВЕТЛИН ПЕТРОВ ПЕТРОВ

СИМОНА АНДОНОВА ЗЕЛЯМОВА

СКОЛИНКА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА

СЛАВЕЙКА ТОШКОВА БАЛЪКЧИЕВА

СЛАВИ МИЛЕВ МИЛЕВ

СЛАВИ ТРИФОНОВ БИНЧЕВ

СЛАВИНА ЗДРАВКОВА ДИМОВА

СЛАВКА ВАСИЛЕВА МЕШКОВА

СЛАВКА НИКОЛЧЕВА ЯНЧЕВА

СЛАВЧО ЯНКОВ ЯНЧЕВ

СНЕЖАНА ЩЕРИОНОВА ДУШЕВА

СОФИЯ КРЪСТЕВА КУСЕВА

СРЕБРИНА СТОЯНОВА КОСТАДИНОВА

СРЕБРИНКА ЩЕРИОНОВА ШАРДЕНОВА

СТАНИЗАР ЖЕЧКОВ СТОЯНОВ

СТАНИМИРА СТОЯНОВА ДИМОВА

СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ ИВАНОВ

СТАНКА АНАСТАСОВА ПЕТРОВА

СТАНКА ИВАНОВА ТРИФОНОВА

СТАНКА КОСТОВА НИКОЛОВА

СТАНКА ТОДОРОВА ЛЮБЧЕВА

СТЕФКА АТАНАСОВА ЗЛАТЕВА

СТЕФКА БОРИСОВА КУСЕВА

СТЕФКА ПЕТРОВА ЛЕЧЕВА

СТОЙКА ЖЕЛЯЗКОВА ЛЕЧЕВА

СТОЙКА СТОЯНОВА СТРАТИЕВА

СТОЙКО ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ

СТОЙКО НЕЙЧЕВ ДЕМИРЕВ

СТОЙНА ГЕОРГИЕВА САНДЕВА

СТОЙЧО БОРИСЛАВОВ ТЕРНЕВ

СТОЙЧО ИВАНОВ ИВАНОВ

СТОЙЧО МИХАЙЛОВ ЙОРДАНОВ

СТОЙЧО ПАВЛОВ СТОЙКОВ

СТОЯН АНГЕЛОВ ПЕНЧЕВ

СТОЯН ГЕНОВ ПЕЕВ

СТОЯН ДИМОВ ГОСПОДИНОВ

СТОЯН СТОЙКОВ ВЕТРУШКОВ

СТОЯН ТОДОРОВ СЕКУЛОВ

СТОЯН ХРИСТОВ КОСТАДИНОВ

СТОЯН ЯНКОВ ЯНЧЕВ

СТОЯНКА ДОБРЕВА МИЛЕВА

СТОЯНКА ЙОРДАНОВА ЦОНЕВА

ТАНЯ СТОЙЧЕВА КОЕВА

ТАТЯНА ПЕТРОВА ЖЕЛЕВА

ТАШКА КАНЕВА ЛЕЧЕВА

ТЕМЕНУГА ИВАНОВА ГРИГОРОВА

ТЕНЮ СТАМАТОВ СТРАТИЕВ

ТЕОДОР ПЕТРОВ ДУШЕВ

ТЕОДОРА ЖЕЛЯЗКОВА ДЕНЕВА

ТЕОДОРА ИЛИЕВА КУСЕВА

ТЕОДОРА ЩЕРИОНОВА ВЪЛЧЕВА

ТОДОР ДИМИТРОВ АНДОНОВ

ТОДОР ДИМИТРОВ СЕКУЛОВ

ТОДОР ИВАНОВ ПОЛИХРОНОВ

ТОДОР СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

ТОДОРКА ИВАНОВА КРЪСТЕВА

ТОДОРКА ЯКИМОВА ПЕКМЕКЧИЕВА

ТОМА НЕДЕЛЧЕВ ВАСИЛЕВ

ТРАЯНКА ДИМИТРОВА РАЙКОВА

ФОТИ ТОДОРОВ ПОЛИХРОНОВ

ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ЗЕЛЯМОВА

ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА КЕХАЙОВА

ХРИСТО БЛАГОЕВ ВАНЧУРОВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЧОЛАКОВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ КЕРЕМЕДЧИЕВ

ХРИСТО МИНЧЕВ ДИМИТРОВ

ХРИСТО СТОЯНОВ КОСТАДИНОВ

ЦВЕТЕЛИНА НЕДКОВА БИБЕРОВА

ЧЕНКО ВАСИЛЕВ КУРТЕВ

ЩЕЛЯН ПЕТРОВ ДУШЕВ

ЩЕРИОН ГЕОРГИЕВ ПАПУЛОВ

ЯНАКИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

ЯНИСЛАВ СЛАВЧЕВ ЯНЧЕВ

ЯНИЦА СЛАВОВА АРАБАДЖИЕВА

ЯНКА БОРИСОВА РАЙКОВА

ЯНКО СЛАВОВ ЯНЧЕВ

ЯНЧО ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ

ЯНЧО ИВАНОВ ИВАНОВ

 

Кмет/кметски наместник: …………

 

Секретар на община/район: ……….

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

 

ОБЛАСТ БУРГАС   ОБЩИНА ПОМОРИЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЛЪКА

КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 034

Адрес на избирателната секция: ……………………………………..

 

–––––––––––––––––-

Собствено, бащино и фамилно име

–––––––––––––––––-

АЛБЕНА ИВАНОВА ГАНЧЕВА

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ЧАНКОВ

АЛЕКСАНДЪР ЗДРАВКОВ БОРИСОВ

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

АНКА ИВАНОВА ХРИСТОВА

АННА ДИМИТРОВА ЕВТИМОВА

БЕТИНА ВАЛЕНТИНОВА ДИМИТРОВА

БЛАГОВЕСТА ЖЕЛЯЗКОВА КОКАРОВА

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА АПОСТОЛОВА

ВАНЯ ЛЮБЧЕВА СТОИМЕНОВА-ПЕТРОВА

ВАНЯ НИКОВА ВАСИЛЕВА

ВАСИЛ СТРАХИЛОВ ЕВТИМОВ

ВЕЛИКА СТОЙКОВА ДИМИТРОВА

ВЕНЕТА ЩЕРИОНОВА ЧЕРНОМОРСКА

ВЕСЕЛИНА НИКОЛОВА ЖЕЛЕВА

ВИДА ДОЙЧЕВА КИРОВА

ВИЛИЗАР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ВЪЛКО ПЕТРОВ ДРАГНЕВ

ВЯРА СЛАВЧЕВА ИВАНОВА

ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА БУНАРДЖИЕВА

ГЕОРГИ ЖЕКОВ ДИНЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ЯНЕВ

ГЕОРГИ НЕДЕЛЧЕВ СЛАВОВ

ДАНАИЛ КИРОВ ДИМИТРОВ

ДИАНА НИКОЛОВА АЛАДЖОВА

ДИМИТРИЯ СТОЯНОВА КУМАНОВА

ДИМИТЪР ГЕРМАНОВ ГЕРМАНОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ

ДИМИТЪР ПЕТКОВ СЛАВОВ

ДИМКА БАТИЛОВА НЕНОВА

ДИЯНА НЕДЯЛКОВА СЛАВОВА

ЕЛЕНА СТОЯНОВА СЪРМОВА

ЕМАНУИЛ ЦАНКОВ РАЙЧЕВ

ЖАСМИНА НЕДКОВА ДИМИТРОВА

ЖЕЛЯЗКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

ЖЕЧКА ДИМИТРОВА ДИМОВА

ЗЛАТКА АПОСТОЛОВА ГАНЧЕВА

ЗЛАТКО МИТЕВ КОЗАРОВ

ЗМАРАГДИНА ПРОЙКОВА ПРОЙКОВА

ИВАЙЛО БОРИСЛАВОВ АТАНАСОВ

ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ ФИЛИПОВ

ИВАЙЛО ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ

ИВАН ТЕМЕЛКОВ ДИМИТРОВ

ИВАН ТИХОМИРОВ ПЕТРОВ

ИВАНЖЕЛИНА ЖИВКОВА УЗУНОВА

ИВАНКА ДОБРИНОВА НЕДЯЛКОВА

ИВАНКА СТОЕВА КРЪСТЕВА

ИРЕНА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА

ИРИНА ДИМИТРОВА БОЯНОВА

ИРИНА ИВАНОВА НЕДЕВА

ЙОРДАН СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАНКА ИВАНОВА ПРОЙКОВА

КАЛОЯН КОСТОВ БОНЧЕВ

КРАСИМИРА СТАНЕВА ПАВЛОВА

КРЪСТЮ СТОЯНОВ ПОПОВ

ЛИЛЯНА СТОЯНОВА ИЛЧЕВА

ЛЮБОМИР ИВАНОВ СТЕФАНОВ

МАНУИЛ ИВАНОВ БУЗДРЕВ

МАРА ИВАНОВА ГАНЕВА

МАРГАРИТА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

МАРИАН КИРИЛОВ МАРИНОВ

МАРИЕТА НИКОЛАЕВА АЛЕКСАНДРОВА

МАРИЙКА ГЕРМАНОВА НЕДЯЛКОВА

МАРИЙКА КРУМОВА ЖЕЛЕВА

МАРИЙКА СИМЕОНОВА ГЕРМАНОВА

МАРИЙКА ТОДОРОВА НЕДЯЛКОВА

МАРИН МАРЧЕВ ЖЕЛЕВ

МАРИН СТОЙКОВ СТОЯНОВ

МАРИЯ ЖИВКОВА ПАВЛОВА

МАРИЯ ТОДОРОВА ИЛИЕВА

МИЛЕН НЕДКОВ АТАНАСОВ

МИМИ КАМЕНОВА ПЕТРОВА

МИНКА ГЕОРГИЕВА ГОРАНОВА

МИНЧО НЕДЕЛЧЕВ КОЛЕВ

МИНЧО СИВЕНОВ АПОСТОЛОВ

МИХАЕЛА СТЕФАНОВА ЗЛАТЕВА

НЕДЕЛЧО ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ

НЕДЯЛКА ГАНЕВА ДИМОВА

НЕДЯЛКО ТОДОРОВ НЕДЯЛКОВ

НИАНА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА

НИКОЛИНКА РАДЕВА ГОСПОДИНОВА

НИЯ ЖЕЛЯЗКОВА ЙОЗТЮРК

ОГНЯН КИРИЛОВ БОЯНОВ

ОЛЧАЙ НЕВЗАТ ТАИР

ПАВЕЛ-КШИЩОФ КРИСТИЯНОВ МОРАВСКИ

ПАВЛИНА СТЕФАНОВА КОСТОВА

ПЕНКА ДИМИТРОВА ЧАНКОВА

ПЕНКО МИНЧЕВ АПОСТОЛОВ

ПЕТЯ ЯНКОВА КОЗАРОВА

ПЛАМЕН МАРИНОВ ПАНАЙОТОВ

РУМЕН ЙОРДАНОВ ЕНЕВ

РУМЯНА ВЕСЕЛИНОВА МАРИНОВА

РУМЯНА КИРИЛОВА БОШНАКОВА

СВЕТЛИН МИНЧЕВ АПОСТОЛОВ

СИЛВЕНА ВАСИЛЕВА РАВАЛИЕВА

СИЛВИЯ ЛЮБЧЕВА КОЛЕВА

СИЯНА ГРАДЕВА АТАНАСОВА

СЛАВИН МИГЛЕНОВ БОШНАКОВ

СОФИЯ ТРИФОНОВА ЕНЕВА

СТАНИСЛАВ ЙОРГАКИЕВ ПАНАЙОТОВ

СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ ТОДОРОВ

СТАНИСЛАВА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА

СТЕФАН ДЕМИРЕВ ПАВЛОВ

СТЕФАН МИХАИЛОВ ГОРАНОВ

СТЕФАНКА ДЕЛЕВА НЕДЕЛЧЕВА

СТЕФКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

СТОЙКА КРЪСТЕВА АПОСТОЛОВА

СТОЯН СТЕФАНОВ ГОСПОДИНОВ

СТОЯН ХРИСТОВ СЪРМОВ

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ТАНЯ ПЕТКОВА ВЪЛКОВА

ТИХИЛИНА ТИХОМИРОВА ПЕТРОВА

ТОДОР ВЕСЕЛИНОВ БУНАРДЖИЕВ

ТОДОР ДИМИТРОВ ТАБАКОВ

ТОДОРКА МИХАИЛОВА СЛАВОВА

ТОШКО МАРЧЕВ ЖЕЛЕВ

ФЕДЯ ЛЮБЕНОВ ВАСИЛЕВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ ПАВЛОВ

ЦВЯТКО НИКОЛОВ МУТАФЧИЕВ

ЯНИЦА ПАНАЙОТОВА ИВАНОВА

ЯНКА КОЛЕВА ФИЛИПОВА

 

Кмет/кметски наместник: …………

 

Секретар на община/район: ……….

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

 

ОБЛАСТ БУРГАС   ОБЩИНА ПОМОРИЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.МЕДОВО

КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 035

Адрес на избирателната секция: ……………………………………..

 

–––––––––––––––––-

Собствено, бащино и фамилно име

–––––––––––––––––-

АЛБЕНА МИТКОВА МИХОВА

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ МИХОВ

АЛЕКСАНДЪР СЛАВЧЕВ АНГЕЛОВ

АНА ИЛИЕВА КАРАИВАНОВА

АНГЕЛ АТАНАСОВ АНДРЕЕВ

АНГЕЛ АТАНАСОВ ИВАНОВ

АНГЕЛ БОЙКОВ СТОИМЕНОВ

АНГЕЛ ИЛИЕВ КАРАИВАНОВ

АНГЕЛ ЛЮБЧЕВ МИТКОВ

АНГЕЛ МИШЕВ ЩЕРИОНОВ

АНГЕЛ ТОДОРОВ ДРАЖЕВ

АНГЕЛИНКА ДОНЧЕВА КАЛУДОВА

АНКА АТАНАСОВА КАРАИВАНОВА

АНКА ЕЛЕНОВА ЙОРДАНОВА

АНКА ИЛИЕВА РАЛЕВА

АНКА ЙОВЧЕВА МИХОВА

АНКА МАРИНОВА МИХОВА

АНКА МАРИНОВА МИХОВА

АНКА МИТКОВА РАЛЕВА

АНКА МИТКОВА ЩЕРИОНОВА

АНКА ОГНЯНОВА КАРАИВАНОВА

АНКА ЯНЕВА АТАНАСОВА

АСЕН БОЯНОВ АНГЕЛОВ

АСЕН ЙОРДАНОВ ЦОНЕВ

АСЕН МИШЕВ ЩЕРИОНОВ

АСЕН СИМЕОНОВ РАЛЕВ

АСЯ ЕФТИМОВА ДЖАМБАЗОВА

АТАНАС АНГЕЛОВ ЛЮБЧЕВ

АТАНАС ЕМИЛИЕВ СТОЯНОВ

АТАНАС ЙОРДАНОВ КАРАИВАНОВ

АТАНАС МАРИНОВ КАРАИВАНОВ

АТАНАС МИТЕВ ДИМОВ

АТАНАС СТОЯНОВ СТОЯНОВ

БОЙКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ

БОЙКО БОРИСЛАВОВ СТОИМЕНОВ

БОНЬО ИВАНОВ ИВАНОВ

БОРИС ПЕНЕВ КОСТАДИНОВ

БОРЯНА СТОЙЧЕВА КАЛОЯНОВА

БОЯН АСЕНОВ ЦОНЕВ

БОЯН СЛАВЧЕВ АНГЕЛОВ

ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ВЪЛКОВ

ВАНЯ АТАНАСОВА ТОДОРОВА

ВАНЯ ХРИСТОВА УЗУНОВА

ВАСИЛ КАЛОЯНОВ РАДЕВ

ВАСИЛ ПЕТРОВ ЛЕЧЕВ

ВЕЛИНА ТЕНЕВА ТЕНЕВА

ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА КАРАИВАНОВА

ВИКТОР КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ

ВИРЖИНИЯ ИВАНОВА ЦОНЕВА

ВЪЛКАН ЕМИЛИЕВ СТОЯНОВ

ВЪЛКАН МАРИНОВ КАРАИВАНОВ

ГАЛИНА АНКОВА ЖЕКОВА

ГАЛИНА ХРИСТОВА КАРАИВАНОВА

ГАЛЯ АТАНАСОВА ИВАНОВА

ГАНКА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА

ГЕОРГИ АСЕНОВ РАЛЕВ

ГЕОРГИ БОЯНОВ АНГЕЛОВ

ГЕОРГИ РУСЕВ ГРОЗЕВ

ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ АНГЕЛОВ

ГЕРГАНА ЦВЕТКОВА СЕФЕРИ

ГОРАН СТОЯНОВ СТОЙКОВ

ГОРИЧКА МАТЕВА СТАМАТОВА

ГЮСЮМ АДЕМОВА ЮСЕИНОВА

ДЕМИР АНКОВ РАТЕВ

ДЕМИР МАРИНОВ КАРАИВАНОВ

ДЕНИС ДЖЕМИЛОВ ХАСАНОВ

ДЖЕНИФЪР СТОЯНОВА КАРАИВАНОВА

ДИМИТРИНКА АНГЕЛОВА МИХАЛЕВА

ДИМИТРИНКА ИЛИЕВА ТОДОРОВА

ДИМИТРИНКА КАЛЧЕВА ДУШЕВА

ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ЖИВКОВ КОЛЕВ

ДИМКА ВЕЛИКОВА ВАСИЛЕВА

ДИМКА СТОЯНОВА ГРОЗЕВА

ДОБРА ЛЕФТЕРОВА ДИМОВА

ДОБРИ ПЕТРОВ КРЕМАКОВ

ДОБРИН МАРИАНОВ ДИМИТРОВ

ДОНКА НЕДЯЛКОВА СТОЯНОВА

ДУШО ПЕТКОВ УЗУНОВ

ЕЛЕНА АСЕНОВА ЙОРДАНОВА

ЕЛЕНА КОЛЕВА КУЦАРОВА

ЕЛЕНКА МАРИНОВА АНГЕЛОВА

ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА ЧАКЪРОВА

ЕЛЕОНОРА СЛАВЧЕВА МИХОВА

ЕМАНУИЛКА СОФИЙКОВА КАРАИВАНОВА

ЕМИЛ ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ

ЕМИЛИЯ ИВАНОВА СТОЯНОВА

ЕРЕДЖЕБ МЕХМЕД ЮСЕИН

ЖЕЛЬО ЛЕФТЕРОВ КОЛЕВ

ЖЕЛЮ МИЛЕВ ДИМОВ

ЖЕЛЯЗКО ЛИБЧЕВ БОЕВ

ЖИВКО КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ

ЗИЙНЕБ МУСТАФА ЮНУЗ

ЗИЛЯ ХАСАН ЮСЕИН-ИБРЯМ

ЗЛАТИН МАРИАНОВ ДИМИТРОВ

ЗЛАТИНА МАРИНОВА МИХОВА

ЗЛАТКА МАРИНОВА КАРАИВАНОВА

ЗЮМБЮЛА ИЛИЕВА КАРАИВАНОВА

ИВАН КОЛЕВ КУЦАРОВ

ИВАН МАРИНОВ КАРАИВАНОВ

ИВАН РАЙКОВ АТАНАСОВ

ИВАН ХРИСТОВ МИХОВ

ИЛИАНА ЖЕЛЕВА КОЛЕВА

ИЛИЯ МАРИНОВ КАРАИВАНОВ

ИЛИЯ СИМЕОНОВ РАЛЕВ

ИЛЧО ТЕНЕВ ТЕНЕВ

ЙОВА ГОРАНОВА МАНЧЕВА

ЙОВКА СТОЙКОВА ИВАНОВА

ЙОРДАН АСЕНОВ СОТИРОВ

ЙОРДАН АТАНАСОВ КАРАИВАНОВ

ЙОРДАН МАРИНОВ АТАНАСОВ

ЙОРДАНКА АТАНАСОВА ВЪЛКОВА

ЙОРДАНКА ДЕМИРЕВА КАРАИВАНОВА

ЙОРДАНКА ЙОВЧЕВА АНГЕЛОВА

ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ПЕЙКОВА

КАДРИЕ КЯСИМ ЯКУБ

КАЛИН НИКОЛОВ ТОДОРОВ

КАЛИНКА АТАНАСОВА МИТКОВА

КАЛИНКА ХРИСТОВА СТОЯНОВА

КАЛОЯН ДУШЕВ УЗУНОВ

КАЛЧО ПЕТРОВ ТОДОРОВ

КАТЯ РАЙЧЕВА КАРАИВАНОВА

КЕРАНКА БЛАГОЕВА АНГЕЛОВА

КОЛЬО ЖЕКОВ НЕЙЧЕВ

КОЛЬО НИКОЛОВ КУЦАРОВ

КОЛЮ ЯНЕВ ДУШЕВ

КРАСИМИР ИВАНОВ МИХОВ

КРИСТИЯН ЮЛИЯНОВ ДИМИТРОВ

КРИСТИЯНА ЯНКОВА ИВАНОВА

КРЪСТЮ ЖЕЛЕВ КРЪСТЕВ

КРЪСТЮ СТОЯНОВ ИВАНОВ

ЛИЛИЯ ЗЛАТАНОВА ФИЛЧЕВА-КОСТАДИНОВА

ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА МИХАЛЕВА

ЛЮБЧО ДУШЕВ ЛЮБЧЕВ

МАРИАН ПЕЕВ ДИМИТРОВ

МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ДУШЕВА

МАРИН ГЕОРГИЕВ РАЛЕВ

МАРИН ДЕМИРЕВ КАРАИВАНОВ

МАРИН ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ

МАРИН СТОЯНОВ МИХОВ

МАРИН СТОЯНОВ СТОЯНОВ

МАРИН ХРИСТОВ МИХОВ

МАРИНА ГЕОРГАКИЕВА ГРОЗЕВА

МАРИНА СТОЯНОВА ВОРОХ

МАРИНА ТОДОРОВА НЕЙЧЕВА

МАРИЯ АТАНАСОВА АТАНАСОВА

МАРИЯ ТОДОРОВА СТОЙКОВА

МАРИЯН ГЕОРГИЕВ ГРОЗЕВ

МАРИЯНА НИКОЛОВА ДУШЕВА

МЕЛИСА АТАНАСОВА ХРИСТОВА

МИЙРЕМ ИЛИЯЗ КАРАИВАНОВА

МИЛЕНА ДИНЧЕВА ДРАЖЕВА

МИЛКА ИВАНОВА СИМОВА

МИЛКА ПЕТКОВА СТОЙКОВА

МИЛКО ЖЕЛЕВ ДИМОВ

МИНКА АСЕНОВА КЪНЕВА

МИНКА КИРИЛОВА СТОЯНОВА

МИНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

МИНЧО АТАНАСОВ АНДРЕЕВ

МИРЕНА ЯСЕНОВА МЛАДЕНОВА

МИТКО ЙОРДАНОВ КАРАИВАНОВ

МИТЮ АНДРЕЕВ МИТЕВ

МИХНИ АТАНАСОВ ВЪЛКОВ

МУСТАФА АХМЕД ЮНУЗ

МУСТАФА ЮСЕИН МУСТАФА

НАДЯ САВОВА ДУШЕВА

НЕДЕЛЧО СТОЯНОВ СТОЙКОВ

НЕДКА ЕЛЕНОВА ЙОРДАНОВА

НЕДКА ЖЕЛЯЗКОВА КУЦАРОВА

НЕДКА ПЕТРОВА ЛЕЧЕВА

НЕДЯЛКА МАРИНОВА МИХОВА

НЕЛИ ТОДОРОВА ИВАНОВА

НЕЛИ ТОДОРОВА ТИТАРОВА

НИКОЛА КАЛЧЕВ ТОДОРОВ

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ АНГЕЛОВ

НИКОЛАЙ ИЛИЕВ КУЦАРОВ

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ

НИКОЛИНА ИЛЧЕВА ТЕНЕВА

НИКОЛИНКА ГЕОРГИЕВА ГРОЗЕВА

ПАВЛИН МАРИАНОВ ДИМИТРОВ

ПАВЛИНА АХМЕДОВА КАРАИВАНОВА

ПАМЕЛА ТИХОМИРОВА АНГЕЛОВА

ПАНАЙОТ НЕДЕЛЧЕВ ПАНАЙОТОВ

ПЕТКА ЖЕЛЕВА ГЕОРГИЕВА

ПЕТКО МИТЕВ НЕДЕЛЧЕВ

ПЕТРАНКА НИКОЛОВА МИНЕВА

ПЕТЯ ЗДРАВКОВА АТАНАСОВА

ПЛАМЕН ТОДОРОВ ТОДОРОВ

ПОЛИНА ХРИСТОВА ЦАНКОВА

РАДА ЖЕЛЕВА ИВАНОВА

РАЙКО ИВАНОВ АТАНАСОВ

РАЙКО МАРИНОВ АТАНАСОВ

РОСЕН ТОДОРОВ ГРОЗЕВ

РУМЕН ЗДРАВКОВ АТАНАСОВ

РУМЯНА КОЛЕВА НЕДЕЛЧЕВА

РУСКА КАЛЧЕВА УЗУНОВА

САЛИМ УРФАТ САЛИ

САНДА ДРАГОЕВА МИХАЛЕВА

СВЕТЛА ЙОРДАНОВА ПАЛОВА

СЕЙЕР РАСИМ КАРАИВАНОВА

СИМЕОН СТОЙЧЕВ КАЛОЯНОВ

СИМЕОН ЯНКОВ РАЛЕВ

СЛАВ АСЕНОВ РАЛЕВ

СЛАВ ЯНКОВ РАЛЕВ

СЛАВЧО АСЕНОВ ЦОНЕВ

СЛАВЧО ЕЛЕНКОВ КАРАИВАНОВ

СТАНИМИР ЙОРДАНОВ КАРАИВАНОВ

СТАНКА АСЕНОВА ЩЕРИОНОВА

СТАНКА ГОРАНОВА КОЛЕВА

СТЕЛА НЕДЕЛЧЕВА СТОЙКОВА

СТЕФАН АТАНАСОВ ИВАНОВ

СТЕФКА БЛАГОЕВА ЦОНЕВА

СТЕФКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

СТЕФКА СТЕФАНОВА СОТИРОВА

СТОЙКО ПЕТКОВ ГОРАНОВ

СТОЯН ВЪЛКАНОВ КАРАИВАНОВ

СТОЯН ГОРАНОВ СТОЙКОВ

СТОЯН ЗЛАТЕВ ИВАНОВ

СТОЯН МАРИНОВ КАРАИВАНОВ

СТОЯН МАРИНОВ СТОЯНОВ

СТОЯН НИКОЛОВ СТОЙКОВ

СТОЯН ХРИСТОВ МИХОВ

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ГРОЗЕВА

СТОЯНКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

СЪБКА СЛАВЧЕВА КАРАИВАНОВА

ТАЙБЕ КЯСИМ МЕХМЕД

ТЕНЗИЛЕ АЛИ АНГЕЛОВА

ТЕОДОР КИРИЛОВ СТОЯНОВ

ТЕОДОРА ЖЕЛЯЗКОВА КРЪСТЕВА

ТОДОР АТАНАСОВ ИВАНОВ

ТОДОР ДИМИТРОВ ЧИРПАНЛИЕВ

ТОДОР НЕДЕЛЧЕВ ТОДОРОВ

ТОДОР РУСЕВ ГРОЗЕВ

ТОДОР ХАРАЛАМПИЕВ ТИТАРОВ

ТОДОРКА АТАНАСОВА КАРАИВАНОВА

ФАТМЕ ИЛМИ МУСТАФА

ФАТМЕ ОСМАН ЮСЕИН

ХАСАН ЮСЕИН МУСТАФА

ХРИСТО ГАЛИНОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ИВАНОВ ВЪЛКОВ

ХРИСТО ЦАНКОВ ХРИСТОВ

ЦЕЦА МИТЕВА СТОЯНОВА

ШАКИР САЛИМ ИСМАИЛ

ЮЛИЯН ПАВЛОС МЕЛЕТЛИДИС

ЮСЕИН МУСТАФА ИБРЯМ

ЯНИСЛАВ ЙОРДАНОВ МАРИНОВ

ЯНКА ЗЛАТЕВА ДИМИТРОВА

ЯНКА ИВАНОВА КУЦАРОВА

ЯНКО АСЕНОВ РАЛЕВ

ЯНКО КРЪСТЕВ ИВАНОВ

ЯСЕН МИШЕВ ЩЕРИОНОВ

ЯСЕН ЯНКОВ РАЛЕВ

 

Кмет/кметски наместник: …………

 

Секретар на община/район: ……….

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

 

ОБЛАСТ БУРГАС   ОБЩИНА ПОМОРИЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ПОМОРИЕ

КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 036

Адрес на избирателната секция: ……………………………………..

 

–––––––––––––––––-

Собствено, бащино и фамилно име

–––––––––––––––––-

АЛЕКСАНДРИНА АЛЕКСАНДРОВА СТЕФАНОВА

АЛЕКСАНДЪР САШЕВ БАЛАМОТОВ

АЛЕКСИ ДЯКОВ АБРАШЕВ

АНА НЕДЕЛЧЕВА ДЕМИРЕВА

АНА ТОДОРОВА АРНАУДОВА

АНАСТАС МЛАДЕНОВ ДИМИТРОВ

АНАСТАС СЛАВОВ СТЕФАНОВ

АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА НИКОВА

АНАСТАСИЯ ДИМИТРОВА КАПСАМУНОВА

АНАСТАСИЯ ПАНАЙОТОВА ХРИСТОВА

АНГЕЛ АТАНАСОВ НАЧЕВ

АНДОН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЯШЕВ

АНДРЕЙ ПЕТКОВ ПЕЙКОВ

АНИ ИВАНОВА МИХАЛЕВА

АННА ИЛИЕВА ЛЕВЕНОВА

АНТОАНЕТА ЛЕФТЕРОВА РАЙХЕ

АНТОН ХРИСТОВ СЯРОВ

АНТОНИ ДИМОВ ГЕОРГИЕВ

АНТОНИЯ ДЕМИРЕВА ГЕОРГИЕВА

АТАНАС ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ

АТАНАС КИРОВ ЧАПАРОВ

АТАНАС МИНКОВ МИНКОВ

АТАНАС НИКОЛОВ МАСЛАРОВ

АТАНАС ТОДОРОВ ХАРИЗАНОВ

БАХАР ЙЪЛМАЗ РАИФ

БЕЛОСЛАВ ИВАНОВ ДЯКОВ

БОГДАНА ДИМИТРОВА КЕХАЙОВА

БОЖИДАРА ПЛАМЕНОВА ДИМИТРОВА

БОЙКА НИКОЛОВА СТОЯНОВА

БОРИС ИВАНОВ ДИМИТРОВ

БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВАНЧУРОВ

БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

БОРИСЛАВ ПЕТРОВ КОСТОВ

БОРЯНА СТОЯНОВА БАЕВА

БОЯН ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ

ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВ ПЕЙКОВ

ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ДЕМИРЕВ

ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ВАЛЯ ИВАНОВА ВЪТКОВА-ИЛИЕВА

ВАНЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ВАСИЛ КИРОВ ЧАПАРОВ

ВАСИЛ ЛЕФТЕРОВ ЗЛАТЕВ

ВАСИЛ ХРИСТОВ НИКОЛОВ

ВЕЛИКА ЮРИЕВА ЙОРДАНОВА

ВЕЛИЯН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ

ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ СЕРКЬОВ

ВЕСЕЛИН ИВАНОВ СИДЕРОВ

ВЕСЕЛИНА БОЯНОВА ЖЕЛЕВА

ВЕСЕЛИНА ИЛИЕВА БОЖКОВА

ВЕСКА ГЕОРГИЕВА ТОНЧЕВА

ВИКТОР ПЛАМЕНОВ ВЪТКОВ

ВИКТОРИЯ ЛЮБОМИРОВА БАБОВАЛИЕВА

ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

ВЪЛКА ИЛИЕВА ЕРМЕНЛИЕВА

ВЪЛКО ДУШЕВ РАДЕВ

ВЯРА ХРИСТОВА КОСТОВА

ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА НИКОВА

ГАЛИНА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЧАПАРОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КАПСАМУНОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ОГЛЕДАЛОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЯНЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ КАПСАМУНОВ

ГЕОРГИ ИЛИЕВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ДОЙЧЕВ

ГЕОРГИ МИХОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ВЛАХОВ

ГЕОРГИ ТЕНЕВ КАЗАКОВ

ГЕОРГИ ТОШЕВ ДИОНИСОВ

ГЕРГАНА РУМЕНОВА ЧОЛАКОВА

ГИНКА ИВАНОВА СТОЯНОВА

ДАНА ИВАНОВА АСЕНИКОВА

ДАНИЕЛ  РАЙХЕ

ДАНИЕЛА ЕВГЕНИЕВА ДАНЧЕВА-ЧАПАРОВА

ДАНЧО ИВАНОВ ИВАНОВ

ДАНЧО КОЛЕВ ТАЧЕВ

ДАРИНА АРИСТОДИМОВА СТОЯНОВА

ДАРИНА ИВАНОВА ПЕЙКОВА

ДАРИНА ИВАНОВА СИДЕРОВА

ДАРИНА ИВАНОВА СЛАВОВА

ДАФИНКА ДИМИТРОВА СИДЕРОВА

ДАЯНА ТОДОРОВА ХАРИЗАНОВА

ДЕНИСЛАВ ДИМИТРОВ ВОЩЕВ

ДЕНИСЛАВ МИЛКОВ МИНЧЕВ

ДЕНИЦА АЛЕКСАНДРОВА СТЕФАНОВА

ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА ДИОНИСОВА

ДЕСИСЛАВА ЖЕЛЕВА КАЛЧЕВА

ДИАНА СТОЯНОВА БАЛЕВА

ДИЛЯНА ХРИСТОВА АРНАУДОВА

ДИМИТРА МИЛЕВА ВЛАХОВА

ДИМИТРИНКА МИТЕВА АЛЕКСИЕВА

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ НАЧЕВ

ДИМИТЪР БОЯНОВ ЖЕЛЕВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КАПСАМУНОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СЕРКЬОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ВОЩЕВ

ДИМИТЪР ИЛИЕВ АТЕШЕВ

ДИМИТЪР КУЦАРОВ АЛЕКСИЕВ

ДИМИТЪР МЛАДЕНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДЕРЕЛИЕВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДЕРЕЛИЕВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ИВАНОВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

ДИМИТЪР ТРЕНДАФИЛОВ СТЕФАНОВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ПАПУЧАРОВ

ДИМО КОЛЕВ ХАЛАЧЕВ

ДИНКА СЛАВОВА ЧАПАРОВА

ДИЯН БОРИСОВ ДИМИТРОВ

ДИЯНА МИЛКОВА КАЛЧЕВА

ДОБРИ ЛЮБОМИРОВ БАБОВАЛИЕВ

ДОБРОМИРА НЕНЧЕВА КОСТЕНСКА

ДОЙКА ГОРАНОВА МИЛЕВА

ДОНА СТОЯНОВА ИВАНОВА

ДОНКА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА

ДЯКО НИКОЛОВ АБРАШЕВ

ЕВГЕНИЯ АТАНАСОВА ЧАПАРОВА

ЕВДОКИЯ ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА КОСТОВА

ЕЛЕНА КРЪСТЕВА ЛЕЧЕВА

ЕЛЕНА НИКОЛОВА КОЛЕВА

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА АБРАШЕВА

ЕЛЕНКА АРИЗАНОВА ОГЛЕДАЛОВА

ЕЛЕОНОРА ЯНКОВА ЯНЕВА

ЕЛИ НЕДЕЛЧЕВА ДЕМИРЕВА

ЕЛИЦА ВАЛЕНТИНОВА МАНДУЛЕВА

ЕМИЛ АНАСТАСОВ СТЕФАНОВ

ЕМИЛИЯ ПЕТКОВА ХАРИЗАНОВА

ЕМИЛИЯ САШЕВА ПЕТКОВА

ЕСАТ  КАДИРОВ

ЖЕЛЮ ДИМИТРОВ КАЛЧЕВ

ЖЕЛЯЗА ГЕОРГИЕВА ДОЙЧЕВА

ЖЕЛЯЗА ИЛИЕВА ДЕМИРЕВА

ЖЕНЯ КИРИЛОВА ЧЕРКЕЗОВА

ЖЕНЯ НИКОЛОВА ДАСКАЛОВА

ЖЕЧКА ЯНЕВА ИЛИЕВА

ЖОРЕТА ЖОРОВА КИРОВА

ЖОРО ИВАНОВ КИРОВ

ЗДРАВКА ТОДОРОВА ПЕТКОВА

ЗДРАВКО НИКОЛОВ ЗАФИРОВ

ЗДРАВКО СТОЙКОВ КОЕВ

ЗЛАТИ ИВАНОВ ПЕТРОВ

ЗОЯ ДИМИТРОВА ШИРОКОВА

ЗОЯ ЯНЕВА СТОЙЧЕВА

ИВАЙЛО ТОНЧЕВ ДИМИТРОВ

ИВАН БЕЛОСЛАВОВ ДЯКОВ

ИВАН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ

ИВАН ВАСИЛЕВ СИДЕРОВ

ИВАН ВЪТКОВ ИВАНОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ НИКОВ

ИВАН ДИМИТРОВ АСЕНИКОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ВОЩЕВ

ИВАН ДИМИТРОВ КАПСАМУНОВ

ИВАН ЖОРОВ КИРОВ

ИВАН КОЛЕВ ИВАНОВ

ИВАН ЛИПЧЕВ ИВАНОВ

ИВАН МИХНЕВ ЯНЕВ

ИВАН НИКОЛОВ АСЕНИКОВ

ИВАН НИКОЛОВ ДЕРЕЛИЕВ

ИВАН СТОЙКОВ КОЕВ

ИВАН ТОДОРОВ СТОЯНОВ

ИВАНКА ДИОНИСОВА ПАВЛОВА

ИВАНКА ЖЕЛЯЗКОВА КОСТОВА

ИВАНКА ЗЛАТЕВА ЦОНЕВА

ИВАНКА ИВАНОВА ЧАПАНОВА

ИВАНКА КРЪСТЕВА ХАЛАЧЕВА

ИВАНКА МИХАЙЛОВА ЯНКОВА

ИВЕЛИН НАЙДЕНОВ РУСАНОВ

ИЛИЯ КОСТАДИНОВ БОЖКОВ

ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ИРИНА ХРИСТОВА КАРАБЕЛОВА

ИРИНА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА

ЙОЗЛЕМ КУБИЛАЙ ГЮНГЙОР

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ЛЮЦКАНОВ

ЙОРДАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ

ЙОРДАНКА ВЛАДИМИРОВА ЩЕРЕВА

ЙОРДАНКА ХРИСТОВА МАНДУЛЕВА

КАЛИН ЯНЧЕВ ПИРЕВ

КАЛИНА АТАНАСОВА ЧАПАРОВА

КАЛОЯН ВЪЛЧЕВ ЛИБЧЕВ

КАЛУД ПЕТРОВ КОСТОВ

КАЛУШКА СТАНЧЕВА СТОЯНОВА

КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА

КАТЯ ЛЮБЧЕВА ПЕТРОВА-ЙОРДАНОВА

КАТЯ НИКОЛОВА ДЕРЕЛИЕВА

КАТЯ СЛАВОВА МИНЧЕВА

КАТЯ ХРИСТОВА МАНДУЛЕВА

КАТЯ ХРИСТОВА СТАМАТОВА

КЕРА СТАНЕВА ДЕМИРЕВА

КИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЯШЕВА

КИРИЛ МАВРЕВ СТОЯНОВ

КИРО АТАНАСОВ ЧАПАРОВ

КИЦА АРГИРОВА РАДЕВА

КОЙКА ТОДОРОВА ЯНЕВА

КОЙНА ЖЕЛКОВА ВОЩЕВА

КОСТАДИН ПЕТРОВ СТРЕЗОВ

КОСТАДИН ЩЕРЕВ ДИМИТРОВ

КОСТАДИНКА ДИМИТРОВА ДЕРЕЛИЕВА

КРАСИМИР КИРИЛОВ ПЕТКОВ

КРАСИМИРА ЗДРАВКОВА СТОЙКОВА

КРАСИМИРА ИЛИЕВА ЛЮБЕНОВА

КРАСИМИРА СТОЯНОВА СТОЯНОВА-ИВАНОВА

КРЕМЕНА ТОДОРОВА НИКОВА

КРИСТИН ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА

КРИСТИЯН ИВАНОВ ИВАНОВ

КРИСТИЯН КАЛОЯНОВ ЛИБЧЕВ

КРЪСТИНКА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА

КУЦАР СЛАВОВ АЛЕКСИЕВ

ЛЕОНИД КРИКОР МУТАФЯН

ЛЕЧО ПЕЕВ ЛЕЧЕВ

ЛИДИЯ БОРИСЛАВОВА КОСТОВА

ЛИЛЯНА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА

ЛЮБА БОРИСОВА ДИМИТРОВА

ЛЮБОМИР ПЕТРОВ БАБОВАЛИЕВ

ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВА БАЛАМОТОВА

МАЛИН ИВАНОВ МАРИНОВ

МАРИЕТА ЯНЕВА ЯНЕВА

МАРИЙКА ИВАНОВА ЯНЕВА

МАРИЙКА СТОЙКОВА МИХНЕВА

МАРИЯ АНГЕЛОВА ДЕРЕЛИЕВА

МАРИЯ АСЕНОВА ОГЛЕДАЛОВА

МАРИЯ ИВАНОВА ПАПУЧАРОВА

МАРИЯ МИЛКОВА КОСТОВА

МАРИЯ МИХАЛЕВА ДИМИТРОВА

МАРИЯ НИКОЛАЕВА ЗАФИРОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА КЬОСЕВА

МАРИЯН ВЪЛКОВ ВЪЛКОВ

МАРИЯНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

МЕЛИСА ТЕОФИЛОВА АНДРЕЕВ

МИЛЕНА ГАНЧЕВА ИВАНОВА

МИЛЕНА ДИМЧЕВА АНГЕЛОВА

МИЛЕНА ДОБРЕВА БАБОВАЛИЕВА

МИЛЕНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

МИЛЕНА ПЕТРОВА ЕРМЕНЛИЕВА

МИЛКО ДЕНЧЕВ МИНЧЕВ

МИЛКО КАЛУДОВ КОСТОВ

МИТКА МИТЕВА СТАНЧЕВА

МИТКО ТОДОРОВ ЧОЛАКОВ

МИТРА ВАСИЛЕВА СЕКУЛОВА

МИХАИЛ АТАНАСОВ АЛЕКСИЕВ

МИХАИЛ ИВАНОВ ЯНЕВ

МИХАИЛ КИРИЛОВ МАВРЕВ

МИХАИЛ МИТЕВ ЦОНЕВ

МИХАИЛ ПЕТКОВ КАЛОЯНОВ

МИХАИЛ ПЕТКОВ ПЕТКОВ

МЛАДЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

МОДЕС ПЕТРОВ КОСТОВ

НАДКА ЖЕЛЯЗКОВА ДАСКАЛОВА

НАДКА ЙОРДАНОВА СТРЕЗОВА

НАДЯ ПЕТКОВА АСЕНИКОВА

НЕВЕНКА ВЛАДИМИРОВА ДУРЕВА-ЛЮЦКАНОВА

НЕДЕЛИНА НИКОЛОВА ДАСКАЛОВА

НЕЛИ ЙОВОВА ПИРЕВА

НЕНО ИЛИЕВ ИЛИЕВ

НИКОЛА ВАСИЛЕВ ДАСКАЛОВ

НИКОЛА ГЕНЧЕВ ДИМИТРОВ

НИКОЛА ДЯКОВ АБРАШЕВ

НИКОЛА ТОДОРОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ ЗДРАВКОВ ЗАФИРОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДЕРЕЛИЕВ

НИКОЛАЙ РАДОСЛАВОВ АСЕНИКОВ

НИКОЛИНА АТАНАСОВА МАСЛАРОВА

ОЛГА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА

ПАВЕЛ ЖИВКОВ МИЛЕВ

ПАВЕЛ КОСТАДИНОВ ПАВЛОВ

ПАВЕЛ ТОДОРОВ ЧОЛАКОВ

ПАВЛИ ПЕТРОВ КОСТОВ

ПАВЛИНКА РАДОСЛАВОВА ТОДОРОВА

ПАОЛИНА ПЕТРОВА ИГНАТОВА

ПЕЙО ЛЕЧЕВ ЛЕЧЕВ

ПЕЙЧО ДИМИТРОВ АСЕНИКОВ

ПЕНКА ВАСИЛЕВА СЕРКЬОВА

ПЕНКА ДИМИТРОВА НАЧЕВА

ПЕТКА ГРОЗЕВА ИВАНОВА

ПЕТКО ТОДОРОВ ЕРМЕНЛИЕВ

ПЕТЪР АНГЕЛОВ МИХНЕВ

ПЕТЪР АНДРЕЕВ ПЕЙКОВ

ПЕТЪР БОРИСОВ ВАНЧУРОВ

ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ

ПЕТЪР КОСТАДИНОВ СТРЕЗОВ

ПЕТЪР ТОДОРОВ ЛЕВЕНОВ

ПЕТЪР ТОДОРОВ ПЕЙКОВ

ПЕТЬО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

ПЕТЯ ВАНЕВА ТОДОРОВА

ПЕТЯ КИРИЛОВА ЧЕРКЕЗОВА

ПЕТЯ КОСТАДИНОВА КАЗАКОВА-ЙОРДАНОВА

ПЕТЯ ЛЕЧЕВА ЛЕЧЕВА

ПЕТЯ МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА

ПЕТЯ ТЕНЕВА КАЗАКОВА

ПЕТЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА-ПЪРВАНОВА

ПЛАМЕН ВЪТКОВ ИВАНОВ

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПЪРВАНОВ

РАДКА ВЪЛКОВА ПЕЙКОВА

РАДКА ИВАНОВА КАЛОЯНОВА

РАДКА ПАВЛОВА ЧОЛАКОВА

РАДКА СПИРОВА СТОЯНОВА

РАДКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА

РАДОСЛАВ НИКОЛОВ АСЕНИКОВ

РАДОСЛАВА СТОЙКОВА СТЕФАНОВА

РАДОСТИН АНГЕЛОВ МИХНЕВ

РАДОСТИН ИВАНОВ АСЕНИКОВ

РАДОСТИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ

РАДОСТИНА ВЕЛЧЕВА ТАЧЕВА

РАДОСТИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

РАДОСТИНА КОСТАДИНОВА ВАНЧУРОВА

РАДОСТИНКА ДИМОВА ХАЛАЧЕВА

РАЙНА ХРИСТОВА СТОЙКОВА

РАЛИЦА МАРИНОВА ДИМИТРОВА

РОСИЦА КУРТЕВА БОЖКОВА

РОСИЦА МОДЕСОВА КОСТОВА

РУЖА ЮРИЕВА ЙОРДАНОВА

РУМЯНА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

САНДА ВАСИЛЕВА ЦОНЕВА

САША ПЛАМЕНОВА ВЪТКОВА

САШО АТАНАСОВ БАЛАМОТОВ

СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА

СВЕТОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ СТЕФАНОВ

СЕВДАЛИНА ТОДОРОВА ПЪРЕВА

СИЙКА ИВАНОВА КАРАМУКОВА

СИЙКА ПЕТРОВА КАЗАКОВА

СИЛВЕНА ДИМИТРОВА ДЯКОВА

СИЛВИЯ АНДОНОВА ВАНЧУРОВА

СИЛВИЯ ИЛИЕВА МИЛОВАНСКИ

СИЛВИЯ КРЕМЕНОВА СЕМЕРДЖИЕВА

СИЛВИЯ ТОДОРОВА СТОЯНОВА

СИЯНА ГЕОРГИЕВА КАПСАМУНОВА

СЛАВИ КУЦАРОВ АЛЕКСИЕВ

СЛАВИ КУЦАРОВ АЛЕКСИЕВ

СЛАВИ ТРЕНДАФИЛОВ СТЕФАНОВ

СОНЯ ЖЕЛЕВА ИЛИЕВА

СОНЯ ЙОРДАНОВА ЛЮЦКАНОВА

СОФКА КРУМОВА ЖЕЛЕВА

СОФКА ЩЕРИОНОВА ВАНЧУРОВА

СТАМАТ ТОДОРОВ СТАМАТОВ

СТАНИМИР ТОДОРОВ НИКОВ

СТАНИМИРА СТОЯНОВА ЗАФИРОВА

СТАНИСЛАВ ТРЕНДАФИЛОВ СТЕФАНОВ

СТАНИСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА НЕДЕЛЧЕВА

СТАНИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

СТАНКА ВАСИЛЕВА ВАНЧУРОВА

СТАНКА ПАВЛОВА КОСТОВА

СТЕЛА ГЕОРГИЕВА ПОЛИМЕНОВА

СТЕЛА ЖИВКОВА СТОЕВА

СТЕФАН ВАЛЕНТИНОВ ДЕМИРЕВ

СТЕФКА КУЗМАНОВА ИВАНОВА

СТИЛИАНА ВЪЛКОВА ХРИСТОЗОВА

СТОЙКА ЛАЗАРОВА ИВАНОВА

СТОЙКО АНАСТАСОВ СТЕФАНОВ

СТОЙКО ДИМИТРОВ СЕКУЛОВ

СТОЙЧО ТРЕНДАФИЛОВ СТОЙЧЕВ

СТОЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ

СТОЯН ПЕТРОВ СТОЯНОВ

СТОЯНКА РАДЕВА ДИМИТРОВА

ТАНЯ ДИМИТРОВА КОЛЕВА

ТЕНЬО ГЕОРГИЕВ КАЗАКОВ

ТЕОДОРА ПАНАЙОТОВА ЛИБЧЕВА

ТЕОФИЛ БРАНИМИРОВ АНДРЕЕВ

ТОДОР АТАНАСОВ ХАРИЗАНОВ

ТОДОР ДИМОВ СТОЯНОВ

ТОДОР КАЛЧЕВ ИВАНОВ

ТОДОР ПЕТКОВ ЕРМЕНЛИЕВ

ТОДОР ПЕТРОВ ВАНЧУРОВ

ТОДОР СТАМАТОВ СТАМАТОВ

ТОДОР СТОЯНОВ КИРОВ

ТОДОР ХРИСТОВ АРНАУДОВ

ТОДОРКА ПЕТКОВА ПЕТКОВА

ТОМА ПЕТРОВ ПЕТРОВ

ТОНКА ПАВЛОВА АСЕНИКОВА

ТОШКО РАЧЕВ ТОДОРОВ

ТРЕНДАФИЛ ДИМИТРОВ ЛЮБЕНОВ

ТРЕНДАФИЛ ПЕТРОВ СТЕФАНОВ

ФИЛКА АРИСТОДИМОВА МИЛЕВА

ХРИСТИНА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА

ХРИСТИНА ИВАНОВА НИКОЛОВА

ХРИСТО ДИМИТРОВ ПАПУЧАРОВ

ХРИСТО ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО МОДЕСОВ КОСТОВ

ХРИСТО РАДОСТИНОВ УЗУНОВ

ХРИСТО СТАМАТОВ СТАМАТОВ

ХРИСТО СТОЯНОВ ШИРОКОВ

ЦВЕТА АТАНАСОВА ИВАНОВА

ЦОНКА НЕДЕЛЧЕВА КЬОСЕВА

ШЕНОЛ САБРИ ФЕРАД

ЩЕРЮ ИЛИЕВ ДИМИТРОВ

ЮРИЙ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ

ЯВОР НИКОЛОВ МАНДУЛЕВ

ЯНИ МОНКОВ ТОДОРОВ

ЯНИ НЕНОВ ИЛИЕВ

ЯНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ

ЯНКО ИВАНОВ ЯНКОВ

ЯРОСЛАВА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

 

Кмет/кметски наместник: …………

 

Секретар на община/район: ……….

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

 

ОБЛАСТ БУРГАС   ОБЩИНА ПОМОРИЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ПОМОРИЕ

КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 037

Адрес на избирателната секция: ……………………………………..

 

–––––––––––––––––-

Собствено, бащино и фамилно име

–––––––––––––––––-

АЛБЕНА ЛЮБОМИРОВА БРАЙКОВА

АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ ЛЕЖЕПЕКОВ

АЛЕКСАНДРА АНАТОЛИЕВА АВЕРКОВА

АЛЕКСАНДРА АНТОНОВА ПЕТРОВА

АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА

АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНИЕВНА ИВАНОВА

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ

АЛЕКСАНДЪР КОСТАДИНОВ СТОЙКОВ

АНА МОМЧИЛОВА ТАНЧЕВА

АНА СИМЕОНОВА АРАТЧИЕВА

АНАСТАСИЯ  КАВАРНАЛИ

АНАСТАСИЯ ЯНКОВА СТАЙКОВА

АНГЕЛ ТОДОРОВ КОСТОВ

АНДОН КОЛЕВ КОЖУХАРОВ

АНЕТА ИВАНОВА КАРАИВАНОВА

АННА АСЕНОВА ДИМИТРОВА

АННА ГРОЗДАНОВА ДЖЕНКОВА

АННА ДИМОВА МОМЧИЛОВА

АННА КОНСТАНТИНОВНА БЕЛОРУССОВА

АННА СТАНЕВА ДИМИТРОВА

АНТИНА ОРТОДОКСИЕВА ПЕЙКОВА

АНТОАНЕТА ЯНКОВА ЛЕФТЕРОВА

АНТОН ГЕОРГИЕВ ТЕРНЕВ

АПОСТОЛ ИВАНОВ ТОДОРОВ

АПОСТОЛ КИРЯКОВ АПОСТОЛОВ

АРСЕНИ ТОШКОВ ДЕРВИШЕВ

АСИЕ ОСМАНОВА МОТИЧИНСКА

АТАНАС АЛЕКСЕЕВ ПРЕДЕЛИЕВ

АТАНАС ВАСИЛЕВ СЪБЕВ

АТАНАС ДЕНЕВ ЛУИЗОВ

АТАНАС ЖЕКОВ ПЕТРОВ

АТАНАС КРАСЕНОВ КОСТАДИНОВ

АТАНАСКА ЖЕЛЕВА МАТЕВА

АТИНА ЛУИЗА  БОНЕР

АХИЛ ИВАНОВ КАРАИВАНОВ

БАЛАС АДАМОВ ТУРНОВ

БОРИС ВЕЛИКОВ ПЕТРОВ

БОРИСЛАВ КРАСИМИРОВ ЦОНЕВ

БОЯН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

БОЯН ЦВЕТАНОВ ЯНАКИЕВ

ВАЛЕНТИН ЕМИЛОВ ЛИБЧЕВ

ВАЛЕНТИН МАРИНОВ ДОБРЕВ

ВАЛЕНТИН МИТКОВ ПЕТРОВ

ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА ШОПОВА

ВАЛЕНТИНА КРЪСТЕВА ПЕТРОВА

ВАЛЕНТИНА НЕНОВА ИЛИЕВА-ПРЕДЕЛИЕВА

ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ СИРАКОВ

ВАЛЕРИ ДЕЧЕВ МИНЧЕВ

ВАЛЕРИ ЕМИЛОВ УРУЧЕВ

ВАЛЯ ХРИСТОВА ЦЕНОВА

ВАНИНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

ВАНИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

ВАСИЛ АТАНАСОВ СЪБЕВ

ВАСИЛ ЦАНЕВ ВАСИЛЕВ

ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА

ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ВЕЛИКА ЗЛАТИНОВА ЖЕКОВА

ВЕЛИКА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА

ВЕЛИКА КРЪСТЕВА ГЕОРГИЕВА

ВЕЛИКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА

ВЕЛИКО ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

ВЕЛИНА НЕДКОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ВЕЛИСЛАВА СЛАВОВА ЗЛАТЕВА

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА ПЕЕВА

ВЕЛИЧКА ВЕЛИКОВА РАЙКОВА

ВЕНЕЛИНА ЧЕНЕВА ЛЕНЧЕВА

ВЕРОНИКА ПЕТРОВА ВЪЛКАНОВА

ВЕСЕЛА ДОЙЧЕВА ПЕЙКОВА

ВЕСЕЛИН КРЪСТЕВ ИЛИЕВ

ВЕСЕЛИНА ПЕТРОВА ПЕЧЕВА

ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ НЕСТЕРЕНКО

ВИКТОР ПАВЛОВИЧ БЛОХИН

ВИКТОРИЯ АНТОНОВА ТЕРНЕВА

ВИКТОРИЯ ЯНЧЕВА СТОЕВА

ВИОЛЕТА ЕДРЕВА КИЧУКОВА

ВИОЛЕТА ЖЕЛЯЗКОВА ЖЕЛЕВА

ВИТАЛИЙ АНДРЕЕВИЧ БРЕУСЕНКО

ВИТАЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ ГАРГАЛЪК

ВЪЛЧО СТАМАТОВ ХРИСТОВ

ВЯРА ИВАНОВА ДЕМИРЕВА

ВЯРА РАЙЧЕВА ДЕМИРЕВА

ГАБРИЕЛА ДИМИТРОВА БОДУРОВА

ГАБРИЕЛА ЛЮБОМИРОВА ДЕМИРЕВА

ГАЛИНА АПОСТОЛОВА БЕЛИДКОВА

ГАЛИНА ЖЕКОВА МИЛКОВА

ГАЛИНА ПЕТРОВА СЪБЕВА

ГАЛИНА СЪБЕВА МАЧЕВА

ГАНКА ВЕЛИКОВА ПЕТРОВА

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЗАФИРОВ

ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ДОБРЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БОДУРОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВЕЛИЧКОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЛАМБОВ

ГЕОРГИ ДРАКОВ КАМОВ

ГЕОРГИ ЖЕКОВ ЖЕКОВ

ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ

ГЕОРГИ ЖИВКОВ НЕНОВ

ГЕОРГИ КОЛЕВ АНДОНОВ

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ИЛИЕВ

ГЕОРГИ МИЛЕВ МИЛЕВ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЧИФЛИШКИ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЩУРОВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ НЕНОВ

ГЕРГАНА АЛЕКСАНДРОВА ВАТАШКА-ИЛИЕВА

ГЕРГИНА СТОЙЧЕВА ПЕЙКОВА

ГИНКА ДРАГНЕВА МИЛЕВА

ГИНКА НЕДЕЛЧЕВА КРЪСТЕВА

ГИНКА ТОДОРОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ГОРАН ЦВЯТКОВ ЦВЯТКОВ

ГОРАНА ДИМОВА ПАНЧУКОВА

ГРОЗДАНКА ДИМИТРОВА МИЛКОВА

ГРОЗДАНКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

ГРОЗДАНКА ЛИПЧЕВА ТОНЧЕВА

ДАМЯН ДИМИТРОВ МАЧЕВ

ДАНИЕЛ ДАНЧЕВ ХРИСТОВ

ДАНИЕЛ КОЛЕВ ВАСИЛЕВ

ДАНИЕЛ ЦАНКОВ КАЛКАНДЖИЕВ

ДАНИЕЛА АЛЕКСИЕВА ХРИСТОВА

ДАНИЕЛА АТАНАСОВА МИЛЕВА

ДАНИЕЛА ЛЕЧЕВА АРАБАДЖИЕВА

ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА ГУТМАН

ДАРИЯ  КАВАРНАЛИ

ДЕНИЦА РАДЕВА ЧУХЛЕВА

ДЕНЮ АТАНАСОВ ЛУИЗОВ

ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА ЦОНЕВА

ДЕСИСЛАВА МЛАДЕНОВА РАДЕВА

ДЕСИСЛАВА СЛАВОВА ЛЕНЧЕВА

ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА НИКОЛОВА

ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА НИКОЛОВА

ДЕЯН КРАСИМИРОВ КУСЕВ

ДЕЯН ТОДОРОВ ИЛИЕВ

ДЕЯНА СТОЙКОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ДИДА ИВАНОВА ДИМОВА

ДИМИТРИНА КИРОВА МАТЕВА

ДИМИТРИНКА АТАНАСОВА КАЛЧЕВА

ДИМИТРИНКА ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА

ДИМИТРИНКА ИВАНОВА АПОСТОЛОВА

ДИМИТРИНКА КОЛЕВА ФИНДОЛОВА

ДИМИТРИНКА КОСТОВА ИЛИЕВА

ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА ПЕТКОВА

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БОДУРОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЛАМБОВ

ДИМИТЪР ДИМОВ ГИЛЬОВ

ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ ДИМОВ

ДИМИТЪР ЗЛАТЕВ СТОЯНОВ

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

ДИМИТЪР ЛИЛОВ МАЧЕВ

ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ КОКИНОВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ВЪЛКАНОВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ВЪЛКАНОВ

ДИМИТЪР РАДЕВ РАДЕВ

ДИМИТЪР РАДКОВ СТОЯНОВ

ДИМИТЪР РАЙЧЕВ РАЙКОВ

ДИМИТЪР РУСКОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ЯНКОВ ГЕШЕВ

ДИМО РУСЕВ ЖЕЛЕВ

ДОБРИНКА ТОНЧЕВА ФИЛИПОВА

ДОБРИНКА ХРИСТОВА ТЕРНЕВА

ДОЙНО АТАНАСОВ ДОЙНОВ

ДОЙЧО МИХАЙЛОВ ПЕЕВ

ДОНКА ДИМИТРОВА ТЕОХАРОВА

ДОНКА МИНЕВА РАФАЕЛ

ДОРА ГРОЗЕВА ХРИСТОВА

ДРАГОМИР СТОЙЧЕВ ПЕЙКОВ

ДУШКО СТОЯНОВ ПАВЛОВ

ЕВГЕНИ ЙОРДАНОВ НЕНОВ

ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА ДЕМИРЕВА

ЕЛЕНА ГОСПОДИНОВА СТОЯНОВА

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА

ЕЛЕНКА ВЪЛЧЕВА ПЕТРОВА

ЕЛЕНКА ДИМОВА ТИЛЕВА

ЕЛЕНКА ИВАНОВА ТУРНОВА

ЕЛЕНКА КИРОВА СТОЙКОВА

ЕМИЛ ВЪЛЧЕВ ЛИБЧЕВ

ЕМИЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА ИВАНОВА

ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА КУНЕВА

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА СВЕТОСЛАВОВА

ЕМИЛИЯ ЛЮБОМИРОВА ЛЮМАН-ПЕГЕЛ

ЖАСМИНА ЖЕЛЕВА ЖЕЛЕВА

ЖЕКО АТАНАСОВ ПЕТРОВ

ЖЕКО НЕДЕЛЧЕВ ПЕТРОВ

ЖЕЛЮ СТОЕВ ЖЕЛЕВ

ЖЕЛЯЗА ВЕЛИКОВА ДОБРЕВА

ЖЕЛЯЗА КРЪСТЕВА ЗЛАТИНОВА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

ЖЕЛЯЗКО ПЕТРОВ ПАВЛОВ

ЖИВКА ВЕЛИКОВА СТОЯНОВА

ЖИВКО АТАНАСОВ МИЛЕВ

ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЕВ

ЖИВКО ГЕОРГИЕВ НЕНОВ

ЖИВКО ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ

ЖИВКО ПЕТРОВ ЖЕЛЕВ

ЖИВКО ПЕТРОВ ЯНЕВ

ЖИВКО СТОЯНОВ КОЕВ

ЗВЕЗДЕЛИНА ГЕОРГИЕВА КЬОСЕВА

ЗЛАТИНА ТОДОРОВА ТИТЕВА

ЗЛАТИНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

ЗЛАТКА КАЛЧЕВА СТОЕВА

ЗЛАТКА СТОЯНОВА КОКИНОВА

ЗЛАТКО СТЕФАНОВ ПАРУШЕВ

ЗОРНИЦА АНТОНОВА ТЕРНЕВА

ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

ИВАН АЛЕКСИЕВ КАРАИВАНОВ

ИВАН АТАНАСОВ ДЖУРЛАКОВ

ИВАН АТАНАСОВ ЗАФИРОВ

ИВАН БОНЕВ КОЛЕВ

ИВАН БОРИСОВ ПЕЙКОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ДЕМИРЕВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ТОНЧЕВ

ИВАН ДИМИТРОВ ВЪЛКАНОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ИВАН ДИНЕВ СТАНЕВ

ИВАН ДИНКОВ СТАНЕВ

ИВАН МИЛЧЕВ ЛЕФТЕРОВ

ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ

ИВАН ТОДОРОВ САНДЕВ

ИВАН ХРИСТОВ БАБОВАЛИЕВ

ИВАН ХРИСТОВ МОМЧИЛОВ

ИВАН ХРИСТОВ НЕНОВ

ИВАНКА ИЛИЕВА НИКОЛОВА

ИВАНКА ЙОРДАНОВА БОЕВА

ИВАНКА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА

ИВАНКА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА

ИВАНКА КОСТАДИНОВА МИХАЙЛОВА

ИВАНКА КОСТАДИНОВА СТЕФАНОВА

ИВАНКА ЛЮБЧЕВА КУРТЕВА

ИВАНКА МИХОВА КОСТЕНСКА

ИВАНКА СТОЙЧЕВА КАРАМФИЛОВА

ИВАНКА ЯНКОВА ПЕТРОВА

ИВО НИКОЛОВ ПЕТРОВ

ИЛИАН СИМЕОНОВ ЧИЛИБОНОВ

ИЛИЯН СЛАВОВ ФИНДОЛОВ

ИЛИЯНА ГОСПОДИНОВА ГЕНОВА

ИЛИЯНА СТАНКОВА КОСТАДИНОВА

ИЛКА АНДОНОВА ЯНЕВА

ИНА ЙОРДАНОВА СТАНЕВА

ИРИНА ДРУМЕВА ПЕТРОВА

ИРИНКА БОГДАНОВА СТОЙКОВА

ИСКРА МЛАДЕНОВА АВДЖИЕВА

ЙОВА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

ЙОВКА СТОЯНОВА КОЕВА

ЙОРДАН ИВАНОВ ИВАНОВ

ЙОРДАН СТАМАТОВ ХРИСТОВ

ЙОРДАН ХРИСТОВ ШОПОВ

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ЧЕРНОМОРСКА

ЙОРДАНКА ТАНОВА ЖЕЛЕВА

КАЛИНА БОРИСОВА ЧИЛИКОВА

КАЛИНА ВЕЛИКОВА СТАНЧЕВА

КАЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

КАЛИНКА ТОДОРОВА МАРИНОВА

КАЛОЯН ПЕЕВ ПЕЕВ

КАРИНА РАДКОВА ДЯКОВА

КАТИНА ЯНКОВА ХОДЖЕВА

КАТЯ ЛЮБЧЕВА СИДЕРОВА

КАТЯ ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА

КАТЯ ЯНЧЕВА НИКОЛОВА

КЕРА ИВАНОВА ВЪЛКАНОВА

КЕРАНКА ЙОРДАНОВА ДЖУРЛАКОВА

КИНА КОЛЕВА ДИМИТРОВА

КИРИЛ ЕВГЕНИЕВИЧ ИВАНОВ

КИРИЛ ИВАНОВ МИНЧЕВ

КИРИЛ ХРИСТОВ ДЖАНГОЗОВ

КИРИЛ ЯВОРОВ АЛЕКСАНДРОВ

КИЧКА КОЛЕВА ИВАНОВА

КОЛЮ ЖЕЛЕВ КОЖУХАРОВ

КОЛЮ ИВАНОВ АНДОНОВ

КОНСТАНТИН ДРАКОВ КАМОВ

КОСТАДИН АЛЕКСИЕВ СТОЙКОВ

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

КОСТАДИН ЯНАКИЕВ МИХАЙЛОВ

КРАСЕН АТАНАСОВ КОСТАДИНОВ

КРАСИМИР БОНЕВ ЦОНЕВ

КРАСИМИР МАРИНОВ ЧЕПИШЕВ

КРАСИМИР НЕДЕЛЧЕВ ПЕТРОВ

КРАСИМИР РУСЕВ УЗУНОВ

КРАСИМИРА ПЕТКОВА ТОДОРОВА

КРИСТИАНА БАЛАСОВА ТУРНОВА

КРИСТИНА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА

КРИСТИНА НИКОЛОВА АРАТЧИЕВА

КРИСТИЯН ДЕЯНОВ КУСЕВ

КРИСТИЯН МИХАЙЛОВ СТАМАТОВ

КРИСТИЯНА ДУШКОВА КОЕВА

КРЪСТИН ВЕСЕЛИНОВ ИЛИЕВ

КРЪСТИНА ДОБРЕВА КОСТАДИНОВА

КРЪСТЮ ЗЛАТИНОВ ЗЛАТИНОВ

КУНИ ИВАНОВ КУНЕВ

КЪНЧО ЛАЗАРОВ ЯРЪМОВ

ЛАЗАР НЕДКОВ НЕДЕВ

ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА БРЕУСЕНКО

ЛИЛИЯ ЩЕРИОНОВА ПЕТРОВА

ЛИЛЯНА СТОЯНОВА ЯРЪМОВА

ЛУИЗА ДИМИТРОВА АДАМОВА

ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА ПАНАЙОТОВА

ЛЮБКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

ЛЮБО ПЕЕВ ЛИПЧЕВ

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ДЕМИРЕВ

ЛЮБОМИР ПЕТРОВ КУРТЕВ

ЛЮБЧО ЯНКОВ ПЕТРОВ

ЛЮДМИЛА МИНЧЕВА ШИВАРОВА

МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

МАГДАЛЕНКА АТАНАСОВА СТОЙКОВА

МАЛИНКА ГЕОРГИЕВА КИРЯЧКОВА

МАНОЛ ВЪЛЧЕВ СТРАТИЕВ

МАНОЛ ТОМОВ ТОДОРОВ

МАРА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

МАРГАРИТА ЖИВКОВА ВЪЛКАНОВА

МАРГАРИТА КОЛЕВА СТОЯНОВА

МАРГАРИТА СТОЯНОВА МАНДЖУКОВА

МАРИА ЕЛИЗАБЕТ  ПЕГЕЛ

МАРИАНА КОЛЕВА КОЛЕВА

МАРИЕЛА СЛАВОВА ТЕОХАРОВА

МАРИЕТА ИВОВА БОЖКОВА-КУРТЕВА

МАРИЕТА ЩЕРИОНОВА МАЧЕВА

МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА АНДОНОВА

МАРИН ВАЛЕНТИНОВ ДОБРЕВ

МАРИН РАЧОВ ГЕОРГИЕВ

МАРИН СТОЯНОВ ЖЕЛЕВ

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА ЛАМБОВА

МАРИЯ ЖИВКОВА БОЕВА

МАРИЯ ИВАНОВНА ПАРПУЛАНСКА

МАРИЯ КОНСТАНТИНОВА АРБОВА-ДЕМИРЕВА

МАРИЯ КОСТАДИНОВА ИВАНОВА

МАРИЯ КУРТЕВА САНДЕВА

МАРИЯ КЪНЕВА РАЙНХАРТ

МАРИЯ МАРИНОВА ЖЕЛЕВА

МАРИЯ СВИЛЕНОВА ТАСКОВА

МАРИЯ СТОЯНОВА ЖЕЛЕВА

МАРИЯ ТОДОРОВА КОСТОВА

МАРИЯНА СТОЙКОВА ТОДОРОВА

МАРТИН АНДОНОВ КОСТАДИНОВ

МАРТИН ДИМОВ ЖЕЛЕВ

МАРТИН ЖИВКОВ ЖЕЛЯЗКОВ

МИГЛЕНА РАДИЛОВА РАДИЛОВА

МИЛАНКА РОЕВА СТОЯНОВА

МИЛЕН ДИМИТРОВ ДИМОВ

МИЛЕН ХУБЕНОВ КОЛЕВ

МИЛЕНА ЛЕФТЕРОВА СТОЕВА-ПЕЙКОВА

МИЛЕНА СТЕФКОВА СТЕФАНОВА

МИЛКА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА

МИЛКА ДИМЧЕВА НИКОЛОВА

МИЛКА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА

МИМА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА

МИРОСЛАВ ТОДОРОВ ПОПОВ

МИТКА КРЪСТЕВА КОЕВА

МИТКО ДОЙЧЕВ ПЕТРОВ

МИТКО СТОЯНОВ МАНДЖУКОВ

МИТРА ХРИСТОЗОВА НЕНОВА

МИХАЕЛА ГОРАНОВА МИЛЕВА

МИХАЕЛА МИРОСЛАВОВА ПОПОВА

МИХАИЛ МИХАИЛОВ ИЛИЕВ

МИХАИЛ РАШКОВ РАШКОВ

МИХАЛ РАДЕВ РАДЕВ

МЛАДЕН ПЕТРОВ КУРТЕВ

МЛАДЕН ХРИСТОВ ДЪРЛЯНОВ

МОМЧИЛ ТОДОРОВ ТАНЧЕВ

МОРФА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

НАДЕЖДА ПЕТРОВА НЕДЕВА-ЖЕКОВА

НАССИФ  НАССИФ

НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА ЛИТВИНЕНКО

НАТАЛИЯ ЕВГЕНИЕВНА ИВАНОВА

НЕДКО ДИМИТРОВ КИЧУКОВ

НЕДКО ЛАЗАРОВ НЕДЕВ

НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА

НЕДЯЛКА ПЕТЕВА ТОДОРОВА

НЕДЯЛКО ВЕЛИКОВ БОГДАНОВ

НЕДЯЛКО ИВАНОВ ИВАНОВ

НЕЙКА МИХАЙЛОВА АНГЕЛОВА

НЕЛИ АДАМОВА МИХАЙЛОВА

НЕЛИ КОЛЕВА ЛИБЧЕВА

НЕЛИ ПАСКАЛЕВА ВЪЛЧЕВА

НЕНЧО ДОБРЕВ КОСТЕНСКИ

НИКОЛА ВЪЛЧЕВ СТРАТИЕВ

НИКОЛА ПЕТРОВ АРАТЧИЕВ

НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ ИЛИЕВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ

НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ ВАСИЛЕВ

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ЖЕЛЕВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ

НИКОЛАЙ ТОШКОВ КРЪСТЕВ

НИКОЛАС НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ

НИКОЛИНА ИВАНОВА ЛИПЧЕВА

НИКОЛИНА МАНОЛОВА ТОДОРОВА

НИНА ИВАНОВА ПОПОВА

ОЛЕГ ГРУДОВ ХРИСТОВ

ОЛИВЕР  ГУТМАН

ПАВЕЛ ПЛАМЕНОВ СТОЯНОВ

ПАВЛИНА КРАСИМИРОВА ЖЕЛЕВА

ПАСКА ВАСИЛЕВА ПЕНКОВА

ПАУНКА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЕВА

ПЕНКА ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА

ПЕНКА ДИМИТРОВА ЖЕЛЕВА

ПЕНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ПЕНКА ПАНАЙОТОВА ПЕЕВА

ПЕНКА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА

ПЕНО ЕНЧЕВ ПЕНОВ

ПЕНЬО ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ

ПЕПА НЕСТОРОВА КОЕВА

ПЕТКА ДОБРЕВА ЗЛАТИНОВА

ПЕТКА ДОЙНОВА БАБОВАЛИЕВА

ПЕТКО ДИМИТРОВ МОМЧИЛОВ

ПЕТКО ЖЕКОВ МАТЕВ

ПЕТКО ЙОРДАНОВ ТИЛЕВ

ПЕТКО ПЕНОВ ПЕНОВ

ПЕТКО ХРИСТОВ ВАТОВСКИ

ПЕТРА МИХНЕВА ФИНДУЛОВА

ПЕТРА СТОЯНОВА КОЛЕВА

ПЕТРАНА СТОЯНОВА ТИТЕВА

ПЕТРАНКА СЛАВОВА ЧИФЛИШКА

ПЕТРАНКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

ПЕТЪР АСЕНОВ СТЕФАНОВ

ПЕТЪР ВАСИЛЕВ СЪБЕВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЖЕКОВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ВЪЛКАНОВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ РАДИЧЕВ

ПЕТЪР ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ

ПЕТЪР НЕДКОВ КУРТЕВ

ПЕТЪР НИКОЛАЕВ КОСТАДИНОВ

ПЕТЪР СТОЯНОВ ЖЕЛЕВ

ПЕТЪР СТОЯНОВ ПАВЛОВ

ПЕТЪР СЪБЕВ ПЕЕВ

ПЕТЪР ЯНЕВ МАТЕВ

ПЕТЪР ЯНКОВ ЗЛАТЕВ

ПЕТЯ ЖЕЛЯЗКОВА ПАВЛОВА

ПЕТЯ ИЛИЕВА КОСТАДИНОВА

ПЕТЯ КОЛЕВА КОСЕВА

ПЕТЯ МАНОЛОВА КАБАКОВА

ПЕТЯ РУСЕВА МИТЕВА

ПЕТЯ ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА

ПЛАМЕН ГОРАНОВ ЦВЯТКОВ

ПЛАМЕН ИВАНОВ СТОЯНОВ

ПЛАМЕН ЛЮБЕВ ЛИПЧЕВ

ПЛАМЕН СТОЙКОВ СТОЙКОВ

ПОЛИНА НЕДКОВА ТИЛЕВА

ПОЛИНА РОМАНОВНА АВЕРКИНА

ПОЛЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ПРОЛЕТИНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА

РАДИ МИХАЛЕВ РАДЕВ

РАДКА ДИМИТРОВА ЦВЯТКОВА

РАДКА ДРУМЕВА ПЕЙКОВА

РАДКА КРЪСТЕВА НЕНОВА

РАДКА ЛЮБЧЕВА РАДИЛОВА

РАДОСЛАВ ДЕЛЧЕВ ДЖЕНКОВ

РАДОСЛАВ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

РАДОСТИН КОЛЕВ КОЛЕВ

РАДОСТИНКА ПЕТКОВА ПЕНОВА

РАЙЧО ЯВОРОВ АЛЕКСАНДРОВ

РАЧО МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ

РОБЕРТА ИВАНОВА РАДИЛОВА

РОМАН АНАТОЛИЕВИЧ АВЕРКОВ

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА МАДЖАРОВА

РОСИЦА НЕДЯЛКОВА ЖЕЛЕВА

РОСИЦА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

РОСИЦА ХРИСТОФОРОВА ПЕТРОВА

РУМЕНКА ВАСИЛЕВА КОВАЧЕВА

РУМЯНА ТОДОРОВА КАРАМИХАЛЕВА

РУСКА ЕНЧЕВА ТОДОРОВА

РУСКА ЯНЕВА МАТЕВА

РУСКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

САВКА АНГЕЛОВА АЛЕКСАНДРОВА

САМЕТ АХМЕДОВ АХМЕДОВ

СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА ГУДЖЕВА

СВЕТЛОЗАР ЖИВКОВ МИЛУШЕВ

СВИЛЕН МИТЕВ МИТЕВ

СИЙКА ТОДОРОВА БОДУРОВА

СИЛВИЯ ИВАНОВА ТЕОХАРОВА

СИЛВИЯ РУСЕВА ПРАУС

СИМЕОН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

СЛАВЕЯ ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

СЛАВЕЯ ОЛЕГОВА ХРИСТОВА

СЛАВИ ИЛИЕВ ФИНДОЛОВ

СЛАВИ ТОДОРОВ ТЕОХАРОВ

СЛАВКА ЙОРДАНОВА СТОЙКОВА

СНЕЖАНКА СТОЯНОВА ТОДОРОВА

СОНЯ ХРИСТОВА ТОДОРОВА

СОТИР ДИНКОВ ТОКМАКЧИЕВ

СОФИЯ ДИМИТРОВА ЗЛАТЕВА

СТАВРИ ИВАНОВ ДИМОВ

СТАМАТКА РУСЕВА ТОДОРОВА

СТАМЕН ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ

СТАНА ХРИСТОВА КИТАНОВА

СТАНИМИР ЖИВКОВ БОЕВ

СТАНИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ КАМОВ

СТАНКА АНГЕЛОВА РУСЕВА

СТАНКА КОЛЕВА СТАНЧЕВА

СТАНКА МАРКОВА ЯНАКИЕВА

СТАНКА ХРИСТОВА ГУДЖЕВА

СТАНКО ИВАНОВ КОСТАДИНОВ

СТАНЧО ТОДОРОВ МИХНЕВ

СТЕЛА ВАСИЛЕВА НЕНОВА

СТЕФАН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ

СТЕФАН МИЛЕНОВ КОЛЕВ

СТЕФКА СИМЕОНОВА СТЕФАНОВА

СТИЛИЯНА ДРАГОМИРОВА ПЕЙКОВА

СТИЛИЯНА КЪНЧЕВА ЯРЪМОВА

СТОЙКА КОЛЕВА КОЛЕВА-ШИВАРОВА

СТОЙКО ПЕНЧЕВ СТОЙКОВ

СТОЙКО ПЕТРОВ СТОЙКОВ

СТОЙЧО ВАСИЛЕВ КОЙЧЕВ

СТОЙЧО ГРОЗЕВ ПЕЙКОВ

СТОЙЧО ТОДОРОВ ТАНЧЕВ

СТОЯН ВЕЛИКОВ КОЕВ

СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ

СТОЯН ЙОРДАНОВ КОСЕВ

СТОЯН МИТКОВ МАНДЖУКОВ

СТОЯН ПЕТКОВ МАТЕВ

СТОЯН ПЕТРОВ ЖЕЛЕВ

СТОЯН ПЕТРОВ ПАВЛОВ

СТОЯН СТАНКОВ ДИМИТРОВ

СТОЯН ТОДОРОВ ТЕОХАРОВ

СТОЯН ХРИСТОВ ТИТЕВ

СТОЯНА ЖЕЛЯЗКОВА БОГДАНОВА

СТОЯНКА ЙОВОВА ПЕЕВА

СТОЯНКА МАРКОВА ПЕЕВА

СТОЯНКА СТАНЧЕВА БОДУРОВА

СУЛТАНА ИВАНОВА ФОТЕВА

СЪБИ ПЕТРОВ ПЕЕВ

СЪБИНА ГЕОРГИЕВА АХМЕДОВА

ТАНЯ  ХЕРБЕЛ

ТАНЯ ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА

ТАНЯ ДИМИТРОВА МАЧЕВА

ТАНЯ ДИМОВА ЦОНЕВА

ТАНЯ ДУШЕВА БОДУРОВА

ТАНЯ ИВАНОВА РАЙКОВА

ТАНЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА

ТАНЯ КАЛЧЕВА КОЛЕВА

ТЕОДОР НЕДЯЛКОВ ИВАНОВ

ТЕОДОР СТАНЧЕВ МИХНЕВ

ТЕОДОРА ЖИВКОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ТЕОДОРА КЪНЧЕВА ЯРЪМОВА

ТЕОДОРА ХРИСТОВА ТИТЕВА

ТЕРЕЗА ИВАНОВА РАДИЛОВА

ТИНКА ГЕОРГИЕВА МИХОВА

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ПАНАЙОТОВ

ТОДОР ИВАНОВ САНДЕВ

ТОДОР НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ

ТОДОР ПЕТРОВ КОВАЧЕВ

ТОДОР СЛАВЧЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

ТОДОР СТОЯНОВ САНДЕВ

ТОДОР ЯНКОВ ЗЛАТЕВ

ТОДОРА ЯНЕВА РАДЕВА

ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА ТОМОВА

ТОДОРКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА

ТОМА ГЕОРГИЕВ ЕФТИМОВ

ТОТКА АТАНАСОВА ЛАМБОВА

ТОШКО СЛАВОВ ДЕРВИШЕВ

ТОШКО СТОЯНОВ КРЪСТЕВ

ТРАЯНКА ХРИСТОВА ВЕЛИЧКОВА

ТРИФОН ЙОРДАНОВ КУЛЕВ

ТЮРКЯН ФЕВЗИ ХАЛИМ

ФИЛИП СЪБЧЕВ ФИЛИПОВ

ХРИСТИНА БОЯНОВА ИВАНОВА-ЯНАКИЕВА

ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА СТОЙЧЕВА

ХРИСТИНА НИКОЛОВА ЖЕЛЕВА

ХРИСТИНА РАДЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

ХРИСТИЯНА ТОДОРОВА ПАНАЙОТОВА

ХРИСТО ЖЕКОВ ПЕТРОВ

ХРИСТО ИВАНОВ БАБОВАЛИЕВ

ХРИСТО ИВАНОВ БОДУРОВ

ХРИСТО ЙОРДАНОВ ШОПОВ

ХРИСТО КРЪСТЕВ ЯКИМОВ

ХРИСТО СТЕФАНОВ МЛАДЕНОВ

ХРИСТО СТОЯНОВ ТИТЕВ

ЦАНКА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА

ЦЕЦА НЕДЯЛКОВА ЙОРДАНОВА

ЦОНКА ДИМОВА ЙОРДАНОВА

ЦОНКА СТОЙЧЕВА ЙОРДАНОВА-КАМОВА

ЧАНИТА ДИМОВА КУСЕВА

ЯВОР РАЙЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ

ЯНА ХРИСТОВА ХРИСТОЗОВА

ЯНАКИ КОСТАДИНОВ МИХАЙЛОВ

ЯНИ МИЛЧЕВ ЛЕФТЕРОВ

ЯНИ ПЕТРОВ ПЕЕВ

ЯНИЦА МИНЧЕВА ЯНЕВА

ЯНКА КОСТОВА КАМОВА

ЯНКО ДРУМЕВ ПЕТРОВ

ЯНКО СТЕФАНОВ МАНЕВ

ЯНКО ХРИСТОВ ПАНЧУКОВ

ЯНЧО АТАНАСОВ СТОЕВ

 

Кмет/кметски наместник: …………

 

Секретар на община/район: ……….

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

 

ОБЛАСТ БУРГАС   ОБЩИНА ПОМОРИЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ПОМОРИЕ

КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 038

Адрес на избирателната секция: ……………………………………..

 

–––––––––––––––––-

Собствено, бащино и фамилно име

–––––––––––––––––-

АЛЕКСАНДРА ГОРАНОВА ВАСИЛЕВА

АЛЕКСАНДЪР АНТОНОВ БОГДАНОВ

АЛЕКСАНДЪР МИЛКОВ АЛЕКСАНДРОВ

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ СИМЕОНОВ

АЛЕКСАНДЪР СЛАВОВ СТЕФАНОВ

АЛЕКСАНДЪР ЯНЕВ ЯНЕВ

АЛЕКСАНДЪР ЯНЕВ ЯНЕВ

АНА ИВАНОВА ВАНКОВА

АНА НИКОЛОВА МУДЕВА

АНА-МАРИЯ ПАВЛОВА ПЕТРОВА

АНАСТАС ЩЕРИОНОВ КАЛОФОРОВ

АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВ ПЕНЧЕВ

АНГЕЛ КИРЧЕВ КАРАВАСИЛЕВ

АНГЕЛ НЕДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ

АНДОН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЯШЕВ

АНЕЛИЯ НИКОЛАЕВА КОЛЕВА

АННА АЛЕКСАНДРОВА КРОМБЕРГ

АННА СТРАХИЛОВА ШЕШУКОВА-ИВАНОВА

АННА ЦВЕТАНОВА КРУМОВА

АНТОАНЕТА ИЛИЕВА БАХОВА

АНТОН ЩЕРИОНОВ ВАСИЛЕВ

АНТОНИЙ ВАСИЛЕВ ЛЕФТЕРОВ

АНТОНИНА РОСЕНОВА ИВАНОВА

АПОСТОЛ МЕТОДИЕВ ТОДОРОВ

АСПАСИЯ ОРТОДОКСИЕВА ДИМОВА

АТАНАС МИТКОЕВИЧ МИТЕВ

АТАНАС НИКОЛОВ МИХОВ

АТАНАС РАДОСТИНОВ РАЛЕВ

АТАНАС СЛАВОВ МАРИНОВ

АТАНАС СТАНЧЕВ ДИМИТРОВ

АТАНАС ТОДОРОВ ПАНДАЗИЕВ

БИСЕРКА ИВАНОВА ДИМОВА

БЛАГА ДИМИТРОВА ДЕМИРЕВА

БЛАГОВЕСТ ВЕСЕЛИНОВ ГОЛЕВ

БОЖАНА ЛАЗАРОВА РАШКОВА

БОЖИДАР СТЕФАНОВ КАЗАКОВ

БОЖИДАР ТОШКОВ НИКОЛОВ

БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ БЕЙКОВ

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ТОШЕВ

БОРИСЛАВА КОСТАДИНОВА ЯНЧЕВА

БОРЯНА БОЯНОВА БАШЕВА

БОЯН ДИМИТРОВ КАРТАЛОВ

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

ВАЛЕНТИН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ

ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ КАТРАФИЛОВ

ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА

ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА ВАНГЕЛОВА

ВАЛЕНТИНА ЩЕРЕВА СТОЯНОВА

ВАЛЕНТИНА ЯНЧЕВА ГОГУЛЕВА

ВАЛЕРИ РУМЕНОВ БЕЛЕВ

ВАЛЕРИЯ АЛЕКОВА РИБОВА

ВАНЯ ВАСИЛЕВА СТОЙЧЕВА

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

ВАНЯ ИЛИЕВА ВАНДОВА-ПЕТКОВА

ВАСИЛ АНДОНОВ ГЕОРГИЯШЕВ

ВАСИЛ ИВАНОВ СТАВРЕВ

ВАСИЛ СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

ВАСИЛ ЯНЕВ МАДЖАРОВ

ВЕЛИЗАР ХРИСТОВ ЛАЛЕВ

ВЕЛИКА ЛЕФТЕРОВА МИТКОВА

ВЕЛИКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

ВЕЛИКО ПАНАЙОТОВ ТОДОРОВ

ВЕЛИКО СТОЯНОВ ПЕТКОВ

ВЕЛИЧКА ИВАНОВА СТОЕВА

ВЕЛИЧКО АТАНАСОВ ДИМИТРОВ

ВЕНЕЛИНА ЖЕЛЕВА ТОДОРОВА

ВЕСА МИЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА

ВЕСЕЛА ЛЮБЕНОВА НИКОЛОВА

ВЕСЕЛИН БЛАГОЕВ ГОЛЕВ

ВЕСЕЛИН ДРАГОЕВ ДРАГОЕВ

ВЕСЕЛИНА ДРАКОВА КАРАВАСИЛЕВА

ВЕСЕЛИНА ЯНАКИЕВА ПЕТРОВА

ВИДКА ГЕОРГИЕВА СТОЙКОВА

ВИКТОР ВЕСЕЛИНОВ ИВАНОВ

ВИКТОР КРАСИМИРОВ ВАНКОВ

ВИКТОРИЯ КОСТАДИНОВА АНГЕЛОВА

ВИКТОРИЯ КРАСИМИРОВА ЗАЙКОВА

ВИКТОРИЯ ПЛАМЕНОВА ДИМОВА

ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА СТОЙКОВА

ВИОЛЕТА ГРИГОРОВА ВАРДАЛИЕВА

ВИОЛЕТА ЕВГЕНИЕВА АТАНАСОВА

ВИОЛЕТА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

ВИОЛЕТА ЩЕРИОНОВА АНГЕЛОВА

ВЪРБИНКА ЛЮБЕНОВА ВАРДАЛИЕВА

ВЪЧКО ДИМОВ ВЪЧЕВ

ГАБРИЕЛА ЕМИЛОВА НИКОЛОВА

ГАЛИНА ГЕНЧЕВА СТОЙКОВА

ГАЛИНА НАЧКОВА НАЧКОВА

ГАЛЯ ЛЕФТЕРОВА КУЛЕЛИЕВА

ГЕНО МИТКОВ ГЕНОВ

ГЕНЧО ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ АНАСТАСОВ КАЛОФОРОВ

ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ АНГЕЛОВ

ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ ДРАГОЕВ

ГЕОРГИ ГЕНЧЕВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ЗДРАВКОВ ПЕТКОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМОВ

ГЕОРГИ ИЛИЕВ МАНОЛОВ

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ

ГЕОРГИ МИТКОВ КЪНЧЕВ

ГЕОРГИ НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ

ГЕОРГИ ПЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ПЕТКОВ ПЕТКОВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЦОНЕВ

ГЕОРГИ РОЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

ГЕОРГИ СВЕТЛИНОВ СТОЯНОВ

ГЕОР