Проведе се общинският кръг от Националната викторина „Да запазим децата на пътя“